slekt.se

InnehŚllsšversikt

 

 

 

 

 

slekt.se med drygt 200 undersidor

slekt.se

     Sveriges kungaslŠkt

            Bokverk med Gustav Vasas Šttlingar

            Stamtavla

            SlŠktens utbredning

            Tronfšljden

            KŠnda Šttlingar

            SlŠktnamn

            Ortnamn

            6 juni

            Forskning och kŠllor

            Hitta rŠtt i slŠkten

            Redovisningssystem

            Hur mycket slŠkt

            Fšrkortningar

            Om personuppgifter

            SlŠkten i media

            Tack!

            Om Per Andersson

     LŚngarydsslŠkten

            In English

            SlŠktens ursprung i LŚngaryd

            Stamtavla Simonsstammen

            SlŠktens ursprung i VŚthult

            Stamtavla VŚthultsstammen

            LŠnsman Anders Jšnssons krets

            Stamtavla lŠnsmansŠttlingarna

            Vem Šr slŠkt med vem?

            SlŠktens fšrgrening

            Var bor slŠktingarna?

            SlŠktens tvŚ rekord

            SlŠktens Šldsta

            KŠndisar

            Biografier

            SlŠktgŚrdar

            SlŠktnamnsregister

            Ortnamnsregister

            SlŠktkartlŠggningen

            SlŠktbšckerna

            Redovisningssystem

            Hur mycket slŠkt Šr jag med stamfar?

            Om Per Andersson

            Om Johan Lindhardt

            SlŠktmšten

            SlŠktfšreningar

            Minnesstenen

            SlŠktvapnet

            Heraldik

            SlŠktvapenprylar

            E-post till Johan Lindhardt

            E-post till Per Andersson

            BestŠll slŠktvapenprylar

            Vanliga frŚgor

            Alla nyhetsbrev

            SlŠktingars hemsidor

     Mjšlbyhistoria

            Varfšr finns Mjšlby?

            Ortnamnet Mjšlby

            Mjšlbybegrepp och indelningar

            Kungliga fŠstet Konungsberg i Mjšlby

            Bebyggelsen i Mjšlby kvarnby

            VŠgnŠtet inom Mjšlby by

            MjšlbygŚrdarnas marker

            Mjšlbys Šgare

            Mjšlby kvarnby blir regioncentrum

            LokalsamhŠllets funktioner i Mjšlby

            FlerkŠrnestaden Mjšlby

            Mjšlbys gršna lungor

            …ver Mjšlbys Ś- och jŠrnvŠgsbarriŠrer

            VŠgars mšten och fšrgreningar i Mjšlby

            Stadens delar i Mjšlby

            Det namnkungliga Mjšlby

            Heliga Birgitta och Sankte Per i Mjšlby

            Mjšlbys lokala monarki

            Grevskapet i Mjšlby kommun

            Partipolitikens mandat i Mjšlby

            Mjšlby kommuns tillkomst

            Mjšlbys riksdagsmŠn

            Tredje stadsmakten i Mjšlby

            Slaget vid Mjšlby 1543

            Kyrkobranden i Mjšlby 1771

            LŠrdomsstaden Mjšlby

            TrŠngtrupperna i Mjšlby

            NŠr Mjšlbys gator fick namn

            Sammansatta gatunamn i Mjšlby

            BerŠttande gatunamn i Mjšlby

            Fšrvillande gatunamnsbyten i Mjšlby

            KungsvŠgen – Mjšlbys huvudgata

            Mjšlbys kvarnhjulsvapen

            Ett sekellŚngt liv i kvarnbyn

            Litteratur om Mjšlby av Per Andersson

            Mjšlbys gatunamn genom tiderna – Inledning

            NŠr Mjšlbys gator fick namn

            Hur gatunamn bildats i Mjšlby

            InnehŚllsbakgrund till gatunamnen i Mjšlby

            Fšrvillande namnbyten pŚ Mjšlbys gator

            Fšrslag till nya gatunamn i Mjšlby

            Alla gatunamn i alfabetisk ordning

            A. Genomkorsande gator

            B. GŠstgivaregŚrden

            C. VŠstra kvarnbyn, Haga, Hšglid och Kungshšga

            D. SšdergŚrden och Centrum

            E. NorrgŚrden

            F. GravgŚrden

            G. KattkŠlla

            H. Norra Eldslšsa

            I. Sšdra Eldslšsa

            K. …stra Lundby

            L. VŠstra Lundby

            M. Ryttarhagen

            N. Lundby, Sšrby, Skrukeby och Hulje industriomrŚden

            O. PrŠstgŚrdsgŠrdet och Egebybacken

            P. Slomarp

            Q. Albacken

            Fšdda i Allhelgona 1825–1895

            Fšdda i Herrberga 1850–1898

            Fšdda i Hogstad 1857–1897

            Fšdda i Hšgby 1857–1894

            Fšdda i JŠrstad 1634–1895

            Fšdda i Mjšlby 1818–1894

            Fšdda i SkŠnninge 1874–1897

            Fšdda i VŠstra Harg 1826–1894

            Fšdda i VŠderstad 1849–1897

            Politiker och demokrati i Mjšlby – en maktutredning

            Mjšlbyborna som bytte namn

            Mjšlbyhistoriska sŠllskapet

            Carl Gustaf Ehrenkrona in memoriam

            Karl Gšsta Gilstring in memoriam

            Paul Karlstršm in memoriam

            Berndt Mšller in memoriam

            K G Tengstrand in memoriam

            LŠrdomsstaden Mjšlby

            Elevkommunen vid Mjšlby gymnasium Kungshšgaskolan

            Utbildningshandbok fšr Mjšlby gymnasium Kungshšgaskolan 1997

            Arbetsplan fšr Mjšlby gymnasium Kungshšgaskolan 1997

            VerksamhetsberŠttelse fšr Mjšlby gymnasium Kungshšgaskolan 1997

            Tid fšr lŠrande – nationell kvalitetsgranskning

     Heraldiska vapen och flaggor

           Under nordisk flagg – Nordens historia, samtid och framtid speglade i korsflaggor

            Heraldik – lŠran om vapenmŠrken

            Det heraldiska vapnet Šr fšr šgat vad namnet Šr fšr šrat

            Sveriges kommunala vapen

            Kommuner

            StŠder

            Kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner

            …stgštsk vapenbok – Heraldik och territoriella vapen

            Regioner

            HŠrader

            Kommuner

            StŠder

            Kšpingar

            Landskommuner

            Pastorat

            Fšrsamlingar

            Fšrslag till vapen fšr fšrsamlingar

            Fšrslag till lag om heraldiska vapen

            Mjšlbys kvarnhjulsvapen

           Vapen komponerade av Per Andersson

     Sveriges kommunindelning

            Inledning

            Kommunernas antal 1863–1993

            Alla kommunala enheter i alfabetisk ordning

            AB. Stockholms stad och lŠn

            C. Uppsala lŠn

            D. Sšdermanlands lŠn

            E. …stergštlands lŠn

            F. Jšnkšpings lŠn

            G. Kronobergs lŠn

            H. Kalmar lŠn

            I. Gotlands lŠn

            K. Blekinge lŠn

            L. Kristianstads lŠn

            M. Malmšhus lŠn

            N. Hallands lŠn

            O. Gšteborgs och Bohus lŠn

            P. €lvsborgs lŠn

            R. Skaraborgs lŠn

            S. VŠrmlands lŠn

            T. …rebro lŠn

            U. VŠstmanlands lŠn

            W. Kopparbergs lŠn

            X. GŠvleborgs lŠn

            Y. VŠsternorrlands lŠn

            Z. JŠmtlands lŠn

            AC. VŠsterbottens lŠn

            BD. Norrbottens lŠn

            …stergštlands territoriella indelning

            Mjšlbybegrepp och indelningar

            Mjšlby kommuns tillkomst

            Territoriella kommunnamn

            Sju svenska lŠnder i stŠllet fšr alla lŠn

     …stgštska och smŚlŠndska slŠkter

            QuarnslŠkten frŚn Kvarnarp

            BjšrnarydsslŠkten med slŠkten RŚsberg

            Ann-Cajsa i Ybro – Ett sekellŚngt liv i kvarnbyn

            JŠrnvŠgskungen Carl Jehander

            Svenskt personnamnsskick – ett oskick av namn utan mening

            En ny namnsdagslŠngd

            SlŠktnamnsregister

     …lmstadsslŠkten

     SlŠktredovisningssystem

     Sveriges invŚnare genom tiderna – Svingt

     Om Per Andersson

     InnehŚllsšversikt

     Kontakt

 

 

 

 

slekt.se/oversikt

Start InnehŚllsšversikt

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson