…stgštska och smŒlŠndska slŠkter

Per Anderssons kartlŠggning av sina 32 anslŠkter

 

 

 

 

 

En ny namnsdagslŠngd

Traditionen att fira namnsdagar synes sakna nŠmnvŠrd motsvarighet utanfšr vŒrt eget land och den gamla svenska provinsen Finland. Under de 400 Œr frŒn vilka vi kŠnner svenska namnsdagslŠngder har uppsŠttningen namnsdagar reviderats vid ett flertal tillfŠllen. Nu har emellertid almanackans namn varit ofšrŠndrade Šnda sedan Œr 1900, till skillnad frŒn den finlandssvenska som uppdaterades senast fšr ett par Œr sedan.

Fšrnamnsskicket har de senaste hundra Œren kommit att vŠxla allt snabbare och mŒnga nya modenamn har tillfšrts namnskatten. Detta har lett till att mŒnga svenskar idag inte kan Œterfinna sitt fšrnamn i almanackan och dŠrfšr inte heller fira namnsdag. Behovet av en revidering av namnsdagslŠngden gšr sig gŠllande, och en sŒdan fŒr nog anses nšdvŠndigt fšr att hŒlla namnsdagsfirandet vid liv och bevara denna vŠrdefulla ingrediens i vŒrt kulturarv och sociala liv. Monopolet att ge ut almanackor upphŠvdes fšr nŒgra Œr sedan, och numera finns det mšjlighet fšr enskilda initiativ att pŒverka namnsdagslŠngden.

Det fšrslag till ny namnsdagslŠngd som hŠr skall presenteras tar bŒde hŠnsyn till traditionen frŒn den gamla almanackan och svarar mot det nutida namnskickets krav. I den nya namnsdagslŠngden har, fšrutom den hittillsvarande almanackans samtliga namn, medtagits alla fšrnamn som idag bŠrs av minst 900 svenskar samt ytterligare ett antal namn. Totalt innehŒller namnlŠngden mer Šn ettusen namn.

Fšr att rymmas pŒ Œrets dagar har den gamla principen att varje dag skall ha blott ett namn švergivits. I stŠllet har de drygt tusen namnen fšrts samman med utgŒngspunkt i deras etymologiska slŠktskap och betydelse samt i nŒgra fall deras ljudlikhet. DŠrmed kommer varje dag i allmŠnhet att ha fler Šn ett namn, bŒde mans- och kvinnonamn, som pŒ nŒgot sŠtt hšr ihop med varandra.

Namnen har placerats pŒ det datum till vilket de, med hŠnsyn till Šldre och aktuella sŒvŠl svenska som finlandssvenska almanackor och helgonkalendrar, befunnits ha stšrst anknytning.

Namnskicket kommer Šven fortsŠttningsvis att genomgŒ fšrŠndringar. Fšr att inte ocksŒ denna nya uppsŠttning namnsdagar skall bli fšrŒldrad, ges mšjlighet att tillfšra nya namn som kommer i bruk. SŒdana infšrs i fšrsta hand pŒ en dag med nŒgot beslŠktat namn. Fšr de fall detta inte kan ske, har dagarna i en hel vecka i slutet av februari lŠmnats fria fšr detta ŠndamŒl. Denna mšjlighet kan givetvis ocksŒ utnyttjas av var och en som redan nu bŠr ett mycket sŠrprŠglat namn som inte Œterfinns i den nya lŠngden. HŠrigenom kan almanackan hŒllas levande och alla fŒ en namnsdag att fira.

Nedan Œterfinns den hittillsvarande almanackans namn till vŠnster och den nya namnsdagslŠngdens till hšger.

 

Januari

 

1       NyŒrsdagen                    (NyŒrsdagen)

2       Svea                                Svea

3       Alfred                              Enok

4       Rut                                   Rut

5       Hanna                              Pius

                                                  Pia

6       Trettondedag jul             (Trettondedag jul)

7       August                            Egon, Elon, Ebon

8       Erland                              Erland, Erhard, Ernfrid

9       Gunnar                            KŒre

10     Sigurd                             Diana

11     Hugo                               Hugo

12     Frideborg                        Fritjof

                                                  Frideborg

13     Knut                                 Knut

14     Felix                                 Felix

15     Laura                               Norma

16     Hjalmar                            Hjalmar, Helmold, Hilmer, Helmer, Hilmer, Malte

                                                  Hilma

17     Anton                              Anton, Antonius, Anthony, Tony, Tšnnes

                                                  Antonia, Antonietta, Antoinette, Toini

18     Hilda                                Hilding, Hildor, Hildebrand, Hilbert

                                                  Hilda, Hildur, Hildegard

19     Henrik                             Henrik, Henry, Harry, Henri, Heikki

                                                  Henrika, Henrietta, Harriet, Henny

20     Fabian                              Fabian

21     Agnes                             Agnar, Agne

                                                  Agnes, Agneta, Ines, Ina

22     Vincent                           Vincent

23     Emilia                              Emil, Mille

                                                  Emilia, Emilie, Emily, Emmy, Emerentia, Emma, Mili

24     Erika                                Jarl, JŠrle

25     Paulus                              Paulus, Paul, Povel, PŒl, Palle

                                                  Paulina, Pauline, Paula, Polly

26     Botilda                             Vilgot

27     Gšte                                …jar

28     Karl                                  Karl, Charles, Kalle, KŒge

                                                  Karolina, Caroline, Karola, Karla, Charlotta, Charlotte, Lotta, Lotten

29     Valter                              Valter, Volter

30     Gunhild                           Gunnar, Gunder, Gunde, Gunne, Gunno, Gynter

                                                  Gunhild, Gunilla, Gunnel, Gun, Gunni, Gunborg, Gunlšg, Gunvor, Gunver, Gunda, Gull, Gulli, Gullan, Gullvi

31     Ivar                                  Ivar, Joar

                                                  Iva

 

Februari

 

1       Max                                 Maximilian, Max

                                                  Maximiliana

2       KyndelsmŠssodagen      (KyndelsmŠssodagen)

3       Disa                                 Gisela

4       Ansgar                            Ansgar, Anselm

5       Agata                               Sture

6       Dorotea                           Dorotea, Dora, Dorit, Doris, Dordi, Tea

7       Rikard                              Rikard, Dick

                                                  Rikarda

8       Berta                                Rigmor

9       Fanny                              Villemo

10     Eugenia                           Donald

11     Yngve                             Reidar

12     Evelina                            Evelina, Evelyn, Evy

13     Agne                               Sšlve

14     Valentin                           Valentin

15     Sigfrid                             Sigfrid, Sigurd, Sigvard, Sivar, Sivert, Sigge

                                                  Signild, Signe, Signy

16     Julia                                 Rune, Runo, Runar

                                                  Runa

17     Alexandra                        Carita

18     Frida                               

19     Gabriella                         

20     Hulda                              

21     Hilding                           

22     Martina                           

23     Torsten                           

24     Mattias                            

25     Sigvard                           Leander

26     Torgny                            Nestor

27     Lage                                Lage, Lave

28     Maria                               Dolores, Dolly, Lola

(29)                                       

 

Mars

 

1       Albin                               Albin

                                                  Alba

2       Ernst                                Ernst, Ernest

                                                  Ernestine, Erna

3       Gunborg                         Sanfrid

4       Adrian                             Adrian, Hadrianus

                                                  Adrienne

5       Tora                                 Laila, Leila

6       Ebba                                Viggo

7       Ottilia                               Evan

8       Filippa                              Percy, Percival

9       Torbjšrn                          Reimund, Raymond

10     Edla                                 Aurora, Aurore, Aurelia

11     Edvin                               Frosten

12     Viktoria                           Gregorius, Gregers, Greger, Grels

13     Greger                            Kasimir

14     Matilda                            Matilda, Maud, Milda, Tilda

15     Kristofer                          Kristofer

16     Herbert                            Herbert, Herman, Hermod

17     Gertrud                            Gerhard, Gert, Gerton, Gerald, Germund

                                                  Gertrud, Gerd, Gerda

18     Edvard                             Edvard, Eddy, Ted, Teddy

                                                  Edvardina, Eda

19     Josef                                Josef

                                                  Josefina, Josefine, Josefa

20     Joakim                             Joakim, Jockum, Kim

21     Bengt                               Bengt, Benediktus

                                                  Bengta, Benedicta, Benita

22     Viktor                              Viktor

                                                  Viktoria

23     Gerda                              Elida

24     Gabriel                            Gabriel

                                                  Gabriella

25     Marie bebŒdelsedag       Maria, Maja, Maj, Majken, Majvor, Marika, Marita, Marja, Mariette, Marjatta, Marianne, Mary, My, Mia, Mirjam, Mimmi, Molly, Ria

26     Emanuel                          Emanuel, Immanuel, Manuel, Manne

27     Rudolf                              Rudolf, Rodulf, Rolf; Ralf

28     Malkolm                          Malkolm

29     Jonas                               Jonas

30     Holger                            Holger, Holmger, Holmfrid, Holmsten, Holsten

                                                  Holga

31     Ester                                Kornelius

                                                  Kornelia

 

April

 

1       Harald                              Harald

2       Gudmund                        Vidar

3       Ferdinand                        Ferdinand, Nante

4       Amrosius                        Ambrosius

                                                  Ambrosia

5       Nanna                              Vanda

6       Vilhelm                           Vilhelm, Villiam, Villy, Bill, Billy

                                                  Vilhelmina, Mina, Minna, Vilma, Helmi

7       Ingemund                        Allan

8       Hemming                        Flemming

9       Otto                                 Otto

                                                  Ottilia

10     Ingvar                             Ruben

11     Ulf                                    Ulf

                                                  Ylva, Ulva, Ulfhild

12     Julius                               Julius, Jules

                                                  Julia, Juliana, Julie

13     Artur                                Artur

14     Tiburtius                          Tiburtius, Tibert

15     Olivia                              Oliver

                                                  Olivia

16     Patrik                               Patrik, Patricius

                                                  Patricia

17     Elias                                 Elias, Elis

18     Valdemar                         Valdemar, Volmar, Vladimir, Valle

19     Olavus Petri                    Bernhard, Bernt, Berno, Berne

                                                  Bernhardina, Berna

20     Amalia                             Amalia, Amelie, Amy, Malla

21     Anselm                            Camilla

22     Albertina                         Belinda

23     Georg                             Georg, Gšran, …rjan, Jšrgen, Jšrn

                                                  Georgina, Gšrel

24     Vega                               Adalbert, Albert, Albrekt, Allert, Ellert

                                                  Alberta, Albertina

25     Markus                            Markus, Mark

26     Teresia                            Teresia, Terese

27     Engelbrekt                      Vega

28     Ture                                 Tor, Tore, Ture, Tord, Torkel, Torsten, Torgny, Torbjšrn, Torbern, Torild, Torvald, Tyrgils, Truls, Troed, Tolle

                                                  Tora, Tura, Tyra, Tove, Torborg, Torvi

29     Tyko                               Tyko

30     Mariana                           Marianus

                                                  Mariana

 

Maj

 

1       Valborg                           Valborg

2       Filip                                 Filip, Filippus

                                                  Filippa

3       Gšta                                Engelbrekt, Engelbert

                                                  Angela, Angelina, Angelica, Engla, Ingela

4       Monika                            Monika, Mona

5       Gotthard                          Gotthard, Gotthold, Gottfrid, Gjord

6       Sigmund                          Sigismund, Sigmund

7       Gustava                           Frej

                                                  Freja

8       ke                                 ke, ge

9       Jonatan                            Jonatan, Natanael, Natan

10     Esbjšrn                            Glen

11     MŠrta                               Kennet, Kent

12     Charlotta                          Morgan

13     Linnea                             LinnŽ

                                                  Linnea

14     Halvard                           Halvard, Halvar

15     Sofia                                Sofia, Sofie, Fia, Sonja

16     Hilma                               …jvind, Ejvind

                                                  Eivor

17     Rebecka                          Rebecka

18     Erik                                  Erik, Erk, Jerker, Jerk, Eje

                                                  Erika

19     Alrik                                Alrik

20     Karolina                           Lilly, Lilian, Lillan, Lill

21     Konstantin                       Konstantin, Conny

                                                  Konstantia, Constance, Stanny

22     Henning                          Henning, Hemming

23     Desideria                         Desiderius

                                                  Desideria, DesirŽe, Disa

24     Ragnvald                         VŒge, Vagn

25     Urban                               Urban

26     Vilhelmina                       Malvina

27     Blenda                             Blenda, Beda

28     Ingeborg                         Ingemar, Ingvar, Ingemund, Ingvald, Ingolf, Ingjald, Inge, Yngve, Yngvar

                                                  Ingeborg, Ingrid, Ingegerd, Ingvor, Ingalill, Inga, Bojan

29     Baltsar                              Baltsar

30     Fritjof                               Vive

                                                  Viveka, Vive

31     Isabella                            Orvar

 

Juni

 

1       Nikodemus                     Nikodemus

                                                  Nikodema

2       Rutger                             Rutger, Rodger, Roger, Roar, Roald

3       Ingemar                           Rasmus, Erasmus

4       Holmfrid                          Stig

5       Bo                                    Bo, Bonde

6       Gustav                             Gustav, Gšsta, Gšte

                                                  Gustava, Gštilda, Gšta

7       Robert                             Robert, Rupert, Robin

8       Salomon                          Salomon

9       Bšrje                               Hjšrdis

10     Svante                             Svante, Svantepolk

11     Bertil                                Elving, Elvir, Elver

                                                  Elvira, Elvy, Elva, Elvina

12     Eskil                                Eskil, Esbjšrn

13     Aina                                 Aina, Aino

14     HŒkan                              HŒkan, HŒkon, Hakon, Hakvin

15     Justina                              Vitus, Vitalis

                                                  Vivianne, Vivi, Vivia, Vivan, Liv

16     Axel                                 Axel, Absalon, Acke

                                                  Axelina

17     Torborg                          Brage

18     Bjšrn                               Bjšrn, Bjarne, Styrbjšrn, Nalle

                                                  Ursula, Yrsa

19     Germund                         Carmen

20     Flora                                Flora, Florence, Florentia

21     Alf                                   Uno, Une

                                                  Una

22     Paulina                             Marina

23     Adolf                               Adolf, Adel, Alf, Alef, Alve, Al, Alle, Alfons, Adils

                                                  Adolfina, Adelheid, Adela, Adele, Adelina, Ada, Alida, Alice, Ally, Edla, Etel, Heidi

24     Johannes Dšparen          Johannes, Johan, Jon, Jan, Jšns, Jens, Janne, Jean, John, Jonny, Jonne, Jussi, Ivan, Giovanni, Jack, Hans, Hannes, Hanno, Hansi, Hasse, Hampus, Hampe

                                                  Johanna, Jenny, Jonna, Jeanette, Jane, Janet, Yvonne, Vanja, Hanna, Hannele, Jennifer

25     David                              David

                                                  Davida

26     Rakel                               Jeremias, Jerry

27     Selma                              Selma

28     Leo                                  Leonard, Lennart, Leo, Levi

                                                  Leontina, Lea

29     Petrus                              Leif

30     Elof                                  Elof, Elov

 

Juli

 

1       Aron                                Aron

2       Rosa                                Rosa, Rose, Rosita, Gurli

3       Aurora                             Aurora, Aurore, Aurelia

4       Ulrika                               Ulrik

                                                  Ulrika, Ulla

5       Melker                            Melker

6       Esaias                              Esaias, Jesaja, Esse

                                                  Jessica

7       Klas                                 Claudius, Claude

                                                  Claudia

8       Kjell                                 Kettil, Kjell

9       Gštilda                            Cyrillius

10     Anund                             Anund

11     Eleonora                         Saima, Saimi

12     Herman                           Farman, Fale

13     Joel                                  Joel

14     Folke                               Folke, Vollrat

15     Ragnhild                          Mildred

16     Reinhold                          Reinhold, Ragnvald, Ragnar, Regin, Rainer, Reiner, Reine, Reinhard, Ronald, Ronny

                                                  Ragnhild, Ragna, Ragni, Ragnvi, Ragnvor, Ragnborg

17     Alexis                              Ossian

18     Fredrik                             Fredrik, Fred, Freddy

                                                  Fredrika

19     Sara                                 Sara, Sally

20     Margareta                        Margareta, Margaret, Margreta, Margret, Margot, Margit, Margita, Marguerite, Marit, Majt, Maggie, Maggan, MŠrta, MŠrit, Meta, Greta, Gretel, Rita, Peggy; Marta

21     Johanna                           Ossian

22     Magdalena                      Magdalena, Magda, Malin, Madeleine, Malene, Marlene

23     Emma                              Emma, Irma, Irmelin

24     Kristina                            Kristian, Krister

                                                  Kristina, Kristin, Kerstin, Kersti, Christie, Kristel, Kicki, Kickan, Stina

25     Jakob                               Jakob, Jacques, James, Jim, Jimmy

                                                  Jakobina, Jacqueline

26     Jesper                              Jesper, Kasper

27     Marta                               Sjunne

28     Botvid                             Botvid

                                                  Botilda, Bothild, Bodil, Boel

29     Olof                                 Olof, Olov, Olavus, Olavi, Olav, Ola, Ole, Olle, Ale

30     Algot                               Douglas

31     Elin                                  Helena, Helen, Lena, Elin, Elna, Eleonora, Eleonore, Ellinor, Leonora, Elena, Elina, Eila, Elaine, Ellen, Ella, Elly, Nelly, Helny, Nora

 

Augusti

 

1       Per                                   Petrus, Per, Petter, Peter, Peder, Pierre, Pelle

                                                  Pernilla, Petronella, Petra, Pella

2       Karin                                Katarina, Katrina, Karina, Karin, Kari, Kajsa, Ketty, Kitty, Katja, Kata, Karna, Kaj

3       Tage                                Tage

4       Arne                                Arne, Arnold, Arent, Arnolf, Anker, €rne

                                                  Arna, Arla

5       Ulrik                                Didrik

6       Sixten                              Sigvid, Seved, Sixten, Sixtus

                                                  Sigrid, Siri

7       Arnold                             Jorun

8       Sylvia                              Eira

9       Roland                             Roland, Rolle

10     Lars                                 Laurentius, Lars, Lasse, Lorents, Laurits

                                                  Laurentia, Laura, Loretta, Lora

11     Susanna                           Susanna, Susanne

12     Klara                                Klara, Clary, Claire, Clarence, Clarissa

13     Hillevi                             Hillevi, Helvig, Helfrid, Hilly

14     Ebbe                                Eberhard, Ebbe, Evert

                                                  Ebba

15     Stella                               Stellan

                                                  Stella, Estelle

16     Brynolf                            Brynolf, Brynte

17     Verner                             Verner

                                                  Veronika, Vera, Verna

18     Helena                             Hermine

19     Magnus                           Magnus, MŒns, Mogens

20     Bernhard                          Samuel, Sam

21     Josefina                           Adin

                                                  Adina, Edna

22     Henrietta                         Kyllikki

23     Signe                               Ritva

24     Bartolomeus                    Bartolomeus, Berthold, Bertil, Bertel, Bert, Bertram

                                                  Berta

25     Lovisa                             Ludvig, Louis, Love

                                                  Lovisa, Louise, Lova

26     …sten                               …sten

27     Rolf                                  Rufus

28     Augustin                         August, Augustin

                                                  Augusta

29     Hans                                Heimer

30     Albert                              Benjamin, Ben, Benny

31     Arvid                               Arvid, Arve, Arv, Ave

                                                  Arvida

 

September

 

1       Samuel                            Gillis

2       Justus                               Justus

                                                  Justina

3       Alfhild                             Solveig, Solbritt

4       Moses                             Moses

5       Adela                               Synnšve

6       Sakarias                           Sakarias

7       Regina                             Rex, Roy, Rig, Roine

                                                  Regina

8       Alma                                Almar

                                                  Alma, Hulda

9       Augusta                           sa, se

10     Tord                                Titus

11     Dagny                             Dag

                                                  Daga, Dagny, Dagmar

12     Tyra                                 Rudi

13     Ambjšrn                          Ambjšrn

14     Ida                                   Ida

15     Sigrid                              Osvald

16     Eufemia                           Eufemia

17     Hildegard                        Lambert, Lambrekt

18     Alvar                               Alvar, Alfred, Alfrid, Algot, Alvin, Aldor

                                                  Alfhild, Alva, Alvina, Alvi, Alfrida, Elfrida, Frida

19     Fredrika                           Linda

20     Agda                               Hagar

21     Matteus                           Matteus, Mattias, Mats, Matti

22     Maurits                            Maurits, Moritz, Moje

23     Tekla                               Blanka, Blanche

24     Gerhard                           Caesar

25     Signild                             Finn, Nore, Nor

26     Enar                                 Einar, Enar

                                                  Eina

27     Dagmar                           Borghild, Borgel

28     Lennart                            Elmer

29     Mikael                             Mikael

                                                  Mikaela

30     Helge                              Hartvig

                                                  Herta

 

Oktober

 

1       Ragnar                             Roine

2       Ludvig                            Veine

3       Evald                               Evald, Eve

4       Frans                                Frans, Franciskus, Frank, Francois

                                                  Frances, Franciska, Fanny

5       Bror                                 Bror, Broder, Lillebror, Atle, Sive

                                                  Syster, Dotter, Lillemor, Moa, Siv

6       Jenny                               Bruno

7       Birgitta                             Birgitta, Brita, Britt, Britten, Birte, Bitte, Berit, Birgit, Git, Gitte, Gittan, Riita

8       Nils                                  Frosten

9       Ingrid                              Dionysius, Denis, Dennis

10     Helmer                            Gideon

11     Erling                              Erling, Elling

12     Valfrid                             Valfrid, Vilfred

13     Teofil                               Frits

14     Manfred                           Manfred

15     Hedvig                            Hadar

                                                  Hedvig, Hedda

16     Fingal                              Fingal

17     Antoinetta                       Saga

18     Lukas                               Lukas

19     Tore                                Viking

20     Sibylla                             Sibylla

21     Birger                              Birger, Bšrje

22     Seved                              Ored

23     Sšren                              Severin, Sšren

                                                  Severina

24     Evert                               (FN-dagen)

25     Inga                                 Krispin

26     Amanda                           Amandus

                                                  Amanda, Manda

27     Sabina                              Sabina

28     Simon                              Simon

29     Viola                               Viola, Violetta, Violet

30     Elsa                                  Tryggve

31     Edit                                  Edgar

                                                  Edit

 

November

 

1       Allhelgonadagen            (Allhelgonadagen)

2       Tobias                             Tobias

3       Hubert                             Hubertus, Hubert

4       Sverker                           Sverker

5       Eugen                              Eugen

                                                  Eugenia

6       Gustav Adolf                  (Gustav Adolfsdagen)

7       Ingegerd                         Rurik, Ršrik

8       Vendela                           Vendela, Vendla, Venny

9       Teodor                            Teodor, Teofil

                                                  Teodora, Tekla

10     Martin Luther                  (Martin Luther)

11     MŒrten                             Martin, MŒrten, Martinus

                                                  Martina, Tina

12     Konrad                            Konrad, Kurt

13     Kristian                            Iris

14     Emil                                 Boris, Borislav

15     Leopold                          Leopold

16     Edmund                           Edmund, Edvin

                                                  Edvina

17     Napoleon                        Napoleon

18     Magnhild                         Magne

                                                  Magnhild, Magna

19     Elisabet                            Elisabet, Elsa, Elisa, Elise, Elsie, Elsy, Else, Ilse, Lisbet, Lisa, Lisen, Lisken, Lisette, Lissie, Lis, Betzy, Betty, Bettan, Bettina, Beth, Isabella, Isabel, Isa, Bella, Elma

20     Pontus                             Pontus

21     Helga                              Helge, Oleg, Olgar

                                                  Helga, Olga

22     Cecilia                             Cecilia, Cilla, Silja

23     Klemens                          Klemens

24     Gudrun                            Gudmund, Gudmar, Gumme, Gullmar, Gullbrand

                                                  Gudrun

25     Katarina                           Sverre

26     Torkel                             Linus

                                                  Lina

27     Astrid                              Astor

                                                  Astrid, Asta, Estrid, Ester, Essy

28     Malte                               Sten

29     Sune                                Sune, Sone

                                                  Suna

30     Anders                            Andreas, Anders, Ander, Ante, Andrew, Antero

                                                  Andrea

 

December

 

1       Oskar                               Oskar

                                                  Oskaria

2       Beata                                Beata, Beatrice

3       Lydia                               Lydia

4       Barbro                             Barbara, Barbro

5       Sven                                Sven, Svend, Svein, Svenne, Svenning

6       Nikolaus                          Nikolaus, Niklas, Nils, Niels, Nisse, Nicke, Klas, Klaus

                                                  Nikolina

7       Agaton                            Agaton

                                                  Agata, Agda, got

8       Virginia                           Virginia

9       Anna                                Anna, Ann, Annie, Anny, Anja, Ansa, Annika, Anette, Anita, Anneli, Nanna, Nanny, Nancy, Nina

10     Malin                               Judit, Jutta

11     Daniel                              Daniel, Dan

                                                  Daniela

12     Alexander                        Alexander, Alexis, Alex, Sandor, Sante

                                                  Alexandra, Sandra

13     Lucia                               Lucia

14     Sten                                 Isidor

15     Gottfrid                            Ove

16     Assar                               Assar, Sasser

17     Inge                                 Rakel

18     Abraham                          Abraham

19     Isak                                  Isak

20     Israel                               Israel

21     Tomas                             Tomas, Tom, Tommy

                                                  Tomasine

22     Natanael                          Natalia

23     Adam                               Rafael, Rabbe

24     Eva                                  Adam

                                                  Eva

25     Juldagen                          (Juldagen)

26     Stefan                              Stefanus, Stefan, Staffan, Steve

                                                  Stefania, Stefanie

27     Johannes                         Renatus, RenŽ

                                                  Renata, Renate, RenŽe

28     Menlšsa barns dag         (Menlšsa barns dag)

29     Abel                                Abel

30     Set                                   Set

31     Sylvester                        Sylvester, Sylvia, Silvia

 

Lagskyddade namntraditioner : Ett fšrslag till ny namnlag. Mjšlby, 1989. 48 sid. ISBN 91-86128-20-5.

 

 

 

 

 

slekt.se/anor

Start …stgštska och smŒlŠndska slŠkter

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson