LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Hur mycket slŠkt Šr jag med stamfar?

Av Per Andersson

Hur mycket slŠkt en Šttling Šr till stamfadern beror pŒ dels i vilken generation efter stamfadern avkomlingen befinner sig, dels pŒ hur mŒnga hŒll han eller hon hŠrstammar frŒn honom (en femtedel av alla Šttlingar har tvŒ eller flera hŠrstamningar).

Ett sŠtt att uttrycka slŠktskapsgraden Šr att ange hur stor andel – i procent – som stamfadern utgšr av Šttlingens anor i den generation dŠr stamfadern befinner sig. Fšr stamfaderns barn representerar han hŠlften (50 procent) av deras ursprung (och stammodern den andra hŠlften), i nŠsta generation (barnbarnen) hŠlften av hŠlften (25 procent), osv. Om man leder sitt ursprung till stamfadern pŒ mer Šn ett hŒll, summerar man procenttalen. Exempel: Ett barn till tvŒ av stamfaderns barnbarn, som Šr kusiner, har slŠktskapsgraden 12,5 + 12,5 = 25. Det Šr samma vŠrde som fšr ett barnbarn pŒ en enda linje. Observera dock att procentsatsen inte gšr ansprŒk pŒ att uttrycka den genetiska likheten med stamfadern utan endast Šr ett teoretiskt vŠrde fšr att jŠmfšra olika personers grad av slŠktskap till stamfadern.

Antalet generationer efter stamfadern motsvarar antalet bokstŠver i individbeteckningen (som finns fšrst pŒ varje Šttlings rad i slŠktboken). Vid hŠrstamning pŒ en linje Šr slŠktskapsgraden fšr respektive generation fšljande (procent):

1: 50
2: 25
3: 12,5
4: 6,25
5: 3,125
6: 1,5625
7: 0,78125
8: 0,390625
9: 0,1953125
10: 0,09765625
11: 0,048828125
12: 0,0244140625
13: 0,01220703125

SlŠktens nu levande medlemmar Šr spridda šver hela sju generationer, frŒn nummer 7 till 13. De som Šr minst slŠkt till stamfadern Šr fyra Šttlingar i 13:egenerationen som hŠrstammar pŒ en enda linje; slŠktskapsgraden Šr ca 0,012 procent (drygt en tiotusendel). Den Œr 2004 avlidna Ingeborg Sonesson [aCf Gcf e:6] i Kallinge var fram till sin bortgŒng den mest beslŠktade. Hon var Šttling pŒ sex hŒll, ett i generation nummer 6, fyra i nummer 7 och ett i nummer 8. DŠrmed blir slŠktskapsgraden: 1,5625 + 4 * 0,78125 + 0,390625 = 5,08375 (ungefŠr 1/20). Den meste Šttlingen Šr alltsŒ drygt 400 gŒnger mer beslŠktad med stamfadern.

TvŒ ytterligare exempel: Per Andersson [daC hgA cA:4], som Šr Šttling i generation nummer 8 pŒ en linje och i nummer 9 pŒ tre linjer, har en grad av slŠktskap till stamfadern som Šr ungefŠr 1 procent (0,977). Johan Lindhardt [aCc EBB cDc C] hŠrstammar i 10:e led en gŒng frŒn stamfadern, vilket innebŠr ungefŠr 1 promille (0,098 procent).

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare