Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Berndt Mšller in memoriam

Ett kapitel i hembygdens historia Šr slut. Efter en lŒng gagnelig gŠrning under ett alltfšr kort liv har Mjšlby hembygdsfšrenings mŒngŒrige ordfšrande Berndt Mšller lŠmnat oss. Mjšlby har fšrlorat en av sina frŠmsta kulturvŒrdande fšrkŠmpar genom tiderna.

Trots att han inte var fšdd i staden utan inflyttad som vuxen, blev Mjšlbybornas liv i gŒngen tid Berndt Mšllers stora intresse. Under trettio Œr var Mjšlby hembygdsfšrening och hembygdsgŒrd nŠrmast en heltidssyssla fšr honom, som han utšvade vid sidan av sin tjŠnst vid Postverket. Inte minst genom denna skaffade han sig en personkŠnnedom och ett kontaktnŠt utan motstycke. De egenskaperna hade han gemensamt med sin fšregŒngare – och nog Šven fšrebild – som hembygdsfšreningens ordfšrande, stadslŠkaren Erik WŒgman. Om denne fšreningens grundare skrev Berndt Mšller, att han "kanske Šr den person som gjort mest fšr Mjšlby hembygdsfšrening" och att "hans kunskaper, intresse och mycket goda kontakter befrŠmjade fšreningen i mycket hšg grad". Samma omdšme har idag giltighet fšr Berndt Mšller.

1978 švertog Berndt Mšller ordfšrandeskapen i hembygdsfšreningen och i Mjšlby kommuns hembygdsrŒd. FrŒn samma Œr hade jag, dŒ ung gymnasist, fšrmŒnen att inom dessa bŒda fŒ inleda ett samarbete med honom som skulle vara under flera Œr. Vi utgav ett antal bšcker tillsammans och grundade bl a 1980 Mjšlby kommuns hembygdsrŒds Œrsbok. Det var en fŠrgstark person som jag lŠrde kŠnna och, trots generationsskillnaden, uppskatta.

Inte bara i staden och kommunen utan ocksŒ i lŠnet och riket fick hembygdsršrelsen dra nytta av Berndt Mšllers tjŠnster genom hans uppdrag inom …stergštlands och Sveriges hembygdsfšrbund, och nŠr den vetenskapligt grundade Mjšlbyforskningen 1992 fick sitt forum i Mjšlbyhistoriska sŠllskapet var han en sjŠlvskriven ledamot av Mjšlbyhistoriska rŒdet.

Hans frŠmsta insatser hŠnfšr sig dock till NorrgŒrds holme i hjŠrtat av Mjšlby. Berndt Mšller var ingalunda ensam i arbetet att bygga ut och fšrŠdla hembygdsgŒrden dŠr till en av de allra frŠmsta i landet. Men utan hans drivkraft och samordning hade de senaste decenniernas expansion knappast blivit verklighet. Denna idyll och fšrbindelselŠnk till historien Šr idag ett monument šver hans och hans medarbetares verk.

Dagens och morgondagens Mjšlbybor stŒr i stor tacksamhetsskuld till Berndt Mšller fšr hans ovŠrderliga arbete att fšr framtiden bevara vad svunna slŠktleds ortsbor skapat. Hans namn kommer fšr alltid att vara inskrivet i den Mjšlbys historia som det var hans livsuppgift att vŒrda.

 

Minnesord. Berndt Mšller. …stgšta Correspondenten, 1996-08-23, del B. Sid 9.

Berndt Mšller till minne. Mjšlbyhistoriska sŠllskapet: Mjšlbyhistorisk tidskrift, nr 5, 1996 december. Sid 254.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson