Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Fšdda i JŠrstad 1634–1895

Avskrifter av 17 500 notiser i fšdelse- och dopbšcker fšr nio šstgštska fšrsamlingar inom nuvarande Mjšlby kommun har utfšrts som en del av ett Mjšlbyhistoriskt excerperingsprojekt som Per Andersson organiserade och ledde ideellt under 1980- och 1990-talen med ett 40-tal personer avlšnade av Arbetsmarknadsverket.

OBS! Avskrifterna har inte kvalitetssŠkrats av nŒgon annan Šn respektive excerpist sjŠlv och publiceras med avsikten att inte anvŠndas som kŠlla utan enbart som ett sškhjŠlpmedel.

 

1634 nr 01, fšdd 16340226: Karin, Uddorp

far: PŠr Svensson

mor:

dopvittnen: Lasse Jšnssons hustru i JŠrsta, en piga i Vallersta, PŠr MŒnsson i Uddorp, Niels i PrŠstegŒrden

 

1634 nr 02, fšdd 16341126: MŒns (tvilling), OrŒŒs

far: okŠnt okŠnt

mor: Gertrud

dopvittnen: Sven i GlŠnstorp, Olof i Kopporp MŒns i OrŒŒs, Svens hustru i GlŠnstorp, MŒnses dotter i OrŒŒs

anm: Tvillingar se Šven nr 2211, oŠkta

 

1634 nr 03, fšdd 16341126: Britta (tvilling), OrŒŒs

far: okŠnt okŠnt

mor: Gertrud

dopvittnen: Sven i GlŠnstorp Olof i Kopporp, MŒns i OrŒŒs, Svens hustru i GlŠnstorp, MŒnses dotter i OrŒŒs

anm: Tvillingar se Šven nr 2210, oŠkta

 

1634 nr 04, fšdd 16341226: Karin, JŠrsta

far: Lasse Jšnsson

mor:

dopvittnen: Carl i JŠrsta, Sven skomakare i Rosendaal, Olofs hustru i Olstorp, en piga ibidem

 

1635 nr 01, fšdd 16350125: Karin, PrŠstegŒrden

far: Nils MŒnsson

mor:

dopvittnen: Niels Larsson i Norby, Sven pŒ …šn, Carls hustru i JŠrsta och 2 pigor ifrŒn Hambra

 

1638 nr 01, fšdd 16380225: Sven, Uddorp

far: PŠr Svensson

mor:

dopvittnen: Carl i JŠrsta, Lasse PŠrss ibidem, Lasse Anderssons hustru i S Karleby, Carls dotter i JŠrsta

 

1638 nr 02, fšdd 16380504: Sven, JŠrsta

far: Lasse PŠrsson

mor:

dopvittnen: Jšns Larsson i BŠrg, PŠr Svensson i Uddorp, Carls hustru i JŠrsta och hennes dotter

 

1638 nr 03, fšdd 16380528: Lars, BŠrg

far: Jšns Larsson

mor:

dopvittnen: Hieronimus i SkŠnninge, Willem Skott ibidem, Hanses hustru i Vallersta, Captenens Jšran Axelssons dotter i Vistena

 

1639 nr 01, fšdd 16391113: Johan, Klakeborg

far: PŠr MŒnsson

mor:

dopvittnen: Lasse Anderssons hustru i SkŠnninge, en piga ifrŒn Linkšping, Hans i Vallersta, ryttmŠstaren Johan JŠfvesson i Linnndevad, Petres Magni i Linkšping, Hans Gyress i Vallersta

 

1639 nr 02, fšdd 16391129: PŠr, OrŒŒs

far: Anders Jšnson

mor:

dopvittnen: Olof i Ullevi, Jšns i Karleby, Carls hustru i JŠrsta, en piga i Ullevi

 

1639 nr 03, fšdd 16391229: Bendt, Rosendaal

far: Sven

mor:

dopvittnen: Hans Olss i JŠrsta, Steen skomakare ibidem, Lasse PŠrsons hustru i JŠrsta

 

1639 nr 04, fšdd 16391028: Sven, Ullevi

far: Joen Benktson

mor:

dopvittnen: Sven MŒnsson i Ullevi, PŠr Svensson i Hšgby, Jšran Axelssons hustru i Vistena, en piga ifrŒn Dals HŠrad

 

1639 nr 05, fšdd 16391105: PŠŠr, PrŠstegŒrden

far: Niels MŒnsson

mor:

dopvittnen: Olof i JŠrsta, Carl ibidem, Lasses hustru i Vallersta

 

1639 nr 06, fšdd 16390202: Ingebor, JŠrsta

far: Carl

mor:

dopvittnen: Lasse i Skorteby, Niels i PrŠstegŒrden, Olofs hustru i JŠrsta, en piga i Uddorp

 

1639 nr 07, fšdd 16390410: MŒns, Ullevi

far: Sven MŒnsson

mor:

dopvittnen: Jacob Wastesson i Ullevi, Lasse i Hambra, Lasse i Linnevad, Anders Benktsons hustru i Norby, Joen Benktsons hustru i Ullevi, Sven MŒnssons syster ibidem

 

1640 nr 01, fšdd 16400115: Niels, JŠrsta

far: Lasse PŠrsson

mor:

dopvittnen: Nils i PrŠstegŒrden, Lasse Jšnss i JŠrsta, Olofs hustru i JŠrsta, Lasse Jšnssons syster ibidem

 

1640 nr 02, fšdd 16400325: Lars, Uddorp

far: PŠr Svensson

mor:

dopvittnen: Sven Nillss i Normelššsa, Anders i Uddorp, Carls hustru i JŠrsta, Svens dotter i Normelššsa

 

1640 nr 03, fšdd 16401118: MŒns, JŠrsta

far: Lasse Jšnsson

mor:

dopvittnen: Benekt i Skrukeby, And i Uddorp, Lasse PŠrssons hustru i JŠrsta, en piga ifrŒn Skrukeby

 

1640 nr 04, fšdd 16401130: Kirstin, PrŠstegŒrden

far: Sven, Sadelmakare

mor:

dopvittnen: Nills i PrŠstegŒrden, Carl i JŠrsta, hustru Brita i Uddorp, Carls dotter i JŠrsta

 

1641 nr 01, fšdd 16410207: Sven, JŠrsta

far: Carl

mor:

dopvittnen: Lasse Jšnssons hustru i JŠrsta, Lasse PŠrsson ibidem

 

1641 nr 02, fšdd 16410207: Daniel, Ullevi

far: Sven MŒnsson

mor:

dopvittnen: Per Ryttare ifrŒn Norby, en hustru ifrŒn Hambra, en piga ibidem

 

1641 nr 03, fšdd 16410228: Marie, Ullevi

far: Joen Bengtsson

mor:

dopvittnen: Erik Matson i Ullevi, PŠŠr skrŠddare, Olof Svenson Byss, Jacop Bryneelss hustru i Ullevi, Pers Matsons hustru ibidem, Jšran Axelssons dotter i Vistena

 

1641 nr 04, fšdd 16410426: Elin, Klakeborg

far: okŠnt okŠnt

mor:

dopvittnen: Erik i GlŠnstorp, Anderses hustru i OrŒŒs, en piga i GlŠnstorp

anm: Ett oŠkta barn

 

1641 nr 05, fšdd 16410512: Lasse, Uddorp

far: Jšns Larsson

mor:

dopvittnen: Carl i JŠrsta, And i Uddorp, PŠr Svenssons hustru ibidem, Marie Svens dotter ibidem

 

1641 nr 06, fšdd 16410711: Marie, Kopporp

far: Jšns

mor:

dopvittnen: Sven i Rosendal, Lasse i Carleby, Nilses hustru i PrŠstegŒrden

 

1641 nr 07, fšdd 16411215: Karin, Rosendaal

far: Sven

mor:

dopvittnen: H Hans i Vallerstad, Olof i JŠrsta, h: Karin syster i Rosendal, h: Hanses dotter i Vallersta

 

1641 nr 08, fšdd 16411212: Marie, Ullevi

far: Lasse Svensson

mor:

dopvittnen: Hans Olsson i JŠrsta, Joen Bengtssons hustru i Ullevi, Sven Bystes dotter ibidem Elin

 

1642 nr 01, fšdd 16420130: Brita, Ullevi

far: Jacob Vastesson

mor:

dopvittnen: H Jšran Sacellanus, Sven Hansson i Ullevi, Carls hustru i JŠrsta

 

1642 nr 02, fšdd 16420206: Svenn, JŠrsta

far: Lasse Person

mor:

dopvittnen: Joen Persson i JŠrsta, Steen skomakare ibidem, Sven hustru i Rosendal, en piga i JŠrsta

 

1642 nr 03, fšdd 16420213: Erich, BŠrg

far: Nills Matson

mor:

dopvittnen: Gunnar i Vallersta, MŒns ibidem, Svens hustru i BŠrg

 

1642 nr 04, fšdd 16420407: Elisabeth, GlŠnstorp

far: Anders

mor:

dopvittnen: Olof Olsson, Jšns i Kopporp, Anders hustru i OrŒŒs, en piga i GlŠnstorp

 

1643 nr 01, fšdd 16430219: Nills, Ullevi

far: Jšns Persson

mor:

dopvittnen: Jšns Olofss i Ullevi, Erik Matsens hustru ibidem, Anders hustru i OrŒŒs, 2 pigor ifrŒn SkŠnninge

 

1643 nr 02, fšdd 16430303: Ingre, JŠrsta

far: Carl

mor:

dopvittnen: Hans Ols i JŠrsta, PŠr ibidem, Lasse Jšnssons hustru ibidem

 

1643 nr 03, fšdd 16430315: Lasse, JŠrsta

far: Lasse Jonsson

mor:

dopvittnen: Jšns Skomak, Sten skomakar, Anders i Uddorp, en hustru ifrŒn Skregsta, 2 pigor i JŠrsta

 

1643 nr 04, fšdd 16430328: PŠŠr, BŠrg

far: Sven

mor:

dopvittnen: Sven skrŠddare i Ebborp, Sven i Rosendal, PŠr i SŠmietorp, Lasses hustru i Ebborp, en hustru i Linnevad

 

1643 nr 05, fšdd 16430330: Joen, OrŒŒs

far: Anders Jšnsson

mor:

dopvittnen: Jšns Larss i OrŒŒs, Sven i BŠrg, Svens hustru i Rosendal, en piga i GlŠnstorp

 

1643 nr 06, fšdd 16430413: Ingred, Ullevi

far: Sven MŒnsson

mor:

dopvittnen: Carl i JŠrsta, Olof ibidem, Gšstas hustru i Ulkalf, Erik Matsons hustru i Ullevi, Carls dotter i JŠrsta

 

1643 nr 07, fšdd 16430824: Elin, Uddorp

far: PŠr Svensson

mor:

dopvittnen: Lasse PŠrsson i JŠrsta, Sten Skomakare, MŒns Svensson pŒ …šn, Jšns Larssons hustru i Uddorp, Gunnars dotter i Vallersta, Sven Nilssons dotter i Normelššsa

 

1643 nr 08, fšdd 16431228: Johan, Ullevi

far: Joen Benetson

mor:

dopvittnen: Carl i JŠrsta, Nills i PrŠstegŒrden, Sven MŒnss i Ullevi, Olof Jšnss ibidem, Erik Matsons hustru i Ullevi, Carls dotter i JŠrsta

 

1643 nr 09, fšdd 16431231: Kirstin, JŠrsta

far: Steen, Skomakare

mor:

dopvittnen: Olof i JŠrsta, Lasse PŠrss ibidem, Sven i Rosendal, Esbišrn SkrŠddare, Nils MŒnssons dotter i PrŠstegŒrden och Hans Karls hustru Carls dotter i JŠrsta

 

1688 nr 01, fšdd 16880701, dšpt 16880708: Sven, …šn

far: Nills Svensson

mor:

dopvittnen: Lars Arfvesson i …jebro, Sven i AspegŒrden i Herrberga socken, Oluf Nillsson i …jebro, hustru Karin Lars Anderssons ibidem, hustru Britta Per Anderssons ibidem, pigan Ingred ibidem

 

1688 nr 02, fšdd 16880810, dšpt 16880810: Anna, JŠrsta

far: Daniel

mor:

dopvittnen: Pastor loci Per Larsson i Uddarp, Per Larsson i Ullevi, hustru Margreta Anders Simonssons ibidem, hustru Margeta Hans Larssons i Hagen, pigan Kirstin Matsdotter i Ullevi

 

1688 nr 03, fšdd 16880927, dšpt 16881012: Per, Ullevi

far: Mats Ersson

mor:

dopvittnen: Anders Svensson i Ullevi, Anders Simmonson son Per ibidem, Gustaf Svensson ryttare ibidem, hustru Elin, And Sim+sons dotter Margreta ibidem, hustru Anna Per Larssons ibidem

 

1688 nr 04, fšdd 16880913, dšpt 16880916: MŒns, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Pastor Loci Johannes Ullebohm, Lars Bengtsson i Vistena, Per Larsson i Ullevi, hustru Ingeborg lšitnanskan i Vistena, hustru Elisabet Andersdotter, pigan Anders Svenssons Ingeborg

 

1688 nr 05, fšdd 16880918, dšpt 16880921: Kirstin, Ullevi

far: Sven Arfvidsson

mor:

dopvittnen: Nills Larsson, Nills Svensson, Giustaf Svensson ryttare i Ullevi, hustru Malin Nills Olssons i JŠrsta, Karin, Britta

 

1689 nr 01, fšdd 16890108, dšpt 16890113: Brita, JŠrsta

far: Nils Olsson

mor:

dopvittnen: Sven Bengtsson i Rosendal i JŠrsta socken, Jonas Hansson i JŠrsta, MŒns Jiort i Uddarp, hustru Anna Haraldsdotter i Rosendal, hustru Britta Hansdotter, Kirstin Larsdotter

 

1689 nr 02, fšdd 16890305, dšpt 16890310: Karin, Ullevi

far: Nills

mor:

dopvittnen: Matts Ersson i Ullevi, Bengt Jonsson ryttare ibidem, Per Andersson ibidem, hustru Brita, Sven Bengtsons i Rosendal, pigan Segred And dotter i Ullevi

 

1689 nr 03, fšdd 16890608, dšpt 16890616: Sven, Klakeborg

far: Per Larsson

mor:

dopvittnen: Harald Forsman, drŠng Anders Larsson, Nills Svensson i Kopparp, hustru Maria Kant, hustru Maria i Klakeborg, pigan Kirstin Nillsdotter

 

1689 nr 04, fšdd 16890618, dšpt 16890707: Per, Ullevi

far: Oluf Andersson

mor:

dopvittnen: Oluf Jšnsson i Ullevi, Mats Ersson ibidem, Simon Andersson ibidem, hustru Catrina Laurenia, pigan Segred Anders Simmonsons dotter, pigan Kirstin Mattis Erssons dotter

 

1689 nr 05, fšdd 16890903, dšpt 16890908: Karin, JŠrsta

far: Lars Hansson

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Benidictus JŠrling, Tyres MŒnsson drŠng i Ulkalf, hustru Elin MŒnss i Ulfkalf, hustru Brita Ingemarss i Gafiarp i Mjšlby socken, pigan Kirstin Olsdotter i JŠrsta

 

1689 nr 06, fšdd 16891116, dšpt 16891122: Jšns, Uddarp

far: Per

mor:

dopvittnen: Peer Larsson, Oluf Jonsson i PrŠstegŒrden, MŒns Larssons drŠng, hustru Anna Oluf Jons i PrŠstegŒrden, hustru Ingred Hans Olss i Uddarp, pigan Olufs dotter Karin i PrŠstegŒrden

 

1690 nr 01, fšdd 16900110, dšpt 16900112: Johannes, …šn

far: Nils Svensson

mor:

dopvittnen: Erich Bišrgsson, Giustaf Svensson ibidem, Harald Forsman hustru Maria Kant, hustru Karin Sven Nilssons i AspegŒrden, Anders Jonssons i JŠrsta Kirstin

 

1690 nr 02, fšdd 16900218, dšpt 16900224: Brita, Rosendal

far: Harald

mor:

dopvittnen: Joen i Ulkalf, MŒns Nilsson, Oluf Svensson, hustru Karin, hustru Karin

 

1690 nr 03, fšdd 16900316, dšpt 16900323: Anders, Uddarp

far: Per, Torpare

mor:

dopvittnen: Habor i Klakeborg, Bišstaff Svensson ryttare i Ullevi, Nils Olsson i JŠrsta, hustru Anna Per Larss i Uddarp, hustru Ingeborg Pers ibidem, Karin Olufssons dotter i PrŠstegŒrden

 

1690 nr 04, fšdd 16900412, dšpt 16900413: Hillevi, Lšten

far: Christopher

mor:

dopvittnen: Daniel Svensson i JŠrsta, Lars Hansson ibidem, Gabriel i Uddarp, hustru Hillevi Gustaf soldats, hustru Anna, pigan Kirstin Olsdotter

 

1690 nr 05, fšdd 16900508, dšpt 16900511: Oluff, Ullevi

far:, Boegl ryttare

mor:

dopvittnen: Anders Carlsson i Herrberga, Gustaf Svensson i Ullevi, Anders Jonsson i JŠrsta, hustru Anna Per Larssons i Ullevi, hustru Elin Nils Christierns ibidem, hustru Karin Nills Svenssons i Ullevi

 

1690 nr 06, fšdd 16900528, dšpt 16900601: Anna, Ullevi

far: Nills Christierns

mor:

dopvittnen: Per Larsson i Ullevi, Mats Ersson ibidem, Gišstaf Svenss ibidem, hustru Maria, hustru Ingeborg Mats Erssons, pigan Kirstin Matsdotter

 

1690 nr 07, fšdd 16900620, dšpt 16900702: Cicilia, Rosendal

far: Sven Bengtsson

mor:

dopvittnen: MŒns Svensson i Gelsta i VŠsterlšsa socken, And Svenss i Ullevi, hustru Anna Per Larss i Ullevi, hustru Karin MŒnss

 

1690 nr 08, fšdd 16900701, dšpt 16900706: Maria, JŠrsta

far: Nills Olsson

mor:

dopvittnen: Hustru Abigail Ršding

 

1690 nr 09, fšdd 16900824, dšpt 16900831: Oluff, JŠrsta

far: Lars Hansson

mor:

dopvittnen: Anders Hansson i Elfvesta, Oluf Hansson i Tranberga, MŒns, Anders Jonssons son i JŠrsta, hustru Abigail Ršding, hustru Anna Maria Brita Hansdotter i Brecksta

 

1690 nr 10, fšdd 16901120, dšpt 16901127: Nils, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Harald Forsman, Nills Tyrsson klockare i Vreta, Sven Bengtsson i Rosendal, hustru Brita, hustru Karin Per Gundmunds i Klakeborg, Karin Olufdotter i PrŠstegŒrden

 

1691 nr 01, fšdd 16910316, dšpt 16910322: Maria, Klakeborg

far: SvŠn

mor:

dopvittnen: Habbor i Klakeborg, Per Gundmundson ibidem, Sven Jšnsson hustru Marit, Kirstin Nillsdotter, Kirstin P dotter

 

1691 nr 02, fšdd 16910426, dšpt 16910503: Anna, Uddarp

far: Erich

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Benedictus JŠrling, Oluf Jonsson i PrŠstegŒrden, hustru Anna P dotter Lars i Uddarp, Karin Olsdotter i PrŠstegŒrden, Karin Andersdotter i Elfvesta

 

1691 nr 03, fšdd 16910705, dšpt 16910707: BŠnkt, JŠrsta

far: Johansson

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrsta, Nils Ols ibidem, MŒns Ols ibidem, hustru Monia Sven MŒnss i Egelstad, Kirstin BŠnksdotter i JŠrstad

 

1691 nr 04, fšdd 16910918, dšpt 16910921: Oluf, Uddarp

far: Hans Olsson

mor:

dopvittnen: Oluf Jonsson i PrŠstegŒrden, PŒl i …jebro, Per Jšnsson rytt i Uddarp, hustru Anna Per Larss i Uddarp, hustru Ingegerd i Uddarp, Karin Olufsdotter i PrŠstegŒrden, Karin Andersdotter i Elfwesta

 

1691 nr 05, fšdd 16911006, dšpt 16911007: Catrina, JŠrstad

far: Daniell Svensson

mor:

dopvittnen: Per Larsson i Ullevi, Oluf Persson i Linnevad, Sven Nillsson i HŠggarp, hustru Anna Per Larss i Uddarp, Karin Olsdotter i PrŠstegŒrden

 

1691 nr 06, fšdd 16911020, dšpt 16911025: Israel, Uddarp

far: Zachris Jacobson

mor:

dopvittnen: Per Isrelsson, Oluf Jonsson i PrŠstegŒrden, Per Jacobson MontesgŠrde, hustru Anna Per Larss i Uddarp, hustru Kirstin Erik Hšckens ibidem, Helena And dotter i Ullevi

 

1691 nr 07, fšdd 16911020, dšpt 16911025: Lars, Klakeborg

far: Erich Elfson

mor:

dopvittnen: Peder Holsten i Klakeborg, Lars Persson ibidem, hustru Anna Anders Larss i Wistena, pigan Maria i Lindewad

 

1691 nr 08, fšdd 16911221, dšpt 16911226: Pehr, JŠrsta

far: Lars Hanson

mor:

dopvittnen: Harald Forsman, Per Larsson Forsman, drŠng Jonas Hansson i JŠrstad, Anna i PrŠstegŒrden, Kirstin And Jšnsdotter i JŠrsta, Karin Olofsdotter i PrŠstegŒrden

 

1692 nr 01, fšdd 16920109, dšpt 16920117: Sven, Klakeborg

far: Erik Calsson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i GlŠnstorp, Lars Nillsson

 

1692 nr 02, fšdd 16920222, dšpt 16920222: Anders, Ullevi

far: Nills Svensson

mor:

dopvittnen: Oluf Andersson i Ullevi, Bengt Christ Joanson ibidem, drŠngen Tyres Hanson ibidem, hustru Karin Anders Svens ibidem, Kirstin Matsdotter ibidem, Kirstin Oluf Jšnss piga

 

1692 nr 03, fšdd 16920231: se anm, Ullevi

far: Per Larsson

mor:

anm: Dšdfšdd son, begrofs den 8 mars i Per Larssons etterhage i Ullevi

 

1692 nr 04, fšdd 16920415, dšpt 16920420: Helena, JŠrsta

far: Harald Forsman

mor:

dopvittnen: Johannes Ulbom, Bened Jarl Samuel Persson JŠrwalligŒrden, hustru Abigail Ršding, hustru Maria, jungfru Anna Maria, jungfru Ingeb Persdotter

 

1692 nr 05, fšdd 16920501, dšpt 16920508: Kirstin, Ullevi

far: Sven Arfvidsson

mor:

dopvittnen: Per And Simonsson i Ullevi, Tyrs Mansson ibidem, And Larson, hustru Anna Per Larsson ibidem, Ingeb Mats dotter ibidem, Helena Anders Simonsons dotter ibidem

 

1692 nr 06, fšdd 16920509, dšpt 16920512: Benkt, Rosendal

far: Sven Bengtsson

mor:

dopvittnen: Rytt Gustaf Svenson i Ullevi, drŠng Jon Hinderson ibidem, hustru Karin Anders Svenss ibidem, pigan Kirstin And d ibidem

 

1692 nr 07, fšdd 16920616, dšpt 16920619: Kirstin, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

 

1692 nr 08, fšdd 16920704, dšpt 16920710: Kirstin, …šn

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: Johan i FlŠkeryk, Oluf Hansson i DahlsŠtter i Harg socken, Sven i …jebro, MŒns Olsson, Anderses stefson i JŠrsta

 

1692 nr 09, fšdd 16921014, dšpt 16921020: Per, Klakeborg

far: Sven

mor:

dopvittnen: Per Larsson i OrŒŒs, Per Gundmundsson i Klakeborg, Lars Svensson i GlŠnstorp, hustru Elin, hustru Monica, hustru Brita

 

1693 nr 01, fšdd 16930306: Margreta, Uddarp

far: Per Erson

mor:

dopvittnen: Fadren dšpte barnet i nšdfall, hustru Anna i PrŠstegŒrden, hustru Elin Anders Pers i Uddarp, hustru Margreta Hans Lars i Hagen

 

1693 nr 02, fšdd 16930414, dšpt 16930419: Jšns, Lšten

far: Christopher

mor:

dopvittnen: Harald Svensson i Rosendal, Per Gundmundson i Klakeborg, Jšns Larsson, hustru Brita Sven Bengts i Rosendal, pigan Anna Hindrichsdotter, Maria Danielsdotter i JŠrsta

 

1693 nr 03, fšdd 16930424, dšpt 16930424: Anders, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Sven Bengtsson i Rosendal, drŠng Daniel Eliason i Ullevi, drŠng Nills Nillsson ibidem, hustru Britta Pahls hustru i …jebro, pigan Brita Persdotter i Ullevi, Ingb Matsdotter i Ullevi

 

1693 nr 04, fšdd 16930705, dšpt 16930705: Anders, Ullevi

far: Mats Erson

mor:

dopvittnen: Rytt Gundm Olson, Nils Svensson, Sven i Kopparp, Nils drŠng Daniel Eliason i Ullevi, hustru Anna Per Larss ibidem, hustru Elin i HerreŠngen, And Hindrichshs dotter Helena

 

1693 nr 05, fšdd 16930820, dšpt 16930826: Matias, Limung hagen

far: Persson

mor:

dopvittnen: Nills Svenson i Kopparp, Nills Svenson, sonen Sven ibidem, dreng Daniell Eliason ibidem, hustru Brita Mats Larss i Ullevi, Ingeb Matsdotter ibidem, Brita Nills Svens dotter i Kopparp

 

1693 nr 06, fšdd 16931003, dšpt 16931003: Anna

far: MŒns Hiort

mor:

dopvittnen: Olof Jšnsson i PrŠstegŒrden, MŒns Olson i JŠrsta, Anders Anderson i Uddarp, hustru Anna Per Larss ibidem, hustru Anna Harald i Rosendal, Karin Nils Svens dotter i Kopparp

 

1693 nr 07, fšdd 16931103, dšpt 16931106: Brita, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Jšns Andersson i …jebro, Sven Hemmingson i Forsa Herrberga socken, Sven Bengtsson i Rosendal, hustru Maria Per Hans i OrŒŒs, Maria Nills Svens dotter pŒ …šn, Ingeborgh dotter i GŒfrarp i Mjšlby socken

 

1693 nr 08, fšdd 16931213: inget angivet, Lšten

far: PŠr, Skommakare

mor:

dopvittnen: Nils Olofsson i JŠrsta, Jonas Hansson ibidem, Sven Nillsson i Kopparp, hustru Elin Kopparp, Karin Nillsdotter i Kopparp, Kerstin Olofsdotter, Rangel ladugŒrdspiga i Lindevad

 

1693 nr 09, fšdd 16931225: Olufh, Rosendal

far: Sven Bengdtsson

mor:

dopvittnen: Mathes Erikss i Ullevi, Nils Olufsson i JŠrsta, drŠngen Tyrs Larsson i Ullevi, drŠngen Hans ibidem, Nills Nilsson i Ullevi, Lars i Rosendal, hustru Kirstin i Hageby, pigan LisspŠtte Matsdotter, Karin Jonsdotter i JŠrsta

 

1694 nr 01, fšdd 1694 (utan mŒnad och dag): Oluf, JŠrsta

far: Nils

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrsta, Anders MŒnsson pŒ …šn, Johan PŠrsson i JŠrsta, Nils Svensson pŒ …šn, PŠr i JŠrsta, hustru Karin Olofsdotter i Aggebroo, hustru Anna Grilsdotter i JŠrsta Rosendal, Karin Jonsdotter i JŠrsta, Kirstin Jonsdotter i JŠrsta, Karin i Rosendal

 

1694 nr 02, fšdd 16940211: Maria, Klakeborg torpen

far: Lars

mor:

dopvittnen: MŒns i OrŒs, PŠr klockare, Sven i Kopparp, Jaen Olofsson i Klakeborg, Eric i kyrkoherdens torp, hustru Elin i Kopparp, pigan Karin i Kopparp, pigan Karin, ladugŒrdspiga i Lindevad

 

1694 nr 03, fšdd 16940225: Maria, Ullevi moen

far: Nils Jšnsson

mor:

dopvittnen: HŒkan Jšnsson i …jebro, Nils Nilsson i Ullevi, hustru Anna Olofsdotter, pigan Brita PŠrsdotter, Ehlena Andersdotter i Ullevi, soldatens hustru Sara pŒ Moon

 

1694 nr 04, fšdd 16940328: Niels, Ullevi Šgor

far: Olof Andersson

mor:

dopvittnen: Per Larsson i Ullevid, PŠr Andersson i Ullevid, Tyrs Larsson i Ullevid, Ingemar Nilsson i Ullevid, drŠngen PŠr i Jungstorp, jungfru Ingebor i Jungstorp, Kerstin Andersdotter, Helena Andersdotter, Brita Persdotter i Ullevi

 

1694 nr 05, fšdd 16940406: Karin, Backe ?

far: Nils JŠger

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrsta, Harald Svensson i Rosendal, Lars Larsson ibidem, Pehr Jonsson i FŒrsa, Pehr Bengdtsson i JŠrsta, hustru Brita i Rosendahl, Karin Andersdotter i JŠrsta, Karin Jonsdotter i ibidem, pigan Karin i Rosendal, hustru Karin pŒ Backen

 

1694 nr 06, fšdd 16940920, dšpt 16940921: MŒns, …šn

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: Sven MŒnsson i Berg mon, herr Anders NŠrling i Bryestorp, Lars Arfvesson i …jebro, Nils Olofsson i JŠrsta, Nils Johansson i Eldslšsa, hustru Anna Calsdotter i …l, Maria Nilsdotter pŒ …šn, Kierstin Johansdotter i Eldslšsa, Maria Andersdotter i …jebro, Kirstin i FlŠkryk

 

1694 nr 07, fšdd 16941001, dšpt 16941003: Lars, Ullevi

far: Pehr Larsson

mor:

dopvittnen: Pehr Olofsson i Hageby, Sven Bengdtsson i Rosendal, Pehr MŒnsson i …jebro, drŠng Tyres Larsson i Ullevi, drŠngen Sven Jšnsson ibidem, Olof Andersson ibidem, Karin Olofsdotter ibidem, Anna Erichdotter i Hageby, Helena Andersdotter i Ullevi, Ingebor Erichsdotter ibidem, Kirstin Andersdotter ibidem, Ingrid Jonsdotter ibidem

anm: Kristnades av Nath Laurenio

 

1695 nr 01, fšdd 16950127: Maria, Klakeborg

far: Pehr Andersson

mor:

dopvittnen: Jon Olofsson i Klakeborg, Johan PŠrsson i JŠrsta, Pehr Gundmundsson klockare herre i Rosendal, hustru Brita i JŠrsta, hustru Ingri, pigan Brita, ladugŒrdspigan i Lindevad

 

1695 nr 02, fšdd 16950220: Maria och Ingebor (tvillingar), Mon

far: Jakop, Ryttare

mor:

dopvittnen: Olof Jšnsson, PŠr Larsson, Anders Svensson, Tyrs Larsson, Sven Bengtsson, Jšns Larsson, Olof MŒnsson, pilten Sven, hustru Karin i Ullevid, Britta Olufsdotter, hustru Anna pŒ Moen, soldatens hustru Sara, pigan Kierstin och pigan Kirstin allt i Ullevi

anm: Tvillingar

 

1695 nr 03, fšdd 16950115, dšpt 16950310: Anna

far: Niels ChristiŠrn

mor:

dopvittnen: Anders Svensson, Mattis Ersson, ryttare HŒkan, drŠngen Hans, Nils PŠrsson, Sven Carsson alla i Ullevi hustru Anna Olofsdotter i Ullevi, hustru Karin ibidem, pigan Ingeborg och pigan Kirstin i Ullevi

anm: Dšptes hemma

 

1695 nr 04, fšdd 16950415: Elin, Rosendal

far: Lars Larsson

mor:

dopvittnen: Jonas Hansson i JŠrsta, soldaten Nils JŠger, Jšns Larsson i Iellary, Olof MŒnsson, hustru Karin Olofsdotter, hustru Karin MŒnsdotter, hustru Kirstin Jonsdotter, hustru Kirstin Andersdotter

 

1695 nr 05, fšdd 16950331: Nils, Uddarp

far: Hans Larsson

mor:

dopvittnen: Olof Jšnsson i PrŠstegŒrden, herr Natanael Laurenio, Peder Ersson i Uddarp, PŠder Andersson, Anders Hindersson i Ullevi, hustru Karin ibidem, hustru Brita Nilsdotter i …jebro, pigan Anna Hindersdotter, Ehlena Andersdotter

 

1695 nr 06, fšdd 16950701: Nils, JŠrsta

far: Johan PŠrsson

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Lars Hansson, Harel Svensson i Rosendal, Lars Arfvesson i …jebro, hustru Brita i JŠrsta, pigan Margreta Jšnsdotter i …jebro, Maria Danielsdotter, Ingebor PŠrsdotter

 

1695 nr 07, fšdd 16950607: Nils, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Nils Tyrsson i Liunga, PŠr Hansson i OrŒs, PŠr Svensson i Forsa, Olof Svensson i GlŠnstorp, Sven Nilsson, hustru Brita Bengtsdotter i Rosendal, pigan Brita Svensdotter, pigan Karin Nilsdotter i Kopparp, Karin Olofsdotter i PrŠstegŒrden, Ilen Persdotter i OrŒs

 

1695 nr 08, fšdd 16950627: Jakob, JŠrsta

far: Lars Hansson

mor:

dopvittnen: Mons JŠrling, Anders Jonsson i JŠrsta, PŠr Nilsson i BŠrg, MŒns Olofsson i JŠrsta, MŒns Larsson i Maathem, PŠr MŒnsson, hustru Ingebor Jansdotter i Maathem, pigan Kirstin MŒnsdotter i Ullkalf, Maria Danielsdotter, Ingebor och Kirstin

 

1695 nr 09, fšdd 16950913: PŠr, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Olof Andersson, ryttare Jakob pŒ Moon, Nils Johansson i Ullevi, Jon PŠrsson i Rosendal, drŠng Lars i Ullevi, hustru Anna Olofsdotter i Ullevi

 

1695 nr 10, fšdd 16950916, dšpt 16950916: Nils, Uddarp

far: PŠr Ersson

mor:

dopvittnen: PŠr Larsson i Ullevi, Sven Bengtsson, Lars Carlsson i Lef, PŠr Jonsson, PŠr Andersson i Ullevi, PŠr Olofsson, Marit Nilsdotter i Vistena, Margreta Andersdotter i Berg, Helena Andersdotter, Karin Jonsdotter, Brita PŠrsdotter i Ullevi

 

1695 nr 11, fšdd 16950930: Pehr

far: Niels JŠger

mor:

dopvittnen: Erich HŒkansson i Uddarp, Pehr Nilsson i BŠrg, Pehr Jonsson i Ullevi, hustru Anna Nilsdotter i JŠrsta, pigan Maria Nilsdotter i Vistena, Karin Jšnsdotter i Uddarp, Kirstin Jonsdotter

 

1695 nr 12, fšdd 16951020: Niels, Moon

far: Lars Ulfsson

mor:

dopvittnen: Matis Persson i Ullevi, Sven Torstensson ibidem, ryttaren Jacob pΠMoen, Pehr Andersson i Ullevi, hustru Anna Olofsdotter i Ullevi, pigan Brita Persdotter i Ullevi

 

1695 nr 13, fšdd 16951114: Ingebor, JŠrsta

far: Jonas Hansson

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrsta, Sven Bengtsson, Johan PŠrsson i JŠrsta, MŒns Olofsson, Pehr Nilsson i BŠrg, Jšns Larsson, hustru Cattrina Forsmans, herr Sening, pigan Anna Hinnersdotter, Kirsten Olofsdotter, Kirstin MŒnsdotter, Karin Olsdotter

 

1695 nr 14, fšdd 16951124: Ingebor, Ullevi

far: Pehr Gunnarsson

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Olof Andersson i Ullevi, Ingemar Nilsson, Pehr Andersson i Ullevi, hustru Karin, hustru Kierstin Olofsdotter, Ingebor Matsdotter, Kirstin Andersdotter

 

1696 nr 01, fšdd 16960110: Jšns

far: Christopher, Soldat

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Sven BŠngtsson i Rosendal, Johan PŠrsson i JŠrsta, Nils Olofsson i JŠrsta, MŒns Olofsson, Lars Nilssons hustru Margareta Andersdotter i Uddarp, hustru Ingri, pigan Ingeborg i JŠrsta, Karin Olofsdotter, Kirstin Larsdotter

 

1696 nr 02, fšdd 16960216, dšpt 16960216: Ingebor, Rosendal

far: Sven Bengtsson

mor:

dopvittnen: Ryttaren Sacharias i Lindeva, drŠngen Olof Svensson i Ullevi, drŠngen Jšns i Rosendal, ryttaren Nils i Hageby, PŠr Erson, hustru Kierstin i Lindevad, hustru Margrete pŒ Moon, pigan Anna i Rosendal

 

1696 nr 03, fšdd 16960614: PŠr, Ullevi

far: Nils PŠrsson

mor:

dopvittnen: Olof Andersson i Ullevi, Ingemar Nielsson, drŠng Lars i Ullevi, hustru Karin Olufsdotter, pigan Karin Ullevi

 

1697 nr 01, fšdd 16970101: Maria, …šn

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: Pehr Larsson i Ullevi, drŠng Nils Svensson i …jebro, drŠng Daniel Johansson i Ullevi hustru

 

1697 nr 02, fšdd 16970512: Britta, JŠrstad

far: Jonas Hansson

mor:

dopvittnen: MŒns Svensson i Egelstad, Anders Jšnsson i JŠrstad, Nils Olofsson ibidem, Jšns PŠrsson i Rosendal, hustru Karin Bengtsdotter, hustru Anna Grilsdotter vid Rosendahl, pigan Karin MŒnsdotter i Ulkalf, pigan Karin Pehrsdotter i JŠrsta

 

1697 nr 03, fšdd 16970929, dšpt 16970929: Karin, GlŠnstorp

far: Lars

mor:

dopvittnen: Zachris Persson pŒ Lindevad, PŒfvel Haraldson i …rebro, Lars Nilsson i Klakeborg, Sven Svensson i Forsa, hustru Anna i PrŠstegŒrden, hustru Anna MŒnsdotter i SŠtertorpet, pigan Maria Nilsdotter i Vistena, pigan Maria Svensdotter i Forsa

 

1698 nr 01, fšdd 16980401, dšpt 16980402: Christoffer

far: Christopher, Soldat

mor:

dopvittnen: Nielses drŠng i JŠrstad Sven ibidem, drŠngen Hemming ibidem, hemdrŠngen Joen i Berg, Harald hustru vid Rosendahl hustru Anna, hustru Elisabet i MŒhlstugan, pigan Ingeborg Persdotter i Jštahla

 

1698 nr 02, fšdd 16980606, dšpt 16980606: Lars

far:, Comministri

mor:

dopvittnen: Magister Andreas Edberg, Anders Jonsson i JŠrstad, Olof Jonsson i PrŠstegŒrden, Sven Bengtson i Rosendahl, ehrevšrdige herr kyrkoherdens hustru i Vallerstad ehre- borne och dygdesamme Matea, hustru Abigail Ryding, Per Erichssons hustru i Uddarp hustru Anna, pigan Kirstin Olofsdotter i JŠrsta

 

1698 nr 03, fšdd 16980619, dšpt 16980620: Lars

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Sonen Torstensson i Ullevi, Mons Andreas Mo Selius Alumng gymnasy lincopensy, Olof Jšnssons Šnkas drŠng Carl Persson, comministri hustru Johanna Tšrning, Ingemars hustru vid Ullevi, pigan Gothil hos Vahl DomaregŒrd

 

1698 nr 04, fšdd 16980623: Ingeborg, SŠtertorpet

far: Elia

mor:

dopvittnen: MŒns i OrŒhs, dragon Lars Nilsson i GlŠnstorp, drŠngen Pehr MŒrtensson i Uddarp, hustru Karin i GlŠnstorp, hustru Anna, pigan Karin i Kopparp

 

1698 nr 05, fšdd 16980711: Anna, Ullevi

far: Olof Andersson

mor:

dopvittnen: Klockaren Per Gundmundsson, Olof Jonssons Šnkas drŠng Olof MŒnsson, Mattis Erichssons drŠng SvŠn, en drŠng i Allarp MŒns Nilsson, Anders Simonssons hustru Karin, pigan Ingeborg Matisdotter, pigan Ingrid i Olof Jonssons gŒrd, en piga hos Anders Svensson Karin

 

1698 nr 06, fšdd 16980816, dšpt 16980828: Anna, JŠrsta

far: Lars

mor:

dopvittnen: Olof MŒnsson i Ullevi, SvŠn Knutsson, Jons i Berg, drŠngen Lars i JŠrsta, Sven Erson ibidem, herr Samuels hustru i Uddarp, hustru Kirstin i JŠrsta, pigorna Karin Eriksdotter, Karin PŠrsdotter, Britta PŠrs dotter i JŠrsta

 

1699 nr 01, fšdd 16990104: Karin

far: Niels JŠgers

mor:

dopvittnen: Sven Bengtsson i Rosendal, Lars Jansson i JŠrstad, Johan Pehrsson ibidem, Janssons drŠng Pehr MŒrtensson, hustru Anna i PrŠstegŒrden, hustru Anna Niels Rosendal, pigan Elin Persson i OrŒs, pigan Brita hos Johan i JŠrsta, pigan Karin hos Lars Larsson ibidem

 

1699 nr 02, fšdd 16990206, dšpt 16990206: Brita, Hos Nils JŠger

far: okŠnt okŠnt

mor: Karin

dopvittnen: Sven Bengtsson i Rosendal, Lars Jansson i JŠrstad, Niels JŠger, hustru Anna Niels Rosendal, pigan Karin hos Sven i Rosendal, pigan Anna hos Niels i JŠrstad

anm: Ett oŠkta barn

 

1699 nr 03, fšdd 16990226, dšpt 16990226: Niels, …hn

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: Herr comminister Samuel Brenning, Pehr Larsson i Nybble forsen, drŠngen Per Johansson i FlŠkeryk, hustru Anna i AspegŒrden, hustru Margreta i …jebro, pigan Kirstin Persdotter i AspegŒrden

 

1699 nr 04, fšdd 16990306: Ingerid, Rosendahl

far: Sven

mor:

dopvittnen: Andreas Moselius Gynasy Lincopensis Alumng, ryttaren Jacob pŒ Moen, drŠngen Carl i Ullevi, drŠngen Sven Andersson ibidem, comministri hustru Johanna Tšrning, pigan Catharina pŒ Lindevad, pigan Kirstin Pehrsdotter i AspegŒrden

 

1699 nr 05, fšdd 16990424, dšpt 16990426: Maria, Mon

far: Lars Ulf

mor:

dopvittnen: Pehr Larsson i AspegŒrden, Anders Svensson i Ullevi, drŠngen Lars Nilsson i AspegŒrden, Sven Torstenssons hustru, hustru Margreta i Ullevi, pigan Kirstin Pehrsdotter i AspegŒrden, pigan Elin Ingemarsdotter ibidem

 

1699 nr 06, fšdd 16990617, dšpt hemmadšpt: Johan

far: Pehr Erikson

mor:

dopvittnen: Herr rŒdmannen Petter Thomeson den yngre i SkŠnninge, Pehr Nilsson i Vistena, comministri hustru Johanna Tšrning, hustru Helena Andersdotter, jungfru Chatarina Petterdotter i SkŠnninge

 

1699 nr 07, fšdd 16990730, dšpt 16990731: Maria

far: Pehr Gundmundsson

mor:

dopvittnen: Ryttaren Johan Gundmundsson i Mellan Carleby, drŠngen Carl hos sold Olof Jonssons Šnka, Erich Matzon i Ullevi, hustru Karin Anders Simonssons hustru, pigan Elin gudmoder i Kulla och V Harg socken, Sven Torstenssons styvdotter i Ullevi Anna Svensdotter

 

1699 nr 08, fšdd 16991106, dšpt hemmadšpt: Karin, JŠrstad

far: Jonas Hansson

mor:

dopvittnen: Olof Hansson i Tranberga, sonen Olof Hansson i Ullkalf drŠngen Anders i Rosendahl, sonen Nils i PrŠstegŒrden, comministri hustru Johanna Tšrning, Larses tjŠnstepiga i JŠrsta Anna, Perssons dotter i OrŒs Elin, pigan Ingeborg hos Anders Jonsson i JŠrstad

 

1699 nr 09, fšdd 16991213, dšpt 16991217: Kierstin, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Olof Jonsson i PrŠstegŒrden och sonen Anders Olofsson ibidem, drŠng Anders i Lerberg, Jšns Anderssons hustru, hustru Karin i …jebro, Brita Olofsdotter i PrŠstegŒrden, tjŠnstepigan Malin ibidem

 

1700 nr 01, fšdd 17000120, dšpt 17000120: Margareta, Moen

far: Hans Larsson

mor:

dopvittnen: Ryttaren Jacob pŒ Mon, ryttaren Pehr fšr JŠrsta, drŠng Anders Andersson i Uddarp, hustru Segrid Andersdotter i SlŠtmo, pigan Kierstin i Uddorp, pigan Brita i Ullevi

 

1700 nr 02, fšdd 17000402, dšpt 17000402: Britta, Moen

far: Jacob, Ryttare

mor:

dopvittnen: Hans Carlsson pŒ Moen, Pehr Olofsson i Hšgby Mon, Ericus Ulbohm Anders Svenssons son i Ullevi, Pehr Olofssins hustru i Hšgby, hustru Kierstin och hennes syster, pigan Anna i Ullevi, Cecilia Svensdotter i Rosendahl

 

1700 nr 03, fšdd 17000420, dšpt 17000420: Kierstin

far: Ivan Nilsson

mor:

dopvittnen: DrŠngen Lars pŒ Lindevad, drŠngen Per Persson i Rosendahl, pigan Catharina pŒ Lindevad, ladugŒrdspigan Ingeborg, pigan Ingeborg i Styra

 

1700 nr 04, fšdd 17000620, dšpt 17000620: Johan

far:, Komminister

mor:

dopvittnen: Comm Ericus Ryding V D Adiun A in Vallerstad, Mathias Hansson i Ullevi, Anders MŒnsson i JŠrstad, Cornetskan Sara Schening i Vallerstad, Anders Jšnssons hustru i JŠrstad, Karin Anders Svenssons hustru i Ullevi, Karin Lars Hanssons hustru i JŠrstad, hustru Anna

 

1700 nr 05, fšdd 17000721, dšpt 17000722: Britta, Rosendal

far: Sven Bengtsson

mor:

dopvittnen: Comminister herr Samuel Brenning, drŠngen Nils Olofsson i PrŠstegŒrden, drŠngen Lars vid Olof Jšnssons gŒrd i Ullevi, Nilses hustru i JŠrstad, hustru Brita Bengtsdotter, pigan Elin Persdotter i OrŒs, pigan Maria i JŠrstad

 

1700 nr 06, fšdd 17000727, dšpt 17000728: Karin, Berg

far: Per Nilsson

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrstad, Zachris Persson pŒ Lindevad, MŒns Olofsson i JŠrstad, inspectorens herr Harald Forsmans hustru hustru Sara Schenberg, pigan Ingeborg i JŠrstad, pigan Elin ibidem

 

1700 nr 07, fšdd 17001105, dšpt 17001106: Kierstin, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Comminister herr Samuel Brenning, MŒns Ericus Ulbom, Erich Matsson i Ullevi, Matiessons hustru i Ullevi, hustru Ingeborg, Sven Arfvissons dotter i Ullevi Ingeborg pig Cicilia Svensdotter i Rosendahl

 

1700 nr 08, fšdd 17001123, dšpt 17001125: Jacob, Ullevi

far: Jacob Nortman, ApotekaregesŠll

mor:

dopvittnen: Klockaren Per Gudmundsson, Erich Matsson i Ullevi, drŠngen Hemming i Sal Olof Jšnssons gŒrd, Sven Torstenssons hustru i Ullevi, hustru Margreta, pigan Karin hos Matis i Ullevi, dottern Maria Matis dotter

 

1700 nr 09, fšdd 17001212, dšpt 17001213: Ingeborg, JŠrstad

far: Johan Persson

mor:

 

1701 nr 01, fšdd 17010227, dšpt 17010303: Anders, SŠtertorpet

far: Elias

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i GlŠnstorp, Jaen i SŠtretorpet, drŠngen Lars i Lindevad, Jan Hemmingssons hustru i GŒflšsa, hustru Ingeborg, Cavel ryttarens hustru i Lšten, hustru Elisabeth, Jons tjŠnstepiga i GŒflšsa Anna, pigan Ingeborg i GlŠnstorp

 

1701 nr 02, fšdd 17010302, dšpt 17010306: Karin, …hn

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrstad, Nils Johansson i …jebro, Hindrich Ericsson ibidem, comministri hustru Johanna BrŠnning, hustru Rangil i Nybble forsen, Anders Jšnssons tjŠnstepiga i JŠrstad Ingeborg

 

1701 nr 03, fšdd 17010425, dšpt 17010428: Anna, Lšten

far: Andersson, Soldat

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrstad, Olof Jonsson i PrŠstegŒrden, Lars Hansson i JŠrstad, Lars Svensson i GlŠnstorp, hustru Brita i Rosendahl, Larses hustru i SŠmmeitorp hustru Kierstin, pigan Kirstin i Rosendal, pigan Ingeborg i Berg

 

1701 nr 04, fšdd 17010622, dšpt 17010623: Anna, Hos Anders Svensson i Ullevi

far: okŠnt okŠnt

mor: Anna, Konan

dopvittnen: Anders Svenssons son i Ullevi Sven Andersson, Lars Svensson i Ullevi, drŠngen Lars Eriksson, hustru Karin pŒ Ullevis Šgorna, Mattis Erikssons dotter i Ullevi, pigan Maria, pigan Ingeborg Svensdotter

anm: Ett oŠkta barn

 

1701 nr 05, fšdd 17010831, dšpt 17010831: Britta, Koppon

far: Lars Nilsson

mor:

dopvittnen: Inga angivna

 

1701 nr 06, fšdd 17011027:, Limminghagen

far: Johan

mor:

 

1701 nr 07, fšdd 17011120: Kirstin, Klackeborg

far:, Ryttare

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogens fogdens hustru pŒ Klackeborg, Elice hustrun i SŠtertorp, hustru Ingeborg, Nilses dotter i Liunga, pigan Anna, comminister Samuel Brenning, Habbor i …jebro, klockaren i JŠrsta Pehr Nilsson

 

1702 nr 01, fšdd 17020129, dšpt 17020202: Sven, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Comminister Samuel Brenning, Habbor i …jebro, klockaren i JŠrsta Pehr Nilsson, gŒrdsfogdens hustru pŒ Klakeborg, Nilses dotter i Liunga, pigan Anna

 

1702 nr 02, fšdd 17020220, dšpt levd:die: okŠnt, Uddorp Šgor

far: Nils Jansson

mor:

dopvittnen: Oluf Jansson i PrŠstegŒrden, Pehr Ehrsson i Uddarp, comministri drŠng Hans hustru Kierstin i Uddarp, pigan Anna Svensdotter i Ullevi

 

1702 nr 03, fšdd 17020421, dšpt okŠnt: Elin, Ullevi Šgor

far: Pehr Gudmundsson, Klockare

mor:

anm: Hemma dšpt, dšdh

 

1702 nr 04, fšdd 17020426, dšpt okŠnt: Kierstin

far:, Comministri

mor:

anm: Dšdh

 

1702 nr 05, fšdd 17020820, dšpt 17020824: Anna, Moon

far: Hans Larsson

mor:

dopvittnen: MŒns Larsson i SlŠten, Oluf i SkŠnninge socken, Jšns BŠrg pŒ Skogsjš Šgor, hustru Ingel i LŠrketorp, ryttaren Jacobs hustru, hustru Margreta pŒ Moon, pigan Brita hos Anders Simmonsson i Ullevi, hem Maria Matesdotter i Ullevi

 

1703 nr 01, fšdd 17030820, dšpt 17030823: Anna, JŠrsta

far: Jonas Hansson

mor:

dopvittnen: DrŠngen Jšns Larsson i Gottlšsa, drŠngen Nils Jonsson i JŠrstad, drŠngen Hemming Nilsson i Rosendal, hustru Anna Lars Hanssons i JŠrstad, pigan Karin ibidem, pigan Maria ibidem

 

1703 nr 02, fšdd 17030917, dšpt 17030917: Ingebor, …en

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: Ryttaren Habbor, drŠngen Ifvar i Uddorp, ryttaren Hans, hustru Margreta Nils Ivhansson, pigan Karin i Uddorp, pigan Ingebor pŒ …n

 

1703 nr 03, fšdd 17031017, dšpt okŠnt: Ingebor, Limmungs hagen

far: Johan, Skomakare

mor:

dopvittnen: TrŠgŒrdsmŠstare Sven i OrŒs, Elias i SŠtertorpet, drŠngen MŒns i OrŒs, hustru Brita Nils Olufsdotter i JŠrstad, hustru Anna i SŠtertorpet, pigan Ingebor i JŠrstad

 

1703 nr 04, fšdd 17031028, dšpt 17031029: Maria, Berg

far: Per Nilsson

mor:

dopvittnen: Nils Olufsson i JŠrstad, Johan vid vŒgen i …jebro, drŠngen Ifvar Andersson i Uddorp, hustru Anna Lars Hanssons i JŠrstad, pigan Maria Nilsdotter ibidem, tjŠnstepigan Maria ibidem

 

1704 nr 01, fšdd 17040215, dšpt okŠnt: Brita, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: okŠnt

 

1704 nr 02, fšdd 17040318, dšpt okŠnt: Nils, Kopporp

far: Lars Nilsson

mor:

dopvittnen: okŠnt

 

1704 nr 03, fšdd 17040316, dšpt okŠnt: Sara, Uddorp

far: Samuel, Comministri

mor:

dopvittnen: Cornet Johan Wallerstedt, inspectoren Harald Forsman, herr Bengt Sylveni com i Normlšsa, Per Olufsson i Hageby, hustru Elisabet Schenberg, hustru Karin Schenberg, pigan Ingrid Persdotter i Hageby

 

1704 nr 04, fšdd 17040511, dšpt 17040515: Carl, SŠtertorpet

far: Elias

mor:

dopvittnen: Jon Hemmingsson i GŒfvelšsa, ryttare Bengt Erichsson ibidem, Anders Stephansson i Klakeborg, hustru Kirstin Oluf HŒkanssons i GŒfvelšsa, hustru Maria Per Anderssons i Hagelstorp, pigan Ingebor i JŠrstad

 

1704 nr 05, fšdd 17040521, dšpt 17040524: Kirstin, OrŒs

far: Zachris Persson

mor:

dopvittnen: Inspector Harald Forsman i SkŠnninge, Lars Svensson i GlŠnstorp, Per Nilsson i Berg, hustru Brita Schenberg, hustru Anna Lars Hanssons i JŠrstad, pigan Cecilia Svensdotter i Rosendal

 

1704 nr 06, fšdd 17040607, dšpt 17040608: Brita, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: DrŠngen Erich Matthisson i Ullevi, drŠngen Carl Carlsson, drŠngen Lars Svensson ibidem, hustru Margreta Sven Torstenssons ibidem, pigan Ingerid ibidem, pigan Karin Persdotter ibidem

 

1704 nr 07, fšdd 17040807, dšpt 17040808: Jšns, Rosendal

far: Sven Bengtsson

mor:

 

1705 nr 01, fšdd 17050101, dšpt okŠnt: Per

far: Per Gudmundsson, Klockare

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrstad, Anders MŒnsson i Ullkalf, drŠngen MŒns Olufsson i JŠrstad, Elisabet Matthisdotter i Ullevi, Maria Olufsdotter i JŠrstad, tjŠnstepigan Maria hos Samuel ibidem

 

1705 nr 02, fšdd 17050214, dšpt okŠnt: Jšns, JŠrstad

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: OkŠnt

 

1705 nr 03, fšdd 17050823, dšpt okŠnt: Margareta, Klakeborg

far: Lars Nilsson, GŒrdsfogde

mor:

dopvittnen: okŠnt

 

1705 nr 04, fšdd 17050924, dšpt okŠnt: Anders, …n

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: Per Andersson i Kyrkohumpen och Harg socken, Anders Persson i Folknan och Mšlby sn, Per MŒnsson i …jebro, hustru Maria Persdotter i LŠrketorp, hustru Karin Andersdotter i …jebro, pigan Kirstin Larsdotter ibidem

 

1705 nr 05, fšdd 17051217, dšpt okŠnt: Johanna

far: Samuel, Comministri herr

mor:

dopvittnen: Anders Simonsson i Ullevi, Lars Hansson i JŠrstad, Sven Torstensson i Ullevi, cornetskan Sara Shenning, hustru Margareta Rant i …jebro, hustru Catharina i OrŒs

 

1706 nr 01, fšdd 17060402, dšpt okŠnt: Anna, Ullevi

far: Per Andersson

mor:

dopvittnen: Per Erichsson i Uddorp, MŒns i SlŠttmo, Erich Persson i Hageby, hustru Karin Anders Simonssons i Ullevi, Anders Svenssons hustru ibidem, pigan Ingrid Persdotter i Hageby

 

1706 nr 02, fšdd 17060409, dšpt okŠnt: Nils, JŠrstad

far: Lars Nilsson, TjŠnstedrŠngen

mor: Ingerid

dopvittnen: Oluf i Bruket i SkŠnninge, drŠngen Sven Andersson i JŠrstad, Arfvid Johansson ibidem, hustru Kirstin Lars Hanssons i JŠrstad, hustru Karin Stefan Smeds, pigan Anna Stephansdotter

anm: DrŠngen Lars Nilssons oŠkta son i JŠrstad med tredingsryttare hustrun Ingerid

 

1706 nr 03, fšdd 17060504, dšpt okŠnt: Elisabet, OrŒs

far: Zachris Persson

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrstad, Sven Bengtsson i Rosendal, drŠngen Johan i Lindevad, hustru Malin gŒrdsfogdens pŒ Lindevad, hustru Margreta gŒrdsfogdens pŒ Klakeborg, hustru Karin i GlŠnstorp

 

1706 nr 04, fšdd 17060520, dšpt okŠnt: Sven, JŠrstad

far: Nils Olufsson

mor:

dopvittnen: DrŠngen Sven Andersson i JŠrstad, drŠngen Erich i Berg, drŠngen Arfvid hos Samuel i JŠrstad, hustru Anna Nilsdotter ibidem, pigan Karin Hemmingsdotter, Maria tienar hos Samuel

 

1706 nr 05, fšdd 17061003, dšpt okŠnt: Nils, Kopporp

far: Lars Nilsson

mor:

dopvittnen: Hovpredikanten pŒ Lindevad, inspectoren Harald Forsman, fru grevinnan Elisabet Cršnstršm, fršken Eleonora Lindskišld

 

1706 nr 06, fšdd 17061028, dšpt okŠnt: Anna, Ullevi

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Lars MŒnsson i Carleby, Johan Andersson i Biskopsberga, drŠngen Oluf Olufsson i …freta, hustru Anna Per Erichssons i Uddorp, hustru Malin pŒ Lšten, Brita Erichsdotter i Uddorp

 

1707 nr 01, fšdd 17070407, dšpt okŠnt: Per, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogden pŒ Klakeborg Lars Nilsson, Jon i SŠtertorpet, Elias drŠng sammastŠdes, hustru Karin i Kopporp, hustru Karin pŒ Lšten, pigan Brita i GlŠnstorp

 

1707 nr 02, fšdd 17070419, dšpt okŠnt: Harald, JŠrstad

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Inspectoren Harald Forsman, Per Hemmingsson i Herrberga, drŠngen Nils Larsson i Forsa, hustru Kirstin Hemmingsdotter i GŒfvelšsa, hustru Brita Bengtsdotter i JŠrsta, pigan Anna Persdotter

 

1707 nr 03, fšdd 17070629, dšpt okŠnt: Maria, Limmungs hagen

far: Johan

mor:

dopvittnen: Nils Olufsson i JŠrstad, Johan Nilsson drŠng sammastŠdes, drŠngen Sven Andersson, hustru Karin i GlŠnstorp, hustru Karin pŒ Lšten, pigan Ingebor Haraldsdotter

 

1707 nr 04, fšdd 17070728, dšpt okŠnt: Elisabet, Klakeborg

far: Lars Nilsson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i GlŠnstorp, Per pŒ Klakeborg Šgor, drŠngen Jšns i Rosendal, hustru Brita i Rosendal, hustru Ingebor i SŠtertorpet, pigan Cecilia Svensdotter i Rosendal

 

1707 nr 05, fšdd 17070818, dšpt okŠnt: Anders, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Ingemar Nilsson pŒ Ullevis Šgor, drŠngen Hemming Nilsson i Ullevi, drŠngen Johan Svensson ibidem, pastoris hustru Christina …ring, hustru Maria Jons Nilssons i Ullevi

 

1707 nr 06, fšdd 17070818, dšpt okŠnt: Maria, Moon

far: HŒkan Olufsson

mor:

dopvittnen: Sven Torstensson i Ullevi, Lars Svensson ibidem, MŒns Andersson ibidem, hustru Anna HŒkans i …jebro, Ingerid Svensdotter i Ullevi, Brita Bengtsdotter pŒ Moon

 

1707 nr 07, fšdd 17071228, dšpt okŠnt: Olof, SŠtertorpet

far: Jon Olufsson

mor:

dopvittnen: Oluf Jonsson i PrŠstegŒrden, MŒns Olufsson i JŠrstad, Nils Olufsson, hustru Malin pŒ Lindevad, hustru Karin i GlŠnstorp, pigan Elin Persdotter pŒ Lindevad

 

1708 nr 01, fšdd 17080126, dšpt okŠnt: Samuel, Ullevi

far: Jšns Nilsson

mor:

dopvittnen: Erich Persson i Hageby, Ingemar Nilsson i Ullevi, drŠngen Hemming i Rosendal, hustru Mechtila i Tegneby, pigan Cecilia Svensdotter i Rosendal, Ingrid Svensdotter i Ullevi

 

1708 nr 02, fšdd 17080402, dšpt okŠnt: Anders, OrŒs

far: Anders Andersson

mor:

dopvittnen: Per Larsson i AspegŒrden, Nils Torbjšrnsson i Carleby, Samuel Jšnsson i JŠrstad, hustru Kirstin i Carleby, hustru Karin pŒ Lšten, pigan Ingebor i JŠrstad

 

1709 nr 01, fšdd 17090812, dšpt 17090815: Ingebor, SŠtertorpet

far: Elia

mor:

dopvittnen: Lars Nilsson i Kopporp, Carl Nilsson vid Klakeborg, drŠngen Nils Larsson i JŠrsta, hustru Anna Lars Hanssons ibidem,pigan Maria Nilsdotter ibidem, pigan Ingebor Jšnsdotter ibidem

 

1709 nr 02, fšdd 17090830, dšpt 17090901: Olof, Uddorp

far: Ivar Andersson

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Per Erichsson i Uddorp, MŒns Olofsson i JŠrsta, comministri hustru Brita Schenstršm, hustru Anna i JŠrsta, pigan Anna i Uddorp

 

1709 nr 03, fšdd 17090904, dšpt 17090905: Elin, OrŒs

far: Per

mor:

dopvittnen: Lars Nilsson i Klakeborg, Lars i OrŒs, drŠngen Nils i JŠrsta, hustru Karin i GlŠnstorp, pigan Ingebor i JŠrsta, pigan Ingebor pŒ Lšten

 

1709 nr 04, fšdd 17091220, dšpt 17091226: Nils (tvilling), Ullevi

far: Jšns Nilsson

mor:

dopvittnen: Anders Svensson i Ullevi, Olof Ulmbohm i Spryeby, drŠngen Per Andersson i Ullevi, jungfru Maria i Vallersta PrŠstgŒrd, Šnkan hustru Karin i Ullevi, hustru Maria Per Eliassons ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 2031

 

1709 nr 05, fšdd 17091220, dšpt 17091226: Maria (tvilling), Ullevi

far: Jšns Nilsson

mor:

dopvittnen: Anders Svensson i Ullevi, Olof Ulmbohm i Spryeby, drŠngen Per Andersson i Ullevi, jungfru Maria i Vallersta PrŠstegŒrd, Šnkan hustru Karin i Ullevi, hustru Maria Per Eliasson ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 2030

 

1710 nr 01, fšdd 17100320, dšpt 17100320: Hemming, JŠrsta

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrsta, Nils Olofsson ibidem, drŠngen Nils Larsson ibidem, hustru Anna i JŠrsta, soldatshustrun Kirstin ibidem, pigan Maria Nilsdotter ibidem

 

1710 nr 02, fšdd 17100701, dšpt 17100703: Maria, GlŠnstorp

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Nils Olofsson i JŠrsta, Samuel Jšnsson ibidem, MŒns Olofsson ibidem, hustru Margareta i Klakeborg, pigan Ingebor i JŠrsta, pigan Ingel ibidem

 

1710 nr 03, fšdd 17100901, dšpt 17100904: Petrus, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Jšns Nilsson i Ullevi, Olof Persson Ulmbohm i Hageby, ryttaren Anders UllfŠlt i Ullevid, MŒns Olofsson i JŠrsta, comministri hustru Brita Schenstrand, hustru Ingebor Sven Anderssons i SkŠnninge, pigan Ingebor Persdotter i AspegŒrden

 

1710 nr 04, fšdd 17101127, dšpt 17101127: Anna, …n

far: Anders MŒnsson

mor:

dopvittnen: HŒkan Jšnsson i …jebro, Samuel MŒnsson ibidem, Hans Bengtsson ibidem, hustru Brita Andersdotter ibidem, hustru Anna Persdotter ibidem, pigan Anna Persdotter

 

1711 nr 01, fšdd 17110101, dšpt 17110106: Per, Moon

far: Hans Hagman

mor:

dopvittnen: Jšns MŒnsson i Ullkalf, rytt Olof Olofsson i Ullevi, drŠngen Sven i Vallersta PrŠstegŒrd, hustru Brita i JŠrsta, Maria Nilsdotter ibidem, Ingerid Svensdotter i Ullevi

 

1711 nr 02, fšdd 17110224, dšpt 17110226: Margareta, Moon

far: Olof Nilsson, Ryttare

mor:

dopvittnen: Sven Torstensson i Ullevi, Lars Svensson i S Carleby, drŠngen Jonas Olofsson i Ullevi, hustru Ingebor i Ullevi, hustru Ingerid Ingemars ibidem, pigan Kirstin Svensdotter ibidem

 

1711 nr 03, fšdd 17110322, dšpt 17110324: Johan, Uddorp

far: Brenning, Comministri herr

mor:

dopvittnen: Anders Svensson i Ullevi, Lars Nilsson i Klakeborg, Per Nilsson i Berg, pastoris hustru Christina …ring, hustru Margareta i Ullevi, pigan Kirstin Larsdotter i Vallerstad

 

1711 nr 04, fšdd 17110622, dšpt 17110624: Anna, OrŒs

far: Anders Andersson

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Jon MŒnsson i OrŒs, drŠngen HŒkan Larsson i JŠrsta, hustru Margaretha i Klakeborg, hustru Maria i OrŒs, pigan Karin i JŠrsta

 

1711 nr 05, fšdd 17110723, dšpt 17110725: Johan, JŠrsta

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Anders Stephansson pŒ Lindevad, Lars Hemmingsson i Gottlšsa, Hemming Nilsson i Rosendal, comministri hustru Brita Schenstrand, Ambrosius hustru i Basteberg, pigan Maria i Forsa

 

1711 nr 06, fšdd 17111001, dšpt 17111008: Jon

far: Olof Gštberg, Soldat

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Hemming Nilsson i Rosendal, Samuel Jšnsson i JŠrsta, hustru Anna ibidem, hustru Anna vid Rosendal, pigan Ingebor i JŠrsta

 

1711 nr 07, fšdd 17111117, dšpt 17111119: Anders, Ullevi

far: Anders Esbišrnsson, Ryttare

mor:

dopvittnen: Ryttaren Olof Ullbohm, ryttaren Erich Ulf, ryttaren Anders Asp, hustru Anna i Uddorp, hustru Ingebor Anders Svenssons i Ullevi, pigan Anna i Uddorp

 

1712 nr 01, fšdd 17120113, dšpt 17120121: MŒns, Uddorp

far: Ivar Andersson

mor:

dopvittnen: Lars Hansson i JŠrsta, Samuel Jšnsson ibidem, Jšns Persson ibidem, hustru Annna i Uddorp, hustru Ingerid pŒ JŠrsta Šgorna, pigan Ingebor i JŠrsta

 

1712 nr 02, fšdd 17120425, dšpt 17120427: Nils, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Lars Nilsson i Klakeborg, Samuel Jšnsson i JŠrsta, MŒns Olofsson i Ullevi, hustru Malin pŒ Lindevad, hustru Maria Svensdotter i Ullevi, pigan Ingebor Stephansdotter

 

1712 nr 03, fšdd 17120428, dšpt 17120501: Erich, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Sven Torstensson i Ullevi, drŠngen HŒkan Larsson i JŠrsta, ryttaren Anders Asp, hustru Maria Jons Nilssons i Ullevi, hustru Karin klockarens ibidem, pigan Ingel i JŠrsta

 

1713 nr 01, fšdd 17130209, dšpt 17130209: Karin, Lšten

far: Anders Hagelberg, Ryttare

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Samuel Jonsson ibidem, drŠngen HŒkan Larsson ibidem, hustru Anna Lars Hanssons ibidem, pigan Ingebor Stephansdotter, pigan Anna Persdotter i Uddorp

 

1713 nr 02, fšdd 17130921, dšpt 17130921: Margareta, OrŒs

far: Anders Andersson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i GlŠnstorp, Lars i OrŒs, drŠngarna Per och Jšns i Lindevad, hustru Malin ibidem, pigan Ingebor ibidem, pigan Maria i OrŒs

 

1713 nr 03, fšdd 17131228, dšpt 17130103: Anna, Ullevi

far: Olof Ullbom

mor:

dopvittnen: Per Eliasson i Ullevi, Per Matthisson ibidem, drŠngen Lars Persson i AspegŒrden, hustru Brita Bengtsdotter i Viby, pigan Kirstin i Ullevi, pigan Karin Persdotter ibidem

 

1714 nr 01, fšdd 17140102, dšpt 17140102: Karin, JŠrsta

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Blef dšd fšrrŠn hon kunde fšras till kyrkan i faddrars nŠrvaro

anm: Dšptes straxt efter fšdelsen

 

1714 nr 02, fšdd 17140118, dšpt 17140120: Anna, Ullevi

far: Arvid Olofsson

mor:

dopvittnen: Ryttare Per Andersson i SŠtertorpet, Jšns Nilsson i Ullevi, ryttare Anders Ullman, hustru Karin Jšnsdotter i Ullevi, hustru Cicilia Persdotter ibidem

 

1714 nr 03, fšdd 17140221, dšpt 17140224: Ingerid, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Anders Jonsson i JŠrsta, Anders Stephansson i Lindevad, Jšns Nilsson i Ullevi, hustru Anna i JŠrsta, hustru Cicilia i Ullevi, pigan Brita MŒnsdotter i JŠrsta

 

1714 nr 04, fšdd 17140405, dšpt 17140406: Anders, Uddorp

far: Ivar Andersson

mor:

dopvittnen: Jšns Nilsson i Ullevi, Anders Jšnsson i …jebro, drŠngen Anders Persson i JŠrsta, hustru Helena Forsman, hustru Kirstin Samuelsdotter i JŠrsta, pigan Brita ibidem

 

1714 nr 05, fšdd 17140514, dšpt 17140515: Ingerid, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Ingemar Nilsson i Ullevi, MŒns Olofsson ibidem, drŠngen Anders Olofsson ibidem, hustru Brita Olofsdotter i Carleby, hustru Ingebor Svensdotter i Ullevi, pigan Kirstin Svensdotter ibidem

 

1714 nr 06, fšdd 17140621, dšpt 17140624: Lars, SŠtertorpet

far: MŒns Persson

mor:

dopvittnen: Lars Nilsson i Kopporp, rytt Per Andersson i SŠtertorp, drŠngen Nils Larsson i GlŠnstorp, hustru Anna Nilsdotter i JŠrsta, hustru Anna pŒ Lindevad, pigan Anna Larsdotter i Klakeborg

 

1714 nr 07, fšdd 17140731, dšpt 17140803: Sara, Uddorp

far: Samuel Brenning, Comministri herr

mor:

dopvittnen: Herr Petrus Belnerus com i Normlšsa, Per Larsson i AspegŒrden, Lars Svensson i GlŠnstorp, hustru Karin Schenstrand, hustru Anna Lars Hanssons i JŠrsta, hustru Kirstin Samuel Jšnssons ibidem

 

1714 nr 08, fšdd 17140918, dšpt 17140921: Johannes, Ullevi

far: Anders Svensson

mor:

dopvittnen: Hans Andersson i SkŠnninge, Arvid Olofsson i Ullevi, Anders Olofsson ibidem, hustru Anna Per Erichssons i Ullevi, hustru Ingerid Per Matthissons i Ullevi, pigan Karin Johansdotter i …jebro

 

1714 nr 09, fšdd 17141009, dšpt 17141013: Magnus, Ullevi

far: MŒns Olofsson

mor:

dopvittnen: Per Nilsson i Berg, Erich Persson i Hageby, Hemming Nilsson i Rosendal, hustru Christina …ving i Vallerstad, hustru Maria Jšns Nilssons i Ullevi, pigan Brita i JŠrsta by

 

1714 nr 10, fšdd 17141017, dšpt 17141020: Sven, Ullevi

far: MŒns Andersson

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Jšns Nilsson ibidem, drŠngen Per Larsson i JŠrsta, hustru Ingerid Ingemars i Ullevi, hustru Anna Jšnsdotter i SkŠnninge, pigan Brita Andersdotter i JŠrsta

 

1715 nr 01, fšdd 17150107, dšpt 17150109: Jonas, Ullevi

far: Nils Jšnsson, DrŠng

mor: Lisbeth

dopvittnen: Ingemar Nilsson i Ullevi, Per Gudmundsson ibidem, drŠngen HŒkan Larsson ibidem, hustru Anna Svensdotter ibidem, hustru Karin Nilses ibidem, pigan Kirstin Svensdotter ibidem

anm: En oŠkta son

 

1715 nr 02, fšdd 17150414, dšpt 17150418: Sven, JŠrsta

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Comminister Samuel Brenning, Jšns Persson i JŠrsta, Ambrosius i Blixtorp Hšgby socken, hustru Christina …rmy, hustru Cecilia Svensdotter i Rosendal, pigan Brita i JŠrsta

 

1715 nr 03, fšdd 17151122, dšpt 17151127: Jšns, OrŒs

far: Anders Andersson

mor:

dopvittnen: Anders Stephansson i Lindevad, Lars Nilsson i Kopporp, Lars Brenning i Uddorp, hustru Brita herr Brennings ibidem, hustru Karin Nilsdotter i GlŠnstorp, pigan Karin Larsdotter ibidem

 

1715 nr 04, fšdd 17151129, dšpt 17151130: Jšns, Uddorp

far: Ivar Andersson

mor:

dopvittnen: Hemming Nilsson i Rosendal, Arvid Olofsson i Ullevid, soldat Erich Holm, hustru Anna Lars Hanssons i JŠrsta, hustru Brita Jšns Perssons ibidem, pigan Maria Persdotter i PrŠstgŒrden

 

1715 nr 05, fšdd 17151225, dšpt 17151226: Jšns, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Ivar Andersson i Uddorp, Per Andersson i SŠtertorpet, soldaten Erich Holm, hustru Brita Bengtsdotter i JŠrsta, hustru Karin i Klakeborg, pigan Anna i JŠrsta

 

1716 nr 01, fšdd 17160108, dšpt 17160109: Anders, …jebro pŒ …n

far: Lars Eliasson, Mjšlnare

mor:

dopvittnen: MŒns Larsson i …jebro, Sven Nilsson i FlŠckieryk?, drŠngen Anders HŒkansson i …jebro, hustru Kirstin Olofsdotter i Berg, hustru Anna Knutsdotter i …jebro, pigan Karin i FlŠckieryk ?

 

1716 nr 02, fšdd 17160115, dšpt 17160118: Peter, Ullevi

far: MŒns Olofsson

mor:

dopvittnen: Anders Svensson i Ullevi, Samuel Jšnsson i JŠrsta, drŠngen Olof Persson i Hageby, hustru Ingerid Persdotter i Hilltorp, hustru Anna Persdotter i Ullevi, pigan Karin Nilsdotter ibidem

 

1716 nr 03, fšdd 17160122, dšpt 17160125: Helena, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Arvid Olofsson i Ullevi, Lars Hansson i Herrberga, drŠngen Nils Olofsson i Ullevi, com herr Brenning hustru Brita, hustru Ingerid Carlsdotter i Ullevi, pigan Karin Nilsdotter ibidem

 

1716 nr 04, fšdd 17160905, dšpt 17160909: Olof, Ullevi

far: Arvid Olofsson

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, MŒns Erlandsson ibidem, drŠngen Nils Olofsson ibidem, hustru Brita comministri i Uddorp, hustru Segerid Andersdotter ibidem, pigan Maria ibidem

 

1716 nr 05, fšdd 17160924, dšpt 17160926: Kirstin

far: Nils Ulf, Soldat

mor:

dopvittnen: Matthis Jonsson i Ulkalf, Harald Olofsson ibidem, Erich Arvidsson ibidem, hustru Ingebor Jšnsdotter ibidem, hustru Maria Persdotter ibidem, pigan Elin ibidem

 

1717 nr 01, fšdd 17170114, dšpt 17170116: Sara, Berg

far: Per Larsson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Hemming Nilsson i Rosendal, drŠngen Magnus Larsson i Hassla, hustru Brita Bengtsdotter i JŠrsta, hustru Malin i SŠmjetorpet, pigan Maria Larsdotter i Hassla

 

1717 nr 02, fšdd 17170127, dšpt 17170129: Cecilia, Ullevi

far: Per Mathisson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Olof Olofsson i Ullevi, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Anna Svensdotter ibidem, hustru Ingerid Persdotter ibidem, pigan Brita Nilsdotter ibidem

 

1717 nr 03, fšdd 17170402, dšpt 17170402: Olof, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Andersson, Soldat

mor:

dopvittnen: Samuel Jonsson i JŠrsta, Hemming Nilsson i Rosendal, drŠngen Johan Persson i Uddorp, hustru Anna Andersdotter ibidem, hustru Ingebor Persdotter i Ullevi, pigan Maria Larsdotter i Uddorp

 

1717 nr 04, fšdd 17170314, dšpt 17170314: Peter, Uddorp

far: Samuel Brenning, Comministri herr

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogden pŒ Klakeborg Jšns Erichsson, Hemming Nilsson i Rosendal, Arvid Olofsson i Ullevi, MŒns Erlandsson ibidem, hustru Margareta Rant i BackgŒrden, hustru Brita Bengtsdotter i JŠrsta, hustru Kirstin Olofsdotter ibidem, hustru Anna Dejan pŒ Klakeborg

anm: Dšptes samma dag fšr dess svaghet skull

 

1717 nr 05, fšdd 17170514, dšpt 17170515: Brita, Ullevi

far: MŒns Erlandsson

mor:

dopvittnen: Per Matthisson i Ullevi, Ingemar Nilsson ibidem, Nils Olofsson ibidem, hustru Ingebor Svensdotter ibidem, hustru Karin Nilses ibidem, pigan Brita ibidem

 

1717 nr 06, fšdd 17171022, dšpt 17171027: Maria, SŠtertorpet

far: MŒns Persson

mor:

dopvittnen: Anders Staffansson i Lindevad, Lars Svensson i GlŠnstorp, drŠngen Johan Persson i Uddorp, hustru Anna i Klakeborg, hustru Brita Persdotter ibidem, pigan Ingebor Staffansdotter i Lindevad

 

1717 nr 07, fšdd 17171121, dšpt 17171124: Maria, …n

far: Lars Eliasson

mor:

dopvittnen: Per Nilsson i JŠrsta, Jšns Persson ibidem, Nils Hansson i GŒfvarp och Mšlby socken, hustru Lisken Jonsdotter i …jebro Storg, hustru Ingerid Persdotter i Ullevi, pigan Elin Bengtsdotter pŒ …n

 

1718 nr 01, fšdd 17180105, dšpt 17180106: Olof, PrŠstegŒrden

far: Jonas Olofsson

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogden Jšns i Klakeborg, Lars Svensson i Karleby, drŠngen Nils hos Lars i JŠrsta, hustru Anna Nilsdotter ibidem, hustru Anna i Klakeborg, pigan Karin i JŠrsta

 

1718 nr 02, fšdd 17180302, dšpt 17180305: Anders, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Per Jonsson i OrŒs, Lars Svensson ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson i Ullevi, hustru Kirstin Olofsdotter i JŠrsta, hustru Lisbet Larsdotter pŒ PrŠstegŒrds Šgor, pigan Karin Persdotter i JŠrsta

 

1718 nr 03, fšdd 17180405, dšpt 17180406: Nils, OrŒs

far: Anders Andersson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Lars Svensson i OrŒs, drŠngen Nils hos Lars i JŠrsta, hustru Kirstin Olofsdotter ibidem, hustru Kirstin Svensdotter i OrŒs, pigan Karin Persdotter i JŠrsta

 

1718 nr 04, fšdd 17180517, dšpt 17180518: Maria, Ullevi

far: Olof Ulbohm, Ryttare

mor:

dopvittnen: MŒns Erlandsson i Ullevi, Lars Persson ibidem, ryttaren Oxelgren ibidem, hustru Ingrid Svensdotter ibidem, hustru Kirstin Persdotter ibidem, pigan Brita Jacobsdotter ibidem

 

1718 nr 05, fšdd 17180704, dšpt 17180706: Anna, Berg

far: Jšns Larsson

mor:

dopvittnen: Per Larsson i Hassla, Johan Andersson ibidem, Jšns Persson i JŠrsta, hustru Karin Larsdotter i Hassla, hustru Cecilia Svensdotter i Rosendal, pigan Maria Larsdotter i Hassla

 

1718 nr 06, fšdd 17180716, dšpt 17180718: Christina, JŠrsta

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Petrus Rosinius Past L, Per Nilsson i JŠrsta, Lars Persson i Ullevi, hustru Brita Per Hemmingssons i Carleby, hustru Ingebor Jšnsdotter i Ullkalf, pigan Karin Persdotter i JŠrsta

 

1718 nr 07, fšdd 17180810, dšpt 17180811: Per, Uddorp

far: Ivar Andersson

mor:

dopvittnen: Com Herr Samuel Brenning, Per Nilsson i JŠrsta, drŠngen Nils Andersson ibidem, hustru Brita Bengtsdotter ibidem, hustru Cecilia i Rosendal, pigan Kirstin Persdotter i JŠrsta

 

1718 nr 08, fšdd 17181011, dšpt 17181012: Lars, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Andersson Stierna, Soldat

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Ullevi, Jšns Andersson i SkŠnninge, drŠngen Olof Persson i AspegŒrden, hustru Kirstin Olofsdotter i JŠrsta, hustru Cecilia Svensdotter i Rosendal, pigan Kirstin Persdotter i Ullevi

 

1718 nr 09, fšdd 17181026, dšpt 17181026: Claus, …n

far: Lars Eliasson

mor:

dopvittnen: Sven Nilsson i HŠckevik, drŠngen Olof Persson i AspegŒrden, drŠngen Olof Hemmingsson i Ullevi, hustru Karin Erichsdotter i …jebro, hustru Maria Andersdotter ibidem, pigan Karin Erichsdotter ibidem

 

1718 nr 10, fšdd 17181123, dšpt 17181126: Anna, Ullevi

far: Lars Persson

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, HŒkan Larsson ibidem, Olof Persson i AspegŒrden, hustru Kirstin Hemmingsdotter i JŠrsta, hustru Anna Svensdotter i Ullevi, pigan Ingebor Nilsdotter i AspegŒrden

 

1719 nr 01, fšdd 17190106, dšpt 17190106: Christina, Ullevi

far: MŒns Olofsson

mor:

dopvittnen: klockaren Per Gudmundsson, rotmŠstare Olof Ullman, drŠngen Olof Persson i Hageby SkŠnninge socken, hustru Kirstin Olofsdotter i JŠrsta, hustru Cecilia Svensdotter i Rosendal, pigan Karin Persdotter ibidem

 

1719 nr 02, fšdd 17190113, dšpt 17190115: Maria, Klakeborg

far: Jšns Erichsson, GŒrdsfogde

mor:

dopvittnen: Herr inspectoren Harald Forsman, Gustaf Berntsson i Vistena, Anders Stephansson i Lindevad, com herr Samuel Brenning hustru Brita, hustru Cecilia Svensdotter i Rosendal, pigan Ingebor Svensdotter i Lindevad

 

1719 nr 03, fšdd 17190127, dšpt 17190128: Karin, Mon

far: Johan Ullman

mor:

dopvittnen: Harald Olofsson i Ullkalf, Anders Hansson i MiŒlery, drŠngen Lars Haraldsson i Ullkalf, hustru Anna Jšnsdotter i Slommarp, hustru Karin Andersdotter i Ullkalf, pigan Ingrid Nilsdotter ibidem

 

1719 nr 04, fšdd 17190207, dšpt 17190208: Margareta, Ullevi

far: MŒns Erlandsson

mor:

dopvittnen: Ryttaren Olof Ulbom i Ullevi, Per Matthisson ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Brita Olofsdotter i Carleby, hustru Kirstin Svensdotter i Ullevi, pigan Brita Jacobsdotter ibidem

 

1719 nr 05, fšdd 17190216, dšpt 17190216: Matthis, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Ryttaren Jonas Skarp i …jebro, HŒkan Larsson i Ullevi, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Cecilia Persdotter ibidem, hustru Anna Andersdotter ibidem, pigan Kirstin Carlsdotter

 

1719 nr 06, fšdd 17190418, dšpt 17190419: Maria, Ullevi

far: Nils Olofsson

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, ryttaren Olof Ullbom ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, com hustru Brita i Uddorp, hustru Karin Matthesdotter i Ullevi, pigan Brita Erichsdotter i L Liunga

 

1719 nr 07, fšdd 17190508, dšpt 17190510: Maria, Ullevi

far: HŒkan Oxelgren, Ryttaresoldat

mor:

dopvittnen: Ryttaren Jšns UllfŠlt i Ullevi, Anders Ullman ibidem, drŠngen MŒrten Persson ibidem, hustru Ingrid Persdotter ibidem, hustru Ingebor Svensdotter ibidem, pigan Catharina Persdotter ibidem

 

1719 nr 08, fšdd 17190614, dšpt 17190614: Brita, Ullevi

far: Jšns UllfŠldt, Ryttare

mor:

dopvittnen: Nils Olofsson i SkŠnninge, Tore Calstršm ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson i Ullevi, jungfru Stufs i SkŠnninge, Nils Olofssons hustru ibidem, pigan Kirstin Carlsdotter i Ullevi

 

1719 nr 09, fšdd 17190912, dšpt 17190913: Lars, Kopporp

far: Lars Nilsson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Jšns Persson ibidem, drŠngen Anders Persson ibidem, hustru Anna i Klakeborg, hustru Brita i PrŠstegŒrden, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1719 nr 10, fšdd 17191219, dšpt 17191220: Maria, Ullevi

far: Arvid Olofsson

mor:

dopvittnen: Per Matthisson i Ullevi, Lars Persson ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Cecilia Persdotter ibidem, hustru Maria i Uddorp, pigan Kirstin hos MŒns Olofsson i Ullevi

 

1720 nr 01, fšdd 17200127, dšpt 17200131: Sven, GlŠnstorp

far: Nils Larsson

mor:

dopvittnen: Samuel Jonsson i JŠrsta, Jšns Persson ibidem, drŠngen Nils Jonsson i Norr Carleby och Normlšsa socken, hustru Anna i Klakeborg, hustru Karin Nilsdotter i Kopporp, pigan Karin Larsdotter i Norr Carleby

 

1720 nr 02, fšdd 17200211, dšpt 17200212: Johan, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Herr bokhŒllaren J Nystedt, Per Nilsson i JŠrsta, drŠngen Anders Persson ibidem, hustru Kirstin Hemmingsdotter ibidem, hustru Anna Larsdotter i Berg, pigan Brita Larsdotter i Klakeborg

 

1720 nr 03, fšdd 17200225, dšpt 17200225: Samuel, Uddorp

far: Samuel Brenning, Comministri

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, HŒkan Larsson ibidem, Nils Larsson i Brenning, hustru Anna Andersdotter i Uddorp, hustru Brita Andersdotter i PrŠstegŒrden, pigan Karin Persdotter i JŠrsta

anm: Dšptes strax

 

1720 nr 04, fšdd 17200321, dšpt 17200325: Catharina, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Ullevi, ryttaren Johan Andersson i BackgŒrden, drŠngen MŒrten Persson i Ullevi, hustru Kirstin Svensdotter i BackgŒrden, hustru Brita Nilsdotter i Ullevi, pigan Catharina Persdotter ibidem

 

1720 nr 05, fšdd 17200425, dšpt 17200427: Maria, Ullevi

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Kirstin, Konan

dopvittnen: Per Matthisson i Ullevi, Lars Svensson ibidem, drŠngen MŒrten Persson ibidem, hustru Karin Ivars i Uddorp, hustru Kirstin i Hagen och Hšgby socken, pigan Catharina Persdotter i Ullevi

anm: Ett oŠkta barn

 

1720 nr 06, fšdd 17200424, dšpt 17200425: Maria, …n

far: Lars Eliasson, Soldat

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Zachris Erichsson pŒ …n, drŠngen Jšns Nilsson ibidem, hustru Kirstin Andersdotter ibidem, hustru Anna Erichsdotter ibidem, pigan Brita Persdotter ibidem

anm: Dottern Maria fšddes efter sin faders dšd

 

1720 nr 07, fšdd 17200801, dšpt 17200802: Kirstin, PrŠstegŒrden

far: Jonas Olofsson

mor:

dopvittnen: Herr bokhŒllaren Johan Nystedt, Per Larsson i AspegŒrden, Hemming Nilsson i Rosendal, hšgvŠlb fršken Beata Piper, hustru Kirstin Hemmingsdotter i JŠrsta, pigan Ingebor Jacobsdotter ibidem

 

1720 nr 08, fšdd 17200813, dšpt 17200814: Olof, Ullevi

far: Olof Ulbom, Ryttare

mor:

dopvittnen: Ryttaren Jšns UlfŠlt i Ullevi, ryttaren Jšns Hultman ibidem, drŠngen Nils Andersson i JŠrsta, hustru Margreta Sven Torstenssons i Ullevi, hustru Brita Olofsdotter ibidem, pigan Elin Persdotter ibidem

 

1720 nr 09, fšdd 17200827, dšpt 17200828: Anna, Moon

far: Johan Ullman, Soldat

mor:

dopvittnen: Per Matthisson i Ullevi, Matthis Jonsson i Ullkalf, Bengt Hendrichsson i ?, hustru Ingrid Persdotter i Ullevi, hustru Lisbet i Hagen och Hšgby socken, pigan Catharina Persdotter i Ullevi

 

1720 nr 10, fšdd 17200904, dšpt 17200904: Anders, Lšten

far: Nils Hagelberg, Soldat

mor:

dopvittnen: GŒrdsf Jšns Erichsson i Klakeborg, Samuel Jšnsson i JŠrsta, Jonas Larsson i Berg, hustru Brita Bengtsdotter i JŠrsta, hustru Brita MŒnsdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter i Klakeborg

 

1720 nr 11, fšdd 17201011, dšpt 17201013: Olof, Ullevi

far: Nils Olofsson

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Ullevi, Per Matthisson ibidem, drŠngen Per Nilsson ibidem, hustru Caecilia Persdotter ibidem, ryttareŠnkan hustru Brita ibidem, pigan Lisken hos Lars Persson ibidem

 

1720 nr 12, fšdd 17201031, dšpt 17201101: Anna, Uddorp

far: Johan Persson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Per Andersson i …jebro, Ivar Andersson i Uddorp, hustru Anna Persdotter i Ullevi, hustru Brita i PrŠstegŒrden, pigan Maria Andersdotter i …jebro

 

1720 nr 13, fšdd 17201112, dšpt 17201113: Sara, Berg

far: Jonas Larsson

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Hassla, Johan Nilsson i SŠmjetorpet, drŠngen Magnus Larsson i Hassla, hustru Anna pŒ Lindevad, hustru Anna Larsdotter i Hassla, pigan Catharina hos Lars Persson i Hassla

 

1720 nr 14, fšdd 17201130, dšpt 17201204: Maria, SŠtertorpet

far: Sune Jonsson

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogden pŒ Lindevad Jšns Erichsson, Sven Jonsson i Klakeborg, drŠngen Nils Larsson tiŠnar i Lindevad, hustru Maria Persdotter i GlŠnstorp, hustru Maria Larsdotter i GlŠnstorp, Lisken i Lindevad

 

1721 nr 01, fšdd 17210108, dšpt 17210111: Margareta, Moon

far: Jšns Hultman, Ryttare

mor:

dopvittnen: HŒkan Larsson i Ullevi, ryttaren Peter Fogel i Hogsta, Anders Carlsson pŒ Ryds Šgor, hustru Ingrid Larsdotter i Ullevi, hustru Elin soldat Johan Ulmans pŒ Moon, pigan Anna Hansdotter i Hogsta

 

1721 nr 02, fšdd 17210212, dšpt 17210213: Samuel, Uddorp

far: Ivar Andersson

mor:

dopvittnen: Per Larsson i JŠrsta, Per Nilsson ibidem, soldat Nils Linman ibidem, hustru Kirstin Hemmingsdotter ibidem, hustru Kirstin Arvid Erichssons i …jebro, pigan Ingebor hos Samuel i JŠrsta

 

1721 nr 03, fšdd 17210417, dšpt 17210419: Erich, Ullevi

far: Jšns UlfŠlt, Ryttare

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, rytt Olof Ulbohm ibidem, drŠng Olof Hemmingsson ibidem, hustru Brita herr Brenning i Uddorp, hustru Brita Oxlegreens i Ullevi, pigan Anna hos MŒns Olofsson ibidem

 

1721 nr 04, fšdd 17210716, dšpt 17210718: Samuel, JŠrsta

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Per Larsson i JŠrsta, Ivar Andersson i Uddorp, drŠngen MŒrten hos Per Larsson ibidem, hustru Kirstin Olofsdotter ibidem, hustru Brita Jonas Olofssons i PrŠstegŒrden, pigan Maria Persdotter i JŠrsta

 

1721 nr 05, fšdd 17210911, dšpt 17210913: Brita, Ullevi

far: Lars Persson

mor:

dopvittnen: Nils Olofsson i Ullevi, rytt Jšns Hultman ibidem, drŠng Sven Jonsson i AspegŒrden, hustru Anna Nilsdotter i JŠrsta, hustru Ingebor Persdotter i Ullevi, pigan Ingrid Nilsdotter i LŒrsta

 

1721 nr 06, fšdd 17211001, dšpt 17211001: Karin, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Stierna, Soldat

mor:

dopvittnen: Per Larsson i JŠrsta, Per Nilsson ibidem, drŠngen Olof Jonsson ibidem, herr comministri hustru Brita i Uddorp, hustru Karin Ivarsdotter ibidem, pigan Kirstin Andersdotter ibidem

 

1721 nr 07, fšdd 17211106, dšpt 17211108: Olof, Ullevi

far: MŒns Olofsson

mor:

dopvittnen: Per Erichsson i Hvistorp och ?Sk socken, Olof Persson i Hšgby, MŒrten Johansson pŒ …n, hustru Brita comministri i Uddorp, hustru Ingrid Persdotter i Ullevi, pigan Kirstin Persdotter ibidem

 

1722 nr 01, fšdd 17220101, dšpt 17220106: Nils, Kopporp

far: Lars Nilsson

mor:

dopvittnen: Dn Samuel Brenning Com, Per Larsson i JŠrsta, Jšns Erichsson i Lindevad, hustru Cecilia Persdotter i Ullevi, hustru Malin i SŠmjetorpet, pigan Karin Larsdotter i Lindevad

 

1722 nr 02, fšdd 17220202, dšpt 17220204: Johan, …n

far: MŒrten Johansson, Mjšlnare

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Jšns Jonsson i …jebro, drŠngen Jonas Larsson ibidem, hustru Christina …ring i Vallersta PrŠstegŒrd, hustru Maria Johansdotter i Vistena, pigan Maria Andersdotter i …jebro

 

1722 nr 03, fšdd 17220406, dšpt 17220407: Stephan, JŠrsta Lšten

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Ingebor Stephansdotter

dopvittnen: Jšns Erichsson i Lindevad, Jšns Persson i JŠrsta, drŠngen Olof Jšnsson ibidem, hustru Anna Jonas Larssons i Berg, hustru Karin Persdotter pŒ Lšten, pigan Brita Svensdotter ibidem

anm: Ett oŠkta barn

 

1722 nr 04, fšdd 17220411, dšpt 17220415: Per, GlŠnstorp

far: Nils Larsson

mor:

dopvittnen: Jšns Erichsson pŒ Lindevad, Nils Nilsson i OrŒs, drŠngen Nils Larsson pŒ Lindevad, inspectorskan Christina ibidem, hustru Kirstin pŒ Klakeborg, pigan Brita Larsdotter

 

1722 nr 05, fšdd 17220427, dšpt 17220429: Anna, Ullevi

far: Nils Olofsson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, HŒkan Larsson ibidem, drŠngen Per hos HŒkan ibidem, hustru Ingrid Persdotter ibidem, hustru Brita Erich Ulfs ibidem, pigan Lisken hos Lars Persson ibidem

 

1722 nr 06, fšdd 17220414, dšpt 17220414: Sven, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Per Larsson i JŠrsta, soldat Nils Linman pŒ JŠrsta Šgorna, drŠngen Olof Jšnsson i JŠrsta, hustru Brita Comministri Brenning, hustru Brita Jonas Olofssons i PrŠstegŒrden, pigan Ingrid Nilsdotter i JŠrsta

anm: Frambars herranom i kyrkan nŠr han till krafterna nŒgorlunda styrkt var den 7 maj

 

1722 nr 07, fšdd 17221102, dšpt 17221104: Karin, OrŒs

far: Sven Persson

mor:

dopvittnen: Johan Nilsson i SŠmjetorpet, Nils Nilsson i OrŒs af SkŠnninge socken, drŠngen Olof Jšnsson i JŠrsta, hustru Anna Jšns Erichsson i Lindevad, hustru Ingebor Persdotter i OrŒs, pigan Brita Larsdotter i Lindevad

 

1722 nr 08, fšdd 17221201, dšpt 17221204: Kirstin, SŠtertorpet

far: Jonas Svensson

mor:

dopvittnen: Sven MŒnsson i Klakeborg, Sven Nilsson i Stagelstorp, Sune Jonsson i SŠtertorpet, hustru Anna Persdotter i Lindevad, hustru Malin Jšnsdotter i Stagelstorp, pigan Brita Larsdotter i Lindevad

 

1722 nr 09, fšdd 17221110, dšpt 17221111: Anna, Ullevi

far: Olof Ulbom, Ryttare

mor:

dopvittnen: Arvid Olofsson i Ullevi, Per Matthisson ibidem, drŠngen Isac Arvidsson ibidem, hustru Coesilia Persdotter ibidem, hustru Anna Nils Olofssons ibidem, pigan Brita Larsdotter

 

1722 nr 10, fšdd 17221127, dšpt 17221127: Margareta, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Ullevi, rytt Jšns Persson Ullfeldt ibidem, klockaren Jonas Jonsson, hustru Ingebor Persdotter ibidem, hustru Anna Nilsdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1723 nr 01, fšdd 17230211, dšpt 17230213: Carl, Ullevi

far: Jšns Hultman, Ryttare

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Ullevid, ryttaren Jšns UllfŠlt ibidem, drŠngen Jon Larsson ibidem, hustru Ingebor HŒkan Larssons ibiden, hustru Ingebor Svensdotter ibidem, pigan Brita Andersdotter ibidem

 

1723 nr 02, fšdd 17230310, dšpt 17230310: Samuel, JŠrsta

far: Samuel Jšnsson

mor:

dopvittnen: Herr Benedictus Cedervall Adj, Per Gyrsson i Ullkalf Hšgby socken, soldat Nils Linman i JŠrsta, Cath Christina Pajtonsdotter, hustru Ingrid Persdotter i Ullevi, pigan Anna hos Per Larsson i JŠrsta

 

1723 nr 03, fšdd 17230425, dšpt 17230428: Hans, Klakeborg

far: Sven MŒnsson, GŒrdsfogde

mor:

dopvittnen: BokhŒllaren Magnus Lind, Nils Larsson i GlŠnstorp, drŠngen Lars Andersson i Lindevad, hustru Anna Persdotter ibidem, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, pigan Karin Larsdotter ibidem

 

1723 nr 04, fšdd 17230818, dšpt 17230819: Karin, …jebro och …n

far: MŒrten Johansson

mor:

dopvittnen: Jšns Jonsson i …jebro, drŠngen Per ibidem, hustru Elsa i Holan och …jebro, pigan Brita MŒnsdotter ibidem, pigan Brita hos Olof vid vŠgen

anm: Blef dŠrefter samma dag dšd ett dygn gammal

 

1723 nr 05, fšdd 17230925, dšpt 17230926: Magnus, Berg

far: Jonas Larsson

mor:

dopvittnen: Jšns Erichsson i Lindevad, Magnus Larsson i Hassla, drŠngen Jonas Larsson ibidem, hustru Margareta Larsdotter, €nkan hustru Karin Stephans pŒ Lšten, pigan Maria hos Lars Jonsson i Hassla

 

1723 nr 06, fšdd 17231011, dšpt 17231012: Jon (tvilling), JŠrsta Šgor

far: Nils Linman, Soldat

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Johan Persson i Uddorp, Jonas Olofsson i PrŠstegŒrden, soldat MŒns Stierna pŒ PrŠstegŒrds Šgor, soldat Nils Hagelberg pŒ JŠrsta Lšten, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, hustru Anna Nilsdotter ibidem, hustru Kirstin Hemmingsdotter ibidem, hustru Ingrid Johansdotter i Hagen, hustru Anna i Kullesbro Flista socken, pigan Maria Persdotter i JŠrsta, pigan Karin hos Jšns Persson ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 1930

 

1723 nr 07, fšdd 17231011, dšpt 17231012: Margreta, JŠrsta Šgor

far: Nils Linman, Soldat

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Johan Persson i Uddorp, Jonas Olofsson i PrŠstegŒrden, soldat MŒns Stierna pŒ PrŠstegŒrds Šgor, soldat Nils Hagelberg pŒ JŠrsta Lšten, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, hustru Anna Nilsdotter ibidem, hustru Kirstin Hemmingdotter ibidem, hustru Ingrid Johansdotter i Hagen, hustru Anna i Kullesbro Flista socken, pigan Maria Persdotter i JŠrsta, pigan Karin hos Jšns Persson ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 1929

 

1723 nr 08, fšdd 17231129, dšpt 17231201: Kirstin, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Stierna, Soldat

mor:

dopvittnen: Per Erichsson i Uddorp, Ivar Andersson ibidem, drŠngen Anders Larsson i Hageby, hustru Brita Olofsdotter i Hageby, hustru Brita Persdotter i PrŠstegŒrden, jungfru Johanna Brennig i Uddorp

 

1724 nr 01, fšdd 17240224, dšpt 17240225: Kirstin, Uddorp

far: Johan Persson

mor:

dopvittnen: Sven MŒnsson i Klakeborg, Sven Larsson Bergman, soldat Nils Linman, jungfru Johanna Brenning, hustru Karin Jerars i Uddorp, pigan Anna Persdotter ibidem

 

1724 nr 02, fšdd 17240309, dšpt 17240311: Anna, Ullevi

far: Jšns UllfŠlt, Ryttare

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Jšns Persson ibidem, drŠngen Jšns Samuelsson ibidem, hustru Anna Persdotter i Ullevi, hustru Ingebor Carlsdotter ibidem, pigan Brita MŒns Olofssons i Ullevi

 

1724 nr 03, fšdd 17240701, dšpt 17240702: Helena, Ullevi Šgor

far: Johan Ullman, Soldat

mor:

dopvittnen: Per Gyrsson i Ullkalf och Hšgby socken, Lars Svensson i Ullevi, drŠngen Lars Haraldsson, hustru Ingebor Persdotter ibidem, hustru Ingebor Carlsdotter ibidem, pigan Brita Jacobsdotter ibidem

 

1724 nr 04, fšdd 17240716, dšpt 17240717: Isac, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Magister Johan Landberg, Petrus Rosinius P L, bokhŒllaren Magnus Lind, jungfru Anna pŒ Lindevad, jungfru Greta Bergman ibidem, hustru Kirstin Hemmingsdotter i JŠrsta

 

1724 nr 05, fšdd 17240805, dšpt 17240807: Kirstin, Ullevi

far: Lars Persson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Arvid Olofsson i Ullevi, drŠngen Nils Persson i Carleby och Herrberga, hustru Kirstin Persdotter ibidem, hustru Ingebor Carlsdotter i Ullevi, pigan Catharina Persdotter ibidem

 

1724 nr 06, fšdd 17240914, dšpt 17240916: Ingebor, OrŒs

far: Jšns Nilsson

mor:

dopvittnen: Nils Nilsson i OrŒs, Johan Nilsson i SŠmjetorpet, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, hustru Kerstin Olofsdotter ibidem, hustru Brita Nilsdotter i Ullevi pigan Margreta Larsdotter i Lindevad

 

1724 nr 07, fšdd 17241112, dšpt 17241115: Anna, SŠtertorpet

far: Erich Bengtsson

mor:

dopvittnen: Sven Jonsson i Kyrkeborg, Sune Jonsson i SŠtertorpet, ryttaren Nils ? pŒ ? torps Šgor, hustru Anna Persdotter i Lindevad, hustru Maria Nils Larssons i Hageltorp, pigan Brita Larsdotter i Lindevad

 

1724 nr 08, fšdd 17241225, dšpt 17241227: Olof, OrŒs

far: Sven Persson

mor:

dopvittnen: Jšns Erichsson i Lindevad, Nils Jšnsson i OrŒs, Per Jonsson i Humpen, jungfru Johanna Brenning i Uddorp, hustru Maria Andersdotter i OrŒs, pigan Kirstin Persdotter i Lindevad

 

1725 nr 01, fšdd 17250116, dšpt 17250117: Maria, GlŠnstorp

far: Nils Larsson

mor:

dopvittnen: Jonas Olofsson i PrŠstegŒrden, Hemming Nilsson i Rosendal, drŠngen Sven Larsson i PrŠstegŒrden, hustru Brita Bengtsdotter i JŠrsta, hustru MŠrta i Kopporp, pigan Maria Persdotter i JŠrsta

 

1725 nr 02, fšdd 17250321, dšpt 17250323: Maria, Uddorps Šgor

far: Jon MŒnsson

mor:

dopvittnen: Johan Persson i Uddorp, Jšns Persson i JŠrsta, drŠngen Sven Larsson i PrŠstegŒrden, jungfru Johanna Brenning i Uddorp, hustru Brita i PrŠstegŒrden, pigan Anna Persdotter i Uddorp

 

1725 nr 03, fšdd 17250324, dšpt 17250325: Ingebor, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, drŠngen Sven MŒnsson ibidem, drŠngen Olof Jšnsson ibidem, hustru Ingrid Persdotter i Ullevi, hustru Anna Olofsdotter ibidem, pigan Brita Persdotter ibidem

 

1725 nr 04, fšdd 17250521, dšpt 17250523: Catharina, Ullevi

far: Arvid Olofsson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Jšns Persson ibidem, Hans Persson i …ringe och Ekeby socken, Elisabet Rosinia i Vallersta PrŠstegŒrd, hustru Anna rytt Jšns Ulfelts i Ullevi, pigan Anna Persdotter i Uddorp

 

1725 nr 05, fšdd 17250718, dšpt 17250721: Johan, Humpen

far: Per Jonsson

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Ullevi, Sven Larsson i Hagen, drŠngen Harald Samuelsson i JŠrsta, hustru Anna Persdotter i Lindevad, hustru Ingebor Nilsdotter i OrŒs, pigan Brita Larsdotter i Lindevad

 

1725 nr 06, fšdd 17251012, dšpt 17251013: MŒns, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Stierna, Soldat

mor:

dopvittnen: Per Matthisson i Ullevi, soldat Sven Bergman pŒ JŠrsta Šgor, drŠngen Harald Samuelsson i JŠrsta, hustru Kirstin Hemmingsdotter, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, pigan Brita Jacobsdotter

 

1725 nr 07, fšdd 17251225, dšpt 17251226: Magnus, JŠrsta Šgor

far: Nils Lindman, Soldat

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Per Nilsson ibidem, Hemming Nilsson i Rosendal, hustru Kirstin Hemmingsdotter i JŠrsta, hustru Ingrid Nilsdotter ibidem, pigan Brita Jacobsdotter ibidem

 

1726 nr 01, fšdd 17260102, dšpt 17260103: Margareta, Uddorp

far: Johan Persson

mor:

dopvittnen: Arvid Olofsson i Ullevi, Jonas Olofsson i PrŠstegŒrden, drŠngen Olof Hemmingsson i Ullevi, hustru Anna Nilsdotter i JŠrsta, hustru Ingrid Johansdotter i Hagen, jungfru Margareta Lundman i Uddorp

 

1726 nr 02, fšdd 17260222, dšpt 17260224: Anna, Moon

far: Jšns Hultman, Ryttare

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Lars Svensson ibidem, ryttare Anders Ullman ibidem, hustru Anna Persdotter ibidem, hustru Anna Jšns Ullfeldts ibidem, pigan Brita hos MŒns Olofsson ibidem

 

1726 nr 03, fšdd 17260717, dšpt 17260718: Beata Christina, Humpen

far: Per Jonsson

mor:

dopvittnen: Studios herr Nicolaus Lang, M Blasius Mattsson, Mons Abel Fallk, jungfru Beata Bodelia, jungfru Greta Holjer, hustru Brita Larsdotter pΠLindevad

 

1726 nr 04, fšdd 17260912, dšpt 17260918: Anna Maria, SŠtterhult

far: Peter Petersson, Snickare Mr

mor:

dopvittnen: Herr bokhŒllaren Magnus Lind, fogden Jšns Erichsson pŒ Lindevad, Mons Anders Fallk i …jebro, hustru Anna Persdotter pŒ Lindevad, hustru Brita Larsdotter ibidem, jungfru Johanna Brenning i Uddorp

 

1726 nr 05, fšdd 17260920, dšpt 17260921: Kirstin, Ullevi Šgor

far: Bengt Nilsson

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Johan Stršmberg ibidem, Jonas Hemmingsson ibidem, hustru Ingrid Svensdotter ibidem, hustru Brita Nils Olofssons ibidem, pigan Brita hos MŒns Olofsson ibidem

 

1726 nr 06, fšdd 17261104, dšpt 17261106: Karin, GlŠnstorp

far: Nils Larsson

mor:

dopvittnen: Erich Jšnsson i Kopporp, Anders Stephansson ibidem, drŠngen Sven MŒnsson i Klakeborg, hustru Ingebor Nilsdotter i S Carleby, hustru Maria Larsdotter i OrŒs, pigan Maria Larsdotter i JŠrsta

 

1726 nr 07, fšdd 17261111, dšpt 17261113: Anna, …n

far: MŒrten Johansson, Mjšlnare

mor:

dopvittnen: HŒkan Larsson i Ullevi, MŒns Jonsson i …jebro, Lars Jonsson ibidem, jungfru Johanna Brenning i Uddorp, hustru Maria Jšnsdotter i …jebro, pigan Maria Andersdotter ibidem

 

1726 nr 08, fšdd 17261214, dšpt 17261218: Jacob, Ullevi

far: Nils Olofsson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Per Eliasson i Hagen och Hšgby socken, Per Andersson i Ullevi, mad Anna Dyk i Hšgby, hustru Ingrid Svensdotter i Ullevi, pigan Margareta Larsdotter ibidem

 

1727 nr 01, fšdd 17270104, dšpt 17270106: Maria, Ullevi

far: Johan Persson, Skomakare

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Arvid Olofsson ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Anna Andersdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter ibidem, pigan Elin Persdotter ibidem

 

1727 nr 02, fšdd 17270117, dšpt 17270118: Per (tvilling), OrŒs

far: Nils MŒnsson

mor:

dopvittnen: Hemming Nilsson i Rosendal, Samuel Jšnsson i JŠrsta, Jšns Persson ibidem, Sven Larsson i Hagen, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, drŠngen Olof Jšnsson ibidem, hustru Brita i Lindevad, hustru Ingebor Jons Nilssons i OrŒs, hustru Brita KŠmpens i Humpen, hustru Maria Nilses i OrŒs, pigan Margreta Larsdotter i Lindevad, Karin Larsdotter i GlŠnstorp

anm: Tvillingar se Šven nr 1895

 

1727 nr 03, fšdd 17270117, dšpt 17270118: Maria (tvilling), OrŒs

far: Nils MŒnsson

mor:

dopvittnen: Hemming Nilsson i Rosendal, Samuel Jšnsson i JŠrsta, Jšns Persson ibidem, Sven Larsson i Hagen, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, drŠngen Olof Jšnsson ibidem, hustru Brita i Lindevad, hustru Ingebor Jons Nilssons i OrŒs, hustru Brita KŠmpens i Humpen, hustru Maria Nilsas i OrŒs, pigan Margreta Larsdotter i Lindevad, Karin Larsdotter i GlŠnstorp

anm: Tvillingar se Šven nr 1894

 

1727 nr 04, fšdd 17270116, dšpt 17270118: Karin

far: Johan Ulman, Soldat

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Olof Ulbom ibidem, Bengt i Rogstorp, herr Harald Samuelsson i JŠrsta, hustru Ingrid Johansdotter i Ullevi, hustru Anna Johansdotter ibidem, pigan Karin Jonsdotter i Rogstorp

 

1727 nr 05, fšdd 17270214, dšpt 17270216: Lars, Berg

far: Jonas Larsson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Lars Svensson pŒ JŠrsta Šgor, drŠngen Harald Samuelsson i JŠrsta, hustru Maria Nilsdotter i Berg, hustru Kirstin ibidem, pigan Karin pŒ JŠrsta Šgor

 

1727 nr 06, fšdd 17270926, dšpt 17270928: Anna, Klakeborg

far: Sven MŒnsson, GŒrdsfogde

mor:

dopvittnen: BokhŒllaren Magnus Lind, gŒrdsfogden Jons Erichsson i Lindevad, drŠngen Nils Larsson ibidem, madame Ebba Knattingia i Vistena, hustru Anna i Lindevad, pigan Kirstin Larsdotter ibidem

 

1727 nr 07, fšdd 17271006, dšpt 17271008: Karin, Ullevi

far: Olof Ullbom, RusthŒllare

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, MŒns Holstensson i Berg, klockaren Jonas Jonsson, hustru Anna Svensdotter i Ullevi, hustru Ingebor Carlsdotter ibidem, pigan Anna och Margreta Larsdotter ibidem

 

1727 nr 08, fšdd 17271227, dšpt 17271228: Alexander, Ullevi

far: Per Matthisson

mor:

dopvittnen: Lars Persson i Ullevi, ryttaren Jšns UlfŠlt ibidem, drŠngen Harald Samuelsson ibidem, hustru Anna Persdotter ibidem, hustru Karin Johansdotter ibidem, pigan Margreta Larsdotter ibidem

 

1728 nr 01, fšdd 17280114, dšpt 17280117: Catharina, Uddorp

far: Johan Persson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Lars Persson ibidem, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, hustru Kirstin Hemmingsdotter ibidem, hustru Karin ? i Uddorp, pigan Anna Larsdotter i Ullevi

 

1728 nr 02, fšdd 17280208, dšpt 17280211: Anders, Ullevi

far: Nils Olofsson

mor:

dopvittnen: Arvid Olofsson i Ullevi, Olof Hemmingsson ibidem, Jonas MŒns Olofssons drŠng ibidem, jungfru Catharina Torner i Hšgby, hustru Ingebor Jacobsdotter i Hageby, pigan Anna Larsdotter i Ullevi

 

1728 nr 03, fšdd 17280208, dšpt 17280211: Ingrid, Ullevi

far: Lars Persson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, ryttaren Carl Persson pŒ PrŠstegŒrds Šgor, drŠngen Harald Samuelsson i Ullevi, hustru Maria Nilsdotter i AspegŒrden, pigan Lisbet Persdotter i Mellan Carleby, pigan Ingrid Erichsdotter ibidem

 

1728 nr 04, fšdd 17280329, dšpt 17280331: Catharina, Ullevi

far: Jšns UllfŠlt, Ryttare

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Arvid Olofsson ibidem, drŠngen Harald Samuelsson ibidem, hustru Ingrid Persdotter ibidem, hustru Anna Nilsdotter ibidem, pigan Anna Larsdotter ibidem

 

1728 nr 05, fšdd 17280530, dšpt 17280602: Christina, …n

far: MŒrten Johansson

mor:

dopvittnen: Nils Hedrichsson i …jebro, Nils Olofsson ibidem, drŠngen Per hos MŒrten ibidem, hustru Catharina Joachimsdotter i Vistena, hustru Brita MŒnsas i Nyckleforsen, pigan Maria Matthisdotter ibidem

 

1728 nr 06, fšdd 17280602, dšpt 17280602: Lars, SŠtertorpet

far: Erich Bengtsson

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogden Jšns Erichsson i Lindevad, Jšns Persson i JŠrsta, Nils Larsson i GlŠnstorp, jungfru Johanna Brenning i Uddorp, hustru Brita Larsdotter i Klakeborg, pigan Maria Larsdotter i JŠrsta

 

1728 nr 07, fšdd 17280706, dšpt 17280706: Brita, GlŠnstorp

far: Nils Larsdvu

mor:

dopvittnen: Sven MŒnsson gŒrdsfogde i Klakeborg, Erich Bengtsson i SŠtertorpet, soldat Nils Lindman i JŠrsta, jungfru Johanna Brenning i Uddorp, hustru Brita Larsdotter i Klakeborg, pigan Maria Larsdotter i JŠrsta

anm: Blef af dšd den 7 ejusdem om morgonen bittida

 

1728 nr 08, fšdd 17281006, dšpt 17281006: Maria, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Stierna, Soldat

mor:

dopvittnen: Johan Persson i Uddorp, HŒkan Larsson i Ullevi, drŠngen Peter Andersson ibidem, jungfru Johanna Brenning i Uddorp, hustru Maria Larsdotter ibidem, pigan Maria Larsdotter i GlŠnstorp

 

1729 nr 01, fšdd 17290316, dšpt 17290319: Karin, Ullevi

far: Jšns Hultman, Ryttare

mor:

dopvittnen: Arvid Olofsson i Ullevi, Nils Olofsson ibidem, drŠngen Harald Samuelsson ibidem, hustru Brita Olofsdotter ibidem, hustru Anna Ullmans ibidem, pigan Margreta Larsdotter ibidem

 

1729 nr 02, fšdd 17290619, dšpt 17290622: Johan, Ullevis Šgor

far: Bengt Nilsson

mor:

dopvittnen: HŒkan Larsson i Ullevi, Nils Olofsson ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Anna Svensdotter ibidem, hustru Kirstin Nilsdotter i …jebro, pigan Anna Arvidsdotter i Ullevi

 

1729 nr 03, fšdd 17290629, dšpt 17290702: Lars, GlŠnstorp

far: Nils Larsson

mor:

dopvittnen: Sven Larsson i …jebro, soldat Nils Hagelberg pŒ Lšten, drŠngen Anders, Jšns MŒnssons i JŠrsta, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Brita Nilsdotter i OrŒs, pigan Karin Larsdotter i N Carleby

 

1729 nr 04, fšdd 17290723, dšpt 17290725: Margareta, Ullevi

far: Arvid Olofsson

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Johan Persson i Uddorp, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, hustru Johanna Brenning i Uddorp, hustru Ingrid Svensdotter i Ullevi, pigan Brita Persdotter ibidem

 

1729 nr 05, fšdd 17290810, dšpt 17290811: Harald, Uddorps Šgor

far: Jon MŒnsson, Torpare

mor:

dopvittnen: Hemming Nilsson i Rosendal, Lars Svensson i Ullevi, Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Elin Persdotter pŒ PrŠstegŒrds Šgor, pigan Kirstin Andersdotter i Rosendal

 

1729 nr 06, fšdd 17291102, dšpt 17291105: Catharina, Klakeborg

far: Sven MŒnsson, GŒrdsfogde

mor:

dopvittnen: Herr Andreas Wirelius Adj C, Hemming Nilsson i Rosendal, drŠngen Per Andersson i Forsa, hustru Anna gŒrdsfogdens pŒ Lindeva, hustru Karin Larsdotter i SŠtertorpet, pigan Anna MŒnsdotter i Lindevad, pigan Brita Johansdotter i SŠmjetorp

 

1729 nr 07, fšdd 17291124, dšpt 17291124: Catharina, Ullevi

far: Jonas Jonsson

mor:

dopvittnen: MŒns Olofsson i Ullevi, Arvid Olofsson ibidem, Jšns Persson i JŠrsta, hustru Anna Persdotter ibidem, hustru Brita Jacobsdotter i Ullevi, pigan Anna Andersdotter i Mšrby

anm: Dšptes samma dag, fšr dess svaghets skull

 

1730 nr 01, fšdd 17300129, dšpt 17300201: Hans, Ullevi

far: Johan Ullman, Soldat

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Per Matthisson i Ullevi, drŠngen Per Andersson ibidem, hustru Maria Larsdotter i BjŠlbo, hustru Maria Persdotter i Ullkalv, pigan Anna Arvidsdotter i Ullevi

 

1730 nr 02, fšdd 17300215, dšpt 17300217: Catharina

far: HŒkan Larsson

mor: Kirstin Svensdotter

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Johan Stršmberg ibidem, drŠngen Harald Samuelsson ibidem, hustru Brita Jacobsdotter ibidem, hustru Ingebor Carlsdotter ibidem, pigan Margreta Larsdotter ibidem

 

1730 nr 03, fšdd 17300406, dšpt 17300406: Karin, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Stierna, hvb soldaten

mor: Ingerid Jšnsdotter

dopvittnen: Herr Andersson i Uddorp, drŠngen Zacharias Brenning ibidem, drŠngen HŒkan Jšns MŒnssons i PrŠstegŒrden, hustru Anna pŒ Uddarps Šgor, pigan Ingrid Per Erichsson i Uddorp, pigan Karin Johan Perssons ibidem

 

1730 nr 04, fšdd 17300329, dšpt 17300329: Catharina, JŠrsta

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: BokhŒllaren Magn Lind i Vistena, gŒrdsfogden Jšns Erichsson pŒ Lindevad, Samuel Jšnsson i JŠrsta, mad Ebba Cnattingia i Vistena, hustru Anna Jšns Erichssons pŒ Lindevad, pigan Anna Larsdotter i JŠrsta

anm: Dšptes samma dag fšr dess svaghets skull

 

1730 nr 05, fšdd 17300525, dšpt 17300527: Anna, Humpen

far: Per KŠmpes

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogden Sven MŒnsson i Klakeborg, trŠgŒrdsmŠst Carl Matthisson pŒ Lindevad, drŠngen Peter Larsson ibidem, hustru Anna Persdotter ibidem, hustru Brita Nilsdotter i Berg, pigan Kirstin Larsdotter pŒ Lindevad

 

1730 nr 06, fšdd 17300426, dšpt 17300427: Samuel, Uddorp

far: Andrea Wirelius, Dr

mor:

dopvittnen: Herr Licentiat Joh Falck i Vallerstad, herr cornet J H De Roger i Liungstorp, herr Mag Carl Knoop, hustru Christina …ring i PrŠstegŒrden, hustru Anna Persdotter i Ullevi, jungfru Greta Sylvenia i …jebro

 

1730 nr 07, fšdd 17300630, dšpt 17300701: Cecilia, Ullevi

far: Olof Hemmingsson

mor:

dopvittnen: Arvid Olofsson i Ullevi, Lars Svensson i JŠrsta, Per Nilsson drŠng ibidem, hustru Christina …ring i Vallersta, hustru Anna Andersdotter i Ullevi, pigan Anna Arvidsdotter

 

1730 nr 08, fšdd 17300618, dšpt 17300618: Anna, Rosendal

far: Hemming Nilsson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, drŠngen Jšns Persson ibidem, drŠngen Lars Andersson ibidem, hustru Johanna Brenning, hustru Brita Nilsdotter i Humpen, jungfru Sara Brenning i Uddorp

anm: Dšptes samma dag fšr dess svaghet skull

 

1730 nr 09, fšdd 17300914, dšpt 17300915: Brita, SŠtertorpet

far: Erich Bengtsson

mor:

dopvittnen: GŒrdsfogden i Klakeborg Sven MŒnsson, trŠgŒrdsmŠst Carl i Lindevad, drŠngen Per Larsson i Vallersta, hustru Ingebor Larsdotter i Carleby, hustru Maria Persdotter i GlŠnstorp, pigan Kirstin HŒkansdotter i Lind

 

1730 nr 10, fšdd 17301130, dšpt 17301202: Jacob, Ullevi

far: Nils Olofsson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Per Matthisson ibidem, drŠngen Olof Svensson ibidem, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Anna Larsdotter i Ullevi, pigan Ingerid Persdotter ibidem

 

1731 nr 01, fšdd 17310113, dšpt 17310114: Karin, OrŒs

far: Nils MŒnsson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Nils Nilsson i OrŒs, drŠngen Nils Persson i Lindevad, hustru Anna Persdotter ibidem, hustru Karin MŒnsdotter i OrŒs, pigan Anna Stephansdotter i Lindevad

 

1731 nr 02, fšdd 17310210, dšpt 17310210 och 17310323: Lars, Ullevi

far: Harald Samuelsson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Peter Andersson i Ullevi, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, hustru Brita Jacobsdotter i Ullevi, rytt Hultmans hustru Ingeborg ibidem, pigan Karin Andersdotter ibidem

anm: FšrrŠttades nšddop fšr dess svaghet skull Den 23 mars fšrdes han till kyrkan dŠr allt fšrrŠttades efter handboken uti dessa faddrars nŠrvaro

 

1731 nr 03, fšdd 17310412, dšpt 17310412: Brita, Ullevi

far: Jšns UllfŠlt, Ryttare

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i JŠrsta, Sven MŒnsson ibidem, drŠngen Jšns Samuelsson ibidem, hustru Kirstin Hemmingsdotter ibidem, hustru Brita Jacobsdotter i Ullevi, pigan Anna Arvidsdotter ibidem

 

1731 nr 04, fšdd 17310403, dšpt 17310404: Per, Uddorp

far: Johan Persson, NŠmndeman och fierdingman

mor:

dopvittnen: Uppbšrdsman Magnus Uhr, Hem Arvid Tunstršm, Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, Lars Svensson i JŠrsta, hustru Maria Olof Perssons i AspegŒrden, hustru Carin Persdotter Tullen, pigan Anna Arvidsdotter i Ullevi

 

1731 nr 05, fšdd 17310723, dšpt 17310724: Karin, Rosendals Šgor

far: Jšns Persson

mor:

dopvittnen: Hemming Nilsson i Rosendal, Samuel Jšnsson i JŠrsta, drŠngen Johan Samuelsson ibidem, hustru Brita Bengtsdotter ibidem, hustru Brita Lindmans ibidem, pigan Karin Olofsdotter ibidem

 

1731 nr 06, fšdd 17310921, dšpt 17310923: Per, Ullevi

far: Harald Persson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Peter Andersson ibidem, drŠngen Per Larsson ibidem, hustru Ingrid Svensdotter ibidem, hustru Maria Johansdotter ibidem, pigan Ingrid Persdotter

 

1731 nr 07, fšdd 17311103, dšpt 17311107: Maria, Klakeborg

far: Anders Bengtsson

mor:

dopvittnen: Hemming Nilsson i Rosendal, Carl Matthisson pŒ Lindevad, drŠngen Per Larsson ibidem, inspectorfru Ebba Knattingia, hustru Anna Persdotter pŒ Lindevad, pigan Anna Larsdotter i Vistena

 

1732 nr 01, fšdd 17320103, dšpt 17320106: Per, PrŠstegŒrdens Šgor i JŠrsta

far: MŒns Stierna, Soldat

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Lars Svensson ibidem, Olof Persson i Ullevi, hustru Anna Lindgren i Kopporp, hustru Brita Svensdotter i Ullevi, pigan Ingrid Hemmingdotter i Rosendal

 

1732 nr 02, fšdd 17320217, dšpt 17320220: Karin, Ullevi

far: Per Ulbom, Ryttare

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Jon Nilsson i Roxtorp Hšgby socken, drŠngen HŒkan Carlsson i Uddorp, madam Anna Dyk i Hšgby, hustru Maria Jšnsdotter i Ulkalf, pigan Brita Svensdotter i Hšgby

 

1732 nr 03, fšdd 17320304, dšpt 17320304: Anna, Ullevi

far: P Matthisson

mor:

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Zacharias Jšnsson ibidem, drŠngen Johan, hustru Anna Larsdotter, hustru Margreta Olofsdotter, pigan Karin Bengtsdotter

 

1732 nr 04, fšdd 17320403, dšpt 17320405: Maria, JŠrsta

far: Sven MŒnsson

mor:

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, klockaren Jonas Jonsson, drŠngen Nils Persson i Lindevad, hustru Kirstin Hemmingdotter i JŠrsta, hustru Margreta Larsdotter i …jebro, pigan Maria Jšnsdotter i Lindevad

 

1732 nr 05, fšdd 17320408, dšpt 17320408: Johan, Torpet Hagen pŒ JŠrsta Šgor

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Kirstin Persdotter

dopvittnen: Jšns Persson i JŠrsta, Sven MŒnsson ibidem, drŠngen Jšns Andersson ibidem, hustru Kirstin Hemmingsdotter ibidem, hustru Brita MŒnsdotter ibidem, pigan Karin Olufsdotter ibidem

anm: Ett oŠkta barn

 

1732 nr 06, fšdd 17320416, dšpt 17320419: Anna, GlŠnstorp

far: Nils Larsson

mor:

dopvittnen: Sven MŒnsson i JŠrsta, Sven Larsson i …jebro, Anders Bengtsson i Klakeborg, hustru Anna Lindgren i Kopporp, hustru Karin Larsdotter i SŠtertorp, pigan Maria Jšnsdotter i Lindevad

 

1732 nr 07, fšdd 17320507, dšpt 17320510: Per, JŠrsta Šgor

far: Lars Svensson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Sven MŒnsson ibidem, drŠngen Nils Persson i …jebro, hustru Maria Nilsdotter i Berg, hustru Kerstin Persdotter pŒ Vistena Šgor, pigan Maria Jšnsdotter i Lindevad

 

1732 nr 08, fšdd 17320814, dšpt 17320815: Anna, Ullevi

far: Peter Andersson

mor:

dopvittnen: Nils Olofsson i Ullevi, Harald Samuelsson ibidem, drŠngen Johan Andersson ibidem, hustru Ingrid Svensdotter ibidem, hustru Margareta Olofsdotter ibidem, pigan Karin Andersdotter ibidem

 

1732 nr 09, fšdd 17321002, dšpt 17321004: Maria, Ullevi

far: Jšns Andersson

mor:

dopvittnen: Nils Olofsson i Ullevi, Jšns Persson i JŠrsta, drŠng Erich Persson i Ullevi, hustru Ingrid Svensdotter ibidem, hustru Anna Larsdotter ibidem, pigan Karin Olofsdotter i JŠrsta

 

1732 nr 10, fšdd 17321014, dšpt 17321017: Helena, Ullevi

far: Jonas Jonsson, Klockare

mor:

dopvittnen: Herr Andreas Wirelius, HŒkan Larsson i Ullevi, Magnus MŒnsson ibidem, hustru Kirstin Hemmingdotter, hustru Ingrid Persdotter i Ullevi, pigan Catharina Andersdotter

 

1732 nr 11, fšdd 17321223, dšpt 17321224: Margareta, Uddorp

far: Johan Persson, NŠmndeman

mor:

dopvittnen: Inspect Magnus Lind, MŒns Holstensson i Berg, Erich Nilsson i Ullevi, hustru Anna Lindgren i Kopporp, hustru Anna Arvidsdotter i Vistena, jungfru Sara Brenning i Uddorp

 

1733 nr 01, fšdd 17330306, dšpt 17330307: Oluf, OrŒs

far: Jonas Olufsson

mor:

dopvittnen: Hemming i Rosendahlen, fogden Anders i Klakeborg, Niels Hemmingsson i Rosendahl, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Brita i Snickarhult, Ingri Hemmingsdotter i Rosendahl

 

1733 nr 02, fšdd 17330401, dšpt 17330404: MŒns, Ullevi

far: Niels Olufsson

mor:

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, MŒns Carlsson frŒn SkŠnninge EngelbrŠk, Sven Samuelsson i Ullevi, fru Ingeborg Gervallia pŒ …na, hustru Margeta Larsdotter i Ullevi, Ingri Persdotter ibidem N

 

1733 nr 03, fšdd 17330412, dšpt 17330415: Jonas, SŠttertorpet

far: Erik Bengtsson

mor:

dopvittnen: Jonas Bengtsson i Berg och SkŠnninge socken, Samuel Jšnsson i JŠrsta, Anders Bengtsson i Klakeborg, hustru Anna Persdotter Jšns Erikssons i Lindeva, hustru Brita Svensdotter i SŠtterhult, pigan Ingri Hemmingsdotter i Rosendahl

 

1733 nr 04, fšdd 17330528, dšpt 17330528: Brita

far: An Virelius, Comministri Mag herr

mor:

dopvittnen: Kyrkoherden Vallerin i Normlšsa, herr comministri Kršnhberg i Carleby, Petrus Petri Rosinius, fru Ingeborg Gervallia, hustru Anna Lingren i Kopporp, jungfru Anna Maria Zetterstršm, jungfru Helena Schenberg

anm: Fšr dess svaghet skull samma dag undfick nšddop

 

1733 nr 05, fšdd 17330606, dšpt 17330608: Anders, Ullevi

far: Jšns Hultman, Ryttare

mor:

dopvittnen: HŒkan Larsson i Ullevi, Peter Andersson ibidem, Sven Samuelsson i Ullevi, hustru Ingri Persdotter Harald Samuelssons i Ullevi, hustru Margeta Larsdotter Jšns Anderssons ibidem, pigan Karin Bengtsdotter

 

1733 nr 06, fšdd 17330615, dšpt 17330617: Brita, Ullevi Šgor

far: Bengt Nielsson

mor:

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Pehr Mattsson ibidem, Oluf Persson i Ullevi, hustru Ingri Harald Samuelssons i Ullevi, hustru Brita HŒkan Larssons ibidem, Ingri Persdotter

 

1733 nr 07, fšdd 17330810, dšpt 17330812: Brita, Ullevi

far: Johan Ulman, Soldat

mor:

dopvittnen: Erich Nielsson i Ullevi, Johan Persson ibidem, drŠngen Lars Eriksson, hustru Brita i Ullevi, hustru Kierstin Ulbomens, pigan Ingri Persdotter i Ullevi

 

1733 nr 08, fšdd 17330827, dšpt 17330827: Per, Ullevi

far: Erik Nielsson

mor:

dopvittnen: Johan Persson i Uddorp, Jšns Persson i JŠrsta, Per Mattsson i Ullevi, hustru Kierstin Erik Jšnssons i Carleby, hustru Brita Harald Nielssons pŒ Normelšsa Šgorna, jungfru Sara Brenning i Uddorp

anm: Samma dag fšr dess svaghet skull undfick nšddop

 

1733 nr 09, fšdd 17330905, dšpt 17330905: Ingeborg, Ullevi

far: Petter Andersson

mor:

dopvittnen: Johan Persson i Uddorp, Lars Svensson i Ullevi, drŠng Anders Andersson ibidem, madam Johanna Brenning i Uddorp, hustru Margreta Larsdotter i Ullevi, pigan Ingri Persdotter ibidem

anm: Fšr dess svaghet skull dšptes samma dag

 

1733 nr 10, fšdd 17330919, dšpt 17330919: Maria, JŠrsta

far: Lars Jšnsson

mor:

dopvittnen: Se anm

anm: Undfick nšddop och afled efter snart fšrlopp

 

1733 nr 11, fšdd 17331016, dšpt 17331017: Lars, Ullevi

far: HŒkan Larsson

mor:

dopvittnen: Petter Andersson i Ullevi, Jšns Andersson ibidem, Johan Andersson i Ullevi, hustru Brita Lars Svenssons i Ullevi, hustru Maria Johansdotter pŒ GŠrdet, pigan Ingri PŠrsdotter i Ullevi

 

1733 nr 12, fšdd 17331115, dšpt 17331118: Anna Stina, Klakeborg

far: Anders Bengtsson, Fogde

mor:

dopvittnen: Inspect Mag Lind i Vistena, fogden Jšns Eriksson i Lindeva, Niels Persson i Falksberg, hustru Anna Persdotter Jšns Erikssons i Lindeva, hustru Maria Jšnsdotter i JŠrsta, pigan Maria Persdotter i Vistena

 

1734 nr 01, fšdd 17340212, dšpt 17340213: Maria, Ullevi

far: Johan Persson, NŠmndeman

mor:

dopvittnen: Comministri Adjunt herr And Wirelius, Erick Nielsson i Ullevi, trŠgŒrdsmŠstaren Carl Mattsson i Lindeva, madam Ebba Danielsdotter Knattingia i Vistena, hustru Maria MŒns Holstenssons i Berg, jungfru Sara Brenning i Uddorp

 

1734 nr 02, fšdd 17340801, dšpt 17340804: Carl

far: Ulbom, Ryttare

mor:

dopvittnen: Herr com Samuel Brenning, Lars Svensson i Ullevi, drŠngen HŒkan Carlsson ibidem, herr Wirelius hustru Johanna Brenning, hustru Brita Jacobsdotter i Ullevi, pigan Carin Andersdotter ibidem

 

1734 nr 03, fšdd 17340806, dšpt 17340808: Cherstin, Torpet SŠtterhult

far: MŒns MŒnsson

mor:

dopvittnen: Inspect herr Magnus Lind i Vistena, Jšns Ericsson i Lindeva, Lars MŒnsson pŒ Berget i Viby socken, hustru Anna Ericksdotter i Lindeva, hustru Cherstin Carsdotter Klakeborg, pigan Brita Johansdotter i SŠmietorp

 

1734 nr 04, fšdd 17340818, dšpt 17340822: MŒns, JŠrstas by

far: Sven MŒnsson

mor:

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrstad, comministri Samuel Brenning, drŠngen Sven Samuelsson i JŠrsta, madam Johanna Brenning, hustru Maria Persdotter i GlŠnstorp, pigan Maria Ironymidotter i Linnewa

 

1734 nr 05, fšdd 17341006, dšpt 17341006: Daniel, PrŠstegŒrden

far: MŒns Stierna, Soldat

mor:

dopvittnen: Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, Olof Ivarsson i Uddorp, drŠngen Anders Nilsson i PrŠstegŒrden, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Annika Larsdotter i Ullevi, pigan Ingri PŠrsdotter i Ullevi

 

1735 nr 01, fšdd 17350124, dšpt 17350124: Jonas, Uddorp

far: Andreas Wirelius

mor: inget angivet

dopvittnen: Herr Joannes Adelin Adjunctus m s, Harald Samuelsson i Ullevi, Erick Nilsson i Ullevi, drŠngen Jšns Samuelsson i JŠrsta, madam Catharina Christina Rosinia i Carleby, hustru Maria Nilsdotter och pigan Sara MŒnsdotter i Berg, pigan Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta

 

1735 nr 02, fšdd 17350212, dšpt 17350213: Anders, Glenstorp

far: Nils Larsson

mor:

dopvittnen: Johan Jšnsson i Uddorp, Anders Staphansson i Kopporp, drŠngen Sven Larsson i Carleby, hustru Cherstin Pehrsdotter i Klakeborg, hustru Ilika Pehrsdotter i OrŒs, pigan Ingri Larsdotter i Carleby

 

1735 nr 03, fšdd 17350202, dšpt 17350202: Johan, Ullevi Šgor

far: Zacharia MŒnsson

mor:

dopvittnen: Pehr Matthsson, HŒkan Larsson, drŠngen Erich Pedersson, hustru Brita Olofsdotter, hustru Anneka Larsdotter, pigan Ingri Persdotter alla i Ullevi

 

1735 nr 04, fšdd 17350228, dšpt 17350228: Margreta, Ullevi

far: Nils Olofsson

mor:

dopvittnen: Herr Peter Gervallius studiosen, Johan Pehrsson i Uddorp, MŒns MŒnsson i Ullevi, fru pastorskan Annecka Dyk, fru Anna Larsdotter i Ullevi, jungfru Ingeborg Gervallius

 

1735 nr 05, fšdd 17350530, dšpt 17350601: Niels, Ullevi

far: Erik Nielsson

mor: Anna Pedersdotter

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, MŒns Olofsson i Ullevi, Jšns Samuelsson i JŠrsta, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, Annika Larsdotter i Ullevi, pigan Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta

 

1735 nr 06, fšdd 17350618, dšpt 17350619: Carin, Uddorp

far: Olof Ivarsson, Christnades

mor:

dopvittnen: Hemming Nielsson i Rosendahl, Jšns Pedersson i JŠrsta, drŠngen Holsten MŒnsson i Uddorp, hustru Maria Johan Pederssons i Uddorp, hustru Brita Niels Olofssons i Ullevi, pigan Karin i Uddorp

 

1735 nr 07, fšdd 17350721, dšpt 17350725: Olof, Ullevi

far: HŒkan Larsson

mor: Brita Olofsdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Johannes Andersson ibidem, drŠngen Johan Samuelsson, hustru Ingri Svensdotter i Ullevi, hustru Margreta Olofsdotter i Carleby, pigan Anna Larsdotter

 

1735 nr 08, fšdd 17350825, dšpt 17350827: Niels, SŠtertorpet

far: Erik Bengtsson

mor: Carin Larsdotter

dopvittnen: Jšns Pedersson i JŠrsta, Sven MŒnsson ibidem, drŠngen Jšns Samuelsson ibidem, hustru Brita Larsdotter i Lindevad, hustru Margreta Larsdotter i …jebro, pigan Maria Hieronymidotter i Lindevad

 

1735 nr 09, fšdd 17350911, dšpt 17350914: Anders, Ullevi

far: Johan Andersson

mor: Maria Eriksdotter

dopvittnen: Petter Andersson i Ullevi, Lars Svensson ibidem, Peder Larsson ibidem, hustru Ingri Harald Samuelssons i Ullevi, hustru Brita Olofsdotter ibidem, pigan Anna Larsdotter ibidem

 

1735 nr 10, fšdd 17351101, dšpt 17351101: Lars, Uddorp

far: Johan Pehrsson, NŠmndeman

mor:

dopvittnen: Se anm

anm: Fšr dess svaghet skuld dšptes af en Šrlig hustru och kallades Lars, afled straxt dŠrpŒ

 

1735 nr 11, fšdd 17351104, dšpt 17351104: Anders, Ullevi

far: Petter Andersson

mor: Anna Larsdotter

dopvittnen: Erick MŒnsson i Ullevi, Johan Andersson ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Ingri Svensdotter ibidem, hustru Anna Larsdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1735 nr 12, fšdd 17351118, dšpt 17351118: Chierstin, JŠrsta by

far: Lars Svensson

mor: Maria Pehrsdotter

dopvittnen: Se anm

anm: Fšr dess svaghet skull fick nšddop och kallades Chierstin Avsomnade strax

 

1735 nr 13, fšdd 17351215, dšpt 17351217: Bengt, Klakeborg

far: Anders Bengtsson, Fogde

mor: Chierstin Pehrsdotter

dopvittnen: Anders Stephansson i Kopporp, Niels Larsson i GlŠnstorp, drŠngen Holsten MŒnsson i Uddorp, hustru Johanna Brenning, hustru Elin Persdotter pŒ Klakeborgs Šgorna, pigan Brita Hieronymidotter i Lindevad

 

1736 nr 01, fšdd 17360205, dšpt 17360206: Jonas, Rosendahls Šgor

far: Niels Hemmingsson

mor: Ingri Pehrsdotter

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrstad, Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, Jšns Pehrsson i JŠrstad, hustru Brita Larsdotter ibidem, hustru Karin Olufsdotter i Uddorp, pigan Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta

 

1736 nr 02, fšdd 17360323, dšpt 17360325: Chierstin, Bergs Šgorna

far: Lars Svensson

mor: Carin Pehrsdotter

dopvittnen: MŒns Holstensson i Berg, Jšns Persson i JŠrsta, drŠngen Johan MŒnsson i Berg, hustru Brita Larsdotter i JŠrsta, hustru Chierstin Andersdotter i OrŒs, pigan Sara MŒnsdotter i Berg

 

1736 nr 03, fšdd 17360625, dšpt 17360627: Catharina, Humpen

far: Jonas Olufsson

mor: Brita Nielsdotter

dopvittnen: MŒns Holstensson i Berg, byggmŠstaren Anders Andersson i Forsa, drŠngen Johan MŒnsson i Berg, hustru Maria Jšnsdotter i Forsa, hustru Chierstin Larsdotter i Tullen, pigan Sara MŒnsdotter i Berg

 

1736 nr 04, fšdd 17361011: Andreas, Uddorp

far: Andrea Wirelius, Herr

mor: Johanna Brenning

dopvittnen: Se anm

anm: Fšr dess stora svaghets skull undfick nšddop Afled innan dopet confirmerades

 

1736 nr 05, fšdd 17361204: Se anm

far: Bengt Kopperman

mor:

anm: Ett dšdfštt barn

 

1737 nr 01, fšdd 17370217, dšpt 17370220: Ingeborg, Ullevi Šgor

far: Jšns Hultman, Christnades

mor: Ingeborg Hansdotter

dopvittnen: Niels Olofsson i Ullevi, Johannes Andersson ibidem, drŠngen Olof Pehrsson ibidem, hustru Anna Larsdotter ibidem, hustru Anna Andersdotter pŒ Ullevi Šgor, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1737 nr 02, fšdd 17370414, dšpt 17370417: Stina, JŠrsta

far: Sven MŒnsson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Lars Bišrnsson i Ullevi, Anders Bišrnsson ibidem, drŠngen Johan Samuelsson, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Brita Niels Lindmans, pigan Anna Johansdotter i Uddorp

 

1737 nr 03, fšdd 17370615, dšpt 17370619: Brita, Ullevi

far: Johan Andersson

mor: Maria Eriksdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Anders Bišrnsson ibidem, drŠngen Olof Hemmingsson ibidem, hustru Ingri Hemmingsdotter ibidem, hustru Brita Olofsdotter ibidem, pigan Carin Jonsdotter ibidem

 

1737 nr 04, fšdd 17370622, dšpt 17370624: Anders, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Stierna, Soldat

mor: Elin Pehrsdotter

dopvittnen: Johan Pehrsson i Uddorp, Lars Svensson i JŠrsta, drŠngen Johan Samuelsson ibidem, hustru Ingri Svensdotter i Ullevi, hustru Anna Anders Ullboms pŒ Ullevi Šgor, pigan Anna Pehrsdotter i Uddorp

 

1737 nr 05, fšdd 17370711, dšpt 17370711: Ingri, Ullevi

far: Erik Nielsson

mor: Maria Pehrsdotter

dopvittnen: Hustru Ingri Per Matthissons i Ullevi, Johan Pehrsson i Uddorp, Olof Jonsson i Vistena, drŠngen MŒns MŒnsson i Ullevi, drŠngen Erik Matthisson ibidem, pigan Chierstin ibidem

 

1737 nr 06, fšdd 17370713, dšpt 17370717: Catharina, Ullevi

far: Lars Bjšrn

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: Herr cornet De Rogier, mester Hans Skagelin i Forsta, drŠngen Magnus MŒnsson i Ullevi, pastori hustru Margareta Rosinia, hustru Brita Olofsdotter i Ullevi, jungfru Sara Brenning

 

1737 nr 07, fšdd 17370825, dšpt 17370828: Pehr, Ullevi Šgor

far: Anders Ullman

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Johan Pehrsson i Uddorp, Anders Ullbom pŒ Ullevi Šgor, drŠngen Johan Samuelsson ibidem, jungfru Sara Brenning, hustru Lisken Dansdotter i Uddorp, pigan Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta

 

1737 nr 08, fšdd 17371009, dšpt 17371012: Pehr, SŠttertorpet

far: MŒns MŒnsson, Snickare

mor: inget angivet inget angivet

dopvittnen: Herr Andreas Wirelius, Jšns Pehrsson i JŠrsta, Pehr Larsson i Vistena, madam Ebba Knattingia, hustru Brita Nielsdotter i Humpen, pigan Ingeborg MŒnsdotter i Vistena

 

1737 nr 09, fšdd 17371125, dšpt 17371127: Catharina, Ullevi Šgor

far: Zachris MŒnsson

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: Erik Nielsson i Ullevi, Petter Andersson ibidem, Oluf Arvidsson ibidem, hustru Maria Johansdotter Lars Bišrns ibidem, hustru Maria Eriksdotter ibidem, pigan Anna Larsdotter ibidem

 

1738 nr 01, fšdd 17380112, dšpt 17380115: Johan, Uddorp

far: Anders Wirelius, Herr

mor: inget angivet inget angivet

dopvittnen: Comminist i Herrberga herr Johan Regner, MŒns Holstensson i Berg, drŠngen Johan Samuelsson i JŠrsta, V s rusth Renberg i Vallersta, hustru Anna Lars Bišrssons i Ullevi, pigan Anna Pehrsdotter i Uddorp

 

1738 nr 02, fšdd 17380117, dšpt 17380122: Anders, Uddorp

far: Johan Pehrsson, NŠmndeman

mor: inget angivet inget angivet

dopvittnen: Herr corneten Johan De Rogier, herr Peter Israel Trolle, Niels Pehrsson i Apta, jungfru MŠrta Maria Trolle, jungfru Brita Trolle, jungfru Sara Brenning

 

1738 nr 03, fšdd 17380308, dšpt 17380312: Maria, GlŠnstorp

far: Niels Larsson

mor: Maria Pehrsdotter

dopvittnen: Jonas Olufsson i Humpen, Sven Nielsson i norra Carleby Normlšsa socken, drŠngen Lars Eriksson ibidem, jungfru Maria Lisa Niels Olufssons i SkŠnninge, hustru Elin i Klakeborg, jungfru Sara Brenning i Uddorp

 

1738 nr 04, fšdd 17380414, dšpt 17380416: Lars, Ullevi

far: HŒkan Larsson

mor: Brita Olofsdotter

dopvittnen: Lars Bišrnsson i Ullevi, Erik Nielsson ibidem, drŠngen Olof Pehrsson ibidem, hustru Ingri Persdotter i Ullevi, hustru Maria Eriksdotter ibidem, pigan Maria Larsdotter ibidem

 

1738 nr 05, fšdd 17380725, dšpt 17380727: Jšns, Uddorp

far: Olof Ivarsson

mor: Lisken Dansdotter

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrd, drŠngen Jšns Ivarsson, jungfru Sara Brenning, hustru Elin MŒns Stiernas, pigan Chierstin Dansdotter

 

1738 nr 06, fšdd 17380906, dšpt 17380906: Lars (tvilling), Ullevi

far: Petter Andersson

mor: Anna Larsdotter

dopvittnen: Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, Jšns Pehrsson i JŠrsta, soldat MŒns Stierna, Jšns Andersson i Follinge, hustru Maria Lars Bišrnssons, jungfru Sara Brenning, hustru Maria Eriksdotter i Ullevi, hustru Brita Olofsdotter ibidem, pigan Sara MŒnsdotter i Berg, pigan Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta

anm: Tvilling se Šven nr 1804 Strax efter fšdslen undfick nšddop

 

1738 nr 07, fšdd 17380909, dšpt 17380909: Oluf (tvilling), Ullevi

far: Petter Andersson

mor: Anna Larsdotter

dopvittnen: Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, Jšns Pehrsson i JŠrsta, soldat MŒns Stierna, Jšns Andersson i Follinge, hustru Maria Lars Bišrnssons, jungfru Sara Brenning, hustru Maria Eriksdotter i Ullevi, hustru Brita Olofsdotter ibidem, pigan Sara MŒnsdotter i Berg, pigan Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta

anm: Tvillingar se Šven 1803 Den andra brodern som och fšr sin svaghet skull strax hemma dšptes

 

1739 nr 01, fšdd 17390120, dšpt 17390121: Catharina, Ullevi Šgor

far: Anders Ulbom, MurmŠstare

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Peter Andersson i Ullevi, Johan Andersson ibidem, drŠngen Olof Pehrsson ibidem, hustru Chierstin Larsdotter i Hagby, pigan Chierstin Nielsdotter i Ullevi, pigan Chierstin MŒnsdotter ibidem

 

1739 nr 02, fšdd 17390124, dšpt 17390125: Catharina, Ullevi Šgor

far: Bengt Kopperman

mor: Carin Johansdotter

dopvittnen: Lars Svensson i Ullevi, Anders Ullman ibidem, drŠngen Per Larsson ibidem, hustru Anna Larsdotter ibidem, hustru Carin Pehrsdotter ibidem, pigan Maria Arvidsdotter ibidem

 

1739 nr 03, fšdd 17390707, dšpt 17390708: Anna Greta, Klakeborg

far: Niels Hemmingsson, GŒrdsfogde

mor: Ingri Pehrsdotter

dopvittnen: Inspect Magnus Lind, Lars Svensson i Ullevi, Pehr Carsson pŒ Klakeborgs Šgor, hustru Anna Pehrsdotter i Lindeva, hustru Brita Olofsdotter i Ullevi, pigan Ingri Hemmingsdotter i Rosendahl

 

1739 nr 04, fšdd 17391212, dšpt 17391213: Erik, Ullevi

far: Johannis Andersson

mor: Maria Eriksdotter

dopvittnen: Lars Bišrnsson i Ullevi, MŒns MŒnsson ibidem, MŒns Ivarsson ibidem, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Anna Larsdotter i Ullevi, pigan Anna Johansdotter i Uddorp

 

1739 nr 05, fšdd 17391220, dšpt 17391221: Petter, Ullevi Šgor

far: Zachris MŒnsson

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: Lars Bišrnsson i Ullevi, Johan Andersson ibidem, Niels Hemmingsson i Lindevad, hustru Brita HŒkan Larssons i Ullevi, hustru Lisken Dansdotter i Uddorp, pigan Anna Johansdotter ibidem

 

1740 nr 01, fšdd 17400108, dšpt 17400110: Maria, Ullevi Šgor

far: Anders Ulman

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Herr comministri And Wirelius, Jonas KlŠckare, Holsten MŒnsson i Uddorp, hustru Ingri Svensdotter i Ullevi, hustru Ingeborg Carlsdotter ibidem, pigan Anna Johansdotter i Uddorp

 

1740 nr 02, fšdd 17400108, dšpt 17400111: Johan, Ullevi

far: Lars Bišrn

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: Herr comministri Andreas Virelius, Lars Svensson i Ullevi, Kar Larsson ibidem, madam Margareta Holm i SkŠnninge, hustru Ingri Harald Samuelssons i Ullevi, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1740 nr 03, fšdd 17400223, dšpt 17400228: Daniel, Uddorp

far: Andreas Wirelius, Herr comministri

mor: Johanna Brenning

dopvittnen: Herr comminister Schellin i SkŠnninge, lŠnsmannen herr Peter Boreen, herr adjunt minist Finke i Normlšsa, fru lšitnanskan Falk, Sven Bengtssons hustru i Givtsnevi?, Jšns Anderssons hustru i Hassla

 

1740 nr 04, fšdd 17400417, dšpt 17400418: Anders, Ullevi

far: Erik Nielsson

mor: Anna Pehrsdotter

dopvittnen: Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, Harald Samuelsson, Holsten MŒnsson i Uddorp, Lars Bišrnssons hustru i Ullevi, fru cornetskan Gervallia, pigan Anna Larsdotter i Ullevi

 

1740 nr 05, fšdd 17400706, dšpt 17400707: Catharina, SŠtterhult

far: MŒns Snickares

mor: Brita Svensdotter

dopvittnen: Holsten MŒnsson i Uddorp, Johan MŒnsson i JŠrstad, drŠngen Lars MŒnsson i Viby, hustru Brita Svensdotter i Lerbeck och Tolsta socken, hustru Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta, pigan Catharina MŒnsdotter i Viby

 

1740 nr 06, fšdd 17400723, dšpt 17400725: Anders, Ullevi Šgor

far: Jšns Andersson

mor: Margreta Larsdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Petter Andersson ibidem, Olof Arvidsson ibidem, hustru Maria Lars Bišrnssons ibidem, hustru Maria Johannis Anderssons ibidem, pigan Anna Larsdotter ibidem

 

1740 nr 07, fšdd 17400830, dšpt 17400831: Samuel, Klakeborg

far: Johan Samuelsson

mor: Sara MŒnsdotter

dopvittnen: Inspect Magnus Lind i Vistena, Holsten MŒnsson i Uddorp, drŠngen Erik Pehrsson i Ullevi, hustru Ingri Harald Samuelssons ibidem, hustru Elin Pehrsdotter pŒ Klakeborgs Šgor, pigan Anna Larsdotter i Ullevi

 

1740 nr 08, fšdd 17401111, dšpt 17401111: Erik (tvilling), SŠtertorpet

far: Erik Bengtsson

mor: Carin Larsdotter

dopvittnen: Johan Samuelsson i Klakeborg, Sune Jonnsson i SŠtertorpet, MŒns Snickare, drŠngen Sven Stephansson i Kopporp, hustru Sara MŒnsdotter i Klakeborg, hustru Brita Svensdotter i Snickaretorp, pigan Maria Sunesdotter, pigan Maria Svensdotter i Klakeborgs torpen

anm: Tvillingar se Šven nr 1791

 

1740 nr 09, fšdd 17401111, dšpt 17401111: Anders (tvilling), SŠtertorpet

far: Erik Bengtsson

mor: Carin Larsdotter

dopvittnen: Johan Samuelsson i Klakeborg, Sune Jonnsson i SŠtertorpet, MŒns Snickare, drŠngen Sven Stephansson i Kopporp, hustru Sara MŒnsdotter i Klakeborg, hustru Brita Svensdotter i Snickaretorp, pigan Maria Sunesdotter, pigan Maria Svensdotter i Klakeborgs torpen

anm: Tvillingar se Šven nr 1790

 

1740 nr 10, fšdd 17401113, dšpt 17401116: Maria, Uddorp

far: Olof Ivarsson

mor: Lisken Dansdotter

dopvittnen: Herr comminist Andreas Wirelius, Anders Stephansdotter i Kopporp, drŠngen Anders Hemmingsson i Rosendahl, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta, pigan Anna Johansdotter i Uddorp

 

1741 nr 01, fšdd 17410127, dšpt 17410128: Maria, Ullevi

far: HŒkan Larsson

mor: Inget angivet Inget angivet

dopvittnen: Anders Ullman, Jšns Hultman, drŠngen Jšns Andersson i OrŒs, hustru Maria Johansdotter i Ullevi, hustru Maria Olofsdotter i OrŒs, pigan Brita Larsdotter i Ullevi

 

1741 nr 02, fšdd 17410305, dšpt 17410308: Lena, Moen

far: Pehr Ulbom

mor: Lisken Larsdotter

dopvittnen: Matthis Jonsson pŒ Ullevi Šgorna, Lars Bišrn i Ullevi, drŠngen Pehr Larsson, hustru Maria Lars Bišrnssons, hustru Maria Jonsdotter, pigan Brita Larsdotter i Ullevi

 

1741 nr 03, fšdd 17410421, dšpt 17410421: Cecilia, Ullevi

far: MŒns MŒnsson

mor: Ingri Jonsdotter

dopvittnen: Jšns Andersson i Hassla, Erik Nielsson i Ullevi, drŠngen Anders Jonsson i Hassla, hustru Anna Pehrsdotter i Ullevi, pigan Astrid Jšnsdotter i Hassla

 

1741 nr 04, fšdd 17410505, dšpt 17410510: Lisken, Ullevi

far: Harald Samuelsson

mor: Ingri Pehrsdotter

dopvittnen: Erik Nielsson i Ullevi, Johan MŒnsson i JŠrstad, drŠngen Anders Johansson ibidem, comministri hustru madame Johanna Brenning, hustru Maria Andersdotter i Forsa, pigan Maria Olofsdotter i Ullevi

 

1741 nr 05, fšdd 17411014, dšpt 17411015: Ingeborg, OrŒs

far: Niels Jšnsson

mor: Maria Olofsdotter

dopvittnen: Arfvid Svala i Lindevad, Jšns Eriksson i SŠmjetorp, drŠngen Pehr Nielsson i GlŠnstorp, hustru Brita Olofsdotter i Ullevi, hustru Maria Jšnsdotter i …jebro, pigan Anna Andersdotter i SŠmjetorp

 

1741 nr 06, fšdd 17411017, dšpt 17411018: HŒkan, Humpen

far: Olof MŒnsson

mor: Maria HŒkansdotter

dopvittnen: H Stierna i Hagby, Jšns Eriksson i SŠmjetorp, drŠngen Lars MŒnsson i Hageby, hustru Ingri Pehrsdotter i Ullevi, hustru Brita MŒns Snickares, pigan Carin MŒnsdotter i Hassla

 

1741 nr 07, fšdd 17411113, dšpt 17411115: Johannes, Ullevi Šgorna

far: Anders Johansson, SockneskrŠddare

mor: Stina Pehrsdotter

dopvittnen: Herr Peter Trolle, drŠngen Jonas i Hagby, drŠngen Pehr Larsson i Ullevi, jungfru Beata Trolle, hustru Maria Lars Bišrnssons i Ullevi, hustru Ingri Jšnsdotter ibidem

 

1742 nr 01, fšdd 17420103, dšpt 17420103: Anders, Ullevi

far: Johannis Andersson

mor: Maria Eriksdotter

dopvittnen: Erik Nielsson i Ullevi, Pehr Eriksson ibidem, drŠngen Pehr Larsson ibidem, hustru Anna Peter Anderssons ibidem, hustru Lisken Dansdotter i Uddorp, pigan Maria Arvidsdotter i Ullevi

 

1742 nr 02, fšdd 17420202, dšpt 17420204: Peter, JŠrsta

far: Lars Svensson

mor: Maria Pehrsdotter

dopvittnen: Samuel Jšnsson i JŠrsta, Johan MŒnsson ibidem, drŠngen MŒns ibidem, hustru Johanna Brenning, hustru Brita pŒ JŠrsta Šgorna, pigan Maria Larsdotter

 

1742 nr 03, fšdd 17420318, dšpt 17420321: Anders, Ullevi Šgor

far: Jšns Ullfeldt

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Lars Bišrnsson i Ullevi, Petter Andersson ibidem, drŠngen Pehr Larsson ibidem, hustru Ingri Jšnsdotter ibidem, hustru Maria Eriksdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1742 nr 04, fšdd 17420512, dšpt 17420512: Pehr (tvilling), SŠtertorpet

far: Niels Pehrsson

mor: Chierstin Sunesdotter

dopvittnen: Se anm

anm: Se Šven nr 1769 Tvillingar bŠgge undfingo nšddop, afledo bŠgge tvŒ i samma stund

 

1742 nr 05, fšdd 17420512, dšpt 17420512: Anders (tvilling), SŠtertorpet

far: Niels Pehrsson

mor: Chierstin Sunesdotter

dopvittnen: Se anm

anm: Se Šven nr 1768 Tvillingar bŠgge undfinge nšddop, afledo bŠgge tvŒ i samma stund

 

1742 nr 06, fšdd 17420513, dšpt 17420516: Brita, PrŠstegŒrds Šgor

far: MŒns Stiernas

mor: Elin Pehrsdotter

dopvittnen: Anders Stephansson i Koppetorp, Holsten MŒnsson i Uddorp, drŠngen Oluf Arfidsson i Ullevi, hustru Ingri Pehrsdotter i Lindevad, hustru Lisken Dansdotter i Uddorp, pigan Maria Arfidsdotter i Ullevi

 

1742 nr 07, fšdd 17420714, dšpt 17420715: Charlotta Elisabeth, Klakeborg

far: Sven Andersson, Fogde pΠKlakeborg

mor: Ingri Larsdotter

dopvittnen: HšgvŠlb herr Baron och Introd Eric Funk, herr Boije i Vallerstad, stud herr Pehr Rosinius i Lindevad, hšgvŠlb fru friherrinnan Elis von Bomin, fršken Charlotta Eleonora Funk, pastorshustru Margareta Rosinia

 

1742 nr 08, fšdd 17420926, dšpt 17420929: Maria, Ullevi

far: Lars Bišrnsson

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: Pastor Carl Knoop, stud Petrus Rosinius i Lindevad, fru Cornetskan De Rogier, jungfru Brita Helena Hiort

 

1742 nr 09, fšdd 17421006, dšpt 17421010: Pehr, Ullevi

far: Petter Andersson

mor: Anna Larsdotter

dopvittnen: Holsten MŒnsson i Uddorp, Pehr Eriksson i Ullevi, drŠngen Pehr Larsson ibidem, hustru Anna Erik Nielssons ibidem, hustru Chierstin Pihlstršms Šnka, pigan Catharina Pehrsdotter ibidem

 

1742 nr 10, fšdd 17421215, dšpt 17421215: Catharina (tvilling), JŠrsta by

far: Jšns Bengtsson

mor: Sara MŒnsdotter

dopvittnen: Jšns Samuelsson i Greby, Pehr i Kakeryd, drŠngen Niels Bengtsson i Greby, drŠngen Niels MŒnsson i Berg, madame Eva Cnattingia i Vistena, hustru Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta, pigan Maria Davidsdotter i Uddorp, pigan Maria Svensdotter i Berg

anm: Tvillingar se Šven nr 1775 Undfingo strax efter fšdslen nšddop och kallades den 1 Catharina och afled strax

 

1742 nr 11, fšdd 17421215, dšpt 17421215: Maria (tvilling), JŠrsta by

far: Jšns Bengtsson

mor: Sara MŒnsdotter

dopvittnen: Jšns Samuelsson i Greby, Pehr i Kakeryd, drŠngen Niels Bengtsson i Greby, drŠngen Niels MŒnsson i Berg, madame Eva Cnattingia i Vistena, hustru Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta, hustru Anna Bengtsdotter i Rakeryd, pigan Maria Davidsdotter i Uddorp, pigan Maria Svensdotter i Berg

anm: Tvillingar se Šven nr 1774 Undfingo strax efter fšdslen nšddop och den andra kallades Maria

 

1743 nr 01, fšdd 17430403, dšpt 17430404: Bengt, Ullevi Šgor

far: Bengt Kopperman

mor: Carin Johansdotter

dopvittnen: Lars Bišrnsson i Ullevi, Harald Samuelsson ibidem, drŠngen Anders Gšransson ibidem, hustru Ingri Jšnsdotter ibidem, hustru Maria Andersdotter ibidem, pigan Anna Samuelsdotter ibidem

 

1743 nr 02, fšdd 17430413, dšpt 17430415: Chierstin, Uddorp

far: Olof Ivarsson

mor: Lisken Dansdotter

dopvittnen: Holsten MŒnsson i Uddorp, rusthŒllare Jšns Hogfnet, drŠngen Lars Svensson i Uddorp, hustru Anna Pehrsdotter i Ullevi, hustru Brita Niels Lindmans, pigan Maria Arvidsdotter i Ullevi

 

1743 nr 03, fšdd 17430425, dšpt 17430427: Beata, Rosendahlstorpet

far: Sven HŒkansson

mor:

dopvittnen: Hemming Nielsson i Rosendahl, drŠngen Anders Hemmingsson ibidem, drŠngen Pehr Olofsson ibidem, hustru Sara MŒnsdotter i JŠrsta, hustru Chierstin Samuelsdotter ibidem, pigan Maria i Rosendahl

anm: Inget namn pŒ modern endast Sven HŒkanssons dotter i Rosendahlstorpet Šr antecknat

 

1743 nr 04, fšdd 17430620, dšpt 17430621: Anna, JŠrsta

far: Zacharias MŒnsson

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: Magnus MŒnsson i Ullevi, Lars Svensson ibidem, drŠngen Olof Arvidsson ibidem, hustru Anna Pehrsdotter ibidem, hustru Brita Olofsdotter ibidem, pigan Maria Arvidsdotter ibidem

 

1743 nr 05, fšdd 17430910, dšpt 17430911: Margetta, Ullevi Šgor

far: Petter Ulbom

mor: Lisken Jšnsdotter

dopvittnen: Lars Bišrn i Ullevi, Lars Svensson ibidem, drŠngen Erick Pehrsson ibidem, hustru Anna Pehrsdotter ibidem, hustru Anna Stephansdotter i Ulkalf, pigan Maria Arvidsdotter

 

1743 nr 06, fšdd 17431007, dšpt 17431009: Stina, JŠrsta Šgor

far: Niels Nielsson

mor: Carin Nielsdotter

dopvittnen: Soldat Niels Hagelberg, Zachris Nielsson i OrŒs, Magni MŒnsson i Berg, hustru Sara MŒnsdotter i JŠrsta, hustru Chierstin Samuelsdotter ibidem, pigan Maria Svensdotter i Berg

 

1743 nr 07, fšdd 17431111, dšpt 17431113: Carin, Ullevi Šgor

far: Anders Ulman

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Pehr Eriksson i Ullevi, Lars Andersson i Lindeva, drŠngen Lars Svensson i Uddorp, hustru Margareta Larsdotter i …jebro, hustru Anna Jšns Ullstedhs, pigan Brita Larsdotter

 

1743 nr 08, fšdd 17431115, dšpt 17431116: Johan, SkŠnninge

far: Seth, SkomakaremŠster

mor:

dopvittnen: Erik Nielsson i Ullevi, Pehr Haraldsson i …jebro, hustru Anna Pehrsdotter i Ullevi, hustru Arvidsdotter i Carleby

anm: Moderns namn ej angivet endast skomakaremŠster Seths son i Scheninge Šr angivet

 

1743 nr 09, fšdd 17431212, dšpt 17431213: Anna (tvilling), Ullevi Šgor

far: Jšns Andersson

mor: Inget angivet Inget angivet

dopvittnen: Pehr Larsson i Ullevi, Matthis Jonsson pŒ Ullevi Šgor, drŠngen Erik Pehrsson i Ullevi, hustru Brita Lars Svenssons ibidem, hustru Chierstin Matthis Jonssons, hustru Lisken Larsdotter pŒ Ullevi Šgor, pigan Brita Larsdotter i Ullevi, pigan Catharina Pehrsdotter ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 1764

 

1743 nr 10, fšdd 17431212, dšpt 17431213: Brita (tvilling), Ullevi Šgor

far: Jšns Andersson

mor: Inget angivet Inget angivet

dopvittnen: Pehr Larsson i Ullevi, Matthis Jonsson pŒ Ullevi Šgor, drŠngen Erik Pehrsson i Ullevi, hustru Brita Lars Svenssons ibidem, hustru Chierstin Matthis Jonssons, hustru Lisken Larsdotter pŒ Ullevi Šgor, pigan Brita Larsdotter i Ullevi, pigan Catharina Pehrsdotter ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 1763

 

1744 nr 01, fšdd 17440106, dšpt 17440108: Lars, Ullevi

far: Pehr Larsson

mor: Carin Germundsdotter

dopvittnen: Lars Bišrn i Ullevi, Pehr Matthsson ibidem, drŠngen Erik Pehrsson ibidem, hustru Maria Lars Bišrnssons, hustru Brita Olofsdotter i Ullevi, pigan Anna Germundsdotter

 

1744 nr 02, fšdd 17440127, dšpt 17440129: Johan, OrŒs

far: Niels Johansson

mor: Lisken Nielsdotter

dopvittnen: Hemming Nielsson i Rosendahl, Anders Jonsson i OrŒs, Niels Hemmingsson ibidem, hustru Anna Nielsdotter ibidem, hustru Maria Pehrsdotter pŒ Rosendahls Šgor, pigan Anna Nielsdotter i SkŠnninge

anm: Fadern frŒn Vallerstad, som erkŠnt under Šktenskapslšfte, som fullbordas skall, sŒ snart han kommer till den i lagen utsatte šfver

 

1744 nr 03, fšdd 17440408, dšpt 17440411: Ingri, OrŒs

far: Niels Hemmingsson

mor: Ingri Pehrsdotter

dopvittnen: Pehr Mattsson i Ullevi, Anders Hemmingsson i Rosendahl, Anders Jonsson i OrŒs, hustru Brita Pehrsdotter i Lindevad, hustru Chierstin Samuelsdotter i JŠrsta, pigan Greta Pehrsdotter i GlŠnstorp

 

1744 nr 04, fšdd 17440505, dšpt 17440506: Peter, SŠtterhult

far: MŒns, Snickare

mor: Brita Svensdotter

dopvittnen: Herr comministri Hagrelius, Niels Larsson i GlŠnstorp, drŠngen Petter Nielsdotter ibidem, hustru Maria Karsdotter ibidem, hustru Ingri Degan i Klakeborg, pigan Maria Davidsdotter

 

1744 nr 05, fšdd 17440516, dšpt 17440518: Niels, JŠrsta

far: Anders Nielsson

mor: Brita Johansdotter

dopvittnen: Johan MŒnsson i JŠrsta, Holsten MŒnsson i Uddorp, Jokum Abelsson i Hagby, jungfru Hedvig Trolle, jungfru Dorothea Trolle, hustru Sara MŒnsdotter i JŠrsta

 

1744 nr 06, fšdd 17440519, dšpt 17440520: Niels, Rosendahl

far: Anders Hemmingsson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: Herr comminister And Hagrelius, Niels Hemmingsson i OrŒs, MŒns Jeansson i JŠrsta, hustru Ingri Pehrsdotter i OrŒs, hustru Brita Niels Lindmans, pigan Maria Larsdotter

 

1744 nr 07, fšdd 17440608, dšpt 17440610: Margeta, Ullevi

far: Erick Nielsson

mor: Anna Pehrsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Pehr Haraldsson i …jebro, Olof Haraldsson i Carleby i Herrberga socken, Anders Gšronsson i Ullevi, Harald Samuelssons hustru Ingri i Ullevi, hustru Margeta Haraldsdotter i Blixtorp, pigan Catharina Pehrsdotter i Ullevi

 

1744 nr 08, fšdd 17441028, dšpt 17441101: Sven, OrŒs

far: Jšns Svensson

mor: Carin Jšnsdotter

dopvittnen: MŒns Snickare i Snickaretorpet, Anders Jonsson i OrŒs, drŠngen Anders MŒnsson i PrŠstegŒrd, hustru Ingri Pehrsdotter i Drastad, hustru Ingri Pehrsdotter i OrŒs, pigan Anna Svensdotter i BjŠlbo

 

1744 nr 09, fšdd 17441031, dšpt 17441101: Peter, Ullevi Šgor

far: Jšns Andersson

mor: Brita Jacobsdotter

dopvittnen: Erick Nielsson i Ullevi, drŠngen Lars Jšnsson ibidem, Pehr Nielsson ibidem, hustru Ingri Jšnsdotter ibidem, hustru Carin Arvid ? pigan Anna Andersdotter

 

1744 nr 10, fšdd 17441207, dšpt 17441209: MŒns, Humpen

far: Olof MŒnsson

mor: Maria HŒkansdotter

dopvittnen: MŒns Olofsson i Kullen, Sven MŒnsson i Vallerstad, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Cristina Andersdotter i OrŒs, pigan Anna Svensdotter i JŠrsta, pigan Cath Johansdotter i Uddorp

 

1744 nr 11, fšdd 17441209, dšpt 17441211: Carin, JŠrsta Šgor

far: MŒns H---stedt

mor: Maria Larsdotter

dopvittnen: Johan MŒnsson i JŠrsta, Anders Hemmingsson i Rosendahl, Petter Nielsson i GlŠnstorp, hustru Maria Niels Larssons ibidem, pigan Greta Pehrsdotter ibidem, pigan Chierstin Pehrsdotter i JŠrsta

 

1744 nr 12, fšdd 17441220, dšpt 17441223: Brita, JŠrsta by

far: Pehr Larsson

mor: Brita Olufsdotter

dopvittnen: Oluf Pehrsson i AspegŒrden och Herrberga socken, Johan MŒnsson i JŠrsta by, drŠngen Magnus MŒnsson i Berg, hustru Chierstin Olufsdotter i …jebro, hustru Sara MŒnsdotter i JŠrsta by, pigan Chierstin Olufsdotter i AspegŒrden

 

1745 nr 01, fšdd 17450111, dšpt 17450113: Lisken, Ullevi

far: Johannes Andersson

mor: Maria Eriksdotter

dopvittnen: Olof Nielsson i Ullevi, Jochum Abelsson ibidem, drŠngen Olof Eriksson i Haddorp, hustru Maria Pehrsdotter i Ullevi, hustru Maria Bengtsdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1745 nr 02, fšdd 17450211, dšpt 17450213: Anna, SŠttertorpet

far: Niels Pehrsson

mor: Chierstin Sunesdotter

dopvittnen: Jšns MŒnsson i PrŠstegŒrden, drŠngen Anders Jšnsson ibidem, drŠngen Pehr Olofsson i JŠrsta, hustru Maria Pehrsdotter i GlŠnstorp, hustru Maria Jeans Snickares, pigan Catharina Johansdotter i Uddorp

 

1745 nr 03, fšdd 17450426, dšpt 17450428: Lars, Ullevids Šgor

far: Jšns Andersson

mor: Margareta Larsdotter

dopvittnen: Petter Andersson i Ullevid, Pehr Ericksson ibidem, drŠngen Erick Pehrsson ibidem, hustru Maria Pehrsdotter ibidem, hustru Maria Ericksdotter ibidem, pigan Greta Arvidsdotter ibidem

 

1745 nr 04, fšdd 17450316, dšpt 17450317: Catharina, JŠrsta kyrkoby

far: Sven Larsson

mor: Catharina Svensdotter

dopvittnen: Herr commi Andreas Hagrelius, Holsten MŒnsson i Uddorp, Johan MŒnsson i JŠrsta, hustru Maria Holsten MŒnssons, hustru Maria Pehr Pehrssons i JŠrsta, pigan Catharina Johansdotter i Uddorp

 

1745 nr 05, fšdd 17450519, dšpt 17450522: Maja Stina, Ullevid

far: Jochum Abelsson

mor: Ingrid Jšnsdotter

dopvittnen: HŒkan Pehrsson i StavgŒrden i Scheninge socken, Erick Nielsson i Ullevi, drŠngen Jonas Jšnsson i Hassla, hustru Maria Pehrsdotter i Hageby i Scheninge socken, hustru Catharina Abelsdotter i StavgŒrden i Scheninge socken, pigan Maria Catharina Jšnsdotter i Hassla

 

1745 nr 06, fšdd 17450521, dšpt 17450522: Bengt, Humpen

far: Anders Bengtsson

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Niels Stierna i Hageby, Anders Jacobsson ibidem, drŠngen Lars MŒnsson ibidem, madam Ebba Knattengia i Vistena, hustru Maria HŒkansdotter i Humpen, pigan Chierstin Nielsdotter i Hagby

 

1745 nr 07, fšdd 17450622: Se anm

far: Jšns Ulfeldt, Ryttare

mor: Anna Svensdotter

anm: Ett dšdfštt barn

 

1745 nr 08, fšdd 17450623, dšpt 17450623: Johannes, Uddorp

far: Andreas Hagrelius, Comministri herr

mor: Magdalena Rydbom

dopvittnen: Holsten MŒnsson i Uddorp, drŠngen Anders HŒkansson ibidem, hustru Ragnilda Nielsdotter i SŒlla i Sjšgestad socken, pigan Brita Carlsdotter i Uddorp

 

1745 nr 09, fšdd 17450804, dšpt 17450804: Anders, BondprŠstegŒrdens Šgor

far: Gudmund Bengtsson

mor: Brita Esbišrnsdotter

dopvittnen: MŒns Hollstensson i Berg, Johan MŒnsson i JŠrsta, drŠngen Magnus MŒnsson i Berg, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Catharina Svensdotter i JŠrsta, pigan Annica Svensdotter i JŠrsta

 

1745 nr 10, fšdd 17450809, dšpt 17450811: Ingrid, Ullevi

far: Petter Andersson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: Erick Nielsson i Ullevi, Olof Nielsson i Ullevi, drŠngen Erick Pehrsson ibidem, hustru Ingrid Pehrsdotter ibidem, hustru Maria Ericksdotter ibidem, pigan Catharina Pehrsdotter ibidem

 

1745 nr 11, fšdd 17451105, dšpt 17451107: Pehr, JŠrsta Šgor

far: Pehr Hagelberg, Soldat

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: MŒns Holstensson i Berg, Niels Larsson i GlŠnstorp, drŠngen Pehr Nielsson ibidem, hustru Magdalena Rydbom i Uddorp, hustru Maria Johansdotter i ? SkŠnninge socken, pigan Catharina Johansdotter i Uddorp

 

1745 nr 12, fšdd 17451231, dšpt 17460101: Greta, Rosendal

far: Anders Hemmingsson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: Befallningsman Petter Fršberg pŒ Lindevad, Sven Andersson i Klakeborg, drŠng Magnus MŒnsson i Berg, befallningsman Fršbergs hustru i Lindevad, hustru Ingrid Sven Anderssons i Klakeborg, pigan Brita Jonsdotter i Kopporp

 

1746 nr 01, fšdd 17460113, dšpt 17460114: Carin, Uddorp

far: Olof Ivarsson

mor: Lisken Dansdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Anders Henningsson i Rosendahl, drŠngen Lars Svensson i JŠrsta by, hustru Catharina Johansdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Maria Larsdotter pŒ JŠrsta Šgor, pigan Anna Svensdotter i JŠrsta by

 

1746 nr 02, fšdd 17460114, dšpt 17460114: Lars, Rosendals

far: Sven HŒkansson

mor: Maria Nielsdotter

dopvittnen: Johan MŒnsson i JŠrsta by, soldaten MŒns JŠrstedt pŒ JŠrsta Šgor, drŠngen Pehr Nielsson i GlŠnstorp, hustru Maria Pehrsdotter i GlŠnstorp, hustru Brita Anders Nielssons i JŠrsta by, pigan Brita Jonsdotter i Kopporp

 

1746 nr 03, fšdd 17460227, dšpt 17460302: Brita

far: Pehr Sšdergren

mor: Karin Germundsdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Petter Andersson ibidem, drŠngen Erick Pehrsson ibidem, hustru Ingrid Svensdotter ibidem, hustru Margareta Larsdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter

 

1746 nr 04, fšdd 17460323, dšpt 17460327: Maria, GlŠnstorp

far: Pehr Nielsson

mor: Greta Pehrsdotter

dopvittnen: Pehr Matthsson i Ullevi, Jonas Andersson i Forsa och Herrberga socken, drŠngen Erick Pehrsson i Ullevi, hustru Margareta Sven Larssons pŒ Backen i …jebro, hustru Maria Larsdotter pŒ JŠrstads Šgor, pigan Brita Larsdotter i Ullevi

 

1746 nr 05, fšdd 17460323, dšpt 17460325: Magnus, Uddorps Šgor

far: MŒns Stiernas

mor: Illika Pehrsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Anders Hemmingsson i Rosendahl, drŠngen Carl Jšnsson i Ullevi, hustru Catharina Johansdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Anna Carlsdotter pŒ Vallerstads Šgor, pigan Greta Arvidsdotter i Ullevi

 

1746 nr 06, fšdd 17460409, dšpt 17460411: Anders, SŠttertorpet

far: Anders Andersson

mor: Catharina Larsdotter

dopvittnen: Sven Pehrsson i Narfveryd, MŒns Larsson i SŠtterhult, drŠngen Abraham Jšnsson i Hassla, hustru Brita Thyrsdotter i Narfveryd, hustru Catharina Andersdotter, pigan Annica Jšnsdotter i Hassla

 

1746 nr 07, fšdd 17460630, dšpt 17460702: Johannes, JŠrsta by

far: Anders Nielsson

mor: Brita Johansdotter

dopvittnen: Pehr Haraldsson i …jebro, Anders Hemmingsson i Rosendal, drŠngen Olof Arvidsson i Ullevi, hustru Magdalena Rydbom uti Uddorp, hustru Carharina Gustavsdotter i JŠrsta by, pigan Greta Arvidsdotter i Ullevi

 

1746 nr 08, fšdd 17460812, dšpt 17460813: Anna, OrŒs

far: Jšns Svensson

mor: Carin Jšnsdotter

dopvittnen: Befallningsman Pehr Fršberg i Lindevad, Niels Hemmingsson i OrŒs, Lars Nielsson i GlŠnstorp, hustru Ingrid Larsdotter i Klakeborg, hustru Brita Svensdotter i SŠtterhult, pigan Maria Svensdotter i Klakeborg

 

1746 nr 09, fšdd 17460928, dšpt 17460929: Anna, Ullevi

far: Pehr Ericksson

mor: Brita Olufsdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Johannes Andersson ibidem, drŠngen Carl Jšnsson ibidem, hustru Ingrid Svensdotter ibidem, hustru Maria Bengtsdotter ibidem, pigan Brita Svensdotter ibidem

 

1746 nr 10, fšdd 17461021, dšpt 17461022: Niels, Ullevi

far: Anders Ullman

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Erick Nielsson i Ullevi, Jochum Abelsson ibidem, drŠngen Alexander Pehrsson ibidem, hustru Anna Pehrsdotter ibidem, hustru Brita Jacobsdotter ibidem, pigan Ingeborg Pehrsdotter ibidem

 

1746 nr 11, fšdd 17461110, dšpt 17461112: Pehr, BondprŠstegŒrds Šgor

far: Pehr MŒnsson

mor: Brita Svensdotter

dopvittnen: Herr comminister Hagrelius, nŠmndeman Hollsten MŒnsson i Uddorp, Hemming Nielsson i Rosendal, hustru Catharina Johansdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Lisken Dansdotter i Uddorp, pigan Margareta MŒnsdotter

 

1746 nr 12, fšdd 17461117, dšpt 17461118: Pehr, Ullevi Šgor

far: Jšns Ullfeldt

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Herr comminister Hagrelius, Jochum Abelsson i Ullevi, drŠngen Carl Jšnsson ibidem, hustru Maria Bengtsdotter ibidem, hustru Catharina Pehrsdotter ibidem, pigan Anna Jšnsdotter ibidem

 

1746 nr 13, fšdd 17461213, dšpt 17461215: Niels, Humpen

far: Anders Lindstedt, Adelsryttare

mor: Karin MŒnsdotter

dopvittnen: Sven Andersson i OrŒs, Olof MŒnsson i Humpen, drŠngen Magnus MŒnsson i Berg, hustru Maria Pehrsdotter i GlŠnstorp, hustru Chierstin Andersdotter i OrŒs, pigan Maria Svensdotter

 

1747 nr 01, fšdd 17470112, dšpt 17470115: Anders, Ullevi

far: Sven Olufsson

mor: Chierstin Andersdotter

dopvittnen: Herr Nils Trolle i Hageby, stud herr Knšpel ibidem, Niels Jacobsson ibidem, jungfru Hedvig Trolle ibidem, hustru Ingri Harald Samuelssons i Ullevi, pigan Carin Olufsdotter i Vreta

 

1747 nr 02, fšdd 17470126, dšpt 17470128: Johannes, Uddorps Šgor

far: Anders HŒkansson

mor: Brita Jonsdotter

dopvittnen: BokhŒllaren vid Lindevad herr Arvid Swahla, trŠdgŒrdsmŠstaren ibidem Gustav, Pehr Nielsson i GlŠnstorp, hustru Magdalena Rydbom i Uddorp, hustru Maria Pehrsdotter i GlŠnstorp, pigan Maria i Kopporp

 

1747 nr 03, fšdd 17470422, dšpt 17470423: Catharina, Ullevi

far: Jochum Abelsson

mor: Ingrid Jšnsdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Petter Andersson ibidem, dr Pehr Olofsson ibidem, hustru Anna Pehrsdotter ibidem, hustru Maria Petter Anderssons ibidem, pigan Annica Jšnsdotter ibidem

 

1747 nr 04, fšdd 17471024, dšpt 17471029: Nicolaus

far: Andreas Hagrelius, Comministri

mor: Magdalena Rydbom

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Jochum Abelsson ibidem, drŠngen Olof Arvidsson ibidem, drŠngen Jonas Ericksson ibidem, fru prostinnan Christina …ring i Vallerstad, hustru Anna Ericksdotter i Ullevi, pigan Chierstin Larsdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1747 nr 05, fšdd 17471217, dšpt 17471220: Hemming, Rosendal

far: Anders Hemmingsson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: Erick Pehrsson i Klakeborg, Erick Nielsson i Ullevi, drŠngen Olof Arvidsson ibidem, hustru Ingrid Hemmingsdotter i Vreta socken och BrŠnnegŒrden, hustru Maria Petter Anderssons i Ullevi, pigan Greta Arvidsdotter ibidem

 

1747 nr 06, fšdd 17471220, dšpt 17471226: Abraham, JŠrsta by

far: Pehr MŒnsson

mor: Lisken Jacobsdotter

dopvittnen: Pehr Pehrsson i JŠrsta, Niels Lindman pŒ Uddorps Šgor, drŠngen Lars Svensson i JŠrsta, hustru Catharina Sven Larssons ibidem, hustru Brita Anders Nielssons ibidem, pigan Anna Svensdotter

 

1747 nr 07, fšdd 17471220, dšpt 17471222: Olof, Ullevi

far: Sven Olufsson

mor: Chierstin Andersdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Petter Andersson ibidem, drŠngen Anders Nielsson i Hageby, hustru Carin Germundsdotter i Hageby, ryttarens Pehr Ullboms hustru pŒ Mon, pigan Chierstin Larsdotter i Ullevi

 

1747 nr 08, fšdd 17471224, dšpt 17471225: Lisa, Klakeborg

far: Erick Pehrsson

mor: Ingeborg Larsdotter

dopvittnen: HšgvŠlborne herr baron Eric Funck i Lindevad, HšgvŠlborne herr baron Willhelm Leijonhielm i Gertorp, HšgvŠlborne fru friherrinnan Schester i Vadstena, HšgvŠlborne fru friherrinnan Elisabeth von Bomin i Lindevad

 

1748 nr 01, fšdd 17480107, dšpt 17480110: Maria, SŠttertorpet

far: Niels Pehrsson

mor: Chierstin Sunesdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, MŒns MŒnsson i SŠtterhult, drŠngen Olof Arvidsson i Ullevi, hustru Maria Larsdotter i Uddorp, hustru Catharina Larsdotter i SŠttertorpet, pigan Greta Arvidsdotter i Ullevi

 

1748 nr 02, fšdd 17480109, dšpt 17480110: Jšns, OrŒs

far: Jšns Svensson

mor: Carin Jonsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Sven Andersson i OrŒs, drŠngen Magnus MŒnsson i Berg, hustru Ingrid Larsdotter i OrŒs, hustru Brita Svensdotter i SŠtterhult, pigan Maria Jšnsdotter i Rosendahl

 

1748 nr 03, fšdd 17480224, dšpt 17480225: Carl, Bergs Šgor

far: Pehr Hagelberg, Soldat

mor: Maria Svensdotter

dopvittnen: Herr comminister Hagrelius i Uddorp, Anders MŒnsson i Berg, drŠngen Pehr Johansson i Uddorp, hustru Maria Svensdotter i GlŠnstorp, hustru Brita Johansdotter i JŠrsta by, pigan Catharina Larsdotter ibidem

 

1748 nr 04, fšdd 17480703, dšpt 17480704: Chierstin, Ullevi by

far: Jonas Ericsson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson uti Ullevi, Per Matthsson uti Ullevi, drŠngen Alexander Persson uti Ullevi, hustru Ingri Karsdotter uti Ullevi, hustru Brita Olsdotter ibidem, pigan Anna Persdotter ibidem

 

1748 nr 05, fšdd 17481229, dšpt 17490101: Elisabeth, JŠrstad

far: Sven Johansson

mor: Lucretia Svensdotter

dopvittnen: Sven Larsson uti JŠrstad, Anders Hemmingsson i Rosendahl, bokhŒllaren Sven Olander i Lindevad, jungfru Maria Elisabeth ibidem, hustru Catharina Johansdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Annica Larsdotter i JŠrsta

 

1749 nr 01, fšdd 17490209, dšpt 17490212: Ingrid, GlŠnstorp

far: Peter Nilsson

mor: Greta Persdotter

dopvittnen: Nils Larsson i GlŠnstorp, Jonas Ersson i Ullevi, drŠngen Jonas Svensson i Uddorp, hustru Catharina Hansdotter i Follinge, hustru Brita Jonsdotter i Kopporp, pigan Maria uti BondprŠstegŒrden

 

1749 nr 02, fšdd 17490303: Se anm, Ullkalf

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Karin Ericsdotter, Konan

anm: Ett dšdfštt oŠkta piltebarn som den 8 mars begravdes Modern ifrŒn Ullevi

 

1749 nr 03, fšdd 17490423, dšpt 17490426: Ingri Lisa, Ullevi

far: Jochum Abelsson

mor: Ingrid Jšnsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i Hasla, Anders Svensson i Slottet FornŒsa socken, drŠngen Petter Abelsson i Hageby, hustru Gertrud Jšnsdotter i Slottet, hustru Chierstin Andersdotter i Ullevi, pigan Lisken Dansdotter ibidem

 

1749 nr 04, fšdd 17490425, dšpt 17490430: Olof, JŠrsta

far: Anders Nielsson

mor: Brita Johansdotter

dopvittnen: Herr comminister Hagrelius i Uddorp BokhŒllaren herr Sven Olander i Lindevad, DrŠngen MŒns MŒnsson i Berg Hustru Maria Svensdotter i GlŠnstorp Hustru Lucretia Svensdotter i JŠrsta Pigan Anna Nielsdotter i GlŠnstorp

 

1749 nr 05, fšdd 17490720, dšpt 17490723: Maria, JŠrsta

far: Johan Backman, Soldat

mor: Brita Johansdotter

dopvittnen: Erick Nielsson, Harald Samuelsson, drŠngen Olof Arvidsson, hustru Anna Pehrsdotter, hustru Chierstin Andersdotter alla i Ullevi, pigan Annica Hansdotter i Ramsta och BjŠlbo socken

 

1749 nr 06, fšdd 17490901, dšpt 17490903: Petrus, …na

far: Erick MŒnsson

mor: Ingrid Claesdotter

dopvittnen: Lars MŒnsson, Sven MŒnsson bŒda i NorrgŒrden i Herrberga socken, drŠngen Erick Carlsson i …jebro, hustru Brita Olufsdotter Bergstršms i …jebro, hustru Ingrid Ericksdotter ibidem, pigan Carin Pehrsdotter ibidem

 

1749 nr 07, fšdd 17491005, dšpt 17491008: Sven, Rosendahl

far: Anders Hemmingsson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: Anders Stephansson i Kopporp, MŒns Holstensson i Berg, drŠngen Jonas Svensson i Uddorp, hustru Maria Pehrsdotter i GlŠnstorp, hustru Lucretia Svensdotter i JŠrsta, pigan Annica MŒnsdotter i Uddorp

 

1749 nr 08, fšdd 17491023, dšpt 17491028: Brita, BondprŠstegŒrdens Šgor

far: Anders Lindstedt, Soldat

mor: Ana Svensdotter

dopvittnen: Herr comminister Hagrelius i Uddorp, Anders Stephansson i Kopporp, Hollsten MŒnsson i Uddorp, hustru Maria Pehrsdotter i Linneberg och Hšgby socken, hustru Brita Jšns Svenssons i Vistena, pigan Maria Pehrsdotter i Linneberg

 

1750 nr 01, fšdd 17500221, dšpt 17500224: Samuel, Kopporp

far: Anders HŒkansson

mor: Brita Jonsdotter

dopvittnen: Erick Pehrsson i Klakeborg, Anders Hemmingsson i Rosendahl, drŠngen Pehr Johansson i BondprŠstegŒrden, hustru Lucretia Sven Johanssons i JŠrsta, hustru Greta Pehrsdotter i GlŠnstorp, pigan Annica Nilsdotter

 

1750 nr 02, fšdd 17500328, dšpt 17500328: Jonas, JŠrstad

far: HŒkan Larsson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Sven Johansson i JŠrsta, klockare Olof Abrahamsson Hulin, drŠngen Lars Svensson i JŠrstad, hustru Catharina Svensdotter ibidem, hustru Maria Larsdotter pŒ JŠrsta Šgor, pigan Annica Larsdotter i JŠrsta

 

1750 nr 03, fšdd 17500418, dšpt 17500418: MŒns, JŠrstads Šgor

far: Anders Lindstedt, Adelsryttare

mor: Catharina MŒnsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Anders Nielsson i JŠrsta, drŠngen Lars Svensson ibidem, hustru Lucretia Svensdotter ibidem, hustru Maria Svensdotter pŒ JŠrstads Šgor, pigan Annica Svensdotter i JŠrstad

 

1750 nr 04, fšdd 17500720, dšpt 17500722: Petter, Ullevi

far: Johannis Andersson

mor: Maria Ericksdotter

dopvittnen: Erick Nilsson i Ullevi, Sven Olufsson ibidem, drŠngen Pehr Olufsson ibidem, hustru Anna Pehrsson ibidem, hustru Ingeborg Carlsdotter ryttarens pŒ Šgorna, pigan Ingrid Larsdotter ibidem

 

1750 nr 05, fšdd 17500816, dšpt 17500819: Olof, Mon

far: Jšns Andersson

mor: Margareta Larsdotter

dopvittnen: Erick Nielsson i Ullevi, Joachim Abellsson ibidem, drŠngen Jšns Olufsson ibidem, hustru Anna Erick Nielssons ibidem, hustru Maria soldaten Backmans ibidem, pigan Anna Pehrsdotter ibidem

 

1750 nr 06, fšdd 17500818, dšpt 17500819: Maria, Rosendahls Šgor

far: Anders MŒnsson

mor: Carin Larsdotter

dopvittnen: Hollsten MŒnsson i Uddorp, drŠngen Magnus MŒnsson i Berg, drŠngen Jšns i Rosendahl, hustru Maria Bengtsdotter ibidem, hustru Maria Larsdotter pŒ JŠrsta Šgor, pigan Anna Larsdotter i JŠrsta

 

1750 nr 07, fšdd 17501013, dšpt 17501014: Anna, OrŒs

far: Jšns Svensson

mor: Carin Jšnsdotter

dopvittnen: Snickaren MŒns MŒnsson i SŠtterhult, Johan Arvidsson i OrŒs, drŠngen Jšns Jšnsson i Lindevad, hustru Maria Anders Hemmingssons i Rosendahl, hustru Chierstin Andersdotter i OrŒs, pigan Anna Nilsdotter i GlŠnstorp

 

1750 nr 08, fšdd 17501016, dšpt 17501017: Pehr, Humpen

far: Olof MŒnsson

mor: Maria HŒkansdotter

dopvittnen: MŒns MŒnsson i SŠtterhult, Jonas Olufsson i Ullkalf och Hšgby socken, drŠngen Oluf Jonsson ibidem, hustru Maria Anders Hemmingssons i Rosendahl, hustru Brita Jonsdotter i Kopporp, pigan Anna Nilsdotter i GlŠnstorp

 

1750 nr 09, fšdd 17501117, dšpt 17501119: Magnus, Ullevi

far: Sven Olufsson

mor: Chierstin Andersdotter

dopvittnen: Erick Nilsson i Ullevi, Jonas Ericksson ibidem, drŠngen Olof Arvidsson ibidem, hustru Maria Johannis Anderssons ibidem, hustru Maria Jacobsdotter Jšns Anderssons i Pihltorpet, pigan Greta Arvidsdotter i Ullevi

 

1750 nr 10, fšdd 17501211, dšpt 17501213: Anders, JŠrsta by

far: Erick Pehrsson

mor: Ingeborg Larsdotter

dopvittnen: HŒkan Larsson i JŠrsta, Anders Hemmingsson i Rosendahl, drŠngen Lars Svensson i JŠrsta, hustru Lucretia Svensdotter ibidem, hustru Maria Larsdotter pŒ JŠrstads Šgor, pigan Anna Larsdotter ibidem

 

1750 nr 11, fšdd 17501212, dšpt 17501214: Brita, Ullevi

far: Jonas Ericksson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Sven Olufsson i Ullevi, ryttare Jšns Hultman, drŠngen Pehr Olufsson ibidem, hustru Maria Lars Bišrnssons i …jebro, hustru Margareta Larsdotter pŒ Ullevi Šgor, pigan Anna Jšnsdotter i Ullevi

 

1750 nr 12, fšdd 17501216, dšpt 17501217: Hollsten, Berg

far: MŒns MŒnsson

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Hollsten MŒnsson i Uddorp, Anders Hemmingsson i Rosendahl, drŠngen Jšns Svensson i JŠrsta by, hustru Magdalena Rydbom, hustru Lucretia Svensdotter i JŠrsta, hustru Maria MŒnsdotter i Rosendahlstorpet

 

1750 nr 13, fšdd 17501225, dšpt 17501226: Catharina, JŠrsta Šgor

far: Pehr Hagelberg, Soldat

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: HŒkan Larsson i JŠrsta, soldaten MŒns JŠrstedt pŒ JŠrsta Šgor, drŠngen Jšns Svensson i JŠrsta by, hustru Maria Bengtsdotter i Rosendahl, hustru Maria Nils MŒnssons i Rosendahlstorpet, pigan Caisa Andersdotter i Rosendahl

 

1751 nr 01, fšdd 17510615, dšpt 17510616: Jonas, Uddorps Šgor

far: MŒns Stierna, KyrkovŠcktare

mor: Justina Gustavsdotter

dopvittnen: Comministri herr Andr Hagrelius i Uddorp, Hollsten MŒnsson ibidem, drŠngen Jšns Olufsson ibidem, hustru Maria Ericksdotter i Ullevi, hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Anna MŒnsdotter i Uddorp

 

1751 nr 02, fšdd 17510802, dšpt 17510804: Lars, JŠrstad

far: Sven Johansson

mor: Lucretia Svensdotter

dopvittnen: Hollsten MŒnsson i Uddorp, HŒkan Larsson i JŠrstad, drŠngen Jšns Olufsson i Uddorp, hustru Ingeborg Larsdotter i JŠrsta, hustru Maria Anders Jšnssons i BondprŠstegŒrden, pigan Anna MŒnsdotter i Uddorp

 

1751 nr 03, fšdd 17510929, dšpt 17510929: Jšns, Rosendahl

far: Anders Hemmingsson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: HŒkan Larsson i JŠrstad, soldaten Anders Lindstedt, drŠngen Johannes Svensson i JŠrsta, hustru Ingeborg Larsdotter Erick Pehrssons i JŠrsta, hustru Lucretia Svensdotter ibidem, hustru Maria Larsdotter Anders Jšnssons i BondprŠstegŒrden

 

1751 nr 04, fšdd 17511001, dšpt 17511005: Eva Elisabeth, Uddorp

far: Andreas Hagrelius, Comministri

mor: Magdalena Rydbom

dopvittnen: Herr Johan RegnŽr comminister vid Herrberga fšrsamling Studiosus herr And Urban Dabis uti Lindevad Mjšlnaren Hans Bergstršm i …jebro, Eric Nilsson i Ullevi HšgvŠlborne fru friherrinnan Adelheit Elisabeth von Bomin i Lindevad, VŠlborne jungfru Ulrica Palmhielm i Lindevad, Pastoris hustru Margareta Rosinia i Vallerstads prŠstgŒrd Jungfru Brita Helena Hiort ibidem Jungfru Anna Greta Kšnsberg ibidem

 

1751 nr 05, fšdd 17511026, dšpt 17511027: MŒns, Ullevi

far: Sven Olufsson

mor: Chierstin Andersdotter

dopvittnen: Jochum Abelsson i Ullevi, MŒns MŒnsson i Narfveryd, drŠngen Alexander Pehrsson i Ullevi, hustru Anna Pehrsdotter Erick Nilssons ibidem, hustru Margeta Andersdotter i Narfveryd, pigan Greta Ericksdotter i Ullevi

 

1752 nr 01, fšdd 17520205, dšpt 17520209: Johannes, Ullevi

far: Jochum Abelsson

mor: Ingrid Jšnsdotter

dopvittnen: Jochum Nilsson i Vedemš och Vinnerstads socken, Petter Nilsson i Vinnerstad, DrŠngen Alexander Pehrsson i Ullevi, hustru Christina Solberg Asklings i ?sk, hustru Margareta Pehrsdotter Anders Jšnssons i Hasla, pigan Greta Arvidsdotter i Ullevi

 

1752 nr 02, fšdd 17520619, dšpt 17520621: Johannes, Berg

far: MŒns MŒnsson

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Sven Johansson i JŠrsta, Nils MŒnsson i Rosendahlstorpet, drŠngen Jšns Svensson i JŠrsta hustru Maria Larsdotter Hollsten MŒnssons i Uddorp, hustru Chierstin Samuelsdotter i Vistena, pigan Annica Andersdotter i JŠrsta

 

1752 nr 03, fšdd 17520710, dšpt 17520711: Elisabeth Ulrica, Klakeborg

far: Anders Gudmunsson, Fogde

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: HšgvŠlb herr baron Eric Funck uti Lindevad, Capitain vŠlb herr Johan Henric Gadde pŒ Stšrtingsberg i NŠrke, BokhŒllaren Gustav Lundberg i Lindevad, HšgvŠlb fru friherrinnan Adelheit Elisabeth von Bomin uti Lindevad, VŠlb Jungfru Ulrica Palmhielm ibidem, Jungfru Anna Brigitta Ibidem

 

1752 nr 04, fšdd 17520728, dšpt 17520802: Catharina, …en

far: Pehr Haraldsson

mor: Maria Arvidsdotter

dopvittnen: Mjšlnaren Hans Bergstršm i …jebro, mjšlnaren MŒns Nilsson ibidem, drŠngen Pehr Johansson i Uddorp, hustru Brita Olufsdotter i Nyckelforsen, hustru Anna Arvidsdotter Olof Haraldssons i Carleby, pigan Brita Maria Bergstršm i …jebro

 

1752 nr 05, fšdd 17520910, dšpt 17520913: Helena, OrŒs

far: Jšns Svensson

mor: Anna Jšnsdotter

dopvittnen: BokhŒllaren Gustav Lundberg i Lindevad, Erick Pehrsson i JŠrsta, drŠngen Johan Abelsson i SŠttertorpet, hustru Ingrid HŒkansdotter i Lostad SkeppŒhs socken, hustru Anna Bengtsdotter i OrŒs och HŠlegona socken, pigan Maria Abelsdotter i SŠttertorpet

 

1752 nr 06, fšdd 17521015, dšpt 17521016: Inga Lisa, Ullkalf Šgor

far: Olof Hultin, Klockare

mor: Segrid Andersdotter

dopvittnen: Erick Nilsson i Ullevi, Pehr Andersson i Ullkalf, drŠngen Pehr Ericksson i Ullevi, drŠngen Carl Jonsson ibidem, hustru Ingrid Jšnsdotter Joachim Abelssons ibidem, hustru Kierstin Haraldsdotter i Ullkalf, pigan Anna Pehrsdotter i Ullevi, pigan Anna Jšnsdotter ibidem

 

1752 nr 07, fšdd 17521205, dšpt 17521206: Cecilia, Rosendahl

far: Anders Hemmingsson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: Anders Gudmunsson i Klakeborg, soldaten Pehr Hagelberg pŒ JŠrstads Šgor, drŠngen Jšns Svensson i JŠrstads by, hustru Maria Bengtsdotter i Ullevi, hustru Anna Svensdotter i Berg, pigan Anna Andersdotter i OrŒs

 

1752 nr 08, fšdd 17521226, dšpt 17521227: Maria, GlŠnstorp

far: Olof Olofsson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: BokhŒllaren herr Gustav Lundberg pŒ Lindevad, mjšlnaren Nils Pehrsson i …jebro, drŠngen Jons Olufsson i Lindevad, hustru Anna Olufsdotter ifrŒn Bštstatorp och Herrberga socken, hustru Greta Pehrsdotter i Vallerstads by, pigan Anna Israelsdotter i Uddorp

 

1753 nr 01, fšdd 17530117, dšpt 17530117: Brita, Ullevis Šgor

far: Jšns Norrbom, Ryttare

mor: Margareta Haraldsdotter

dopvittnen: Erick Nilsson i Ullevi, Harald Samuelsson ibidem, Alexander Pehrsson ibidem, hustru Ingrid Jšnsdotter ibidem Joachim Abelssons, hustru Maria Ericksdotter Johannes Anderssons ibidem, pigan Annica Jšnsdotter ibidem

 

1753 nr 02, fšdd 17530308, dšpt 17530311: Chierstin, BondprŠstegŒrden

far: Anders Jšnsson

mor: Maria MŒnsdotter

dopvittnen: Hollsten MŒnsson i Uddorp, bokhŒllaren Gustav Lundberg uti Lindevad, Jonas Larsson i Mathem och Tollstad socken, comministri Hagrelius hustru Magdalena Rydbom, hustru Maria Anders Hemmingssons i Rosendahl, pigan Maria Pehrsdotter i PrŠstegŒrden

 

1753 nr 03, fšdd 17530308, dšpt nšddop: MŒns, Rosendahls Šgor

far: Nils MŒnsson

mor: Maria MŒnsdotter

anm: En son som undfick nšddop och blev straxt dŠrpŒ dšd

 

1753 nr 04, fšdd 17530311, dšpt 17530314: Johannes, JŠrstads Šgor

far: Pehr Hagelberg, Soldat

mor: Maria Svensdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Oluf Olufsson i GlŠnstorp, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, hustru Catharina Sunesdotter Sven Larssons ibidem, hustru Anna Svensdotter MŒns MŒnssons i Berg, pigan Catharina Johansdotter ibidem

 

1753 nr 05, fšdd 17530409, dšpt 17530411: Jšns, JŠrsta

far: HŒkan Larsson

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: Sven Larsson i JŠrstad, Erick Pehrsson ibidem, soldaten Pehr Hagelberg pŒ JŠrstads Šgor, hustru Brita MŒnsdotter i …jebro, hustru Anna Svensdotter i Berg, pigan Carin Matthisdotter i JŠrstad

 

1753 nr 06, fšdd 17530520, dšpt 17530523: Margareta, Ullevi

far: Jonas Ericksson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Herr comminister Andreas Hagrelius uti Uddorp, Joachim Abelsson i Ullevi, ryttare Eric Ullstedts ibidem, hustru Anna Pehrsdotter Erick Nilssons ibidem, hustru Segrid Andersdotter pŒ Ullkalf Šgor, pigan Ingeborg Pehrsdotter i Ullevi

 

1753 nr 07, fšdd 17530605, dšpt 17530606: Lischen, JŠrstads Šgor

far: Anders Lindstedt, Adelsryttare

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Sven Johansson i JŠrstad, Olof MŒnsson i Humpen, drŠngen Jšns Olufsson i Lindevad, hustru Maria Bengtsdotter Anders Hemmingssons i Rosendahl, hustru Maria HŒkansdotter i Humpen, pigan Annica Andersdotter i OrŒs

 

1753 nr 08, fšdd 17530916, dšpt 17530917: Anna, Uddorp

far: Pehr Johansson

mor: Greta Arvidsdotter

dopvittnen: Hollsten MŒnsson i Kopporp, Erick Nilsson i Ullevi, Olof Haraldsson i Carleby, comministri Hagrelius hustru Magdalena Rydbom, hustru Maria Arvidsdotter Pehr Haraldsssons pŒ …na, pigan Maria Pehrsdotter i PrŠstegŒrden

 

1753 nr 09, fšdd 17531003, dšpt 17531004: Brigitta Christina, Klakeborg

far: Anders Pihlgren, Skomakare

mor: Catharina mansdotter

dopvittnen: RustmŠstaren Fredrich Pihlgren uti …jebro, mjšlnaren Nils Pehrsson ibidem, hustru Magdalena Rydbom i Uddorp, hustru Brita MŒnsdotter i …jebro, pigan Anna Stina Bengtsdotter i Stagelstorp

 

1753 nr 10, fšdd 17531021, dšpt 17531024: Sven, SŠtterhult

far: MŒns MŒnsson, Snickare

mor: Brita Svensdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Anders Gudmunsson i Klakeborg, drŠngen Jšns Olufsson i Lindevad, comministri hustru Magdalena Rydbom i Uddorp, hustru Chierstin Andersdotter i OrŒs, hustru Annica Svensdotter Jšns Svenssons ibidem

 

1754 nr 01, fšdd 17540126, dšpt 17540127: Catharina, JŠrsta

far: Sven Johansson

mor: Lucretia Svensdotter

dopvittnen: Oluf Olufsson i GlŠnstorp, drŠngen Lars Olufsson i Uddorp, drŠngen Jšns Svensson i JŠrsta, comministri hustru Magdalena Rydbom i Uddorp, hustru Brita Andersdotter HŒkan Larssons i JŠrsta, pigan Carin Jonsdotter i JŠrsta

 

1754 nr 02, fšdd 17540225, dšpt 17540227: Sven, PrŠstegŒrds Šgor

far: Anders Lindstedt, Soldat

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Hollsten MŒnsson i Koppetorp, Pehr Johansson i Uddorp, drŠngen Pehr Ericksson ibidem, hustru Maria Anders Jšnssons i PrŠstegŒrden, hustru Maria Olof Ivarssons i Uddorp, pigan Maria Jšnsdotter i PrŠstegŒrden

 

1754 nr 03, fšdd 17540602, dšpt 17540603: Johannes, Ullevi

far: Sven Olufsson

mor: Catharina Johansdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Johannes Andersson ibidem, drŠngen Jonas Johansson i Hassla och Vallerstads socken, hustru Brita Larsdotter Jonas Erickssons i Ullevi, hustru Ingrid Larsdotter Alexander Pehrssons ibidem, pigan Helena Johansdotter i Hassla

 

1754 nr 04, fšdd 17540602: Se anm, Rosendahls Šgor

far: Nils MŒnsson

mor: Maria MŒnsdotter

anm: En dšdfšdd son som den 5 ejusdem begravdes

 

1754 nr 05, fšdd 17541115, dšpt 17541117: Helena, JŠrstads Šgor

far: Eric Pehrsson

mor: Ingeborg Larsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Sven Andersson i OrŒs, drŠngen Lars Olufsson i Uddorp, comministri hustru Magdalena Rydbom, hustru Chierstin Larsdotter Samuel Pehrssons i JŠrstad, pigan Annica Andersdotter i Rosendahl

 

1754 nr 06, fšdd 17541201, dšpt 17541203: Lars, Ullevi

far: Alexander Pehrsson

mor: Ingrid Larsdotter

dopvittnen: Joachim Abelsson i Ullevi, Harald Samuelsson ibidem, Samuel Pehrsson i JŠrstad, hustru Anna Larsdotter i …jebro, hustru Catharina Johansdotter i Ullevi

 

1754 nr 07, fšdd 17541206, dšpt 17541208: Sven, Berg

far: Magnus MŒnsson

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Johan MŒnsson i Vistena, soldaten Pehr Hagelberg pŒ JŠrstads Šgor, drŠngen Lars Olufsson i JŠrsta, hustru Chierstin Larsdotter ibidem, hustru Chierstin Larsdotter i Tullen, pigan Anna Stina Pehrsdotter i JŠrsta

 

1754 nr 08, fšdd 17541212, dšpt 17541212: Jšns, Rosendahl

far: Anders Hemmingsson

mor: Maria Bengtsdotter

dopvittnen: Herr comminister Hagrelius, avskedade soldaten Lipman pŒ (stŒr inget mer), hustru Maria MŒnsdotter i Rosendahlstorpet, pigan Annica Andersdotter i Rosendahl

 

1754 nr 09, fšdd 17541216, dšpt 17541216: Anders, OrŒs

far: Sven Andersson

mor: Ingrid Larsdotter

dopvittnen: BokhŒllaren pŒ Lindevad herr Gustav Lundberg, Anders Jonsson i OrŒs, ryttaren Abel Wiberg i SŠttertorpen, hustru Magdalena Rydbom i Uddorp, hustru Annica Bengtsdotter i OrŒs, hustru Chierstin Andersdotter ibidem

 

1754 nr 10, fšdd 17541218, dšpt 17541222: Margareta, Ullevi

far: Joachim Abelsson, RusthŒllare

mor: Ingrid Jšnsdotter

dopvittnen: Adam Pehrsson i Axstad och Hšgby socken, Jonas Olufsson i Biskopsberga, drŠngen HŒkan Nilsson ibidem, comministri hustru Magdalena Rydbom, hustru Maria Abelsdotter i Axstad, pigan Catharina Andersdotter i Biskopsberga

 

1754 nr 11, fšdd 17541224, dšpt 17541226: Annica, BondprŠstegŒrden

far: Anders Jšnsson

mor: Maria MŒnsdotter

dopvittnen: Pehr Johansson i Uddorp, Oluf Ivarsson ibidem, drŠngen Nils MŒnsson i Griskulla och Tollstads socken, hustru Catharina Sunesdotter Sven Larssons i JŠrsta, hustru Lisken Dansdotter i Uddorp, pigan Ingeborg i Griskulla

 

1755 nr 01, fšdd 17550125, dšpt 17550126: Ulrica, …na

far: Adam Pehrsson, Mjšlnare

mor: Lisken MŒnsdotter

dopvittnen: MŒns Nilsson i …jebro, Sven Pehrsson ibidem, drŠngen Adam Larsson ibidem, pigan Brita Stina Bergstršm ibidem, hustru Anna Pehrsdotter ibidem, pigan Sanna MŒnsdotter ibidem

 

1755 nr 02, fšdd 17550601, dšpt 17550602: Johannes, Ullevi

far: Johannes Andersson

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: Pehr Olufsson i Ullevi, Alexander Pehrsson ibidem, drŠngen Carl Stephansson ibidem, hustru Ingrid Larsdotter ibidem, hustru Anna Andersdotter ibidem, pigan Greta Larsdotter ibidem

 

1755 nr 03, fšdd 17550607, dšpt 17550608: Catharina, Ullkalfs Šgor

far: Olof Hultin, Klockare

mor: Segrid Andersdotter

dopvittnen: Joachim Abellsson i Ullevi, Pehr Johansson i Uddorp, drŠngen Oluf Arvidsson i Ullevi, hustru Anna Pehrsdotter ibidem, hustru Maria Christiansdotter i Ullkalf, pigan Maria Jšnsdotter ibidem

 

1755 nr 04, fšdd 17550620, dšpt 17550620: Stina, Uddorps Šgor

far: Pehr Nilsson

mor: Maria Carlsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, soldaten Anders Lindstedt, drŠngen Lars Olufsson i Uddorp, jungfru Eva Catharina Sšderman i Uddorp, hustru Greta Arvidsdotter i Uddorp, pigan Stina MŒnsdotter ibidem

 

1755 nr 05, fšdd 17550906, dšpt 17550906: Catharina, JŠrstads by

far: Lars Svensson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Samuel Pehrsson i JŠrstads by, Pehr Johansson i Uddorp, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, hustru Catharina Svensdotter Sven Larsson i JŠrstad, hustru Ingeborg Larsdotter pŒ JŠrstads Šgor, pigan Anna Stina Nilsdotter i JŠrstad

 

1755 nr 06, fšdd 17550920, dšpt 17550921: Lars, Uddorps Šgor

far: Jonas Larsson

mor: Maria HŒkansdotter

dopvittnen: Samuel Pehrsson i JŠrstad, drŠngen Lars Olufsson i Uddorp, Pehr Johansson i Uddorp, hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Maria Carlsdotter pŒ Uddorps Šgor, pigan Anna MŒnsdotter i Uddorp

 

1755 nr 07, fšdd 17550927, dšpt 17550927: Lars, JŠrstads by

far: Samuel Pehrsson

mor: Chierstin Larsdotter

dopvittnen: MŒns Nilsson i …jebro, Harald Samuelsson i Ullevi, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, hustru Anna Larsdotter MŒns Nilssons i …jebro, hustru Ingrid Larsdotter Alexander Pehrssons i Ullevi, pigan Anna Stina Nilsdotter i JŠrstad

 

1755 nr 08, fšdd 17551003, dšpt 17551005: Gabriel, Uddorp

far: Andreas Hagrelius, Comministri herr

mor: Magdalena Rydbom

dopvittnen: BokhŒllaren pŒ Lindevad herr Gustav Lundberg, Pehr Johansson i Uddorp, drŠngen Anders Pehrsson i Uddorp, Šnka pastorskan fru Maria Kihlman i Narfveryd, hustru Chierstin Olufsdotter i …jebro, pigan Brita Stina Bergstršm i …jebro

 

1755 nr 09, fšdd 17551102, dšpt 17551105: Oluf, GlŠnstorp

far: Oluf Olufsson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, soldaten MŒns JŠrstedt pŒ JŠrstads Šgor, soldaten Pehr Hagelberg ibidem, hustru Maria MŒnsdotter Anders Jšnssons i BondprŠstegŒrden, hustru Helena Pehrsdotter Pehr Larssons i Stagelstorp, pigan Anna MŒnsdotter i Uddorp

 

1756 nr 01, fšdd 17560107, dšpt 17560109: Catharina, Ullevid Šgor

far: Johan Backman, Soldat

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: Johannes Andersson i Ullevi, Ryttaren Pehr Ullgren pŒ Ullevid Šgor, drŠngen Pehr Ericsson i Ullkalf, hustru Maria Pehr Olofssons i Ullevi, hustru Segrid Andersdotter klockarens i JŠrstads fšrsamling, pigan Brita Johansdotter i Ullevi

 

1756 nr 02, fšdd 17560203, dšpt 17560204: Anna, Ullevi

far: Jonas Ericsson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Johannes Andersson i Ullevi, Lars Larsson ibidem, drŠng Oluf Arvidsson ibidem, hustru Catharina MŒnsdotter, hustru Anna Andersdotter avskedade ryttare Ullmans, pigan Brita Johansdotter i JŠrstad

 

1756 nr 03, fšdd 17560215, dšpt 17560215: Maria, Klakeborg

far: Anders Gudmundsson

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Samuel Pehrsson i JŠrstad by, drŠngen Jšns Olufsson i JŠrstad, comministri hustru Magdalena Rydbom, hustru Anna Nilsdotter i GlŠnstorp, pigan Lisken Andersdotter i Narfveryd

 

1756 nr 04, fšdd 17560220, dšpt 17560222: Lisken, JŠrstads Šgor

far: Anders Lindstedt, Adels ryttare

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Oluf Olufsson i GlŠnstorp, Anders Hemmingsson i Rosendahl, drŠngen Jonas Svensson i JŠrstad, hustru Anna Nilsdotter i GlŠnstorp, hustru Anna Jšnsdotter Jšns Svenssons i OrŒs, pigan Brita MŒnsdotter i Rosendahl

 

1756 nr 05, fšdd 17560312, dšpt 17560314: Anders, BondprŠstegŒrdens Šgor

far: Anders Lindstedt, Soldat

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Olof Ivarsson i Uddorp, Samuel Pehrsson i JŠrstad, drŠngen Jšns Olufsson i Uddorp, hustru Catharina Sunesdotter Sven Larssons i JŠrstad, hustru Anna Svensdotter MŒns MŒnssons i Berg, pigan Anna Elisdotter i JŠrstad

 

1756 nr 06, fšdd 17560609, dšpt 17560609 nšddop: Johannes, Ullevis Šgor

far: Samuel HŒkansdotter

mor: Carin Jonsdotter

anm: Undfick straxt nšddop och blev dšd straxt dŠrpŒ

 

1756 nr 07, fšdd 17560619, dšpt 17560620: Anna Greta, Ullevis Šgor

far: Eric Ullstedt, Ryttare

mor: Anna Jšnsdotter

dopvittnen: Joachim Abelsson i Ullevi, Alexander Pehrsson ibidem, drŠngen Nils Eliasson ibidem, hustru Anna Pehrsdotter Erick Nilssons ibidem, hustru Ingrid Larsdotter Alexander Pehrssons ibidem, pigan Ingrid Ericksdotter ibidem

 

1756 nr 08, fšdd 17560706, dšpt 17560707: Pehr, Ullevis Šgor

far: Pehr Ullgren, Ryttare

mor: Lisken Pehrsdotter

dopvittnen: Harald Samuelsson i Ullevi, Johannes Andersson ibidem, drŠng Magnus Zachrisson ibidem, hustru Anna Larsdotter MŒns Nilssons i …jebro, hustru Maria Hansdotter soldaten Backmans pŒ Ullevi Šgor, pigan Greta Larsdotter i Ullevi

 

1756 nr 09, fšdd 17560716: Se anm, Rosendahl

far: Anders Hemminsson

mor: Chierstin Svensdotter

anm: En dšdfšdd dotter som dagen dŠrpŒ begravdes

 

1756 nr 10, fšdd 17561031, dšpt 17561101: Ingrid, Ullevi

far: Lars Larsson

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Joachim Abelsson i Ullevi, Harald Samuelsson ibidem, drŠngen Hans Pehrsson i …jebro, hustru Brita MŒnsdotter i Cammaren, hustru Maria Ericsdotter Johannes Anderssons i Ullevi, pigan Brita Larsdotter i …jebro

 

1757 nr 01, fšdd 17570420, dšpt 17570422: Nils, JŠrstad by

far: Olof Hullin, Klockare

mor: Segrid Andersdotter

dopvittnen: Samuel Pehrsson i JŠrstad, Pehr Andersson i Uddorp, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad hustru Magdalena Rydbom i Uddorp, hustru Catharina Svensdotter i JŠrstad, pigan Stina MŒnsdotter i Uddorp

 

1757 nr 02, fšdd 17570427, dšpt 17570501: Harald, Ullevi Šgor

far: Jšns Norrbom, Ryttare

mor: Margareta Haraldsdotter

dopvittnen: Joachim Abelsson i Ullevi, Adam Pehrsson pŒ …na, drŠngen Oluf Jonsson i Ullkalf, hustru Anna Pehrsdotter Eric Nilssons i Ullevi, hustru Chierstin Nilsdotter i pigan Lischen MŒnsdotter i Ullkalf

 

1757 nr 03, fšdd 17570508, dšpt 17570508: Brita, …na

far: Adam Pehrsson, Mjšlnare

mor: Lischen MŒnsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Lars Svensson i JŠrsta by, drŠngen Anders Jšnsson i Ullevi, hustru Ingrid Jšnsdotter Joachim Abelssons i Ullevi, hustru Anna Jšnsdotter ryttarens Ullstedts, pigan Carin MŒnsdotter pŒ …na

 

1757 nr 04, fšdd 17570705, dšpt 17570707: Lars, Rosendahls torpet

far: Nils MŒnsson

mor: Stina Larsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Hollsten MŒnsson i Uddorp, drŠngen Jšns Pehrsson i BondprŠstegŒrden, hustru Maria MŒnsdotter ibidem, hustru Maria Olufsdotter soldaten Hagelbergs pŒ JŠrsta Šgor, pigan Anna Elisdotter i JŠrstad

 

1757 nr 05, fšdd 17570730, dšpt 17570731: Carl, Uddorps Šgor

far: Pehr Nilsson

mor: Maria Carlsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Pehr Johansson i Uddorp, drŠngen Jšns Olufsson i JŠrstad, comministri hustru Magdalena Rydbom, hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Helena Jonsdotter i JŠrsta

 

1757 nr 06, fšdd 17570904, dšpt 17570904: Brita, OrŒs

far: Jšns Svensson

mor: Anna Jšnsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Lars Olufsson i JŠrstad, comministri hustru Magdalena Rydbom, hustru Maria Oluf MŒnssons i Humpen, pigan Stina MŒnsdotter i JŠrstad

 

1757 nr 07, fšdd 17570910, dšpt 17570911: Anna, SŠttertorpet

far: Lars Svensson

mor: Maria Abelsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, snickaren MŒns MŒnsson i SŠtterhult, drŠngen Jšns Olufsson i JŠrstad, hustru Magdalena Rydbom i JŠrstad, hustru Anna Nilsdotter i GlŠnstorp, pigan Maria Nilsdotter ibidem

 

1757 nr 08, fšdd 17570918, dšpt 17570919: Catharina, Berg

far: MŒns MŒnsson

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Samuel Pehrsson i JŠrstad, Pehr Johansson i Uddorp, drŠngen Pehr MŒnsson i GlŠnstorp, comministri hustru Magdalena Rydbom i JŠrsta, hustru Stina Larsdotter i Rosendahlstorpet, pigan Anna Elisdotter i JŠrsta

 

1757 nr 09, fšdd 17571021, dšpt 17571023: Nils, JŠrstad by

far: Lars Svensson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Anders Hemmingsson i Rosendahl, Sven Andersson i OrŒs, drŠngen Jšns Olufsson i Kopporp, hustru Magdalena Rydbom i JŠrstad, hustru Segrid Andersdotter klockare Hultins, pigan Charlotta Elisabeth Svensdotter i OrŒs

 

1757 nr 10, fšdd 17571031, dšpt 17571101: Lars, …jebro

far: Olof Hansson Eneroth, SockneskrŠddare

mor: Greta Larsdotter

dopvittnen: Joachim Abelsson i Ullevi, Harald Samuelsson ibidem, sockneskrŠddaren i Vreta Hans Hansson, hustru Anna Larsdotter MŒns Nilssons i …jebro, hustru Stina Larsdotter i Rosendahlstorpet, pigan Lisken Haraldsdotter i Ullevi

 

1757 nr 11, fšdd 17571214, dšpt 17571214: Peter, Rosendahl

far: Anders Hemmingsson

mor: Chierstin Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Pehrsson i smesta och Egebyborna socken, Nils Hemmingsson i KŒrby och Egebyborna socken, drŠngen Jšns Olufsson i Kopporp, hustru Brita Svensdotter i smesta, hustru Stina Larsdotter i Rosendahlstorpet, pigan Brita MŒnsdotter i JŠrstad by, pigan Lisa Lotta Svensdotter i OrŒs

 

1758 nr 01, fšdd 17580131, dšpt 17580202: Maria, JŠrstads Šgor

far: Anders Lindstedt, Adelsryttare

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Lars Svensson i JŠrstad, torparen Samuel Bengtsson pŒ BondprŠstegŒrds Šgor i Hšgby, drŠngen Pehr MŒnsson i Berg, comministri hustru Magdalena Rydbom i JŠrstad, hustru Anna Svensdotter MŒns MŒnssons i Berg, pigan Eva Nilsdotter ibidem

 

1758 nr 02, fšdd 17580205, dšpt 17580206: Anna Lisa (se anm), Ullevi

far: Jonas Ericsson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Johannes Andersson i Ullevi, Pehr Olufsson ibidem, skomakaren Seths hustru Anna Johansdotter i SkŠnninge, hustru Margareta Larsdotter pŒ Mon

anm: TvŠnne dšttrar den ena levande (ovan) och den andra dšdfšdd som begravdes den 20 mars

 

1758 nr 03, fšdd 17580222, dšpt 17580226: Chierstin, BondprŠstegŒrden

far: Anders Jšnsson

mor: Maria MŒnsdotter

dopvittnen: Carl Carlsson i Kyrkiotorp Vreta socken, Anders Hemmingsson i Rosendahl, drŠngen Lars MŒnsson i Grisekulla och Tollstad socken, comministri hustru Magdalena Rydbom, hustru Chierstin Anders Hemmingsson i Rosendahl, pigan Anna Carlsdotter i Kyrkiotorp och Vreta socken

 

1758 nr 04, fšdd 17580504, dšpt 17580504: Johan, Uddorp

far: Pehr Johansson

mor: Greta Arvidsdotter

dopvittnen: Anders Jonsson i BondprŠstegŒrden, Oluf Ivarsson i Uddorp, drŠngen Nils Ericsson i Ullevi, hustru Anna Arvidsdotter i Carleby, hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Ingrid Ericsdotter i Ullevi

 

1758 nr 05, fšdd 17581010, dšpt 17581012: Catharina, GlŠnstorp

far: Oluf Olufsson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Isaac Andersson i Bštsta torp, Pehr Nilsson i FŒllinge, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, hustru Magdalena Rydbom i JŠrstad, hustru Anna Fogdans i Klakeborg, pigan Maria Pehrsdotter ibidem

 

1759 nr 01, fšdd 17590328, dšpt 17590329: Lars, …na

far: Adam Larsson, Mjšlnare

mor: Lischen Larsdotter

dopvittnen: Mjšlnaren Eric Andersson i …jebro, mjšlnaren Gabriel Carsson i Nyckelforsekvarn ibidem, fŠltvŠbeln herr Fredr Pihlgren ibidem, mjšlnarens Bergstršms hustru Chierstin i …jebro, Nils Kahrssons hustru Carin i …jebro, pigan Maria Larsdotter ibidem, pigan Brita Larsdotter ibidem

 

1759 nr 02, fšdd 17590706, dšpt 17590708: Eric, Ullevi

far: Alexander Persson, RusthŒllare

mor: Ingrid Larsdotter

dopvittnen: Sockneman Per Larsson i Ullevi, sockneman Gšran Stephansson i Carleby och Herrberga, drŠngen Nils Ericsson i Ullevi, drŠngen Magnus Persson ibidem, hustru Catharina i FŒllinge och Helgona socken, hustru Ingeborg Persdotter i Ullevi, pigan Lisken Haraldsdotter ibidem, pigan Ingrid MŒnsdotter i …jebro och Herrberga

 

1759 nr 03, fšdd 17590713, dšpt 17590715: Nils, PrŠstegŒrds rote

far: Nils Lindstedt, Soldat (se anm)

mor: Annika Svensdotter

dopvittnen: Socknemannen Anders Hemmingsson i Rosendal, torparen Holsten MŒnsson pŒ Uddarps Šgor, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, Anders Jšnssons i PrŠstegŒrden hustru Maria MŒnsdotter, soldaten Jonas Gerlings hustru Helena, pigan Ingeborg Andersdotter i PrŠstegŒrden, pigan Helena Jonsdotter i JŠrstad by

anm: Nu avliden

 

1759 nr 04, fšdd 17591116, dšpt 17591118: Anders, Berg

far: Magnus MŒnsson, FrŠlsebonde

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Comministren herr Anders Hagrelius, bonden Sven Larsson i JŠrstad by, drŠngen Anders Andersson hos Hagrelius, bondens Anders Hemmingssons i Rosendal hustru Chierstin Svensdotter, Eric Karssons hustru Chierstin i Tullen, pigan Helena Jšnsdotter hos Hagrelius

 

1759 nr 05, fšdd 17591219, dšpt 17591219: Carl, Rosendals Šgor

far: Nils MŒnsson, SkrŠddare

mor: Christina Larsdotter

dopvittnen: Sven Larsson i JŠrstad, Kar Olofsson i Ullevi, drŠngen Anders Karsson i JŠrstad, Anders Hemmingssons i Rosendal hustru Chierstin, Jšns Svenssons i OrŒs hustru Carin, Eric Nilssons i Ullevi dotter Ingrid

 

1760 nr 01, fšdd 17600114, dšpt 17600117: Carl, Uddarps Šgor

far: Kar Nilsson

mor: Maria Carlsdotter

dopvittnen: HŒlsten MŒnsson pŒ Uddarps Šgor, Nils Eliasson frŒn Herrberga, drŠng Johannes Svensson i JŠrstad by, Anders Jšnssons i PrŠstegŒrden hustru Maria Nilsdotter, hustru Ingrid Johansdotter frŒn Hšgaby, pigan Lotta Svensdotter i BondprŠstegŒrden

 

1760 nr 02, fšdd 17600210, dšpt 17600210: Peter, Kopporp

far: Jšns Olofsson, Hemmansbrukaren

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: Olof Olofsson i GlŠnstorp, Per Olofsson i Ullevi, Jšns Karsson rŠttare pŒ Linnevad, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad by, bokh Lundbergs hustru Trosell pŒ Linnevad, Olof Olofssons i GlŠnstorp hustru Annika Nilsdotter, pigan Helena Jonsdotter i JŠrstad by

 

1760 nr 03, fšdd 17600320: Se anm, JŠrstad

far: Lars Svensson, Bonde

mor: Anna Nilsdotter

anm: En dšdfšdd dotter som jordfŠstes den 24 ejusdem

 

1760 nr 04, fšdd 17600409, dšpt 17600411: Ingrid, Ullevi

far: Lars Andersson, RusthŒllare

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joachim Abelsson i Ullevi, klockaren Olof Hultin, drŠngen Anders Karsson i JŠrstad, mjšlnaren Sven Jšnssons i …jebro hustru Brita MŒnsdotter, Adam Larssons i Ullevi hustru Lisken Larsdotter, pigan Lisken Haraldsdotter i Ullevi

 

1760 nr 05, fšdd 17600418, dšpt 17600420: Catharina, Uddarp

far: Kar Johansson, Skattebonde

mor: Margareta Arvidsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Joachim Abelsson i Ullevi, frŠlsebonden Lars Svensson i JŠrstad, drŠngen Andreas Lind i Vistena Allhelgona, inspectorskan i Vistena och Allhelgona Cnattingia, Sven Nilssons hustru ibidem Annika Olofsdotter, Kar Nilssons pŒ Uddarps Šgor hustru Maria Carlsdotter, pigan Brita Maria Lind i Vistena

 

1760 nr 06, fšdd 17600418 (kl 6 fm), dšpt 17600421: Gabriel

far: Andreas Hagrelius, Comministri herr

mor: Magdalena Rydbom

dopvittnen: Hšgv herr baron och cammarherren Eric Funck, bokhŒllaren Gustaf Lundberg, Jšns Jonasson i Tollstad och Sjšgestad socken, Jonas MŒnsson i Rappestad by och socken, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad by, prosten M Cr M Walboms hustru Catharina Sophia Walbom, Jšns MŒnssons hustru Lisa Jšnsdotter i Rappestad by och socken, jungfru Eva Catharina Sšderman

 

1760 nr 07, fšdd 17600602: Se anm

far: Kar Larsson, RusthŒllare

mor: Ingeborg Karsdotter

anm: En dšdfšdd son som jordfŠstes den 15 ejusdem

 

1760 nr 08, fšdd 17600614, dšpt 17600615: Carl, GlŠnstorp

far: Lars Carlsson, Salpetersjudare

mor: Maria Nilsdotter

dopvittnen: Kar Larsson i Stagelstorp, Jšns Olofsson i Kopporp, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, Olof Olofssons i GlŠnstorp hustru Anna Nilsdotter, salpetersjudare Kar Carssons pŒ Mšrby Šgor i Viby hustru Christina, pigan Brita Carsdotter ibidem

 

1760 nr 09, fšdd 17600728, dšpt 17600730: Catharina Elisabeth, …na

far: Anders Andersson, Mjšlnare

mor: Anna Larsdotter

dopvittnen: FŠltvŠbeln Fredric Pihlgren i …jebro, mjšlnaren Eric Andersson ibidem, mjšlnaren Sven Jonsson ibidem, drŠngen Carl Norling ibidem, Hammarsmedens i Forsa hustru Elisabeth Johansdotter, hustru Catharina Ericsdotter i …jebro, pigan Susanna Nilsdotter ibidem

 

1760 nr 10, fšdd 17600924, dšpt 17600929: Elizabeth Juliana, Klackeborg

far: Gustaf Lundberg, BokhŒllare och arrendator

mor: Maria Christina Trosell

dopvittnen: Comminister Anders Hagrelius i JŠrstad, rusthŒllaren Joachim Abelsson i Ullevi, rusthŒllaren Anders Jšnsson i Hassla, drŠngen Lars MŒnsson i Vallerstad, fiscalens i Westerwik Peter Trosells hustru madame Sidonia Juliana Hammarstrand, Peter Sjšbergs pŒ Stallberg i Sya hustru Albertina Lundberg, Jšns Jšnssons i Hassla Nedre holme hustru Catharina Andersdotter, pigan Maria MŒnsdotter i Vallerstad

 

1760 nr 11, fšdd 17601017, dšpt 17601019: Maria, Rosendahl

far: Anders Hemingson, Afladna frŠlsebonden

mor: Chierstin Svensdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Sven Larsson i smesta och Ekebyborna, drŠngen Eric Nilsson i kerby och Ekebyborna, drŠngen Peter Persson i Rosendal, Anders Jšnssons i BondprŠstegŒrden hustru Maria MŒnsdotter, soldatlŠrlings hustru Jllika MŒnsdotter, pigan Anna Christina Nilsdotter i JŠrstad by

 

1761 nr 01, fšdd 17610124, dšpt 17610125: Magnus, Ullevi Šgor

far: Peter Ullgren, Ryttare

mor: Carin Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Joachim Abelsson i Ullevi, Ryttaren Kar Lundqvist pŒ Moen, drŠngen HŒkan Olofsson i Ullevi, hustru Anna Larsdotter i …jebro Herrberga socken, hustru Carin MŒnsdotter i Ullevi, pigan Brita Jansdotter ibidem

 

1761 nr 02, fšdd 17610214, dšpt 17610214: Ingrid (se anm), Ullevi

far: Nils Larsson

mor: Lisken Svensdotter

dopvittnen: Johannes Andersson i Ullevi, Kar Olofsson ibidem, Harald Samuelssons hustru Ingrid Karsdotter ibidem, hustru Carin MŒnsdotter ibidem, pigan Lisken Haraldsdotter ibidem

anm: Dagen dŠrpŒ fick samma hustru en dšdfšdd dotter

 

1761 nr 03, fšdd 17610322, dšpt 17610323: Anders, BondprŠstegŒrden

far: Jonas Lindgren, Soldat

mor: Margaretha Nilsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, MŒns Karsson i JŠrstad by, Lars Svensson ibidem, DrŠngen Olof HŒkansson i BondprŠstegŒrden, Comministri herr Andr Hagrelius hustru Magdalena Rydbom, Anders Jšnssons hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Helena Jšnsdotter i JŠrstad by, pigan Carin Svensdotter ibidem

 

1761 nr 04, fšdd 17610411, dšpt 17610412: Anna, GlŠnstorp

far: Olof Olofsson, FrŠlsebonde

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Comministren herr Andreas Hagrelius, Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Peter Svensson i Rosendal, bokhŒllare Gustaf Lundbergs hustru Maria Christina Trosell pŒ Klackeborg, Kar Johanssons i Uddarp hustru Gretha Arvidsdotter, pigan Helena Jonsdotter i JŠrstad by

 

1761 nr 05, fšdd 17610421, dšpt 17610422: Catharina, JŠrstad Šgor

far: Anders Lindstedt, Ryttare

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Bonden Lars Svensson i JŠrstad, klockaren Olof Hultin, drŠngen Jšns Svensson i JŠrstad, Lars Svenssons hustru i JŠrstad Anna Nilsdotter, MŒns MŒnssons i Berg hustru Anna Svensdotter, pigan Maria Jonsdotter i JŠrstad

 

1761 nr 06, fšdd 17610520, dšpt 17610522: Catharina, Ullevid Šgor

far: Peter Lundqvist, Ryttare

mor: Lisken Karsdotter

dopvittnen: Bonden Nils Larsson i Ullevi, Anders Nilsson i Piltorpet, ryttaren Peter Ullgren ibidem Ullevi, drŠngen Kar Ericsson i Ullevi, Lars Anderssons i Ullevi hustru Carin MŒnsdotter, Anders Nilssons i Piltorp hustru Annika Jonsdotter, pigan Annika Karsdotter i Ullevi

 

1761 nr 07, fšdd 17610628, dšpt 17610629: Carl, JŠrstad

far: MŒns Karsson, Bonde

mor: Maria Svensdotter

dopvittnen: Comministren herr Andreas Hagrelius, bonden Lars Svensson i JŠrstad, rŠttaren pŒ Linevad Anders Gudmundsson, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, comministri i JŠrstad hustru Magdalena Rydbom, Sven Larssons i JŠrstad hustru Carin Svensdotter, soldat Hagelbergs hustru Maria Johansdotter, pigan Helena Jonsdotter i JŠrstad

 

1761 nr 08, fšdd 17610914, dšpt 17610916: Peter, Bergs Šgor

far: Magni Karsson

mor: Chierstin Larsdotter

dopvittnen: Bonden Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, bonden MŒns MŒnsson i Berg, drŠngen Nils Andersson i Rosendal, drŠngen Johan Svensson i JŠrstad, Anders Jšnssons hustru i BondprŠstegŒrden Maria MŒnsdotter, MŒns MŒnssons i Berg hustru Anna Svensdotter, pigan Catharina Svensdotter i JŠrstad

 

1761 nr 09, fšdd 17611012, dšpt 17611014: Catharina, Kopporp

far: Jšns Olofsson, Bonde

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: BokhŒllare Gustaf Lundberg pŒ Klackeborg, bonden Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Peter MŒnsson i Vallerstad, bonden Kar Olofssons i Ullevi hustru Maria Bengtsdotter, Holger Anderssons i Stagelstorp hustru Maria Svensdotter, pigan Catharina MŒnsdotter i Vallerstad

 

1761 nr 10, fšdd 17611229, dšpt 17620101: Nils, Piltorpet pŒ Ullevi Šgor

far: Anders Nilsson, Torpare

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllare Joachim Abelsson i Ullevi, rusthŒllare Lars Andersson ibidem, drŠngen Kar Ericsson ibidem, drŠngen Jšns Haraldsson ibidem, Lars Anderssons hustru Carin MŒnsdotter ibidem, ryttare Kar Lundqvists hustru Lisken Karsdotter pŒ Moen, pigan Maja Stina Joachimsdotter i Ullevi, pigan Anna Karsdotter ibidem

 

1762 nr 01, fšdd 17620224, dšpt 17620228: Maria Catharina, Klackeborg

far: Gustaf Lundberg, BokhŒllare och arrendator

mor: Maria Christina Trosell

dopvittnen: Prosten Magr Eric M Walbom, adjunctus ministerii Petrus Aurin, FŠltvŠbeln herr Fredric Pihlgren i Torpa och Herrberga, Inspectoren pŒ Mantorp i Veta Abr …hrstrand, prosten Walboms hustru Cath Soph Roos, comminister Hagrelius hustru Magdalena Rydbom, jungfru Judith Dorothea Roos, Inspector …hrstrands hustru Christina Lundberg

 

1762 nr 02, fšdd 17620417, dšpt 17620418: Kierstin, Ullevi Šgor

far: Jonas Samuelsson, Torpare

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Jonas Larsson i Ullevi, rusthŒllare Peter Larsson ibidem, drŠngen Kar Ericsson ibidem, hustru Carin MŒnsdotter ibidem, hustru Anna Andersdotter i Piltorpet, pigan Maria Christina Joachimsdotter i Ullevi

 

1762 nr 03, fšdd 17620927, dšpt 17620929: Maria, Uddarp

far: Kar Johansson, Bonde

mor: Greta Arvidsdotter

dopvittnen: Bonden Anders Karsson i Uddarp, torparen Anders Jonsson pŒ JŠrstads Lšten, drŠngen Anders Johansson i JŠrstad, Anders Jšnssons hustru Maria Nilsdotter i BondprŠstegŒrden, soldaten Lindgrens hustru Greta Nilsdotter pŒ dito gŒrds Šgor, pigan Catharina Svensdotter i JŠrstad

 

1762 nr 04, fšdd 17621118, dšpt 17621121: MŒns, Rosendal

far: Nils MŒnsson, SkrŠddare

mor: Christina Larsdotter

dopvittnen: Bonden Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, bonden Carl Jšnsson i Rosendal, drŠng och sockenskrŠddare Peter Larsson i Ullevi, MŒns MŒnssons i Berg hustru Anna Svensdotter, skrŠddarens i Semietorp Anna Jonsdotter, pigan Catharina Svensdotter i JŠrstad

 

1762 nr 05, fšdd 17621126, dšpt 17621128: Maria, Ullevi Šgor

far: Peter Lundqvist, Ryttare

mor: Lisken Karsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Joachim Abelsson i Ullevi, rusthŒllare Jonas Ericsson ibidem, drŠngen Johannes Svensson i JŠrstad, rusthŒllare Jonas Larssons i Ullevi hustru Ingrid Larsdotter ryttare Pehr Ullgrens hustru Carin Jšnsdotter, pigan Lisken Haraldsdotter i Ullevi

 

1762 nr 06, fšdd 17621201, dšpt 17621202: Kar, Moen

far: Kar Johansson

mor: Ingeborg Karsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Andersson i Ullevi, bonden Kar Olofsson ibidem, drŠngen Kar Ericsson ibidem, hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Carin Carlsdotter pŒ Moen, pigan Maria Christina Joachimsdotter i Ullevi

 

1762 nr 07, fšdd 17621213, dšpt 17621214: Hans, BostŠllet i Uddarp

far: Anders Karsson, Bonde

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: Bonden Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, bonden Kar Olofsson i Ullevi, drŠngen Kar Karsson i SkŠnninge, com Hagrelius hustru Magdalena Rydbom, Anders Jonssons i BondprŠstegŒrden hustru Maria Nilsdotter, pigan Catharina Svensdotter i JŠrstad

 

1763 nr 01, fšdd 17630110: Se anm, Rosendal

far: Carl Jšnsson

mor: Chierstin Svensdotter

anm: Dšdfšdd son som begravdes den 16 januari

 

1763 nr 02, fšdd 17630216, dšpt 17630216 nšddop: Nils, Kiltorpet

far: Anders Nilsson

mor: Annika Svensdotter

anm: Nšddopet ska vara fšrrŠttadt av Ullmans hustru, med dšpelsen under bšn, Fader vŒr och VŠlsignelsen

 

1763 nr 03, fšdd 17630311, dšpt 17630311: Maria, BondprŠstegŒrdens Šgor

far: Jonas Andersson Lind, Soldat

mor: Margaretha Nilsdotter

dopvittnen: Bonden Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Anders Johansson ibidem, Anders Jšnssons hustru Maria MŒnsdotter ibidem, pigan Ingrid MŒnsdotter ibidem

 

1763 nr 04, fšdd 17630420, dšpt 17630424: Anders Petrus, Klackeborg

far: Gustaf Lundberg, BokhŒllare

mor: Maria Christina Trosell

dopvittnen: Landgewaldigern Petrus Ollonberg pŒ Narfweryd, candidaten Herr Carl Magnus Ollonberg, bonden i Skonberga och Normlšsa socken Jšns Olofsson, kšpman? i SkŠnninge madame Margaretha Westerstršm, jungfru Sara Margaretha Wetterstršm ibidem, Anders Jšnssons i BondprŠstegŒrden hustru Maria Nilsdotter

 

1763 nr 05, fšdd 17630713, dšpt 17630715: Margaretha, Ullevi Šgor

far: Johan Backman, Soldat

mor: Maria Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Jonas Ericsson i Ullevi, klockaren Olof Hultin, drŠng Ander Jšnsson i Ullevi, MŒns Nilsson i …jebro hustru Anna, Lars Anderssons i Gagnby hustru Lisken, pigan Lisken Haraldsdotter i Ullevi

 

1763 nr 06, fšdd 17630814, dšpt 17630816: Peter, Uddarps Šgor

far: Kar Nilsson

mor: Maria Carlsdotter

dopvittnen: Kar Olofsson i Uddarp, klockaren Olof Hultin, drŠngen Eric Hansson i JŠrstad, mjšlnaren Ivan Jonsson i …jebro hustru Brita MŒnsdotter, soldat Lingrens hustru Margaretha Nilsdotter, pigan Helena Jonsdotter i JŠrstad

 

1763 nr 07, fšdd 17630914, dšpt 17630916: Anna, SŠterstorp

far: Per Ivansson, Torpare

mor: Charlotta Elisabeth Svensdotter

dopvittnen: Snickaren MŒns MŒnsson i SŠterhult, bonden Olof Olofsson i GlŠnstorp, drŠngen Pehr Johansson i Klackeborg, bokhŒllare Lundbergs hustru Maria Christina Trosell, Jšns Svensson i OrŒs hustru Anna, pigan Maria i Klackeborg

 

1763 nr 08, fšdd 17630924: Se anm, Berg

far: Magni MŒnsson

mor:

anm: Fšddes utan liv Magni MŒnssons i Berg son Begrofs den 28

 

1763 nr 09, fšdd 17631231, dšpt 17640101: Johannes, Ullevi Šgor

far: Peter Ullgren, Ryttare

mor: Catharina Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Karsson i Ullevi, avskedade soldaten Johan Backman, drŠngen Anders Karsson i Ullevid, hustru Maria Ericsdotter ibidem, hustru Lisken Karsdotter pŒ Ullevi Mo, pigan Ingrid Ericsdotter i Ullevid

 

1764 nr 01, fšdd 17640103, dšpt 17640104: Rebecca, GlŠnstorp

far: Olof Olofsson, Bonde

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllsŠgare Notarien i Vadstena C Hiersdorph, bonden i JŠrstad Lars Svensson, drŠngen Eric Hansson, Notarien Hiersdorphs hustru Rebecca Kindstršm, hustru Kierstin Svensdotter i Rosendahl, hustru Kierstin Larsdotter i Rosendals torp,

 

1764 nr 02, fšdd 17640122, dšpt 17640129: Ingrid

far: Jonas Ullstedt, Ryttare

mor: Maria Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Peter Larsson i Ullevi, rusthŒllare Kar Ericsson ibidem, drŠngen Jšns Olofsson i Uddarp, Com Hagrelius hustru Magdalena Rydbom, hustru Catharina Nilsdotter i Ullevi, pigan Catharina Olofsdotter i Uddarp

 

1764 nr 03, fšdd 17640205, dšpt 17640206: Arvid, Ullevi

far: Olof Arfvidsson, RusthŒllare

mor: Christiana RegnŽr

dopvittnen: RusthŒllare Lars Andersson i Ullevi, rusthŒllare Kar Ericsson ibidem, drŠng Nils Ericsson ibidem, hustru Anna Arvidsdotter i sšdra Carleby och Normlšsa, hustru Gretha Arvidsdotter i Uddarp, pigan Sara Olofsdotter i sšdra Carleby, pigan Anna Karsdotter i …jebro

 

1764 nr 04, fšdd 17640329, dšpt 17640329: Peter, Ullevi

far: Anders Karsson

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: Johannes Andersson, Jšns Svensson, drŠngen Johannes Svensson, hustru Ingrid Karsdotter, hustru Brita Larsdotter, pigan Brita Johansdotter alla hemma uti Ullevi

 

1764 nr 05, fšdd 17640514, dšpt 17640516: Joachim, Ullevi

far: Kar Ericsson, RusthŒllare

mor: Maja Stina Joachimsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Jonsson i Hassla, rusthŒllare Jonas Larsson i Ullevi, drŠngen Nils Ericsson ibidem, Com Andr Hagrelius hustru Magdalena Rydbom, RusthŒllare Olof Anderssons hustru Christiana RegnŽr i Ullevi, pigan Margaretha Ericsson ibidem

 

1764 nr 06, fšdd 17640625, dšpt 17640627: Gustaf, Klackeborg

far: Gustaf Lundberg, BokhŒllare och arrendator

mor: Maria Christina Trosell, Madame

dopvittnen: RusthŒllare Jšns Ericsson i Carleby och Herrberga, trŠgŒrdsmŠst Nils Lindberg pŒ Linnevad, drŠngen Eric Jonsson i Carleby och Herrberga, drŠngen Olof HŒkansson i Klackeborg, rusthŒllare Jšns Ericssons hustru Gretha Olofsdotter i Carleby, Hollers hustru i Stagelstorp Maria Andersdotter, pigan Lena Karsdotter i Klackeborg, pigan Catharina ibidem

 

1764 nr 07, fšdd 17640801, dšpt 17640802: Petrus, Ullevi

far: Peter Larsson

mor: Catharina Nilsdotter

dopvittnen: Jonas Larsson i Ullevi, Per Ericsson ibidem, drŠng Nils Ericsson ibidem, hustru Ingrid Larsdotter ibidem, hustru Christina Maria Joachimsdotter ibidem, pigan Catharina Joachimsdotter ibidem

 

1764 nr 08, fšdd 17640923, dšpt 17640924: Catharina, Bergs Šgor

far: MŒns Karsson

mor: Christin Larsdotter

dopvittnen: Holsten MŒnsson pŒ Uddarps Šgor, skrŠddaren Anders i Semietorp, drŠngen Eric Hansson i JŠrstad, Lars Svenssons hustru Anna ibidem, skrŠddare Anders hustru Anna i Semietorp, pigan Gretha Andersdotter i Rosendahl

 

1764 nr 09, fšdd 17641027, dšpt 17641030: Jšns, BondprŠstegŒrden

far: Anders Jšnsson, Bonde

mor: Maria MŒnsdotter

dopvittnen: Kar Olofsson i Uddarp, Holsten MŒnsson pŒ Uddarps Šgor, drŠngen Johan Svensson i JŠrstad by, Kar Olofssons hustru Maria i Uddarp, Kar Johanssons hustru Gretha Arfvidsdotter ibidem, pigan Catharina Svensdotter i JŠrstad by

 

1764 nr 10, fšdd 17641117, dšpt 17641118: Harald, Ullevi

far: Eric Haraldsson

mor: Ingrid Jšnsdotter

dopvittnen: Jšns Ericsson i Ullevi, Lars Andersson ibidem, drŠngen Lars Jšnsson i Linkelšsa VŠsterlšsa socken, Lars Anderssons hustru Catharina i Ullevi, Anders Karssons hustru Maria Hansdotter ibid, pigan Lisken Johansdotter ibidem

 

1764 nr 11, fšdd 17641209, dšpt 17641210: Jonas, Moen

far: Pehr Lundqvist, Ryttare

mor: Lisken Karsdotter

dopvittnen: Jonas Ericsson i Ullevi, Eric Haraldsson ibidem, drŠng Nils ibidem, Jšns Svenssons hustru Brita Larsdotter ibidem, Jonas Samuelssons hustru Brita Andersdotter ibidem, pigan Annika Jšnsdotter ibidem

 

1765 nr 01, fšdd 17650213, dšpt 17650214: Lisken, Ullevi Mo hos rytt Ullgren

far: Se anm

mor: Lisken Svensdotter

dopvittnen: Johannes Andersson i Ullevi, Nils Larsson ibidem, drŠng Magnus Karsson ibidem, hustru Lisken Karsdotter ryttare Lundqvists pŒ Moen, ? Johanssons hustru Ingeborg Karsdotter pŒ Moen, pigan Lisa Andersdotter i Ullevi

 

1765 nr 02, fšdd 17650308, dšpt 17650310: Anna Christina, Ullevi Mo

far: Hary Sšderman, Soldat

mor: Kerstin Hinricsdotter

dopvittnen: Nils Larsson i Ullevi, Jonas Larsson ibidem, drŠng Magnus Karsson ibidem, Jonas Larssons hustru Ingrid Larsdotter ibidem, Eric Haraldssons hustru Ingrid Jšnsdotter ibidem, pigan Margaretha Ericsdotter ibidem

 

1765 nr 03, fšdd 17650313, dšpt 17650315: Magnus, JŠrstad by

far: MŒns Karsson, Bonde

mor: Maria Svensdotter

dopvittnen: Kar Larsson i Ullevi, mr Peter Lindberg pŒ Linevad, drŠng Eric Hansson i JŠrstad, €nkan hustru Carin Jonasdotter ibidem, Lars Svenssons hustru Anna Nilsdotter ibidem, pigan Annica Karsdotter ibidem

 

1765 nr 04, fšdd 17650523, dšpt 17650526: Maria, Kiltorpet

far: Anders Nilsson

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllare Kar Eriksson i Ullevi, rusthŒllare Kar Andersson ibidem, drŠng Nils ? ibidem, rusthŒllare Jonas Larssons hustru Ingrid Larsdotter ibidem, rusthŒllare Larssons hustru Karin Nilsdotter ibidem, pigan Margaretha Ericsdotter ibidem

 

1765 nr 05, fšdd 17650902, dšpt 17650903: Petrus, Ullevi Mo

far: Johan Backman, Soldat

mor: Maria Jšnsdotter

dopvittnen: Kar Olofsson i Uddarp, Nils Larsson i Ullevi, drŠngen Magnus ibidem, Kar Olofssons i Uddarp hustru Maria Bengtsdotter, Kar Larssons i Ullevi hustru Karin Nilsdotter, pigan Lisa Johansdotter i Ullevi

 

1765 nr 06, fšdd 17650922, dšpt 17650922: Catharina, SŠtertorp

far: Kar Svensson, Torpare

mor: Charlotta Elizabeth Svensdotter

dopvittnen: Olof Olofsson i GlŠnstorp, Olof MŒnsson i Humpen, drŠng Jšns Andersson pŒ Klakeborg, Anders Jšnssons i BondprŠstegŒrdens hustru Maja, Holger Anderssons i Hagelstorp hustru Maria, pigan Catharina Svensdotter i JŠrstad

 

1765 nr 07, fšdd 17651014, dšpt 17651020: Elizabeth

far: Jon Ullstedt, Ryttare

mor: Maria Olofsdotter

dopvittnen: Kar Olofsson i Uddarp, Kar Andersson i Ullevid, drŠng Johan Svensson i JŠrstad, Anders Jšnssons hustru Maria i BondprŠstegŒrden, Kar Johanssons hustru i Uddarp Gretha Arfvidsdotter, pigan Carin Svensdotter i JŠrstad

 

1766 nr 01, fšdd 17660601, dšpt 17660601: Annica, Ullevi

far: Anders Karsson, RusthŒllare

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: Jonas Ericsson i Ullevi, Lars Andersson ibidem, drŠng Nils MŒnsson ibidem, hustru Maria Ericsdotter ibidem, hustru Brita Karsdotter ibidem, pigan Lisa Johansdotter ibidem

 

1766 nr 02, fšdd 17660702, dšpt 17660705: Eva Christina, Rosendahl

far: Gustaf Lundberg, BokhŒllare

mor: Maria Christina Trozell, Madame

dopvittnen: Bonden Lars Svensson i JŠrstad, bonden Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Eric Hansson i JŠrstad, Lars Svenssons hustru Anna Andersdotter i JŠrstad, Erics hustru i Tullen Anna Ericsdotter, pigan Maria Karsdotter i Rosendahl

 

1766 nr 03, fšdd 17660723, dšpt 17660725: Sara, Ullevi

far: Olof Arvidsson, RusthŒllare

mor: Christiana Johansdotter RegnŽr

dopvittnen: RusthŒllare Peter Andersson i Ullevi, Jšns Svensson ibidem, drŠng Peter Larsson ibidem, hustru Catharina Nilsdotter ibidem, hustru Kierstin Larsdotter ibidem, pigan Lisken Haraldsdotter ibidem

 

1766 nr 04, fšdd 17660920, dšpt 17660921: Anna, Ullevi Mo

far: Peter Lundqvist, Ryttare

mor: Lisken Karsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Kar Andersson i Ullevi, rusthŒllare Anders Karsson ibidem, drŠng Nils Ericsson ibidem, rusthŒllare Johannis Anderssons hustru ibidem Maria, soldat Backmans hustru Maria Jšnsdotter, pigan Margaretha Ericsdotter i Ullevi

 

1766 nr 05, fšdd 17660921, dšpt 17660923: Anna, Ullevi

far: Jonas Larsson, RusthŒllare

mor: Ingrid Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Peter Larsson i Ullevi, rusthŒllaren Kar Ericsson ibidem, drŠngen Nils MŒnsson ibidem, Harald Nilssons hustru i Vallerstad Catharina Larsdotter, Magni Karssons hustru pŒ Ullevi Šgor Christin Larsdotter, pigan Catharina Jšnsdotter i Vallerstads by

 

1766 nr 06, fšdd 17661006, dšpt 17661010: Ingrid, Ullevi

far: ? Andersson, RusthŒllare

mor: Catharina Joachimsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Bengtsson i Axstad och Hšgby socken, rusthŒllare Jonas Larsson i Ullevi, drŠngen Lars Karsson i Ullevi, hustru Catharina Larsdotter i BjŠlbo, hustru Christiana RegnŽr i Ullevi, pigan Margaretha Ericsdotter ibidem

 

1766 nr 07, fšdd 17661108: Se anm, Ullevi

far: Peter Larsson, DrŠng

mor: Ingrid Ericsdotter, Piga

dopvittnen: Se anm

anm: Ett dšdfštt gossebarn, fšr vilken av dr Peter Larsson var redan lysning uttagen och vilken drŠng erkŠnt sig som barnafader

 

1766 nr 08, fšdd 17661121, dšpt 17661123: Jonas, Ullevi

far: Eric Haraldsson, Bonde

mor: Ingrid Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Jonas Larsson i Ullevi, rusthŒllare Pehr Larsson ibidem, drŠngen Jonas Jonsson ibidem, Jonas Larssons hustru Ingrid Larsdotter ibidem Lars Jonsson i Ljunga och Veta hustru Maria Ericsdotter pigan Christin Jšnsdotter i Ullevi

 

1766 nr 09, fšdd 17661205, dšpt 17661207: Johannes, Ullevi

far: Kar Johansson, Torpare

mor: Ingeborg Karsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Jonas Ericsson i Ullevi, drŠng Anders Jšnsson ibidem, Anders Karssons hustru Maria Hansdotter ibidem, Kar Ericssons hustru Catharina Andersdotter ibidem, pigan Anna Gretha Andersdotter ibidem

 

1766 nr 10, fšdd 17661218, dšpt 17661219: Carl Fredric, Berg

far: Eric Larsson, Bonde

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Dšptes pŒ Linnevad Com Andreas Hagrelius, BetjŠnten Sr Carl Axberg pŒ Linnevad, fršken Friderica Ludovica Ugla, jungfru Gretha Stina Schenling pŒ Linnevad

 

1766 nr 11, fšdd 17661219, dšpt 17661221: Maria, Ullevi Šgor

far: Johan Zachariasson, Torpare

mor: Catharina Bengtsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Pehr Andersson i Ullevi, bonden Kar Bengtsson i Unfstad? SkeppsŒs socken, drŠngen Kar Karsson i Ullevi, Jšns Svenssons hustru Brita Larsdotter ibidem, Anders Karssons hustru Maria Hansdotter ibidem, pigan Annica Andersdotter i Rogstorp Hšgby

 

1767 nr 01, fšdd 17670106, dšpt 17670106: Olof

far: Jon Ullstedt, Ryttare

mor: Maria Olofsdotter

dopvittnen: Nils MŒnsson i …jebro Herrberga socken, Eric Haraldsson i Ullevi, drŠngen Magnus Larsson i …jebro, hustru Catharina Joachimsdotter i Ullevi, hustru Susanna MŒnsdotter i …jebro, pigan Lisa Johannisdotter i Ullevi

 

1767 nr 02, fšdd 17670331, dšpt 17670401: Catharina, Ullevi

far: Peter Larsson, RusthŒllare

mor: Catharina Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Kar Ericsson i Ullevi, rusthŒllare Peter Andersson ibidem, drŠngen HŒkan Olofsson ibidem, Jonas Larssons hustru Ingrid Larsdotter ibidem, Peter Anderssons hustru Catharina Joachimsdotter ibidem, pigan Maria Larsdotter ibidem

 

1767 nr 03, fšdd 17670604, dšpt 17670607: Petrus, Ullevi

far: Magni Karsson

mor: Lisa Johansdotter

dopvittnen: Peter Larsson i Ullevi, Anders Karsson ibidem, drŠngen Lars Karsson ibidem, hustru Catharina MŒnsdotter ibidem, hustru Catharina Bengtsdotter ibidem, pigan Chierstin Jonsdotter ibidem

 

1767 nr 04, fšdd 17670722, dšpt 17670725: Anders, Ullevi

far: Kar Ericsson, RusthŒllare

mor: Karin Andersdotter

dopvittnen: Peter Larsson i Ullevi, Anders Karsson ibidem, Sven Andersson i Hassla Vallerstad socken, hustru Gretha Nilsdotter i SlŒttet FornŒsa socken, hustru Catharina Nilsdotter i Ullevi, pigan Maria Andersdotter i SlŒttet FornŒsa socken

 

1767 nr 05, fšdd 17670911, dšpt 17670913: Lars, Ullevi Šgor

far: Magni Karsson, Torpare

mor: Kerstin Larsdotter

dopvittnen: Kar Ericsson i Ullevi, Anders Karsson ibidem, drŠng Nils Ericsson ibidem, hustru Catharina MŒnsdotter ibidem, hustru Karin Karsdotter pŒ Vallerstads prŠstegŒrds Šgor, pigan Stina Larsdotter i JŠrstad

 

1767 nr 06, fšdd 17671027, dšpt 17671028: Lars, Ullevi

far: Peter Larsson

mor: Ingrid Ericsdotter

dopvittnen: Jonas Larsson i Ullevi, Peter Larsson ibidem, drŠng Jonas Jonsson ibidem, Olof Arfvidssons hustru Christiana RegnŽr ibidem, Johan Zachrissons hustru Carin Bengtsdotter pŒ Ullevi Šgor, pigan Margaretha Ericsdotter i Ullevi

 

1768 nr 01, fšdd 17680105, dšpt 17680106: Christina, Hassla Šgor

far: Abraham Svensson, Torpare

mor: Maria Karsdotter

dopvittnen: Rytt Peter Piltrae, rusthŒllare Johan Johansson i Hassla, drŠng Sven Andersson ibidem, Lars Johanssons hustru Chierstin Andersdotter ibidem, ryttare Per Hasselboms hustru Karin Jonsdotter pŒ Hassla Šgor, pigan Maja Stina Andersdotter i Hassla

 

1768 nr 02, fšdd 17680121, dšpt 17680121: Maria, Uddarp

far: MŒns Persson

mor: Sara Jacobsdotter

dopvittnen: Soldat Per Hagelberg, drŠng Kar MŒnsson i BondprŠstegŒrden Anders Gudmundssons hustru Anna i Šgorna pigan Maja Nilsdotter i Uddarp

anm: Barnafadren angafs gifta MŒns Persson

 

1768 nr 03, fšdd 17680407, dšpt 17680408: Anna Maria, JŠrstad

far: MŒns Karsson, Bonde

mor: Maria Svensdotter

dopvittnen: NŠmndeman Kar Ericsson i Ullevi, rusthŒllare Kar Andersson ibidem, drŠng Lars Karsson ibidem, Kar Ericssons hustru Carin Andersdotter ibidem, Kar Anderssons hustru Carin Joachimsdotter ibidem, pigan Ingrid Karsdotter ibidem

 

1768 nr 04, fšdd 17680520, dšpt 17680523: Petrus

far: Gustaf Lundberg, BokhŒllare

mor: Maria Christina Trozell, Madame

dopvittnen: Petrus Larsson i Ullevi, Jonas Larsson ibidem, drŠng Eric Hansson i JŠrstad, hustru Ingrid Larsdotter i Ullevi, hustru Anna Svensdotter i Berg, pigan Kierstin Larsdotter i JŠrstad

 

1768 nr 05, fšdd 17680522, dšpt 17680523: Sven, GlŠnstorp

far: Olof Olofsson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Lars Olofsson i Kopporp, Jšns Israelsson i GlŠnstorp, drŠng Nils Karsson i Kopporp, hustru Anna MŒnsdotter ibidem, hustru Maria Olofsdotter i Uddorp, pigan Anna Jšnsdotter i OrŒs

 

1768 nr 06, fšdd 17680602, dšpt 17680605: Jonas, Ullevi Šgor

far: Hans Sšderman, Soldat

mor: Kierstin Hinricsdotter

dopvittnen: Johannes Andersson i Ullevi, Lars Andersson ibidem, drŠng Nils Ericsson ibidem, hustru Maria Ericsdotter ibidem, hustru Lisa Johansdotter ibidem, pigan Lisken Haraldsdotter ibidem

 

1768 nr 07, fšdd 17680925, dšpt 17680926: Petrus, Ullevi Šgor

far: Johan Zachariasson

mor: Carin Bengtsdotter

dopvittnen: NŠmndemannen Kar Ericsson i Ullevi, Jšns Svensson ibidem, drŠng Lars Karsson ibidem, Per Anderssons hustru Carin Joachimsdotter ibidem, MŒns Karssons hustru Lisa Johansdotter ibidem, pigan Gretha Ericsdotter i Ullevi

 

1768 nr 08, fšdd 17681002, dšpt 17681003: Daniel, Ullevi

far: Sven Danielsson

mor: Kierstin Jšnsdotter

dopvittnen: Anders Karsson i Ullevi, Magnus Karsson ibidem, drŠng Lars Karsson ibidem, hustru Maria Ericsdotter Johannis hustru ibidem, hustru Lisa Johannisdotter Magni Karssons ibidem, pigan Ingrid Karsdotter ibidem

 

1768 nr 09, fšdd 17681111, dšpt 17681113: Eric, BondprŠstegŒrds Šgor

far: Peter Larsson

mor: Ingrid Ericsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Per Ericsson i Ullevi, drŠng Nils Andersson i Uddorp, hustru Maja MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Carin MŒnsdotter i Ullevi, pigan Anna Jšnsdotter i Uddarp

 

1768 nr 10, fšdd 17681115, dšpt 17681116: Maria, Ullevi Šgor

far: Magni Karsson

mor: Chierstin Karsdotter

dopvittnen: Jonas Larsson i Ullevi, Peter Larsson ibidem, drŠng Nils Karsson ibidem, hustru Carin Andersdotter ibidem, hustru Chierstin Andersdotter ibidem, pigan Maria Larsdotter ibidem

 

1768 nr 11, fšdd 17681201, dšpt 17681202: Johannes

far: Peter Lundqvist, Ryttare

mor: Lisa Karsdotter

dopvittnen: Sven Danielsson i Ullevi, Magnus Karsson ibidem, drŠng Lars Karsson ibidem, hustru Karin MŒnsdotter ibidem, hustru Lisa Johannisdotter ibidem, pigan Maria Ericsdotter ibidem

 

1768 nr 12, fšdd 17681222, dšpt 17681223: Anna Maria, JŠrstad by

far: Eric Hansson

mor: Kierstin Larsdotter

dopvittnen: BokhŒll Gust Lundberg i Rosendahl, MŒns Karsson i JŠrstad, drŠng Peter Eliasson ibidem, bokh Lundbergs hustru Maria Christina Trozell, hustru Maria Carlsdotter pŒ Uddarps Šgor, pigan Anna Larsdotter i Kopporp

 

1768 nr 13, fšdd 17681227, dšpt 17681228: Eric, Ullevi

far: Olof Arfvidsson

mor: Christina RegnŽr

dopvittnen: Johannes Andersson i Ullevi, Magnus Persson Lind ibidem, drŠng Nils Karsson ibidem, hustru Maria Arfvidsdotter i …jebro Herrberga socken, hustru Karin Johannisdotter ibidem, pigan Anna Larsdotter ibidem

 

1769 nr 01, fšdd 17690211, dšpt 17690212: Eric, Ullevi

far: Kar Ericsson, NŠmndeman

mor: Catharina Andersdotter

dopvittnen: Peter Larsson i Ullevi, Lars Andersson ibidem, drŠng Nils Karsson ibidem, hustru Catharina Joachimsdotter ibidem, hustru Ingrid Ericsdotter ibidem, pigan Maria Larsdotter ibidem

 

1769 nr 02, fšdd 17690403, dšpt 17690404: Abraham, Ullevi

far: Anders Karsson, RusthŒllare

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: Sven Danielsson i Ullevi, Peter Persson i Uddarp, Carl ? Danielsson i Ullevi, Jšns Svenssons hustru Brita Larsdotter i Ullevi, Peter Perssons hustru Brita Andersdotter i Uddarp, pigan Brita Jonsdotter i Uddarp

 

1769 nr 03, fšdd 17690506, dšpt 17690507: Johannes, Ullevi

far: Magni Persson Lind

mor: Lisa Johansdotter

dopvittnen: NŠmndeman Kar Ericsson i Ullevi, Jonas Larsson ibidem, drŠng Nils Ericsson ibidem, hustru Catharina Andersdotter Kar Ericssons ibidem, hustru Kierstin Jonsdotter ibidem, pigan Margaretha Ericsdotter ibidem

 

1769 nr 04, fšdd 17690507, dšpt 17690507: Lars, Ullevi Šgor

far: Nils Arvidsson, Backstugusittare

mor: Maria Larsdotter

dopvittnen: MŒns Karsson i JŠrstad, Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Nils Andersson i Ullevi, hustru Christiana Johansdotter i Ullevi Olof Arvidssons, hustru Maria Carlsdotter pŒ Uddarps Šgor, pigan Lisken Haraldsdotter i Ullevi

 

1769 nr 05, fšdd 17690714, dšpt 17690716: Maria, JŠrstad

far: Jšns Svensson, Bonde

mor: Maria Johansdotter

dopvittnen: Lars Svensson i JŠrstad, Anders Jonsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Kar MŒnsson i JŠrstad, hustru Maja Svensdotter MŒns Karssons i JŠrstad, hustru Anna Nilsdotter Lars Svenssons ibidem, pigan Carin MŒnsdotter ibidem

 

1769 nr 06, fšdd 17690723, dšpt 17690725: Nils, Ullevis Šgor

far: Nils Nilsson

mor: Carin Nilsdotter

dopvittnen: Jšns Svensson i Ullevi, Anders Karsson ibidem, drŠngen Anders Jšnsson ibidem, hustru Brita Larsdotter i Ullevi, hustru Maria Jšnsdotter pŒ Moen, pigan Anna Jšnsdotter i Ullevi

 

1769 nr 07, fšdd 17690725, dšpt 17690727: Magnus, Berg

far: Kar MŒnsson

mor: Brita Olofsdotter

dopvittnen: Lars Svensson i JŠrstad, Andreas Carnelii i Semietorp, drŠng Kar MŒnsson i JŠrstad, hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Brita Jonsdotter i Uddarp

 

1769 nr 08, fšdd 17690906, dšpt 17690910: Sven

far: Nils Betulin, Ryttare

mor: Carin Svensdotter

dopvittnen: Jonas Larsson i Ullevi, Anders Andersson i …jebro, drŠngen Nils MŒnsson ibidem, Jonas Larssons hustru Ingrid Larsdotter i Ullevi, soldat Sšdermans hustru Christin Bengtsdotter, pigan Brita Larsdotter i Ullevi

 

1770 nr 01, fšdd 17700104, dšpt 17700106: Anna Maria, Berg senare Vistena

far: Eric Larsson, Fšrra Œbonn

mor: Anna Svensdotter

dopvittnen: Jšns Svensson i Ullevid, Nils Larsson i Vistena, drŠngen Johannes Svensson ibidem, Nils Larssons hustru Maria Bengtsdotter ibidem, Anders Johanssons hustru Maria Larsdotter ibidem, pigan Catharina Ivansdotter ibidem

 

1770 nr 02, fšdd 17700308, dšpt 17700309: Anna, Uddarp

far: Kar Karsson

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: Kar Johansson i Uddarp, Anders Karlsson i Ullevid, drŠngen Nils Ericsson i Uddarp, hustru Gretha Arfvidsdotter ibidem, hustru Brita MŒnsdotter pŒ BondprŠstegŒrden, pigan Lena Svensdotter i Uddarp

 

1770 nr 03, fšdd 17700329, dšpt 17700401: Johan, Uddarp Šgor

far: Kar Nilsson, Torpare

mor: Maria Carlsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Johan Andersson i Ullevid, drŠngen Nils Andersson i Uddarp, Anders Jšnssons hustru Maria i BondprŠstegŒrden, Eric Hanssons hustru Kierstin Larsdotter i JŠrstad, pigan Lena Karsdotter i Uddarp

 

1770 nr 04, fšdd 17700417, dšpt 17700418: Abraham, Rosendahl

far: Gustav Lundberg, BokhŒllare

mor: Maria Stina Trozel, Madame

dopvittnen: NŠmndeman Per Ericsson i Ullevid, Peter Andersson ibidem, drŠngen Zachris Persson i Rosendahl, hustru Catharina Joachimsdotter i Ullevid, hustru Catharina Andersdotter ibidem, pigan Maja Olofsdotter i GlŠnstorp

 

1770 nr 05, fšdd 17700629, dšpt 17700701: Lena Caisa, Ullevid Šgor

far: Joh Hultgren, Ryttare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: BokhŒllaren Gustav Lundberg i Rosendahl, Per Larsson och Peter Andersson i Ullevid, drŠng Anders Jonsson ibidem, Peter Anderssons hustru Catharina Joachimsdotter ibidem, nŠmndeman Per Ericssons hustru Catharina Andersdotter ibidem, pigan Maja Larsdotter ibidem

 

1770 nr 06, fšdd 17701004, dšpt 17701005: Anders, Ullevid Šgor

far: Per Johansson, Torpare

mor: Ingeborg Persdotter

dopvittnen: Per Persson och Peter Andersson i Ullevid, drŠngen Nils Ericsson och Per Persson ibidem, hustru Catharina Andersdotter och hustru Catharina Joachimsdotter bŠgge i Ullevid, pigan Maria Haraldsdotter ibidem

 

1770 nr 07, fšdd 17701006, dšpt 17701007: Johannes, Ullevi Šgor

far: Magnus Persson, Torpare

mor: Kierstin Larsdotter

dopvittnen: Lars Andersson i Ullevi, Olof Andersson i JŠrstad, drŠng Nils Andersson i Uddarp, hustru Brita Larsdotter i Ullevid, hustru Maja Carlsdotter pŒ Uddarps Šgor, pigan Caisa MŒnsdotter i JŠrstad

 

1770 nr 08, fšdd 17701230, dšpt 17710101: Catharina Elisabeth, Uddarp

far: Peter Sšderqvist, TrŠgŒrdsmŠstare

mor: Carin Olofsdotter

dopvittnen: Olof Andersson och Eric Hansson i JŠrstad, drŠngen Per MŒnsson ibidem, hustru Stina Larsdotter i JŠrstad, hustru Maria Carlsdotter pŒ Uddarps Šgor, pigan Stina Stephansdotter i Uddarp

 

1771 nr 01, fšdd 17710223, dšpt 17710224: Anders, Ullevid

far: Per Ericsson, NŠmndeman

mor: Catharina Andersdotter

dopvittnen: Nils Ericsson i Uddarp, Per Ericsson i …jebro, drŠngen Daniel Persson ibidem, hustru Ingrid Larsdotter i Ullevid, hustru Brita Larsdotter i Uddarp, pigan Anna Persdotter i Ullevid

 

1771 nr 02, fšdd 17710326, dšpt 17710326: Lars, Ullevid Šgor

far: Peter Larsson, Torpare

mor: Ingrid Ericsdotter

dopvittnen: Nils Ericsson i Uddarp, Jonas Larsson i Ullevid, drŠngen Lars Persson ibidem, hustru Ingrid Larsdotter i Ullevid, hustru Brita Larsdotter i Uddarp, pigan Margareta Ericsdotter i Ullevid

 

1771 nr 03, fšdd 17710427, dšpt 17710428: Maria, JŠrstad by

far: Olof Andersson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, Eric Hansson i JŠrstad, drŠngen Nils Andersson i Uddarp, hustru Maria Svensdotter i JŠrstad, hustru Brita Larsdotter i Uddarp, pigan Caisa MŒnsdotter i JŠrstad

 

1771 nr 04, fšdd 17710517, dšpt 17710519: Ingrid, Ullevid Moen

far: Hans Sšderman, Soldat

mor: Kierstin Hinricsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Karl Ericsson i Ullevid, rusthŒllare Peter Andersson ibidem, drŠngen Jonas Jonsson ibidem, nŠmndemanshustru Anna Catharina Andersdotter ibidem, hustru Kierstin Jonsdotter ibidem, pigan Anna Persdotter ibidem

 

1771 nr 05, fšdd 17710721, dšpt 17710722: Catharina, Ullevid

far: Peter Andersson, RusthŒllare

mor: Catharina Joachimsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Per Ericsson i Ullevid, rusthŒllare Jonas Larsson ibidem, drŠngen Anders Johansson ibidem, hustru Catharina Andersdotter ibidem, hustru Catharina Nilsdotter ibidem, pigan Anna Karlsdotter ibidem

 

1771 nr 06, fšdd 17710725, dšpt 17710728: Peter, Ullevid Mo

far: Anders Jšnsson, Torpare

mor: Anna Gretha Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Peter Andersson i Ullevid, RusthŒllare Lars Andersson ibidem, drŠngen Per Karlsson ibidem, hustru Catharina Andersdotter ibidem, hustru Maria Jšnsdotter pŒ Moen, pigan Maria Larsdotter i Ullevid

 

1771 nr 07, fšdd 17710807, dšpt 17710808: Elizabeth, Ullevid Mo

far: Nils Nilsson, Torpare

mor: Carin Nilsdotter

dopvittnen: Anders Persson i Ullevid, Sven Danielsson ibidem, drŠngen Lars Karlsson ibidem, hustru Carin MŒnsdotter ibidem, hustru Kierstin Hinricsdotter pŒ Ullevid Mo, pigan Anna Karlsdotter i Ullevid

 

1771 nr 08, fšdd 17711006, dšpt 17711008: Maria, Ullevid

far: Sven Danielsson

mor: Kierstin Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Peter Andersson i Ullevid, drŠngen Peter MŒnsson i JŠrstad, drŠngen Jonas Danielsson i Ullevid, Jšns Svenssons hustru Brita Larsdotter ibidem, ryttare Hultgrens hustru Lena, pigan Gretha Joachimsdotter i Ullevid

 

1771 nr 09, fšdd 17711017, dšpt 17711020: Christina, JŠrstad

far: Eric Hansson, Bonde

mor: Kierstin Larsdotter

dopvittnen: Olof Andersson i JŠrstad, Anders Lundgren i Rosendahl, drŠngen Peter MŒnsson i Uddarp, hustru Maja MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Anna Nilsdotter i JŠrstad, pigan Carin MŒnsdotter ibidem

 

1771 nr 10, fšdd 17711112, dšpt 17711113: Fredric, Ullevid

far: Magni Karlsson Lind

mor: Lisa Johannisdotter

dopvittnen: Anders Karlsson i Ullevid, Lars Andersson ibidem, drŠngen Lars Karlsson ibidem, hustru Carin Nilsdotter Peter Larssons hustru ibidem, ryttare Hultgrens hustru Lena Johansdotter, pigan Anna Karlsdotter i Ullevid

 

1771 nr 11, fšdd 17711119, dšpt 17711120: Maria, Ullevid Šgor

far: Johan Zachrisson, Torpare

mor: Carin Bengtsdotter

dopvittnen: Jonas Larsson i Ullevid, Lars Andersson ibidem, drŠngen Arvid Olofsson ibidem, hustru Maria MŒnsdotter i Ullkalf Hšgby socken, hustru Brita Jšnsdotter i Ullevid, pigan Anna Karlsdotter ibidem

 

1772 nr 01, fšdd 17720417, dšpt 17720418: Eric, Humpen

far: Peter Olofsson

mor: Marta Ericsdotter

dopvittnen: Herr Lagman Samuel Ugla, gŒrdsfogden Anders Norling pŒ Lindevad, kusken Eric Gšransson ibidem, fršken Friderica Ugla, jungfru Maria pŒ Linevad, pigan Maria Olofsdotter i GlŠnstorp

 

1772 nr 02, fšdd 17720315, dšpt 17720316: Elizabeth, Ullevid Šgor

far: Peter Lundqvist, Ryttare

mor: Lisken Persdotter

dopvittnen: Anders Karlsson i Ullevid, klockaren Olof Hultin, drŠngen Peter Arfvidsson i Ullevid, Anders Knutssons hustru Maja Hansdotter ibidem, soldat Sšdermans hustru Stina Hinricsdotter pŒ Moen, pigan Gretha Joachimsdotter i Ullevid

 

1772 nr 03, fšdd 17720403, dšpt 17720403: Anders, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Brita Jšnsdotter

dopvittnen: Eric Hansson i JŠrstad, Sven Danielsson i Ullevid, drŠngen Lars Karlsson ibidem, Eric Hanssons hustru Stina Larsdotter i JŠrstad, Sven Danielssons hustru Kierstin Jšnsdotter i Ullevid, pigan Anna Persdotter ibidem

 

1772 nr 04, fšdd 17720411, dšpt 17720412: Anna Catharina, Ullevid

far: Nils Ericsson

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Karl Ericsson i Ullevid, Samuel Jacobsson i …jebro, drŠngen Carl Sundstršm ibidem, hustru Maria Larsdotter ibidem, hustru Catharina Andersdotter i Ullevid, pigan Catharina Persdotter i …jebro

 

1772 nr 05, fšdd 17720427, dšpt 17720429: Lovisa Christina, Berg

far: Anders Alexandersson

mor: Brita Jšnsdotter

dopvittnen: Herr Lagman Sam Ugla, trŠdgŒrdsmŠstaren Anders Lundgren pŒ Rosendahl, fogden Anders Norling pŒ Lindevad, drŠngen Karl MŒnsson i JŠrstad, fršken Friderica Ugla, hustru Christina Olofsdotter pŒ Rosendahl, pigan Karin MŒnsdotter i JŠrstad

 

1772 nr 06, fšdd 17720517, dšpt 17720519: Fredric, Kopporp

far: Gustaf Lundberg, BokhŒllare

mor: Maria Christina Trozell

dopvittnen: BokhŒllare Johan Bostršm, trŠdgŒrdsmŠstare Anders Lundgren pŒ Rosendahl, drŠngen Jacob Larsson, bokhŒllare Bostršms hustru Lisa Bišrn, trŠdgŒrdsmŠstare Lundgrens hustru Christina Olofsdotter, pigan Catharina Lind i Kopporp

 

1772 nr 07, fšdd 17720808, dšpt 17720809: Anders, Ullevid Šgor

far: Peter Larsson, Torpare

mor: Ingrid Ericsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Per Ericsson i Ullevid, Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Lars Karlsson i Ullevid, Per Ericssons hustru Catharina Andersdotter ibidem, hustru Anna Persdotter i …jebro, pigan Margaretha Ericsdotter i Ullevid

 

1772 nr 08, fšdd 17720908, dšpt 17720909: Nils, Ullevid Šgor

far: Nils Betalin, Ryttare

mor: Karin Svensdotter

dopvittnen: Anders Karlsson i Ullevid, Magnus Lind ibidem, drŠngen Lars Larsson ibidem, hustru Maria Larsdotter ibidem, Anders Karlssons hustru Lisa Johannisdotter, Magni Lind ibidem, pigan Maria Ericsdotter ibidem

 

1772 nr 09, fšdd 17721231, dšpt 17730101: Sven, Uddarp

far: Peter Svensson

mor: Lotta Lisa Svensdotter

dopvittnen: Anders Hansson i BondprŠstegŒrden, Karl Johansson i Uddarp, drŠngen Johannes Joachimsson i Ullevid, hustru Catharina Joachimsdotter ibidem, hustru Stina Larsdotter i Uddarp, pigan Maja Jšnsdotter ibidem

 

1773 nr 01, fšdd 17730412, dšpt 17730412: Anders

far: Jean Hultgren, Ryttare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: Pehr Ericsson och Pehr Andersson i Ullevid DrŠngen Eric Larsson i Ullevid och drŠngen Anders Andersson i Slottet FornŒsa socken, Hustru Catharina Johansdotter, hustru Catharina i Ullevid, pigan Stina Svensdotter och pigan Anna Jonsdotter i Ullevid

 

1773 nr 02, fšdd 17730414, dšpt 17730414: Pehr, Ullevid

far: Pehr Eriksson, NŠmndeman

mor: Catharina Andersdotter

dopvittnen: Sven Andersson i Hassla, Israel Johansson i Roxtorp, Johannes Joachimsson och Anders Andersson i Ullevid Hustru Anna Stina i Hassla, hustru Anna Stina i Roxtorp Hšgby Pigorna Stina Svensdotter och Anna Jonsdotter i Ullevid

 

1773 nr 03, fšdd 17730705, dšpt 17730705: Nils Fredrik, GlŠnstorp

far: Olaf Olafsson

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Lšjtnant Michael Roos, VŠlb fršken Fredrich Lovisa Ugla, Lšjtnant Wilhelm Uggla, hustru MŠrta Ericsdotter i Humpen, herr Jon Nathell, pigan Anna Lena pŒ Lindevad, drŠngen Erik Gšransson pŒ Lindevad

 

1773 nr 04, fšdd 17731002, dšpt 17731003: Maria Fredricha, Uddorp

far: HŒkan Nilsson

mor: Catharina Hindrichsdotter

dopvittnen: Bokh Jean Bostršm och mjšlnaren Eric Ericsson uti …jebro, drŠngarna Jšns Bengtsson och Larsson i …jebro, jungfru Maria Charlotta Wiberg uti Klackeborg, hustru Maria MŒnsdotter pŒ Lugnet i …jebro, pigorna Lena och Cajsa Nilsdotter uti …jebro

 

1773 nr 05, fšdd 17731022, dšpt 17731023: Maria

far: Petter Lundqvist, Ryttare

mor: Lisken Persdotter

dopvittnen: Lars Andersson och Nils Ericsson i Ullevid, drŠngarna Jacob Larsson och Jonas Danielsson i Ullevid Hustru Maria HŒkansdotter och Brita Jšnsdotter i Ullevid, pigorna Stina HŒkansdotter och Stina Andersdotter i Ullevid

 

1773 nr 06, fšdd 17731203, dšpt 17731205: Eric

far: Nils Ericsson, RusthŒllare

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Persson och Jšns Svensson i Ullevid, drŠngarna Johan MŒnsson i Ullevid och Daniel Persson i …jebro Hustru Catharina Andersdotter och Ingrid Ericsdotter i Ullevid, pigan Stina Andersdotter och pigan Stina Svensdotter i Ullevid

 

1773 nr 07, fšdd 17731205, dšpt 17731205: Catarina

far: Petter Andersson, RusthŒllare

mor: Catarina Joachimsdotter

dopvittnen: Ryttare Jaen Hultgren och Olaf Hultin, drŠngarna Samuel MŒnsson och Nils Andersson i Ullevid Hustru Anna Greta Andersdotter och Lena Jonsdotter i Ullevid, pigan Maria Jonsdotter och pigan Ingrid Persdotter

 

1773 nr 08, fšdd 17731207, dšpt 17731208: Fedricka, Humpen

far: Petter Olafsson, Torpare

mor: MŠrta Ericsdotter

dopvittnen: Cornetten Baron ckerhjŠlm, ryttmŠstare LagerhjŠlm, inspectoren Lšfgren Fršken F: Lillala, hustru Maja Jaensdotter i OrŒs, fru Sara Lšvenbom

 

1773 nr 09, fšdd 17731201, dšpt 17731202: Annica

far: Olaf Lenarsson

mor: Sara Nilsdotter

dopvittnen: Anders Jonsson i BondprŠstegŒrden, Ene Hansson i JŠrstad, drŠngen Petter MŒnsson i Uddorp, drŠngen Petter MŒnsson i JŠrstad Hustru Stina Larsdotter, hustru Maria Persdotter i JŠrstad, pigan Stina Stefansdotter i Uddorp, pigan Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden

 

1773 nr 10, fšdd 17731231, dšpt 17731231: Lars

far: Anders Pehrsson, Torpare

mor: Lena Mattisdotter

dopvittnen: NŠmndeman Pehr Ericsson, hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid Johannes Jockomsson i Ullevid, hustru Stina Larsdotter i JŠrstad DrŠngen Joh Johansson ibidem, pigan Stina Svensdotter i Ullevid

 

1774 nr 01, fšdd 17740227, dšpt 17740227: Johannes

far: Hans Sšderman, Soldat

mor: Stina Hindriksdotter

dopvittnen: NŠmndeman Pehr Ericsson i Ullevid, hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid, Anders Pehrsson ibidem, hustru Brita Larsdotter ibidem, drŠngen Pehr MŒnsson i JŠrstad, pigan Carin MŒnsdotter i JŠrstad

 

1774 nr 02, fšdd 17740420, dšpt 17740421: Ingrid (tvilling)

far: Nils Betulin, Ryttare

mor: Cari Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Anders Andersson och Johannes Joachimsson i Ullevid, drŠngarna Johannes Johannisson och Samuel MŒnsson i Ullevid Hustru Lisa Svensdotter i …jebro, hustru Brita Larsdotter i Ullevid, pigorna Annica Larsdotter i …jebro och Stina Andersdotter i Ullevid

anm: Tvillingar se Šven nr 1472

 

1774 nr 03, fšdd 17740420, dšpt 17740421: Annica (tvilling)

far: Nils Betulin, Ryttare

mor: Cari Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Anders Andersson och Johannes Joachimsson i Ullevid, drŠngarna Johannes Johannisson och Samuel MŒnsson i Ullevid Hustru Lisa Svensdotter i …jebro, hustru Brita Larsdotter i Ullevid, pigorna Annica Larsdotter i …jebro och Stina Andersdotter i Ullevid

anm: Tvillingar se Šven nr 1471

 

1774 nr 04, fšdd 17740523, dšpt 17740524: Maria, JŠrstad

far: Olof Andersson, FrŠlsebonde

mor: Inget namn Inget namn

dopvittnen: Anders Andersson mjšlnaren i …jebro, Olof Lennartsson i JŠrstad by, drŠngen Per MŒnsson och drŠngen Gabriel Svensson i JŠrstad Hustru Maria MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden, hustru Stina Larsdotter i JŠrstad, pigan Cari Nilsdotter i …jebro och pigan Maria Jonsdotter i JŠrstad by

 

1774 nr 05, fšdd 17740716, dšpt 17740717: Maria, Ullevid

far: Anders Persson, RusthŒllare

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Nils Andersson och Sven Danielsson i Ullevid DrŠngarna Johan Johannisson och Johannes MŒnsson i Ullevid Hustru Maria HŒkansdotter och hustru Brita Larsdotter i Ullevid Pigan Cari Olofsdotter i Ullevid och pigan Lena Persdotter i …jebro

 

1774 nr 06, fšdd 17740725, dšpt 17740726: Nils, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Brita Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Lars Andersson i Ullevid, klockaren Olof Hultin, drŠngen Gabriel Svensson i Uddorp och Per MŒnsson i JŠrstad Hustru Brita Larsdotter i Ullevid, hustru Lotta Svensdotter i Uddorp, pigan Cari MŒnsdotter i JŠrstad, pigan Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden

 

1774 nr 07, fšdd 17740917, dšpt 17740918: Catharina, Kopporp

far: Per Persson, Torpare

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: BokhŒllare Gust Lundberg pŒ Kopporp, Anders Jšnsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Olof Olofsson i GlŠnstorp, drŠngen Per MŒnsson i JŠrstad Madam Maja Stina Trozell pŒ Kopporp, hustru Anna Nilsdotter i GlŠnstorp, pigan Stina Andersdotter, pigan Stina i BondprŠstegŒrden

 

1774 nr 08, fšdd 17741122, dšpt 17741122: Anna Maria, Ullevid Šgor

far: Johan Zachrisson

mor: Carin Bengtsdotter

dopvittnen: Jšns Svensson och hustru Maria Larsdotter Lars Andersson och hustru Brita Larsdotter DrŠngen Johan Johansson och pigan Catharina Olofsdotter DrŠngen MŒns Larsson och pigan Cathrina Pehrsdotter allesammans tjŠnar i Ullevid

 

1774 nr 09, fšdd 17741228, dšpt 17741228: Ingrid, Ullevid Šgor

far: Magnus Persson, Torpare

mor: Kierstin Larsdotter

dopvittnen: Nils Ericsson i Ullevid, Anders Lundgren i Rosendahl, drŠngarna Anders Andersson och Peter Ericsson i Ullevid Hustru Ingrid Larsdotter, hustru Maria Carlsdotter pŒ Uddorp Šgor, pigan Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Stina Larsdotter i Ullevid

 

1775 nr 01, fšdd 17750105, dšpt 17750106: Brita Stina, Ullevid

far: Sven Danielsson, RusthŒllare

mor: Kiersti Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Lars Andersson och Nils Ericsson i Ullevid, drŠngen MŒns Larsson och drŠngen Jan Nilsson i Ullevid Hustru Cari MŒnsdotter och Brita Larsdotter i Ullevid, pigan Stina Stephansdotter i Uddorp och pigan Cari Olsdotter uti Ullevid

 

1775 nr 02, fšdd 17750108, dšpt 17750108: Catharina

far: Lars Persson, DrŠng

mor: Ingrid Jonsdotter, Qwinfolket

dopvittnen: Olof Andersson och Eric Hansson i JŠrstad, drŠng Nils Andersson i JŠrstad och drŠng Sven Jšnsson i BondprŠstegŒrden Hustru Anna Nilsdotter i JŠrstad, hustru Maria Olsdotter i Uddorp, pigan Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden och Cari MŒnsdotter i JŠrstad

 

1775 nr 03, fšdd 17750114: Se anm

far: Peter Larsson, Torpare

mor: Ingrid Ericsdotter

anm: Tvenne dšdfšdda barn, en son och en dotter, och begravdes den 19 ejusdem

 

1775 nr 04, fšdd 17750213, dšpt 17750213: Ingborg

far: Olof Linnarsson, FrŠlsebonde

mor: Lisa MŒnsdotter

dopvittnen: Lars Svensson i Berg, Anders Lundgren i Rosendahl, drŠngen Samuel Larsson och drŠngen Anders MŒnsson i JŠrstad Hustru Anna Nilsdotter i JŠrstad, hustru Maria Carlsdotter pŒ Uddorp Šgor, pigan Kierstin Larsdotter, pigan Cajsa Persdotter i JŠrstad

 

1775 nr 05, fšdd 17750319, dšpt 17750319: Catharina

far: Eric Hansson, FrŠlsebonde

mor: Stina Larsdotter

dopvittnen: Nils MŒnsson i …jebro, nŠmndeman Per Ericsson i Ullevid, drŠngen Anders Andersson i Ullevid, drŠngen Anders MŒnsson i JŠrstad Hustru Lisa Svensdotter i …jebro, hustru Brita Jonsdotter i Ullevid, pigan Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Stina Svensdotter i JŠrstad kyrkoby

 

1775 nr 06, fšdd 17750407, dšpt 17750409: Stina, Moen

far: Nils Nilsson, Torpare

mor: Catharina Nilsdotter

dopvittnen: Olof Andersson och Eric Hansson i JŠrstad by, drŠngen Anders MŒnsson i JŠrstad by och drŠngen Sven Jšnsson i BondprŠstegŒrden Hustru Lena MŒnsdotter pŒ Ullevid Šgor, hustru Stina Hindrichsdotter pŒ Ullevid Moen, pigan Catharina MŒnsdotter i JŠrstad och Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden

 

1775 nr 07, fšdd 17750430, dšpt 17750430: Anna Catharina

far: Per Ericsson, NŠmndeman

mor: Catharina Andersdotter

dopvittnen: Johannes Joachimsson och Lars Persson i Ullevid, drŠngen Samuel MŒnsson och drŠngen Peter Persson i Ullevid Hustru Anna Greta Andersdotter och Anna Nilsdotter i Ullevid, pigan Margaretha Bengtsdotter och pigan Maria Persdotter

 

1775 nr 08, fšdd 17750513, dšpt 17750514: Anna Lena, Klakeborgs Šgor

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Cari Samuelsdotter, Qwinfolket

dopvittnen: Eric Persson och Lars Jšnsson pŒ Stagelstorp, drŠngen Carl Ericsson och drŠngen Jan Persson pŒ Klakeborg Hustru Annica Nilsdotter i GlŠnstorp, hustru Brita Larsdotter i Stagelstorp, pigan Catharina Nilsdotter och pigan Catharina Larsdotter pŒ Klakeborg

 

1775 nr 09, fšdd 17750521, dšpt 17750523: Ulrica

far: G Lundberg, BokhŒllare

mor: Maria Christina Trozell

dopvittnen: Olof Andersson och Eric Hansson i JŠrstad, drŠng Per MŒnsson i JŠrstad, drŠng Olof Olofsson i GlŠnstorp Inspectorskan Maria Lšfgren pŒ Lindevad, hustru Stina Larsdotter i JŠrstad, pigan Stina i BondprŠstegŒrden och pigan Catharina Olsdotter i GlŠnstorp

 

1775 nr 10, fšdd 17750522, dšpt 17750522: Magnus, OrŒs

far: Anders Arvidsson

mor: Cari MŒnsdotter

dopvittnen: Eric Hansson och Olof Andersson i JŠrstad, drŠngarna Samuel Linnarsson och Magnus Persson i JŠrstad Hustru Stina Larsdotter och hustru Anna Nilsdotter, pigorna Stina Svensdotter i JŠrstad och Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden

 

1775 nr 11, fšdd 17750912, dšpt 17750913: Ingri Greta

far: Johannes Joachimsson

mor: Anna Greta Andersdotter

dopvittnen: Per Ericsson och Lars Persson uti Ullevid, drŠngarna Anders Andersson och Samuel MŒnsson i Ullevid Hustru Cari Andersdotter och hustru Anna Nilsdotter i Ullevid Pigorna Ingrid Persdotter och Margareta Bengtsdotter i Ullevid

 

1775 nr 12, fšdd 17751019, dšpt 17751020: Fredrich Eric

far: Gšran Ericsson

mor: Annica Jšnsdotter

dopvittnen: Hšge Herr Baron Fred Samuel kerhjelm pŒ Lindevad, Hšge Inspector Landberg pŒ Lindevad drŠngen Smedberg pŒ Lindevad, drŠngen Peter Ericsson i Ullevid Hšge Fršken Friherrinnan Fredericha Lovissa Ugla pŒ Lindevad, Hustru Maria Olsdotter i SŠmjetorp, pigan Brita Jšnsdotter i Uddorp, pigan Cari Olsdotter i GlŠnstorp

 

1775 nr 13, fšdd 17751215, dšpt 17751217: Lisa, Moen

far: Peter Svensson

mor: Elisabeth Charlotta Svensdotter

dopvittnen: NŠmndeman Per Ericsson i Ullevid, Sven Danielsson ibidem, drŠngen Magnus Larsson i Ullevid, drŠngen Anders Svensson i AspagŒrden Hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid och hustru Liskari? Petersdotter, pigan Maria Larsdotter i Ullevid, pigan Maria Persdotter uti Ulkalf Hšgby socken

 

1775 nr 14, fšdd 17751215, dšpt 17751217: Fredrich, Uddorp

far: Jonas Ulstedt, Ryttare

mor: Maria Olsdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Nils Andersson i Ullevid, Eric Hansson i JŠrstad, drŠngarna Peter MŒnsson och Anders MŒnsson i JŠrstad Hustru Catharina Hindrichsdotter i …jebro, hustru Cari MŒnsdotter i JŠrstad, pigan Stina Andersdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Cari Persdotter pŒ Uddorps Šgor

 

1776 nr 01, fšdd 17760327, dšpt 17760329: Anna Catharina, Ullevid

far: Nils Ericsson, RusthŒllare

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Andersson och Peter Larsson i Ullevid, drŠngarna MŒns Larsson och Lars Nilsson uti Ullevid Hustru Maria HŒkansdotter och hustru Brita Jonsdotter uti Ullevid, pigorna Maria Ericsdotter och Catharina Jansdotter uti Ullevid

 

1776 nr 02, fšdd 17760518, dšpt 17760519: Arvid, Ullevid Šgor

far: Peter Arvidsson, Torpare

mor: Segrid Danielsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Per Ericsson och rusthŒllaren Jonas Larsson i Ullevid, drŠngen Peter Ericsson och drŠngen Lars Jacobsson uti Ullevid by Hustru Anna Greta Andersdotter i Ullevid och hustru Kristina Larsdotter pŒ Ullevid Šgor, pigan Stina Andersdotter och pigan Stina Jansdotter uti JŠrstad Kyrkoby

 

1776 nr 03, fšdd 17760610, dšpt 17760611: Hans Ludvig, Klakeborg

far: Georg Boije, Se anm

mor: Juliana Eleonora Boije

dopvittnen: VŠlborna Fršken Anna Maria Fock pŒ Lunna och VŠlborna Fršken Maria Charlotta Boije, Hšgre Riddaren …versten Adam Ludvig Boije pŒ Klakeborg Comminister Andreas Hagrelius i Uddorp

anm: Titlar pŒ pappan Georg Boije Šr: Hšgre Herre Baron Major och Riddare Titlar pŒ mamman Juliana Eleonora Boije Šr: Fru Friherrinnan

 

1776 nr 04, fšdd 17760612, dšpt 17760615: Anders, Ullevid

far: Olof Arvidsson, RusthŒllare

mor: Christiana Regnersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson uti Ullevid, frŠlsebonden Anders Jšnsson i JŠrstad, drŠngen Anders Andersson och drŠngen Peter Ericsson i Ullevid by Hustru Anna Greta Andersdotter och hustru Annica Petersdotter i Ullevid by, pigan Catharina Olofsdotter och pigan Maja i Ullevid by

 

1776 nr 05, fšdd 17760720, dšpt 17760721: Maria Christina, Ullevid

far: Per Ericsson, NŠmndeman

mor: Catharina Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Hans Hansson och Jšns Svensson uti Ullevid DrŠngen Jan Nilsson, drŠngen MŒns Larsson i Ullevid Hustru Brita Larsdotter och hustru Annica Persdotter uti Ullevid Pigan Annica Nilsdotter, pigan Cajssa Olofdotter i Ullevid

 

1776 nr 06, fšdd 17760722, dšpt 17760730: Anna Lena, JŠrstad Šgor

far: Per Jaerling, Soldat

mor: Margaretha Gabrielsdotter

dopvittnen: TrŠdgŒrdsmŠstaren Anders Lundgren i Rosendahl, Eric Hansson i JŠrstad, drŠngen Anders Gabrielsson pŒ BjŠlbo Šgor, drŠngen Nils Andersson i JŠrstad Hustru Stina Larsdotter i JŠrstad, hustru Maja Carlsdotter pŒ Uddorps Šgor, pigan Annica Gabrielsdotter i Vistena, pigan Stina Svensdotter i JŠrstad

 

1776 nr 07, fšdd 17760806, dšpt 17760807: Stina, Ullevid Šgor

far: Nils BetŠlin, Ryttare

mor: Cari Svensdotter

dopvittnen: FrŠlsebonden Eric Hansson i JŠrstad, Nils MŒnsson i …ijebro, drŠngen Nils Andersson och drŠngen Per MŒnsson i JŠrstad Hustru Maria Zachrissonsdotter i Ullevid, hustru Lotta Svensdotter pŒ Ullevid Moen, pigan Stina Svensdotter och Stina Andersdotter i JŠrstad

 

1776 nr 08, fšdd 17760829, dšpt 17760830: Anna Catharina, Ullevid Šgor

far: Peter Larsson, Torpare

mor: Ingrid Ericsdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Nils Ericsson och Hans Hansson i Ullevid, drŠngen Anders Andersson, drŠngen Peter Persson i Ullevid Hustru Brita Larsdotter och Annica Persdotter i Ullevid, pigan Maria Larsdotter, pigan Annica Nilsdotter i Ullevid

 

1776 nr 09, fšdd 17760925, dšpt 17760926: Anders, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Brita Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Jšns Svensson i Ullevid, rusthŒllaren Nils Ericsson i Ullevid, drŠngen Samuel Samuelsson i Uddorp, drŠngen Magnus Larsson i Ullevid Hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid, hustru Annica Persdotter i Ullevid, pigan Anna Nilsdotter i Uddorp och pigan Cari Olofsdotter i Ullevid

 

1776 nr 10, fšdd 17760929, dšpt 17761001: Anna Stina, Ullevid Šgor

far: Hans Sšderman, Soldat

mor: Stina Hindrichsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Sven Danielsson uti Ullevid, rusthŒllare Nils MŒnsson i Ullevid, drŠngen Peter Persson och Sven Larsson i Ullevid Hustru Brita Larsdotter i Ullevid, hustru Lotta Svensdotter pŒ Ullevid Moen, pigan Catharina Larsdotter och pigan Ingrid Persdotter i Ullevid

 

1776 nr 11, fšdd 17761009, dšpt 17761009: Sara, Ullevid Šgor

far: Jan Hultgren, Ryttare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Per Ericsson och Johannes Joachimsson i Ullevid, drŠngen Nils Andersson i Ullevid Hustru Anna Margaretha Andersdotter och hustru Anna Nilsdotter i Ullevid, hustru Catharina Andersdotter i Ullevid

 

1776 nr 12, fšdd 17761031, dšpt 17761103: Anna Maria, Ullevid Šgor

far: Anders Persson, Torpare

mor: Lena Mattiasdotter

dopvittnen: RusthŒllare Jonas Larsson i Ullevid och Anders Jšnsson i JŠrstad, drŠngen Anders Andersson och Jacob Sundahl i Ullevid Hustru Catharina Andersdotter i Ullevid och hustru Maja Jšnsdotter pŒ Moen, pigan Stina Andersdotter i JŠrstad, pigan Catharina Olofsdotter i Ullevid

 

1776 nr 13, fšdd 17761222, dšpt 17761223: Johannes, Ullevid

far: Johannes Johannisson, RusthŒllare

mor: Maria Zachrisdotter

dopvittnen: Brukaren Per Jansson i Uddorp, rusthŒllaren Anders Persson i Ullevid, drŠngen Jacob Sundahl, drŠngen Carl Jšnsson, Hustru Maria Hansdotter, hustru Lisa Johannisdotter i Ullevid, pigan Cajsa Olsdotter och pigan Anna Greta i Ullevid

 

1777 nr 01, fšdd 17770108, dšpt 17770109: Nils, JŠrstad by

far: Olof Andersson, FrŠlsebonde

mor: Anna Nilsdotter

dopvittnen: Skatteman Per Nilsson i SkŠrkulla och Lars Andersson i Ullevid DrŠngarna Peter MŒnsson och Sven Jšnsson i JŠrstad Hustru Greta Nilsdotter i SkŠrkulla Normlšsa, hustru Maria Carlsdotter pŒ Uddorp Šgor Pigan Ingrid Nilsdotter i …jebro och Kierstin Larsdotter i …jebro

 

1777 nr 02, fšdd 17770205, dšpt 17770207: Johannes, JŠrstad

far: Eric Hansson, FrŠlsebonde

mor: Stina Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och rusthŒllaren Hans Hansson uti Ullevid DrŠngen Nils Andersson uti Ullevid och drŠngen Jacob Samuelsson uti JŠrstad by Hustru Anna Greta Andersdotter uti Ullevid och hustru Margaretha Jacobsdotter pŒ JŠrstad Šgor, pigan Brita Olsdotter i JŠrstad och pigan Lena Thagesdotter i Berg

 

1777 nr 03, fšdd 17770328, dšpt 17770330: Stina, Uddorp

far: Peter Persson, DrŠng

mor: Cari Olofsdotter

dopvittnen: FrŠlsebrukaren Carl Svensson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Peter MŒnsson i JŠrstad drŠngen Anders MŒnsson i Uddorp Hustru Maja Carlsdotter pŒ Uddorps Šgor, hustru Maja Olsdotter i Uddorp, pigan Cajsa Carlsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Cajsa Persdotter pŒ Uddorps Šgor

anm: Ett oŠkta barn Fadern boende i Kopporp och modern i Uddorp

 

1777 nr 04, fšdd 17770802: Se anm, Uddorp

far: Peter Johannisson

mor: Caisa Larsdotter

anm: Ett dšdfštt gossebarn som begravdes dagen dŠrpŒ 1777-08-03

 

1777 nr 05, fšdd 17771008, dšpt 17771009: Annica Maria, Uddorp

far: MŒns Olsson

mor: Anna Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Simmo Olsson i AspegŒrden, frŠlsebonden Carl Svensson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Anders Andersson i Uddorp, drŠngen MŒns Larsson i AspegŒrden Hustru Catharina Andersdotter i Ullevid, hustru Stina Persdotter i Ullevid, pigan Lisa Persdotter i AspegŒrden, pigan Catharina Carlsdotter i BondprŠstegŒrden

 

1777 nr 06, fšdd 17771029, dšpt 17771030: Annica, Ullevid Šgor

far: Peter Larsson

mor: Ingrid Ericsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Per Ericsson och Johannes Joachimsson i Ullevid, drŠngen Jan Nilsson och Olof Olsson i Ullevid Hustru Maria HŒkansdotter och hustru Stina Persdotter i Ullevid, pigan Cari Olsdotter och Annica Olsdotter i Ullevid

 

1777 nr 07, fšdd 17771222, dšpt 17771223: Jšns

far: Gšran Ericsson

mor: Anna Jšnsdotter

dopvittnen: TrŠdgŒrdsmŠstaren Anders Lundgren i Rosendahl, Eric Gšransson i SŠmjetorp, DrŠngarna Peter och Anders MŒnssons sšner i JŠrstad Hustru Maja Persdotter i Stagelstorp, pigan Anna Caisa och Eva Lovisa Andersdotter i Rosendahl

 

1778 nr 01, fšdd 17780130, dšpt 17780201: Eric

far: Sen Dagilson, RusthŒllare

mor: Christina Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson och Israel Hindrichson i Ullevid, drŠngen Jonas Dagilson i Helgona socken och Vistena by, drŠngen Andres Persson i Ullevid Hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid, hustru Greta Nilsdotter i Herrberga Pigan Cajsa Olsdotter och Anna Greta Larsdotter i Ullevid

 

1778 nr 02, fšdd 17780131, dšpt 17780201: Eleonora

far: Gustaf Lundberg, Bokh

mor: Maja Christina Trozelesdotter

dopvittnen: FrŠlsebrukaren Carl Svensson i BondprŠstegŒrden och Anders Andersson i JŠrstad, drŠngen Jacob i Rosendahl, drŠngen Nils Olsson i Kopporp Hustru Janna Elisabeth Wikman i GlŠnstorp, hustru Kierstin Jšnsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Anna Cajsa Andersdotter i Rosendahl och pigan Elsa Maria i GlŠnstorp

 

1778 nr 03, fšdd 17780423, dšpt 17780424: Maria, OrŒs

far: Anders Arvidsson, Torpare

mor: Cari MŒnsdotter

dopvittnen: Torparna Jšns Svensson i OrŒs och Sven Andersson pŒ Lšten Peter MŒnsson i Uddorp och drŠngen Anders MŒnsson i JŠrstad Hustru Maria MŒnsdotter i JŠrstad, hustru MŠrta i OrŒs Pigorna Anna Andersdotter och Eva Andersdotter i OrŒs

 

1778 nr 04, fšdd 17780601, dšpt 17780602: Peter, Ulkalf

far: Magnus Persson, Torpare

mor: Cari Persdotter

dopvittnen: FrŠlsebrukarna Anders Lindgren pŒ Rosendahl och Anders Jšnsson i JŠrstad by DrŠngen Anders Carlsson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Anders MŒnsson i JŠrstad by Hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid, hustru Anna Persdotter i Ullevid Pigan Stina Andersdotter och pigan Cari Carlsdotter i JŠrstad by

 

1778 nr 05, fšdd 17780606, dšpt 17780607: Eric

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Brita Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllarna Israel Hindrichsson och Johannes Jansson i Ullevid DrŠngarna Anders Persson och Lars Nilsson i Ullevid Hustru Ingrid MŒnsdotter i Ullevid, pigan Stina MŒnsdotter uti JŠrstad Pigan Anna Greta Larsdotter uti JŠrstad

 

1778 nr 06, fšdd 17780613, dšpt 17780614: Gabriel

far: Jaerling, Soldat

mor: Margareta Jacobsdotter

dopvittnen: FrŠlsebonden Anders Jšnsson i JŠrstad, TrŠdgŒrdsmŠstare Anders Lundgren i Rosendahl DrŠngen Anders Rosenberg i Vistena, Anders MŒnsson i JŠrstad Hustru Maja MŒnsdotter i JŠrstad, hustru Anna Persdotter i Uddorp Pigan Anna Andersdotter i Rosendahl och pigan Catharina Carlsdotter i BondprŠstegŒrden

 

1778 nr 07, fšdd 17780815, dšpt 17780816: Maria Christina

far: Johannes Joachimsson, Sockneman och rusthŒllare

mor: Anna Greta Andersdotter

dopvittnen: Lars Larsson rusthŒllaren uti €splunda FornŒsa socken, brukaren Olofsson i Ullevid DrŠngarna Jan Nilsson och Olofsson uti Ullevid Hustru Maria Christina Andersdotter i €splunda och FornŒsa socken, hustru Maja Zachrisdotter uti Ullevid, pigan Beata Andersdotter i Hassla och pigan Inga Lisa Andersdotter i Hassla och Vallerstad socken

 

1778 nr 08, fšdd 17780815: Se anm

far: Per Ericsson, NŠmndeman

mor: Catharina Andersdotter

anm: Ett dšdfštt gossebarn som begravdes den 17 ejusdem

 

1778 nr 09, fšdd 17780830: Se anm

far: Magnus Sundelius

mor: Hanna Ericsdotter

anm: Ett dšdfštt gossebarn som begravdes den 2 september om aftonen

 

1778 nr 10, fšdd 17780922, dšpt 17780924: Brita Stina

far: Nils Ericsson, Sockneman och rusthŒllare

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: Israel Hindrichsson och Johannes Jansson rusthŒllare uti Ullevid DrŠngen Lars Nilsson och drŠngen Anders Persson uti Ullevid Hustru Ingrid MŒnsdotter och hustru Ingrid Ericsdotter uti Ullevid Pigan Greta Larsdotter och pigan Kristin i Ullevid

 

1778 nr 11, fšdd 17780926, dšpt 17780927: Peter, Ullevid

far: Lars Andersson, Sockneman

mor: Stina Persdotter

dopvittnen: RusthŒllarna i Ullevid Per Ericsson och Johannes Joachimsson DrŠngen Jan Nilsson i Ullevid och Anders Andersson i Uddorp Hustru Anna Persdotter i Uddorp, hustru Anna Persdotter i Ullevid Pigan Anna och pigan Catharina

 

1778 nr 12, fšdd 17781005, dšpt 17781006: Catharina, Ullevid Šgor

far: Jan Zachrisson, Torpare

mor: Cari Bengtsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Israel Hindrichsson och Jonas Larsson i Ullevid DrŠngen Olof Olsson och Anders Andersson i Ullevid Hustru Ingrid MŒnsdotter och Kierstin Jonsdotter i Ullevid Pigan Anna Greta Larsdotter och Anna Olsdotter i Ullevid

 

1779 nr 01, fšdd 17790201, dšpt 17790203: Maria Christina, Uddorp

far: Peter Jansson, Skattebrukare

mor: Catharina Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson i Ullevid och MŒns Olsson i Uddorp, drŠngen Peter MŒnsson och Carl MŒnsson i Uddorp Hustru Maria Zachrisdotter i Ullevid, hustru Anna Persdotter i Uddorp, pigan Maja Larsdotter i Ullkalf, pigan Stina Andersdotter i JŠrstad

 

1779 nr 02, fšdd 17790707, dšpt 17790711: Peter, Inte angivet

far: Jonas Ulstedt, Ryttare

mor: Maja Olofsdotter

dopvittnen: FrŠlsebonden Carl Svensson i BondprŠstegŒrden, rusthŒllbrukaren MŒns Olsson i Uddorp, Jacob Abramsson i …jebro och drŠngen Peter Ericsson i JŠrstad Hustru Cari Larsdotter i Uddorp och hustru Maja Carlsdotter pŒ Uddorps Šgor, pigan Cajsa Carlsdotter i BondprŠstegŒrden och Maja Abramsdotter i …jebro

 

1779 nr 03, fšdd 17790726, dšpt 17790727: Nicolaus

far: Fred Sundahl, Ryttare

mor: Sara Johansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Jšns Svensson och Nils Ericsson i Ullevid, drŠngen Olof Olofsson och Anders Persson i Ullevid Hustru Maria HŒkansdotter och Brita Larsdotter i Ullevid, pigan Anna Greta Larsdotter i Ullevid och Maria Larsdotter i Ullkalf

 

1779 nr 04, fšdd 17790905: Se anm

far: Peter Persson, DrŠng

mor: Cari Olsdotter

anm: Ett dšdfštt gossebarn som begravdes den 7 ejusdem

 

1779 nr 05, fšdd 17790915, dšpt 17790919: Greta Lisa

far: Magni Sundelii

mor: Anna MŒnsdotter

dopvittnen: Inspect Peter Landberg i Lindevad pch Lars Jšnsson i GlŠnstorp, drŠngen Carl Larsson i GlŠnstorp BokhŒllerskan Maja Stina Trozel pŒ Kopporp och Anna Jšnsdotter i SŠtterhult, pigan Anna Cajsa och Eva Lovisa i Rosendahl

 

1779 nr 06, fšdd 17791001, dšpt 17791003: Anders, Ullevid

far: Johannes Jansson, RusthŒllare

mor: Maria Zacrisdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Ericsson och Hans Hansson uti Ullevid, drŠngen Peter Ericsson och Anders MŒnsson i JŠrstad Hustru Cari Larsdotter i Uddorp och hustru Lisa Jansdotter i Ullevid, pigan Stina Andersdotter och Ingborg Andersdotter i JŠrstad

 

1779 nr 07, fšdd 17791124, dšpt 17791125: Maja, Ullevid

far: Israel Hindriksson, RusthŒllare

mor: Ingrid MŒnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Andersson och Nils Ericsson uti Ullevid, drŠngen Per Persson Hustru Brita Larsdotter uti Ullevid och hustru Cari Bengtsdotter i Ullevid, pigan Cari Olsdotter

 

1779 nr 08, fšdd 17791203, dšpt 17791204: Niclas, Ullevid Šgor

far: Nils BetŠlin, M Ryttaren

mor: Cari Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Israel Hindricsson och Johannes Jansson i Ullevid, drŠngen Anders Fredrichsson uti Ullevid, drŠngen Anders Hansson i …jebro Hustru Anna Persdotter i Ullevid, hustru Sara Jansdotter, pigan Cari MŒnsdotter och Lena Nilsdotter frŒn Helgona socken och Vistena by

 

1780 nr 01, fšdd 17800210: Se anm

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Brita Jonsdotter

anm: Dšdfšdd son som begravdes den 20 ejusdem

 

1780 nr 02, fšdd 17800613, dšpt 17800618: Maja Greta

far: Bengt Jonsson, Skattebonde

mor: Maria Stina Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johan Jansson i Ullevid och MŒns Olsson i Uddorp, drŠngarna Peter och Carl MŒnsson i Uddorp Hustru Ingrid MŒnsdotter i Ullevid, Margetha Gabrielsdotter pŒ JŠrstad Šgor, pigan Catharina Carlsdotter i BondprŠstegŒrden, pigan Cajsa Andersdotter i Uddorp

 

1780 nr 03, fšdd 17800923, dšpt 17800924: Peter, SŠtterhult

far: Gšran Ericsson

mor: Annica Jšnsdotter

dopvittnen: Torpare HŒkan Bom och torpare Jonas Jonsson i OrŒs, drŠngen Sven Ericsson i SŠmtorp, drŠngen MŒns Persson i OrŒs Hustru Anna Andersdotter pŒ Lšten, hustru MŠrta Ericsdotter i OrŒs, pigan Anna Ohlsdotter i Tullen, pigan Stina Lisa i Rosendahl

 

1780 nr 04, fšdd 17800924, dšpt 17800924: Peter, OrŒs

far: Anders Arvidsson, Torpare

mor: Cari MŒnsdotter

dopvittnen: Skatteman Anders Lindgren i Rosendahl, Lars Jšnsson i GlŠnstorp, drŠngen Carl MŒnsson i Uddorp, drŠngen MŒns Persson i OrŒs Hustru Maja Persdotter i GlŠnstorp, hustru Anna Jonsdotter pŒ Lšten, pigan Stina Andersdotter i Rosendahl, pigan Anna Lena Larsdotter i GlŠnstorp

 

1780 nr 05, fšdd 17801028: Se anm, Ullevid

far: Per Ericsson, RusthŒllare

mor: Inget namn angivet

anm: Ett dšdfštt gossebarn som dagen dŠrpŒ 1780-10-29 begravdes

 

1780 nr 06, fšdd 17801105, dšpt 17801106: Eric

far: Sven Danielsson, RusthŒllare

mor: Kiersti Jšnsdotter

dopvittnen: Skatteman Nils Nilsson i JŠrstad, Jonas Larsson i Ullevid, drŠngen Peter Persson i Ullevid, drŠngen Anders Persson i Ullevid Hustru Ingrid MŒnsdotter och Maja Hansdotter i Ullevid, pigan Brita Persdotter och pigan Lena Jansdotter i Ullevid

 

1780 nr 07, fšdd 17801129, dšpt 17801129: Johannes, Ullevid

far: Peter Larsson, Torpare

mor: Ingrid Ericsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och rusthŒllaren Israel Hindricsson uti Ullevid, drŠngen Joachim Persson, drŠngen Peter Persson uti Ullevid Hustru Anna Greta Andersdotter uti Ullevid, hustru Catharina pŒ Ullevid Šgor, pigan Ingrid Gšransdotter uti Ullevid och pigan Cajsa Persdotter pŒ Ullevid Šgor

 

1781 nr 01, fšdd 17810112, dšpt 17810114: Johannes, Ullevid

far: Nils Ericsson, RusthŒllare

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joh Joachimsson och rusthŒllaren Nils Andersson uti Ullevid, drŠngen Joachim Persson, drŠngen Lars Adamsson i …jebro Hustru Anna Greta Andersdotter, hustru Maja Hansdotter i Ullevid, pigan Stina Jonsdotter, pigan Anna Cajsa Norling

 

1781 nr 02, fšdd 17810208, dšpt 17810211: Cajsa Lisa, Berg

far: Johannes Jansson, RusthŒllare

mor: Beata Lisa Joachimsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Bšrjesson i GŒflšsa, drŠngen MŒns Persson i Rosendahl, Lars Persson i Berg, drŠngen Carl i GlŠnstorp Hustru Anna Nilsdotter, hustru Maja Persdotter, pigorna Anna Chajsa och Eva Lovisa i Rosendahl

 

1781 nr 03, fšdd 17810314, dšpt 17810318: Anders, Blixtorpet

far: Peter Persson, Inhysesman

mor: Cari Olsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Per Ericsson och Peter Jansson uti Ullevid, drŠngen Peter Joachim Persson och drŠngen Holsten MŒnsson uti Ullevid Hustru Anna Persdotter i Ullevid och hustru Maja MŒnsdotter, pigan Sara Olsdotter vic pigan Ingrid Jonsdotter i Ullevid

 

1781 nr 04, fšdd 17810413, dšpt 17810413: Catharina, Ullevid

far: Peter Andersson, RusthŒllsbrukare

mor: Lisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Olof Arvidsson i Ullevid, HŒkan Persson i JŠrstad kyrkoby, drŠngen Peter Nilsson, drŠngen Peter Joachim Persson i Ullevid HŒkan Perssons hustru i JŠrstad Cajsa Andersdotter, Per Ericssons hustru i Ullevid Cari Andersdotter, pigan Anna Nilsdotter, pigan Sara Olsdotter i Ullevid

 

1781 nr 05, fšdd 17810514, dšpt 17810515: Annica, Moen

far: Lars Larsson, Torpare

mor: Cari Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Jšns Svensson uti Ullevid och Anders Larsson pŒ Bornaholm, drŠngen Olof Haraldsson i Ullevid, drŠngen Peter Hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid och Ingrid MŒnsdotter i Bornaholm, pigan Brita, pigan Anna Svensdotter i Blixtorp i Hšgby socken

 

1781 nr 06, fšdd 17810518, dšpt 17810520: Johannes, Ullevid

far: Peter Jansson, RusthŒllare

mor: Catharina Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Peter Andersson i Vistad, rusthŒllaren Per Ericsson i Ullevid, drŠngen Lars Larsson i Ullevid, drŠngen Joachim Persson i Ullevid Hustru Catharina Andersdotter, hustru Ingrid Nilsdotter i Ullevid, pigan Maria Larsdotter, pigan Ingrid Jonsdotter i Ullevid

 

1781 nr 07, fšdd 17810526, dšpt 17810527: Anna Lisa

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Anna Greta Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Andersson i Ljungby, rusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, drŠngen Peter Joachim Persson, drŠngen Holsten MŒnsson Hustru Inga Lisa Andersdotter, hustru Anna Persdotter i Ullevid, pigan Maja MŒnsdotter, pigan Ingrid Gšransdotter ocksŒ i Ullevid

 

1781 nr 08, fšdd 17810613, dšpt 17810616: Maja Stina, JŠrstads Šgor

far: Peter Jaerling, Soldat

mor: Margaretha Gabrielsdotter

dopvittnen: SkattefrŠlsemannen Nils Nilsson i JŠrstad, soldat Adam Wibom i Vistena, drŠngen Peter MŒnsson i Uddorp, drŠngen Peter Gabrielsson i Scheninge stad Hustru Anna Larsdotter i JŠrstad kyrkby, hustru Maja Stina Andersdotter i Uddorp, pigan Eva Andersdotter i JŠrstad, pigan Brita Jšnsdotter i OrŒs

 

1781 nr 09, fšdd 17810726, dšpt 17810727: Jonas, Uddorp

far: Jonas Ullstedt, Ryttare

mor: Maja Olsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Per Persson i Ullevid och HŒkan Persson i Kyrkobyn, drŠngen Joachim Persson i Ullevid och Anders Carlsson i PrŠstegŒrden Hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid och hustru Margareta Gabrielsdotter, pigorna Anna och Stina Andersdotter i Rosendahl

 

1781 nr 10, fšdd 17810727, dšpt 17810728: Stina, Uddorp

far: MŒnsson, Bonde

mor: Anna Persdotter

dopvittnen: SkattefrŠlsemannen Nils Nilsson i JŠrstad och Anders Larsson i Uddorp, drŠngen Arvid Jansson i AspagŒrden och drŠngen Peter MŒnsson i Uddorp Hustru Sara HŒkansdotter i AspagŒrden och Maja Carlsdotter i Uddorp, pigorna Cajsa Larsdotter och Cajsa Andersdotter i Uddorp

 

1781 nr 11, fšdd 17810805, dšpt 17810806: Nils, Ullevid Moen

far: Hans Sšderman, Soldat

mor: Stina Hindrichsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johan Joachimsson och brukaren MŒns Haraldsson i Ullevid, drŠngen Joachim Persson ibidem, drŠngen Olof MŒnsson i Ullevid Hustru Anna Persdotter och hustru Cari Larsdotter i Ullevid, pigan Cari Olsdotter och pigan Anna Andersdotter i Ullevid

 

1781 nr 12, fšdd 17810823, dšpt 17810824: Brita Maja, Ullevid

far: Nils Andersson, Sockneman

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: Sockneman Nils Ericsson i Sšdra Carleby, Nils Nilsson i JŠrstad byn, drŠngen Lars Adamsson i …jebro, drŠngen MŒns Israelsson i Ullevid Hustru Brita Larsdotter i Sšdra Carleby, hustru Kierstin Jonsdotter i Ullevid, pigan Anna Cajsa Carlsdotter i …jebro, pigan (Anders) Persdotter Škta hustru i Ullevid

 

1781 nr 13, fšdd 17811127, dšpt 17811128: Maria Catharina, Ullevid

far: Anders Ullman, Ryttare

mor: Maria Andersdotter

dopvittnen: Socknemannen Per Ericsson och Hans Hansson i Ullevid, drŠngen Peter Joachim Persson i Ullevid och drŠngen Per Ericsson i JŠrstad Hustru Catharina Andersdotter i Ullevid och hustru Cari Larsdotter i Ullevid, pigan Eva Andersdotter i JŠrstad by och Olof Arvids dotter Sara i Ullevid

 

1782 nr 01, fšdd 17820609, dšpt 17820609: Johannes, Ullevid

far: Pehr Ericsson, RusthŒllare

mor: Cathrina Andersdotter

dopvittnen: M f Socknemannen Petter Jansson i Ullevid, drŠngen Petter Nilsson ibidem Q f Carin MŒnsdotter Lars Anderssons hustru i Ullevid, Carin Larsdotter Petter Jaenssons hustru i Ullevid, pigan Lisa Andersdotter i Hinstorp och SkeppsŒs socken

 

1782 nr 02, fšdd 17820816, dšpt 17820816: Maja Stina, Ullevid

far: Johan Jansson, RusthŒllare

mor: Cathrina Andersdotter

dopvittnen: M f RusthŒllare Hans Hansson i Ullevid, rusthŒllare Petter Joachimsson i Ullevid Q f Anna Pehrsdotter i Ullevid, hustru Caisa Larsdotter ibidem, pigan Anna Pehrsdotter ibidem

 

1782 nr 03, fšdd 17820901, dšpt 17820901: Maja Stina, JŠrstad

far: Jan Hagelberg

mor: Maria Nilsdotter

dopvittnen: Socknemannen Johannes Jansson i Berg, socknemannen HŒkan Persson i JŠrstad, drŠngen Peter Ericsson i JŠrstad, drŠngen Anders Nilsson Jaerlings hustru Maja Greta, hustru Beata Lisa Joachimsdotter i Berg, pigan Eva Andersdotter och pigan Anna Nilsdotter i JŠrstad

 

1782 nr 04, fšdd 17820901, dšpt 17820901: Inga, Moen

far: Fred Sandahl, Ryttare

mor: Sara Johansdotter

dopvittnen: Ryttare bet torp Lars Larsson pŒ Moen, drŠngen Per Persson, drŠngen Olof MŒnsson i Ullevid, hustru Maja Hansdotter, hustru Cari Svensdotter, pigan Ingeborg Andersdotter, pigan Lena Ericsdotter

 

1782 nr 05, fšdd 17821117, dšpt 17821118: Sven, Lindevads Šgor i JŠrstad socken

far: Jšran Svensson, DrŠng

mor: Brita Jšnsdotter

dopvittnen: M f Torparen Petter Olofsson i OrŒs, drŠngen Olof Olofsson pŒ Lindevad Q f Hustrun MŠrta Ericsdotter i OrŒs, hustru Maja Jansdotter i OrŒs, pigan Carin Jansdotter pŒ Lindevad

 

1783 nr 01, fšdd 17830127, dšpt 17830128: Jan, Uddorp

far: Arvid Jansson, Bonden

mor: Cari Persdotter

dopvittnen: Brukarna MŒns Nilsson i Hagby, Per Ericsson uti Ullevid, drŠngen Peter MŒnsson och Carl MŒnsson uti Uddorp, hustru Sara HŒkansdotter i AspegŒrden, hustru Anna Persdotter i Uddorp, pigan Anna Maja MŒnsdotter ibidem pigan Cari MŒnsdotter i Hagby

 

1783 nr 02, fšdd 17830227, dšpt 17830301: Peter, JŠrstads Lšten

far: Eric Pehrsson, Torpare

mor: Maja MŒnsdotter

dopvittnen: Sockneman Nils Nilsson i JŠrstad, Anders Andersson Rosendahl, drŠngarna Anders Nilsson och Petter Pehrsson ibidem Q f Hustru Anna Larsdotter Nils Nilssons hustru i JŠrstad, hustru Maja Nilsdotter soldat Hagelbergs pŒ JŠrstads Lšten

 

1783 nr 03, fšdd 17830326, dšpt 17830327: Fredrica Christina, Rosendahl

far: Carl Larsson, DrŠng

mor: Anna Caisa Andersdotter

dopvittnen: M s RyttmŠstaren hšgvŠlborne herr baron Sam Fred Ackerhjelm pŒ Lindevad RyttmŠstaren vŠlborne herr Adolph Liliestierna pŒ Lindevad Inspektoren Anders Sundberg pŒ Lindevad Q f HšgvŠlborne fru baronessa Fredrica Lovisa Uggla pŒ Lindevad pigan Maja Pehrsdotter pŒ Lindevad pigan Eva Lovisa Andersdotter i BondprŠstegŒrden

 

1783 nr 04, fšdd 17830703, dšpt 17830704: Eric Magnus, Berg

far: Johan Johansson, Sockneman

mor: Beata Lisa Joachimsdotter

dopvittnen: M f Socknemannen Anders Lundgren i Rosendahl, Soldat Petter JŠrling i Rosendahl, drŠngen Abraham Jšnsson i Berg Q f Hustru Maia Nilsdotter soldaten Hagelbergs pŒ JŠrstads Šgor, hustru Maia Gabrielsdotter soldat JŠrlings pŒ JŠrstads Šgor, pigan Stina Lisa Andersdotter i Rosendahl

 

1783 nr 05, fšdd 17830731, dšpt 17830731: Ericus, SŠtterhult

far: Per …rsson, NŠmndeman

mor: Cari Andersdotter

dopvittnen: Hans Hansson och Peter Jansson i Ullevid, drŠngarna MŒns Nilsson och Peter Persson i Ullevid Hustru Anna Persdotter och hustru Cari Larsdotter i Ullevid, pigan Ingrid Gšransdotter och Stina Samuelsdotter i Ullevid

 

1783 nr 06, fšdd 17830901, dšpt 17830903: Lisa, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare och kyrkofšrestŒndare

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: M f Socknemannen Jšns Svensson i Ullevid, Hans Hansson ibidem, drŠngen Olof MŒnsson i Ullevid Q f Hustru Maja HŒkansdotter rusthŒllare Jšns Svenssons i Ullevid, hustru Anna Pehrsdotter rusthŒllare Hans Hanssons i Ullevid, pigan Carin Gšransdotter tjŠnade hos Nils Andersson i Ullevid

 

1783 nr 07, fšdd 17831123, dšpt 17831123: Anna Lena, Moen

far: Olof Jarsdorph, Salpetersjudare och drŠng

mor: Lena Svensdotter

dopvittnen: M f RusthŒllaren Nils Betulin pŒ Ullevids Šgor, avskedade soldaten Petter JŠrling pŒ Ullevids Šgor, drŠngen Hans Andersson i PrŠstegŒrden Q f Hustru Cathr Gabrielsdotter soldat JŠrlings i JŠrstad, soldathustrun Stina Hindricsdotter pŒ Ullevids Šgor, hustru Cathrina Andersdotter pŒ Ullevid Šgor

 

1783 nr 08, fšdd 17831220, dšpt 17831221: Jšns, OrŒs

far: Jšran Svensson

mor: Brita Jšnsdotter

dopvittnen: M f Nils Nilsson i JŠrstad, Carl Larsson i Lindevad, drŠngen Anders Nilsson i JŠrstad Q f Anna Larsdotter Nils Nilssons hustru i JŠrstad, Anna Andersdotter Carl Larssons hustru i Lindevad, pigan Stina Andersdotter i Rosendahl

 

1783 nr 09, fšdd 17831229, dšpt 17831230: Stina, Moen

far: Lars Larsson, Torpare

mor: Carin Pehrsdotter

dopvittnen: M f Skatteman Lars Svensson i Hšgby, rusthŒllare Jšns Svensson i Ullevid, drŠngen Magnus Pehrsson i Ullevid Q f Hustru Carin Andersdotter i Hšgby, hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid, pigan Maja Ericsdotter i Ullevid

 

1784 nr 01, fšdd 17840114, dšpt 17840118: Brita, Uddorp

far: Bengt Jonsson

mor: Maja Stina Andersdotter

dopvittnen: M f Klockaren Lars Blomberg i JŠrstad, brukaren Nils MŒnsson i JŠrstad, drŠngen Lars Pehrsson i …ijebro Q f Carin Olofsdotter mŒlare MŒns Larssons hustru i …ijebro, pigan Eva Lovisa Andersdotter i Rosendahl

 

1784 nr 02, fšdd 17840219, dšpt 17840220: Anna Maja

far: Jonas Ullstedt, Ryttare

mor: Maja Olofsdotter

dopvittnen: M f Carl Svensson i BondprŠstegŒrden, rusthŒllaren Nils Andersson i Ullevid, drŠngen Carl MŒnsson i Uddorp Q f Hustru Cathrina Andersdotter i Ullevid, hustru Cathrina Pehrsdotter ibidem, pigan Anna Maja i Uddorp

 

1784 nr 03, fšdd 17840302, dšpt 17840303: Sven, Ullevid

far: Sven Danielsson, RusthŒllaren

mor: Kirstin Jonsdotter

dopvittnen: M f Bonden Carl Danielsson i Hageby, rusthŒllaren Johan Jahnsson i Ullevid, drŠngen Olof MŒnsson i Ullevid Q f Hustru Brita Pehrsdotter i Hageby, hustru Maja Larsdotter i Ullevid, pigan Cajsa Jšransdotter i Ullevid

 

1784 nr 04, fšdd 17840305, dšpt 17840307: Lisa, BondprŠstegŒrdens Šgor

far: Jacob StŒlberg, Avskedad bŒtsman

mor: Maja Arvidsdotter

dopvittnen: M f RusthŒllaren Johan Jonsson i Wistena, socknemannen Anders Lundgren i Rosendahl, drŠngen Nils Andersson i JŠrstad by Q f Hustru Maja Stina HŒkansdotter i Wistena, hustru Stina Andersdotter pŒ JŠrstad Lšten, pigan Eva Lovisa Andersdotter i Rosendahl

 

1784 nr 05, fšdd 17840322, dšpt 17840323: Anders, Rosendahl

far: Petter Pehrsson, DrŠng

mor: Ingeborg Andersdotter

dopvittnen: M f RusthŒllare Hans Hansson i Ullevid, rusthŒllare MŒns Haraldsson ibidem, drŠngen Petter Ericsson i JŠrstad Q f Hustru Stina Andersdotter frŒn Ullkalf i Hšgby socken, pigan Cajsa Pehrsdotter i Ullevid

 

1784 nr 06, fšdd 17840623, dšpt 17840624: Maja Cathrina, Ullevid

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Anna Greta Andersdotter

dopvittnen: M f Torparen Pehr Pehrsson i Ullevid, rusthŒllaren Jonas Larsson ibidem, drŠngen Lars Nilsson i Ullevid Q f Fru Magdalena Hagrelius fšdd Rydbo, Cathrina Andersdotter rusthŒllare Peter Ericssons hustru i Ullevid, pigan Sara MŒnsdotter i Ullevid

 

1784 nr 07, fšdd 17841015, dšpt 17841018: Anders, Ullevid

far: Petter Johansson, Sockneman

mor: Kathrina Larsdotter

dopvittnen: M f RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, rusthŒllaren Johannes Jansson ibidem, drŠngen Jan MŒnsson ibidem Q f Anna Pehrsdotter rusthŒllare Hans Hanssons hustru i Ullevid, Maja Larsdotter rusthŒllare Johannes Janssons hustru i Ullevid, pigan Cajsa Jšnsdotter i Ullevid

 

1784 nr 08, fšdd 17841219, dšpt 17841220: Anna Maja, JŠrstad

far: Lars Blomberg, Sockneman

mor: Inga Maja Larsdotter

dopvittnen: M f Socknemannen Nils Nilsson i JŠrstad, HŒkan Pehrsson ibidem, drŠngen Sven Ericsson ibidem Q f Hustru Annica Larsdotter i JŠrstad, hustru Cathrina Andersdotter ibidem, pigan Stina Andersdotter i Rosendahl, pigan Eva Andersdotter ibidem

 

1785 nr 01, fšdd 17850316, dšpt 17850319: Anna Caisa, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: M f Vice comminister Anders Linder, rusthŒllaren Johannes Johansson i Ullevid, Lars Blomberg Q f Hustru Maia Larsdotter, Joh Johanssons i Ullevid hustru Lisa Johansdotter i Ullevid, pigan Caisa Gšransdotter i Ullevid och pigan Stina Ericsdotter tjŠnar hos Joh Johansson i Ullevid

 

1785 nr 02, fšdd 17850730, dšpt 17850731: Eric, Uddorp

far: Arvid Jansson, Sockenman

mor: Catharina Pehrsson

dopvittnen: M f Carl Svensson i BondprŠstegŒrden, sockenmannen Nils Nilsson i JŠrstad, drŠngen Joachim Pehrsson i Ullevid Q f Anna Larsdotter i GŠrstad, hustru Kristina i Jonsdotter i Ullevid, pigan Anna Svensdotter i Ullevid

 

1785 nr 03, fšdd 17850919, dšpt 17850920: Brita Maja, JŠrstad

far: Nils MŒnsson, Torpare

mor: Brita Maja MŒnsdotter

dopvittnen: M f Nils Nilsson i JŠrstad, Petter Jansson ibidem, drŠngen Lars Larsson ibidem Q f Hustru Anna Larsdotter ibidem, hustru Catharina Larsdotter ibidem, pigan Maja Jonsdotter ibidem

 

1785 nr 04, fšdd 17850920, dšpt 17850921: Cajsa Lisa, GlŠnstorp

far: Petrus Linzander, Herr

mor: Christina Abrahamsdotter

dopvittnen: M f Fšre detta riksdagsmannen Abraham Bišrkegren i Kopporp, socknemannen Anders Lundgren i Rosendahl, herr Gabriel Hagrelius i JŠrstad Q f Fru Elisabeth Lšnbom i …ijebro, jungfru Sara Lisa Fogelstrand ibidem, pigan Anna Catharina Abrahamsdotter i Kopporp

 

1785 nr 05, fšdd 17850924, dšpt 17850925: Anders, BondprŠstegŒrden

far: Jacob StŒlberg, Avskedade bŒtsmannen

mor: Maja Arvidsdotter

dopvittnen: M f Sockenmannen Anders Lundgren i Rosendahl, Hans Hansson i Ullevid, drŠngen And Carlsson i BondprŠstegŒrden Q f Hustru Anna Pehrsdotter i Ullevid, hustru Catharina Pehrsdotter i Uddorp, pigan Anna Lovisa Andersdotter i Rosendahl, Ingrid Gšransdotter i BondprŠstegŒrden

 

1785 nr 06, fšdd 17850926, dšpt 17850927: Jšns, OrŒs

far: Jšran Svensson, Torpare

mor: Brita Jšnsdotter

dopvittnen: M f Livgr Inspect Olof Undblad pŒ Lindevad, socknemannen Eric Jšransson i SŠmjetorp drŠngen Jean Jacobsson pŒ Lindevad Q f Madame Johanna Lovisa Undblad pŒ Lindevad, hustru Maja Olofsdotter i SŠmjetorp pigan Anna Andersdotter pŒ Lindevad

 

1785 nr 07, fšdd 17851023, dšpt 17851024: Petter, Zetterhult

far: Anders Arvidsson, Torpare

mor: Maja MŒnsdotter

dopvittnen: M f Torparen Magnus i Humpen, drŠngen Lars i GlŠnstorp Q f Hustru Maja i Humpen, pigan Stina Pehrsdotter i JŠrstad

 

1785 nr 08, fšdd 17851109, dšpt 17851113: Anna Lisa, JŠrstads Šgor

far: Johannes Hagelberg, Soldat

mor: Maja Nilsdotter

dopvittnen: M f Socknemannen Nils Nilsson i JŠrstad, socknemannen Petter Jansson i JŠrstad, drŠngen Petter MŒnsson i Uddorp Q f Hustru Anna Larsdotter i JŠrstad Nils Nilsson ibidem, hustru Catharina Larsdotter Petter Jansson i JŠrstad, pigan Anna Maja MŒnsdotter i Uddorp

 

1786 nr 01, fšdd 17860102, dšpt 17860103: Anna Caisa, Ullevid

far: Per Ericsson, RusthŒllare och nŠmndeman

mor: Chatharina Andersdotter

dopvittnen: M f Vice com Anders Linder i JŠrstad, rusth Hans Hansson i Ullevid, drŠngen Anders MŒnsson i Ullevid Q f Annica Pehrsdotter rusthŒllaren Hans Hanssons hustru i Ullevid, Caisa Pehrsdotter rusthŒllaren Joachim Pehrssons hustru i Ullevid, Pigan Annica Olofsdotter ibidem

 

1786 nr 02, fšdd 17860103, dšpt 17860104: Stina Lisa, OrŒs

far: Carl Svensson, Sockneman

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: M f Socknemannen Gšran Svensson i OrŒs, torparen Eric Gšransson i SŠmjetorp Torparen Hans Andersson i JŠrstad, Brita Jšnsdotter Q f Gšran Svenssons hustru i OrŒs Maja Olofsdotter, Eric Gšranssons hustru i SŠmjetorp samt pigan Stina Lisa Andersdotter i Rosendahl

 

1786 nr 03, fšdd 17860110, dšpt 17860111: Brita Stina, Humpen pŒ Lindevads Šgor

far: Magnus Jonsson, Torpare

mor: Anna Stina Jonsdotter

dopvittnen: M f Klockaren Lars Blomberg, socknemannen Gšran Svensson i OrŒs DrŠngen Abraham Ericsson i Rosendahl Q f Hustru Brita Jšnsdotter i OrŒs, Pigan Eva Lovisa Andersdotter i Rosendahl, Pigan Ingeborg MŒnsdotter i Humpen

 

1786 nr 04, fšdd 17860410, dšpt 17860411: Anna Lena, Ullevids Šgor

far: Olof Jšnsson, Salpetersjudare

mor: Lena Svensdotter

dopvittnen: M f RusthŒllaren Nils Andersson i Ullevid, rusthŒllaren Sven Danielsson ibidem DrŠngen Magnus Israelsson Q f Maia HŒcansdotter rusthŒllare Nils Anderssons hustru i Ullevid Maia Hansdotter rusthŒllare Jšns Svenssons hustru i Ullevid Pigan Maia Caisa i Ullevid

 

1786 nr 05, fšdd 17860706, dšpt 17860709: Anders, Ullevids Šgor

far: Petter Andersson, Torpare

mor: Lisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, ryttaren Anders Ullman pŒ Ullevid Šgor och drŠngen Lars Nilsson hos Joh Joachimsson i Ullevid RusthŒllaren Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter, ryttaren Ullmans hustru Maja Andersdotter samt pigan Brita Lena Andersdotter hos Hans Hansson i Ullevid

 

1786 nr 06, fšdd 17860823, dšpt 17860826: Maria, Ullevids Šgor

far: Petter Persson, Torpare

mor: Catharina Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joh Joachimsson i Ullevid, rusthŒllaren Joh Jansson ibidem, drŠngen Anders Persson ibidem Pehr Ericssons hustru i Ullevid Catharina Andersdotter, Joh Janssons hustru ibidem Maria Larsdotter och pigan Brita Jansdotter hos Pehr Ericsson i Ullevid

 

1786 nr 07, fšdd 17860909, dšpt 17860910: Petter, Ullevid

far: Joachim Persson, RusthŒllare

mor: Maria HŒkansdotter

dopvittnen: Comministern i JŠrstad herr Olof Lindgren, rusthŒllaren Hans MŒnsson i Ullevid och drŠngen Anders Persson ibidem Fru Anna Lotta Lindgren fšdd Falk, hustru Anna Persdotter i Ullevid samt pigan Annika MŒnsdotter ibidem

 

1787 nr 01, fšdd 17870302, dšpt 17870304: Magnus, Humpen pŒ OrŒs Šgor

far: Magnus Jšnsson, Torpare

mor: Stina Jšnsdotter

dopvittnen: Abraham Bjšrkegren i Kopporp, Anders Lundgren i Rosendahl, Lars Andersson i GlŠnstorp Linzanders hustru i GlŠnstorp Stina Wallenstršm Torparen Carl Larssons hustru i OrŒs Anna Cajsa Andersdotter samt Pigan Lisa Maja Abrahamsdotter i Kopporp

 

1787 nr 02, fšdd 17870310, dšpt 17870311: Anders, Ullevid

far: Hans Andersson, RusthŒllare

mor: Stina Lisa Andersdotter

dopvittnen: Torparen Carl i OrŒs, Johannes Jansson i Ullevid, drŠngen Ol Fredrich i Rosendahl Carls hustru i OrŒs Anna Cajsa Andersdotter Joh Janssons hustru i Ullevid Maja Larsdotter Pigan Eva Lisa Andersdotter i Rosendahl

 

1787 nr 03, fšdd 17870323, dšpt 17870325: Stina Lisa, JŠrstad

far: Lars Blomberg, Klockare

mor: Ingrid Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, RusthŒllaren Joachim Persson ibidem DrŠngen Nils Abrahamsson i Kopporp, Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter Joachim Perssons hustru ibidem Maja HŒkansdotter Pigan Lisa Maja Abrahamsdotter i Kopporp

 

1787 nr 04, fšdd 17870429, dšpt 17870429: Catharina, Klakeborgs Šgor

far: Sven Jšnsson, Torpare

mor: Maria Samuelsdotter

dopvittnen: Abraham Bjšrkegren i Kopporp, Pehr Olofsson i Stagelstorp och betianten Gustaf Hasselgren, fršken Fredrica Eleonora Boje pŒ Klakeborg Torparen Gšran Svenssons hustru pŒ OrŒs Brita Jšnsdotter Pigan Anna Ericsdotter i Klakeborg

 

1787 nr 05, fšdd 17870726, dšpt 17870729: Petter, JŠrstad by

far: Anders Ericsson, Bonde

mor: Annika Andersdotter

dopvittnen: Nils Nilsson i JŠrstad, MŒns Haraldsson ibidem, drŠngen Petter Ericsson ibidem Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Soldaten JŠrlings hustru Maja Gabrielsdotter Pigan Annika Larsdotter i Fallsberg Helgona socken

 

1787 nr 06, fšdd 17870823, dšpt 17870824: Catharina, Berg

far: Adam Carlsson, Skatteman

mor: Maria Abrahamsdotter

dopvittnen: Skattemannen Nils Nilsson i JŠrstad, dito Anders Larsson ibidem DrŠngen Anders Carlsson i BondprŠstegŒrden Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Klockaren Blombergs hustru Inga Maja Larsdotter Pigan Stina Persdotter i JŠrstad

 

1787 nr 07, fšdd 17871203, dšpt 17871203: Anna Greta, GlŠnstorp

far: Pehr Linzander

mor: Stina Wallenstršm

dopvittnen: NŠmndeman Lars Larsson i Torpa Normlšsa, skattemannen Nils Nilsson i JŠrstad DrŠngen Jan Gust Bjšrkegren i Kopporp Comminister Lindgrens fru i Uddarp Anna Lotta Falk Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Pigan Maja Bjšrkegren i Kopporp

 

1787 nr 08, fšdd 17871219, dšpt 17871220: Petter, Ullevid

far: Nils Andersson

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Jansson i Ullevid, drŠngen Isac Larsson i Uddorp Hans Anderssons hustru i Ullevid Stina Andersdotter Pigan Maja Leonardsdotter i Ullevid

 

1787 nr 09, fšdd 17871224, dšpt 17871226: Anna Cajsa, Uddorp

far: Arvid Jansson, Socknemannen

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid, sockneskrŠddaren Anders Grefvelius i Uddorp DrŠngen Petter Simonsson frŒn AspegŒrden i HŠrberga Joachim Perssons hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid Anders Grefvelius hustru i Uddorp Lena Nilsdotter, pigan Annika Olofsdotter i HŠrbŠrga

 

1787 nr 10, fšdd 17871226, dšpt 17871226: Lena, OrŒs

far: Gšran Svensson, Torpare

mor: Brita Jšnsdotter

dopvittnen: Skattemannen Anders Larsson i JŠrstad by, torparen Carl Larsson i OrŒs DrŠngen Olof Andersson i Rosendahl Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Anders Arvidssons hustru i Setterhult Cajsa MŒnsdotter samt pigan Eva Andersdotter i Rosendahl

 

1788 nr 01, fšdd 17880226, dšpt 17880227: Brita, JŠrstads Šgor

far: Johan Hagelberg, Soldat

mor: Maja Nilsdotter

dopvittnen: Socknemannen And Larsson i JŠrstad, brukaren Johan Melin ibidem, drŠngen Abraham Ericsson ibidem, Anders Larssons hustru i JŠrstad Anna Andersdotter, HŒkan Perssons hustru ibidem Catharina Jonsdotter, pigan Ingrid Gšransdotter ibidem

 

1788 nr 02, fšdd 17880319, dšpt 17880321: Brita Lena, OrŒs

far: Carl Larsson

mor: Anna Cajsa Andersdotter

dopvittnen: Hans Andersson i Ullevid, torparen Petter Olofsson i OrŒs Helgona socken, drŠngen Olof Andersson i Rosendahl, Hans Anderssons hustru i Ullevid Stina Andersdotter, Petter Olofssons hustru i OrŒs Maria Ericsdotter, pigan Brita Jansdotter i OrŒs

 

1788 nr 03, fšdd 17880515, dšpt 17880519: Anders Olof, Uddarp

far: Olof Lindgren, Comminister

mor: Anna Lotta Falk

dopvittnen: Herr Baron Eric Gustaf Boje pŒ Klakeborg, kyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad, RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid, nŠmndeman Abraham Bjšrkegren i Kopporp, Petr Linzander i GlŠnstorp, friherrinnan fru Juliana Eleon Bojie pŒ Klakeborg, fršknarna Carolina Gustava och Christ Charlotta Bojie ibidem, Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter, Joachim Perssons hustru i Ullevid Maria HŒkansdotter, Bjšrkegrens hustru i Kopporp Carin Svensdotter samt Eric Zanders hustru i GlŠnstorp Stina Wallenstršm

 

1788 nr 04, fšdd 17880528, dšpt 17880528: Nils, JŠrstad

far: Johan Melin, Brukare

mor: Stina Maja Mems ?

dopvittnen: Nils Nilsson i JŠrstad, Anders Larsson ibidem Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Anders Larssons hustru ibidem Anna Andersdotter

 

1788 nr 05, fšdd 17880606, dšpt 17880608: Anders Johan, JŠrstad

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Christina Persdotter

dopvittnen: Herr Baron Eric Gustaf Bojie pŒ Klakeborg, Studiosus herr Johan Lšnberg ibidem Herr Petrus Linzander i GlŠnstorp, rusthŒllare Petter Andersson i Hassla €nkefru comministerskan Hagrelius Maria Helena Rydbom Fršknarna Carolina Gustava och Christ Charl Bojie pŒ Klakeborg Petter Anderssons hustru i Hassla Anna Andersdotter

 

1788 nr 06, fšdd 17880814, dšpt 17880815: Maja Stina, Ullevi

far: Hans Andersson, RusthŒllare

mor: Stina Lisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Hans Hansson och Nils Andersson i Ullevid, drŠngen Anders Nilsson ibidem Hans Hanssons hustru i Ullevid Annika Persdotter Nils Anderssons hustru ibidem Maja Hansdotter Pigan Lisa Larsdotter ibidem

 

1788 nr 07, fšdd 17880813, dšpt 17880815: Maria, Ullevid

far: Sven Danielsson

mor: Kierstin Jonsdotter

dopvittnen: DrŠngen Anders Carlsson i BondprŠstegŒrden, hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid Hustru Cajsa Persdotter i Uddarp, pigan Sara Olofsdotter i BondprŠstegŒrden

 

1788 nr 08, fšdd 17880827, dšpt 17880829: Magnus, JŠrstad

far: Nils MŒnsson, Sockneman

mor: Brita Maja MŒnsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Svensson i Vistena, skattemannen HŒkan Persson i JŠrstad, drŠngen Petter Ericsson i JŠrstad, Johannes Svenssons hustru i Vistena Maja Stina Carlsdotter Soldat Petter Jerslings hustru Maja Gabrielsdotter, pigan Ingrid Gšransdotter i JŠrstad

 

1788 nr 09, fšdd 17880927, dšpt 17880928: Anna Cajsa, JŠrstad

far: HŒkan Persson, Skatteman

mor: Catharina Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, bonden Anders Larsson i JŠrstad DrŠngen Petter Ericsson i JŠrstad, herr Gabriel Hagrelius hustru Anna Stina Persdotter Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter, pigan Ingrid Olofsdotter i JŠrstad

 

1788 nr 10, fšdd 17881218, dšpt 17881221: Maja Stina, Ullevid

far: Joachim Persson, RusthŒllare

mor: Maja HŒkansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson i Ullevid, Arvid Jansson i Uddarp DrŠngen Lars Nilsson i Ullevid, Rusth HŒkan Janssons hustru i Asks socken Stina HŒkansdotter, Arvid Janssons hustru i Uddarp Cajsa Persdotter, pigan Brita Andersdotter i Ullevid

 

1789 nr 01, fšdd 17890116, dšpt 17890118: Niclas, Uddarp

far: Anders Grevelius, SockneskrŠddare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Lars Andersson i Vistena, Arvid Jansson i Uddorp, drŠngen Carl Ericsson i Vistena, Lars Anderssons hustru i Vistena Anna Stina Germundsdotter, Arvid Janssons hustru i Uddarp Carin Persdotter, pigan Sara Germundsdotter i Vistena

 

1789 nr 02, fšdd 17890320, dšpt 17890322: Margareta, Ullevids Šgor

far: Petter Andersson, Torpare

mor: Lisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Nils Andersson i Ullevid, rusthŒllare Hans Andersson ibidem DrŠngen Magnus Israelsson ibidem, Nils Anderssons hustru i Ullevid Maja Hansdotter Hans Anderssons hustru ibidem Stina Lisa Andersdotter, pigan Anna Maja Ericsdotter ibidem

 

1789 nr 03, fšdd 17890331, dšpt 17890401: Anna Stina, Ullevids Šgor

far: Magnus Jšnsson, Torpare

mor: Anna Stina Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Andersson i Ullevid, ryttaren Anders Ullberg pŒ Ullevids Šgor DrŠngen Petter Jonsson i OrŒs, Hans Anderssons hustru i Ullevid Stina Lisa Andersdotter Ryttaren Ullbergs hustru Anna Jšnsdotter Pigan Stina Andersdotter frŒn Myran i Normlšsa socken

 

1789 nr 04, fšdd 17890424, dšpt 17890426: Anders, Ullevids Šgor

far: Lars Larsson, Torpare

mor: Catharina Persdotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Jansson i Ullevid, torparen Anders Carlsson pŒ Ullevids Šgor DrŠngen Magnus Nilsson i Ullevid Joachim Perssons hustru i Ullevid Maja HŒkansdotter Ryttaren Ullbergs hustru Anna Jšnsdotter samt pigan Brita HŒkansdotter i Ullevid

 

1789 nr 05, fšdd 17890614, dšpt 17890616: Johannes, JŠrstad

far: Johan Melin, Bonde

mor: Maja Stina Mems ?

dopvittnen: Johannes Svensson i JŠrstad, Anders Carlsson i Rosendahl, drŠngen Petter Nilsson i JŠrstad, Johannes Svenssons hustru i JŠrstad Maja Stina Carlsdotter, Anders Carlssons hustru i Rosendahl Eva Andersdotter, pigan Anna Lena Larsdotter i JŠrstad

 

1789 nr 06, fšdd 17891003, dšpt 17891004: Anders, JŠrstad

far: HŒkan Persson, Skatteman

mor: Catharina Persdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad kyrkoby RusthŒllare Hans Hansson i Ullevid DrŠngen Petter Ericsson i JŠrstad Hustru Anna Persdotter i Ullevid, Hustru Eva Andersdotter i Rosendahl samt pigan Anna Lena Larsdotter i JŠrstad

 

1789 nr 07, fšdd 17891016, dšpt 17891016: Anna Maja, BondprŠstegŒrden

far: Benet Hjelte, Soldat

mor: Maja Jacobsdotter

dopvittnen: Bonden Anders Andersson i BondprŠstegŒrden, Rusth Hans Hansson i Ullevid DrŠngen Anders Andersson i JŠrstad, Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter Anders Larssons hustru i JŠrstad Anna Andersdotter Pigan Lisa Abrahamsdotter i Kopporp

 

1789 nr 08, fšdd 17891016, dšpt 17891018: Stina, Ullevids Šgor

far: Petter Sšderqvist, Inhysesman

mor: Cajsa Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Nils Andersson i Ullevid, Hans Hansson ibidem, drŠngen Magnus Israelsson ibidem, Nils Anderssons hustru i Ullevid Maja Hansdotter, Hans Anderssons hustru ibidem Stina Andersdotter, pigan Maja Larsdotter i Ullevid

 

1789 nr 09, fšdd 17891018, dšpt 17891021: Lisa Magdalena, JŠrstads by

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Christina Persdotter

dopvittnen: NŠmndeman Abraham Bjšrkegren i Kopparp, rusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid DrŠngen Petter Andersson i JŠrstad Petter Janssons hustru i TorfsŠtter Motala socken Maria Hansdotter Hans Hanssons hustru i Ullevid Annika Persdotter Pigan Anna Cajsa Abrahamsdotter i Kopparp

 

1789 nr 10, fšdd 17891119, dšpt 17891122: Anna Cajsa, Uddorp

far: Petter Arvidsson, Inhysesman

mor: Cajsa Andersdotter

dopvittnen: Nils Nilsson i JŠrstad, Anders Andersson i BondprŠstegŒrden, drŠngen Anders Andersson i JŠrstad, Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter, skrŠddaren Grevelius hustru i Uddarp Lena Nilsdotter, pigan Anna Lena Larsdotter i JŠrstad

 

1790 nr 01, fšdd 17900112, dšpt 17900113: Anna Greta, Ullevids Šgor

far: Anders Ullqvist, Ryttare

mor: Annika Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, Jonas Larsson ibidem, drŠngen Anders Persson ibidem Joachim Perssons hustru i Ullevid Maria HŒkansdotter, Hans Hanssons hustru ibidem Annika Persdotter, pigan Sara Olofsdotter ibidem

 

1790 nr 02, fšdd 17900127, dšpt 17900128: Stina, Rosendahl

far: Anders Carlsson

mor: Eva Lovisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Andersson i Ullevid, torparen Carl Larsson i OrŒs DrŠngen Sven Carlsson i Rosendahl, Hans Anderssons hustru i Ullevid Stina Lisa Andersdotter, Carl Larssons hustru i OrŒs Anna Cajsa Andersdotter, pigan Maja Carlsdotter i JŠrstad

 

1790 nr 03, fšdd 17900204, dšpt 17900207: Eric, BondprŠstegŒrden

far: Anders Andersson, Sockneman

mor: Kjerstin Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Jan Jansson i Ullevid, Bonden Arvid Jansson i Uddarp DrŠngen Sven Persson i BondprŠstegŒrden Mjšlnaren Pehr Anderssons hustru i …jebro Lena Persdotter Jšns Ericssons hustru i SmŒget och Sya socken Brita Olofsdotter Pigan Anna Lena Larsdotter i JŠrstad

 

1790 nr 04, fšdd 17900216, dšpt 17900217: Catharina, JŠrstad

far: Lars Blomberg, Klockaren

mor: Inga Maja Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson i Ullevid, Anders Jansson ibidem DrŠngen Anders Andersson i JŠrstad Johannes Janssons hustru i Ullevid Maja Larsdotter Nils Anderssons hustru ibidem Maja Hansdotter, pigan Maja Larsdotter i Ullevid

 

1790 nr 05, fšdd 17900219, dšpt 17900221: Anders Gustaf, Uddarp

far: Olof Lindgren, Comminister

mor: Anna Lotta Falk

dopvittnen: Herr Baron Eric Gustaf Boje pŒ Klakeborg, NŠmndeman Johannes Svensson i JŠrstad Fršken Fredrica Eleonora Boje pŒ Klakeborg, fršken Carolina Gustafva och fršken Christina Charlotta Boje pŒ Klakeborg samt nŠmndeman Johannes Svenssons hustru i JŠrstad Maja Stina HŒlli

 

1790 nr 06, fšdd 17900314, dšpt 17900319: Cajsa, SŠtterhult

far: Anders Arfvidsson, Torpare

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Carl Larsson i OrŒs, Jšns Larsson pŒ Lšten och OrŒs Šgor, drŠngen Jan HŒkansson i OrŒs Torparen Sven Ericssons hustru i Setterhult Cajsa Jšnsdotter Smeden Anders Rundqvists hustru pŒ Setterhult i Helgona Cajsa Bergstršm Pigan Maja Ericsdotter i SŠmtorp Helgona fšrsamling

 

1790 nr 07, fšdd 17900317, dšpt 17900317: Maja Greta, Uddarp

far: Arvid Jansson

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: Gabriel Hagrelius i JŠrstad, rusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, DrŠngen Eric Persson ibidem, Gabriel Hagrelius hustru i JŠrstad Anna Stina Persdotter, Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter, pigan Anna Lena Larsdotter i JŠrstad

 

1790 nr 08, fšdd 17900520, dšpt 17900523: Sven, OrŒs

far: Gšran Svensson, Torpare

mor: Brita Jšnsdotter

dopvittnen: Torparen Peter Olofsson i OrŒs Helgona socken, Olof Andersson i Humpen JŠrstad dito dito, DrŠngen Abraham Ericsson i GlŠnstorps hustru Anna Andersdotter Torparen Carl Larssons hustru i OrŒs Fredrica Andersdotter Torparen Olof Anderssons hustru i Humpen pigan Maja Ericsdotter frŒn SŠmtorpet i Helgona

 

1790 nr 09, fšdd 17900726, dšpt 17900728: Maja Lena, GlŠnstorp

far: Pehr Linzander, Herr

mor: Stina Wallenstršm

dopvittnen: Herr Comminister Olof Lindgren i Uddarp, drŠngen Olof MŒnsson i JŠrstad DrŠngen Abraham Ericsson i GlŠnstorp, Šnkepastorskan fru Anna Catharina Coliander i Normlšsa, jungfru Maja Lisa SondŽn i Normlšsa, pigan Maja Stina Nilsdotter i GlŠnstorp

 

1790 nr 10, fšdd 17900929, dšpt 17900930: Anders, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare och kyrkofšrestŒndare

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Jansson i Ullevid, ryttaren Anders Ullberg pŒ Ullevid Šgor samt drŠngen Petter Larsson ibidem, ryttaren Ullbergs hustru Anna Jonsdotter, torparen Petter Anderssons hustru pŒ Ullevid Šgor Lisa Andersdotter samt pigan Maja Stina Svensdotter i Ullevid

 

1790 nr 11, fšdd 17901030, dšpt 17901031: Magnus, Ullevids Šgor

far: Eric MŒnsson, Torpare

mor: Catharina Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, rusthŒllaren Joh Jansson, drŠngen Petter Ericsson ibidem, Hans Hanssons hustru Anna Persdotter i Ullevid, ryttaren Anders Ullqvists hustru Anna Andersdotter pŒ Ullevids Šgor, pigan Stina Ericsdotter i Ullevid

 

1790 nr 12, fšdd 17901126, dšpt 17901128: Anna Lisa, Ullevid

far: Hans Andersson, RusthŒllare

mor: Stina Lisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Jansson i Ullevid, skattemannen HŒkan Persson i JŠrstad DrŠngen Anders Israelsson i Ullevid HŒkan Perssons hustru i JŠrstad Cajsa Jonsdotter Anders Janssons hustru i Ullevid Maja HŒkansdotter, pigan Stina Andersdotter ibidem

 

1790 nr 13, fšdd 17901220, dšpt 17901222: Carl Fredric, BondeprŠstegŒrden

far: Johan Molin, Herr

mor: Anna Margaretha Folin

dopvittnen: FŠnriken herr Baron Eric Boje pŒ Klakeborg, herr Comminister Olof Lindgren i Uddorp, Adjunctus Pastoris herr Sven Pet Egelin Vallerstad, fršken Fred Eleonora Boje och fršken Carol Gustava Boje pŒ Klakeborg samt Comminister Lindgrens hustru fru Anna Lotta Falk i Uddorp

 

1791 nr 01, fšdd 17910411, dšpt 17910413: Anna Greta, JŠrstad

far: Joh Magni HŒlli, Brukare

mor: Maja Ericsdotter

dopvittnen: KyrkovŠrden Nils Nilsson i JŠrstad, skatteman HŒkan Persson ibidem DrŠngen Olof MŒnsson ibidem, And Larssons hustru i JŠrstad Annika Andersdotter HŒkan Perssons hustru ibidem Catharina Jšnsdotter Pigan Maria Andersdotter i JŠrstad

 

1791 nr 02, fšdd 17910525, dšpt 17910527: Lisa Maja, Uddarp

far: Anders Grevelius, SockneskrŠddare fšr HŠrbŠrga

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Joachimsson i Ullevid, rusthŒllare Joachim Persson ibidem DrŠngen Peter Larsson i JŠrstad, Arvid Olofssons hustru i Sšdra Carleby HŠrbŠrga socken Maja Nilsdotter, Anders Anderssons hustru i BondprŠstegŒrden Kierstin Larsdotter pigan Sara Olofsdotter

 

1791 nr 03, fšdd 17910624, dšpt 17910626: Johannes, Uddarp

far: Arvid Jansson

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: NŠmndeman Abraham Bjšrkegren i Kopporp Klockaren Lars Blomberg, drŠngen Lars Carlsson i Ullevid MŒns Nilssons hustru i Hšgby Helgona socken Anna Stina Svensdotter Hans Anderssons hustru i Ullevid Stina Svensdotter Pigan Lisa Maja Abrahamsdotter i Kopporp

 

1791 nr 04, fšdd 17911006, dšpt 17911008: Petter, JŠrstads Šgor

far: Anders Ericsson, Reservsoldaten

mor: Maja Stina Jšnsdotter

dopvittnen: Bonden Anders Carlsson i Rosendahl, Petter Linzander i GlŠnstorp DrŠngen Petter Andersson i Rosendahl, Linzanders hustru i GlŠnstorp Maja Stina Wallenstršm, pigan Lisa Maja Abrahamsdotter i Kopporp

 

1791 nr 05, fšdd 17911010, dšpt 17911012: Inga Catharina, Ullevid

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Sara Christina Germundsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Lars Andersson i Wistena, RusthŒllare Magnus Germundsson ibidem DrŠngen Carl MŒnsson i Ullevid Lars Anderssons hustru i Vistena Anna Stina Germundsdotter Magni Germundssons hustru i Vistena Catharina HŒkansdotter Pigan Maja Andersdotter i Ullevid

 

1791 nr 06, fšdd 17911013, dšpt 17911016: Brita Cajsa, Ullevid

far: Joachim Persson, RusthŒllare

mor: Maria HŒkansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, skrŠddaren Anders Grevelius i Uddarp DrŠngen Eric Persson i Ullevid, Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter SkrŠddaren Grevelius hustru i Uddarp Lena Nilsdotter Pigan Maja Greta Carlsdotter i Ullevid

 

1791 nr 07, fšdd 17911111, dšpt 17911113: Mariana, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: Petter Linzander i GlŠnstorp, rusthŒllaren Hans Andersson i Ullevid DrŠngen Petter Ericsson ibidem, Linzanders hustru i GlŠnstorp Stina Wallenstršm Hans Anderssons hustru i Ullevid Stina Andersdotter Pigan Maja Andersdotter ibidem

 

1791 nr 08, fšdd 17911218, dšpt 17911219: Anna Cajsa, OrŒs

far: Carl Larsson, Torpare

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Bonden Anders Carlsson i Rosendahl, klockaren Blomberg i JŠrstad DrŠngen Petter Andersson i Rosendahl Anders Carlssons hustru i Rosendahl Eva Lovisa Andersdotter Torparen Samuels hustru Kierstin Nilsdotter pŒ OrŒs Šgor Pigan Maja Ericsdotter i SŠmtorp

 

1792 nr 01, fšdd 17920106, dšpt 17920106: Maria (tvilling), Ullevids Šgor

far: Olof Jšnsson Jarsdorff, Salpetersjudare

mor: Lena Svensdotter

dopvittnen: LivgrenadjŠren Carl Hector pŒ Ullevids Šgor Avlidne ryttaren Belulius Šnka Cajsa Svensdotter Torparen Lars Svenssons pŒ Moen hustru Catharina Persdotter

anm: BŠggetvillingar

 

1792 nr 02, fšdd 17920106, dšpt 17920106: Catharina (tvilling), Ullevids Šgor

far: Olof Jšnsson Jarsdorff, Salpetersjudare

mor: Lena Svensdotter

dopvittnen: LivgrenadjŠren Carl Hector pŒ Ullevids Šgor Avlidne ryttaren Belulius Šnka Cajsa Svensdotter Torparen Lars Svenssons pŒ Moen hustru Catharina Persdotter

anm: BŠggetvillingar

 

1792 nr 03, fšdd 17920125, dšpt 17920127: Catharina, BondprŠstegŒrds Šgor

far: Benet Hjelte, Ryttare

mor: Maja Jacobsdotter

dopvittnen: Herr Johan Molin i BondprŠstegŒrden, kyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad DrŠngen Jonas Persson i BondprŠstegŒrden, herr Molins hustru Anna Margaretha Folin Nils Nilssons hustru Anna Larsdotter, pigan Greta Andersdotter i BondprŠstegŒrden

 

1792 nr 04, fšdd 17920416, dšpt 17920417: Brita Maja, JŠrstad

far: HŒkan Persson

mor: Catharina Jonsdotter

dopvittnen: Anders Jansson i Ullevid, Johan Melin i JŠrstad, drŠngen Anders Larsson ibidem, RusthŒllare Anders Janssons hustru i Ullevid Maria HŒkansdotter Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Pigan Maria Carlsdotter ibidem

 

1792 nr 05, fšdd 17920502, dšpt 17920505: Petter, SŠtterhult

far: Sven Ericsson, Torpare

mor: Catharina Jonsdotter

dopvittnen: FrŠlseskattemannen Carl Larsson i Rosendahl, torparen Olof Andersson i Humpen, DrŠngen Petter Svensson i SŠmtorpet Carl Larssons hustru i Rosendahl Anna Cajsa Andersdotter Olof Anderssons hustru i Humpen Fredrica Andersdotter Pigan Maja Ericsdotter i Samtorpet?

 

1792 nr 06, fšdd 17920509, dšpt 17920513: Maria, Ullevids Moen

far: Magni Skonberg, Hyrkusk

mor: Maja Stina Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, torparen Anders Carlsson pŒ Ullevids Šgor, drŠngen Anders Persson i Ullevid, Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter, torparen Anders Carlssons hustru Brita Nilsdotter, pigan Maja Jonsdotter i AspegŒrden Herrberga socken

 

1792 nr 07, fšdd 17920512, dšpt 17920513: Eva Stina, JŠrstad

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: Herr Johan Molin i BondprŠstegŒrden, rusthŒllaren Joh Joachimsson i Ullevid, drŠngen Anders Petter Persson i Hassla, herr Molins hustru Anna Margareta Folin i BondprŠstegŒrden, Joh Joachimssons hustru i Ullevid Sara Germundsdotter, pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1792 nr 08, fšdd 17920527, dšpt 17920528: Anders, Ullevids Šgor

far: Anders Ullberg, Ryttare

mor: Anna Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Ericsson i Carleby, rusthŒllaren Nils Andersson i Ullevid, drŠngen Eric Nilsson i Carleby, Nils Ericssons hustru i Carleby Brita Larsdotter Sven Danielssons hustru i Ullevid Kjerstin Jonsdotter, pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1792 nr 09, fšdd 17920705: Se anm

far: Anders Berg, LivgrenadjŠr

mor: Carin MŒnsdotter

anm: Dšdfšdd dotter begrovs den 7 ejusdem

 

1792 nr 10, fšdd 17920816, dšpt 17920819: Lisa, Ullevids Šgor

far: Petter Persson, Torpare

mor: Catharina Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid, torparen Petter Andersson pŒ Ullevids Šgor, drŠngen Eric Nilsson i Ullevid, Joachim Perssons hustru i Ullevid Maja HŒkansdotter, torparen Petter Anderssons hustru ibidem Lisa Andersdotter, pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1792 nr 11, fšdd 17920827, dšpt 17920828: Maja Stina, Ullevids Šgor

far: Anders Ullqvist, LivgrenadjŠren

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid, Abraham Ericsson ibidem, drŠngen Eric Persson ibidem, Joachim Perssons hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid, Abraham Ericssons hustru ibidem Sara Olofsdotter, pigan Maja Stina Persdotter ibidem

 

1792 nr 12, fšdd 17921001, dšpt 17921001: Maria Catharina, JŠrstad

far: Gustaf Gabriel SilfverlŒs, Korpral

mor: Anna Lena Larsdotter

dopvittnen: Nils Nilsson i JŠrstad, Anders Carlsson i Rosendahl, drŠngen Petter Andersson ibidem, Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Anders Larssons hustru ibidem Anna Andersdotter Pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1792 nr 13, fšdd 17921006, dšpt 17921007: Anders, Ullevids Šgor

far: Carl Hector, LivgrenadjŠr

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och Hans Hansson i Ullevid DrŠngen Anders Israelsson ibidem RusthŒllaren Hans Hanssons hustru Anna Persdotter i Ullevid Joachim Perssons hustru Maja HŒkansdotter ibidem Pigan Maja Stina Johansdotter ibidem

 

1792 nr 14, fšdd 17921123, dšpt 17921125: Hans, Ullevids Šgor

far: Jonas Anders Ullman, LivgrenadjŠr

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson i Ullevid, Joachim Persson ibidem, drŠngen Carl MŒnsson ibidem, Joachim Perssons hustru Maja HŒkansdotter ibidem, torparen Eric MŒnssons hustru pŒ Ullevids Šgor Cajsa Jonsdotter, pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1792 nr 15, fšdd 17921126, dšpt 17921127: Nils, Ullevids Šgor

far: Magni Nilsson, Torpare

mor: Brita HŒkansdotter

dopvittnen: Hans Hansson i Ullevid, Hans Andersson ibidem, drŠngen Anders Persson ibidem, Hans Hanssons hustru Anna Persdotter i Ullevid, SkrŠddaren Holmgrens hustru Maja Samuelsdotter, pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1792 nr 16, fšdd 17921217, dšpt 17921218: Johannes, Ullevid

far: Nils Andersson

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: Hans Hansson och Hans Andersson i Ullevid DrŠngen Petter Ericsson ibidem Hustru Anna Persdotter, hustru Sara Olofsdotter Pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1793 nr 01, fšdd 17930111, dšpt 17930113: Joachim, Ullevid

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Stina Germundsdotter

dopvittnen: Herr Gabriel Hagrelius i JŠrstad, Joachim Persson i Ullevid, drŠngen Anders Larsson i Vistena, Hagrelius hustru i JŠrstad Anna Stina Persdotter, Joachim Perssons hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid, pigan Anna Jšnsdotter i Ullevid

 

1793 nr 02, fšdd 17930117, dšpt 17930118: Anders Petter, JŠrstad

far: Lars Blomberg, Klockare

mor: Inga Maja Larsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Johannes Svensson i JŠrstad, Petter Linzander i GlŠnstorp, drŠngen Anders Persson i Ullevid, fršken Carolina Gustafva Boje pŒ Klakeborg, Johannes Svenssons hustru i JŠrstad Maja Stina HŒlli, pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1793 nr 03, fšdd 17930201, dšpt 17930203: Carl, Rosendahl

far: Anders Carlsson

mor: Eva Lovisa Andersdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad, Corpral Gustaf SilfverlŒs DrŠngen Olof MŒnsson i JŠrstad NŠmndeman Johannes Svenssons hustru i JŠrstad Maja Stina HŒlli Corpral SilfverlŒs hustru fru Anna Lena Larsdotter, pigan Stina MŒnsdotter i JŠrstad

 

1793 nr 04, fšdd 17930202, dšpt 17930203: Johannes, Ullevid

far: Hans Andersson, RusthŒllare

mor: Stina Lisa Andersdotter

dopvittnen: Johannes Jansson i Ullevid, Abraham Ericsson ibidem, DrŠngen Johan Jansson ibidem, Johan Janssons hustru Maja Larsdotter i Ullevid, Abraham Ericssons hustru ibidem Sara Olofsdotter samt pigan Maja Stina Persdotter ibidem

 

1793 nr 05, fšdd 17930323, dšpt 17930324: Brita Stina, GlŠnstorp

far: Petr Linzander, Herr

mor: Stina Wallenstršm

dopvittnen: Sockneskomakaren Anders Persson frŒn Normlšsa, torparen Sven Persson frŒn Normlšsa by, drŠngen Anders Persson i Ullevid, sockneskomakaren Anders Perssons hustru i Normlšsa Maja Abrahamsdotter, torparen Sven Perssons hustru Lisa Abrahamsdotter, pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1793 nr 06, fšdd 17930325, dšpt 17930329: Rebecca, GŠrstads Šgor

far: Johan Melin

mor: Maja Stina Mems ?

dopvittnen: Herr Johan Molin i BondprŠstegŒrden, skattemannen HŒkan Persson i JŠrstad DrŠngen Petter HŒkansson ibidem, comminister Lindgrens fru i Uddarp Anna Lotta Falk HŒkan Perssons hustru i JŠrstad Catharina Jonsdotter, pigan Fredrica Pehrsson i OrŒs

 

1793 nr 07, fšdd 17930406, dšpt 17930406: Anna Brita, Berg

far: Abraham Jšnsson, Inhysesmannen

mor: Stina Persdotter

dopvittnen: Skattemannen Nils Nilsson i JŠrstad, klockaren Lars Blomberg, Bonden Lars Carlsson i Normlšsa by och socken, Hagrelius hustru i JŠrstad Anna Stina Persdotter, klockaren Blombergs hustru Stina Maja Larsdotter, pigan Lisa MŒnsdotter i JŠrstad

 

1793 nr 08, fšdd 17930409, dšpt 17930411: Petter, Uddarp

far: Arvid Jansson

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: Skattemannen HŒkan Persson i JŠrstad, drŠngen Petter i Hagby Helgona socken, drŠngen Eric Jšnsson ibidem, comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk, hustru Anna Stina Svensdotter frŒn Hagby, pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1793 nr 09, fšdd 17930502, dšpt 17930505: Anders, SŠtterhult

far: Anders Arvidsson, Torpare

mor: Carin MŒnsdotter

dopvittnen: Torparen Olof Andersson i Humpen, rŠttaren Anders PŠrsson i Linnevad, drŠngen Petter Olofsson i SŠmtorp, hustru Brita Hansdotter i OrŒs, hustru Stina Svensdotter pŒ Lšten, pigan Cajsa Svensdotter i SŠtterhult

 

1793 nr 10, fšdd 17930520, dšpt 17930521: Maja, Uddarps Šgor

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Cajsa Persdotter, Hustru

dopvittnen: Klockaren Blomberg, livgrenadjŠr Benet Hjelte, drŠng Jonas Persson i BondprŠstegŒrden, hustru Lena Nilsdotter i Uddarp, Hjeltes hustru Maja Jacobsdotter, pigan Brita Olofsdotter i JŠrstad

anm: Ett oŠkta barn

 

1793 nr 11, fšdd 17931002, dšpt 17931004: Anika, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, rusthŒllaren Joachim Persson ibidem DrŠngen Anders Persson ibidem Hans Hanssons hustru Anna Persdotter, Hans Anderssons hustru Stina Lisa Andersdotter i Ullevid, pigan Maja Stina Persdotter ibidem

 

1793 nr 12, fšdd 17931117, dšpt 17931121: Maria Catharina, OrŒs

far: Sven Larsson, Torpare

mor: Kierstin Andersdotter

dopvittnen: Bonden Anders Carlsson i Rosendahl, Carl Larsson ibidem, drŠngen Magnus Persson i OrŒs Anders Carlssons hustru i Rosendahl Eva Lovisa Andersdotter Hustru Brita Hansdotter i OrŒs Helgona socken, pigan Fredrica Persdotter ibidem

 

1793 nr 13, fšdd 17931218, dšpt 17931220: Carl Otto, Uddarp

far: Olof Lindgren, Comminister

mor: Anna Lotta Falk

dopvittnen: Fendr: H H Baron Ludv Bojie pŒ Klakeborg, Magr Per Mollander i Vallerstad RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid, fršken Carolina Gustafva Bojie pŒ Klakeborg RusthŒllaren Johannes Joachimssons hustru Sara Stina Germundsdotter i Ullevid Pigan Maja Stina Johansdotter ibidem

 

1794 nr 01, fšdd 17940119, dšpt 17940120: Anders, JŠrstads by

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Anna Andersdotter, €nka

dopvittnen: Bonden MŒns Haraldsson i JŠrstad, Bonden Carl Danielsson i Mišlkulla Mjšlby socken DrŠngen Fredrich MŒnsson i JŠrstad Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter LivgrenadjŠren Ullstrands hustru Ingeborg Andersdotter pŒ Ullevids Šgor Pigan Lisa Isacsdotter i JŠrstad

anm: Ett oŠkta barn

 

1794 nr 02, fšdd 17940131, dšpt 17940202: Anders Gustaf, JŠrstad pŒ Ullevids Šgor

far: Samuel Holmgren, SockneskrŠddare

mor: Maja Samuelsdotter

dopvittnen: Bonden Anders Carlsson i Rosendahl, RusthŒllaren Abraham Ericsson i Ullevid RusthŒllaren Anders Persson ibidem Anders Carlssons hustru i Rosendahl Stina Lisa Andersdotter RusthŒllaren Nils Ericssons hustru i …st Carleby Brita Larsdotter Pigan Maja Stina Ericsdotter i Ullevid

 

1794 nr 03, fšdd 17940206, dšpt 17940209: Anna Cajsa, Uddorp

far: Anders Grevilius, SkrŠddare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, bonden Peter HŠggberg i Forsa Herrberga socken DrŠngen Anders Israelsson i Ullevid, Hans Hanssons hustru Anna Persdotter i Ullevid Hustru Ingrid Jonsdotter i Uddarp och pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1794 nr 04, fšdd 17940221, dšpt nšddop: Johannes, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Maja Hansdotter

anm: Straxt efter fšdelsen fick nšddop

 

1794 nr 05, fšdd 17940213, dšpt 17940213: Catharina, Ullevids Šgor

far: Anders Ullqvist, LivgrenadjŠr

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, LivgrenadjŠren Petter Ullstrand DrŠngen Anders Persson i Ullevid, Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter Torparen Eric MŒnssons hustru Carin Jonsdotter pŒ Ullevids Šgor Pigan Lisa Nilsdotter i Ullevid

 

1794 nr 06, fšdd 17940317, dšpt 17940319: Anders, BondprŠstegŒrds Šgor

far: Benet Hjelte, LivgrenadjŠr

mor: Maja Jacobsdotter

dopvittnen: NŠmndemannen Abraham Bjšrkegren i Kopporp, Corpral Gustaf Gabr SilfverlŒs pŒ JŠrstads Šgor, drŠngen Sven Abrahamsson i Kopporp, Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter, HŒkan Perssons hustru i JŠrstad Cajsa Jonsdotter, pigan Anna Jonsdotter ibidem

 

1794 nr 07, fšdd 17940319, dšpt 17940320: Johanna Margaretha, BondprŠstegŒrden

far: Johan Molin, Herr

mor: Anna Greta Jolin

dopvittnen: Comminister Lars Pet Gšthe i Herrberga, Bonden Olof Jonsson i Herrberga Mjšlnaren Nils Ericsson i …jebro, Comminister Gšthes fru Christina Gšthe i Herrberga Olof Perssons hustru i Herrberga, Pigan Anna Cajsa Olofsdotter ibidem

 

1794 nr 08, fšdd 17940311, dšpt 17940313: Eva Stina, JŠrstad

far: Jaen Magni HŒlli, Bonde

mor: Maja Ericsdotter

dopvittnen: Anders Carlsson i Rosendahl, Carl Larsson ibidem, drŠngen Carl Johansson i JŠrstad €nkan hustru Anna Andersdotter i JŠrstad Anders Carlssons hustru i Rosendahl Eva Andersdotter Klockaren Blombergs hustru Inga Maja Larsdotter, pigan Anna Brita Jansdotter i JŠrstad

 

1794 nr 09, fšdd 17940508: Se anm, Ullevids Šgor

far: Magni Skonberg, Mšnsterkusk

mor: Anna Stina Jonsdotter

anm: Dšdfšdd dotter och begravd den 11 ejusdem

 

1794 nr 10, fšdd 17940521, dšpt 17940522: Anders, Uddarp

far: Arvid Jansson, Skatteman

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, Sockneman Anders Carlsson i Rosendahl DrŠngen Sven Abrahamsson i Kopporp Hans Hanssons hustru i Ullevid Anna Persdotter, Anders Carlssons hustru Eva Andersdotter i Rosendahl och pigan Lisa Maja Abrahamsdotter i Kopporp

 

1794 nr 11, fšdd 17940602, dšpt 17940604: Anders, Rosendahl

far: Carl Larsson

mor: Anna Cajsa Andersdotter

dopvittnen: Per Linzander i GlŠnstorp, torparen Olof Andersson i Humpen, drŠngen Olof MŒnsson i JŠrstad, Linzanders hustru Stina Wallenstršm, Olof Anderssons hustru i Humpen Fredrica Andersdotter, pigan Stina MŒnsdotter i JŠrstad

 

1794 nr 12, fšdd 17940613, dšpt 17940615: Fredrica Eleonora, JŠrstads by

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: FŠnriken HšgvŠlb Herr Baron Hans Ludvig Boje pŒ Klakeborg, Comminister Lindgren i Uddarp, rusthŒllaren Petter Jansson i TorfsŠtter Motala socken, fršknarna Fredrica Eleonora, Carolina Gustafva och Christina Charl Boje pŒ Klakeborg, comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk

 

1794 nr 13, fšdd 17940703: Se anm, JŠrstads Šgor

far: Gustaf Gabriel SilfverlŒs, Korpral

mor: Anna Lena Larsdotter

anm: Ett dšdfštt flickebarn

 

1794 nr 14, fšdd 17940802, dšpt 17940803: Eva Johanna, Ullevid

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Sara Stina Germundsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Daniel Nilsson i V Skrukeby socken, sockenskrŠddaren Daniel Grevilius i Uddarp, drŠngen Magnus Larsson i Vistena, Daniel Nilssons hustru i Skrukeby Mariana Germundsdotter, Dan Grevilius hustru Lena Nilsdotter Uddarp, pigan Catharina MŒnsdotter i Ullevid

 

1794 nr 15, fšdd 17940816, dšpt 17940817: Brita, Ullevids Šgor

far: Jonas Ullman, LivgrenadjŠr

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid, livgrenadjŠr Anders Ullqvist pŒ Ullevids Šgor Hans Hanssons hustru Anna Persdotter i Ullevid Ullqvists hustru Anna Andersdotter pŒ Ullevids Šgor

 

1794 nr 16, fšdd 17940818, dšpt 17940820: Anna Cajsa, Ullevid

far: Joachim Persson, RusthŒllare

mor: Maria HŒkansdotter

dopvittnen: RusthŒllare Nils Ericsson i Carleby, rusthŒllare Abraham Ericsson i Ullevid DrŠngen Olof Hansson i Ullevid, Nils Ericssons hustru i Carleby Brita Larsdotter Abraham Ericssons hustru i Ullevid Sara Olofsdotter Pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1794 nr 17, fšdd 17941005, dšpt 17941005: Maja, Uddarp

far: Fredrich MŒnsson, DrŠng

mor: Lisa Isacsdotter

dopvittnen: Skattemannen HŒkan Persson i JŠrstad, klockaren Blomberg DrŠngen Petter HŒkansson i JŠrstad HŒkan Perssons hustru i JŠrstad Cajsa Jonsdotter LivgrenadjŠr Ullmans hustru Maja MŒnsdotter pŒ Ullevids Šgor Pigan Maja MŒnsdotter i Klakeborg

 

1794 nr 18, fšdd 17941126, dšpt 17941130: Anna Catharina, Ullevids Šgor

far: Anders Ullberg, LivgrenadjŠr

mor: Anna Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Jansson och dess hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid Skattemannen Jšns Svensson och dess hustru Lena Andersdotter i Hogstad DrŠngen Anders Persson och pigan Stina i Ullevid

 

1795 nr 01, fšdd 17950201, dšpt 17950201: Lisa, Ullevid

far: Nils Jacobsson, HŠlftenbrukaren

mor: Lisa Danielsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Eric Andersson i Ullevid, drŠngarna Magnus Israelsson och Anders Ericsson ibidem, Israel Hindrichssons hustru Ingrid MŒnsdotter i Ullevid, torparehustrun Brita HŒkansdotter pŒ Ullevid Šgor Pigan Maja Israelsdotter i Ullevid

 

1795 nr 02, fšdd 17950407, dšpt 17950409: Carl Petter, Humpen

far: Fredrich Fredrichsson, Torpare

mor: Maja Stina HŠggberg

dopvittnen: Petter HŠggberg i Hšgby socken Torparen Jan HŒkansson i OrŒs Petter HŒkansson i JŠrstad HŠggbergs hustru Brita Cajsa Carlberg i Hšgby Pigan Maja Stina Larsdotter i OrŒs

 

1795 nr 03, fšdd 17950516, dšpt 17950516: Nils, Moen

far: Olof Andersson, Torpare

mor: Fredrica Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Andersson i Ullevid, Sven Danielsson ibidem, DrŠngen Nils Nilsson ibidem, RusthŒllare Sven Danielssons hustru Kristin Jonsdotter i Ullevid, Torparen Lars Larssons hustru pŒ Ullevids Šgor Catharina Persdotter, Sven Danielssons dotter i Ullevid Stina Svensdotter

 

1795 nr 04, fšdd 17950728, dšpt 17950728: Brita Lena, JŠrstad Šgor

far: Gustaf Gabriel SilfverlŒs, Corpral

mor: Anna Lena Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter Brukaren Carl Larsson i Rosendal och dess hustru Anna Cajsa Andersdotter DrŠngen Anders Israelsson och pigan Stina Johansdotter i Ullevid

 

1795 nr 05, fšdd 17950826, dšpt 17950827: Johannes, JŠrstads Šgor

far: Anders Berg, LivgrenadjŠr

mor: Catharina MŒnsdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndare Nils Nilsson i JŠrstad och Peter Linzanders hustru i GlŠnstorp Stina Wallenstršm, Carl And i Rosendahl och hustru Maja Andersdotter i JŠrstad, drŠngen Anders Andersson i JŠrstad och pigan Lisa Maja Bjšrkegren i Kopporp

 

1795 nr 06, fšdd 17950924, dšpt 17950925: Johannes, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllare Hans Hansson och dess hustru Annika Persdotter i Ullevid Bonden Nils Jacobsson och dess hustru Lisa Danielsdotter i Ullevid DrŠngen Carl Johansson och pigan Maria Israelsdotter ibidem

 

1795 nr 07, fšdd 17950928, dšpt 17950929: Petter, Ullevids Šgor

far: Petter Sšderqvist, Backstugusittare

mor: Catharina Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Israel Hindrichsson och hustru Lisa Danielsdotter i Ullevid RusthŒllaren Nils Jacobsson och backstugusittaren Eric Ullmans hustru Catharina Jonsdotter i Ullevid DrŠngen Olof MŒnsson i JŠrstad och pigan Maja Israelsdotter i Ullevid

 

1795 nr 08, fšdd 17950924, dšpt 17950925: Anders, Uddorp

far: Arvid Jansson, Skatteman

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joachim Persson och dess hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid RusthŒllaren Hans Hansson och dess hustru Anna Persdotter i Ullevid DrŠngen Sven Abrahamsson i Kopporp och pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1795 nr 09, fšdd 17951009, dšpt 17951010: Maria, Ullevids Šgor

far: Carl Hector, LivgrenadjŠr

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och dess hustru Sara Stina Germundsdotter i Ullevid RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid och hustru Kerstin Nilsdotter pŒ Ullevids Šgor DrŠngen Magnus Israelsson och pigan Maja Israelsdotter

 

1795 nr 10, fšdd 17951016, dšpt 17951018: Anders (tvilling), Lšten

far: Carl Jšnsson, Torpare

mor: Ingrid Jonsdotter

dopvittnen: SkrŠddaren Anders Grevilius och dess hustru Lena Nilsdotter i Uddorp Torparen Lars Jšnsson i OrŒs och hustru Maja Olofsdotter i SŠmtorp Helgona socken DrŠngen Fredrich Fredrichsson i OrŒs och pigan Maja Ericsdotter i SŠmtorpet

anm: BŠggetvillingar

 

1795 nr 11, fšdd 17951016, dšpt 17951018: Johannes (tvilling), Lšten

far: Carl Jšnsson, Torpare

mor: Ingrid Jonsdotter

dopvittnen: SkrŠddaren Anders Grevilius och dess hustru Lena Nilsdotter i Uddorp Torparen Lars Jšnsson i OrŒs och hustru Maja Olofsdotter i SŠmtorp Helgona socken DrŠngen Fredrich Fredrichsson i OrŒs och pigan Maja Ericsdotter i SŠmtorpet

anm: BŠggetvillingar

 

1795 nr 12, fšdd 17951029, dšpt 17951030: Stina, Uddorp

far: Abraham Jšnsson, DrŠng

mor: Stina Persdotter

dopvittnen: Herr Johan Molin och dess hustru Anna Marg Jolin i BondprŠstegŒrden Bonden Carl Danielsson och dess hustru Maja Andersdotter i JŠrstad DrŠngen Anders Andersson i JŠrstad och pigan Maja Svensdotter i BondprŠstegŒrden

 

1795 nr 13, fšdd 17951113, dšpt 17951115: Eric, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och dess hustru Sara Germundsdotter RusthŒllaren Joachim Persson och dess hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid DrŠngen Anders Israelsson och pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1796 nr 01, fšdd 17960103, dšpt 17960106: Catharina, Rosendahl

far: Anders Carlsson

mor: Eva Lovisa Andersdotter

dopvittnen: NŠmndeman Abraham Bjšrkegren i Kopporp och hustru Stina Wallenstršm i GlŠnstorp Lars Jšnsson i OrŒs och dess hustru Stina Danielsdotter DrŠngen Sven Abrahamsson i Kopporp och pigan Lisa Maja Abrahamsdotter ibidem

 

1796 nr 02, fšdd 17960131, dšpt 17960202: Anna Cajsa, JŠrstad

far: HŒkan Persson, Skatteman

mor: Cajsa Jansdotter

dopvittnen: NŠmndeman Abraham Bjšrkegren Kopporp och Johannes Svenssons hustru i JŠrstad Maja Stina HŒlli Skattemannen Arvid Jansson i Uddorp och dess hustru Carin Persdotter DrŠngen Sven Abrahamsson pch pigan Lisa Maja Abrahamsdotter i Kopporp

 

1796 nr 03, fšdd 17960206, dšpt 17960207: Anders, Berg

far: Petter Nilsson, DrŠng

mor: Anna Maja Andersdotter

dopvittnen: NŠmndeman Johannes Svensson och dess hustru Maja Stina HŒlli i JŠrstad MurmŠstaren Anders Persson pŒ Vallerstad PrŠstegŒrds Šgor Corpral SilfverlŒs hustru i JŠrstad Anna Lena Larsdotter DrŠngen Petter HŒkansson i JŠrstad och Brita Stina Andersdotter i Vallerstad

 

1796 nr 04, fšdd 17960301, dšpt 17960302: Ingrid, Ullevids Šgor

far: Magni Stršmberg, Mšnsterkusk

mor: Anna Stina Jonsdotter

dopvittnen: Brukaren Hindric Andersson frŒn Utimna i Veta socken och dess hustru Ingrid Jonsdotter kyrkovŠktaren Jonas SŠrling och dess hustru Catharina Stephansdotter pŒ Ullevid Šgor DrŠngen Olof MŒnsson i JŠrstad och pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1796 nr 05, fšdd 17960410, dšpt 17960411: Anna Cajsa, Ullevids Šgor

far: Magni Nilsson, Torpare

mor: Brita HŒkansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson och dess hustru Maria Larsdotter i Ullevid RusthŒllaren Joachim Persson ibidem Eric Ullmans hustru Catharina Jonsdotter pŒ Ullevids Šgor DrŠngen Johannes Jansson och pigan Stina Nilsdotter i Ullevid

 

1796 nr 06, fšdd 17960417, dšpt 17960418: Anna Maja, JŠrstad by

far: Carl Danielsson, Bonde

mor: Maja Andersdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad och dess hustru Anna Larsdotter Brukaren MŒns Haraldsson i JŠrstad HŒkan Perssons hustru Cajsa Jonsdotter ibidem DrŠngen Olof MŒnsson och pigan Stina Nilsdotter ibidem

 

1796 nr 07, fšdd 17960424, dšpt 17960428: Nils Gustaf, JŠrstad kyrkoby

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: NŠmndeman Johannes Svensson och kyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad Adjunten Past herr Johan Bergstedt, Past hustru Christ Charl Zetterling fšdd Stenvall Johannes Svenssons hustru Maja Stina HŒlli Nils Nilssons hustru Anna Larsson i JŠrstad Past dšttrarna jungfru Hedvig Maria och Sophia Charl Zetterling i Vallerstad

 

1796 nr 08, fšdd 17960430, dšpt 17960501: Carl Gustaf, Ullevid

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Sara Stina Germundsdotter

dopvittnen: Comminister Lindgren och dess hustru fru Anna Lotta Falk i Uddarp RusthŒllare Abraham Ericsson och dess hustru Sara Olofsdotter i Ullevid DrŠngen Petter Ericsson och pigan Stina Nilsdotter i Ullevid

 

1796 nr 09, fšdd 17960509, dšpt 17960510: Inga Lena, JŠrstads Šgor

far: Lars Blomberg, Klockare

mor: Inga Maja Larsdotter

dopvittnen: Brukaren MŒns Haraldsson i JŠrstad, Comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk Skattemannen Carl Danielsson i JŠrstad och hustru Catharina Jonsdotter ibidem DrŠngen Petter HŒkansson och pigan Maja Carlsdotter i JŠrstad by

 

1796 nr 10, fšdd 17961015, dšpt 17961015: Petter, Rosendahl

far: Carl Larsson, Bonde

mor: Anna Cajsa Andersdotter

dopvittnen: NŠmndeman Johannes Svensson och dess hustru Maja Stina HŒli i JŠrstad Skattemannen Anders Carlsson i Rosendahl Korpral SilfverlŒs hustru Anna Lena Larsdotter pŒ JŠrstads Šgor DrŠngen Olof Andersson i Rosendahl och pigan Cajsa MŒnsdotter i JŠrstad

 

1797 nr 01, fšdd 17970101, dšpt 17970101: Petter, Uddorp

far: Arvid Jansson, Skatteman

mor: Karin Persdotter

dopvittnen: Herr Comminister Olof Lindgren och dess hustru Anna Lotta Falk Skattemannen Carl Danielsson i JŠrstad och dess hustru Maria Andersdotter DrŠngen Olof Hansson i JŠrstad och pigan Stina MŒnsdotter i Uddorp

 

1797 nr 02, fšdd 17970202, dšpt 17970203: Lisa, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Maria Hansdotter

dopvittnen: Skattemannen HŒkan Persson i JŠrstad och hustru Anna Larsdotter ibidem Skattemannen Carl Danielsson och hustru Cajsa Jonsdotter i JŠrstad DrŠngen Lars HŒkansson och pigan Lena Hansdotter i JŠrstad

 

1797 nr 03, fšdd 17970317, dšpt 17970319: Anders, Rosendahl

far: Anders Carlsson, FrŠlseŠgare

mor: Eva Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Nils Nilsson i JŠrstad och dess hustru Anna Larsdotter Brukaren Carl Larsson i Rosendahl och dess hustru Anna Cajsa Andersdotter DrŠngen Olof Andersson i Rosendahl och pigan Lena Hansdotter i JŠrstad

 

1797 nr 04, fšdd 17970501, dšpt 17970501: Maja Stina, Ullevid Šgor

far: Samuel Holmgren, SockneskrŠddare

mor: Maja Samuelsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson och dess hustru Anna Persdotter i Ullevid Brukaren Nils Jacobsson ibidem Torparen Magnus Nilssons hustru pŒ Ullevid Šgor Brita HŒkansdotter DrŠngen Anders Israelsson och pigan Stina Nilsdotter i Ullevid

 

1797 nr 05, fšdd 17970518, dšpt 17970519: Joachim, Ullevid

far: Joachim Persson, RusthŒllare

mor: Maja HŒkansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson och hustru Sara Germundsdotter i Ullevid RusthŒllaren Magnus Israelsson ibidem och hustru Annika Persdotter ibidem DrŠngen Nils Nilsson och pigan Anna Lisa Johansdotter i Ullevid

 

1797 nr 06, fšdd 17970528: Se anm, Ullevid

far: Magnus Israelsson, RusthŒllaren

mor: Brita Andersdotter

anm: Ett dšdfštt flickebarn

 

1797 nr 07, fšdd 17970824, dšpt 17970827: Johan, Klakeborg

far: Carl Jansson, DrŠng

mor: Stina Johansdotter

dopvittnen: NŠmndeman Anders Carlsson i Rosendahl och dess hustru Eva Lovisa Andersdotter Torparen Sven Jšnsson pŒ Klakeborgs Šgor och dess hustru Maja Samuelsdotter DrŠngen Jan Persson i Stagelstorp och pigan Maja Andersdotter i GlŠnstorp

 

1797 nr 08, fšdd 17970831, dšpt 17970901: Anders, Uddorp

far: Anders Grevillius, SockneskrŠddare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och dess hustru Sara Stina Germundsdotter i Ullevid RusthŒllaren Joachim Persson och dess hustru Maja HŒkansdotter ibidem DrŠngen Anders Persson och pigan Anna Lisa Johansdotter i Ullevid

 

1797 nr 09, fšdd 17970904, dšpt 17970905: Catharina, JŠrstads Šgor

far: Per Jonsson, Torpare

mor: Fredrica Lovisa Persdotter

dopvittnen: NŠmndeman Anders Carlsson och hustru Anna Cajsa Andersdotter i Rosendahl Bonden Carl Larsson i Rosendahl TorpareŠnkan Brita Jansdotter frŒn Herrberga DrŠngen Olof Hansson och pigan Catharina MŒnsdotter i JŠrstad kyrkoby

 

1797 nr 10, fšdd 17970922, dšpt 17970924: Anders, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och dess hustru Sara Stina Germundsdotter i Ullevid RusthŒllaren Hans Hansson och dess hustru Anna Persdotter ibidem DrŠngen Petter Andersson och pigan Stina Nilsdotter i Ullevid

 

1797 nr 11, fšdd 17971125, dšpt 17971126: Catharina, Ullevids Šgor

far: Jonas Ullman, LivgrenadjŠr

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid och Johannes Joachimssons hustru Sara Stina Germundsdotter ibidem RusthŒllaren Anders Jansson i Ullevid och torpare Eric Ullmans hustru pŒ Šgorna Cajsa MŒnsdotter DrŠngen Nils Nilsson och pigan Stina Svensdotter i Ullevid

 

1798 nr 01, fšdd 17980621, dšpt 17980621: Johan Gustaf, JŠrstads Šgor

far: Gustaf SilfverlŒs, Korpral

mor: Anna Lena Larsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Anders Carlsson i Rosendahl och dess hustru Eva Lovisa Andersdotter Vice klockaren Petter Jonsson pŒ JŠrstads Šgor KyrkofšrestŒndaren Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter DrŠngen Lars HŒkansson i JŠrstad och pigan Fredrica Carlsdotter i Rosendahl

 

1798 nr 02, fšdd 17980712, dšpt 17980713: Eric, Ullevid

far: Nils Andersson, RusthŒllare

mor: Maja Hansdotter

dopvittnen: Brukaren Eric Andersson i Ullevid och Carl Danielssons hustru i JŠrstad Maja Andersdotter Vice klockaren Petter Jonsson och Magni Israelssons hustru i Ullevid Brita Andersdotter DrŠngen Petter Andersson i JŠrstad och pigan Maja Stina Jansdotter i Ullevid

 

1798 nr 03, fšdd 17980724, dšpt 17980725: Anders, Ullevids Šgor

far: Carl Hector, LivgrenadjŠr

mor: Stina Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Johansson i Ullevid och hustru Brita Andersdotter ibidem RusthŒllaren Nils Jacobsson i Ullevid Torpare Anders Carlssons hustru Brita pŒ Ullevids Šgor DrŠngen Nils Nilsson och pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1798 nr 04, fšdd 17980815, dšpt 17980815: Nils, JŠrstad

far: Lars Blomberg

mor: Inga Maja Larsdotter

dopvittnen: Brukaren Jacob Hansson i JŠrstad och Johannes Svenssons hustru ibidem Maja Stina Kalle Bonden Carl Danielsson och dess hustru Maja Andersdotter i JŠrstad DrŠngen Petter Andersson och pigan Brita Stina Berg i JŠrstad

 

1798 nr 05, fšdd 17980901, dšpt 17980902: Maja Greta, Ullevid

far: Nils Jacobsson, RusthŒllsbrukare

mor: Lisa Danielsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson och dess hustru Maja Larsdotter i Ullevid RusthŒllaren Nils Andersson och dess hustru Maja Hansdotter ibidem DrŠngen Johannes Jansson och pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1798 nr 06, fšdd 17980908, dšpt 17980908: Johannes, Ullevids Šgor

far: Samuel Holmgren, SockneskrŠddare

mor: Cajsa Samuelsdotter

dopvittnen: Herr Johan Molin i BondprŠstegŒrden Comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falck i Uddorp RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter DrŠngen Petter Andersson och pigan Cajsa Gšransdotter i Ullevid

 

1798 nr 07, fšdd 17980914, dšpt 17980916: Niclas, Ullevid

far: Nils Nilsson, SkrŠddaredrŠng

mor: Cajsa MŒnsdotter

dopvittnen: Skattemannen Anders Persson i Ullkalf och Hšgby socken och dess hustru Catharina Andersdotter, sockneskrŠddaren Anders Grevillius i Uddorp och hustru Catharina Johansdotter pŒ Ullevids Šgor, drŠngen Nils Persson i Ullkalf och pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1798 nr 08, fšdd 17980914, dšpt 17980916: Anna Greta, Ullevid

far: Carl Johansson, RusthŒllare

mor: Anna Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson i Ullevid och Hans Hanssons ibidem hustru Anna Persdotter rusthŒllaren Hans Hansson och Joachim Perssons hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid DrŠngen Anders Israelsson och pigan Maja Stina Johansdotter ibidem

 

1798 nr 09, fšdd 17980913, dšpt 17980916: Brita, Ullevids Šgor

far: Petter Sšderqvist, Backstugusittare

mor: Catharina Jonsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Johannes Svensson i JŠrstad och dess hustru Maja Stina HŒlli Torparen Eric MŒnsson pŒ Ullevids Šgor Carl Danielssons hustru i JŠrstad Maja Andersdotter DrŠngen Johannes Jansson och pigan Anna Lisa Johansdotter i Ullevid

 

1798 nr 10, fšdd 17981004, dšpt 17981005: Anna Brita, Ullevids Šgor

far: Magni Nilsson, Torpare

mor: Brita HŒkansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Jansson och dess hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid RusthŒllsbrukaren Nils Jacobsson ibidem Eric Anderssons hustru Maja Jonsdotter ibidem DrŠngen Anders Ericsson och pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1798 nr 11, fšdd 17981022, dšpt 17981025: Carl Petter, JŠrstads kyrkoby

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: Mjšlnaren Petter Persson i …jebro och comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falck RusthŒllaren Hans Hansson och dess hustru Anna Persdotter i Ullevid RusthŒllaren Joachim Persson och dess hustru Maria HŒkansdotter i Ullevid

 

1798 nr 12, fšdd 17981125, dšpt 17981125: Maja Stina, Ullevids Šgor

far: Anders Ullqvist, LivgrenadjŠr

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter RusthŒllaren Carl Johansson och dess hustru Annika Jonsdotter ibidem DrŠngen Per Ericsson och pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1799 nr 01, fšdd 17990103, dšpt 17990103: Cajsa Lisa, JŠrstad kyrkoby

far: Carl Danielsson, FrŠlseŠgare

mor: Maja Andersdotter

dopvittnen: Herr Gabriel Hagrelius och dess hustru Anna Stina Persdotter i JŠrstad kyrkoby DrŠngen Petter Andersson i JŠrstad och hustru Maja HŒkansdotter ibidem Pigan Stina MŒnsdotter och drŠngen Jacob Jonsson i JŠrstad

 

1799 nr 02, fšdd 17990121, dšpt 17990123: Sara Lisa, Ullevid

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Sara Stina Germundsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Lars Bendtsson i Vinnerstad by och socken samt dess hustru Inga Lisa Joachimsdotter, RusthŒllaren Petter Jšnsson i Axstad och Hšgby socken samt dess hustru Catharina Joachimsdotter, drŠngen Abel Larsson i Vinnerstad och pigan Ingrid Larsdotter ibidem

 

1799 nr 03, fšdd 17990221, dšpt 17990222: Catharina, Ullevids Šgor

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Catharina Jansdotter, Piga

dopvittnen: DrŠngen Fredrich i Uddarp och skomakare StŒlbergs Šnka samt Petter Persson Sšderqvists hustru pŒ Ullevids Šgor

anm: Ett oŠkta barn Modern piga hos torparen Petter Persson pŒ Ullevids Šgor

 

1799 nr 04, fšdd 17990209, dšpt 17990210: Anna Maja, Gršnlund pŒ JŠrstads Šgor

far: OkŠnt OkŠnt

mor: Annika Larsdotter, Piga

dopvittnen: Torparen Sven Jšnsson pŒ Klakeborgs Šgor och dess hustru Maja Samuelsdotter Viceklockaren Petter Jonsson pŒ JŠrstads Šgor och hustru Cajsa MŒnsdotter pŒ dito DrŠngen Petter Johansson och pigan Maja Stina Berg i JŠrstad by

anm: Ett oŠkta barn

 

1799 nr 05, fšdd 17990307, dšpt 17990307: Anders, Piltorpet pŒ Ullevids Šgor

far: Petter HŒkansson, DrŠng

mor: Maja Andersdotter, Piga

dopvittnen: Backstugusittaren Eric MŒnsson pŒ Ullevids Šgor och dess hustru Cajsa Jonsdotter DrŠngen Nils HŒkansson i Ullevid och skrŠddaren Nils Nilssons hustru Cajsa MŒnsdotter pŒ Ullevids Šgor

anm: Ett oŠkta barn vars fader var drŠngen Petter HŒkansson i GlŠnstorp

 

1799 nr 06, fšdd 17990317, dšpt 17990321: Anders, Uddorp

far: Arvid Jansson, Skatteman

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson i Ullevid och dess hustru Sara Stina Germundsdotter RusthŒllaren Joachim Persson ibidem och dess hustru Maja HŒkansdotter DrŠngen Olof Larsson och pigan Anna Lisa Johansdotter i Ullevid

 

1799 nr 07, fšdd 17990312, dšpt 17990313: Eva, Rosendahl

far: Carl Larsson, Socknemannen

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndare Nils Nilsson i JŠrstad och dess hustru Anna Larsdotter Bonden Carl Danielsson i JŠrstad och dess hustru Maja Andersdotter DrŠngen Fredrich Jonsson och pigan Anna Persdotter i JŠrstad

 

1799 nr 08, fšdd 17990531, dšpt 17990602: Carl, Rosendahl

far: Anders Carlsson, NŠmndeman

mor: Eva Lovisa Andersdotter

dopvittnen: Herr Comminister Lindgren och dess hustru fru Anna Lotta Falk Korpral SilfverlŒs och dess hustru Anna Lena Larsdotter pŒ JŠrstad Šgor Klockaren Samuel Kindahl och pigan Stina MŒnsdotter i JŠrstad

 

1799 nr 09, fšdd 17990919: Se anm, JŠrstad

far: Samuel Kindahl, Klockare

mor: Maria Andersdotter

anm: Ett dšdfštt flickebarn

 

1799 nr 10, fšdd 17990924, dšpt 17990926: Carl, Ullevids Moen

far: Carl Jansson, Torpare

mor: Stina Johansdotter

dopvittnen: Skattemannen Anders Carlsson i Ullkalf och Hšgby socken samt dess hustru Maja Stina Jansdotter, RusthŒllaren Magnus Israelsson i Ullevid och snickaren Anders Carlssons hustru pŒ Moen Brita Nilsdotter DrŠngen Anders Andersson och pigan Stina MŒnsdotter i JŠrstad kyrkoby

 

1799 nr 11, fšdd 17991023, dšpt 17991024: Eric Petter, JŠrstads Šgor

far: Petter Jonsson, Torpare

mor: Fredrica Lovisa Persdotter

dopvittnen: Klockaren i JŠrstad Samuel Kindahl och Gabriel Hagrelius hustru Anna Stina Persdotter Bonden Arvid Jansson i Uddorp och Corpr SilfverlŒs hustru Anna Lena Larsdotter DrŠngen Petter Andersson och pigan Brita MŒnsdotter i JŠrstad

 

1799 nr 12, fšdd 17991020, dšpt 17991021: Lisa, BondprŠstegŒrds Šgor

far: Bendt Hjelte, LivgrenadjŠr

mor: Maja Jacobsdotter

dopvittnen: Bonden Carl Danielsson i JŠrstad och Gabriel Hagrelis hustru Anna Stina Persdotter Korpral Gustaf Gabr SilfverlŒs och dess hustru Anna Lena Larsdotter pŒ JŠrstad Šgor DrŠngen Olof Jonsson i Uddorp och pigan Annika Persdotter i JŠrstad

 

1799 nr 13, fšdd 17991211, dšpt 17991213: Maja Stina, Humpen

far: Petter Nilsson, Torpare

mor: Cajsa Nilsdotter

dopvittnen: RyttmŠstaren pŒ Lindevad VŠlb Herr Johan Gustaf Sparschold och dess fru Torparen Sven Ericsson i SŠtterhult och torparehustrun Maja i OrŒs Helgona socken DrŠngen Olof Jonsson i Uddorp och pigan Maja Larsdotter i OrŒs

 

1800 nr 01, fšdd 18000105, dšpt nšddop: Se anm, Ullevid

far: Magnus Israelsson, RusthŒllare

mor: Brita Andersdotter

anm: Ett gossebarn som dog straxt efter undfŒnget nšddop

 

1800 nr 02, fšdd 18000111, dšpt 18000112: Petter, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: Klockaren i JŠrstad Sam Kindahl Hans Hanssons i Ullevid hustru Anna Persdotter LivgrenadjŠren Anders Ullqvist och dess hustru Anna Andersdotter pŒ Ullevids Šgor DrŠngen Petter Ericsson i Ullevid och pigan Maja Stina Persdotter ibidem

 

1800 nr 03, fšdd 18000116, dšpt 18000117: Johannes, Ullevids Šgor

far: Samuel Holmgren, SockneskrŠddare

mor: Maja Samuelsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson och dess hustru Sara Stina Germundsdotter i Ullevid SkrŠddaren Anders Grevelius i Uddorp Joachim Perssons hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid DrŠngen Olof Larsson och pigan Maja Stina Johansdotter i Ullevid

 

1800 nr 04, fšdd 18000228, dšpt nšddop: Anna (Se anm), JŠrstad Kyrkoby

far: Carl Danielsson, Socknemannen

mor: Maja Andersdotter

anm: Barnet undfick nšddop

 

1800 nr 05, fšdd 18000320, dšpt 18000322: Maja Greta, JŠrstads Šgor

far: Lars Blomberg

mor: Catharina Olofsdotter

dopvittnen: Korpral SilfverlŒs och dess hustru Anna Lena Larsdotter pŒ JŠrstad Šgor Klockaren Samuel Kindal och dess hustru Maja Andersdotter i JŠrstad DrŠngen Jšns Ericsson och pigan Anna Persdotter ibidem

 

1800 nr 06, fšdd 18000819, dšpt 18000820: Cajsa Lisa, Uddorps Šgor

far: Anders Andersson, Torpare

mor: Stina MŒnsdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad och Comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk i Uddorp, DrŠngen Eric Johansson i BondprŠstegŒrden och Šnkan ibidem Hedvig Sachrisdotter DrŠngen Anders i BondprŠstegŒrden och pigan Maja Stina Jansdotter i Uddorp

 

1800 nr 07, fšdd 18000919, dšpt 18000921: Greta Lisa, Ullevid

far: Joachim Persson, RusthŒllare

mor: Maja HŒkansdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Gabriel Hagrelius och dess hustru Anna Stina Persdotter i JŠrstad kyrkoby RusthŒllaren Johannes Joachimsson och dess hustru Sara Stina Germundsdotter i Ullevid DrŠngen Nils Nilsson och pigan Maja Stina Persdotter i Ullevid

 

1800 nr 08, fšdd 18000910, dšpt 18000911: Maja Stina, OrŒs

far: Johan Pilman, Bonde

mor: Anna Olofsdotter

dopvittnen: Bonden Lars Jšnsson i OrŒs och hustru Brita Persdotter i OrŒs Helgona socken Torparen Petter Olofsson ibidem och Sven MŒnssons hustru Catharina ibidem DrŠngen Jan Gustafsson i Kopporp och pigan Maja Stina Larsdotter i OrŒs

 

1800 nr 09, fšdd 18001016, dšpt 18001017: Johannes, Uddorp

far: Anders Grevelius, SkrŠddare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: Herr Comminister Olof Lindgren och dess hustru fru Anna Lotta Falck i Uddorp Korpral Gustaf SilfverlŒs och dess hustru Anna Lena Larsdotter pŒ JŠrstads Šgor DrŠngen Olof Jonsson och pigan Maja Stina Jansdotter i Uddorp

 

1800 nr 10, fšdd 18001115, dšpt 18001115: Anna Lovisa, JŠrstad

far: Samuel Kindahl, Klockare

mor: Maja Andersdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren i JŠrstad Nils Nilsson och dess hustru Anna Larsdotter Korpral Gustaf SilfverlŒs pŒ JŠrstad Šgor och dess hustru Anna Lena Larsdotter DrŠngen Petter Andersson och pigan Brita MŒnsdotter i JŠrstads kyrkoby

 

1801 nr 01, fšdd 18010131, dšpt 18010201: Maja Greta, Uddorp

far: Arvid Jansson

mor: Carin Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Abraham Ericsson i Ullevid och dess hustru Sara Olofsdotter €nkomannen Sven Carlsson pŒ Uddorps Šgor och torparehustrun Stina MŒnsdotter ibidem DrŠngen Olof Jonsson i Uddorp och pigan Maja Stina Jansdotter ibidem

 

1801 nr 02, fšdd 18010311, dšpt 18010314: Eva Gustava, JŠrstad

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: Herr Trumpetaren Johan Gabriel Lallerstedt och dess hustru fru Christina Palmgren i Vallerstad kyrkoby, kyrkofšrestŒndare Nils Nilsson i JŠrstad by och dess hustru Anna Larsdotter, Bonden Magnus Ericsson i BondprŠstegŒrden och dess hustru Maja Lisa Olofsdotter ibidem

 

1801 nr 03, fšdd 18010403, dšpt 18010403: Brita Cajsa, Ullevid

far: Magni Israelsson, NŠmndeman

mor: Brita Anderdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter Brukaren Olof Nilsson i Ullevid Eric Anderssons hustru ibidem Maja Jonsdotter DrŠngen Jan Arvidsson och pigan Brita Stina Svensdotter i Ullevid

 

1801 nr 04, fšdd 18010520, dšpt 18010522: Johannes, Ullevid

far: Olof Nilsson, RusthŒllare

mor: Majia Stina Johansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter NŠmndeman Magnus Israelsson i Ullevid och dess hustru Brita Andersdotter DrŠngen Nils Nilsson i tjŠnst hos RusthŒllare Olof Nilsson i Ullevid och pigan Fredrica Carlsdotter tjŠnade hos RusthŒllare Johannes Jeansson i Ullevid

 

1801 nr 05, fšdd 18010808, dšpt 18010808: Beata, Ullevid

far: Johannes Joachimsson, RusthŒllare

mor: Sara Stina Germundsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Joachim Persson och dess hustru Maja HŒkansdotter i Ullevid RusthŒllare Hans Hansson ibidem och dess hustru Annika Persdotter DrŠngen Olof Larsson och pigan Catharina Larsdotter i Ullevid

 

1801 nr 06, fšdd 18010904, dšpt 18010906: Johannes, Ullevids Šgor

far: Samuel Holmgren, SockneskrŠddare

mor: Maja Samuelsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Magnus Israelsson i Ullevid och dess hustru Brita Andersdotter RusthŒllaren Anders Jansson i Ullevid Gabriel Hagrelius hustru i JŠrstad Anna Stina Persdotter DrŠngen Jan Arvidsson och pigan Fredrica Carlsdotter i Ullevid

 

1801 nr 07, fšdd 18010926, dšpt 18010927: Magnus, Ullevids Šgor

far: Nils Ullbom, SockneskrŠddare

mor: Cajsa MŒnsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Magnus Israelsson i Ullevid och dess hustru Brita Andersdotter RusthŒllare Abraham Ericsson ibidem LivgrenadjŠr Ullqvists hustru Anna Andersdotter pŒ dito Šgor DrŠngen Petter Gšransson och pigan Fredrica Carlsdotter i Ullevid

 

1801 nr 08, fšdd 18010923, dšpt 18010925: Anders, JŠrstads Šgor

far: Gustaf SilfverlŒs, Korpral

mor: Anna Lena Larsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Anders Carlsson i Rosendahl och dess hustru Eva Lovisa Andersdotter SkrŠddaren Anders Grevelius och dess hustru i Uddorp DrŠngen Petter Nilsson i BondprŠstegŒrden och pigan Anna Lisa Johansdotter i Ullevid

 

1801 nr 09, fšdd 18011002, dšpt 18011004: Anna Stina, Torpet Gršnlund

far: Jšns Ericsson, Gifta mannen

mor: Maja Stina Larsdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad och dess hustru Anna Larsdotter Bonden Carl Larsson i Rosendahl och dess hustru Anna Cajsa Andersdotter DrŠngen Magnus Andersson i JŠrstad och pigan Stina Lisa Carlsdotter i Rosendahl

 

1801 nr 10, fšdd 18011025, dšpt 18011026: Johannes, JŠrstads Šgor

far: Anders Hagelberg, LivgrenadjŠr

mor: Annika Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Abraham Ericsson i Ullevid och dess hustru Sara Olofsdotter Torparen Petter Jonsson pŒ JŠrstad Šgor och dess hustru Fredrica Persdotter ibidem DrŠngen Johannes Persson i BondprŠstegŒrden och pigan Anna Cajsa HŒkansdotter i Ullevid

 

1802 nr 01, fšdd 18020206, dšpt 18020206: Inga Stina, JŠrstad kyrkoby

far: Anders Larsson, FrŠlsearrendatorn

mor: Maja Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren och kyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad och dess hustru Anna Lander LivgrenadjŠren Anders Hagelberg och dess hustru Anna Persdotter pŒ JŠrstad Šgor DrŠngen Johan Larsson och pigan Stina Svensson i Vistena

 

1802 nr 02, fšdd 18020307, dšpt 18020308: Brita Lena, Ullevid Šgor

far: Anders Ullqvist, LivgrenadjŠr

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Hans Hansson i Ullevid Joachim Perssons hustru Ibidem Maria HŒkansdotter RusthŒllare Abraham Ericsson i Ullevid och skrŠddarehustrun Cajsa MŒnsdotter pŒ Šgorna DrŠngen Petter Ericsson och pigan Anna Maja Persdotter i Ullevid

 

1802 nr 03, fšdd 18020206, dšpt 18020210: Petter, Ullevid Šgor

far: Fredrich MŒnsson, Torpare

mor: Lisa Isacsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Hans Hansson i Ullevid och Joachim Perssons hustru Ibidem Maria HŒkansdotter RusthŒllare Abraham Ericsson i Ullevid och skrŠddarehustrun Cajsa MŒnsdotter pŒ Šgorna DrŠngen Petter Ericsson och Pigan Anna Maja Persdotter i Ullevid

 

1802 nr 04, fšdd 18020219, dšpt 18020221: Anna, Ullevid Šgor

far: Carl Hector, LivgrenadjŠr

mor: Stina Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Joachimsson i Ullevid och dess hustru Sara Germundsdotter LivgrenadjŠren Petter Ullstrand och dess hustru pŒ Ullevid Šgor DrŠngen Lars Persson och pigan Catharina Svensdotter i Ullevid

 

1802 nr 05, fšdd 18020209, dšpt 18020211: Olof, JŠrstad Šgor

far: Lars Blomberg, F d Klockare

mor: Catharina Olofsdotter

dopvittnen: Skattemannen Arvid Jansson i Uddorp och dess hustru Caisa Persdotter Torparen Anders Andersson pŒ Uddorps Šgor Comminister Lindgrens dotter jungfru Stina Lisa Lindgren DrŠngen Olof Jonsson i Uddorp och pigan Annika Nilsdotter Ibidem

 

1802 nr 06, fšdd 18020406, dšpt 18020406: Abraham, Kopporp

far: Sven Abrahamsson, Sockneman

mor: Maja Isacsdotter

dopvittnen: Carl Larsson i Rosendahl och Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter Brukaren Anders MŒnsson i JŠrstad och hustru Lisa Isacsdotter pŒ Ullevids Šgor DrŠngen Magnus Andersson i JŠrstad och pigan Maja Lena Samuelsdotter i Normlšsa

 

1802 nr 07, fšdd 18020513, dšpt 18020514: Inga Lisa, Ullevid nedre Holme

far: Carl Johansson, RusthŒllare

mor: Annika Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter LivgrenadjŠren Petter Ullstrand pŒ Ullevids Šgor Ullqvists hustru Anna Andersdotter pŒ dito DrŠngen Johannes Persson och pigan Brita Maja Nilsdotter i Ullevid

 

1802 nr 08, fšdd 18020510, dšpt 18020511: Cajsa, OrŒs

far: Anders Andersson, Torpare

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Bonden Carl Larsson i Rosendahl och Jonas Janssons hustru i OrŒs Annika DrŠngen Petter Andersson i Rosendahl och pigan Ingrid Jonsdotter i OrŒs

 

1802 nr 09, fšdd 18020809, dšpt 18020809: Maja Stina, Uddorps Šgor

far: Anders Andersson, Torpare

mor: Stina MŒnsdotter

dopvittnen: Skattemannen Arvid Jansson i Uddorp och Comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk Klockaren Petter Engdahl och Nils Nilssons hustru i JŠrstad Anna Larsdotter DrŠngen Eric Arvidsson i Uddorp och pigan Catharina MŒnsdotter i JŠrstad

 

1802 nr 10, fšdd 18020812, dšpt 18020813: Petter, Rosendahl

far: Anders Carlsson, NŠmndeman

mor: Eva Lovisa Andersdotter

dopvittnen: Skattemannen Jšns Persson i Kopporp och dess hustru Lisa Maja Abrahamsdotter Skattemannen Carl Larsson i Rosendahl och dess hustru Anna Cajsa Andersdotter DrŠngen Petter Andersson i Rosendahl och pigan Anna Greta Linzander i GlŠnstorp

 

1802 nr 11, fšdd 18020927, dšpt 18020927: Johan Petter, JŠrstad

far: Petter Engdahl, Klockare

mor: Greta Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter Torparen Anders Andersson pŒ Uddorps Šgor RusthŒllaren Carl Johanssons hustru i Ullevid Anna Jonsdotter DrŠngen Anders Jšnsson och pigan Maja i JŠrstad

 

1802 nr 12, fšdd 18021103, dšpt 18021104: Sara, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: Herr Comminister Olof Lindgren och dess fru Anna Lotta Falck i Uddorp RusthŒllaren Hans Hansson i Ullevid och dess hustru Anna Persdotter DrŠngen Eric Arvidsson i Uddorp och pigan Anna Nilsdotter i Uddorp

 

1802 nr 13, fšdd 18021221, dšpt 18021222: Nils, JŠrstads Šgor

far: Petter Jonsson, Torpare

mor: Fredrika Persdotter

dopvittnen: Klockaren Petter Engdahl KyrkofšrestŒndaren Nils Nilssons hustru Anna Larsdotter LivgrenadjŠr Anders Hagelberg pŒ JŠrstads Šgor och hustru Anna Cajsa Andersdotter i Rosendahl, drŠngen Petter Jšnsson i JŠrstad och pigan Maja Jonsdotter Ibidem

 

1803 nr 01, fšdd 18030421, dšpt 18030423: Anna Sophia, JŠrstad

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: V Rektor Magn Lars Eric Lindgren i SkŠnninge Madame Lisa Bostršm fšdd Bjšrner i …jebro Abraham Ericsson och dess Hustru Sara Olofsdotter i Ullevid Joachim Persson och dess Hustru Maja HŒkansdotter Ibidem

 

1803 nr 02, fšdd 18030614, dšpt 18030614: Petter, OrŒs

far: Petter Nilsson, DrŠng

mor: Catharina Nilsdotter

dopvittnen: Torparen Lars Andersson i Tullen Hellgona socken Hustru Brita Persdotter pŒ ? DrŠngen Petter Larsson och Hustru Anna Maja Andersdotter i OrŒs

 

1803 nr 03, fšdd 18030708, dšpt 18030708: Johan Gustaf, Ullevid Šgor

far: Carl Jansson, Torpare

mor: Stina Johansdotter

dopvittnen: Brukaren Magnus Larsson i Ullkalf Hšgby socken och dess Hustru Anna Maja Jansdotter Torparen Anders Carlsson pŒ Moen och Salpetersjudare Eric Wimans Hustru Maja HŒkansdotter pŒ Ullevid Šgor, DrŠngen Carl Jonsson i SkŠnninge och Pigan Cajsa Emanuelsdotter Ibidem

 

1803 nr 04, fšdd 18030919, dšpt 18030921: Brita Stina, Ullevid

far: Nils Nilsson, RusthŒllare

mor: Stina Olofsdotter

dopvittnen: Skatteman Jšns Olofsson i Aska Hagebyhšga socken och dess Hustru Brita Stina Sachrisdotter, Bonden Bent Jonsson i Lille Berg Krigsbergs socken och V Corpral Ullstrands Hustru Ingeborg Andersdotter pŒ Ullevids Šgor, DrŠngen Abraham Bentsson i Lille Berg och Pigan Brita Maja Nilsdotter i Ullevid

 

1803 nr 05, fšdd 18030923, dšpt 18030925: Petter, Ullevid Šgor

far: Hindrich Jansson, Torpare

mor: Maja Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Joachimsson i Ullevid och dess Hustru Sara Stina Germundsdotter RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid Soldat Anders Ullqvists hustru Anna Andersdotter pŒ Ullevid Šgor DrŠngen Lars Persson och pigan Anna Cajsa HŒkansdotter bŠgge i Ullevid

 

1803 nr 06, fšdd 18031115, dšpt 18031115: Cajsa Lisa, Uddorp

far: Fredrich Jonsson, Skatteman

mor: Anna Ericsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Magnus Ericsson i BondprŠstegŒrden och dess hustru Maja Lisa Olofsdotter Torparen Carl Jšnsson pŒ Uddorps Šgor och dess hustru Ingrid Jonsdotter DrŠngen Nils Jansson och pigan Ingrid Ingesdotter i BondprŠstegŒrden

 

1803 nr 07, fšdd 18031203, dšpt 18031204: Maja, Ullevid Šgor

far: Samuel Holmgren, SkrŠddare

mor: Maja Samuelsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Magnus Israelsson och fru Lotta Lindgren fšdd Falk DrŠngen Johannes Jansson i Ullevid och Hans Hansson Ibidem Hustru Anna Persdotter och pigan Anna Cajsa Nilsdotter i Ullevid

 

1803 nr 08, fšdd 18031209, dšpt 18031209: Brita Stina, Uddorp

far: Anders Grevelius, SkrŠddare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Magnus Ericsson i BondprŠstegŒrden och dess hustru Maja Lisa Olofsdotter NŠmndeman Magnus Israelsson i Ullevid RusthŒllare Carl Johanssons Ibidem hustru Anna Jonsdotter DrŠngen Petter Ericsson i Uddorp och pigan Maja Cajsa Johansdotter i Ullevid

 

1803 nr 09, fšdd 18031220, dšpt 18031222: Anders, JŠrstad Šgor

far: Anders Hagelberg, LivgrenadjŠr

mor: Annika Persdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad och dess hustru Anna Larsdotter Klockare Engdahl och dess hustru Greta Jonsdotter i JŠrstad DrŠngen Petter Andersson och pigan Cajsa Larsdotter, bŠgge i GlŠnstorp

 

1804 nr 01, fšdd 18040108, dšpt 18040109: Petter, Rosendahl

far: Carl Larsson, FrŠlseskattemannen

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Comminister Lindgren i Uddorp och dess Hustru fru Anna Lotta Falk Corporal Gustaf Gabriel SilfverlŒs pŒ JŠrstad Šgor NŠmndeman Anders Carlssons Hustru i Rosendahl Eva Andersdotter DrŠngen Anders Svensson i JŠrstad och Pigan Maja Stina Jansdotter i Uddorp

 

1804 nr 02, fšdd 18040114, dšpt 18040115: Petter, Kopporp

far: Sven Abrahamsson, Skatteman

mor: Maja Isacsdotter

dopvittnen: KyrkofšrestŒndaren Nils Nilsson i JŠrstad Anders Carlssons Hustru i Rosendahl Eva Andersdotter Petter Linzander i GlŠnstorp Torparen Svensssons Hustru pŒ Klakeborgs Šgor Maja Samuelsdotter DrŠngen Petter Andersson i GlŠnstorp och Cajsa Linzander Ibidem

 

1804 nr 03, fšdd 18040719, dšpt 18040720: Abel, Ullevid

far: Johannes Johannesson, RusthŒllare

mor: Sara Stina Germundsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Carl Johansson och dess Hustru Anna Johansdotter i Ullevid Jungfru Stina Lisa Lindgren i Uddorp DrŠngen Petter Jonsson och Pigan Anna Cajsa HŒkansdotter i Ullevid

 

1804 nr 04, fšdd 18040812, dšpt 18040813: Johannes, Ullevid Šgor

far: Fredrich MŒnsson, Torpare

mor: Lisa Isacsdotter

dopvittnen: Skatteman Sven Abrahamsson i Kopporp och dess Hustru Maja Isacsdotter DrŠngen Petter Joachimsson i Ullevid Eric Wimans Hustru Cajsa MŒnsdotter pŒ Ullevid Šgor DrŠngen Jan Arfvidsson och Pigan Maja Stina Joachimsdotter i Ullevid

 

1804 nr 05, fšdd 18041130, dšpt 18041202: Maja Greta, Ullevid Šgor

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Maja MŒnsdotter, Piga

dopvittnen: €nkomannen Lars Carlsson frŒn Slomarp i Mjšlby socken och TorpareŠnkan Anna Greta Fredrichsdotter frŒn Slomarps Šgor, DrŠngen Erland Arvidsson frŒn Slomarp och Torparen Carl Janssons Hustru Stina Jansdotter pŒ Ullevid Mo samt Pigan Brita Carlsdotter frŒn Slomarp i Mjšlby socken

anm: Framfšdde en frŒn Hšgby socken till Torparen Carl Jansson pŒ Ullevid Šgor, av sonen fšrut ankommen Piga Maja MŒnsdotter ett oŠkta flickebarn som dšptes i JŠrstad kyrka den 2 december och kallades Maja Greta

 

1804 nr 06, fšdd 18041209, dšpt 18041210: Niclas, Ullevid

far: Nils Nilsson, RusthŒllare

mor: Stina Olofsdotter

dopvittnen: NŠmndeman och RusthŒllaren Joachim Persson i Ullevid och dess Hustru Maria HŒkansdotter Skatteman Jonas Olofsson i Aska Hagebyhšga socken samt dess Hustru Brita Hindrichsdotter, DrŠngen Petter Jonsson i Ullevid och Pigan Maja Stina Joachimsdotter Ibidem

 

1804 nr 07, fšdd 18040916, dšpt 18040916: Anders, Ullevid

far: Magni Israelsson, NŠmndeman

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllsbrukaren Eric Jonsson i Ullevid och dess Hustru Brita Stina Nilsdotter RusthŒllaren Johannes Jansson Ibidem Torparen Carl Johanssons pŒ Ullevid Šgor Hustru Stina DrŠngen Johannes Johansson och Pigan Fredrika Carlsdotter i Ullevid

 

1805 nr 01, fšdd 18050514, dšpt 18050515: Petter, Ullevid Šgor

far: Nils Nilsson, SockenskrŠddare

mor: Cajsa MŒnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Abraham Ericsson i Ullevid och dess Hustru Sara Olofsdotter Backstugusittaren Eric MŒnsson pŒ Ullevid Šgor och dess Hustru Cajsa Jonsdotter DrŠngen Petter Joachimsson och Pigan Maja Stina Joachimsdotter i Ullevid

 

1805 nr 02, fšdd 18050516, dšpt 18050516: Johannes, Uddorp

far: Fredrich Jonsson, Bonde

mor: Anna Greta Ericsdotter

dopvittnen: Skattemannen Olof Jonsson och dess Hustru Karin Persdotter i Uddorp SkrŠddaren Anders Grevelius och dess Hustru Lena Nilsdotter i Uddorp DrŠngen Petter Larsson och Pigan Maja Stina Jansdotter i Uddorp

 

1805 nr 03, fšdd 18050601, dšpt 18050602: Petter, Ullevids Šgor

far: Carl Nero, LivgrenadjŠr

mor: Maja Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid och dess Hustru Stina Olofsdotter RusthŒllsbrukaren Eric Jonsson Ibidem och dess Hustru Stina Nilsdotter DrŠngen Daniel Svensson och Pigan Stina Svensdotter i Ullevid

 

1805 nr 04, fšdd 18051209, dšpt 18051210: Brita Cajsa, Ullevid

far: Eric Jonsson, RusthŒllsbrukare

mor: Brita Stina Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Andersson Karleby Herrberga socken och dess Hustru Anna Cajsa Nilsdotter, NŠmndeman Magnus Israelsson i Ullevid och Pigan Inga Greta Nilsson i Karleby DrŠngen Petter Joachimsson i Ullevid och Pigan Maja Stina Joachimsdotter Ibidem

 

1805 nr 05, fšdd 18051229, dšpt 18060101: Maja Stina, SŠtterhult

far: Carl Petter Andersson, Torpare

mor: Anna Stina Johansdotter

dopvittnen: LivgrenadjŠren Lars Lustig pŒ Lostad Šgor S KapsŒs Socken, Torparen Jonas MŒnsson, Hustru pŒ Lšten Hellgona socken Maria Jonsdotter, DrŠngen Petter Andersson i SŠtterhult och Pigan Stina Andersdotter i Rosendahl, DrŠngen Petter Larsson i GlŠnstorp och Linzanders Dotter Ibidem Anna Greta Linzander

 

1805 nr 06, fšdd 18051230, dšpt 18060101: Kajsa, Ullevid Šgor

far: Carl Hector, LivgrenadjŠr

mor: Anna Cajsa Olofsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Magnus Israelsson i Ullevid och dess Hustru Brita Andersdotter RusthŒllsbrukaren Eric Jonsson i Ullevid Snickaren Anders Carlssons Hustru pŒ Moen Brita Nilsdotter DrŠngen Johannes Jansson och Pigan Fredrika Carlsdotter bŠgge i Ullevid

 

1805 nr 07, fšdd 18051223, dšpt 18051226: Maja Cajsa, Humpen

far: Jonas Svensson, Torpare

mor: Stina MŒrtensdotter

dopvittnen: RŠttaren pŒ Linnevad Anders Jacobsson och dess Hustru Catharina Svensdotter Torparen Jonas MŒnsson pŒ Lšten Helgona socken och dess Hustru Maja Jonsdotter DrŠngen Petter Andersson i SŠtterhult och Pigan Stina Andersson i Rosendahl

 

1806 nr 01, fšdd 18060202, dšpt 18060204: Kajsa, Moen Ullevids Šgor

far: Carl Jansson, Torpare

mor: Stina Johansdotter

dopvittnen: NŠmndeman Magnus Israelsson i Ullevid och Torpare Sam Perssons Hustru KjŠrsten Nilsdotter pŒ Moen, Torparen Samuel Persson pŒ Moen och LivgrenadjŠr Carl Hectors Hustru Anna Cajsa Olofsdotter pŒ Ullevids Šgor, DrŠngen Johannes Johansson och Pigan Fredrica Carlsdotter pŒ Ullevid

 

1806 nr 02, fšdd 18060204, dšpt 18060205: Gabriel Gustaf, JŠrstad

far: Gabriel Hagrelius, Herr

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: NŠmndeman Anders Carlsson i Rosendahl Comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk i Uddorp FŠrgarelŠrlingen Anders Gustaf Lindgren Anders Carlssons Hustru i Rosendahl Eva Lovisa Andersdotter Klockaren Engdahl och Jungfru Stina Lisa Lindgren i Uddorp

 

1806 nr 03, fšdd 18060211, dšpt 18060212: Gustaf, Kopporp

far: Sven Abrahamsson

mor: Maja Isacsdotter

dopvittnen: Bonden Sven Andersson i JŠrstad och Olof Jonssons Hustru i Uddorp Cajsa Persdotter Bonden Olof Jonsson i Uddorp och Jšns Perssons i Karleby Deja Hustru Anna Lisa Hjelm DrŠngen Petter Persson och Linzanders dotter i GlŠnstorp Cajsa Lisa Linzander

 

1806 nr 04, fšdd 18060324, dšpt 18060324: Maja, Rosendahl

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Maja Stina Hansdotter, Piga

dopvittnen: Torparen Petter Jonsson pŒ JŠrstad Šgor Komminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk i Uddorp DrŠngen Petter Ericsson och Pigan Maja Greta Carlsdotter i Uddorp

 

1806 nr 05, fšdd 18060727, dšpt 18060728: Johannes, JŠrstad Šgor

far: Petter Engdahl, Klockare

mor: Catharina MŒnsdotter

dopvittnen: Herr Comminister O Lindgren i Uddorp Herr Gabriel Hagrelius Hustru Anna Stina Persdotter i JŠrstad Torparen Petter Jonsson pŒ JŠrstad Šgor och Hustru Stina MŒnsdotter pŒ Uddorps Šgor DrŠngen Anders Svensson i JŠrstad och Pigan Lisa Olofsdotter Ibidem

 

1806 nr 06, fšdd 18061120, dšpt 18061120: Brita Stina, Ullevid

far: Daniel Svensson, RusthŒllare

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid och dess Hustru Fru Stina Olofsdotter RusthŒllaren Nils Andersson Ibidem Hustru Inga Greta Persdotter i Goflšsa Normlšsa socken DrŠngen Anders Nilsson och Pigan Anna Cajsa Nilsdotter i Ullevid

 

1807 nr 01, fšdd 18070331, dšpt 18070401: Stina Cajsa, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Israelsson i Ullevid och dess Hustru Maja Stina Persdotter Vice korpralen Petter Ullstrand pŒ Ullevids Šgor samt LivgrenadjŠr HŠgers Hustru Inga Greta Persdotter pŒ Goflšsa Šgor i Normlšsa DrŠngen Petter Gšransson i Ullevid och Pigan Lisa Greta Johansdotter i Uddorp

 

1807 nr 02, fšdd 18070615, dšpt 18070616: Anders, JŠrstad Šgor

far: Petter Jonsson, Torpare

mor: Fredrica Lovisa Persdotter

dopvittnen: Klockaren Petter Engdahl och dess Hustru Catarina MŒnsdotter i JŠrstad Torparen Anders MŒnsson och Jungfru Lisa Magdalena Hagrelius Ibidem DrŠngen Johannes Persson och Pigan Brita Jaensdotter i JŠrstad

 

1807 nr 03, fšdd 18070725, dšpt 18070726: Lisa, Ullevid Šgor

far: Fredrik MŒnsson, Torpare

mor: Lisa Isacsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Israelsson i Ullevid och RusthŒllaren Hans Hanssons Hustru Anna Larsdotter Ibidem, DrŠngen Anders Larsson i Ullevid och LivgrenadjŠren Jonas Ullmans Hustru Cajsa Gšransdotter, DrŠngen Petter Joachimsson och Pigan Maja Stina Joachimsdotter i Ullevid

 

1807 nr 04, fšdd 18070729, dšpt 18070730: Anders, OrŒs

far: Carl Andersson, Dagkarl

mor: Anna Stina Jansdotter

dopvittnen: Dog straxt efter nšddopet

 

1807 nr 05, fšdd 18071227, dšpt 18071228: Johannes, Ullevid

far: Eric Jonsson, RusthŒllare

mor: Brita Stina Ericsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson i Ullevid och Hans Hanssons Hustru Anna Persdotter Ibidem Mjšlnaren Hans Sšderstršm i …jebro och Pigan Beata Nilsdotter frŒn Sšdra Carleby DrŠngen Petter Nilsson frŒn Carleby och Pigan Fredrica Carlsdotter i Ullevid

 

1808 nr 01, fšdd 18080302, dšpt 18080302: Eric Petter, GlŠnstorp

far: Anders Svensson, Skatteman

mor: Cajsa Lisa Linzander

dopvittnen: Torparen Jonas Svensson i Humpen och dess Hustru Stina MŒrtensdotter Skattemannen Sven Abrahamsson i Kopporp och dess Hustru Maja Isacsdotter Comminister Lindgrens Son Anders Gustaf Lindgren Pigan Maja Lena Linzander i GlŠnstorp

 

1808 nr 02, fšdd 18080406, dšpt 18080410: Anna Helena Christina, Klakeborg

far: Ludvic Bojie, HšgvŠlborne Herr Baron och Revisionssekreteraren

mor: Anna Maria Wennerstedt, Friherrinna

dopvittnen: Landshšvdingen, Hovmarskalken och Riddaren Herr Baron Eric Joh Bojie Herr Majoren och Riddaren Holst pŒ Linnevad Herr Majoren Eric Gust ?feldt, Herr RyttmŠstaren Baron Axel Bojie €nkefru Wennerstedt fšdd Friherrinna Funk pŒ Sšrby Fru Amiralinnan Nawkhost fšdd Ehsenbell, Fršken Brita Nora Johansdotter Bojie Fršken Gustafva Gšransdotter Bojie

 

1808 nr 03, fšdd 18080311, dšpt 18080312: Magnus, Rosendahl

far: Nils MŒnsson, DrŠng

mor: Stina Lisa Carlsdotter

dopvittnen: NŠmndeman Anders Carlsson i Rosendahl och dess Hustru Eva Andersdotter Ibidem Comminister Lindgrens son Anders Gustaf Lindgren i Uddorp och Pigan Stina Adersdotter i Rosendahl

 

1808 nr 04, fšdd 18080511, dšpt 18080512: Stina Lisa, Ullevids Šgor

far: Nils Nilsson Ullbom, SockenskrŠddare

mor: Cajsa MŒnsdotter

dopvittnen: Klockaren Engdahl i JŠrstad och RusthŒllare Johannes Joachimssons Hustru i Ullevid Sara Stina Germundsdotter DrŠngen Jonas Ericsson hos ovannŠmnde Ullbom och LivgrenadjŠren Jonas Ullmans pŒ Ullevid Šgor Hustru Cajsa Gšransdotter

 

1808 nr 05, fšdd 18080624, dšpt 18080626: Eva Stina, Ullevid

far: Carl Johansson, RusthŒllare och KyrkofšrestŒndare

mor: Anna Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jaensson i Ullevid och RusthŒllaren Hans Hanssons Hustru Ibidem Anna Persdotter, DrŠngen Johannes Jansson och Pigan Brita Lisa Larsdotter i Ullevid DrŠngen Hans Petter Nilsson och Pigan Anna Maja Jšnsdotter i Ullevid

 

1808 nr 06, fšdd 18080914, dšpt 18080918: Lena Stina, BondprŠstegŒrden

far: Carl Petter Andersson, Inhysesman

mor: Anna Stina Johansdotter

dopvittnen: Skattemannen Sven Abrahamsson i Kopporp och dess Hustru Maja Isacsdotter StatsdrŠngen Nils Carlsson i BondprŠstegŒrden och Pigan Lisa Arvidsdotter i JŠrstad by DrŠngen Johannes Jšnsson Ibidem och Pigan Maja Carlsdotter pŒ Uddorps Šgor

 

1808 nr 07, fšdd 18081112, dšpt 18081112: Stina Lisa, Ullevid

far: Johannes Jansson, RusthŒllare

mor: Anna Cajsa Persdotter

dopvittnen: RusthŒllsbrukaren Eric Jonsson i Ullevid och dess Hustru Brita Stina Nilsdotter RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid och Pigan Anna Greta Nilsdotter Ibidem och DrŠngen Niklas Andersson Ibidem

 

1808 nr 08, fšdd 18081113, dšpt 18081116: Anders, JŠrstad kyrkoby

far: Jšns Sachrisson, Skatteman

mor: Anna Andersdotter

dopvittnen: Herr Gabriel Hagrelius i JŠrstad kyrkoby och dess Hustru Anna Stina Persdotter NŠmndeman Anders Carlsson i Rosendahl och dess Hustru Eva Lovisa Andersdotter DrŠngen Anders Sachrisson i Hassla och Pigan Stina Andersdotter i Rosendahl

 

1808 nr 09, fšdd 18081206, dšpt 18081208: Brita Stina, Ullevid

far: Nils Nilsson, RusthŒllare

mor: Stina Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Daniel Svensson i Ullevid och dess Hustru Brita Larsdotter RusthŒllaren Anders Israelsson Ibidem Johannes Joachimssons Hustru Sara Germundsdotter Ibidem DrŠngen Joachim Johansson och Pigan Maja Stina Abrahamsdotter Ibidem

 

1809 nr 01, fšdd 18090110, dšpt 18090110: Brita Stina, JŠrstad Šgor

far: Jonas Nero, LivgrenadjŠren fšr Ullevid

mor: Maja Stina Jaensdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Brukaren Eric Jonsson i Ullevid och dess Hustru Brita Stina Nilsdotter DrŠngen Johannes Persson i Ullevid och Pigan Lena Larsdotter i …jebro Herrberga socken

 

1809 nr 02, fšdd 18090408, dšpt 18090409: Anders, Ullevid

far: Anders Israelsson, RusthŒllare

mor: Maja Stina Persdotter

dopvittnen: NŠmndeman Joachim Persson i Ullevid och dess Hustru Maja HŒkansdotter RusthŒllaren Abraham Ericsson Ibidem och dess Hustru Sara Olofsdotter DrŠngen Anders Olofsson och Pigan Maja Stina Joachimsdotter Ibidem

 

1809 nr 03, fšdd 18090226, dšpt 18090227: Stina Lisa, DŒ vistandes i JŠrstad kyrkby

far: Se anm

mor: Anna Lisa Jonsdotter, Dejans pΠLinnevad

dopvittnen: Klockaren Petter Engdahl och komministerns dotter Jungfru Stina Lisa Lindgren i Uddorp StatsdrŠngen i JŠrstad Anders Svensson och dess Hustru Lisa Larsdotter DrŠngen Johannes Jaensson i JŠrstad och Lisa Magdalena Hagrelius Ibidem

anm: Fader sades vara ogifta LandsvŠrnskarlen Petter Jonsson Rask fšr Linnevad

 

1809 nr 04, fšdd 18090504, dšpt 18090505: Anna Cajsa, Kopporp

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Lisa Hjelm, €nka

dopvittnen: Klockaren Engdahl i JŠrstad och Pigan Lena Cajsa Hjelm i Herrberga, Skatteman Olof Jonsson i Uddorp och Pigan Stina Persdotter i Norra Karleby Normlšsa socken

anm: Ett oŠkta barn

 

1809 nr 05, fšdd 18090529, dšpt 18090602: Maria Charlotta Eleonora, Klakeborg

far: Ludvic Bojie, Baron och Revisionssekreteraren

mor: Anna Maria Wenerstedt, Friherrinna

dopvittnen: …versten och Riddaren Baron Georg von Kšhler …versten och Riddaren Baron Gustaf Bojie Kapten och Riddaren StrŒlenhjelm, Kapten Baron Adam Bojie Livutenanten Baron Thure Funk, Fru Wennerstedt fšdd Friherrinnan Funk pŒ Sšrby Fru Wennerstedt till Solberga, Fršken Brita Eleonora Bojie pŒ OrrenŠs Fršken Ulla Rosenborg, Fršken Charlotta Cronhjelm

 

1809 nr 06, fšdd 18090527, dšpt 18090528: Isac Wilhelm, JŠrstad …stergŒrd

far: Gabriel Hagrelius, FrŠlseŠgare

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson i Ullevid och Jungfru Stina Lisa Lindgren i Uddorp Skattemannen Jšns Sachrisson i JŠrstad och dess Hustru Anna Andersdotter DrŠngen hos Hagrelius i JŠrstad Johansson och Johannes Janssons Hustru i Ullevid Anna Cajsa Persdotter samt Pigan Stina Persdotter i JŠrstad

 

1809 nr 07, fšdd 18090707, dšpt 18090707: Inga Lisa, Ullevid

far: Abraham Ericsson, RusthŒllare

mor: Sara Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Israelsson i Ullevid och dess Hustru Maja Stina Persdotter RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid och dess Hustru Stina Olofsdotter DrŠngen Anders Olofsson och Pigan Anna Cajsa Nilsdotter i Ullevid

 

1809 nr 08, fšdd 18091203, dšpt 18091204: Maria, Ullevid

far: Daniel Svensson, RusthŒllare

mor: Brita Stina Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Johansson i Ullevid och dess Hustru Anna Persdotter RusthŒllaren Nils Nilsson Ibidem LivgrenadjŠren Carl Hectors Hustru Cajsa Olofsdotter pŒ dito Šgor DrŠngen Hans Pet Nilsson och Pigan Lisa Maja Andersdotter i Ullevid

 

1809 nr 09, fšdd 18091210, dšpt 18091211: Catharina Charlotta, Ullevid

far: Petter Stršmgren, ByggmŠstare

mor: Catharina StŒlberg

dopvittnen: RusthŒllsbrukaren Gšran Nilsson och dess Hustru Maja Nilsdotter i Ullevid RusthŒllaren Nils Nilsson Ibidem och dess Hustru Stina Olofsdotter DrŠngen Petter Joachimsson och Pigan Brita Stina Joachimsdotter i Ullevid

 

1810 nr 01, fšdd 18100106, dšpt 18100107: Anna Cajsa, Ullevids Šgor

far: Johannes Ingesson, TjŠnstedrŠng

mor: Cajsa Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Johansson i Ullevid och dess Hustru Anna Cajsa Persdotter Skomakaren Anders Olofsson pŒ Ullevid Šgor och dess Hustru Cajsa Jonsdotter DrŠngen Magnus Jacobsson i Ullevid och Pigan Ingrid Andersdotter Ibidem

 

1810 nr 02, fšdd 18100211, dšpt 18100212: Gustav, Kopporp

far: Sven Abrahamsson, Bonde

mor: Maja Isacsdotter

dopvittnen: Gymnasisten Anders Gustav Lindgren i Uddorp och dess syster Jungfru Stina Lisa Lindgren Ibidem, fšrre rŠttaren Petter Persson i GlŠnstorp och dess Hustru Anna Stina Persdotter DrŠngen Jacob Andersson och Pigan Catharina Jonsdotter bŠgge i BondprŠstegŒrden

 

1810 nr 03, fšdd 18100325, dšpt 18100325: Stina Lisa, Ullevid

far: Eric Jonsson, Inhysesmannen

mor: Brita Stina Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson den Šldre i Ullevid och dess Hustru Anna Cajsa Persdotter Brukaren Gšran Nilsson i Ullevid och dess Hustru Maja DrŠngen Eric Danielsson och Pigan Lisa Maja Andersdotter bŠgge i Ullevid

 

1810 nr 04, fšdd 18100522, dšpt 18100524: Eric Petter, Klakeborg

far: Magnus MŒnsson, Arrendatorn och brukaren

mor: Anna Lisa Olofsdotter

dopvittnen: DrŠngen Eric Jonsson pŒ Klakeborg och fru Friherrinnan Bojie fšdd Anna Maria Wennerstedt DrŠngen Lars Petter Persson Ibidem och Mademoiselle Ljung Ibidem DrŠngen Anders Ericsson Ibidem och Jungfru Solin Ibidem

 

1810 nr 05, fšdd 18100912, dšpt 18100913: Anders Petter, Ullevid Šgor

far: Anders Hector, Fšrre LivgrenadjŠren

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: Klockaren Engdahl i JŠrstad och RusthŒllaredottern Inga Catharina Johansdotter i Ullevid DrŠngen Joachim Johansson och LivgrenadjŠren Ullmans Hustru Cajsa Persdotter pŒ Ullevids Šgor, DrŠngen Anders Carlsson Ibidem och Pigan Lisa Maja Andersdotter Ibidem

 

1810 nr 06, fšdd 18100907, dšpt 18100907: Anna Cajsa, Ullevid

far: Anders Israelsson, RusthŒllare

mor: Maja Stina Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid och dess Hustru Stina Olofsdotter DrŠngen Petter Ericsson och Abraham Ericssons Hustru Sara Olofsdotter i Ullevid Pigorna Mariana Abrahamsdotter och Lisa Nilsdotter i Ullevid

 

1810 nr 07, fšdd 18101008, dšpt 18101008: Anna Maja, Kopporp

far: Carl Petter Andersson, StatsdrŠng

mor: Anna Stina Jansdotter

dopvittnen: RŠttaren pŒ Klakeborg Carl Tšrnqvist och Friherrinnen Anna Maria Bojie fšdd Vennerstedt pŒ Klakeborg, StatsdrŠngen Anders Olofsson Ibidem och Carl Tšrnqvists HustruAnna Larsdotter Ibidem, Pigan Catharina Jonsdotter i BondprŠstegŒrden

 

1810 nr 08, fšdd 18101031, dšpt 18101101: Jonas, Ullevids Šgor

far: Jonas Nero, LivgrenadjŠr

mor: Maja Stina Jaensdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson den Šldre i Ullevid och dess Hustru Anna Cajsa Persdotter Brukaren Nils Carlsson i BondprŠstegŒrden och Hustru Maja Jonsdotter pŒ Ullevid DrŠngen Jonas Persson och Pigan Ingrid Jonsdotter i Ullevid

 

1810 nr 09, fšdd 18101226: Se anm, Berg

far: Lars Petter Carlsson, FrŠlseŠgare

mor: Brita Lisa Carlsdotter

anm: Ett dšdfštt gossebarn

 

1811 nr 01, fšdd 18110111, dšpt 18110111: Carl, Torpet Gršnlund

far: Carl MŒnsson, JŠrstad

mor: Maja Stina Andersdotter

dopvittnen: Torparen Anders Andersson pŒ Lšten, Jungfru Lisa Magdalena Hagrelius i JŠrstad, DrŠngen Olof MŒnsson pŒ Lšten, Brukaren Sven Abrahamssons Hustru Maja Isacsdotter i JŠrstad by, DrŠngen Anders Andersson i Torpet Gršnlund och Pigan Stina Andersdotter i Rosendahl

 

1811 nr 02, fšdd 18110109, dšpt 18110110: Anders Petter, Kopporp

far: Niklas Nilsson, StatsdrŠng

mor: Maja Persdotter

dopvittnen: StatsdrŠngen Petter Persson i GlŠnstorp, HushŒllerskan Stina Maja Nystedt i Klakeborg, FšrenŠmde Petter Perssons Hustru Anna Stina Persdotter och DrŠngen Anders Olofsson i Klakeborg, DrŠngen Magnus Nilsson i BondprŠstegŒrden och Pigan Lena Cajsa Hjelm i SkŠnninge

 

1811 nr 03, fšdd 18110511, dšpt 18110512: Anders, Ullevids Šgor

far: Carl Hector, LivgrenadjŠr

mor: Cajsa Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jonsson i Ullevid och dess Hustru Anna Cajsa Persdotter RusthŒllaren Anders Israelsson i Ullevid Pigan Anna Cajsa Joachimsdotter Ibidem Pigan Maja Lisa hos And Israelsson Ibidem

 

1811 nr 04, fšdd 18110722: Se anm, Uddorp

far: Jaen Arvidsson, Brukare

mor: Maja Cajsa Nilsdotter

anm: Dšdfštt flickebarn som begrofs den 23 ejusdem

 

1811 nr 05, fšdd 18110707, dšpt 18110707: Anna, Ullevids Šgor

far: Anders Ljunggren, Torpare

mor: Maja Svensdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jansson den Šldre Ullevid och dess Hustru Anna Cajsa Persdotter Brukaren Gšran Nilsson i Ullevid och dess Hustru DrŠngen Johannes Persson i Ullevid och Pigan Anna Maja Andersdotter Ibidem

 

1811 nr 06, fšdd 18110721, dšpt 18110722: Anna Caisa, Ullevids Šgor

far: Fredrich MŒnsson, Torpare

mor: Lisa Isacsdotter

dopvittnen: Brukaren Sven Abrahamsson i JŠrstad och dess Hustru Maja Isacsdotter DrŠngen Johannes Persson i Ullevid och €nkan Ingrid Larsdotter i JŠrstad DrŠngen Anders MŒnsson i Ullevid Pigan Anna Maja Jonsdotter Ibidem

 

1811 nr 07, fšdd 18110811, dšpt 18110811: Anna Greta, BondprŠstegŒrden

far: Carl Fredrich Molin, FrŠlseŠgare

mor: Margareta Andersdotter

dopvittnen: NŠmndeman Anders Carlsson i Rosendahl Comminister Lindgrens fru Anna Lotta Falk Gymnasisten Anders Gustav Lindgren Demoiselle Stina Lisa Lindgren i Uddorp DrŠngen Jaen An Persson och Pigan Anna Cajsa MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden

 

1811 nr 08, fšdd 18110909, dšpt 18110910: Anders, Ullevids Šgor

far: Anders Ullberg, LivgrenadjŠren

mor: Fredrica Carlsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jansson den yngre i Ullevid och dess Hustru Anna Persdotter DrŠngen Anders Carlsson i Ullevid Pigan Stina Andersdotter i Rosendahl och Pigan Anna Maja Jonsdotter i Ullevid

 

1811 nr 09, fšdd 18110823, dšpt 18110825: Cajsa Lena, JŠrstad Kyrkoby

far: Jšns Sachrisson, FrŠlsehemmansŠgaren

mor: Annika Andersdotter

dopvittnen: €garen av Berg Lars Carlsson och dess Hustru Brita Lisa Carlsdotter, Torparen Anders Andersson i Uddorp och Hustru Maja Isacsdotter i JŠrstad, DrŠngen Abraham Gšransson i JŠrstad och Pigan Cajsa Lena Sachrisdotter i Hassla Vallerstad socken

 

1811 nr 10, fšdd 18110929, dšpt 18110929: Anders, Ullevids Šgor

far: Nils Ullbom, SkrŠddare

mor: Cajsa Hansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Abraham Ericsson i Ullevid och ? Perssons Hustru Maria ? Ibidem, RusthŒllaren Anders Israelsson Ibidem och dess Hustru Maja Stina Persdotter

 

1811 nr 11, fšdd 18111007, dšpt 18111008: Johanna, Humpen

far: Fredrich Jonsson, Torpare

mor: Anna Maja Nilsdotter

dopvittnen: RŠttaren pŒ Linnevad Nicklas Svensson och Hustru Anna Persdotter pŒ Klakeborgs Šgor Torparen Jonas MŒnsson pŒ Linnevads Šgor och Pigan Anna Johansdotter SŠtterhult DrŠngen Lars Bengtsson i SŠmjetorp och Pigan Greta Jonsdotter pŒ Linnevad

 

1811 nr 12, fšdd 18111017, dšpt 18111020: Anders Gustaf, SkŠnninge, Ullevids Šgor

far: Olof Jšnsson, DrŠng

mor: Brita Maja Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jaensson den yngre i Ullevid och Hustru Anna Persdotter DrŠngen Gustaf Jonsson Ibidem och Pigorna Anna Caisa Nilsdotter och Lisa Maja Andersdotter Ibidem

 

1811 nr 13, fšdd 18111024, dšpt 18111025: Eva Stina, Klakeborg

far: Anders Ericsson, StalldrŠng

mor: Brita Andersdotter

dopvittnen: Torparen Johannes Andersson pŒ Klakeborg och HushŒllerskan pŒ dito Jungfru Albertina Nystedt, StatsdrŠngen Petter Persson pŒ GlŠnstorp och dess Hustru Anna Stina Persdotter, DrŠngen MŒns MŒnsson och Pigan Anna Greta Bergstedt pŒ Klakeborg

 

1811 nr 14, fšdd 18111102: Se anm, JŠrstad KŠllegŒrd

far: Eric Svensson, Arrendator

mor: Stina Cajsa Andersdotter

anm: Ett dšdfštt flickebarn

 

1812 nr 01, fšdd 18120223, dšpt 18120225: Maja Stina, Ullevid Nedre Holmes Šgor

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Brita Jaensdotter, Piga

dopvittnen: HŒfpredikanten Per Zetterling och avskedade Jonas Neros Hustru pŒ Ullevids Šgor Maja Stina Persdotter, LivgrenadjŠren Carl Hector pŒ dito Šgor och Pigan Anna Greta Svensdotter i FrŠlsegŒrden

anm: Ett oŠkta barn

 

1812 nr 02, fšdd 18120316, dšpt 18120317: Anders, Ullevid

far: Nils Nilsson, RusthŒllare

mor: Stina Jonsdotter

dopvittnen: A P Gustav Nydow och Skattemannen Jonas C Wissons i Aska Hagebyhšga socken, Hustru Cajsa Lisa Johansdotter, RusthŒllare Johannes Jansson den yngre i Ullevids Šgor, Hustru Anna Persdotter

 

1812 nr 03, fšdd 18120722, dšpt 18120722: Maja Cajsa, Ullevid

far: Daniel Svensson, RusthŒllare

mor: Brita Larsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jansson den yngre i Ullevid och dess Hustru Anna Persdotter RusthŒllare Nils Nilsson ibidem Pigan Greta Ericsdotter Ibidem DrŠngen Gustav Johansson Ibidem

 

1812 nr 04, fšdd 18120730, dšpt 18120730: Carl, Ullevids Šgor

far: Carl Jonsson Nero, LivgrenadjŠr

mor: Maja Jonsdotter

dopvittnen: Brukaren Gšran Nilsson och Hustru Maja Nilsdotter i Ullevid DrŠngen Gustaf Johansson och Pigan Anna Ericsdotter i Ullevid

 

1812 nr 05, fšdd 18120924, dšpt 18120924: Inga Stina, Ullevid

far: Anders Israelsson, RusthŒllare

mor: Maja Stina Persdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jansson den yngre i Ullevid och dess Hustru Anna Persdotter DrŠngen Eric Abrahamsson och Pigan Anna Abrahamsdotter bŠgge i Ullevid

 

1812 nr 06, fšdd 18120929, dšpt 18120930: Carl Otto Vilhelm Alexander, Klakeborg

far: Carl Axel BergenstrŒle, Lšjtnant

mor: Christina Lovisa Lindahl

dopvittnen: Kapten A V BergenstrŒle, Kapten Alex BergenstrŒle, Fabr Carl Deltov i Norrkšping, Lšjtnant J A BergenstrŒle, Fru Catharina Deltov, Fru Christina Uigtnyller, Fru Christina Lenning, Fršken Carolina BergenstrŒle

 

1813 nr 01, fšdd 18130101, dšpt 18130103: Anna Lisa, Ullevid

far: Petter Olin, LivgrenadjŠr

mor: Catharina Andersdotter

dopvittnen: Skattemannen Magnus Persson i Ullkalf och dess Hustru Brita Lena MŒnsdotter Corpralen Petter Ullstrand och Skomakarehustrun Caisa MŒnsdotter pŒ Ullevid Šgor, DrŠngen Jonas Ericsson och Pigan Greta Ericsdotter, bŠgge i Ullevid

 

1813 nr 02, fšdd 18130128, dšpt 18130129: Maria Catharina, Ullevid Šgor

far: Anders Ottar, BevŠringskarl fšr Hšgby

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Lars Jonsson i Ullevid och dess Hustru Anna Greta Johansdotter Ibidem DrŠngen Petter Joachimsson och Pigan Anna Ericsdotter bŠgge i Ullevid

 

1813 nr 03, fšdd 18130203, dšpt 18130204: Catharina Johanna, BondprŠstegŒrden

far: Carl Fred Molin, FrŠlseŠgare

mor: Anna Cajsa Magnidotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Larsson i Vistena, RusthŒllareŠnkan Sara Germundsdotter i Ullevid, RusthŒllare Johannes Johansson i Vistena, Pigan Eva Monsdotter i Fylla StrŒ socken, Comminister Nydow och Pigan Inga Jonsson i BondprŠstegŒrden

 

1813 nr 04, fšdd 18130330, dšpt 18130331: Maja Stina, Uddorp

far: Jaen Arvidsson, Skatteman

mor: Maja Cajsa Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Israelsson i Ullevid och dess Hustru Maja Stina Persdotter Skattemannen Petter Ericsson i Uddorp Pigan Anna Abrahamsdotter i Ullevid DrŠngen Niklas Andersson i Uddorp Pigan Maja Salomonsdotter i Ullevid

 

1813 nr 05, fšdd 18130522, dšpt 18130522: Stina Lisa, Ullevid

far: Johan Johansson, RusthŒllare

mor: Caisa Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Lars Jonsson i Ullevid RusthŒllaren Johannes Johansson Hustru Anna Persdotter Ibidem DrŠngen Pet Persson och Pigan Greta Nilsdotter Ibidem

 

1813 nr 06, fšdd 18130527, dšpt 18130527: Gustaf, Ullevid Šgor

far: Hindrik Johansson, Torpare

mor: Maja Persdotter

dopvittnen: Brukaren Hindrik Nilsson och dess Hustru Maja Stina Joachimsdotter i Ullevid DrŠngen Jonas Ericsson och Pigan Anna Maja Jonasdotter Ibidem

 

1813 nr 07, fšdd 18130602, dšpt 18130603: Johanna, SŠtterhult

far: Sven Johansson, Torpare

mor: Greta Jonsdotter

dopvittnen: Torparen Fred Jonsson och dess Hustru Anna Ericsdotter i SŠmjetorp DrŠngen Anders Jonsson pŒ Lšthen Pigan Stina Johansdotter i SŠtterhult

 

1813 nr 08, fšdd 18130617, dšpt 18130617: Caisa Lisa, Uddorps Šgor

far: Anders Andersson, Torpare

mor: Stina MŒnsdotter

dopvittnen: Klockaren Per Engdahl, Hustru Brita Maja Nilsdotter frŒn JŠrstad SmegŒrd, DrŠngen Petter Andersson i Uddorp och Pigan Stina Bengtsdotter pŒ Uddorps Šgor

 

1813 nr 09, fšdd 18130707, dšpt 18130718: Anders Magnus

far: Erik Svensson

mor: Stina Caisa Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Jšns Zachrisson i JŠrstad och dess hustru Brita Maja Nilsdotter FrŠlsebrukaren Swen Abrahamsson i JŠrstad och dess hustru Maja Jšnsdotter DrŠngen Anders Andersson och Pigan Stina Andersdotter i Rosendal

 

1813 nr 10, fšdd 18131013: Se anm, Ullevids Šgor

far: Anders Persson, Torpare

mor: Cajsa Larsdotter

anm: Fšddes ett dšdfštt gossebarn

 

1814 nr 01, fšdd 18140328, dšpt 18140330: Petter, JŠrstad by

far: Jšns Zachrisson, FrŠlseŠgaren

mor: Brita Maja Nilsdotter

dopvittnen: Comminister Nydow i Uddorp, Hustru Stina Cajsa Andersdotter i JŠrstad KŠllegŒrd, Brukaren Sven Abrahamsson i JŠrstad och dess Hustru Maja Jaensdotter, Skattemannen Carl Larsson i Rosendahl och Fredrica Eleonora Hagrelius i JŠrstad

 

1814 nr 02, fšdd 18140704, dšpt 18140705: Ullrick, Klakeborg

far: Petter Nilsson, FrŠlseŠgare

mor: Brita HŒkansdotter

dopvittnen: NŠmndeman i Karleby Herrberga socken Jaen Magnus Persson och dess Hustru ? Lisa Persdotter, DrŠngen Jonas Carlsson och Pigan Anna Maja Persdotter i Klakeborg, DrŠngen Petter Nilsson och Pigan Anna Maja Svensdotter i Klakeborg

 

1814 nr 03, fšdd 18141125, dšpt 18141125: Maja Stina, Ullevid Šgor

far: Hindric Ullstrand, Torpare

mor: Maria Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid och dess Hustru Stina Olofsdotter DrŠngen Jonas Persson i Ullevid och Pigan Brita Maja Hansdotter Ibidem

 

1814 nr 04, fšdd 18141210, dšpt 18141210: Fredric (tvilling), Ullevids …vre Holme

far: Jacob Bergius, RusthŒllare

mor: Ingrid Greta Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jaensson den Šldre och dess Hustru Anna Cajsa Persdotter RusthŒllare Anders Israelsson och dess Hustru Maja Stina Persdotter RusthŒllare Abraham Ericsson och Hustru Anna Abrahamsdotter DrŠngen Johan Andersson och Pigan Stina Jacobsdotter alla i Ullevid

anm: Tvillingar se Šven nr 1077

 

1814 nr 05, fšdd 18141210, dšpt 18141210: Anders, Ullevid …vre Holme

far: Jacob Bergius, RusthŒllare

mor: Ingrid Greta Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jaensson den Šldre och dess Hustru Anna Cajsa Persdotter RusthŒllare Anders Israelsson och dess Hustru Maja Stina Persdotter RusthŒllare Abraham Ericsson och Hustru Anna Abrahamsdotter DrŠngen Johan Andersson pch Pigan Stina Jacobsdotter alla i Ullevid

anm: Tvillingar se Šven nr 1076

 

1815 nr 01, fšdd 18150423, dšpt 18150424: Beata Sophia, JŠrsta

far: Anders Joh Agrelius, Fanjunkare

mor: Beata Margareta Vibjšrnsson

dopvittnen: Herr Gabriel Hagrelius i JŠrstad och dess Hustru Anna Stina Hagrelius Comminister Gustav Nydow i Uddorp Barnmorskan Fru Christina Nygren i SkŠnninge Adjunkt Hr Em G Lindgren i Vallerstad och Jungfru Fredrica Eleon Hagrelius i JŠrstad

 

1815 nr 02, fšdd 18150710, dšpt 18150711: Nils Johan, Ullevid

far: Hindrich Nilsson, Brukare

mor: Maja Stina Joachimsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Israelsson i Ullevid och dess Hustru Maja Stina Persdotter DrŠngen Hans Petter Ericsson och Pigan Brita Maja Hansdotter Ibidem, DrŠngen Jonas Andersson och Pigan Anna Abrahamsdotter Ibidem

 

1815 nr 03, fšdd 18150809, dšpt 18150811: Johan Magnus, BondprŠstegŒrden

far: Carl Fredric Molin, FrŠlseŠgare

mor: Anna Caisa MŒnsdotter

dopvittnen: Comminister Gustaf Nydow och hustru Fru Gustafva Nydow S M Adj Gustaf Lindgren och RusthŒllaredottern Eva Magnidotter frŒn Fylla St Pers socken

anm: Erhšll nšddop

 

1815 nr 04, fšdd 18150816, dšpt 18150816: Carl Johan, Uddorp

far: Jon Arvidsson, Skatteman

mor: Maja Cajsa Nilsdotter

dopvittnen: Skattemannen Petter Persson i Uddorp och dess Hustru Lena DrŠngen Eric Abrahamsson i Ullevid €nkan Anna Cajsa Arvidsdotter i Herrberga kyrkby DrŠngen Petter Nilsson i Ullevid Pigan Lisa Maja Andersdotter Ibidem

 

1815 nr 05, fšdd 18150812, dšpt 18150813: Sven, Klakeborg

far: Niclas Nilsson, Dagkarlen

mor: Cajsa Svensdotter

dopvittnen: SŠteriŠgaren Petter Nilsson pŒ Klakeborg och dess Hustru Brita HŒkansdotter DrŠngen Carl Persson och Pigan Cajsa Persdotter pŒ Klakeborg

 

1815 nr 06, fšdd 18150903, dšpt 18150903: Anders, BondprŠstegŒrdens Šgor

far: Anders Nero, LivgrenadjŠr

mor: Brita Lena Carlsdotter

dopvittnen: Comminister Nydow i Uddorp Barnmorskan Fru Nygren frŒn SkŠnninge FrŠlseŠgaren Carl Fr Molin i BondprŠstegŒrden och hustru Cajsa MŒnsdotter Stud Carl Dahlqvist i Rosendahl och Pigan Stina Persdotter i BondprŠstegŒrden

 

1815 nr 07, fšdd 18150914, dšpt 18150914: Samuel, Ullevid Šgor

far: Anders Ottar, Fšrra extra BevŠringskarlen

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Nils Nilsson i Ullevid och hans Hustru Stina Jonsdotter DrŠngen Eric Nilsson Ibidem Pigan Maja Samuelsdotter Ibidem Pigan Stina Persdotter Šven i Ullevid

 

1815 nr 08, fšdd 18151113, dšpt 18151114: Maja Lisa, Se anm

far: Magnus Andersson, GŒrdsdrŠng

mor: Maja Fredricsdotter

dopvittnen: Bonden Sven Abrahamsson och hustru Maja Isacsdotter, DrŠngen Anders Fredriksson och Pigan Cajsa Andersdotter alla frŒn JŠrstad Kyrkoby

 

1816 nr 01, fšdd 18160105, dšpt 18160106: Anders, Ullevids Šgor

far: Carl Hector, LivgrenadjŠr

mor: Anna Caisa Olofsdotter

dopvittnen: Brukaren Henric Nilsson och Hustru Maja Stina Joachimsson, DrŠngen Eric Abrahamsson i Ullevid, Pigan Maja Caisa Andersdotter frŒn Ullevid Mo

 

1816 nr 02, fšdd 18160121, dšpt 18160121: Johannes, JŠrstad

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Maja Stina Andersdotter, Piga

dopvittnen: Klockaren Engdahl i JŠrstad DrŠngen Anders Carlsson Ibidem Jungfru Fred Eleon Hagrelius Ibidem Pigan Elisabeth Persdotter Ibidem

anm: Ett oŠkta barn

 

1816 nr 03, fšdd 18160407, dšpt 18160407: Petter, Ullevid

far: Anders Israelsson, RusthŒllare

mor: Maja Stina Persdotter

dopvittnen: Brukaren Hindric Nilsson och Hustru Maja Stina Joachimsdotter, DrŠngen Anders Johansson och Pigan Anna Abrahamsdotter alla frŒn Ullevid

 

1816 nr 04, fšdd 18160710, dšpt 18160710: Anna Lisa, Ullevids Šgor

far: Jonas Wiman, Torpare

mor: Anna Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jonsson den yngre i Ullevid och hans Hustru Anna Persdotter, DrŠngen Eric Abrahamsson och Pigan Anna Caisa Joachimsdotter i Ullevid

 

1816 nr 05, fšdd 18160814, dšpt 18160814: Anders Petter, Ullevids Šgor

far: Magnus MŒnsson, Torpare

mor: Maja Persdotter

dopvittnen: Brukaren Niclas Andersson och Hustru Lisa Jonsdotter, DrŠngen Jonny Ericsson och Pigan Greta Ericsdotter alla frŒn Ullevid

 

1816 nr 06, fšdd 18160814, dšpt 18160814: Eric Johan, JŠrstad KŠllegŒrd

far: Eric Svensson, Brukare

mor: Stina Caisa Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseman Gabriel Hagrelius och och dennes Hustru Anna St Persdotter, DrŠngen Anders Carlsson och Pigan Cajsa Lisa Jonsdotter alla frŒn JŠrstad Kyrkoby

 

1816 nr 07, fšdd 18160809, dšpt 18160810: Petter, Ullevid Šgor

far: Fredric MŒnsson, Torpare

mor: Lisa Isacsdotter

dopvittnen: Brukaren Henric Nilsson frŒn Ullevid och Hustru Maja Isacsdotter frŒn JŠrstad By, DrŠngen Jonas Andersson och Pigan Anna Cajsa Joachimsdotter frŒn Ullevid DomaregŒrd

 

1816 nr 08, fšdd 18160904, dšpt 18160905: Eva Stina, Rosendahl

far: Niclas Svensson, Brukare

mor: Anna Lisa Hansdotter

dopvittnen: Carl Larsson i Rosendahl och LivgrenadjŠr Neros Hustru Brita Lena Carlsdotter frŒn BondprŠstegŒrds Šgor, DrŠngen Anders Andersson, Studeranden Carl Dahlqvist, Pigan Stina Andersdotter och Pigan Anna Carlsdotter alla ifrŒn Rosendahl

 

1816 nr 09, fšdd 18160917, dšpt 18160920: Gustafva Dorothea

far: Gustaf Nydow, Comminister

mor: Gustafva Maria Bjšrkstršm

dopvittnen: Prosten Olof Zetterling och dennes fru Prostinnan Christ Charl Stenvall Mademoiselle Hedda Zetterling S M adj Gustaf Lindgren Studenten Gott Fred Bjšrkstršm Fanjunkare A G Agrelius i JŠrstad och dess fru Beata Marg Wibjšrnsson

 

1816 nr 10, fšdd 18160928, dšpt 18160929: Gustafva, Klakeborg

far: Carl Zachrisson, DrŠng

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: SŠteriŠgaren Petter Nilsson Hustru Brita HŒkansdotter Sonen Magnus Petter Persson Pigan Caisa Persdotter alla frŒn Klakeborg

 

1816 nr 11, fšdd 18161018, dšpt 18161020: Johanna, Klakeborg

far: Anders Andersson, Dagakarlen

mor: Carolina Andersdotter

dopvittnen: DrŠngen Carl Zachrisson i Klakeborg €nkan Lisa Hjelm i Kopparp DrŠngen Magnus Petter Persson Pigan Anna Maja Persdotter de tvenne sista frŒn Klakeborg

anm:

 

1817 nr 01, fšdd 18170108: Se anm, JŠrstad kyrkobg

far: Jšns Zachrisson, FrŠlseŠgare

mor: Brita Maja Nilsdotter

anm: Fšddes i annars ordinarie tid, ett liflšst gossebarn

 

1817 nr 02, fšdd 18170210, dšpt 18170210: Maria Christina, JŠrstad Šgor

far: Petter Johansson, DrŠng

mor: Anna Stina Persdotter

dopvittnen: Comminister Gustaf Nydow, Fru Beata Margareta Agrelius i JŠrstad, Jungfru Brita Sophia Jacobsson Ibidem, DrŠngen Olof Hansson Ibidem

 

1817 nr 03, fšdd 18170408, dšpt 18170409: Johanna Gustafva, Uddorp

far: Eric Arvidsson, Skatteman

mor: Maja Stina Svensdotter

dopvittnen: RusthŒlls Brukaren Hinric Nilsson och Hustru Maja Stina Joachimsdotter, DrŠngen Petter Andersson …jebro och Pigan Inga Abrahamsdotter i Uddorp

 

1817 nr 04, fšdd 18170416, dšpt 18170416: Johanna, Ullevid Moen

far: Nils Samuelsson, Torpare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllsbrukaren i Ullevid DomaregŒrd Hinric Nilsson och dess Hustru Maja Stina Joachimsdotter, DrŠngen Johannes Andersson och Pigan Anna Caisa Joachimsdotter i Ullevid

 

1817 nr 05, fšdd 18170601, dšpt 18170603: Petter, Ullevids Šgor

far: Anders Andersson, DrŠng

mor: Stina Jacobsdotter

dopvittnen: Smeden stršm och hans Hustru Maja Jacobsdotter i …jebro, RusthŒllaren Eric Svensson och Pigan Greta Ericsdotter i Ullevid

anm: Fadern frŒn Hydinge Sya socken

 

1817 nr 06, fšdd 18170803: Se anm, Ullevid

far: Nicklas Andersson, Brukare

mor: Lisa Jšnsdotter

anm: Fšddes ett framgŒngit, men igenom en lŒngsam och svŒr fšrlossning lifvet beršvats ett piltebarn

 

1817 nr 07, fšdd 18170916, dšpt 18170917: Sara Johanna, Ullevid

far: Hans Petter Nilsson, RusthŒllare

mor: Eva Johanna Johansdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jaensson den yngre och Hustru Anna Persdotter, DrŠngen Eric Abrahamsson och Pigan Brita? Johansdotter, alla i Ullevid nedre Holme

 

1817 nr 08, fšdd 18170927, dšpt 18170928: Johanna, Ullevids Šgor

far: Jonas Andersson, Torpare

mor: Maja Caisa Andersdotter

dopvittnen: Brukaren Jšran Nilsson och Hustru Maja Nilsdotter, DrŠngen Eric Abrahamsson, Pigan Stina Jšransdotter alla frŒn Ullevid

 

1817 nr 09, fšdd 18171219, dšpt 18171219: Anders Petter, Ullevid MellangŒrd

far: Abraham Sšderstršm, Snickare

mor: Anna Caisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jaensson den Šldre och Hustru Anna Caisa Persdotter, DrŠngen Johannes Andersson och Pigan Catharina Ericsdotter alla frŒn Ullevid

 

1817 nr 10, fšdd 18171222, dšpt 18171222: Nils Johan, JŠrstad Kyrkoby

far: Jšns Zachrisson, FrŠlseŠgare

mor: Brita Maja Nilsdotter

dopvittnen: Brukaren Eric Svensson och Hustru Stina Caisa Andersdotter, Jungfru Brita Sophia Andersdotter och DrŠngen Olof Hansson alla frŒn JŠrstad By

 

1818 nr 01, fšdd 18180129, dšpt 18180130: Anna Caisa, Gršnlund pŒ JŠrstad Šgor

far: Nicklas Nilsson, Torpare

mor: Brita Jaensdotter

dopvittnen: Fru Beata Margareta Hagrelius i JŠrstad Jungfru Fred Eleonora Hagrelius Ibidem DrŠngen Olof Hansson i JŠrstad DrŠngen Anders Andersson i Rosendahl

 

1818 nr 01, fšdd 18180629, dšpt 18180630: Sara Lisa, Uddorp

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Eva Stina Persdotter

dopvittnen: Hustru Anna Greta Ericsdotter i Uddorp Pigan Hedda Stina Johansdotter Ibidem Pigan Inga MŒnsdotter Ibidem

anm: Ett oŠkta barn

 

1818 nr 03, fšdd 18180714, dšpt 18180715: Carl Jeremias, BondprŠstegŒrden

far: Carl Fredric Molin, Bonde

mor: Anna Caisa MŒnsdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Gabr Hagrelius i JŠrstad Studenten Joh Fredr Bjšrkstršm i Uddorp Handlanden Salomon Lind Hustru Maja Greta Larsdotter frŒn Fylla Mamsell Charlotte Nyholm frŒn Sjškumla Pigan Catharina Andersdotter frŒn Vistena

 

1818 nr 04, fšdd 18180721, dšpt 18180723: Johanna Charlotta

far: G Nydow, Comminister Loci

mor: Gustafva Maria Bjšrkstršm

dopvittnen: J G Lallerstedt i Vallerstad Studenten Joh Fr Bjšrkstršm FrŠlseŠgaren Carl Fred Molin i BondprŠstegŒrden Fru Pastorskan Br Ch Nyholm frŒn Sjškumla V Stenby socken Mamsell Charlotta Nyholm och Mamsell Sophia Nyholm frŒn ibidem

 

1818 nr 05, fšdd 18180804, dšpt 18180805: Eva Lisa, BondprŠstegŒrden

far: Anders Nero, LivgrenadjŠr

mor: Brita Lena Carlsdotter

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg, DrŠngen Anders Andersson och DrŠngen Petter Andersson i Rosendahl, LivgrenadjŠr Ullbergs Hustru frŒn Ullevid Fredrica Carlsdotter, Pigan Lena Persdotter i BondprŠstegŒrden och Pigan Anna Carlsdotter i Rosendahl

 

1818 nr 06, fšdd 18180831, dšpt 18180831: Maja Caisa

far: Anders Ottar, Torpare

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: Brukaren Jonas Ericsson i Ullevid, DrŠngen Anders Persson och DrŠngen Eric Nilsson i Ullevid, Hustru Lisa Maja Andersdotter Ibidem, Pigan Caisa Ericsdotter och Pigan Lisa Andersdotter Ibidem

 

1818 nr 07, fšdd 18181013, dšpt 18181014: Stina Caisa, JŠrstad

far: Johannes Persson, DrŠng

mor: Maja Stina Andersdotter

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad, DrŠngen Anders Persson i Ullevid, DrŠngen Anders Andersson Ibidem, Hustru Anna Stina Hagrelius i JŠrstad, Hustru Anna Stina StrŒberg Ibidem, Pigan Lisa Andersdotter i Ullevid

 

1818 nr 08, fšdd 18181022, dšpt 18181023: Lena Caisa, Ullevid

far: Nicklas Andersson, Brukare

mor: Lisa Jšnsdotter

dopvittnen: Snickaren Abraham Sšderstršm i Ullevid, DrŠngen Anders Andersson i Uddorp, DrŠngen Johannes Andersson i Ullevid, Hustru Anna Caisa Andersdotter Ibidem, Pigan Greta Ericsdotter Ibidem, Pigan Stina Gšransdotter Ibidem

 

1819 nr 01, fšdd 18190208, dšpt 18190209: Stina Maja, Ullevid

far: Eric Svensson, RusthŒllare

mor: Stina Maja Carlsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Nils Nilsson i Ullevid DrŠngen Eric Johan Carlsson i …jebro Herrberga socken DrŠngen Lars Magnus Carlsson Ibidem Hustru Stina Olofsdotter i Ullevid Pigan Catharina Ericsdotter Ibidem Pigan Stina Jšransdotter Ibidem

 

1819 nr 02, fšdd 18190307, dšpt 18190307: Anna Catharina, Uddorp

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Maja Andersdotter, Piga

dopvittnen: DrŠngen Jonas Pettersson i Uddorps BostŠlle DrŠngen Anders Petter Ericsson i BondprŠstegŒrden Fru Gustafva Nydow i Uddorp Hustru Stina MŒnsdotter pŒ Uddorps Šgor Pigan Lena Persdotter i BondprŠstegŒrden

anm: Ett oŠkta barn

 

1819 nr 03, fšdd 18190309, dšpt 18190310: Stina Lisa, Ullevid …stra SšdergŒrd

far: Jonas Ericsson, Brukare

mor: Lisa Maja Andersdotter

dopvittnen: Snickaren Abraham Sšderstršm i Ullevid DrŠngen Anders Andersson Ibidem DrŠngen Johannes Andersson Ibidem Hustru Anna Caisa Andersson Ibidem Pigan Catharina Ericsdotter Ibidem Pigan Maja Greta Persdotter Ibidem

 

1819 nr 04, fšdd 18190314, dšpt 18190315: Carl Magnus, JŠrstad

far: Eric Svensson, Brukare

mor: Stina Caisa Andersdotter

dopvittnen: FrŠlsemannen Carl Fred Molin i BondprŠstegŒrden, FrŠlsemannen Jšns Zachrisson i JŠrstad, Studenten Joh Fred Bjšrkstršm, Hustru Anna Caisa MŒnsdotter frŒn BondprŠstegŒrden, Jungfru Eva Gustava Hagrelius i JŠrstad, Jungfru Anna Sophia Hagrelius i JŠrstad

 

1819 nr 05, fšdd 18190314, dšpt 18190315: Anders, Ullevid

far: Hindric Jaensson, Torpare

mor: Maja Persdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Petter Nilsson i Ullevid DrŠngen Eric Abrahamsson Ibidem DrŠngen Johannes Andersson Ibidem Hustru Eva Johanna Johansdotter Ibidem Pigan Maja Greta Ericsdotter Ibidem Pigan Beata Johansdotter Ibidem

 

1819 nr 06, fšdd 18190812, dšpt 18190813: Brita Johanna, JŠrstad

far: Jšns Zachrisson, FrŠlseŠgare

mor: Brita Maja Nilsdotter

dopvittnen: Brukaren Eric Svensson i JŠrstad, DrŠngen Johannes Hansson i Rosendahl, DrŠngen Petter Andersson Ibidem, Hustru Stina Caisa Andersdotter i JŠrstad, Jungfru Eva Gustafva Hagrelius i JŠrstad och Jungfru Anna Sophia Hagrelius i JŠrstad

 

1819 nr 07, fšdd 18190818, dšpt 18190819: Carl Gustaf, Ullevid DomaregŒrd

far: Anders Morau, LivgrenadjŠr

mor: Christina Svensdotter

dopvittnen: LivgrenadjŠr Anders Ullberg frŒn Ullevid DrŠngen Sven Svensson frŒn Tullen i Hellgona socken Hustru Fredrica Carlsdotter frŒn Ullevid Pigan Greta Lena Svensdotter frŒn Tullen i Hellgona socken

 

1819 nr 08, fšdd 18190901, dšpt 18190902: Johanna, Ullevid …stra SšrgŒrds Šgor

far: Magnus MŒnsson, Torpare

mor: Maria Persdotter

dopvittnen: Snickaren Abraham Sšderstršm i Ullevid, DrŠngen Anders Persson Ibidem, DrŠngen Anders Andersson i Uddorp, Hustru Anna Caisa Andersdotter i Ullevid, Pigan Caisa Ericsdotter i Ullevid, Pigan Stina Jšransdotter Ibidem

 

1819 nr 09, fšdd 18190925, dšpt 18190926: Eva Maria, Ullevid Moen

far: Jonas Wiman, LivgrenadjŠr

mor: Anna Maja Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Petter Nilsson i Ullevid LivgrenadjŠren Anders Ullberg dito DrŠngen Petter Abrahamsson frŒn Ullevid …stra NorrgŒrd Hustru Eva Johanna Johansdotter i Ullevid Hustru Fredrica Carlsdotter frŒn Ullevids Šgor Pigan Beata Johansdotter frŒn Ullevid DomaregŒrd

 

1819 nr 10, fšdd 18191013, dšpt 18191014: Anders Petter, Humpen

far: Anders Jonsson, DrŠng

mor: Anna Lisa Knutsdotter

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad DrŠngen Petter Jonsson i Ullevid DrŠngen Sven Svensson i Tullen Hellgona socken Klockaren StrŒbergs Hustru Anna Stina Ericsdotter Pigan Carin Noren frŒn BondprŠstegŒrden Pigan Sara Lisa Svensdotter frŒn Tullen Hellgona socken

 

1819 nr 11, fšdd 18191105, dšpt 18191106: Per Gustaf (tvilling), Uddorp

far: Nils Olofsson, Skatteman

mor: Anna Catharina Arvidsdotter

dopvittnen: UtjordsŠgaren Jonas Andersson i …jebro Skattemannen Eric Arvidsson i Uddorp DrŠngen Jonas Pettersson Ibidem Hustru Brita Magni i …jebro Hustru Lena Nilsdotter i Uddorp Pigan Sara Stina Jonsdotter i …jebro Pigan Stina Caisa Persdotter i Uddorp Pigan Anna Brita Larsdotter Ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 1035

 

1819 nr 12, fšdd 18191105, dšpt 18191106: Ulrica Carolina (tvilling), Uddorp

far: Nils Olofsson, Skatteman

mor: Anna Catharina Arvidsdotter

dopvittnen: UtjordsŠgaren Jonas Andersson i …jebro Skattemannen Eric Arvidsson i Uddorp DrŠngen Jonas Pettersson Ibidem Hustru Brita Magni i …jebro Hustru Lena Nilsdotter i Uddorp Pigan Sara Stina Jonsdotter i …jebro Pigan Stina Caisa Persdotter i Uddorp Pigan Anna Brita Larsdotter Ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 1034

 

1820 nr 01, fšdd 18200111, dšpt 18200112: Gustaf, Ullevid Moen

far: Anders Hector, LivgrenadjŠr

mor: Magdalena Gabrielsdotter

dopvittnen: Torparen Jšns Persson frŒn Ullevids Moen, DrŠngen Anders Persson frŒn Ullevid MellangŒrd, DrŠngen Petter Persson dito dito, Hustru Anna Caisa Persdotter dito dito dito, Hustru Stina Nilsdotter frŒn Ullevids Moen och Pigan Catharina Ericsdotter frŒn Ullevid MellangŒrd

 

1820 nr 02, fšdd 18200210, dšpt 18200211: Anna Greta, Uddorp

far: Eric Arvidsson, FrŠlseŠgare

mor: Maja Stina Svensdotter

dopvittnen: Sergeant G G SilfverlŒŒs i Uddorp Skattemannen Nils Olofsson Ibidem Sergeantsonen Anders SilfverlŒŒs Ibidem Sergeant SilfverlŒŒs Hustru Anna Lena Larsdotter Ibidem Hustru Anna Caisa Arvidsdotter Ibidem Pigan Anna Brita Larsdotter i Uddorps BostŠlle

 

1820 nr 03, fšdd 18200229, dšpt 18200301: Carl Johan, JŠrstad KŠllegŒrds Šgor

far: Petter Berg, LivgrenadjŠr

mor: Stina Jšnsdotter

dopvittnen: Brukaren Eric Svensson i JŠrstad KŠllegŒrd DrŠngen Nils Persson Ibidem Hustru Stina Caisa Andersdotter Ibidem Pigan Stina Caisa Andersdotter Ibidem Pigan Brita Stina Andersdotter i Uddorp

 

1820 nr 04, fšdd 18200330, dšpt 18200330: Anders, Ullevid …stra Holmes Šgor

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Anna Caisa Jšransdotter, Piga

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid …stra Holme DrŠngen Petter Jonsson dito dito dito DrŠngen Anders Persson dito dito dito Hustru Stina Olofsdotter dito dito dito Pigan Catharina Ericsdotter hos Johannes Jonsson Ibidem Pigan Stina Jšransdotter Ibidem

anm: Ett oŠkta barn

 

1820 nr 05, fšdd 18200417, dšpt 18200418: Carl Petter, JŠrstad

far: Anders Carlsson, DrŠng

mor: Greta Stina Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Carl Larsson i Rosendahl DrŠngen Anders Andersson Ibidem DrŠngen Petter Andersson Ibidem Hustru Anna Stina Persdotter i JŠrstad by Pigan Fredrica Eleonora Gabrielsdotter Ibidem Pigan Eva Gustafva Gabrielsdotter Ibidem

 

1820 nr 06, fšdd 18200824, dšpt 18200824: Anders Petter, Berg

far: Johannes Persson, FjŠrdedels Brukaren

mor: Maja Stina Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jaensson den Šldre i Ullevid Studenten Carl Petter Hagrelius i JŠrstad DrŠngen Petter Abrahamsson i Ullevid Hustru Anna Caisa Persdotter Ibidem Jungfru Eva Gustafva Hagrelius och Jungfru Anna Sophia Hagrelius i JŠrstad

 

1820 nr 07, fšdd 18201113, dšpt 18201116: Gustaf, Ullevid Moen

far: Anders Uno, LivgrenadjŠr

mor: Catharina Persdotter

dopvittnen: Brukaren Jonas Ericsson i Ullevid …stra SšrgŒrd LivgrenadjŠren Anders Hector frŒn Ullevid Moen DrŠngen Petter Abrahamsson frŒn Ullevid VŠstra NorrgŒrd Hustru Lisa Maja Andersdotter frŒn Ullevid …stra SšrgŒrd Hustru Magdalena Gabrielsdotter frŒn Moen Pigan Anna Lisa Andersdotter frŒn Ullevid VŠstra NorrgŒrd

 

1820 nr 08, fšdd 18201117, dšpt 18201117: Carl Johan, Rosendahl

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Maja Andersdotter, Piga

dopvittnen: DrŠngen Jonas Pettersson, Mamsell Stina Lisa Lindgren, Pigan Anna Brita Larsdotter, Pigan Brita Stina Andersdotter alla frŒn Uddorps BostŠlle

anm: Ett oŠkta barn

 

1820 nr 09, fšdd 18201222, dšpt 18201224: Carl, Ullevid DomaregŒrd

far: Anders Ullberg, LivgrenadjŠr

mor: Fredrica Carlsdotter

dopvittnen: Brukaren Anders Andersson i Rosendahl, LivgrenadjŠren Morau frŒn Ullevid, Studeranden Carl Fridleiff frŒn Rosendahl, DrŠngen Petter Andersson dito, Hustru Maja Caisa Jšnsdotter dito, Hustru Stina Svensson frŒn Ullevids Šgor, Pigan Anna Lisa Andersson frŒn Ullevids VŠstra NorrgŒrd, Pigan Maja Caisa Johansdotter Ibidem

 

1820 nr 10, fšdd 18201229, dšpt 18201231: Anders Petter, Ullevid

far: Petter Ullstrand, Fšrre Corporalen

mor: Maja Caisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Hans Petter Nilsson i Ullevid RusthŒllaren Abraham Ericsson Ibidem DrŠngen Anders Andersson i Ullevid …stra NorrgŒrd DrŠngen Petter Abrahamsson Ibidem Hustru Eva Johanna Johansdotter i Ullevid Jungfru Fredr Eleonora Hagrelius i JŠrstad Jungfru Eva Gustafva Hagrelius Ibidem Jungfru Anna Sophia Hagrelius Ibidem

 

1821 nr 01, fšdd 18210116, dšpt 18210117: Carl Petter, Ullevid DomaregŒrds Šgor

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Maja Fredricsdotter, €nka

dopvittnen: DrŠngen Petter Svensson i Lilleberg Hšgby socken DrŠngen Petter Jonsson frŒn Ullevid MellangŒrd Pigan Catharina Ericsdotter Ibidem Pigan Stina Jšransdotter Ibidem

anm: Ett oŠkta barn

 

1821 nr 02, fšdd 18210224, dšpt 18210225: Nils Johan, Ullevid KŠllegŒrd

far: Abraham Sšderstršm, Snickare

mor: Anna Caisa Andersdotter

dopvittnen: Brukaren Jonas Ericsson i Ullevid …stra SšdergŒrd, RusthŒllare Abraham Ericsson Ibidem SšrgŒrden, DrŠngen Peter Jonsson Ibidem MellangŒrd, DrŠngen Samuel Persson dito dito, Hustru Lisa Maja Anderssotter frŒn Ullevid …stra SšdergŒrd, Pigan Maja Persdotter frŒn Ullevid KŠllegŒrd, Pigan Brita Stina Andersdotter frŒn Uddorps BostŠlle

 

1821 nr 03, fšdd 18210309, dšpt 18210309: Carl Magnus, BondprŠstegŒrden

far: Anders Nero, LivgrenadjŠr

mor: Brita Lena Carlsdotter

dopvittnen: Brukaren Anders Andersson i Rosendahl, DrŠngen Anders Abrahamsson och DrŠngen Petter Nilsson i BondprŠstegŒrden, Hustru Maja Caisa Jšnsdotter i Rosendahl, Pigan Greta Lena Jonsdotter och Pigan Maja Stina Larsdotter i BondprŠstegŒrden

 

1821 nr 04, fšdd 18210313, dšpt 18210314: Eva Sophia, JŠrstad

far: Eric StrŒberg, Klockare

mor: Anna Stina Ericsdotter

dopvittnen: Comminister Gustaf Nydow, DrŠngen Anders Andersson i Uddorps LillegŒrd, DrŠngen Jonas Pettersson i Uddorps BostŠlle, Fru Gustafva Nydow, Pigan Brita Stina Andersdotter och Pigan Anna Brita Larsdotter frŒn Uddorp

 

1821 nr 05, fšdd 18210618, dšpt 18210618: Carl Johan, Ullevids Šgor

far: Anders Ottar, Torpare

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: Brukaren Gustaf Johansson i Ullevid, DrŠngen Joachim Joachimsson Ibidem, Klockaren StrŒberg i JŠrstad, Comminister Nydows hustru Gustafva Maria Bjšrkstršm i Uddorp, Pigan Brita Stina Andersdotter Ibidem, Pigan Maja Persdotter i Ullevid KŠllegŒrd

 

1821 nr 06, fšdd 18210930, dšpt 18211001: Anders Magnus, Rosendahls Šgor

far: Anders Carlsson, Torpare

mor: Greta Stina Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Carl Larsson i Rosendahl, Brukaren Anders Andersson Ibidem, Studenten Carl Fridluff Ibidem, DrŠngen Petter Andersson Ibidem, Hustru Maja Caisa Jonsdotter Ibidem, Pigan Carin Persdotter Ibidem, Pigan Eleonora Hagrelius i JŠrstad

 

1821 nr 07, fšdd 18211028, dšpt 18211029: Anna Lisa, Ullevid VŠstra NorrgŒrd

far: Eric Svensson, Avflyttade RusthŒllaren

mor: Stina Maja Carlsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jaensson den yngre i Ullevid, DrŠngen Anders Andersson Ibidem, DrŠngen Anders Jšnsson i GŒfvarp, Hustru Anna Persdotter frŒn Ullevid, Hustru Brita i GŒfvarp, Pigan Anna Greta Carlsdotter Ibidem, Pigan Lisa Andersdotter i Ullevid

 

1821 nr 08, fšdd 18211113?, dšpt 18211114?: Christina Lovisa, JŠrstad

far: Eric Svensson, Brukare

mor: Stina Caisa Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Jšns Zachrisson i JŠrstad, DrŠngen Anders Andersson i JŠrstad KŠllegŒrd, DrŠngen Jonas Pettersson i Uddorps BostŠlle, Hustru Brita Maja Nilsdotter i JŠrstad, Pigan Stina Caisa Andersdotter Ibidem KŠllegŒrd, Pigan Brita Stina Andersdotter i Uddorp

 

1821 nr 09, fšdd 18211116, dšpt 18211116: Anders Johan, Ullevid VŠstra NorrgŒrd

far: Jonas Ericsson, Fšrre Brukaren

mor: Lisa Maja Andersdotter

dopvittnen: Bonden Jšns Nilsson i Ullkalf Hšgby socken, DrŠngen Anders Andersson i Uddorp, DrŠngen Jonas Pettersson Ibidem, Hustru Inga Greta Nilsdotter i Ullevid …stra SšrgŒrd, Pigan Carin Leonhardsdotter i Uddorp BostŠlle, Pigan Brita Stina Andersdotter Ibidem

 

1821 nr 10, fšdd 18211118, dšpt 18211118: Brita Johanna, Gršnlund

far: Nicklas Nilsson, Torpare

mor: Brita Jaensdotter

dopvittnen: DrŠngen Peter Andersson i Rosendahl DrŠngen Anders Andersson i JŠrstad KŠllegŒrd Hustru Anna Stina Hagrelius i JŠrstad …stergŒrd samt deras dšttrar Eva Gustafva och Anna Sophia

 

1822 nr 01, fšdd 18220207, dšpt 18220207: Johanna Gustava, Ullevid DomaregŒrd

far: Anders Morau, LivgrenadjŠr

mor: Christina Svensdotter

dopvittnen: NŠmndeman Joachim Persson i Ullevid Brukaren Carl Gustaf Johansson Ibidem DrŠngen Joachim Joachimsson Ibidem DrŠngen Abel Johansson Ibidem Hustru Anna Caisa Persdotter Ibidem Hustru Fredrica Carlsdotter Ibidem Pigan Sara Lisa Johansdotter Ibidem Pigan Anna Lisa Andersdotter Ibidem

 

1822 nr 02, fšdd 18220210, dšpt 18220211: Johanna, Ullevid Moen

far: Jonas Wiman, LivgrenadjŠr

mor: Anna Maja Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jaensson den yngre i Ullevid, DrŠngen Anders Andersson Ibidem, DrŠngen Abel Johansson Ibidem, Hustru Anna Persdotter i Ullevid …stra NorrgŒrd, Pigan Sara Lisa Johansdotter Ibidem DomaregŒrd, Pigan Stina Jšransdotter Ibidem MellangŒrd

 

1822 nr 03, fšdd 18220214, dšpt 18220215: Anna Maria, Humpen

far: Anders Jonsson, Brukare

mor: Anna Lisa Knutsdotter

dopvittnen: Klockaren StrŒberg i JŠrstad DrŠngen Petter Andersson i Rosendahl DrŠngen Anders Andersson i JŠrstad KŠllegŒrd Hustru Anna Stina StrŒberg i JŠrstad Pigan Catharina Persdotter i Rosendahl Pigan Stina Caisa Andersson i JŠrstad KŠllegŒrd

 

1822 nr 04, fšdd 18220228, dšpt 18220228: Adolph Fredric, Ullevid Moen

far: Anders Hector, LivgrenadjŠr

mor: Magdalena Gabrielsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid VŠstra NorrgŒrd, DrŠngen Petter Abrahamsson i Ullevid DomaregŒrd, DrŠngen Abel Johansson Ibidem, Hustru Stina Olofsdotter i Ullevid VŠstra NorrgŒrd, Pigan Sara Lisa Johansson i Ullevid DomaregŒrd, Pigan Beata Johansdotter Ibidem

 

1822 nr 05, fšdd 18220415, dšpt 18220416: Anna Carolina, Uddorp

far: Anders Andersson, Skatteman

mor: Maja Caisa Johansdotter

dopvittnen: Skattemannen Fredric Jonsson i Uddorps LillgŒrd, Skattemannen Johan Kollberg dito dito, DrŠngen Jonas Pettersson i Uddorps BostŠlle, DrŠngen Anders Andersson i Uddorps LillgŒrd, Hustru Anna Greta Ericsdotter Ibidem, Hustru Carin Olofsdotter Ibidem, Pigan Carin Leonhardsdotter i Uddorps BostŠlle, Pigan Brita Stina Andersdotter Ibidem

 

1822 nr 06, fšdd 18220603: Se anm, Ullevid Moen

far: Daniel Hjelm, Gratialisten

mor: Maja Caisa Nilsdotter

anm: Ett piltebarn (gossebarn) som utan att blifva dšpt, efter nŒgra fŒ stunder a fled (dog)

 

1822 nr 07, fšdd 18220612, dšpt 18220613: Anders Johan (tvilling), Lycketorp

far: Nils Olofsson, UtjordsŠgaren

mor: Anna Caisa Arvidsdotter

dopvittnen: Skattemannen Fredric Jonsson i Uddorp, DrŠngen Anders Andersson Ibidem, DrŠngen Anders Magnus Jonsson i …jebro, Fru Gust Maria Nydow i Uddorp, Pigan Brita Stina Andersdotter Ibidem, Pigan Carin Leonhardsdotter Ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 999

 

1822 nr 08, fšdd 18220612, dšpt 18220613: Johanna (tvilling), Lycketorp

far: Nils Olofsson, UtjordsŠgare

mor: Anna Caisa Arvidsdotter

dopvittnen: Skattemannen Fredric Jonsson i Uddorp, DrŠngen Anders Andersson Ibidem, DrŠngen Anders Magnus Jonsson i …jebro, Fru Gust Maria Nydow i Uddorp, Pigan Brita Stina Andersdotter Ibidem, Pigan Carin Leonhardsdotter Ibidem

anm: Tvillingar se Šven nr 998

 

1822 nr 09, fšdd 18220703, dšpt 18220703: Carl Johan, JŠrstad SmegŒrd

far: Eric Arvidsson, UndantagsŠgare

mor: Maja Stina Svensdotter

dopvittnen: Brukaren Eric Svensson i JŠrstad KŠllegŒrd, Klockaren Eric StrŒberg, DrŠngen Anders Andersson Ibidem KŠllegŒrd, Hustru Stina Caisa Andersdotter Ibidem, Pigan Stina Caisa Andersdotter Ibidem, Pigan Caisa Lisa Olofsdotter Ibidem

 

1822 nr 10, fšdd 18220710, dšpt 18220711: Eric Johan, Moen pŒ Ullevid Šgor

far: Magnus MŒnsson, Torpare

mor: Maria Persdotter

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad, LivgrenadjŠren Anders Ullberg vid Ullevid, DrŠngen Anders Andersson i Ullevid …stra NorrgŒrd, Hustru Fredrica Carlsdotter vid Ullevid, Pigan Maja Persdotter i Ullevid KŠllegŒrd, Pigan Stina Persdotter frŒn Ullevid Šgor, Pigan Carin Leonhardsdotter frŒn Uddorp BostŠlle

 

1822 nr 11, fšdd 18221012, dšpt 18221013: Stina Caisa, Ullevid Nedre Holmes Šgor

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Caisa Lisa MŒnsdotter, Piga

dopvittnen: Bonden Lars Andersson i Ullkalf Hšgby socken Hustru Stina Greta MŒnsdotter Ibidem Pigan Maja Lena Jšransdotter i Ullevid DomaregŒrd Pigan Stina Jšransdotter i Ullevid MellangŒrd

anm: Ett oŠkta barn

 

1822 nr 12, fšdd 18221211, dšpt 18221211: Maja Stina, Ullevid Nedre Holmes Šgor

far: Eric Wiman, Torpare

mor: Anna Caisa Jšransdotter

dopvittnen: Skattemannen Nils Ericsson i Ullkalf Hšgby socken, DrŠngen Petter Jonsson i Ullevid MellangŒrd, DrŠngen Petter Carl Israelsson Ibidem, Hustru Maja Nilsdotter frŒn Ullkalf Hšgby socken, Pigan Maja Lena Jšransdotter frŒn Ullevid MellangŒrd, Pigan Maja Persdotter frŒn Ullevid KŠllegŒrd

 

1823 nr 01, fšdd 18230215, dšpt 18230215: Anders Gustaf (tvilling), Ullevid …stra Holme

far: Anders Petter Carlsson, RusthŒllare

mor: Anna Maja Persdotter

dopvittnen: Faddrar till Anders Gustaf: Brukaren Petter Andersson i Ullevid …stra SšdergŒrd, DrŠngen Jonas Pettersson i Uddorps BostŠlle, Fru Gustafva M Nydow Ibidem, €nkan Greta Andersdotter i Ullevid SšdergŒrd, Pigan Anna Persdotter i Ullevid …stra SšdergŒrd, Pigan Brita Stina Andersdotter i Uddorp BostŠlle

anm: Tvillingar med olika fšdelsedatum 15 och 16 februari 1823 Se Šven nr 981

 

1823 nr 02, fšdd 18230216, dšpt 18230217: Carolina (tvilling), Ullevid …stra Holme

far: Anders Petter Carlsson, RusthŒllare

mor: Anna Maja Persdotter

dopvittnen: Klockaren StrŒberg i JŠrstad Hustru Anna Stina Ericsdotter Ibidem Hustru Anna Andersdotter frŒn Ullevid Nedre Holmes Šgor Pigan Maja Samuelsdotter frŒn Ullevid …stra Holmes Šgor

anm: Tvillingar med olika fšdelsedatum 15 och 16 februari 1823 Se Šven nr 980

 

1823 nr 03, fšdd 18230304, dšpt nšddop: Maja Caisa, Rosendahl

far: Anders Andersson, Brukaren

mor: Maja Caisa Jšnsdotter

anm: Barnet dog strax efter unfŒngit nšddop

 

1823 nr 04, fšdd 18230511, dšpt 18230512: Gustafva, JŠrstad

far: Jšns Zachrisson, FrŠlseŠgare

mor: Brita Maja Nilsdotter

dopvittnen: FrŠlsebrukaren Eric Svensson i JŠrstad KŠllegŒrd DrŠngen Anders Andersson Ibidem Fru Comministerskan G M Nydow i Uddorp Pigan Stina Caisa Andersdotter i JŠrstad KŠllegŒrd Pigan Caisa Lisa Olofsdotter Ibidem

 

1823 nr 05, fšdd 18230712, dšpt 18230713: Joel Herman, BondprŠstegŒrden

far: Carl Fr Molin, FrŠlseŠgaren

mor: Anna Caisa MŒnsdotter

dopvittnen: NŠmndemannen Johannes Andersson i Biskopsberga RusthŒllaren Eric Svensson i JŠrstad Studenten Carl Frie Hoff i Rosendahl Hustru Eva Magnidotter i Biskopsberga Hustru Stina Caisa Andersdotter i VŠderstad Pigan Brita Stina Carlsdotter i BondprŠstegŒrden

 

1823 nr 06, fšdd 18230716, dšpt 18230717: Fritz, Ullevid Moen

far: Anders Uno, LivgrenadjŠr

mor: Catharina Persdotter

dopvittnen: Torparen Nils Samuelsson pΠMoen Fru Comministerskan Nydow i Uddorp Hustru Lena Nilsdotter pΠMoen

 

1823 nr 07, fšdd 18230716, dšpt 18230717: Johanna Magdalena, Ullevid MellangŒrd

far: Daniel Hjelm, Smed

mor: Maja Caisa Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Eric Svensson i JŠrstad DrŠngen Anders Andersson Ibidem Hustru Stina Caisa Andersdotter Ibidem Pigan Caisa Lisa Olofsdotter Ibidem

 

1823 nr 08, fšdd 18230720, dšpt 18230721: Johanna Christina, OrŒŒs

far: Olof Persson, Brukare

mor: Caisa Lisa Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Andersson i Rosendahl Klockaren StrŒberg i JŠrstad Hustru Maja Caisa Jonsdotter i Rosendahl Hustru Anna Stina StrŒberg i JŠrstad

 

1823 nr 09, fšdd 18230824, dšpt 18230824: Anders Johan, JŠrstad

far: Anders Grevelius, SockenskrŠddare

mor: Carin Leonhardsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Eric Svensson i JŠrstad KŠllegŒrd, DrŠngen Anders Andersson Ibidem, DrŠngen Anders Persson pŒ JŠrstad Šgor, Hustru Stina Caisa Andersdotter frŒn JŠrstad, Pigan Brita Stina Andersdotter frŒn Uddorp BostŠlle, Pigan Stina Caisa Andersdotter frŒn JŠrstad KŠllegŒrd

 

1823 nr 10, fšdd 18231201, dšpt 18231202: Anders Peter, Ullevid

far: Ullstrand, Avskedade Corpralen

mor: Maja Caisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson frŒn Ullevid VŠstra NorrgŒrd Klockaren Eric StrŒberg DrŠngen Jšns Andersson i Ullevid VŠstra NorrgŒrd Hustru Stina Olofsdotter frŒn dito dito Pigan Beata Andersdotter frŒn dito dito Pigan Maja Persdotter frŒn Ullevid KŠllegŒrd

 

1823 nr 11, fšdd 18231212, dšpt 18231212: Eva Stina, Rosendahls Šgor

far: Anders Carlsson, Torpare

mor: Greta Stina Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Carl Larsson i Rosendahl Studeranden Carl Friedluff Ibidem Klockaren Eric StrŒberg Hustru Anna Stina Ericsdotter, StrŒbergs maka Pigan Stina Caisa Andersdotter i Rosendahl

 

1823 nr 12, fšdd 18231219, dšpt 18231221: Carl Gustaf, Ullevid MellangŒrds Šgor

far: Abraham Sšderstršm, ByggmŠstare

mor: Anna Caisa Andersdotter

dopvittnen: Brukaren Nicklas Andersson i Blixtorp Hšgby socken, LivgrenadjŠren Morau frŒn Ullevids Šgor, DrŠngen Nils Joh Olofsson frŒn Ullevid MellangŒrd, DrŠngen Jonas Pettersson frŒn Uddorp BostŠlle, Hustru Lisa, Hustru Christina Svensdotter frŒn Ullevid Šgor, Pigan Maja Lena Jšransdotter frŒn Ullevid MellangŒrd, Pigan Maja Samuelsdotter frŒn Ullevid …stra SšdergŒrds Šgor

 

1824 nr 01, fšdd 18240117, dšpt 18240118: Johana Catharina, BondprŠstegŒrdens Šgor

far: Anders Nero, LivgrenadjŠr

mor: Brita Lena Carlsdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Carl Fredric Molin, DrŠngen Samuel Nilsson, DrŠngen Jonas Ericsson, Hustru Anna Caisa MŒnsdotter, Pigan Anna Maja Adamsdotter, Pigan Stina Caisa Andersdotter alla boende i BondprŠstegŒrden

 

1824 nr 02, fšdd 18240202, dšpt 18240202: Eva Maria, Ullevid Šgor

far: Peter Andersson, DrŠng

mor: Maja Nilsdotter, Piga

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad DrŠngen Anders Andersson i KŠllegŒrden Ibidem Hustru Anna Stina StrŒberg i JŠrstad Pigan Caisa Lisa Olofsdotter KŠllegŒrden Ibidem Pigan Caisa Lisa MŒnsdotter frŒn Ullevids Moen

anm: Ett oŠkta barn Fader DrŠngen Peter Andersson i Rosendahl, efter egen bekŠnnelse

 

1824 nr 03, fšdd 18240305, dšpt 18240307: Johan Magnus, Ullevid Moen

far: Johannes Johansson, Torpare

mor: Stina Lisa Olofsdotter

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad Torparen Petter Lindstedt pŒ Hšgbymoen DrŠngen Jonas Pettersson i Uddorp BostŠlle Hustru Anna Stina Hagrelius i JŠrstad Pigan Fredrica Eleonora Hagrelius Ibidem Pigan Eva Gustafva Hagrelius Ibidem

 

1824 nr 04, fšdd 18240329, dšpt 18240329: Eva Christina, Rosendahl

far: Anders Andersson, Brukare

mor: Maja Caisa Jšnsdotter

dopvittnen: NŠmndemannen Peter Jšnsson i Biskopsberga S M Candidaten Carl Friedluff i Rosendahl DrŠngen Peter Andersson Ibidem Hustru Stina Andersdotter i Biskopsberga Pigan Anna Stina Jšnsdotter i Hulje Pigan Stina Caisa Andersdotter i Rosendahl

 

1824 nr 05, fšdd 18240404, dšpt 18240405: Anders, Gršnlund

far: Nicklas Nilsson, Torpare

mor: Brita Jaensdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Eric Svensson i JŠrstad KŠllegŒrd DrŠngen Anders Andersson Ibidem Hustru Stina Caisa Andersdotter Ibidem Pigan Anna Lisa Nilsdotter Ibiem Pigan Caisa Lisa Olofsdotter Ibidem

 

1824 nr 06, fšdd 18240405, dšpt 18240405: Carl Peter, JŠrstad Šgor

far: Jonas Ericsson, Torpare

mor: Lisa Maja Andersdotter

dopvittnen: SockenskrŠddaren Anders Grevelius i JŠrstad DrŠngen Anders Persson Ibidem DrŠngen Nils Johan Olofsson i Ullevid MellangŒrd Hustru Carin Leonhardsdotter i JŠrstad Pigan Maja Lena Jšransdotter i Ullevid MellangŒrd Pigan Catharina Persdotter i Uddorp BostŠlle

 

1824 nr 07, fšdd 18240408, dšpt 18240408: Carl Fredric, Uddorp

far: Johan Kollberg, Skatteman

mor: Carin Olofsdotter

dopvittnen: Klockaren StrŒberg i JŠrstad LivgrenadjŠren Anders Nero frŒn BondprŠstegŒrden DrŠngen Jonas Petersson i Uddorp Hustru Brita Lena Carlsdotter frŒn BondprŠstegŒrden Pigan Brita Stina Andersdotter i Uddorp BostŠlle Pigan Catharina Persdotter Ibidem

 

1824 nr 08, fšdd 18240520, dšpt 18240521: Carl Peter, Ullevid

far: Anders Peter Ericsson, DrŠng

mor: Maja Stina Larsdotter, Piga

dopvittnen: LivgrenadjŠr Anders Morau frŒn Ullevid DrŠngen Eric Abrahamsson Ibidem DrŠngen Peter Abrahamsson Ibidem €nkan Fredrica Carlsdotter Ullberg Ibidem Pigan Anna Lisa Andersdotter Ibidem Pigan Stina Persdotter frŒn Ullevids Šgor

anm: Fadern DrŠngen pŒ Linnevad SŠteri i Hellgona socken Anders Peter Ericsson, som fšr barnfšrlossningen begŠrt vigsel, med Modern Pigan Maja Stina Larsdotter hos RusthŒllaren Johannes Jaensson junior i Ullevid

 

1824 nr 09, fšdd 18240531, dšpt 18240531: Anders Johan, Ullevid

far: Sven Svensson, RusthŒllare

mor: Anna Maja Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Israelsson i Ullevid KŠllegŒrd DrŠngen Jšns Andersson i Ullevid KŠllegŒrd Hustru Maja Stina Persdotter dito KŠllegŒrd Pigan Beata Andersdotter i Slottet FornŒsa socken Pigan Maja Persdotter i Ullevid KŠllegŒrd

 

1824 nr 10, fšdd 18240613, dšpt 18240614: Anna Lisa, Ullevid …stra SšdergŒrd

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Anna Persdotter, Piga

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad Brukaren Magnus Nilsson i Ullevid …stra SšdergŒrd DrŠngen Jšns Andersson frŒn dito VŠstra NorrgŒrd Pigan Lena Caisa Johansdotter dito …stra SšdergŒrd

anm: Ett oŠkta barn

 

1824 nr 11, fšdd 18240624, dšpt 18240625: Sophia Vilhelmina, Uddorp

far: Gustaf Nydow, Comminister

mor: Gustava Maria Bjšrkstršm

dopvittnen: NŠmndemannen Joachim Persson i Ullevid DomaregŒrd RusthŒllaren Johannes Jaensson den yngre i Ullevid Studenten Carl Friedleiff i Rosendahl DrŠngen Nils Petersson i Klakeborg Hustru Anna Caisa MŒnsdotter i BondprŠstegŒrden Hustru Anna Caisa Persdotter i Ullevid MellangŒrd Jungfru Eva Gustava Hagrelius i JŠrstad Pigan Beata Johansdotter i Ullevid DomaregŒrd

 

1824 nr 12, fšdd 18240625, dšpt 18240625: Margareta, JŠrstad …stergŒrd

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Inga Greta Persdotter, €nka

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad FrŠlseŠgaren Jšns Zachrisson Ibidem VŠstra NorrgŒrd DrŠngen Anders Jšnsson Ibidem Hustru Anna Stina Hagrelius i JŠrstad Hustru Brita Maja Nilsdotter i JŠrstad VŠstra NorrgŒrd

anm: Ett oŠkta barn

 

1824 nr 13, fšdd 18240924, dšpt 18240924: Johanna Ericsdotter, Ullevid Nedre Holmes SamfŠllda Šgor

far: Eric Wiman

mor: Anna Caisa Jšransdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Abraham Ericsson i Ullevid SšdergŒrd DrŠngen Eric Abrahamsson dito NorrgŒrd DrŠngen Peter Abrahamsson dito dito €nkehustru Greta Andersdotter dito SšdergŒrd Pigan Inga Abrahamsdotter dito dito Pigan Brita Lena Nilsdotter dito NorrgŒrd

 

1824 nr 14, fšdd 18241026, dšpt 18241026: Johanna, Ullevid …vre Holmes SamfŠllda Šgor

far: Anders Ottar, Torpare

mor: Maria Ericsdotter

dopvittnen: Brukaren Magnus Nilsson i Ullevid …stra SšdergŒrd DrŠngen Johannes Fredricsson frŒn Ullevid …stra NorrgŒrd Hustru Anna Stina Andersdotter dito …stra SšdergŒrd Pigan Sara Lisa Johansdotter frŒn dito DomaregŒrd Pigan Beata Johansdotter frŒn dito dito

 

1824 nr 15, fšdd 18241123, dšpt 18241124: Sven Johan, Ullevid DomaregŒrds Šgor

far: Anders Morau, LivgrenadjŠr

mor: Christina Svensdotter

dopvittnen: ByggmŠstaren Abraham Sšderstršm frŒn Ullevid …stra Holmes Šgor, DrŠngen Abel Johansson frŒn Ullevid DomaregŒrd, DrŠngen Peter Abrahamsson frŒn Ullevid …stra NorrgŒrd, Hustru Anna Caisa Andersdotter frŒn Ullevid …stra Holmes Šgor, Pigan Stina Persdotter frŒn samma Šgor och Pigan Anna Lisa MŒnsdotter frŒn Ullevid …stra NorrgŒrd

 

1824 nr 16, fšdd 18241202, dšpt 18241203: Eric Johan, Ullevid Moen

far: Jonas Arinan, LivgrenadjŠr

mor: Anna Maja Jonsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Nils Nilsson i Ullevid VŠstra NorrgŒrd DrŠngen Nils Persson frŒn Klakeborg Hustru Stina Olofsdotter frŒn Ullevid VŠstra NorrgŒrd Pigan Brita Stina Nilsdotter Ibidem Pigan Maria Mellgren frŒn Ullevid MellangŒrd

 

1825 nr 01, fšdd 18250130, dšpt 18250131: Carl Hinric, OrŒŒs

far: Olof Persson, Brukare

mor: Caisa Lisa Jonsdotter

dopvittnen: Brukaren Magnus Andersson i JŠrstad DrŠngen Nils Persson i OrŒŒs Hustru Anna Greta Johansdotter i JŠrstad Pigan Sophia Jonsdotter i JŠrstad SšdergŒrd

 

1825 nr 02, fšdd 18250208, dšpt 18250209: Johanna Christina, Klakeborgs Šgor

far: Anders Peter Hagsten, Torpare

mor: Greta Lena Svensdotter

dopvittnen: LivgrenadjŠr Eric Pantzar frŒn Ullevids Šgor DrŠngen Nils Persson frŒn Klakeborg DrŠngen Anders Persson frŒn dito Hustru Lovisa Persdotter frŒn SŠmjetorp Hustru Christina Svensdotter frŒn Ullevid DomaregŒrds Šgor Pigan Stina Caisa MŒnsdotter frŒn Klakeborg

 

1825 nr 03, fšdd 18250209, dšpt 18250210: Nils Peter, Ullevid VŠstra NorrgŒrds Šgor

far: Nils Samuelsson, Torpare

mor: Lena Nilsdotter

dopvittnen: LivgrenadjŠr Nils Nilsson frŒn Ullevid VŠstra NorrgŒrd DrŠngen Jšns Andersson Ibidem Hustru Stina Olofsdotter Ibidem Pigan Brita Stina Nilsdotter Ibidem Pigan Beata Andersdotter frŒn Slottet JomŒs socken

 

1825 nr 04, fšdd 18250215, dšpt 18250216: Maria Christina, Ullevid Moen

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Stina Jšransdotter, Piga

dopvittnen: Torparen Eric Wiman frŒn Moen DrŠngen Samuel Persson frŒn Ullevid MellangŒrd Hustru Anna Caisa Jšransdotter frŒn Ullevid Moen Pigan Anna Lena Nilsdotter frŒn Ullevid MellangŒrd

anm: Ett oŠkta barn

 

1825 nr 05, fšdd 18250302, dšpt 18250302: Anna Sophia, JŠrstad SmegŒrd

far: Eric Arvidsson, UndantagsŠgare

mor: Maja Stina Svensdotter

dopvittnen: Comminister Loci Gustaf Nydow DrŠngen Nils Ericsson frŒn Ullevids Šgor Hustru Brita Maja Nilsdotter frŒn JŠrstad Hustru Anna Greta Jaensdotter frŒn JŠrstad SšdergŒrd Pigan Caisa Lisa Olofsdotter frŒn dito KŠllegŒrd

 

1825 nr 06, fšdd 18250317, dšpt 18250318: Christina Catharina, Ullevid KŠllegŒrds Šgor

far: Johannes Danielsson, TjŠnstedrŠng

mor: Anna Stina Carlsdotter

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad DrŠngen Samuel Persson frŒn Ullevid KŠllegŒrd Hustru Anna Greta Jaensdotter frŒn JŠrstad SšdergŒrd Pigan Catharina Carlsdotter frŒn Vistena Hellgona socken

anm: Fadern frŒn Carleby Herrberga socken

 

1825 nr 07, fšdd 18250421, dšpt 18250422: Helena Johanna, JŠrstad …stergŒrds Šgor

far: Anders Grevelius, SockenskrŠddare

mor: Carin Leonhardsdotter

dopvittnen: ByggmŠstaren Abraham Danielsson frŒn Ullevids Šgor DrŠngen Jonas Petersson i Uddorps BostŠlle DrŠngen Johannes Andersson dito LillegŒrd Hustru Anna Caisa Andersdotter frŒn Ullevids Šgor Pigan Anna Maja Adamsdotter i BondprŠstegŒrden Pigan Carin Persdotter frŒn Uddorps BostŠlle

 

1825 nr 08, fšdd 18250626, dšpt 18250626: Sophia, Ullevid DomaregŒrd

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Brita Maja MŒnsdotter, Piga

dopvittnen: DrŠngen Eric Abrahamsson Ullevid …stra NorrgŒrd DrŠngen Peter Abrahamsson Ibidem Hustru Christina Svensson pŒ Ullevids Šgor Pigan Anna Lisa Andersdotter i Ullevid …stra NorrgŒrd

anm: Ett oŠkta barn

 

1825 nr 09, fšdd 18250811, dšpt 18250812: Carolina, Uddorps LillgŒrd

far: Fredric Jonsson, Skatteman

mor: Caisa Nilsdotter

dopvittnen: Fšrre LivgrenadjŠren Peter Carlstršm frŒn …jebro DrŠngen Anders Magnus Jonsson Ibidem Hustru Maria Carlsdotter frŒn …jebro Herrberga socken Pigan Brita Stina Andersdotter i Uddorp BostŠlle Pigan Carin Persdotter Ibidem

 

1825 nr 10, fšdd 18250904, dšpt 18250904: Nils Johan, JŠrstad …stergŒrd

far: Magnus Mathsson, DrŠng

mor: Anna Lisa Nilsdotter, Hustru och Piga

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Jšns Zachrisson i JŠrstad SmegŒrd Ynglingen Gustaf Gabriel Hagrelius i dito …stergŒrd Ynglingen Isac Wilhelm Hagrelius dito Hustru Brita Maja Nilsdotter i JŠrstad SmegŒrd Jungfru Eva Gustafva Hagrelius i JŠrstad …stergŒrd Jungfru Anna Sophia Hagrelius i dito dito

anm: Modern piga i JŠrstad KŠllegŒrd

 

1825 nr 11, fšdd 18251027, dšpt 18251028: Stina Maja, Ullevid …stra SšdergŒrd

far: Magnus MŒnsson, Torpare

mor: Maria Persdotter

dopvittnen: Snickaren Carl Abrahamsson Karberg frŒn Ullevid …stra SšdergŒrds SamfŠllda Šgor DrŠngen och RusthŒllaren Anders Peter Petersson dito …stra SšdergŒrd Hustru Christina Karberg frŒn Ullevid …stra Holmes SamfŠllda Šgor Pigan Sara Lisa Persdotter frŒn dito …stra SšdergŒrd Pigan Maja Samuelsdotter frŒn dito Šgor

 

1826 nr 01, fšdd 18260119, dšpt 18260120: Gustafva Anna, Moen, Nedre Holmen i Ullevid SamfŠllda Šgor

far: Johannes Johansson, Nybyggare

mor: Stina Lisa Olofsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Anders Israelsson i Roxtorp Hšgby socken, DrŠngen Anders Abrahamsson i Ullevid …stra NorrgŒrd, DrŠngen Lars Nilsson dito dito, Hustru Maria Hinricsdotter i Roxtorp Hšgby socken, Pigan Maja Caisa Johansdotter i Ullevid …stra NorrgŒrd, Pigan Anna Maja Persdotter dito dito

 

1826 nr 02, fšdd 18260316, dšpt 18260317: Anders Petter, Ullevid SšdergŒrd

far: Eric Abrahamsson, DrŠng

mor: Anna Lisa Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Carl Gustaf Johansson frŒn Ullevid DomaregŒrd DrŠngen Magnus Nilsson Ibidem DrŠngen Anders Abrahamsson frŒn Ullevid SšdergŒrd Hustru Gustafva Abrahamsdotter frŒn dito DomaregŒrd Pigan Sara Lisa Johansdotter frŒn dito Pigan Beata Johansdotter frŒn dito

 

1826 nr 03, fšdd 18260417, dšpt 18260417: Brita Lena, Ullevid …stra SšdergŒrd

far: Magnus Nilsson, RusthŒlls Brukaren

mor: Anna Stina Andersdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Sven Svensson i Ullevid VŠstra NorrgŒrd RusthŒlls Brukaren Anders Peter Persson i Ullevid …stra SšdergŒrd DrŠngen Bengt Eric pŒ samma gŒrds Šgor Hustru Anna Maja Andersdotter frŒn Ullevid VŠstra NorrgŒrd Pigan Sara Anna Persdotter frŒn dito …stra SšdergŒrd Pigan Maria Samuelsdotter frŒn dito KŠllegŒrd

 

1826 nr 04, fšdd 18260730, dšpt 18260731: Johan Carlsson, Ullevids Šgor

far: Karberg, Snickare

mor: Stina Persdotter

dopvittnen: Avskedade LivgrenadjŠren Anders Klar frŒn Ullevid DrŠngen Anders Peter Andersson frŒn dito Hustru Maja Ericsdotter frŒn Ullevids Šgor Hustru Christina Svensdotter dito dito dito Pigan Maja Persdotter frŒn Ullevid KŠllegŒrd

 

1826 nr 05, fšdd 18260801, dšpt 18260801: Frans, Ullevid Moen

far: OkŠnd OkŠnd

mor: Caisa Lisa MŒnsdotter, Piga

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad DrŠngen Nils Persson frŒn JŠrstad KŠllegŒrd Hustru Anna Stina Carlsdotter frŒn Ullevid KŠllegŒrd Pigan Anna Lisa Magnidotter frŒn JŠrstad KŠllegŒrd

anm: Ett oŠkta barn

 

1826 nr 06, fšdd 18260805, dšpt 18260806: Gustafva Carolina, Ullevid Moen

far: Daniel Hjelm, Torpare

mor: Maja Caisa Nilsdotter

dopvittnen: RusthŒllaren Johannes Jaensson junior i Ullevid, DrŠngen Samuel Persson frŒn Ullevid KŠllegŒrd, DrŠngen Daniel Hansson pŒ Snippen Ullevids Šgor, Hustru Anna Caisa Persdotter frŒn dito KŠllegŒrd, Pigan Maja Holmgren frŒn dito dito, Pigan Maja Caisa Johansdotter frŒn dito …ster NorrgŒrd

 

1826 nr 07, fšdd 18260814, dšpt 18260815: Carolina Mathilda, Rosendahl

far: Anders Andersson, FrŠlseŠgare

mor: Maja Caisa Jšnsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Eric Svensson i JŠrstad KŠllegŒrd Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad Studeranden Carl frie Heiff i Rosendahl Hustru Anna Caisa Andersdotter i JŠrstad KŠllegŒrd Pigan Anna Maja Adamsdotter i Rosendahl

 

1826 nr 08, fšdd 18260821, dšpt 18260822: Eva Sophia Jšnsdotter, JŠrstad SmedgŒrd

far: Jon Zachrisson, FrŠlseŠgare

mor: Brita Maja Nilsdotter

dopvittnen: Brukaren Magnus Andersson i JŠrstad SšdergŒrd DrŠngen Anders Petter Magnisson Ibidem Hustru Anna Greta Jaensdotter Ibide Pigan Sophia Jšnsdotter Ibidem Pigan Brita Stina Andersdotter frŒn Uddorps BostŠlle

 

1826 nr 09, fšdd 18260918, dšpt 18260919: Anders Persson, Klakeborgs Šgor

far: Hans Peter Larsson, Torpare

mor: Caisa Olofsdotter

dopvittnen: Klockaren Eric StrŒberg i JŠrstad Studeranden Carl frie Heiff i Rosendahl DrŠngen Nils Persson frŒn Klakeborg Hustru Anna Stina StrŒberg frŒn JŠrstad Pigan Anna Caisa Lundgren frŒn Klakeborg

 

1826 nr 10, fšdd 18260927, dšpt 18260928: Gustafva Christina, BondeprŠstgŒrds Šgor

far: Anders Nero, LivgrenadjŠr

mor: Brita Lena Carlsdotter

dopvittnen: Brukaren Magnus Andersson frŒn JŠrstad SšdergŒrd DrŠngen Jonas Ericsson i BondeprŠstgŒrden DrŠngen Lars Gustaf Carlsson Ibidem Hustru Anna Greta Jaensdotter frŒn JŠrstad SšdergŒrd Pigan Anna Greta Carlsdotter i BondeprŠstgŒrden Pigan Lena Caisa Andersdotter Ibidem

 

1826 nr 11, fšdd 18260928, dšpt 18260928: Ulrica Mathilda, BondeprŠstgŒrden

far: C fr Molin, FrŠlseŠgare

mor: Anna Caisa MŒnsdotter

dopvittnen: Sergeant G G SilfverlŒŒs frŒn Uddorp DrŠngen Jonas Ericsson frŒn BondeprŠstgŒrden DrŠngen Lars Gustaf Carlsson Ibidem Fru Christina Lovisa SilfverlŒŒs pŒ Uddorp Pigan Anna Greta Carlsdotter frŒn BondeprŠstgŒrden Pigan Lena Caisa Andersdotter Ibidem

 

1826 nr 12, fšdd 18261029, dšpt 18261030: Johanna Andersdotter, Humpen

far: Anders Jonsson, Torpare

mor: Anna Lisa Knutsdotter

dopvittnen: Comminister G Nydow i Uddorp DrŠngen Anders Magnus Andersson i Humpen Comminister Hustru Gustafva Maria Nydow Hustru Maja Stina Olofsdotter frŒn Linnevads Šgor

 

1826 nr 13, fšdd 18261107, dšpt 18261108: Carl August Nilsson, Uddorps Utjord

far: Nils Olofsson

mor: Anna Caisa Arvidsdotter

dopvittnen: SkrŠddaren Anders Grevelius i Uddorp DrŠngen Bengt Eric Bergius Ibidem Hustru Carin Leonhardsdotter Ibidem Pigan Carin Persdotter Ibidem

 

1826 nr 14, fšdd 18261216, dšpt 18261217: Carl Adam Andersson, Rosendahls Šgor

far: Anders Carlsson, Torpare

mor: Greta Stina Andersdotter

dopvittnen: FrŠlseŠgaren Anders Andersson i Rosendahl Ynglingen Isac Wilhelm Hagrelius i JŠrstad DrŠngen Peter Andersson i JŠrstad …stergŒrd Hustru Maja Caisa Jšnsdotter i Rosendahl Jungfru Anna Sophia Hagrelius i JŠrstad Pigan Stina MŒnsdotter i JŠrstad …stergŒrd

 

1826 nr 15, fšdd 18261218, dšpt 18261219: Carl Joachim Gustafsson, Ullevid DomaregŒrd

far: Carl Gustaf Johansson, Brukare

mor: Gustafva Abrahamsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Anders Jacobsson i Ullevid SšdergŒrd DrŠngen Abel Johansson Ibidem DomaregŒrd DrŠngen Magnus Nilsson dito dito Hustru Anna Caisa Persdotter dito KŠllegŒrd Pigan Sara Lisa Johansdotter dito DomaregŒrd Pigan Beata Johansdotter dito dito

 

1827 nr 01, fšdd 18270102, dšpt 18270103: Carl Nilsson, JŠrstad …stergŒrds Šgor

far: Nicklas Nilsson, Torpare

mor: Brita Svensdotter

dopvittnen: Brukaren Peter Gustafsson i Berg, DrŠngen Eric Gustaf Jonsson Ibidem, Hustru Annicka Nilsdotter Ibidem, Pigan Anna Larsdotter Ibidem, Pigan Stina MŒnsdotter i JŠrstad …stergŒrd

 

1827 nr 02, fšdd 18270106, dšpt 18270107: Clara Johanna Johansdotter, Ullevid …stra NorrgŒrd

far: Johannes Jaensson, RusthŒllare

mor: Anna Greta Abrahamsdotter

dopvittnen: RusthŒllare Johannes Jaensson den Šldre i Ullevid KŠllegŒrd, Brukaren Carl G Johansson i Ullevid DomaregŒrd, DrŠngen Samuel Persson i dito …stra NorrgŒrd, DrŠngen Peter Abrahamsson i dito dito, Hustru Anna Caisa Persdotter i dito KŠllegŒrd, Pigan Maja Caisa Johansdotter i dito …stra NorrgŒrd, Pigan Carin Nilsdotter dito dito

 

1827 nr 03, fšdd 18270115, dšpt 18270116: Anders Magnus Andersson, Moen

far: Anders Uno, LivgrenadjŠr

mor: Catharina Persdotter

dopvittnen: Ynglingen Anders SilfverlŒŒs i Uddorp Avskedade Anders Ullqvist frŒn Ullevid Moen Hustru Christina Lovisa SilfverlŒŒs frŒn Uddorp Hustru Anna Andersdotter frŒn Ullevid Moen Pigan Maja Samuelsdotter frŒn dito …stra SšdergŒrds Šgor

 </