LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Var bor slŠktingarna?

Av Johan Lindhardt

                                                                                                                                                  

¥ LŒngarydsslŠktens utbredning i de 40 kommuner dŠr det bor flest slŠktmedlemmar

¥ LŒngarydsslŠktens utbredning Œr 1900 och 2005 i socknarna i slŠktens kŠrnomrŒde

¥ LŒngarydsslŠktens utbredning i Sveriges lŠn

¥ LŒngarydsslŠktens utbredning i Sveriges 290 kommuner

¥ LŒngarydsslŠktens utbredning i vŠrldens lŠnder

¥ LŒngarydsslŠktens utbredning i USA:s delstater m m

Av LŒngarydsslŠkten 254 000 medlemmar genom tiderna Šr 64 000 avlidna. Fšljaktligen lever i dag 190 000 slŠktmedlemmar (inklusive ingifta eller motsvarande).

Av de 190 000 slŠktingarna i livet bor 170 000 i Sverige. Det innebŠr att 1,8 procent av Sveriges nuvarande befolkning tillhšr LŒngarydsslŠkten. Avkomlingar till stamfšrŠldrarna har pŒtrŠffats i alla Sveriges 290 kommuner utom en (landets minsta kommun Bjurholm i VŠsterbottens lŠn). I Hallands lŠn, dŠr andelen Šr som stšrst (šver 14 procent tillhšr dŠr LŒngarydsslŠkten), fšrekommer slŠktmedlemmar i alla nŠrmare hundratalet socknar.

Utanfšr Sverige bor drygt 20 000 kŠnda medlemmar av LŒngarydsslŠkten. Merparten av dessa (12 500) bor i USA, dŠr Šttlingar finns i samtliga 50 delstater. I Danmark, Norge, Canada och Storbritannien finns vardera 750-1000 slŠktmedlemmar. SlŠkten har fšrgrenat sig till totalt omkring 70 lŠnder i alla vŠrldsdelar. Det verkliga antalet slŠktmedlemmar utomlands, i synnerhet i USA och Canada, Šr med all sŠkerhet mŒngdubbelt stšrre, dŒ Šttlingarna till de flesta emigranter inte har kartlagts.

LŒngarydsslŠktens utbredning i de 40 kommuner dŠr det bor flest slŠktmedlemmar (kommun, antal slŠktmedlemmar, andel av befolkningen, placering efter antal, placering efter andel)

Hylte

4 600

45,0%

8

1

Gislaved

8 700

30,0%

5

2

Falkenberg

9 300

23,0%

4

3

Halmstad

17 500

19,0%

1

4

Svenljunga

1 650

16,0%

20

5

Tranemo

1 800

15,5%

18

6

Gnosjš

1 100

11,5%

27

7

VŠrnamo

3 550

11,0%

10

8

Varberg

6 100

10,5%

6

9

Laholm

2 150

9,0%

16

10

Vaggeryd

1 050

8,0%

29

11

Mark

2 350

7,0%

15

12

Ljungby

1 750

6,5%

19

13

Ulricehamn

1 150

5,0%

25

14

BorŒs

5 100

5,0%

7

15

Kungsbacka

3 250

4,4%

12

16

HŠrryda

1 250

3,7%

24

17

Jšnkšping

4 150

3,3%

9

18

Mšlndal

1 950

3,2%

17

19

Partille

1 050

3,0%

32

20

Lerum

1 100

2,9%

31

21

KungŠlv

1 150

2,8%

26

22

AlingsŒs

950

2,5%

33

23

Lund

2 600

2,4%

14

24

Gšteborg

12 300

2,4%

2

25

€ngelholm

900

2,3%

34

26

Helsingborg

2 650

2,1%

13

27

VŠxjš

1 600

2,0%

22

28

Uddevalla

900

1,7%

35

29

Kalmar

900

1,4%

36

30

TŠby

900

1,4%

37

31

Nacka

1 100

1,3%

30

32

Linkšping

1 600

1,1%

23

33

Stockholm

9 400

1,1%

3

34

Malmš

3 300

1,1%

11

35

Kristianstad

850

1,1%

38

36

Uppsala

1 650

0,8%

21

37

…rebro

1 050

0,8%

28

38

Norrkšping

800

0,6%

40

39

VŠsterŒs

850

0,6%

39

40

 

LŒngarydsslŠktens medlemmar Šr spridda šver hela Sverige, men fšrdelningen inom landet Šr ojŠmn. De allra flesta bor i den vŠstra delen av Gštaland (Halland, vŠstra SmŒland, VŠstergštland med Gšteborg samt SkŒne) eller i StockholmsomrŒdet. Halmstad Šr den kommun som befolkas av flest slŠktmedlemmar, 17 500. Det innebŠr att 19 procent av kommunens invŒnare tillhšr slŠkten. Andelen Šr Šnnu stšrre fšr Hylte, Gislaveds och Falkenbergs kommuner. Den sistnŠmnda Šr den kommun som har flest slŠktmedlemnmar i bokband 6, nŠrmare 3 000 personer. Det hŠnger samman med att detta bokband till hŠlften bestŒr av Brita Nilsdotters [S-acb] Šttlingar. Hennes frŒn bšrjan smŒlŠndska slŠktgren kom tidigt genom flyttningar till bl a Vessige socken att bli helt hallŠndsk. Andelen invŒnare i Falkenbergs kommun som tillhšr LŒngarydsslŠkten har dŠrmed škat frŒn 16 till 23 procent. Nio kommuner har nu en slŠktandel pŒ minst 10 procent, sedan Šven Varberg i och med det sjŠtte bokbandet passerat detta andelstal. I band 6 Šr Burseryd i Gislaveds kommun den socken dŠr flest bor. Systrarna Kerstin och Gunnel Larsdotter [S-Bcc och S-Bce] flyttade dit redan pŒ 1740-talet och deras Šttlingar har i hšg grad stannat kvar i socknen. MŒnga slŠktmedlemmar har flyttat till nŒgot av landets tre storstadsomrŒden. Gšteborg och Stockholm Šr nummer tvŒ respektive tre pŒ listan šver kommuner med stšrst antal slŠktmedlemmar.

44 000 slŠktmedlemmar, dvs 31 procent av de i Sverige boende, bor i Storstockholm, Storgšteborg eller Stormalmš.

Hylte kommuns alla socknar samt de angrŠnsande Gryteryd och Sšdra Hestra i Gislaveds kommun Šr de tio socknar som genom tiderna haft stšrst andel medlemmar av LŒngarydsslŠkten i sin befolkning. Av nedanstŒende tabell framgŒr situationen Œren 1900 och 2005. I underlaget ingŒr endast slŠktingarna i band 1 till och med 4, alltsŒ inte band 5 och 6. (En šverflyttning av omrŒden frŒn LŒngaryd till FŠrgaryd skedde 1959 fšr att hŒlla samman den expanderande tŠtorten Hyltebruk inom den senare socknen. PŒ motsvarande sŠtt fšrdes delar av LŒngaryd invid Rydšbruk till Torup 1953.)

LŒngarydsslŠktens utbredning Œr 1900 och 2005 i socknarna i slŠktens kŠrnomrŒde (socken, antal invŒnare 1900, antal slŠktmedlemmar 1900, procent av befolkningen 1900, antal invŒnare 2005, antal slŠktmedlemmar 2005, procent av befolkningen 2005)

LŒngaryd

3 329

1 530

46

1 368

800

58

Kinnared

549

190

35

444

215

48

FŠrgaryd

1 227

410

33

4 197

1 590

38

Gryteryd

493

135

27

186

105

56

Femsjš

844

185

22

245

115

47

Sšdra Hestra

1 325

245

19

726

360

50

Sšdra Unnaryd

2 181

225

19

1 187

460

39

JŠlluntofta

424

75

18

75

20

27

DrŠngsered

1 248

110

9

418

120

29

Torup

2 918

220

8

2 434

680

28

 

LŒngaryd, som fŒr betraktas som en stor socken, indelas av hŠvd i 16 rotar. Mellan dessa noteras fšr Œr 1900 signifikanta skillnader i andelen medlemmar av LŒngarydsslŠkten. Hokhults, KrŒkeryds och Nissaryds rotar uppvisar den stšrsta andelen, 2/3, och LŒngaryds rote (omrŒdet omkring kyrkbyn) den minsta andelen med endast 1/5. Den rote som Œr 1900 hade nŠst minst andel, 1/3, Šr mŠrkligt nog Hšljeryds, dit slŠktens stamfšrŠldrar pŒ sin tid sjŠlva hšrde.

Flyttningsstršmmarna i LŒngarydsomrŒdet har i flera hundra Œr framfšr allt haft vŠstlig riktning. Man har dragit sig Œt Hallands jordbruksbygder och de stšrre tŠtorterna vid kusten. AvsevŠrt fŠrre Šttlingar frŒn LŒngaryd har flyttat samma strŠcka inŒt landet. LŒngaryds vŠstra grannsocknar Kinnared och Gryteryd uppvisar ocksŒ betydligt stšrre andel lŠnsmansŠttlingar Šn angrŠnsande socknar i šster, sŒsom Sšdra Unnaryd, Reftele och KŒllerstad.

 

LŒngarydsslŠktens utbredning i Sveriges lŠn

Kolumn 1: LŠn (i ordning efter antal Šttlingar)
Kolumn 2: Antal Šttlingar till stamfšrŠldrarna publicerade i sexbandsverket (2006/2010/2014), exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal slŠktmedlemmar 2006/2010/2014 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel lŠnsinvŒnare som tillhšr LŒngarydsslŠkten
Kolumn 5: Andel av slŠktmedlemmarna i Sverige som bor i nŠmnda lŠn

Hallands lŠn

30 326

43 000

14,3%

25,2%

VŠstra Gštalands lŠn

27 859

41 000

2,6%

23,8%

Jšnkšpings lŠn

14 555

20 700

6,1%

12,1%

Stockholms lŠn

14 344

21 300

1,0%

12,5%

SkŒne lŠn

11 932

17 800

1,4%

10,2%

Kronobergs lŠn

3 019

4 500

2,5%

2,7%

…stergštlands lŠn

2 355

3 450

0,8%

2,0%

Kalmar lŠn

2 093

3 150

1,4%

1,9%

Uppsala lŠn

1 658

2 450

0,8%

1,4%

…rebro lŠn

1 272

1 900

0,7%

1,1%

Sšdermanlands lŠn

1 218

1 800

0,7%

1,1%

Dalarnas lŠn

1 124

1 700

0,6%

1,0%

VŠrmlands lŠn

1 074

1 550

0,6%

0,9%

VŠstmanlands lŠn

848

1 250

0,5%

0,7%

Blekinge lŠn

755

1 100

0,7%

0,7%

GŠvleborgs lŠn

717

1 050

0,4%

0,6%

VŠsternorrlands lŠn

581

850

0,4%

0,5%

VŠsterbottens lŠn

472

700

0,3%

0,4%

JŠmtlands lŠn

394

600

0,5%

0,3%

Norrbottens lŠn

307

450

0,2%

0,3%

Gotlands lŠn

202

300

0,5%

0,2%

 

LŒngarydsslŠktens utbredning i Sveriges 290 kommuner

Kolumn 1: Kommunen (i alfabetisk ordning)
Kolumn 2: Antal Šttlingar till stamfšrŠldrarna publicerade i sexbandsverket (2006/2010/2014), exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal slŠktmedlemmar 2006/2010/2014 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel kommuninvŒnare som tillhšr LŒngarydsslŠkten
Kolumn 5: Andel av slŠktmedlemmarna i Sverige som bor i nŠmnda kommun

* I Arjeplog och …verkalix har det tidigare funnits LŒngarydsŠttlingar bosatta, men i dag Šr antalet noll. Bjurholm Šr enda kommunen dŠr det aldrig tycks ha bott nŒgon Šttling till nŒgon av LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar. DŠremot Šr flera ingifta slŠktingar fšdda i Bjurholm.

Ale

377

550

2,0%

0,3%

AlingsŒs

640

950

2,5%

0,6%

Alvesta

303

450

2,4%

0,3%

Aneby

54

80

1,2%

0,0%

Arboga

41

60

0,5%

0,0%

Arjeplog

0*

0*

0,0%

0,0%

Arvidsjaur

6

10

0,2%

0,0%

Arvika

102

150

0,6%

0,1%

Askersund

57

80

0,7%

0,0%

Avesta

84

125

0,6%

0,1%

Bengtsfors

89

130

1,3%

0,1%

Berg

20

30

0,4%

0,0%

Bjurholm

0*

0*

0,0%

0,0%

Bjuv

136

200

1,4%

0,1%

Boden

21

30

0,1%

0,0%

Bollebygd

168

250

3,0%

0,1%

BollnŠs

87

130

0,5%

0,1%

Borgholm

146

220

2,0%

0,1%

BorlŠnge

132

200

0,4%

0,1%

BorŒs

3 509

5 100

5,0%

3,0%

Botkyrka

340

500

0,6%

0,3%

Boxholm

23

30

0,6%

0,0%

Bromšlla

65

100

0,8%

0,1%

BrŠcke

21

30

0,4%

0,0%

Burlšv

88

130

0,8%

0,1%

BŒstad

252

375

2,6%

0,2%

Dals-Ed

31

45

1,0%

0,0%

Danderyd

443

650

2,1%

0,4%

Degerfors

21

30

0,3%

0,0%

Dorotea

4

6

0,2%

0,0%

Eda

16

25

0,3%

0,0%

Ekerš

258

375

1,5%

0,2%

Eksjš

137

200

1,2%

0,1%

Emmaboda

50

75

0,8%

0,0%

Enkšping

176

250

0,6%

0,1%

Eskilstuna

377

550

0,6%

0,3%

Eslšv

247

375

1,2%

0,2%

Essunga

37

55

1,0%

0,0%

Fagersta

25

40

0,3%

0,0%

Falkenberg

6 596

9 300

23,0%

5,5%

Falkšping

282

425

1,4%

0,2%

Falun

305

450

0,8%

0,3%

Filipstad

18

25

0,2%

0,0%

FinspŒng

83

125

0,6%

0,1%

Flen

70

100

0,6%

0,1%

Forshaga

19

25

0,2%

0,0%

FŠrgelanda

51

75

1,1%

0,0%

Gagnef

32

50

0,5%

0,0%

Gislaved

6 375

8 700

30,0%

5,1%

Gnesta

53

80

0,8%

0,0%

Gnosjš

726

1 100

11,5%

0,6%

Gotland

202

300

0,5%

0,2%

Grums

7

10

0,1%

0,0%

GrŠstorp

15

20

0,3%

0,0%

GullspŒng

41

60

1,1%

0,0%

GŠllivare

3

5

0,0%

0,0%

GŠvle

248

375

0,4%

0,2%

Gšteborg

8 327

12 300

2,4%

7,2%

Gštene

99

150

1,1%

0,1%

Habo

227

350

3,3%

0,2%

Hagfors

23

30

0,2%

0,0%

Hallsberg

61

90

0,6%

0,1%

Hallstahammar

21

30

0,2%

0,0%

Halmstad

12 281

17 500

19,0%

10,3%

Hammarš

90

130

0,9%

0,1%

Haninge

468

700

0,9%

0,4%

Haparanda

7

10

0,1%

0,0%

Heby

30

45

0,3%

0,0%

Hedemora

42

65

0,4%

0,0%

Helsingborg

1 786

2 650

2,1%

1,6%

Herrljunga

111

160

1,7%

0,1%

Hjo

87

130

1,5%

0,1%

Hofors

7

10

0,1%

0,0%

Huddinge

543

800

0,8%

0,5%

Hudiksvall

169

250

0,7%

0,1%

Hultsfred

100

150

1,1%

0,1%

Hylte

3 568

4 600

45,0%

2,7%

HŒbo

144

220

1,1%

0,1%

HŠllefors

25

40

0,5%

0,0%

HŠrjedalen

24

35

0,3%

0,0%

HŠrnšsand

50

75

0,3%

0,0%

HŠrryda

864

1 250

3,7%

0,7%

HŠssleholm

358

525

1,0%

0,3%

HšganŠs

371

550

2,2%

0,3%

Hšgsby

42

65

1,1%

0,0%

Hšrby

125

190

1,3%

0,1%

Hššr

141

200

1,3%

0,1%

Jokkmokk

4

6

0,1%

0,0%

JŠrfŠlla

343

500

0,8%

0,3%

Jšnkšping

2 831

4 150

3,3%

2,4%

Kalix

4

5

0,0%

0,0%

Kalmar

588

900

1,4%

0,5%

Karlsborg

137

200

2,9%

0,1%

Karlshamn

162

240

0,8%

0,1%

Karlskoga

139

200

0,7%

0,1%

Karlskrona

343

500

0,8%

0,3%

Karlstad

474

700

0,8%

0,4%

Katrineholm

145

220

0,7%

0,1%

Kil

21

30

0,3%

0,0%

Kinda

71

100

1,0%

0,1%

Kiruna

27

40

0,2%

0,0%

Klippan

175

250

1,5%

0,1%

Knivsta

80

120

0,8%

0,1%

Kramfors

31

45

0,2%

0,0%

Kristianstad

578

850

1,1%

0,5%

Kristinehamn

111

160

0,7%

0,1%

Krokom

52

75

0,5%

0,0%

Kumla

106

150

0,7%

0,1%

Kungsbacka

2 207

3 250

4,4%

1,9%

Kungsšr

18

25

0,3%

0,0%

KungŠlv

752

1 150

2,8%

0,7%

KŠvlinge

335

500

1,7%

0,3%

Kšping

64

100

0,4%

0,1%

Laholm

1 467

2 150

9,0%

1,3%

Landskrona

298

450

1,1%

0,3%

LaxŒ

3

5

0,1%

0,0%

Lekeberg

34

50

0,7%

0,0%

Leksand

61

90

0,6%

0,1%

Lerum

741

1 100

2,9%

0,6%

Lessebo

74

100

1,2%

0,1%

Lidingš

495

750

1,7%

0,4%

Lidkšping

215

325

0,9%

0,2%

Lilla Edet

133

200

1,6%

0,1%

Lindesberg

74

100

0,4%

0,1%

Linkšping

1 103

1 600

1,1%

0,9%

Ljungby

1 162

1 750

6,5%

1,0%

Ljusdal

29

40

0,2%

0,0%

Ljusnarsberg

9

15

0,3%

0,0%

Lomma

286

425

2,0%

0,2%

Ludvika

73

100

0,4%

0,1%

LuleŒ

148

220

0,3%

0,1%

Lund

1 717

2 600

2,4%

1,5%

Lycksele

10

15

0,1%

0,0%

Lysekil

264

400

2,8%

0,2%

Malmš

2 223

3 300

1,1%

1,9%

Malung

18

25

0,2%

0,0%

MalŒ

1

2

0,1%

0,0%

Mariestad

159

240

1,0%

0,1%

Mark

1 600

2 350

7,0%

1,4%

Markaryd

141

200

2,1%

0,1%

Mellerud

74

100

1,1%

0,1%

Mjšlby

100

150

0,6%

0,1%

Mora

147

220

1,1%

0,1%

Motala

211

300

0,7%

0,2%

Mullsjš

120

180

2,6%

0,1%

Munkedal

87

130

1,3%

0,1%

Munkfors

4

7

0,2%

0,0%

Mšlndal

1 331

1 950

3,2%

1,1%

MšnsterŒs

123

180

1,4%

0,1%

MšrbylŒnga

126

190

1,4%

0,1%

Nacka

728

1 100

1,3%

0,6%

Nora

48

70

0,7%

0,0%

Norberg

17

25

0,4%

0,0%

Nordanstig

9

15

0,2%

0,0%

Nordmaling

7

10

0,1%

0,0%

Norrkšping

526

800

0,6%

0,5%

NorrtŠlje

322

475

0,8%

0,3%

Norsjš

5

7

0,2%

0,0%

Nybro

105

150

0,8%

0,1%

Nykvarn

56

80

0,9%

0,0%

Nykšping

219

325

0,6%

0,2%

NynŠshamn

116

175

0,7%

0,1%

NŠssjš

342

500

1,7%

0,3%

Ockelbo

6

10

0,2%

0,0%

Olofstršm

42

65

0,5%

0,0%

Orsa

45

65

0,9%

0,0%

Orust

132

200

1,3%

0,1%

Osby

72

100

0,8%

0,1%

Oskarshamn

370

550

2,1%

0,3%

OvanŒker

10

15

0,1%

0,0%

Oxelšsund

62

90

0,8%

0,1%

Pajala

12

15

0,2%

0,0%

Partille

689

1 050

3,0%

0,6%

Perstorp

157

230

3,3%

0,1%

PiteŒ

62

90

0,2%

0,1%

Ragunda

16

25

0,4%

0,0%

Robertsfors

8

10

0,1%

0,0%

Ronneby

143

210

0,7%

0,1%

RŠttvik

46

70

0,6%

0,0%

Sala

60

90

0,4%

0,1%

Salem

126

190

1,2%

0,1%

Sandviken

80

120

0,3%

0,1%

Sigtuna

201

300

0,8%

0,2%

Simrishamn

101

150

0,8%

0,1%

Sjšbo

116

175

1,0%

0,1%

Skara

142

210

1,1%

0,1%

SkellefteŒ

85

125

0,2%

0,1%

Skinnskatteberg

8

10

0,2%

0,0%

Skurup

64

100

0,7%

0,1%

Skšvde

433

650

1,3%

0,4%

Smedjebacken

27

40

0,4%

0,0%

SollefteŒ

88

130

0,6%

0,1%

Sollentuna

498

750

1,2%

0,4%

Solna

372

550

0,8%

0,3%

Sorsele

1

2

0,1%

0,0%

SotenŠs

132

200

2,2%

0,1%

Staffanstorp

216

325

1,5%

0,2%

Stenungsund

401

600

2,5%

0,4%

Stockholm

6 308

9 400

1,1%

5,5%

Storfors

12

15

0,3%

0,0%

Storuman

8

10

0,2%

0,0%

StrŠngnŠs

184

275

0,9%

0,2%

Stršmstad

92

140

1,2%

0,1%

Stršmsund

19

25

0,2%

0,0%

Sundbyberg

236

350

0,9%

0,2%

Sundsvall

257

375

0,4%

0,2%

Sunne

34

50

0,4%

0,0%

Surahammar

21

30

0,3%

0,0%

Svalšv

86

125

0,9%

0,1%

Svedala

153

230

1,2%

0,1%

Svenljunga

1 171

1 650

16,0%

1,0%

SŠffle

93

140

0,9%

0,1%

SŠter

32

50

0,5%

0,0%

SŠvsjš

160

240

2,2%

0,1%

Sšderhamn

72

100

0,4%

0,1%

Sšderkšping

53

80

0,6%

0,0%

SšdertŠlje

356

525

0,6%

0,3%

Sšlvesborg

65

100

0,6%

0,1%

Tanum

96

140

1,1%

0,1%

Tibro

58

90

0,8%

0,1%

Tidaholm

70

100

0,8%

0,1%

Tierp

34

50

0,2%

0,0%

TimrŒ

35

50

0,3%

0,0%

Tingsryd

81

120

1,0%

0,1%

Tjšrn

166

250

1,7%

0,1%

Tomelilla

42

65

0,5%

0,0%

Torsby

12

15

0,1%

0,0%

TorsŒs

18

25

0,4%

0,0%

Tranemo

1 254

1 800

15,5%

1,1%

TranŒs

122

180

1,0%

0,1%

Trelleborg

231

350

0,8%

0,2%

TrollhŠttan

511

750

1,4%

0,4%

Trosa

70

100

0,9%

0,1%

Tyresš

367

550

1,3%

0,3%

TŠby

626

900

1,4%

0,5%

Tšreboda

44

65

0,7%

0,0%

Uddevalla

617

900

1,7%

0,5%

Ulricehamn

763

1 150

5,0%

0,7%

UmeŒ

328

500

0,4%

0,3%

Upplands VŠsby

171

250

0,6%

0,1%

Upplands-Bro

120

180

0,8%

0,1%

Uppsala

1 114

1 650

0,8%

1,0%

Uppvidinge

69

100

1,1%

0,1%

Vadstena

48

70

0,9%

0,0%

Vaggeryd

688

1 050

8,0%

0,6%

Valdemarsvik

27

40

0,5%

0,0%

Vallentuna

204

300

1,0%

0,2%

Vansbro

50

75

1,1%

0,0%

Vara

135

200

1,3%

0,1%

Varberg

4 207

6 100

10,5%

3,6%

Vaxholm

103

150

1,4%

0,1%

Vellinge

388

575

1,7%

0,3%

Vetlanda

291

425

1,6%

0,2%

Vilhelmina

3

5

0,1%

0,0%

Vimmerby

97

150

1,0%

0,1%

Vindeln

5

7

0,1%

0,0%

VingŒker

38

55

0,6%

0,0%

VŒrgŒrda

160

240

2,2%

0,1%

VŠnersborg

334

500

1,4%

0,3%

VŠnnŠs

6

10

0,1%

0,0%

VŠrmdš

260

375

1,0%

0,2%

VŠrnamo

2 482

3 550

11,0%

2,1%

VŠstervik

328

500

1,4%

0,3%

VŠsterŒs

573

850

0,6%

0,5%

VŠxjš

1 055

1 600

2,0%

0,9%

Ydre

15

20

0,5%

0,0%

Ystad

125

190

0,7%

0,1%

mŒl

89

130

1,0%

0,1%

nge

28

40

0,4%

0,0%

re

62

90

0,9%

0,1%

rjŠng

38

55

0,6%

0,0%

sele

1

1

0,0%

0,0%

storp

188

275

1,9%

0,2%

tvidaberg

70

100

0,9%

0,1%

€lmhult

134

200

1,3%

0,1%

€lvdalen

30

45

0,6%

0,0%

€lvkarleby

24

35

0,4%

0,0%

€lvsbyn

11

15

0,2%

0,0%

€ngelholm

598

900

2,3%

0,5%

…ckerš

149

220

1,8%

0,1%

…deshšg

25

40

0,8%

0,0%

…rebro

695

1 050

0,8%

0,6%

…rkelljunga

109

160

1,7%

0,1%

…rnskšldsvik

92

140

0,3%

0,1%

…stersund

180

275

0,5%

0,2%

…sterŒker

284

425

1,1%

0,2%

…sthammar

56

80

0,4%

0,0%

…stra Gšinge

105

150

1,1%

0,1%

…verkalix

0*

1

0,0%

0,0%

…vertorneŒ

2

3

0,1%

0,0%

 

LŒngarydsslŠktens utbredning i vŠrldens lŠnder

Kolumn 1: Landet (i ordning efter antal Šttlingar)
Kolumn 2: Antal Šttlingar till stamfšrŠldrarna publicerade i sexbandsverket (2006/2010/2014), exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal slŠktmedlemmar 2006/2010/2014 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel av landets invŒnare som tillhšr LŒngarydsslŠkten

Sverige

117 105

170 500

1,8000%

USA

8 228

12 500

0,0036%

 

Norge

644

950

0,0150%

 

Danmark

618

900

0,0145%

 

Storbritannien

516

750

0,0011%

 

Canada

490

750

0,0020%

 

Frankrike

228

350

0,0004%

 

Tyskland

219

300

0,0003%

Australien

192

275

0,0011%

Schweiz

147

225

0,0023%

Spanien

139

200

0,0003%

Italien

84

125

0,0002%

Belgien

71

100

0,0008%

…sterrike

59

90

0,0010%

 

NederlŠnderna

52

75

0,0003%

 

Sydafrika

49

75

0,0001%

Finland

49

75

0,0009%

Kina

46

70

0,0000%

Nya Zeeland

35

50

0,0010%

Brasilien

24

35

0,0000%

 

Luxemburg

22

30

0,0063%

 

Thailand

20

30

 

 

Grekland

18

25

 

 

Irland

14

20

 

Japan

14

20

 

 

Singapore

13

20

 

Malta

11

15

 

Fšrenade arabemiraten

10

15

 

 

Cypern

9

15

 

 

Portugal

9

15

 

Taiwan

8

10

 

 

Indonesien

7

10

 

Island

7

10

 

 

Bolivia

6

8

 

 

Costa Rica

6

8

 

Mexiko

6

8

 

Filippinerna

6

8

 

 

Indien

5

7

 

Kenya

4

6

 

 

Libanon

4

6

 

 

Ryssland

4

6

 

 

Polen

3

6

 

Lettland

4

4

 

Ecuador

3

4

 

Guatemala

3

4

 

Egypten

2

4

 

Bahrain

2

3

 

Bulgarien

2

3

 

 

Colombia

2

3

 

 

Malaysia

2

3

 

Monaco

2

3

 

Saudi-Arabien

2

2

 

Zimbabwe

2

2

 

Chile

1

2

 

Marocko

1

2

 

Mocambique

1

2

 

Vietnam

1

2

 

Jungfršarna

1

1

 

Paraguay

1

1

 

Qatar

1

1

 

Tanzania

1

1

 

Ungern

1

1

 

 

I ytterligare ett antal lŠnder har det tidigare funnits LŒngarydsŠttlingar bosatta, bland dem Estland, Israel, Kuba, Nigeria, Turkiet och Uruguay.

LŒngarydsslŠktens utbredning i USA:s delstater m m

Kolumn 1: Delstat (samt District of Columbia och Puerto Rico)
Kolumn 2: Antal Šttlingar till stamfšrŠldrarna 2006 publicerade i de fyra fšrsta banden i bokverket, exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal slŠktmedlemmar 2006 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel av statens invŒnare som tillhšr LŒngarydsslŠkten

* I West Virginia har det tidigare funnits LŒngarydsŠttlingar bosatta, men 2006 Šr antalet noll, sŒ vitt kŠnt.

Alabama

8

12

0,0003%

Alaska

16

25

0,0038%

Arizona

40

60

0,0010%

Arkansas

3

4

0,0002%

California

398

590

0,0016%

Colorado

159

230

0,0050%

Connecticut

74

110

0,0031%

Delaware

0

0

0,0000%

District of Columbia

10

15

0,0027%

Florida

118

175

0,0010%

Georgia

22

35

0,0004%

Hawaii

6

10

0,0008%

Idaho

38

55

0,0038%

Illinois

130

190

0,0015%

Indiana

28

40

0,0006%

Iowa

32

45

0,0015%

Kansas

109

160

0,0058%

Kentucky

4

6

0,0001%

Louisiana

12

20

0,0004%

Maine

5

7

0,0006%

Maryland

46

70

0,0012%

Massachusetts

78

115

0,0018%

Michigan

77

115

0,0011%

Minnesota

526

780

0,0152%

Mississippi

0

0

0,0000%

Missouri

14

20

0,0003%

Montana

12

20

0,0021%

Nebraska

43

65

0,0037%

Nevada

12

20

0,0008%

New Hampshire

32

50

0,0038%

New Jersey

59

90

0,0010%

New Mexico

11

15

0,0008%

New York

126

190

0,0010%

North Carolina

22

30

0,0003%

North Dakota

29

40

0,0063%

Ohio

56

80

0,0007%

Oklahoma

5

7

0,0002%

Oregon

60

90

0,0025%

Pennsylvania

169

250

0,0020%

Puerto Rico

1

1

0,0000%

Rhode Island

12

20

0,0019%

South Carolina

7

10

0,0002%

South Dakota

4

6

0,0008%

Tennessee

5

7

0,0001%

Texas

94

140

0,0006%

Utah

25

35

0,0014%

Vermont

10

15

0,0024%

Virginia

41

60

0,0008%

Washington

205

300

0,0048%

West Virginia

0*

0*

0,0000%

Wisconsion

66

100

0,0018%

Wyoming

6

10

0,0020%

USA, okŠnd stat

3 026

4 460

 

 

HŠlften av de i USA boende kŠnda LŒngarydsŠttlingarna har ingen delstat redovisad. Bland slŠktingarna med kŠnd delstat Šr svenskstaten Minnesota den vanligast fšrekommande, fšljt av vŠstkuststaterna California och Washington. €ven i Pennsylvania, Colorado, Illinois, New York, Florida och Kansas bor mŒnga medlemmar av LŒngarydsslŠkten. 

I fšrhŒllande till staternas folkmŠngd har lilla North Dakota stšrst andel slŠktingar efter Minnesota. 

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare