Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

11 Kristianstads (Christianstads) lŠn L

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 KRISTIANSTAD L 1974

         KRISTIANSTAD L 1971–1973

              Kristianstad stad L 1967–1970

                                 Kristianstad stad L 1952–1966*

                                           Kristianstad stad L 1941–1951

                                                                  Kristianstad (Christianstad) stad L 1863–1940

                                                                  Norra sum (sum) L 1863–1940 [Vilan (Hvilan) municipalsamh L 1887-11-04–1940]

                                 TrŠne L 1952–1966

                                                                  €sphult (Esphult) L 1863–1951

                                                                  Djurršd (Gšrršd) L 1863–1951

                                                                  TrŠne L 1863–1951

                                 VŠ L 1952–1966

                                                                  Skepparslšv (Skepparslšf) L 1863–1951

                                                                  VŠ (WŠŠ) L 1863–1951

                                                                  Kšpinge L 1863–1951

                                 Nosaby L 1952–1966

                                                                  Nosaby L 1863–1951

                                                                  …sterslšv (…sterslšf, …sterlšf) L 1863–1951

                                                                  FjŠlkestad (Fjelkestad) L 1863–1951

                                 Araslšv L 1952–1966 […nnestad municipalsamh L 1931-09-18–1966]

                                                                  FŠrlšv (FŠrlšf) L 1863–1951

                                                                  Norra Strš (Strš) L 1863–1951

                                                                  …nnestad L 1863–1951 […nnestad municipalsamh L 1931-09-18–1966]

                                 hus kšping L 1952–1970

                                           hus kšping L 1905–1951 [hus municipalsamh L 1887-06-11–1928 (1/2)]

                                                                  hus L 1863–1904 (1/2) [hus municipalsamh L 1887-06-11–1928 (1/2)]

                                           hus L 1905–1951 [hus municipalsamh L 1887-06-11–1928 (2/2)]

                                                                  hus L 1863–1904 (2/2) [hus municipalsamh L 1887-06-11–1928 (2/2)]

                                 Everšd L 1952–1970

                                                                  …stra Sšnnarslšv (…stra Sšnnarslšf, Sšnnarslšf) L 1863–1951

                                                                  Everšd (Efveršd) L 1863–1951

                                                                  Lyngsjš L 1863–1951

                                 FjŠlkinge L 1952–1970

                                                                  Rinkaby L 1863–1951

                                                                  Gustav Adolf (Gustaf Adolf, Viby, Wiby) L 1863–1951

                                                                  FjŠlkinge (Fjelkinge) L 1863–1951

                                                                  Nymš L 1863–1951

                                                                  Trolle–Ljungby (Ljungby, VŠstra Ljungby, Vestra Ljungby) L 1863–1951

                                                                  Kiaby L 1863–1951

                                                                  Ivš (Ifš) L 1863–1951

         Degeberga L 1971–1973*

                                 Degeberga L 1952–1970

                                                                  Maglehem L 1863–1951

                                                                  Hšrršd L 1863–1951

                                                                  Huaršd (Huvaršd, Hufvaršd) L 1863–1951

                                                                  Degeberga L 1863–1951

                                                                  Vittskšvle (Widtskšfle) L 1863–1951

         Tollarp L 1971–1973*

                                 Tollarp L 1952–1970 [Tollarp municipalsamh L 1913-11-14–1957]

                                                                  …stra Vram (…stra Wram) L 1863–1951

                                                                  VŠstra Vram (Vestra Wram) L 1863–1951 [Tollarp municipalsamh L 1913-11-14–1957]

                                                                  Linderšd (Linneršd) L 1863–1951

         Oppmanna och VŒnga L 1971–1973*

                                 Oppmanna och VŒnga L 1952–1970

                                                                  VŒnga (WŒnga) L 1863–1951

                                                                  Oppmanna L 1863–1951

81 SIMRISHAMN L 1974

         SIMRISHAMN L 1971–1973*

              Simrishamn stad L 1969–1970

                                 Simrishamn stad L 1952–1968

                                                                  Simrishamn (Cimbrishamn) stad L 1863–1951

                                           Simris–Nšbbelšv L 1946–1951

                                                                  Simris (Cimbris) L 1863–1945 [Brantevik municipalsamh L 1894-10-19–1951 (1/2)]

                                                                  …stra Nšbbelšv (…stra Nšbbelšf, Nšbbelšf) L 1863–1945 [Brantevik municipalsamh L 1894-10-19–1951 (2/2)]

                                                                  Jšrrestad (Jerrestad) L 1863–1951

                                                                  Gladsax L 1863–1951 [Baskemšlla municipalsamh L 1889-05-17–1951]

                                 Tommarp L 1952–1968

                                                                  …stra Tommarp (Tommarp, Tomerup, Tommerup, Tamerup) L 1863–1951

                                                                  …stra Vemmerlšv (…stra Vemmerlšf, Vemmerlšf, Wemmerlšf) L 1863–1951

                                                                  Stiby L 1863–1951

                                                                  Bolshšg (Bollshšg) L 1863–1951

                                 Borrby L 1952–1968 [Skillinge municipalsamh L 1889-08-23–1963, Borrby municipalsamh L 1934-06-30–1957]

                                                                  …stra Hoby (Hoby, Hofby) L 1863–1951 [Skillinge municipalsamh L 1889-08-23–1963]

                                                                  Borrby (Borreby) L 1863–1951 [Borrby municipalsamh L 1934-06-30–1957]

                                 Hammenhšg L 1952–1968 (1/2)

                                                                  …stra Herrestad L 1863–1951

                                                                  Hannas (HannŠs) L 1863–1951

                                                                  Hammenhšg L 1863–1951

                                                                  Vallby (Wallby) L 1863–1951

                                 Bršsarp L 1952–1968 (1/2)

                                                                  Ravlunda (Raflunda) L 1863–1951

         Kivik L 1971–1973*

                                 Kivik L 1952–1970 [Kivik municipalsamh L 1886-12-03–1957, Vitemšlla (Hvitemšlla) municipalsamh L 1887-09-16–1953]

                                                                  Sankt Olof L 1863–1951

                                                                  Ršrum L 1863–1951

                                                                  Sšdra Mellby (Mellby, MŠlby) L 1863–1951 [Kivik municipalsamh L 1886-12-03–1957 (1/2)]

                                                                  Vitaby (Hvitaby) L 1863–1951 [Kivik municipalsamh L 1886-12-03–1957 (2/2), Vitemšlla

                                                                  (Hvitemšlla) municipalsamh L 1887-09-16–1953]

82 €NGELHOLM L 1974

         €NGELHOLM L 1971–1973

                                 €ngelholm stad L 1952–1970

                                                                  €ngelholm (Engelholm) stad L 1863–1951

                                                                  Hšja (Hšija) L 1863–1951

                                                                  Rebbelberga L 1863–1951

                                 Munka–Ljungby L 1952–1970 [Munka–Ljungby municipalsamh L 1945-04-20–1961]

                                                                  TŒssjš (Tossjš, Tosjš) L 1863–1951

                                                                  Munka–Ljungby (Munka–Lyngby, Ljungby, Lyngby) L 1863–1951

                                                                  [Munka–Ljungby municipalsamh L 1945-04-20–1961]

                                 AusŒs L 1952–1970

                                                                  Starby L 1863–1951

                                                                  Stršvelstorp (Stršfvelstorp) L 1863–1951

                                                                  AusŒs L 1863–1951

                                 BarkŒkra L 1952–1970*

                                                                  BarkŒkra L 1863–1951 [SkŠlderviken municipalsamh L 1935-05-03–1959]

                                 HjŠrnarp L 1952–1970

                                                                  TŒstarp (Tostarp) L 1863–1951

                                                                  HjŠrnarp (Hjernarp, Jernarp) L 1863–1951

         …STRA LJUNGBY L 1971–1973* (1/2)

                                 …stra Ljungby L 1952–1970 (1/2)

                                                                  …ssjš L 1863–1951

83 H€SSLEHOLM L 1974

         H€SSLEHOLM L 1971–1973

                                 HŠssleholm stad L 1952–1970*

                                           HŠssleholm stad L 1914–1951

                                               HŠssleholm (Hessleholm) kšping L 1901–1913

                                                                  Stoby L 1863–1900 (1/2) [HŠssleholm (Hessleholm) municipalsamh L 1887-01-22–1900]

                                                                  Vankiva (Wankifva) L 1863–1900 (1/2)

                                 Stoby L 1952–1970

                                           Stoby L 1901–1951

                                                                  Stoby L 1863–1900 (2/2)

                                                                  Norra Sandby (Sandby) L 1863–1951

                                                                  Ignaberga L 1863–1951

         VINSL…VS CENTRALKOMMUN L 1971–1973*

                                 Vinslšv kšping L 1952–1970*

                                           Vinslšv kšping L 1934–1951

                                                                  Vinslšv (Winslšf) L 1863–1933 (1/2) [Vinslšv (Winslšf) municipalsamh L 1898-12-30–1933]

         VINSL…V L 1971–1973*

                                 Vinslšv L 1952–1970

                                           Vinslšv L 1934–1951

                                                                  Vinslšv (Winslšf) L 1863–1933 (2/2)

                                                                  Gumlšsa L 1863–1951

                                                                  Sšrby L 1863–1951

                                                                  NŠvlinge (NŠflinge) L 1863–1951

         H€STVEDA L 1971–1973*

                                 HŠstveda L 1952–1970 [HŠstveda municipalsamh M 1887-03-11–1959]

                                                                  HŠstveda L 1863–1951 [HŠstveda municipalsamh M 1887-03-11–1959]

                                                                  Farstorp L 1863–1951

         BJ€RNUM L 1971–1973*

                                 BjŠrnum L 1952–1970 [BjŠrnum municipalsamh L 1918-08-16–1958]

                                                                  Norra karp (karp) L 1863–1951 [BjŠrnum municipalsamh L 1918-08-16–1958]

                                           Vankiva L 1901–1951

                                                                  Vankiva (Wankifva) L 1863–1900 (2/2)

         TYRINGE L 1971–1973*

                                 Tyringe L 1952–1970 [Tyringe municipalsamh L 1928-11-02–1970]

                                                                  Rške L 1863–1951

                                                                  Hšrja L 1863–1951

                                                                  Finja L 1863–1951 [Tyringe municipalsamh L 1928-11-02–1970 (1/2)]

                                                                  Matteršd L 1863–1951

                                                                  VŠstra Torup (Torup) L 1863–1951 [Tyringe municipalsamh L 1928-11-02–1970 (2/2)]

         VITTSJ… L 1971–1973* (1/2)

                                 Vittsjš L 1952–1970 (1/2)

                                                                  Verum (Werum) L 1863–1951

                                                                  Vittsjš (Wittsjš) L 1863–1951

         S…SDALA L 1971–1973*

              Sšsdala L 1969–1970

                                 Sšsdala L 1952–1968 (1/2) [Sšsdala municipalsamh L 1893-02-17–1966]

                                                                  Norra Mellby (Mellby, MŠlby) L 1863–1951 [Sšsdala municipalsamh L 1893-02-17–1966]

                                                                  HŠglinge L 1863–1951

                                                                  Bršnnestad L 1863–1951

60 TOMELILLA L 1971

         Tomelilla kšping L 1969–1970

                                 Tomelilla kšping L 1952–1968

                                           Tomelilla kšping L 1921–1951

                                                                  Tryde L 1863–1920 (1/2) [Tomelilla municipalsamh L 1887-01-22–1920]

                                                                  Ullstorp L 1863–1920 (1/2)

                                           Ullstorp L 1921–1951

                                                                  Ullstorp L 1863–1920 (2/2)

                                           Tryde L 1921–1951

                                                                  Tryde L 1863–1920 (2/2)

                                                                  Benestad L 1863–1951

                                                                  RamŒsa M 1863–1951

                                 Onslunda L 1952–1968

                                                                  Spjutstorp L 1863–1951

                                                                  Onslunda L 1863–1951

                                                                  TranŒs L 1863–1951

                                 Smedstorp L 1952–1968 [Smedstorp municipalsamh L 1890-10-03–1954]

                                                                  Smedstorp L 1863–1951 [Smedstorp municipalsamh L 1890-10-03–1954]

                                                                  Kverrestad (Qverrestad) L 1863–1951

                                 Hammenhšg L 1952–1968 (2/2)

                                                                  …stra Ingelstad (Ingelstad) L 1863–1951

                                 Bršsarp L 1952–1968 (2/2)

                                                                  Eljaršd (Elgaršd) L 1863–1951

                                                                  FŒgeltofta (Fogeltofta) L 1863–1951

                                                                  Andrarum L 1863–1951

                                                                  Bršsarp L 1863–1951

                                 Glemmingebro L 1952–1970 (1/2)

                                                                  Bollerup L 1863–1951

                                                                  Tosterup (Tostarp) L 1863–1951

                                                                  …raby (…hraby, …fraby) L 1863–1951

62 BROM…LLA L 1974

         BROM…LLA L 1971–1973

              Bromšlla kšping L 1967–1970

                                 Bromšlla kšping L 1952–1966*

                                           Bromšlla kšping L 1942–1951

                                                                  Ivetofta (Ifvetofta) L 1863–1941 (1/2)

                                 Ivetofta L 1952–1966

                                           Ivetofta L 1942–1951

                                                                  Ivetofta (Ifvetofta) L 1863–1941 (2/2)

                                                                  Gualšv (Gualšf) L 1863–1951

         N€SUM L 1971–1973*

                                 NŠsum L 1952–1970*

                                                                  NŠsum L 1863–1951

63 OSBY L 1974

         OSBY L 1971–1973*

              Osby kšping L 1962–1970

                                 Osby kšping L 1952–1961*

                                           Osby kšping L 1937–1951

                                                                  Osby (Ousby) L 1863–1936 (1/2) [Osby municipalsamh L 1887-07-15–1936]

                                 Osby L 1952–1961*

                                           Osby L 1937–1951

                                                                  Osby (Ousby) L 1863–1936 (2/2)

         …RKENED L 1971–1973*

                                 …rkened L 1952–1970* [Lšnsboda municipalsamh L 1928-11-24–1966]

                                                                  …rkened L 1863–1951 [Lšnsboda municipalsamh L 1928-11-24–1966]

         LOSHULT L 1971–1973*

                                 Loshult L 1952–1970*

                                                                  Loshult (Loushult) L 1863–1951

         VITTSJ… L 1971–1973* (2/2)

                                 Vittsjš L 1952–1970 (2/2)

                                                                  Visseltofta (Wisseltofta, Witseltofta) L 1863–1951

65 PERSTORP L 1971*

                                 Perstorp kšping L 1952–1970

                                           Perstorp kšping L 1947–1951

                                                                  Perstorp (Pehrstorp) L 1863–1946 [Perstorp municipalsamh L 1935-05-23–1946]

                                                                  Oderljunga L 1863–1951

66 KLIPPAN L 1974

         KLIPPAN L 1971–1973*

                                 Klippan kšping L 1952–1970

                                           Klippan kšping L 1945–1951

                                                                  GrŒmanstorp L 1863–1944 [Klippan (by–Klippan, by) municipalsamh L 1887-01-22–1944]

                                                                  Vedby (Wedby) L 1863–1951

                                                                  VŠstra Sšnnarslšv (Vestra Sšnnarslšf, Sšnnarslšf) L 1863–1951

         RISEBERGA L 1971–1973*

                                 Riseberga L 1952–1970 [Ljungbyhed municipalsamh L 1934-12-21–1962]

                                                                  FŠringtofta L 1863–1951

                                                                  Riseberga L 1863–1951 [Ljungbyhed municipalsamh L 1934-12-21–1962]

         …STRA Ljungby L 1971–1973* (2/2)

                                 …stra Ljungby L 1952–1970 (2/2)

                                                                  KŠllna (Kellna) L 1863–1951

                                                                  …stra Ljungby L 1863–1951

67 STORP L 1974

         STORP L 1971–1973*

                                 storp kšping L 1952–1970

                                           storp kšping L 1946–1951

                                                                  Bjšrnekulla L 1863–1945 [storp municipalsamh L 1887-07-15–1945]

                                                                  VŠstra Broby (Vestra Broby, Broby, Hyllinge) L 1863–1951

         KVIDINGE L 1971–1973*

                                 Kvidinge L 1952–1970* [Kvidinge municipalsamh L 1932-03-31–1970]

                                                                  Kvidinge (Qvidinge) L 1863–1951 [Kvidinge municipalsamh L 1932-03-31–1970]

68 BSTAD L 1971

                                 BŒstad kšping L 1952–1970*

                                           BŒstad kšping L 1937–1951

                                                                  BŒstad (BŒtstad) L 1863–1936 [BŒstad municipalkšp L 1863–1936, Malen municipalsamh L 1931-05-08–1936]

                                 VŠstra BjŠre L 1952–1970

                                                                  Hov (Houf) L 1863–1951

                                                                  VŠstra Karup (Vestra Karup, Karup) L 1863–1951

                                                                  Torekov (Torekow) L 1863–1951 [Torekov municipalsamh L 1879-12-31–1951]

                                 Fšrslšvsholm L 1952–1970

                                                                  Fšrslšv (Fšrslšf) L 1863–1951

                                                                  Grevie (Grefvie) L 1863–1951

                                 Karup N 1952–1970 (1/2)

                                                                  …stra Karup (Karup) N 1863–1951

21 …STRA G…INGE L 1974 (centralort Broby)

         BROBY L 1971–1973*

                                 Broby L 1952–1970 [Broby municipalsamh L 1911-01-27–1957]

                                                                  Emmislšv (Emislšv, Emmitslšf, Emitslšf) L 1863–1951

                                                                  …stra Broby (Broby) L 1863–1951 [Broby (Broby kyrkby) municipalsamh L 1911-01-27–

                                                                  1957]

         HJ€RSS L 1971–1973*

                                 HjŠrsŒs L 1952–1970*

                                                                  HjŠrsŒs (HjersŒs) L 1863–1951

         KNISLINGE L 1971–1973*

                                 Knislinge L 1952–1970 [Knislinge municipalsamh L 1931-11-27–1957]

                                                                  Kviinge (Qviinge) L 1863–1951

                                                                  Gryt L 1863–1951

                                                                  Knislinge (Knisslinge) L 1863–1951 [Knislinge municipalsamh L 1931-11-27–1957]

         GLIMKRA L 1971–1973*

                                 GlimŒkra L 1952–1970* [GlimŒkra municipalsamh L 1928-11-24–1959]

                                                                  GlimŒkra L 1863–1951 [GlimŒkra municipalsamh L 1928-11-24–1959]

37 …RKELLJUNGA L 1971

                                 …rkelljunga L 1952–1970 […rkelljunga municipalsamh L 1911-08-04–1962]

                                                                  Rya L 1863–1951

                                                                  …rkelljunga (…rkeljunga) L 1863–1951 […rkelljunga municipalsamh L 1911-08-04–1962]

                                 SkŒnes–Fagerhult L 1952–1970*

                                                                  SkŒnes–Fagerhult (Fagerhult) L 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.