Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

10 Blekinge lŠn K

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 KARLSKRONA K 1974

         KARLSKRONA K 1971–1973*

              Karlskrona stad K 1967–1970

                                 Karlskrona stad K 1952–1966

                                           Karlskrona stad K 1934–1951

                                                                  Karlskrona (Carlskrona) stad K 1863–1933

                                               Augerum K 1888-05-01–1933 (1/2) [LŒngš municipalsamh K 1908-02-14–1933]

                                                                  Augerum K 1863–1888-04-30 (1/3)

                                               Tjurkš K 1888-05-01–1951

                                                                  Augerum K 1863–1888-04-30 (2/3)

                                           Aspš K 1925-03-06–1951

                                               Hasslš och Aspš K 1888-05-01–1925-03-06 (1/2)

                                                                  NŠttraby (Nettraby) K 1863–1888-04-30 (1/2)

                                 Lyckeby K 1952–1966

                                           Augerum K 1934–1951

                                               Augerum K 1888-05-01–1933 (2/2)

                                                                  Augerum K 1863–1888-04-30 (3/3)

                                                                  Lšsen K 1863–1951

         J€M… K 1971–1973*

              JŠmš K 1963–1970

                                 JŠmjš K 1952–1962

                                                                  Kristianopel (Christianopel) K 1863–1951 [Kristianopel (Christianopel) municipalkšp K 1863–1951]

                                                                  JŠmjš (Jemjš) K 1863–1951

                                                                  Torhamn (Torrum, Thorhamn) K 1863–1951

                                 Ramdala K 1952–1962*

                                                                  Ramdala K 1863–1951

                                 Sturkš K 1952–1962*

                                                                  Sturkš (StŠrkš) K 1863–1951

         FRIDLEVSTAD K 1971–1973*

              Fridlevstad K 1963–1970

                                 Fridlevstad K 1952–1962

                                                                  Sillhšvda (Sillhšfda) K 1863–1951

                                                                  Fridlevstad (Fridlefstad, Frillestad) K 1863–1951

                                 Tving K 1952–1962 (1/2)

                                           Tving K 1870-03-31–1951 (1/2)

                                                                  Tving K 1863–1870-03-31 (1/3)

                                 NŠttraby K 1952–1973*

                                           NŠttraby K 1888-05-01–1951

                                                                  NŠttraby (Nettraby) K 1863–1888-04-30 (2/2)

                                 Hasslš K 1952–1973*

                                           Hasslš K 1925-03-06–1951

                                               Hasslš och Aspš K 1888-05-01–1925-03-06 (2/2)

                                                                  FšrkŠrla (ForkŠrla) K 1863–1888-04-30 (1/2)

                                 Ršdeby K 1952–1973*

                                                                  Ršdeby K 1863–1951

81 RONNEBY K 1971*

         Ronneby stad K 1967–1970

                                 Ronneby stad K 1952–1966*

                                           Ronneby stad K 1882-12-01–1951

                                                                  Ronneby kšping K 1863–1882-11-30

                                 Listerby K 1952–1966

                                           FšrkŠrla K 1888-05-01–1951

                                                                  FšrkŠrla (ForkŠrla) K 1863–1888-04-30 (2/2)

                                                                  Listerby K 1863–1951

                                                                  Hjortsberga K 1863–1951

                                                                  Edestad K 1863–1951

              Kallinge K 1963–1966

                                 Ronneby K 1952–1962*

                                                                  Ronneby K 1863–1951

                                           Tving K 1870-03-31–1951 (2/2)

                                                                  Tving K 1863–1870-03-31 (2/3)

                                 Tving K 1952–1962 (2/2)

                                           Eringsboda (Eriksboda) K 1870-03-31–1951

                                                                  Tving K 1863–1870-03-31 (3/3)

                                 Hallabro K 1952–1962

                                                                  Backaryd K 1863–1951

                                                                  …ljehult K 1863–1951

                                 BrŠkne–Hoby K 1952–1966*

                                                                  BrŠkne–Hoby (Hoby) K 1863–1951

82 KARLSHAMN K 1971*

         Karlshamn stad K 1967–1970

                                 Karlshamn stad K 1952–1966*

                                                                  Karlshamn (Carlshamn) stad K 1863–1951

                                 HŠllaryd K 1952–1966

                                                                  ryd K 1863–1951

                                                                  HŠllaryd (Hellaryd) K 1863–1951

                                 Asarum K 1952–1966

                                           RingmŒla K 1881–1951

                                                                  Asarum K 1863–1880 (1/2)

                                           Asarum K 1881–1951

                                                                  Asarum K 1863–1880 (2/2)

                                 Mšrrum K 1952–1966

                                                                  Mšrrum K 1863–1951

                                                                  Elleholm K 1863–1951

83 S…LVESBORG K 1971

                                 Sšlvesborg stad K 1952–1970

                                                                  Sšlvesborg (Sšlfvitsborg) stad K 1863–1951

                                                                  Sšlvesborg (Sšlfvitsborg) K 1863–1951

                                 Gammalstorp K 1952–1970

                                                                  Gammalstorp K 1863–1951

                                                                  Ysane K 1863–1951

                                 MjŠllby K 1952–1970*

                                                                  MjŠllby (Mjellby, Mellby) K 1863–1951

60 OLOFSTR…M K 1971*

         Olofstršm kšping K 1967–1970

                                 Olofstršm kšping K 1952–1966*

                                           Olofstršm kšping K 1941–1951

                                               JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863-10-16–1940 (1/2)

                                                                  JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863–1863-10-16 (1/3)

                                 Kyrkhult K 1952–1966*

                                           Kyrkhult K 1863-10-16–1951

                                                                  JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863–1863-10-16 (2/3)

                                 JŠmshšg K 1952–1966*

                                           JŠmshšg K 1941–1951

                                               JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863-10-16–1940 (2/2)

                                                                  JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863–1863-10-16 (3/3)

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.