LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Fšr att hŒlla slŠktmedlemmarna fortlšpande orienterade om vad som hŠnder i slŠkten, slŠktforskningen och slŠktgemenskapen har under Œren ett nyhetsbrev om LŒngarydsslŠkten distribuerats per e-post till nŒgra tusen mottagare.

Alla hittillsvarande nyhetsbrev finns att lŠsa nedan.

¥ Nyhetsbrev 40 – 2020-05-11

¥ Nyhetsbrev 39 – 2019-01-21

¥ Nyhetsbrev 38 – 2018-04-14

¥ Nyhetsbrev 37 – 2017-08-20

¥ Nyhetsbrev 36 – 2017-02-26

¥ Nyhetsbrev 35 – 2016-06-13

¥ Nyhetsbrev 34 – 2015-05-13

¥ Nyhetsbrev 33 – 2014-12-09

¥ Nyhetsbrev 32 – 2014-08-19

¥ Nyhetsbrev 31 (L+V) – 2014-05-25

¥ Nyhetsbrev 31 (S) – 2014-05-19

¥ Nyhetsbrev 30 – 2014-03-04

¥ Nyhetsbrev 29 – 2013-10-15

¥ Nyhetsbrev 28 – 2013-02-24

¥ Nyhetsbrev 27 – 2012-08-13

¥ Nyhetsbrev 26 – 2012-04-26

¥ Nyhetsbrev 25 – 2011-12-07

¥ Nyhetsbrev 24 (V) – 2011-04-28

¥ Nyhetsbrev 24 (L) – 2011-04-27

¥ Nyhetsbrev 23 – 2010-11-25

¥ Nyhetsbrev 22 – 2010-08-20

¥ Nyhetsbrev 21 (L) – 2010-05-24

¥ Nyhetsbrev 21 (V) – 2010-05-08

¥ Nyhetsbrev 20 – 2010-02-24

¥ Nyhetsbrev 19 – 2009-11-16

¥ Nyhetsbrev 18 – 2009-05-04

¥ Nyhetsbrev 17 – 2008-11-11

¥ Nyhetsbrev 16 – 2008-06-16

¥ Nyhetsbrev 15 – 2008-03-24

¥ Nyhetsbrev 14 – 2007-11-29

¥ Nyhetsbrev 13 – 2007-08-12

¥ Nyhetsbrev 12 – 2007-03-06

¥ Nyhetsbrev 11 – 2006-11-27

¥ Nyhetsbrev 10 – 2006-08-24

¥ Nyhetsbrev 9 – 2006-06-18

¥ Nyhetsbrev 8 – 2006-05-06

¥ Nyhetsbrev 7 – 2006-01-19

¥ Nyhetsbrev 6 – 2005-11-24

¥ Nyhetsbrev 5 – 2005-05-25

¥ Nyhetsbrev 4 – 2004-11-02

¥ Nyhetsbrev 3 – 2003-11-30

¥ Nyhetsbrev 2 – 2002-11-29

¥ Nyhetsbrev 1 – 2002-08-11

(L – lŠnsmansŠttlingarna, V – VŒthultsstammen, S – Simonsstammen)

 

Nyhetsbrev 40

Nyhetsbrevet utsŠnt 2020-05-11

ALF HENRIKSON OCH K-G BERGSTR…M TILLH…R SL€KTEN

Till den lŒnga listan šver vŠlkŠnda medlemmar av LŒngarydsslŠkten kan nu fogas fšrfattaren Alf Henrikson (bCa bfB A), fšdd 1905 i Huskvarna och dšd 1995. Han var barnbarnsbarn till Christina Johansdotter (bCa b), vars šde tidigare var okŠnt men vars Šttlingar nyligen har kunnat kartlŠggas. Dessutom kan vi nu meddela att journalisten K-G Bergstršm (f 1945, gift med V-BDb CAH CAc), kŠnd frŒn SVT och Expressen, Šr ingift i LŒngarydsslŠkten.

TRE SL€KTINGAR BLAND SVERIGES 20 €LDSTA

Inte mindre Šn tre medlemmar av LŒngarydsslŠkten Šr nu šver 107 Œr. I vŒrt fšrra nyhetsbrev skrev vi om Ingrid Johansson f Rydin (V-BDD ECa bb) i BorŒs. Hon fyllde 108 Œr den 20 januari 2020 och Šr nu Sveriges sjŠtte Šldsta person i livet.

Eira Grimstam f Carlsson (Cbb DcB Ac) i Nšdinge i Ale kommun fyller 108 Œr den 29 juni 2020. Hon Šr nŠst Šldst i LŒngarydsslŠkten och nummer tolv i Sverige. Bilden hŠr pŒ henne togs i julas. BŒde Ingrid och Eira Šr bonddšttrar frŒn Kind. Eira Šr fšdd i Sjštofta socken, men frŒn vigseln med Thure Grimstam 1945 tills hon blev Šnka 1992 bodde hon i Oskarstršm i Halland. Hon har tvŒ dšttrar, fem barnbarn och sju barnbarnsbarn.

Sveriges nittonde Šldsta person i livet och LŒngarydsslŠktens tredje Šldsta genom tiderna Šr 107-Œriga Lillemor Fagerlind-NilŽhn (dgb AfA f) i Lund, fšdd den 18 november 1912.

Ingifte Bror Larsson i Vallda utanfšr Kungsbacka fšddes den 25 juli 1914 och Šr alltsŒ 105 Œr gammal. Han var frŒn 1939 till 1943 gift med Eva f Persson (S-acb eHc bCh) och Šr Sveriges fjŠrde Šldsta man i livet.

PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta. Hela 21 av Šttlingarna i livet, och dŠrtill 13 ingifta, har fyllt 100 Œr.

…VER HUNDRA €TTLINGAR I LIVSTIDEN

Kai Serholt i Horred i Marks kommun (f 1942, S-acb egc FFg AA) har tillsammans med sin hustru Laila 11 barn, 51 barnbarn och 46 barnbarnsbarn. Det totala antalet Šttlingar till makarna Šr dŠrmed 108, vilket Šr mer Šn nŒgon annan nu levande slŠkting har.

Anna Petersdotter i Anderstorp (1815-1915, Cbb De), som var LŒngarydsslŠktens fšrsta hundraŒring, fick minst 151 Šttlingar under sin livstid. NŠr hon avled hade hon fŒtt 9 barn, 61 barnbarn och Œtminstone 81 barnbarnsbarn. Eftersom ett barn och flera barnbarn till Anna emigrerade till Amerika och dŠrefter inte har kartlagts var det verkliga antalet Šttlingar troligen Šnnu hšgre.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 39

Nyhetsbrevet utsŠnt 2019-01-21

€LDSTA SL€KTINGEN NGONSIN HAR FYLLT 107 R

Den Šldsta medlemmen av LŒngarydsslŠkten genom tiderna Šr sedan den 20 december 2018 Ingrid Johansson f Rydin (V-BDD ECa bb). Hon fšddes den 20 januari 1912 och har alltsŒ precis fyllt 107 Œr. Bara 25 personer i Sverige Šr Šldre Šn Ingrid. Hon Šr bonddotter frŒn Mossebo i Kind och har bott i BorŒs sedan 1950, dŠr hon varit textilarbetare. Hon gifte sig med Gideon Johansson 1957 och blev Šnka 1981. Ingrid har inga barn men flera syskonbarn och med dem firade hon i sšndags sin 107-Œrsdag, dŒ ocksŒ bilden hŠr intill togs. Hennes anhšriga meddelar att Ingrid Šr ganska pigg och fortfarande bor kvar i sin lŠgenhet med viss hjŠlp av hemtjŠnsten.

FLERA HUNDRARINGAR I SL€KTEN

Den 11 oktober 2018 avled Gunhild Svensson i Bredaryd (V-cbA EdF ada), 100 Œr gammal. Nu Šr 15 av Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar minst 100 Œr efter att fšljande nyligen nŒtt den Œldern: Febe Johansson i Falkenberg (bad ebA da) fyllde 100 Œr den 8 augusti 2018, Asta Johansson i Hyltebruk (daG ebc ad:2) den 6 december, Kersti Bengtsson i Halmstad (FbB CcB da) den 27 december samt Ingrid Karlgren i Lidingš (S-acb dca Adc b) den 30 december. Dessutom fyller Per-Olof Persson i Djursholm (dcg fEC D) 100 Œr den 26 januari 2019 och Marianne Neuman i SŠvedalen (S-BcA fBb BJb) blir 100 den 27 februari.

PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

SYSKONEN MED ST…RST LDERSSKILLNAD

NŒgra av LŒngarydsslŠktens syskonskaror utmŠrker sig fšr sina lŒnga tidsavstŒnd mellan syskonen. Den stšrsta Œldersskillnaden mellan syskon med gemensam far Šr hela 55 Œr. Jšns Andersson (1706-1789) fick sitt fšrsta barn med sin fšrsta hustru 1730. Sista barnet med andra hustrun Bengta Nilsdotter (Hc, 1742-1787) fšddes 1785, dŒ Jšns var 79 Œr gammal. Yngsta barnet Anna Lena blev fšrŠldralšs redan som treŒring.

I slŠkten finns ocksŒ en syskonskara med en Šnnu levande gemensam mor dŠr Œldersskillnaden Šr 30 Œr. Modern var 17 respektive 47 Œr nŠr hon fšdde sitt Šldsta och yngsta barn. Ett annat exempel i LŒngarydsslŠkten Šr ett nu avlidet fšrŠldrapar som fick tvŒ gemensamma barn, fšdda 1943 och 1970, alltsŒ med 27 Œrs mellanrum, vilket Šr det stšrsta avstŒndet mellan tvŒ helsyskon utan mellanvarande syskon.

SL€KTINGAR I RIKSDAGEN

Efter det senaste riksdagsvalet har fyra medlemmar av LŒngarydsslŠkten blivit valda till riksdagsledamšter, vilket Šr en škning frŒn en ledamot efter fšregŒende val. De fyra Šr moderaten Ann-Britt sebol (aDh Cia daa och V-DFF AdC dDa:2), socialdemokraterna Clas-Gšran Carlsson (gift med daa CDa cbA a) och Mats Wiking (gift med dhC eeI AAa) samt miljšpartisten Elisabeth Falkhaven (gift med dcg DCd HA). I den nyligen tilltrŠdda regeringen finns ingen frŒn vŒr slŠkt, men fem tidigare ministrar tillhšr LŒngarydsslŠkten.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 38

Nyhetsbrevet utsŠnt 2018-04-14

LNGA OCH KORTA €KTENSKAP I SL€KTEN

En del av de mŒnga medlemmarna av LŒngarydsslŠkten har haft anmŠrkningsvŠrda livsšden. SlŠktens mest lŒngvariga Šktenskap hade Sture Magnusson (daC Dgb C, 1900-2000) och hans hustru Agda f Johansson (1902-1999) i Veinge. De gifte sig 1922 och nŠr Agda avled hade Šktenskapet pŒ tre dagar nŠr varat i 77 Œr. TyvŠrr finns det ocksŒ exempel pŒ motsatsen. Sex olika Šktenskap inom LŒngarydsslŠkten har varat i endast 10 dagar eller mindre. I ett av fallen avled mannen till och med samma dag som vigseln Šgde rum.

Lisa Rudhag (1904-1994) var gift med Nils Nilsson (HBc DBB E, 1902-1925) i ett Œr innan hon blev Šnka som 21-Œring. Parets andra barn fšddes 8 mŒnader efter Nils bortgŒng. Lisa levde sedan som Šnka resten av livet i 69 Œr.

Fem kvinnor inom slŠkten gifte sig redan som 15-Œringar, alla under 1700- eller 1800-talet. Allra yngst var Kerstin Bengtsdotter (1750-1767), som var 15 Œr och 4 veckor nŠr hon blev gift med Jacob Jšnsson (CE, 1743-1783). Hon avled sorgligt nog i barnsŠng endast 16 Œr gammal.

TUSENTALS LNGARYDSSL€KTINGAR €R KUNGA€TTLINGAR

Det Šr vŠlkŠnt att en stor del av LŒngaryds invŒnare Šr medlemmar av LŒngarydsslŠkten. Men mŒnga i sŒvŠl bygden som slŠkten tillhšr ocksŒ Sveriges kungaslŠkt, som utgŒr frŒn den svenska arvmonarkins grundare Gustav Vasa.

Vid sidan av LŒngarydsslŠkten har Per Andersson under mer Šn 40 Œr roat sig med att kartlŠgga den kungliga slŠkten, som nu ska redovisas i ett bokverk. Antalet dokumenterade slŠktmedlemmar Šr hittills omkring 250 000 inklusive makar och sambor, fšrdelade pŒ 20 generationer. De nu levande Šttlingarna hŠrstammar frŒn Œtta av Gustav Vasas elva barn. Carl XVI Gustaf stammar frŒn honom pŒ 91 olika sŠtt. LŒngarydsŠttlingar finns efter barnen Erik XIV, Johan III, hertig Magnus och prinsessan Sofia.

Mer att lŠsa om kungaslŠkten finns pŒ hemsidan slekt.se. De familjer som tillhšr kungaslŠkten fŒr inom de nŠrmaste veckorna med posten, i normalfallet till den Šldsta familjemedlemmen, ett utdrag av slŠktuppgifterna, pŒ liknande sŠtt som skickades infšr utgivningen av bokverket om LŒngarydsslŠkten.

SL€KTENS €LDSTA

€ldst i livet inom LŒngarydsslŠkten Šr 106-Œriga Ingrid Johansson i BorŒs (V-BDD ECa bb). Den 18 augusti 2017 avled Gunvor SandŽn i Burseryd (S-Bcc gDB cea:2), 103 Œr gammal. 102-Œriga Gunvor Gustavsson i Gšteborg (dhC eefg) avled den 15 oktober 2017. Georg Lšfving i Gšteborg (FaF LcA A) avled den 28 januari 2018 och blev 100 Œr. Denna vŒr fŒr slŠkten tre nya 100-Œringar: Gunhild Svensson i Bredaryd (V-cbA EdF ada) den 5 april, Ann-MargareteGustafsson i Alicante i Spanien (Hfb FGb a) den 6 maj och Maj-Britt Hšjerdal i Sigtuna (S-BcB dAc BBa a) den 24 maj. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

F…REL€SNING I SK…VDE OM LNGARYDSSL€KTEN

MŒndagen den 23 april klockan 19 arrangerar Skšvde slŠktforskarfšrening en sammankomst dit Johan Lindhardt Šr inbjuden att berŠtta om LŒngarydsslŠkten. Mer information pŒ arrangšrens hemsida.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 37

Nyhetsbrevet utsŠnt 2017-08-20

N€RKONTAKT MED SL€KTENS STAMMODER

Det finns en Šttling i livet till LŒngarydsslŠktens stammoder, lŠnsmanshustrun Ingrid Nilsdotter i LŒngaryd (1676-1753), som har en relation till henne med bara tvŒ fšrmedlande personer mellan dem. 97-Œriga Rut Kristoffersson, fšdd Johansson, boende i Jšnkšping (bad acB cbd), fšddes i februari 1920, nŠr hennes mormors far fortfarande levde. Han hette Nils Johan Svensson (1836-1920, bad acB) och var bonde i Gunnhult i VrŒ socken. Han i sin tur var ett Œr gammal nŠr hans mormors mor Kerstin Persdotter (1752-1837, bad) avled. Hon var bondhustru i BŠlshult i LŒngaryd och fšddes nŠr hennes mormors mor, stammodern Ingrid Nilsdotter, Šnnu var i livet. Ingrid har mer Šn 150 000 efterkommande. En av dessa, Šnnu i livet, kan alltsŒ ha trŠffat en anfader, som har trŠffat en anmoder, som har trŠffat stammodern, fšdd fšr 341 Œr sedan.

F…REL€SNING I HALMSTAD OM LNGARYDSSL€KTEN

Sšndagen den 27 augusti klockan 10 fšrelŠser Johan Lindhardt om LŒngarydsslŠkten i Halmstad Arena. Han berŠttar dŒ om arbetet med att utforska slŠkten och resonerar kring hur tvŒ personer kan bli till ett par hundra tusen pŒ bara drygt 300 Œr. Det sker inom ramen fšr de svenska SlŠktforskardagarna som i Œr Šger rum i Halmstad. MŠssan Šr šppen fšr allmŠnheten med ett hundratal utstŠllare och ett digert fšrelŠsningsprogram. Bland švriga fšrelŠsare mŠrks historikern Dick Harrison, som ocksŒ Šr medlem av LŒngarydsslŠkten. Mer information finns pŒ sfd2017.se.

LŒngaryd – VŠrldens slŠktbygd kommer att vara en av utstŠllarna pŒ SlŠktforskardagarna. DŠr kan man till sjŠlvkostnadspris kšpa prylar med LŒngarydsslŠktens vapen och dŠr sŠljs de fŒ kvarvarande bšckerna om LŒngarydsslŠkten (band 3 och 4) fšr 50 kronor per styck, som gŒr oavkortat till LŒngaryds hembygdsfšrening. €ven hembygdsbšcker samt gŒrds- och torpinventeringar frŒn LŒngaryd finns att ta del av.

FEM GENERATIONER I LIVET

TvŒ av vŒra slŠktingar kan glŠdja sig Œt inte mindre Šn fem barnbarns barnbarn vardera med fem generationer i livet samtidigt: 85-Œriga Margit HolmŽn i Mariestad (CGa aCB Cc) och 92-Œriga Anna-Lisa Larsson i Varberg (V-cEa FcF Bcb). NŒgra nu avlidna medlemmar av LŒngarydsslŠkten har haft Šnnu fler barnbarns barnbarn. Allra flest hade IrŽne Boman i BorŒs (1922-2015, V-DFF cHa Ie) med tolv barnbarns barnbarn nŠr hon avled. €nnu finns det inget exempel i slŠkten pŒ sex samtida generationer, men det finns en teoretisk mšjlighet att sŒ skulle kunna bli fallet om ett antal Œr.

SL€KTENS €LDSTA

Ingrid Johansson i BorŒs (V-BDD ECa bb) Šr Šldst i slŠkten, fšljd av Eira Grimstam i Nšdinge (Cbb DcB Ac), bŒda 105 Œr. Tre av LŒngarydsslŠktens Šldsta Šttlingar har avlidit i Œr: Ruth Brorsson i Ljungby (V-cbA DdA hfa) den 2 juni, 103 Œr gammal, Karl Jšnsson i Unnaryd (bad acF cC) den 6 april, 102 Œr, och Folke Jarl i (Cbb Dba bcE) den 15 maj, en dag innan han skulle fyllt 101 Œr. Georg Lšfving i Gšteborg (FaF LcA A) fyllde 100 Œr den 3 maj 2017 och Astrid Zachrisson i Tšlš (S-BcB dGd cDa) blev 100 Œr den 26 juli. SlŠktens Šldsta ingifta, Ida Ander i N¾rum, Danmark (Šnka efter Fae Bab aB), avled 23 januari 2017, 105 Œr gammal. Sammanlagt finns det nu 13 Šttlingar och 10 ingifta som Šr minst 100 Œr gamla. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 36

Nyhetsbrevet utsŠnt 2017-02-26

LNGARYDSSL€KTEN TAR …VER SVERIGE

LŒngarydsslŠkten fšrdubblas varje generation. Det Šr en fšljd av att antalet barn som fšds i en ny generation Šr ungefŠr tvŒ gŒnger sŒ stort som i den fšregŒende. PŒ 1930-talet var 0,7 procent av dem som fšddes i Sverige medlemmar av LŒngarydsslŠkten. PŒ 1960-talet hade andelen fšrdubblats och vid millennieskiftet hade vi fšrdubblats Šnnu en gŒng. I dag Šr uppskattningsvis drygt 3 procent av de nyfšdda i Sverige slŠktmedlemmar. Om škningen fortsŠtter i samma takt Šr var fjŠrde svensk som fšds om 100 Œr Šttling till nŒgon av LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar. Och om 200 Œr Šr i sŒ fall nŠstan alla svenskar medlemmar av vŒr slŠkt. Ingen av oss lŠr fŒ veta om denna fšrutsŠgelse kommer att besannas, men vi kan i alla fall vara sŠkra pŒ att vi kommer att omfatta en allt stšrre del av Sveriges befolkning. Antalet slŠktmedlemmar som redovisas i det Œren 2006–2014 utgivna sexbandsverket om slŠkten Šr 254 000. DŠrefter berŠknas omkring 25 000 nya Šttlingar ha fštts.

SL€KTENS €LDSTA

Malva Fogelberg i Stockholm (aCf dcB Da), som var slŠktens Šldsta levande Šttling, avled den 21 september 2016. Hon var fšdd den 23 april 1911 och blev alltsŒ 105 Œr. Tora Lund i €tran (V-DFF cBc ag) avled den 1 december 2016, 102 Œr, Kerstin Olsson i Gislaved (V-BDb CAi ga) den 13 juli 2016, 100 Œr, och Lennart Svensson i TŠvelsŒs (V-BDE cfG dA:2) den 31 december 2016, Šven han 100 Œr. €ldst i livet Šr nu Ingrid Johansson i BorŒs (V-BDD ECa bb), som den 20 januari 2017 firade sin 105-Œrsdag i nŠrvaro av sina nŠrmaste. Elsa Winbladh i Halmstad (V-caA FaD He) fyllde 100 Œr den 26 november 2016 och Gurli Blomqvist i Nybro (dcE ccA Db) blir 100 Œr den 13 mars 2017. SlŠktens Šldsta ingifta, Ingrid Cardell i Karlskrona (baE DEh A-g), fšdd den 6 mars 1910, avled den 15 juli 2016, 106 Œr gammal. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

SL€KTFORSKARDAGARNA I HALMSTAD

Sveriges stšrsta Œrliga slŠktforskarhŠndelse – SlŠktforskardagarna – kommer i Œr att Šga rum den 26 och 27 augusti i Halmstad, alltsŒ den plats dŠr det bor flest medlemmar av LŒngarydsslŠkten (i dag omkring 18 000 personer eller var femte invŒnare). I Halmstad Arena anordnas dŒ en mŠssa som Šr šppen fšr allmŠnheten med ett hundratal utstŠllare och ett digert fšrelŠsningsprogram. En av fšrelŠsarna Šr Johan Lindhardt, som berŠttar om LŒngarydsslŠkten sšndagen den 27 augusti klockan 10. Han beskriver dŒ hur arbetet med att utforska slŠkten har gŒtt till och resonerar kring hur tvŒ personer kan bli till ett par hundra tusen pŒ mindre Šn 400 Œr.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 35

Nyhetsbrevet utsŠnt 2016-06-13

LNGARYDS KYRKA FYLLER 200 R

Den 21 augusti 1816 invigdes LŒngaryds kyrka som fortfarande stŒr pŒ sin plats. Detta 200-Œrsjubileum uppmŠrksammas i dagarna tvŒ. Lšrdagen den 20 augusti 2016 Šr kyrkan och Tiondeboden šppna klockan 14-18 med utstŠllning, guidning och kaffeservering. SjŠlva 200-Œrsdagen sšndagen den 21 augusti firas klockan 18 genom folkmusikmŠssan ÓI vŠlsignan och fršjdÓ med mycket sŒng, musik och dans.

SL€KTENS €LDSTA

Flera medlemmar av LŒngarydsslŠkten har fyllt 100 Œr den senaste tiden: Vega Nyman i SmŒlandsstenar (V-BDA CDB aAc:2) den 3 december 2015, Dagmar Karlsson i Hyltebruk (Fea CaG cb) den 26 april 2016, Elvira Nilsson i Halmstad (Hfb Acc g) den 11 maj och Folke Jarl i Ambjšrnarp (Cbb Dba bcE) den 16 maj. Lennart Svensson i TŠvelsŒs (V-BDE cfG dA:2) blir 100 Œr den 7 juli 2016. Hela 15 Šttlingar till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar Šr nu šver 100 Œr.

€ldst i livet bland Šttlingarna Šr 105-Œriga Malva Fogelberg i Stockholm (aCf dcB Da), fšdd den 23 april 1911. Hon Šr nu den nŠst Šldsta Šttlingen genom tiderna. €ldst av de ingifta i dag Šr 106-Œriga Ingrid Cardell i Karlskrona (baE DEh A-g), fšdd den 6 mars 1910. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

SL€KTHISTORISK BUSSTUR I LNGARYD DEN 27 AUGUSTI

Fšreningssammanslutningen LŒngaryd-Landeryd i Samverkan anordnar lšrdagen den 27 augusti guidade rundfŠrder med buss till olika platser med slŠktanknytning i den nordšstra delen av LŒngaryds socken, med dramatiseringar i tidsenliga klŠder av episoder ur LŒngarydsslŠktens historia. Deltagarna fŒr mšta klockare, halvtroll, lšnnbrŠnnare, kloka gubbar och helt vanligt folk med skiftande levnadsšden som levt och verkat i bygden.

Om man vill vara sŠker pŒ en plats i bussarna (det finns tvŒ turer med vardera 50 platser) sŒ kan man anmŠla sig pŒ fšrhand till Birgitta HolmŽn, per e-post eller telefon. Annars Šr man vŠlkommen till LŒngaryds kyrka i god tid fšre klockan 10 respektive 14 dŒ bussen utgŒr dŠrifrŒn. Priset fšr bussturen med visningar Šr 150 kr och dŒ ingŒr fika.

GAMMALDAGS MARKNAD I LNGARYD DEN 28 AUGUSTI

Sšndagen den 28 augusti klockan 10-15 hŒlls traditionsenligt gammaldags marknad i LŒngaryd pŒ den gamla anrika marknadsplatsen i Gassljunga. Det blir i Œr inte nŒgot sŠrskilt arrangemang fšr LŒngarydsslŠktens medlemmar, och Per Andersson och Johan Lindhardt har tyvŠrr inte mšjlighet att vara dŠr. Men sŠkerligen ŒtervŠnder mŒnga slŠktingar till LŒngaryd denna marknadsdag. Ett sŠrskilt tŠlt kommer att finnas dŠr de som ingŒr i slŠkten kan trŠffa varandra under enkla former. DŠr kan man ocksŒ ta del av hembygdsfšreningens torp- och gŒrdsinventeringar, annan litteratur frŒn bygden samt foton och tidningsklipp frŒn gamla tider.

I marknadsboden tillhandahŒller vŒr slŠkting Inga Svensson mŠrken och andra fšremŒl med LŒngarydsslŠktens slŠktvapen till sjŠlvkostnadspris (rockslagsmŠrken/pins, fasadflaggor, bildekaler, t-shirts, broderade mŠrken, manschettknappar, slipsnŒlar, servetter m m). Bilder pŒ alla prylar finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

VANDRINGSLED I VRA F…RF€DERS BYGD

I den šstra delen av LŒngaryds socken finns LŠnsmansleden, en 5,7 km lŒng vandrings- och cykelled, uppkallad efter LŒngarydsslŠktens centralfigur lŠnsman Anders Jšnsson. Leden Šr markerad med pilar och nummerstoplar i gult. En karta med lite historia om platserna man passerar finns att hŠmta i sŠrskilda postlŒdor i Hšljeryd och i Ekhult, ledens bŒda alternativa startplatser.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 34

Nyhetsbrevet utsŠnt 2015-05-13

LNGARYDSSL€KTEN H€RSTAMMAR FRN …STAFRIKA

Med hjŠlp av historiska kŠllor som dombšcker, mantalslŠngder och kyrkbšcker har vŒr slŠkt kunnat spŒras ett halvt Œrtusende tillbaka, till 1500-talet. Nu ger den senaste DNA-tekniken oss mšjlighet att fŒ kunskap om vŒrt ursprung Šnnu mycket tidigare, ja Šnda tillbaka till den ÓEvaÓ som forskarna ringat in som den kvinna vi alla nutida mŠnniskor hŠrstammar ifrŒn. Hon levde fšr uppskattningsvis 120 000 Œr sedan och mŠnniskans ursprung lokaliseras till šstra Afrika kring ekvatorn.

Genom att en av vŒra slŠktingar, Eva Pettersson (bad aeb aac a), har genomfšrt ett DNA-test har vi nu fŒtt den intressanta kunskapen om hur stammodern Bšrta i VŒthult och hennes dotter Ingrid Nilsdotter (lŠnsman Anders Jšnssons hustru) hŠrstammar frŒn ur-ÓEvaÓ. Nutida Eva Šr nŠmligen Šttling pŒ obruten kvinnolinje till Bšrta och Ingrid och har dŠrmed samma mitokondrie-DNA, vilket Šrvs ofšrŠndrat frŒn mor till barn.

De bŒda anmšdrarna tillhšrde den haplogrupp (dvs slŠktgren pŒ mŠnniskans gemensamma slŠkttrŠd) som kallas K2b1a1. DŠrigenom fŒr vi en god, om Šn grovhuggen, bild av hur vŒr slŠkt pŒ kvinnolinjen tagit sig frŒn …stafrika till LŒngaryd. Resan har gŒtt via Sudan, Egypten, Israel, Syrien, šstra Turkiet, šster om Svarta Havet till Ukraina, dŠr vŒra fšrmšdrar fanns fšr 25 000 Œr sedan. I takt med att fler mŠnniskor i vŠrlden DNA-testar sig kan vi fšrvŠnta att fŒ en mer detaljerad uppfattning om hur vŒr linje sedan tog sig vidare genom Europa upp till Norden.

Finns det fler slŠktingar som gjort ett DNA-test? Hšr gŠrna av er sŒ ska vi fortsŠtta att lŠgga det pussel som berŠttar alltmer om vŒrt ursprung. Fšrutom test av rena kvinnolinjen (mtDNA) finns motsvarande fšr obruten manslinje (yDNA), som tar sikte pŒ y-kromosomen som bara finns hos mŠn och Šrvs frŒn far till son. En liten skara manslinjeŠttlingar till stamfŠderna fšr LŒngarydsslŠktens olika stammar finns fortfarande. De kŠnnetecknas i slŠktbšckerna av att ha enbart versaler i sina bokstavsbeteckningar. Det finns ocksŒ en tredje typ av test, som indikerar slŠktskap pŒ alla olika hŒll (autosomalt DNA). Detta Šr mšjligt fšr alla att genomfšra och ger trŠffar mot andra slŠktingar pŒ olika avstŒnd, bŒde pŒ fŠderne och mšderne. BŒde Per Andersson och Johan Lindhardt har gjort detta test.

NYA BARNBARN TILL STAMFADERN UPPT€CKTA

LŠnsman Anders Jšnssons farfar var nŠmndemannen Anders Svensson (dšd 1662) i byn Hšljeryd i LŒngaryds socken, den Šldsta kŠnda stamfadern pŒ manslinjen. VŒr allra senaste forskning visar nu att han hade tvŒ tidigare okŠnda barnbarn, bŒda sšner till hans son Sven Andersson (dšd 1687), som var bonde i Sšdra Ekeryd i LŒngaryd. I Svens fšrsta Šktenskap med Kerstin Svensdotter fšddes sonen Anders Svensson den yngre (ca 1666–1719), bonde i Sšdra Ekeryd. Dombšckerna avslšjar att denne erkŠnde att han hade haft intimt umgŠnge med en soldathustru Œr 1701. De var bŒda gifta pŒ var sitt hŒll och dŠrmed skyldiga till vad lagen kallade Ódubbelt horÓ, ett brott fšr vilket man oftast dšmdes till dšden. De bŒda flydde till Danmark fšr att undgŒ straff. Anders kom dock senare tillbaka och Œterfšrenades med sin hustru. Hon bšnfšll infšr rŠtten att han skulle benŒdas, vilket bidrog till att han slapp dšdsstraff.

Halvbror till Anders Svensson den yngre var Sven Svensson (1680–1766), bonde i Borgen i LŒngaryd och son till Sven Andersson och hans andra hustru Elin Svensdotter. BŒda halvbršderna har en hel del Šttlingar som kan fšljas till nutid. En sondotter till Anders Svensson var Ingegerd MŒnsdotter (1730–1800), som gifte sig med sin fyrmŠnning, lŠnsman Anders Jšnssons dotterson Johan Andersson (aD). Alla de omkring 20 000 Šttlingarna (redovisade i slŠktboksverkets band ett) till dessa makar hŠrstammar alltsŒ pŒ minst tvŒ sŠtt frŒn stamfadern Anders Svensson den Šldre.

SL€KTENS €LDSTA

Den Šldsta levande Šttlingen, Johan Berntsson i Varberg (S-BcB gAa aDA) avled den 28 januari 2015. Han var fšdd den 1 november 1910 och blev alltsŒ 104 Œr. Bengt Bartilsson i Mšlndal (FbC mea aD:2) gick bort den 14 januari 2015, 102 Œr gammal. MŠrta Andersson i Figeholm (V-BGA aAb bGa) avled den 14 mars 2015, 100 Œr fyllda. Gunvor Gustavsson i Gšteborg (dhC eef g) blir 100 Œr den 14 juni 2015, Kerstin Olsson i Gislaved (V-BDb CAi ga) den 9 augusti och MŠrta Josefsson i Anderstorp (V-BDD aaB aCb) den 19 september. €ldst i livet bland Šttlingarna Šr nu 104-Œriga Malva Fogelberg i Stockholm (aCf dcB Da), fšdd den 23 april 1911. €ldst av de ingifta Šr 105-Œriga Ingrid Cardell i Karlskrona (baE DEh A-g), fšdd den 6 mars 1910. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver alla Šttlingar i livet fšdda 1920 eller tidigare.

SL€KTHISTORISK BUSSTUR I LNGARYD DEN 5 SEPTEMBER

NŒgot nytt slŠktmšte finns inte planerat, men fšreningssammanslutningen LŒngaryd-Landeryd i Samverkan anordnar lšrdagen den 5 september guidade rundfŠrder med buss till olika platser med slŠktanknytning i LŒngarydsbygden, med dramatiseringar i tidsenliga klŠder av episoder ur LŒngarydsslŠktens historia. Under resan besšks ocksŒ Nyarps bygdegŒrd med en ny utstŠllning om LŒngaryds historia och LŒngarydsslŠkten. (Bussturerna Šr en del av programmet vid tŒgdagarna i Landeryd den 5–6 september dŒ det ocksŒ hŠnder en del annat i LŒngarydsbygden)

Om man vill vara sŠker pŒ en plats i bussarna (det finns tvŒ turer med vardera 50 platser) sŒ kan man anmŠla sig pŒ fšrhand till Birgitta HolmŽn, per e-post eller telefon. Annars Šr man vŠlkommen till Landeryd klockan 10 respektive 14 dŒ bussen utgŒr frŒn kyrkan dŠr (alltsŒ inte LŒngaryds kyrka). Priset fšr bussturen med visningar Šr 150 kr (50 kr fšr barn under 15 Œr), vari ingŒr kaffe/saft och vŒfflor efter turen. Intill start- och slutpunkten finns ocksŒ en samlingsplats i ett tŠlt med slŠktvapenflaggan hissad, dŠr representanter fšr hembygdsfšreningen finns, fšrbestŠllda bussbiljetter kan hŠmtas och slŠktingar kan mštas.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

MŠrken och andra fšremŒl med slŠktvapnet tillhandahŒlls till sjŠlvkostnadspris av vŒr slŠkting Inga Svensson i Norra Nissaryd, LŒngaryd. Fšljande finns att tillgŒ: rockslagsmŠrken/pins, fasadflaggor, bildekaler, t-shirts, broderade mŠrken, manschettknappar, slipsnŒlar och servetter. Bilder pŒ alla finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

VŠlkommen att kontakta Inga pŒ telefon eller per e-post, om du planerar att ha vŠgarna fšrbi LŒngaryd eller vill bestŠlla slŠktvapenprylar att skickas per post.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 33

Nyhetsbrevet utsŠnt 2014-12-09

SL€KTEN MINSKAR I RIKSDAGEN OCH REGERINGEN

Fšre hšstens val var hela nio riksdagsledamšter medlemmar av LŒngarydsslŠkten. En fŠrsk genomgŒng visar att vi nu efter valet endast har en riksdagsledamot i slŠkten, moderaten Michael Svensson frŒn Falkenberg (S-acb eCE eFC aA). FrŒn att ocksŒ ha varit vŠlrepresenterad i den gamla regeringen med sjufaldiga Šttlingen Anna-Karin Hatt samt Mikael Odenberg har slŠkten ingen medlem i den nya. Hur slŠktens representation blir efter extravalet i mars ŒterstŒr att se.

NYA SL€KTBOKEN SLUTSLD OCH ENDAST 10 KVAR AV BAND 1–5

Det nya sjŠtte bandet i bokverket om LŒngarydsslŠkten Šr slutsŒlt. Den som Šr intresserad av boken Šr dock vŠlkommen att hšra av sig, ifall det mot fšrmodan skulle dyka upp nŒgra ŒterstŒende exemplar. Vi har en vŠntelista enligt vilken intresserade slŠktingar kommer att fŒ tilldelning av eventuellt kvarvarande bšcker i tur och ordning.

Fšr den som šnskar fŒ en komplett bild av hela LŒngarydsslŠkten finns det ett mycket litet antal exemplar kvar av de tidigare utgivna band 1–5. Priset Šr 500 kronor fšr delarna 1–4 tillsammans och 495 kronor fšr den nŠrmare tusensidiga del 5. Dessa bšcker kan antingen skickas per post eller hŠmtas i LŒngaryd eller i Helsingborg, om man vill spara portot. BokbestŠllningar kan gšras per e-post eller telefon.

SL€KTENS €LDSTA

102-Œriga Margit Pivirotto i USA (aBc GDb Ha) avled den 1 september 2014. Inga Carlsson i Halmstad (dcH ccB be) gick bort den 29 augusti 2014, Šven hon 102 Œr gammal. TvŒ dagar senare avled Aina Kristoffersson i Nacka (aDD cBE db:2), 100 Œr gammal. MŠrta Andersson i Figeholm (V-BGA aAb bGa) fyllde 100 Œr den 21 augusti, Karl Jšnsson i Unnaryd (bad acF cC) blev 100 Œr den 18 oktober och Britta Johansson i Vaggeryd (baE bBC aa) fyller 100 Œr den 27 januari 2015. €ldst bland Šttlingarna Šr 104-Œrige Johan Berntsson i Varberg (S-BcB gAa aDA), fšdd den 1 november 1910. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng lista šver alla Šttlingar fšdda 1919 eller tidigare.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 32

Nyhetsbrevet utsŠnt 2014-08-19

NU €R VI 254 000 SL€KTINGAR

NŠr nu arbetet med del 6 i bokverket om LŒngarydsslŠkten Šr slutfšrt stŒr det klart att vŒr slŠkt omfattar 254 000 personer. I dag lever 190 000 av dessa. 45 000 nya slŠktingar har tillfšrts genom det sjŠtte bokbandet. Halmstad Šr den kommun som befolkas av flest slŠktmedlemmar, 17 500. Det innebŠr att 19 procent av invŒnarna tillhšr LŒngarydsslŠkten. Hylte kommun har fortfarande stšrst andel slŠktingar (nu 45 procent), fšljt av Gislaveds kommun (30 procent), medan Falkenbergs kommun pŒ tredje plats stŒr fšr den stšrsta škningen. 9 300 slŠktingar, dvs 23 procent av befolkningen, Šr nu bosatta dŠr. PŒ slŠktens hemsida finns nya uppgifter om antalet slŠktingar i alla Sveriges kommuner.

V€LKOMMEN TILL SL€KTSAMLING I LNGARYD 31 AUGUSTI

Sšndagen den 31 augusti hŠlsas alla medlemmar av LŒngarydsslŠkten varmt vŠlkomna till LŒngaryd. Klockan 16 blir det slŠktsamling i kyrkan med musikgudstjŠnst och Per Andersson och Johan Lindhardt berŠttar om slŠktens historia.

Klockan 10–15 anordnar bygdens fšreningar, ÓLŒngaryd-Landeryd i SamverkanÓ, gammaldags marknad pŒ LŒngaryds gamla marknadsplats, en dryg kilometer sšder om kyrkan. DŠr kommer Per och Johan att finnas pŒ plats hela tiden fšr att lŠmna ut den nya slŠktboken.

Gratis parkering finns vid kyrkan. Parkering finns ocksŒ alldeles intill marknadsplatsen och kostar dŒ 40 kronor, som gŒr oavkortat till bygdens fšreningar.

Fšrutom utvalda knallar med hantverk, slšjd, blommor, matvaror, godis m m pŒ gammaldags tema blir det allehanda program under dagen. Det bšrjar med friluftsgudstjŠnst pŒ marknadsplatsen klockan 10 och sedan fšljer bland annat barnteater, allsŒng och musik av Hyltes blŒsorkester. Servering av kaffe, dricka, vŒfflor, varm korv, smšrgŒsar och nŒgon kall rŠtt.

BokutlŠmningen sker i ett tŠlt intill entrŽn till marknaden, bredvid den gamla marknadsboden. DŠr Šr ocksŒ vŒr slŠktflagga hissad och det blir en naturlig samlingsplats fšr de mŒnga slŠktingar som kommer till LŒngaryd denna dag.

I marknadsboden tillhandahŒller vŒr slŠkting Inga Svensson mŠrken och andra fšremŒl med LŒngarydsslŠktens slŠktvapen till sjŠlvkostnadspris (rockslagsmŠrken/pins, fasadflaggor, bildekaler, t-shirts, broderade mŠrken, manschettknappar, slipsnŒlar, servetter m m).

Kyrkan Šr ocksŒ šppen fšr besšk under hela dagen. Passa pŒ att se minnesstenen šver slŠktens stamfader lŠnsman Anders Jšnsson och hans hustru Ingrid Nilsdotter framfšr kyrkan.

ALLA SL€KTB…CKER P MARKNADEN

SlŠktingar som fšrhandsbestŠllt den nya slŠktboken, som Šr band nummer 6 i bokverket som redovisar hela LŒngarydsslŠkten, Šr alltsŒ vŠlkomna att hŠmta den pŒ marknaden mellan klockan 10 och 15.

Vi har tryckt ett litet antal utšver de fšrhandsbestŠllda och sŒ lŒngt de rŠcker kan de kšpas pŒ marknaden, fšr den hŠndelse nŒgon missat att bestŠlla. Priset Šr 495 kronor (760 sidor).

Fšr den som Šr intresserad av hela bilden av vŒr stora slŠkt med alla 254 000 kŠnda slŠktingar, finns ett fŒtal exemplar kvar av de švriga bokbanden. Enligt principen fšrst till kvarn kommer de att kunna kšpas pŒ marknaden. Band 1–4 kostar tillsammans 500 kronor (2 256 sidor) och band 5 kostar 495 kronor (928 sidor).

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 31 (L+V)

Nyhetsbrevet utsŠnt 2014-05-25 till LŒngarydsslŠktens lŠnsmansŠttlingar och slŠktingarna i VŒthultsstammen

V€LKOMMEN TILL SL€KTSAMLING I LNGARYDS KYRKA 31 AUGUSTI

Sšndagen den 31 augusti anordnar ÓLŒngaryd-Landeryd i SamverkanÓ, en sammanslutning av bygdens fšreningar, gammaldags marknad i LŒngaryd klockan 10–15 och klockan 16 blir det slŠktsamling i LŒngaryds kyrka med gudstjŠnst, musik och tillbakablick i slŠktens historia. Alla slŠktingar Šr varmt vŠlkomna. MŒnga har visat intresse fšr att delta och vi hoppas att det ska finnas plats i kyrkan till alla. Mer information finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

NYFUNNA K€NDISAR I SL€KTEN

Kretsen av kŠnda idrottsmŠn inom LŒngarydsslŠkten har utškats genom de senast utforskade slŠktgrenarna: rallyfšraren Erik Carlsson (ÓCarlsson pŒ taketÓ, fšdd 1929, S-acb cdC cAF B), roddaren och fanbŠraren vid OS 1984 i Los Angeles Hans Svensson (fšdd 1955, S-acb eCA ACc cAA), friidrottaren och femfaldiga svenska mŠstaren i maraton Anders Szalkai (fšdd 1970, S-Bcf CCB idA Ab-g), samt tennisspelaren Andreas Vinciguerra (fšdd 1981, S-acb cdb BBA EEb-g). Alla dessa Œterfinns i den nya slŠktbok som hŒller pŒ att fŠrdigstŠllas. €ven barnboksfšrfattaren och lŒtskrivaren MŒrten SandŽn (S-acb bbA cgd cc-g, fšdd 1962), som skrivit Petrinideckarna och lŒtar till flera kŠnda artister (bl a Alcazar, Darin och Charlotte Perrelli), finns med i den nya boken.

SL€KTENS €LDSTA

Fšr nŠrvarande Šr hela 22 medlemmar av LŒngarydsslŠkten (10 Šttlingar och 12 ingifta) 100 Œr eller Šldre. €ldst bland Šttlingarna Šr 103-Œrige Johan Berntsson i Varberg, fšdd den 1 november 1910. Han kommer att finnas med i den nya slŠktboken med beteckningen S-BcB gAa aDA. €nnu nŒgot Šldre Šr ingifta Ingrid Cardell i Karlskrona (baE DEh A-g), fšdd 6 mars 1910 och alltsŒ 104 Œr gammal. Aina Kristoffersson i Nacka (aDD cBE db:2) fyller 100 Œr den 12 juni. Den 20 juni uppnŒr Tora Lund i €tran (V-DFF cBc ag) samma Œlder. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

FORTFARANDE M…JLIGT ATT BEST€LLA NYA SL€KTBOKEN

€nnu en tid Šr det mšjligt att bestŠlla det sjŠtte bandet i bokverket om LŒngarydsslŠkten, enklast per e-post. Boken, som kommer att omfatta cirka 750 sidor med šver 45 000 nyfunna slŠktingar, Šr fŠrdigtryckt i slutet av augusti. Priset Šr 495 kronor. Den som vill spara portokostnaden pŒ 50 kronor kan hŠmta sin fšrhandsbestŠllda bok i LŒngaryd i samband med marknaden den 31 augusti. De bšcker som ska hŠmtas mŒste av praktiska skŠl vara betalda pŒ fšrhand senast den 1 augusti till plusgiro. Ange pŒ inbetalningen: namn, adress och gŠrna individbeteckning. Ta med en kopia av kvitto eller annat utdrag som visar betalningen och lŠmna i utbyte mot boken, som vi dŒ prickar av pŒ en lista šver inkomna betalningar.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 31 (S)

Nyhetsbrevet utsŠnt 2014-05-19 till slŠktingarna pŒ de nyutforskade grenarna i band 6

V€LKOMMEN I SL€KTEN!

Vi hŠlsar dig hjŠrtligt vŠlkommen som medlem av vŒr gemensamma LŒngarydsslŠkt, som omfattar mer Šn 200 000 efterkommande till bonden Simon i LŒngaryd, fšdd i bšrjan av 1500-talet. Flera tusen nyfunna slŠktingar har under vŒren fŒtt veta att de tillhšr LŒngarydsslŠkten genom de brev som vi sŠnt till alla nyfunna slŠktfamiljer.

TACK

Gensvaret pŒ vŒrt slŠktarbete har varit švervŠldigande. Alla vŠnliga brev, e-postmeddelanden och telefonsamtal har glatt oss mycket. Tack fšr all uppmuntran och alla vŠrdefulla kontakter!

€NNU FINNS TID ATT KOMPLETTERA SL€KTUPPGIFTER

Tacksamt har vi fŒtt svar pŒ vŒrt korrekturutskick frŒn tusentals slŠktingar. Arbetet med den nya boken hŒller nu pŒ att avslutas, men det finns fortfarande mšjlighet att fŒ med nya uppgifter i boken. Hšr gŠrna av dig om det under de nŠrmaste veckorna intrŠffar hŠndelser i slŠkten, till exempel att barn fšds. Vi tar tacksamt emot information per e-post. De flesta slŠktfamiljer har kompletterat med yrken, som vi efterstrŠvar att fŒ med fšr att gšra slŠktredovisningen mer berŠttande. Om yrkesuppgift saknas skulle vi uppskatta att fŒ hjŠlp med komplettering.

V€LKOMMEN TILL SL€KTSAMLING I LNGARYD 31 AUGUSTI

Sšndagen den 31 augusti anordnar ÓLŒngaryd-Landeryd i SamverkanÓ, en sammanslutning av bygdens fšreningar, gammaldags marknad i LŒngaryd klockan 10–15 och klockan 16 blir det slŠktsamling i LŒngaryds kyrka med gudstjŠnst, musik och tillbakablick i slŠktens historia. Alla slŠktingar Šr varmt vŠlkomna. MŒnga har visat intresse fšr att delta och vi hoppas att det ska finnas plats i kyrkan till alla.

FORTFARANDE M…JLIGT ATT BEST€LLA SL€KTBOKEN

€nnu Šr det mšjligt att bestŠlla den nya slŠktboken om LŒngarydsslŠkten, enklast per e-post. Boken, som Šr det sjŠtte bandet i verket om LŒngarydsslŠkten, kommer att omfatta cirka 750 sidor med din familj och 45 000 andra nyfunna slŠktingar. Bokens pris Šr 495 kronor. Den som vill spara portokostnaden pŒ 50 kronor kan hŠmta sin fšrhandsbestŠllda bok i LŒngaryd i samband med marknaden den 31 augusti. De bšcker som ska hŠmtas mŒste av praktiska skŠl vara betalda pŒ fšrhand senast den 1 augusti till plusgiro. Ange pŒ inbetalningen: namn, adress och numret som stŒr ovanfšr ditt namn pŒ slŠktkorrekturet, alternativt individbeteckning. Ta med en kopia av kvitto eller annat utdrag som visar betalningen och lŠmna i utbyte mot boken, som vi dŒ prickar av pŒ en lista šver inkomna betalningar.

BAND 1–5 I BOKVERKET OM SL€KTEN

SlŠktingar har ocksŒ efterfrŒgat de fem tidigare banden i bokverket om LŒngarydsslŠkten, fšr att dŠrmed fŒ hela bilden av slŠkten. Det finns ett begrŠnsat antal exemplar av dessa, och de kommer att kunna kšpas vid marknaden i LŒngaryd den 31 augusti enligt principen fšrst till kvarn. Priset fšr de fyra fšrsta bokbanden tillsammans Šr 500 kronor (2 256 sidor). Alla personer i dessa band Šr slŠkt med alla i band 6. Band 5 kostar 495 kronor (928 sidor). En stor del av personerna i band 5 Šr slŠkt med alla i band 6.

Det finns ett litet antal av band 1 till 5 tillgŠngliga redan nu. Dessa kan efter šverenskommelse hŠmtas antingen i LŒngaryd (kontakta Inga Svensson) eller i Helsingborg (kontakta Per Andersson).

SL€KTENS €LDSTA

€ldst bland Šttlingarna till vŒr gemensamme stamfader Simon i LŒngaryd Šr 103-Œrige Johan Berntsson i Varberg, som fšddes den 1 november 1910. Han kommer att finnas med i den nya slŠktboken med beteckningen S-BcB gAa aDA. Fšr nŠrvarande Šr 22 medlemmar av LŒngarydsslŠkten (10 Šttlingar och 12 ingifta) 100 Œr eller Šldre. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng lista šver slŠktens Šldsta.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 30

Nyhetsbrevet utsŠnt 2014-03-04

NU KAN BOKBAND SEX MED 45 000 NYA SL€KTINGAR BEST€LLAS

I dagarna skickas korrektur ut till de familjer som kommer att finnas med i den nya slŠktboken. Boken, som Šr det sjŠtte bandet i verket om LŒngarydsslŠkten, berŠknas omfatta cirka 700 sidor med 45 000 nyfunna slŠktingar. Alla dessa Šr slŠkt med alla som finns i band 1–4 i bokverket och dessutom med mŒnga i band 5 (bland annat alla vars beteckning bšrjar med V-cb). Den nya boken kommer att redovisa tvŒ nyupptŠckta grenar av slŠkten. FšrŠndringar inom redan publicerade familjer kommer tyvŠrr inte att rymmas i denna bok.

Bokens pris Šr 495 kronor. Om man vill ha boken sŠnd per post tillkommer porto 50 kronor. Bšckerna skickas ut i september 2014 och faktura bifogas i paketet (fšr att slippa postfšrskottsavgifter). De som vill spara portokostnaden Šr vŠlkomna att hŠmta sina fšrhandsbestŠllda bšcker pŒ LŒngaryds historiska marknadsplats den 31 augusti mellan klockan 10 och 15, dŒ bygdens fšreningar anordnar gammaldags marknad och vi kommer att finnas pŒ plats.

De slŠktingar som šnskar kšpa boken bestŠller den per e-post. Uppge namn och adress och gŠrna individbeteckning samt om du vill fŒ boken per post eller hŠmta den i LŒngaryd. De bšcker som ska hŠmtas mŒste av praktiska skŠl vara betalda pŒ fšrhand senast den 1 augusti till plusgiro. Ange namn, adress och individbeteckning pŒ inbetalningen.

BestŠll senast den 31 maj fšr att vara sŠker pŒ att fŒ boken, eftersom upplagan bestŠms av antalet fšrhandsbestŠllningar.

DRAMATISERADE VISNINGAR OM LNGARYDSSL€KTENS HISTORIA

LŒngaryd-Landeryd i Samverkan anordnar bussturer med dramatiserade slŠktvisningar i LŒngaryd den 18 maj samt den 30 augusti (dagen fšre marknadsdagen). Mer om detta finns att lŠsa pŒ hemsidan fšr bygdeutvecklingsprojektet ÓLŒngaryd – VŠrldens slŠktbygdÓ.

€NNU EN K€NDIS I SL€KTEN

Att det finns mŒnga kŠnda artister som tillhšr LŒngarydsslŠkten skrev vi om i nyhetsbrev 29. Vi kan nu lŠgga till ytterligare en: Ulrik Munther (fšdd 1994, V-cbA iaG AFA AA).

SL€KTENS €LDSTA

€ldst bland Šttlingarna i LŒngarydsslŠkten Šr 103-Œrige Johan Berntsson i Varberg, som fšddes den 1 november 1910. Han hŠrstammar frŒn lŠnsman Anders Jšnssons morbror Nils Larsson och redovisas i det kommande bokbandet med beteckningen S-BcB gAa aDA. 101-Œriga Ebba Andersson i Dalsjšfors (V-caB fCA Aad) avled 23 november 2013. Valborg Moberg i Ulricehamn (V-BDD EeB bc) avled 28 december 2013, Šven hon 101 Œr gammal. Rut Brorsson i Ljungby (V-cbA DdA hfa) fyllde 100 Œr den 9 februari 2014. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng uppdaterad lista šver alla Šttlingar i livet som Šr fšdda 1918 eller tidigare.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 29

Nyhetsbrevet utsŠnt 2013-10-15

V€LKOMNA TILL LNGARYD DEN 31 AUGUSTI 2014

Sšndagen den 31 augusti 2014 Šr det pŒ nytt dags att vŠlkomna alla medlemmar av LŒngarydsslŠkten att ŒtervŠnda till vŒra fšrfŠders ursprungsbygd. DŒ kommer den sjŠtte volymen av bokverket om slŠkten att vara fŠrdig att delas ut till alla som bestŠllt. Det sker i samband med att LŒngarydsfšreningar i samverkan traditionsenligt anordnar gammaldags marknad pŒ den anrika marknadsplatsen i LŒngaryd. Arbetet med boken pŒgŒr nu fšr fullt och den kommer att redovisa tvŒ nyupptŠckta grenar av slŠkten, som utgŒr frŒn lŠnsman Anders Jšnssons syster respektive morbror. (Mer information om sŒvŠl marknadsdagen som boken och hur man kan bestŠlla denna kommer i senare nyhetsbrev.)

SL€KTMEDLEM I SL€KTFORSKNINGSPROGRAM P TV

Nu pŒ sšndag den 20 oktober Šr det sŠsongspremiŠr fšr SVT:s serie ÓAllt fšr SverigeÓ, dŠr tio amerikaner reser runt i Sverige fšr att sška sina rštter. I Œr Šr en av deltagarna medlem av LŒngarydsslŠkten. Hon heter Lori Ferguson, Šr 43 Œr och bor i Florida. Lori Šr barnbarnsbarn till Algot (Allan) Dahlgren (V-cEa Edb F), som emigrerade till USA i bšrjan av 1900-talet.

FLER K€NDISAR I SL€KTEN

Till de mŒnga kŠnda artisterna som tillhšr LŒngarydsslŠkten (bl a Joakim ThŒstršm, Titiyo, Magnus Carlsson och Amanda Jenssen) kan vi Šven foga musikern Timo RŠisŠnen (f 1979, FbC mea aEa C:2). Dessutom har det nyligen visat sig att fotbollsspelaren Johan Elmander och tv-chefen Svante Stockselius Šr gifta med var sin Šttling till lŠnsman Anders Jšnssons syster Elisabeth Jšnsdotter (ca 1668–1705). DŠrmed kommer de att vara med i det nya sjŠtte bokbandet.

SL€KTENS €LDSTA

De tre Šldsta Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar har alla avlidit i Œr. 103-Œrige Gunnar Larsson frŒn Reftele (daa aDC eB:3), fšdd den 26 november 1909, avled den 4 april. Rebecca Engleman i Delaware, USA, (daa CAb Ae), fšdd den 13 juli 1910, avled den 9 september och blev alltsŒ Šven hon 103 Œr. Verner Carlsson i Tyringe (V-BGA aAb bEA), fšdd den 29 april 1910, avled den 22 mars, 102 Œr gammal. Dessutom avled den 11 april 101-Œriga Maja Bergwik i Falun (FCe aEf d), fšdd den 20 januari 1912. €ldst bland Šttlingarna Šr nu 102-Œriga Malva Fogelberg i Stockholm (aCf dcB Da), fšdd den 23 april 1911. €nnu Šldre, 103 Œr, Šr ingifta Ingrid Cardell i Karlskrona (baE DEh A-g), fšdd den 6 mars 1910. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 28

Nyhetsbrevet utsŠnt 2013-02-24

SL€KTINGAR DONERAR 70 MILJONER TILL KTH

VŒr slŠkting Kerstin Jonasson (afb bfa ABa) och hennes man Rune Jonasson i Stockholm har donerat 70 miljoner kronor till Kungliga Tekniska Hšgskolan (KTH). Det har flera medier nyligen rapporterat. Paret har inga barn och har dŠrfšr beslutat att stšrre delen av deras ihopsparade fšrmšgenhet ska anvŠndas till inkšp av utrustning fšr medicinsk forskning i ett samarbete mellan KTH, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Rune Jonasson, som har studerat eller arbetat pŒ alla de tre institutionerna, bšrjade spara i aktier redan som 13-Œring 1938 och har gjort stora aktievinster genom Œren. Nu lŒter makarna generšst kapitalet komma till allmŠn nytta.

NYUPPT€CKTA K€NDISAR I SL€KTEN

Den senaste forskningen i slŠkten har visat att komikern, skŒdespelaren och programledaren Klara Zimmergren (fšdd 1967) Šr Šttling till lŠnsman Anders Jšnssons morbror Nils Larsson (ca 1644–1704) i Holmen i LŒngaryd, vars Šttlingar nu hŒller pŒ att kartlŠggas. Dessutom har vi kunnat konstatera att uppfinnaren Olof Rodhe (1879-1941) Šr Šttling till lŠnsman Anders Jšnssons syster Elisabeth Jšnsdotter (ca 1668–1705) i Tunnerbohult i Sšdra Hestra, i likhet med hans sšner professorn i limnologi (lŠran om inlandsvatten) Wilhelm Rodhe (1914-1998) och konstnŠren professor Lennart Rodhe (1916-2005). Dessa och mŒnga andra slŠktingar kommer att vara med i den bok som planeras komma ut i augusti 2014 och blir den sjŠtte volymen i bokverket om LŒngarydsslŠkten.

SL€KTENS €LDSTA

€ldst i LŒngarydsslŠkten Šr 103-Œrige Gunnar Larsson frŒn Reftele (daa aDC eB:3), fšdd den 26 november 1909. Astrid Svensson i Hyltebruk (aDf eBB Ba:4) avled den 16 december 2012 i en Œlder av 101 Œr. Rudolf Andersson i …xabŠck (V-DFF Ada eD:2) avled den 20 november 2012, 101 Œr gammal. Dagmar Larsson i SmŒlandsstenar (daC jde b:2) avled den 16 oktober 2012, efter att ha fyllt 100 Œr. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver alla Šttlingar i livet till slŠktens stamfšrŠldrar som Šr fšdda 1918 eller tidigare.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 27

Nyhetsbrevet utsŠnt 2012-08-13

NYUPPT€CKTA SL€KTGRENAR I ETT SJ€TTE BOKBAND 2014

I fšljd av framsteg i forskningen kring slŠktens Šldsta generationer, pŒgŒr nu arbetet med en ny bok om LŒngarydsslŠkten. Den fšrvŠntas omfatta tiotusentals nyfunna slŠktingar, dels Šttlingarna till lŠnsman Anders Jšnssons syster Elisabeth Jšnsdotter (ca 1668–1705) i Tunnerbohult i Sšdra Hestra, dels Šttlingarna till deras morbror Nils Larsson (ca 1644–1704) i Holmen i LŒngaryd. Boken planeras vara klar 2014 och blir den sjŠtte volymen i bokverket om LŒngarydsslŠkten. (FšrŠndringar bland Anders Jšnssons Šttlingar och inom VŒthultsstammen kommer inte med i detta bokband.)

SL€KTENS €LDSTA

Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb), som hittills varit LŒngarydsslŠktens Šldsta medlem, avled 16 juli 2012 i en Œlder av 104 Œr och 7 mŒnader. SlŠktens nŠst Šldsta, Lorraine Calhoun i Bloomington, Minnesota, USA (FbB FBE a), avled 1 juli, 102 Œr gammal. Gerda Carlsson i SmŒlandsstenar (Hfb Acg c) avled 11 maj, 100 Œr gammal. €ldst i slŠkten Šr nu Gunnar Larsson i Reftele (daa aDC eB:3), fšdd 26 november 1909 och alltsŒ 102 Œr gammal. Femton av Šttlingarna till stamfšrŠldrarna Nils och Bšrta i Askebo Šr i dag minst 100 Œr. Denna aktningsvŠrda Œlder uppnŒr i hšst ocksŒ Ebba Andersson i Dalsjšfors (V-caB fCA Aad, 9 oktober) och Lillemor Fagerlind-NilŽhn i Hššr (dgb AfA f, 18 november). PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

GAMMALDAGS MARKNAD I LNGARYD 26 AUGUSTI

LŒngaryds hembygdsfšrening med samverkande fšreningar anordnar traditionsenligt gammaldags marknad pŒ den gamla anrika marknadsplatsen i LŒngaryd sšndagen den 26 augusti klockan 10–15.

Till skillnad frŒn fšrra gŒngen blir det i Œr inget sŠrskilt program fšr LŒngarydsslŠktens medlemmar, och Per Andersson och Johan Lindhardt har tyvŠrr inte mšjlighet att vara dŠr. Men sŠkerligen ŒtervŠnder mŒnga slŠktingar till LŒngaryd denna marknadsdag. Ett sŠrskilt tŠlt kommer att finnas dŠr de som ingŒr i slŠkten kan trŠffa varandra under enkla former. DŠr kan man ocksŒ se en liten bildutstŠllning om bygden i gamla tider. Klockan 16 blir det marknadsgudstjŠnst i LŒngaryds kyrka.

Fšr ytterligare information och vŠgbeskrivning, se slŠktens hemsida.

PRYLAR MED SL€KTVAPNET P MARKNADEN

PŒ marknaden i LŒngaryd kommer det att finnas mšjlighet att till sjŠlvkostnadspris kšpa prylar med LŒngarydsslŠktens vapen av slŠktingen Inga Svensson med familj i den gamla marknadsboden. Inga nŒs Šven dessfšrinnan och dŠrefter pŒ telefon eller per e-post.

Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, servetter, fasadflaggor samt t-shirts. Bilder pŒ prylarna finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

€ven bokverket om LŒngarydsslŠkten kan kšpas i den gamla marknadsboden pŒ marknaden i LŒngaryd sŒ lŒngt lagret rŠcker.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 26

Nyhetsbrevet utsŠnt 2012-04-26

STORT FORSKNINGSKLIV BAKT  SL€KTEN NU 500 R GAMMAL

Genom fortsatta forskningar i de Šldsta typerna av kŠllmaterial har vi nu šverraskande kunnat fšlja slŠktens ursprung ytterligare flera generationer tillbaka. LŠnsman Anders Jšnsson (ca 1662–1716) var frŒn bšrjan slŠktens Šldste kŠnde stamfader. Tack vare en rad domboksanteckningar med mera vet vi nu att hans morfars farfars far var bonden Simon i LŒngaryd. Han var fšdd i bšrjan av 1500-talet. (Simon Šr alltsŒ anfader till alla slŠktingar som finns i band 1–4 i bokverket om LŒngarydsslŠkten och dessutom till alla i VŒthultsstammen som har en beteckning som bšrjar med V-cb.)

Simon Šgde en gŒrd kallad Fagralt, som fšrmodligen Šr Sšdra Fagerhult i LŒngaryds socken. Han hade med sin fšrsta hustru dottern Bšrta och med sin andra barnen Per, Sven och Kerstin, fšdda i mitten av 1500-talet. Sonen Per Simonsson levde fortfarande 1625 och var bonde i FŠrgaryds socken, i Kambo som var grannby till Sšdra Fagerhult. Per Simonsson hade fyra sšner och fyra dšttrar, fšdda i slutet av 1500-talet. I domboken 1624 framgŒr alla de Œtta barnens namn och bostadsorter (de finns pŒ slŠktens hemsida). Ett av barnen var bonden MŒns Persson (dšd 1663 eller strax dŠrefter) i byn Holmen i LŒngaryd. MŒns Persson var gift med Elin och var far till Lars MŒnsson (fšdd i bšrjan av 1600-talet, dšd 1686), ocksŒ bonde i Holmen samt far till Elin Larsdotter (ca 1641–1718), lŠnsman Anders Jšnssons mor.

Denna nya upptŠckt innebŠr att vŒr slŠkt nu rŠknar totalt 19 generationer frŒn Simon till de yngsta lŠngst ut pŒ stamtrŠdet.

€VEN VR ANMODER BOJAS URSPUNG KLARLAGT

KyrkvŠrden och bonden Nils Andersson (1620­–1717) i Askebo i VŒthults socken, som vi alla hŠrstammar ifrŒn, var son till bonden Anders MŒnsson och Ingeborg Jonsdotter pŒ samma gŒrd. I dombšckerna kallas Ingeborg ocksŒ fšr Bšja eller Boja. PŒ VŠstbo hŠrads sommarting 1636 nŠmns hennes tvŒ bršder och tre systrar med namn och hembyar (se slŠktens hemsida). Syskonskaran kom frŒn byn GrŠfthult i VŒthults socken, dŠr fadern Jon var bonde. Enligt domboken 1619 hette Šven Jons hustru Ingeborg. Bojas syster Anna Jonsdotter (ca 1606–1690) och hennes man Simon Jšnsson tog šver gŒrden i GrŠfthult, som sedan Šrvdes av deras dotter Ingegerd Simonsdotter (ca 1628–1718), gift med Torkel Bjšrnsson (ca 1630­–1708). Efter dem finns mŒnga Šttlingar.

SL€KTENS €LDSTA

Antalet hundraŒringar i LŒngarydsslŠkten škar snabbt. Nu Šr 15 Šttlingar till stamfšrŠldrarna Nils och Bšrta i Askebo minst 100 Œr. De tvŒ senaste att uppnŒ denna Œlder var Gerda Carlsson i SmŒlandsstenar (Hfb Acg c, den 15 februari) och Valborg Moberg i Ulricehamn (V-BDD EeB bc, den 6 april). Den 14 maj fyller dessutom Bengt Bartilsson i Mšlndal (FbC mea aD:2) 100 Œr, den 28 juni Margit Pettersson i Burseryd (V-BDb CAi eb) och den 29 juni Eira Grimstam i Oskarstršm (Cbb DcB Ac). PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 25

Nyhetsbrevet utsŠnt 2011-12-07

NYA 1600-TALSR…N – L€NSMANSMODERNS URSPRUNG

SlŠktens tidigare Šldste kŠnde stamfader lŠnsman Anders Jšnsson pŒ gŒrden Hšljeryd i LŒngaryds socken har nu fŒtt sitt ursprung pŒ mšdernet klarlagt. Genom domboksuppgifter har vi upptŠckt att hans mor Elin Larsdotter var syster till bonden Nils Larsson i Holmen, en grannby till Hšljeryd. Deras fšrŠldrar var bonden Lars MŒnsson i Holmen, dšd i oktober 1686, och hans hustru Ingegerd. Holmen var en frŠlsegŒrd, som Šgdes av syskonen Brita och Knut Lilliehššk. Eftersom Nils Larsson inte ville skriva in sig som soldat fšrdrev Šgarna honom frŒn gŒrden sommaren 1682. Nils blev av med hela sin egendom i form av djur, sŠd och hš. Fšr detta stŠmde Nils syskonen Lilliehššk vid hŠradsrŠtten och nŒgra Œr senare fick Nils komma tillbaka till Holmen. Nils avled vid 60 Œrs Œlder 1704. Hans hustru Gunnel Persdotter levde till 1748 och blev hela 98 Œr gammal, enligt dšdboken.

NYFUNNA DUBBLA SL€KTSKAP MELLAN SL€KTINGAR FRN LNGARYD OCH VTHULT

Nils Larsson och Gunnel Persdotter i Holmen (se ovan) hade minst tre barn, Ingegerd, Per och Anna, som alltsŒ var kusiner till lŠnsman Anders Jšnsson. Sonen Per Nilsson (1677–1770) gifte sig med en dotterdotter till vŒra VŒthultsstamfšrŠldrar Nils Andersson och Bšrta i Askebo, Brita MŒnsdotter [V-cb]. En stor del av VŒthultsstammen Šr sŒledes ocksŒ Šttlingar till Lars MŒnsson och Ingegerd i Holmen. DŠrmed finns ett dubbelt slŠktskap mellan Anders Jšnssons Šttlingar (dvs de som finns i band 1–4 i bokverket om LŒngarydsslŠkten) och alla de slŠktingar i VŒthultsstammen som har beteckningar som bšrjar med V-cb.

Nils och Gunnels yngsta barn, Anna Nilsdotter (1685–1763) gifte sig med bonden Lars Nilsson i Norra kershult i LŒngaryd. De har ett mycket stort antal Šttlingar, inte minst i Burseryds socken. Fyra av barnbarnen till Anna och Lars blev gifta med var sitt barnbarnsbarn till lŠnsman Anders Jšnsson. Det innebŠr att stora delar av LŒngarydsslŠktens medlemmar har ytterligare en eller flera hŠrstamningar frŒn Lars MŒnsson i Holmen. Detta gŠller inte minst fšr alla som har en beteckning som bšrjar med aCf, aDD, aDh eller FCd. Sammanlagt kan minst 30 personer i slŠkten hŠrleda ett biologiskt ursprung frŒn Lars MŒnsson pŒ minst 12 olika linjer vardera.

L€NSMAN ANDERS J…NSSONS FARBR…DER UPPT€CKTA

LŠnsman Anders Jšnssons far, nŠmndemannen Jšns Andersson i Hšljeryd, hade tvŒ bršder som bŒde hette Sven. PŒ 1674 Œrs hšstting i VŠstbo hŠrad nŠmns dessa som Sven Andersson den Šldre och Sven Andersson den yngre. En av dem, sannolikt den Šldre, var bonde i Sšdra Ekeryd i LŒngaryd och avled i april 1687. Han var fšrst gift med Kerstin Svensdotter, som var dotter till bonden Sven MŒnsson i Sšdra Ekeryd, och senare med Elin Svensdotter. Efter att Anders Jšnsson och hans syskon blev faderlšsa 1676 var det Sven Andersson i Ekeryd som blev deras fšrmyndare. PŒ 1680-talet pŒgick en schism om det arv efter Jšns som Sven fšrvaltade fšr sina brorsbarns rŠkning och som dessa inte fick se mycket av.

SL€KTENS €LDSTA

LŒngarydsslŠktens Šldsta medlem i livet Šr Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb), som fyller 104 Œr den 10 december. TvŒ Šttlingar till stamfšrŠldrarna Nils och Bšrta i Askebo har i hšst fyllt 100 Œr: Astrid Svensson i Hyltebruk (aDf eBB Ba:4) den 13 oktober och Rudolf Andersson i …xabŠck (V-DFF Ada eD:2) den 23 oktober. Ytterligare fyra slŠktingar fyller 100 Œr i januari 2012: Inga Carlsson i Halmstad (dcH ccB be), Maja Bergwik i Falun (FCe aEf d), Ingrid Johansson i BorŒs (V-BDD ECa bb) samt Dagmar Larsson i SmŒlandsstenar (daC jde b:2). Den 7 april 2011 avled Greta Cronvall i Halmstad (Cbb DeB Ec) och den 26 juli 2011 avled Kerstin Thulin i Jšnkšping (Hac BDC b). BŒda blev 100 Œr. PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en lŒng uppdaterad lista šver slŠktens Šldsta.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 24 (V)

Nyhetsbrevet utsŠnt 2011-04-28 till medlemmar av VŒthultsstammen

FLER SL€KTINGAR UPPT€CKTA I 1600-TALETS VTHULT

Den senaste forskningen visar att vŒr anfader Nils Andersson (1620-1717) pŒ slŠktgŒrden Askebo i VŒthults socken hade tvŒ tidigare okŠnda systrar, Anna och Gunnel Andersdšttrar. Anna hade tvŒ barn, Anders och Jšns Simonssšner. Dessa nya slŠktskap har klarlagts tack vare en domboksnotis frŒn vintertinget i VŠstbo hŠrad 1669. Bršderna anklagade dŒ infšr rŠtten sin moster Gunnel fšr att hon hemma hos sig skulle ha undanhŒllit arvegods efter sin mor Ingeborg. Denna och hennes man Anders i Askebo utgšr slŠktens Šldsta kŠnda generation. Ingeborg kallades i domboken fšr Bšja (jŠmfšr vŒr tids Bojan). €n sŒ lŠnge har vi inte lyckats spŒra nŒgra Šttlingar till dessa nyfunna personer.

SL€KTENS €LDSTA

Tre Šttlingar till stamfšrŠldrarna Nils och Bšrta i Askebo har nyligen fyllt 100 Œr: Greta Cronvall i Halmstad (Cbb DeB Ec) den 28 mars, Kerstin Thulin i Jšnkšping (Hac BDC b) den 20 april och Malva Fogelberg i Stockholm (aCf dcB Da) den 23 april. Dagmar Kits i Jšnkšping (V-DFB FbA Da) avled den 9 april 2011, 102 Œr gammal och Alice Lundahl i Linkšping (HaA AAg ae:3) avled den 10 februari 2011, 101 Œr gammal. tta Šttlingar till slŠktens stamfšrŠldrar Šr šver 100 Œr. €ldst Šr 103-Œriga Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb). PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns slŠktens hundra Šldsta listade.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

SlŠktingen Inga Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Inga nŒs pŒ telefon eller per e-post. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger. Bilder pŒ prylarna finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 24 (L)

Nyhetsbrevet utsŠnt 2011-04-27 till LŒngarydsslŠktens lŠnsmansŠttlingar

NYA FORSKNINGSR…N OM SL€KTENS €LDSTA URSPRUNG I LNGARYD

Jšns Andersson pŒ gŒrden Hšljeryd i LŒngaryd var som bekant far till slŠktens tidigare Šldste kŠnde stamfader lŠnsman Anders Jšnsson. Genom domboksuppgifter har vi nu upptŠckt att Jšns var nŠmndeman i VŠstbo hŠrad. Han tjŠnstgjorde i hŠradsrŠtten frŒn 1662 fram tills han avled pŒ vŒren 1676. Dessutom har vi fŒtt kŠnnedom om hans fšrŠldrars efternamn: Anders Svensson och Kerstin Jšnsdotter. €ven Anders Svensson var nŠmndeman. Detta inflytelserika uppdrag innehade han fram till sommartinget 1662, dŒ han pŒ egen begŠran Ófšr sin lŒnglige tienst och hšga ŒlderÓ trŠdde tillbaka till fšrmŒn fšr sin son. Alla de tre generationerna var bšnder i Hšljeryd.

€TTLINGAR TILL L€NSMANNENS SYSTER

LŠnsman Anders Jšnsson hade minst tre syskon. Endast barn dšda i spŠd Œlder till dessa har tidigare varit kŠnda. Men nu har vi tack vare ett tips frŒn vŒr slŠkting Jan-Olof ArnŠs i FjŠrŒs (V-cbA Ead CAD A) tillsammans med uppgifter i VŠstbo hŠrads dombšcker kunnat belŠgga att Anders syster Elisabeth Jšnsdotter i Sšdra Hestra hade en dotter Brita Nilsdotter (1696-1780). Hon var gift med bonden MŒns Gunnesson i Hornaberg i smŒlŠndska Gryteryds socken. De fick Œtta barn. Till fem av dessa finns en stor mŠngd Šttlingar, framfšr allt i Halland och sŠrskilt i Falkenbergs kommun.

FLER SL€KTINGAR UPPT€CKTA I 1600-TALETS VTHULT

Den senaste forskningen visar att vŒr anfader Nils Andersson (1620-1717) pŒ slŠktgŒrden Askebo i VŒthults socken hade tvŒ tidigare okŠnda systrar, Anna och Gunnel Andersdšttrar. Anna hade tvŒ barn, Anders och Jšns Simonssšner. Dessa nya slŠktskap har klarlagts tack vare en domboksnotis frŒn vintertinget i VŠstbo hŠrad 1669. Bršderna anklagade dŒ infšr rŠtten sin moster Gunnel fšr att hon hemma hos sig skulle ha undanhŒllit arvegods efter sin mor Ingeborg. Denna och hennes man Anders i Askebo utgšr slŠktens Šldsta kŠnda generation. Ingeborg kallades i domboken fšr Bšja (jŠmfšr vŒr tids Bojan). €n sŒ lŠnge har vi inte lyckats spŒra nŒgra Šttlingar till dessa nyfunna personer.

SL€KTENS €LDSTA

Tre Šttlingar till stamfšrŠldrarna Nils och Bšrta i Askebo har nyligen fyllt 100 Œr: Greta Cronvall i Halmstad (Cbb DeB Ec) den 28 mars, Kerstin Thulin i Jšnkšping (Hac BDC b) den 20 april och Malva Fogelberg i Stockholm (aCf dcB Da) den 23 april. Dagmar Kits i Jšnkšping (V-DFB FbA Da) avled den 9 april 2011, 102 Œr gammal och Alice Lundahl i Linkšping (HaA AAg ae:3) avled den 10 februari 2011, 101 Œr gammal. tta Šttlingar till slŠktens stamfšrŠldrar Šr šver 100 Œr. €ldst Šr 103-Œriga Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb). PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns slŠktens hundra Šldsta listade.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

SlŠktingen Inga Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Inga nŒs pŒ telefon eller per e-post. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger. Bilder pŒ prylarna finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 23

Nyhetsbrevet utsŠnt 2010-11-25

SL€KTB…CKERNA NU UTSKICKADE

Vid slŠkt- och marknadsdagen i LŒngaryd den 12 september trŠffades tusentals slŠktmedlemmar i samband med utgivningen av den nya slŠktboken. DŠrefter har tryckeriet arbetat med att sŠnda slŠktbšckerna med posten till alla som bestŠllt och inte sjŠlva hŠmtat i LŒngaryd. Nu ska alla bšcker ha nŒtt fram till sina mottagare. Vi beklagar att tryckeriets utskicksarbete tyvŠrr dragit ut pŒ tiden.

FTAL SL€KTB…CKER KVAR – F…RST TILL KVARN

Utšver de slŠktbšcker som fšrhandsbestŠllts har vi lŒtit trycka ett litet antal šverexemplar av bokverket om LŒngarydsslŠkten. SlŠktingarna har nu mšjlighet att bestŠlla av dessa fŒ exemplar sŒ lŒngt upplagan rŠcker, enligt principen fšrst till kvarn. Kanske kan bokverket vara en lŠmplig julklapp till barn eller barnbarn, och dŒ ska vi se till att bokpaketet kommer fram i tid fšre jul.

Bšckerna kan enklast bestŠllas per e-post eller telefon (Per Andersson). Priset Šr 980 kr fšr hela bokverket med alla fem banden (plus porto 150 kr). Den som redan har de fyra fšrsta delarna, kan kšpa enbart del fem (928 sidor), pris 495 kr (plus porto 60 kr). VŠnligen uppge om mšjligt mobiltelefonnummer, eftersom det gŒr snabbast om Posten kan skicka ett sms nŠr paketet Šr framme hos postombudet (annars kommer en paketavi pŒ vanligt vis). Inbetalningskort ligger i paketet, fšr att slippa postfšrskott. Fšr den som vill spara portot kan vi ordna sŒ att man kan hŠmta bšckerna i LŒngaryd sŒ lŒngt exemplaren dŠr rŠcker.

TTA SL€KTINGAR I NYA RIKSDAGEN OCH EN I REGERINGEN

Efter Œrets riksdagsval Šr LŒngarydsslŠkten representerad med Œtta ledamšter i Sveriges riksdag, fler Šn nŒgonsin tidigare. Av dem Šr folkpartisten Carl B Hamilton (Fba BdF cC) samt de tre moderaterna Oskar …holm (dcH cca aHa C), Ulrik Nilsson (dhC egA caB) och Ann-Britt sebol (aDh Cia daa och V-DFF AdC dDa:2) Šttlingar till slŠktens stamfšrŠldrar och de fyra švriga ingifta.

terigen har vi ocksŒ fŒtt en ÓegenÓ minister i regeringen: centerpartistiska IT-och regionministern Anna-Karin Hatt (aDh Cda bdC c:7), som tillhšr LŒngarydsslŠkten pŒ hela sju hŒll.

PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns alla nuvarande och tidigare statsrŒd, riksdagsledamšter, landstingsrŒd och kommunalrŒd i slŠkten listade.

MINISTERN OCH KOMMUNALRDET I HALMSTAD J…RGEN ANDERSSONS MEMOARER

En av LŒngarydsslŠktens frŠmsta politiker, Jšrgen Andersson (dbd HAd BdA), som bland annat varit inrikesminister och Šven kommunalrŒd i Halmstad, har just givit ut sina memoarer. Han har sina rštter i LŒngaryd pŒ bŒde fŠderne och mšderne. Boken handlar bŒde om uppvŠxten och den politiska karriŠren, och Jšrgen skriver mycket om bygden runt Landeryd och LŒngaryd samt inte minst om Halmstad. Jšrgen tillhšr vŒr slŠkt genom sin mamma Inga-Britt fšdd kvist, gift med Erik ÓLanderydÓ Andersson, som bland annat var vŠlkŠnd fotbollsspelare i Halmia pŒ 1940-talet. LŒngarydsslŠktens medlemmar har mšjlighet att kšpa boken till rabatterat pris, 119 kr plus porto (ordinarie pris 195 kr). Boken kan bestŠllas per e-post eller telefon.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 22

Nyhetsbrevet utsŠnt 2010-08-20

NU TRYCKS NYA SL€KTBOKEN

Det femte bandet i bokverket om LŒngarydsslŠkten Šr nu under tryckning och kommer ut den 12 september. Boken omfattar 928 sidor och innehŒller 59 000 nya slŠktingar. Antalet kŠnda efterkommande till stamfšrŠldrarna Nils Andersson och Bšrta i Askebo uppgŒr dŠrmed till 208 000 personer inklusive ingifta och motsvarande. I dag lever 155 500 slŠktingar. Halmstad Šr den kommun som befolkas av flest slŠktmedlemmar, nŠra 15 000. Det innebŠr att 16,5 procent av invŒnarna tillhšr LŒngarydsslŠkten. Hylte kommun har fortfarande stšrst andel slŠktingar (nu 41,5 procent), medan Gislaveds kommun pŒ andra plats stŒr fšr den stšrsta škningen. 7 800 slŠktingar, dvs26,5 procent av befolkningen, Šr nu bosatta dŠr. PŒ slŠktens hemsida finns nya uppgifter om antalet slŠktingar i alla Sveriges kommuner.

SL€KTENS €LDSTA

LŒngarydsslŠktens Šldsta medlem, 103-Œriga Margaret (Ches) Phelps i Duluth, Minnesota, USA (V-BDE cbD ab), avled den 16 juli 2010. €ldst i slŠkten Šr nu 102-Œriga Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb), fšdd den 10 december 1907. Alice Eriksson i Gšteborg (V-DFG CAH ab) avled den 3 juni 2010, 101 Œr gammal. Iris Hallberg i Haverdal (dbd cAa i) avled den 2 juli 2010, 100 Œr gammal. Rebecca Engleman i Georgetown, Delaware, USA (daa CAb Ae), fyllde 100 Œr den 13 juli 2010. Sju Šttlingar till stamfšrŠldrarna Nils och Bšrta i Askebo Šr nu minst 100 Œr. SlŠktens Šldsta finns listade pŒ hemsidan.

BOKCHECKAR UTS€NDA TILL ALLA SOM BETALAT F…R ATT H€MTA SL€KTBOK I LNGARYD

I mitten av juni skickades bokcheckar ut till alla som fšrhandsbetalat slŠktbšcker som ska hŠmtas i LŒngaryd. Till dem som betalat dŠrefter har bokcheckar sŠnts under fšrsta halvan av augusti. Bokcheckarna lŠmnas i utbyte mot slŠktbšckerna pŒ marknaden i LŒngaryd den 12 september. De som meddelat att de vill hŠmta men inte fšrhandsbetalat kommer i likhet med švriga som bestŠllt att fŒ bšckerna sŠnda med post, varvid paketporto tillkommer (inbetalningskort lŠggs i paketet fšr att undvika postfšrskott).

V€LKOMMEN TILL LNGARYD 12 SEPTEMBER

Sšndagen den 12 september anordnar LŒngarydsfšreningar i samverkan gammaldags marknad pŒ LŒngaryds marknadsplats. Per Andersson och Johan Lindhardt finns dŠr under hela marknaden klockan 10–15 fšr att lŠmna ut slŠktbšckerna.

Klockan 16 blir det musikgudstjŠnst med slŠktsamling i LŒngaryds kyrka. Det blir sŒng och musik av slŠktmedlemmar, och Per Andersson kommer att berŠtta om LŒngarydsslŠkten och slŠktkartlŠggningen.

Till LŒngaryd kommer man enklast via Nissastigen (riksvŠg 26 mellan Halmstad och Jšnkšping). FrŒn denna tar man av mot LŒngaryd 7 km norr om Hyltebruk. DŠrefter Šr det bara att fšlja vŠgen fram (man passerar šver Nissan, ser det gamla Œlderdomshemmet Hšstro pŒ hšger sida, skymtar LŒngaryds kyrka till vŠnster och dŠrefter mšter marknadsplatsen, en och en halv kilometer sšder om kyrkan). Kommer man i stŠllet via vŠgen frŒn Unnaryd tar man av vid Hšljeryd mot LŒngaryd. VŠgvisning till marknaden kommer att finnas frŒn bŒde Nissastigen och Hšljeryd.

Gott om parkeringsplatser finns dels intill marknadsplatsen (avgift 20 kronor som gŒr till de arrangerande fšreningarna fšr att tŠcka deras omkostnader), dels lŠngre bort vid Hšstro nŠra kyrkan (gratis). Fšlj vŠnligen parkeringsanvisningarna. Om du behšver handikapparkering – sŠg till parkeringsvakten.

BokutlŠmningen sker i tŠlt intill entrŽn till marknaden, bredvid den gamla marknadsboden. DŠromkring blir det en naturlig samlingsplats fšr de mŒnga slŠktingar som kommer till LŒngaryd denna dag. I marknadsboden tillhandahŒller vŒr slŠkting Inga Svensson mŠrken och andra fšremŒl med LŒngarydsslŠktens slŠktvapen till sjŠlvkostnadspris (rockslagsmŠrken/pins, fasadflaggor, bildekaler, t-shirts, broderade mŠrken, manschettknappar, slipsnŒlar, servetter m m). DŠr sŠljer ocksŒ hembygdsfšreningen bšcker, hŠften, vykort m m.

Kom gŠrna till den gammaldags marknaden klŠdd i gammaldags klŠder.

PŒ marknaden finns ett 70-tal utvalda knallar med hantverk, slšjd, blommor, matvaror, godis m m. Andra aktiviteter Šr t ex Œktur med hŠst och vagn samt ponnyridning. Klockan 11 blir det underhŒllning fšr barn med tema Astrid Lindgren och klockan 13 allsŒng.

Det kommer att finnas mšjlighet till en enklare fšrtŠring pŒ marknaden (smšrgŒs, korv med bršd, kaffe, vŒfflor, kaffebršd, dricka). Lagad lunch serveras pŒ Charlottenlunds pensionat ca 200 m frŒn marknadsplatsen, men den mŒste man bestŠlla i fšrvŠg pŒ telefon.

RŠkna med att det blir mŒnga slŠktingar som kommer till kyrkan klockan 16, och man bšr vara ute i god tid fšr att vara sŠker pŒ plats. Blir det fullt i kyrkan kommer man ocksŒ att kunna fšlja programmet via hšgtalare utanfšr kyrkan.

Fšr kyrkobesškare finns parkering vid Hšstro, intill vŠgen frŒn Nissastigen, ca 200 m frŒn kyrkan. Handikappade har tillgŒng till kyrkans parkering – tag kontakt med parkeringsvakten dŠr. Man kan ocksŒ lŒta bilen stŒ vid marknadsplatsen och promenera ca 1,5 km till kyrkan. Kyrkan Šr šppen under sšndagen frŒn klockan 12. Passa ocksŒ pŒ att se minnesstenen šver Nils och Bšrtas dotter Ingrid Nilsdotter (1676–1753) och hennes man lŠnsman Anders Jšnsson (1662–1716), som restes 1999 till hšger om gŒngen fram till kyrkan.

Vill du komma redan pŒ lšrdagen den 11 september, sŒ hŒller kyrkan šppet klockan 12-18 med en kyrkvŠrd pŒ plats.

I kyrkan tillhandahŒller hembygdsfšreningen en karta šver LŒngarydsbygden med nŒgra intressanta platser utmŠrkta, som de som šnskar kan gšra en utflykt till.

Landeryds jŠrnvŠgsmuseum kšr med sitt Œnglok och gamla vagnar mellan Landeryd och Burseryd minst tre gŒnger lšrdagen den 11 september och hŒller museet šppet. Mer information pŒ www.landeryd.org.

…vernattningsmšjligheter finns med olika standard, bŒde nŠra och inom ett par mils omkrets. PŒ hemsidan fšr LŒngarydsfšreningar i samverkan finns fšrslag pŒ švernattningsstŠllen.

NAMNSKYLTAR F…R ALLA SL€KTINGAR P LNGARYDSDAGEN

I informationstŠltet pŒ marknaden i LŒngaryd kommer det att finnas sjŠlvhŠftande namnlappar, som slŠktingarna skriver sitt namn och gŠrna sin bokstavsbeteckning enligt slŠktboken pŒ. DŠrmed blir det enkelt fšr slŠktingar att under dagen ta kontakt med varandra och Šven se hur man Šr slŠkt genom att jŠmfšra beteckningarna.

Fšr att det inte ska bli fšrvŠxling av beteckningarna fšr de redan tidigare kŠnda slŠktingarna i de fyra fšrsta bokbanden och de i Œr framforskade nya slŠktingarna, vilka redovisas i det femte bandet, sŒ inleder vi alla beteckningar med V- (som i VŒthult, dŠr slŠktens allra Šldsta rštter finns). De som finns i band 1-4 lŠgger dŠrefter till bokstaven e- fšre sin bokstavsbeteckning enligt boken (eftersom lŠnsman Anders Jšnssons hustru Ingrid Nilsdotter var barn e till stamfšrŠldrarna Nils Andersson och Bšrta i VŒthult).

Varje bokstavsbeteckning Šr som en liten stamtavla som visar hur man hŠrstammar frŒn stamfšrŠldrarna. Om tvŒ slŠktingar har beteckningar dŠr de bŒda sista bokstŠverna Šr olika, sŒ Šr de kusiner, om de tre sista Šr olika Šr de sysslingar osv.

TACK TILL ALLA SOM G…R SL€KTSAMLINGEN I LNGARYD M…JLIG!

MŒnga LŒngarydsbor – bŒde vŒra slŠktingar och andra – gšr stora ideella insatser fšr att anordna dagen med gammaldags marknad i LŒngaryd och slŠktsamling i kyrkan dŠr. Vi sŠtter stort vŠrde pŒ att det dŠrigenom ges tillfŠlle fšr alla oss medlemmar av LŒngarydsslŠkten att Œterfšrenas under en dag i vŒra gemensamma fšrfŠders bygd. Ett varmt tack till alla som tillsammans gšr detta mšjligt!

F…RS€LJNING VID NISSAN HLLER …PPET HELA MARKNADSDAGEN

Bland de mŒnga som gett oss vŠrdefull hjŠlp i de praktiska arrangemangen kring slŠktarbetet Šr en av ortens fšretagare, som i sina lokaler fšrvarar slŠktbšckerna fram till marknaden. DŠr skedde ocksŒ bokutlŠmningen fšrra gŒngen, fšr fyra Œr sedan. DŠrfšr vill vi nŠmna att fšretagets fšrsŠljning av hem- och trŠdgŒrdsprodukter samt leksaker hŒller šppet under hela marknadsdagen den 12 september. Till platsen kommer man genom att ta av till hšger direkt efter bron šver Nissan pŒ vŠg frŒn Nissastigen till LŒngaryd.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 21 (L)

Nyhetsbrevet utsŠnt 2010-05-24 till LŒngarydsslŠktens lŠnsmansŠttlingar

V€LKOMMEN TILL LNGARYD 12 SEPTEMBER

Sšndagen den 12 september anordnar LŒngarydsfšreningar i samverkan gammaldags marknad i LŒngaryd klockan 10-15 och klockan 16 blir det slŠktsamling i kyrkan. Alla slŠktingar Šr varmt vŠlkomna. VŠldigt mŒnga har visat intresse fšr att delta. LŒngaryds kyrka rymmer šver 1 000 personer (inkl stŒende), men vi uppmanar ŠndŒ den som vill vara sŠker pŒ att fŒ sittplats att komma i mycket god tid. Mer information fšljer i kommande nyhetsbrev.

FORTFARANDE M…JLIGT ATT BEST€LLA NYA SL€KTBOKEN

€nnu en tid Šr det mšjligt att bestŠlla det femte och sista bandet i bokverket om LŒngarydsslŠkten, till exempel per e-post. Den drygt 900 sidor tjocka boken med 58 000 nya slŠktingar Šr fŠrdigtryckt efter sommaren och kostar 495 kronor. Uppge vŠnligen mobilnummer nŠr du bestŠller, sŒ fŒr du ett sms med paketnummer nŠr det Šr dags att hŠmta bšckerna hos ditt postombud (inbetalningskort bifogas med bšckerna). Porto tillkommer (ca 60 kr fšr en bok). Den som vill spara portot kan hŠmta sina fšrhandsbestŠllda bšcker i LŒngaryd i samband med marknaden den 12 september. De bšcker som ska hŠmtas mŒste av praktiska skŠl vara betalda pŒ fšrhand till plusgiro, om mšjligt senast den 1 juni (dŠrefter sŠnder vi per post ett kvitto som sedan lŠmnas i utbyte mot bšckerna i LŒngaryd).

SL€KTENS €LDSTA

Hela nio Šttlingar till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar Nils Andersson och Bšrta i Askebo i VŒthults socken Šr idag minst 100 Œr. Dessutom finns fyra ingifta hundraŒringar. €ldst bland Šttlingarna Šr 103-Œriga Margaret (Ches) Phelps i Duluth, Minnesota, USA (V-BDE cbD ab). Hon fšddes den 11 september 1906 i Gislaved och emigrerade till Amerika med sina fšrŠldrar som ettŒring. NŠst Šldst Šr 102-Œriga Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb). DŠrefter fšljer 101-Œringarna Dagmar Kits i Jšnkšping (V-DFB FbA Da) och Alice Eriksson i Gšteborg (V-DFG CAH ab). De hundra Šldsta Šttlingarna till slŠktens stamfšrŠldrar finns listade pŒ hemsidan.

HALVA HALMSTADGRUPPEN I LNGARYDSSL€KTEN

Bland de mer namnkunniga slŠktingar som i Œr publiceras i det femte bandet i bokverket om LŒngarydsslŠkten finns tre av de sex konstnŠrerna i Halmstadgruppen, bršderna Axel Olson (1899-1986, V-cEa EaB bB) och Erik Olson (1901-1986, V-cEa EaB bC) samt deras kusin Waldemar Lorentzon (1899-1984, V-cEa EaB EA).

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 21 (V)

Nyhetsbrevet utsŠnt 2010-05-08 till slŠktingarna pŒ de nyutforskade grenarna i band 5

V€LKOMMEN I SL€KTEN!

Vi hŠlsar dig hjŠrtligt vŠlkommen som medlem av vŒr gemensamma LŒngarydsslŠkt, som omfattar mer Šn 200 000 efterkommande till bonden och kyrkvŠrden Nils Andersson (ca 1620-1717) och hans hustru Bšrta (ca 1631-1705). De bodde pŒ slŠktgŒrden Askebo i VŒthults socken nŠra Gislaved. Flera tusen nyfunna slŠktingar har under senvintern och vŒren fŒtt veta att de tillhšr LŒngarydsslŠkten genom de korrektur som vi sŠnt till en representant fšr varje slŠktfamilj.

TACK

Gensvaret pŒ vŒrt slŠktarbete har varit švervŠldigande. Alla vŠnliga brev, e-postmeddelanden, telefonsamtal och inlŠgg i gŠstboken pŒ slŠktens hemsida har glatt oss mycket. Tack fšr all uppmuntran och alla vŠrdefulla kontakter!

€NNU FINNS TID ATT KOMPLETTERA SL€KTUPPGIFTER – BL A YRKEN

Tacksamt har vi fŒtt svar pŒ vŒrt korrekturutskick frŒn tusentals slŠktingar. Arbetet med den nya boken hŒller nu pŒ att avslutas, men fram till i bšrjan av juni finns det fortfarande mšjlighet att fŒ med nya uppgifter i bokverket. Framfšr allt har slŠktfamiljer som inte uppgett yrken mšjlighet att gšra det, sŒ att slŠktframstŠllningen blir mer levande. Hšr ocksŒ gŠrna av er om det under de nŠrmaste veckorna intrŠffar hŠndelser i slŠkten, till exempel att barn fšds. Vi tar tacksamt emot information per e-post.

V€LKOMMEN TILL LNGARYD 12 SEPTEMBER

Sšndagen den 12 september anordnar LŒngarydsfšreningar i samverkan gammaldags marknad i LŒngaryd klockan 10-15 och klockan 16 blir det slŠktsamling i kyrkan. Alla slŠktingar Šr varmt vŠlkomna. VŠldigt mŒnga har visat intresse fšr att delta. LŒngaryds kyrka rymmer šver 1 000 personer (inkl stŒende), men vi uppmanar ŠndŒ den som vill vara sŠker pŒ att fŒ sittplats att komma i mycket god tid. Mer information fšljer i kommande nyhetsbrev.

FORTFARANDE M…JLIGT ATT BEST€LLA BOKVERKET

€nnu en tid Šr det mšjligt att bestŠlla bokverket i fem band om LŒngarydsslŠkten, till exempel per e-post. Priset fšr alla de fem bšckerna med sammanlagt mer Šn 3 000 sidor Šr 980 kronor. Uppge vŠnligen mobilnummer nŠr du bestŠller, sŒ fŒr du ett sms med paketnummer nŠr det Šr dags att hŠmta bšckerna hos ditt postombud (inbetalningskort bifogas med bšckerna). Porto tillkommer (ca 150 kr fšr ett verk). Den som vill spara portot kan hŠmta sina fšrhandsbestŠllda bšcker i LŒngaryd i samband med marknaden den 12 september. De bšcker som ska hŠmtas mŒste av praktiska skŠl vara betalda pŒ fšrhand senast den 1 juni till plusgiro.

SL€KTENS €LDSTA

Hela nio Šttlingar till stamfšrŠldrarna Nils och Bšrta i Askebo Šr idag minst 100 Œr. Dessutom finns fyra ingifta hundraŒringar. €ldst bland Šttlingarna Šr 103-Œriga Margaret (Ches) Phelps i Duluth, Minnesota, USA (V-BDE cbD ab). Hon fšddes den 11 september 1906 i Gislaved och emigrerade till Amerika med sina fšrŠldrar som ettŒring. NŠst Šldst Šr 102-Œriga Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb). DŠrefter fšljer 101-Œringarna Dagmar Kits i Jšnkšping (V-DFB FbA Da) och Alice Eriksson i Gšteborg (V-DFG CAH ab). De hundra Šldsta Šttlingarna till slŠktens stamfšrŠldrar finns listade pŒ hemsidan.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

SlŠktingen Inga Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. PŒ marknaden i LŒngaryd den 12 september kommer det att finnas mšjlighet att kšpa slŠktvapenprylarna. Inga nŒs Šven dessfšrinnan och dŠrefter pŒ telefon eller per e-post. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger. Bilder pŒ prylarna finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 20

Nyhetsbrevet utsŠnt 2010-02-24

V€LKOMMEN TILL LNGARYD 12 SEPTEMBER

Sšndagen den 12 september anordnar hembygdsfšreningen gammaldags marknad i LŒngaryd och i anslutning till den blir det slŠktsamling i kyrkan. Alla slŠktingar Šr varmt vŠlkomna. Mer information kommer i nŠsta nyhetsbrev.

55 000 SL€KTINGAR I NYA BOKEN

Arbetet med det femte och sista bandet i bokverket om LŒngarydsslŠkten hŒller pŒ att avslutas. Den uppemot 900-sidiga boken omfattar mer Šn 55 000 nyfunna slŠktingar, dvs Šttlingarna till lŠnsmanshustrun Ingrid Nilsdotters tre syskon Peter Ackerman, Ingeborg Nilsdotter och Nils Nilsson frŒn gŒrden Askebo i VŒthults socken. I dagarna skickas slŠktkorrektur ut till de familjer som finns med i det nya bokbandet (i boken finns dock inte mšjlighet att ta med Šndringar ršrande redan publicerade familjer). Inom ett par veckor kommer de slŠktingar som skaffat sig de fyra fšrsta bokbanden att informeras per post om hur man bestŠller den femte delen i verket. DŒ kan man ocksŒ meddela om man vill hŠmta bšckerna i LŒngaryd i samband med marknaden den 12 september.

SL€KTENS €LDSTA

Astrid Almgren i Reftele (bCE GeD d:2) avled den 1 december 2009 i en Œlder av 100 Œr och 3 dagar. €ldst i slŠkten Šr fortfarande 102-Œriga Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb). Sammanlagt finns sju hundraŒringar i livet bland Šttlingarna till stamfšrŠldrarna Nils Andersson och Bšrta i Askebo. Hela 82 Šttlingar Šr 95 Œr eller Šldre. FullstŠndiga listor šver slŠktens Šldsta finns pŒ hemsidan.

DICK HARRISON NYFUNNEN SL€KTMEDLEM

En av Sveriges mest kŠnda historiker, professor Dick Harrison (fšdd 1966), har nu konstaterats tillhšra LŒngarydsslŠkten. Han kommer att finnas med i den nya boken som blir fŠrdig senare i Œr.

L€GRE PRIS P SL€KTFLAGGOR

Fasadflaggor med LŒngarydsslŠktens slŠktvapen kan nu bestŠllas fšr endast 100 kronor (tidigare pris var 175 kronor). Flaggorna, som Šr 60x60 cm och utan stŒng, tillhandahŒlls av Inga Svensson i Nissaryd, LŒngaryd. Porto tillkommer vid sŠndning per post. Fler prylar med slŠktvapnet finns pŒ LŒngarydsslŠktens hemsida.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 19

Nyhetsbrevet utsŠnt 2009-11-16

NU €R VI 200 000 SL€KTINGAR

KartlŠggningen av Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stammoder Ingrid Nilsdotters syskon bšrjar nŠrma sig slutet. Hittills har 51 000 efterkommande till dem hittats. VŒr slŠkt – vŠrldens stšrsta kartlagda – Šr dŠrmed uppe i 200 000 kŠnda medlemmar, utgŒende frŒn Ingrids fšrŠldrar Nils Andersson (dšd 1717) och hans hustru Bšrta (dšd 1705) pŒ gŒrden Askebo i VŒthults socken. Sensommaren 2010 kommer den nya boken, dŠr alla dessa nyfunna Šttlingar till Ingrids syskon redovisas. Boken blir det femte bandet i bokverket om slŠkten.

SL€KTENS €LDSTA

€ldst i slŠkten Šr Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb), som fyller 102 Œr den 10 december. Iris Hallberg i Haverdal (dbd cAa i) fyllde 100 Œr den 22 september. Nu i november fyller tvŒ slŠktmedlemmar 100 Œr, den 26 Gunnar Larsson (daa aDC eB:3) och den 28 Astrid Almgren (bCE GeD d:2). BŒda Šr bosatta i Reftele. Den 22 december vŠntar vi vŒr femte hundraŒring, Alice Lundahl i Linkšping (HaA AAg ae:3). DŠrutšver finns tre (snart fyra) ingifta som Šr mer Šn ett sekel gamla. FullstŠndiga listor šver slŠktens Šldsta finns pŒ hemsidan.

K€NDA SL€KTMEDLEMMAR

Proffscyklisten Susanne Ljungskog (fšdd 1976), TV4-journalisten och programledaren Anders Kraft (fšdd 1968) samt skŒdespelaren och teaterchefen Birgitta Palme (1940-2000) Šr de senaste upptŠckterna av kŠnda personer som tillhšr LŒngarydsslŠkten. De tillhšr slŠktgrenar som kommer att finnas med i den nya boken som blir fŠrdig nŠsta Œr.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 18

Nyhetsbrevet utsŠnt 2009-05-04

NU €R VI 186 000 SL€KTINGAR

KartlŠggningen av Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stammoder Ingrid Nilsdotters syskon fortsŠtter. Hittills har 37 000 efterkommande till tre av hennes syskon hittats. VŠrldens stšrsta kartlagda slŠkt har dŠrmed 186 000 kŠnda medlemmar, utgŒende frŒn Ingrids fšrŠldrar Nils Andersson (dšd 1717) och hans hustru Bšrta (dšd 1705) pŒ gŒrden Askebo i VŒthults socken. Antalet framforskade slŠktingar škar stadigt och sommaren 2010 ska den nya boken, det femte bandet i bokverket om slŠkten, vara fŠrdig.

SL€KTENS €LDSTA

Astrid MŒrtensson i Lund (CCd aag di) avled den 13 december 2008, 100 Œr gammal. Hon var nŠst Šldst av Šttlingarna till lŠnsman Anders Jšnsson i LŒngaryd och hans hustru Ingrid Nilsdotter. €ldst bland Šttlingarna Šr 101-Œriga Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb).

Den Šldsta ingifta i slŠkten, 106-Œrige Rolf Axelsson i AlingsŒs (gift med dhC aDc a), avled 28 november 2008. DŠrefter var Julia Carlson i Worcester, Massachussets, USA (gift med Cfb DgI:3), Šldst fram tills hon avled 27 april i Œr, 102 Œr gammal.

K€NDA SL€KTMEDLEMMAR

Den framgŒngsrika sŒngerskan Amanda Jenssen, fšdd 1988, som blev kŠnd genom TV4:s Idol 2007, har visat sig tillhšra LŒngarydsslŠkten. Hon Šr barnbarn till en tidigare inte redovisad son till Henning Kamstedt (daG cCb B).

Ytterligare en person inom LŒngarydsslŠkten kan vara pŒ vŠg att bli biskop. Stiftsprosten Eva Brunne, fšdd 1954, registrerad partner till Gunilla LindŽn (aDD caB Fab a:3), Šr en av tvŒ kvarvarande kandidater i biskopsvalet i Stockholm. I fšrsta omgŒngen fick Eva Brunne flest ršster. Valet ska avgšras den 26 maj. Sedan tidigare finns fyra biskopar inom slŠkten, mer om det pŒ slŠktens hemsida.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 17

Nyhetsbrevet utsŠnt 2008-11-11

NU €R VI 177 000 SL€KTINGAR

KartlŠggningen av Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stammoder Ingrid Nilsdotters syskon fortsŠtter. Hittills har 28 000 efterkommande till tre av hennes syskon hittats. VŠrldens stšrsta kartlagda slŠkt har dŠrmed 177 000 kŠnda medlemmar, utgŒende frŒn Ingrids fšrŠldrar Nils Andersson (dšd 1717) och hans hustru Bšrta (dšd 1705) pŒ gŒrden Askebo i VŒthults socken. Antalet framforskade slŠktingar škar stadigt och Œr 2010 ska det planerade supplementet till fyrabandsbokverket om slŠkten vara fŠrdigt, i form av ett eller tvŒ ytterligare bokband.

SL€KTEN FINNS NU I ALLA DELSTATER I USA

Sedan Šttlingar till vŒra anfšrŠldrar Nils Andersson och Bšrta pŒtrŠffats Šven i delstaterna Mississippi och Delaware, kan vi nu konstatera att slŠkten har spridit sig till samtliga 50 delstater i USA. €ven alla socknar i Halland Šr representerade, sedan lilla Idala i den norra lŠnsdelen nu konstaterats ha medlemmar av LŒngarydsslŠkten inom sina grŠnser. Bland Sveriges 290 kommuner Šr det fortfarande en som saknar slŠktrepresentation, Bjurholm i VŠsterbottens lŠn, Šven om flera av slŠktens ingifta Šr fšdda dŠr.

SL€KTENS €LDSTA

LŠnsman Anders Jšnsson i LŒngaryd och hans hustru Ingrid Nilsdotter har nu 53 Šttlingar i livet som Šr Šldre Šn 95 Œr. Det Šr betydligt fler Šn fšr bara nŒgra mŒnader sedan. PŒ slŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver dessa. TvŒ Šttlingar och fem ingifta Šr šver hundra Œr gamla. €ldst bland Šttlingarna Šr Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb), som fyller 101 Œr den 10 december.

GAMLEFARMOR TV GNGER TILL SAMMA BARNBARNSBARN

MŒnga medlemmar av LŒngarydsslŠkten hŠrstammar frŒn stamfšrŠldrarna pŒ mer Šn en linje. Det beror pŒ att Šttlingar till dem fŒtt barn med varandra. Oftast handlar det dŒ om tvŒ relativt avlŠgsna slŠktingar som gift sig med varandra utan att vara medvetna om slŠktskapet. Men i ett 40-tal fall har tvŒ kusiner ingŒtt Šktenskap. Ett intressant fenomen Šr att sex av dessa kusinpar fŒtt barn medan den ena eller bŒda av kusinernas gemensamma mor- eller farfšrŠldrar Šnnu varit i livet. Det innebŠr alltsŒ att dessa Œldringar under sin livstid fŒtt uppleva att fŒ en tvŒfaldig avkomma, det vill sŠga att en och samma individ Šr ens barnbarnsbarn tvŒ gŒnger om. Detta intrŠffade fšrsta gŒngen 1853, dŒ Anna Maria Andersdotter (aDf eBa:2) fšddes. Hennes farmors mor Christina Johansdotter (aDf, 1764-1855) var Šven hennes morfars mor.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 16

Nyhetsbrevet utsŠnt 2008-06-16

SL€KTEN HAR BOTT I ASKEBO UNDER FEM SEKEL

LŒngarydsslŠktens stammoder Ingrid Nilsdotter fšddes i byn Askebo i VŒthults socken nŠra Gislaved. Hennes far, kyrkvŠrden Nils Andersson (ca 1620-1717), var pŒ slutet av 1600-talet den enda bonden i byn, liksom hans far Anders hade varit fšre honom. Efter Nils Anderssons dšd delades gŒrden 1721 mellan sšnerna Peter Ackerman (ca 1661-1732) och Nils Nilsson (ca 1668-1723). Snart tog deras sšner šver och byns tvŒ bšnder var dŒ kusinerna Anders Persson (1700-1767) och Per Nilsson (1708-1777). I slutet av 1700-talet var deras respektive sšner, sysslingarna Hans Andersson (1736-1798) och Anders Persson (1742-1812) Askebos bšnder. Genom ytterligare en delning škade antalet gŒrdar till tre. Fram till 1816 var alla tre bšnderna i Askebo Šttlingar till Nils Andersson. DŠrefter flyttade det in annat folk i byn. Redan 1831 var alla de dŒ fyra bondfamiljerna i byn icke-Šttlingar. I gengŠld var alla fem torparfamiljerna i byn frŒn 1834 slŠktmedlemmar, vilket illustrerar proletariseringen inom slŠkten vid denna tid. I slutet av 1800-talet bšrjar AckermanŠttlingarna Œterigen dominera Šven bland bšnderna i Askebo. €n i dag lever Œtminstone tvŒ familjer i Askebo som tillhšr slŠkten efter Nils Andersson.

NYA K€NDISAR I SL€KTEN

Bland de nyupptŠckta Šttlingarna till vŒr gemensamme fšrfader Nils Andersson och hans hustru Bšrta i Askebo, finns bland annat fšljande personer: Komikerna Krister Classon (fšdd 1955, ena halvan av duon Stefan & Krister) och Annika Andersson (fšdd 1968, flitig medverkande i bl a TV4:sParlamentet), fšrra fotbollsproffset och guldbollenvinnaren PŠr Zetterberg (fšdd 1970, mŒngŒrig mittfŠltare i belgiska Anderlecht), filmstjŠrnan och regissšren ke Ohberg (1905-1975) och biskopen i HŠrnšsand Martin Johansson (1837-1908). AskeboŠttlingen Gunnar TŠckholm (1891-1933) var botanikprofessor i Kairo och gift med den vŠrldskŠnda botanisten, professorn i Kairo och TV-personligheten Vivi TŠckholm (1898-1978). Alla kommer att finnas med i den kompletterande slŠktbok som berŠknas komma ut om ett till tvŒ Œr.

SL€KTENS €LDSTA

Den Šldsta Šttlingen till lŠnsman Anders Jšnsson i LŒngaryd och hans hustru Ingrid Nilsdotter, Emmy Bjšrkelid i Uppsala (aDh aAc bc), avled den 28 april 2008 i en Œlder av 101 Œr och 5 mŒnader. €ldst bland Šttlingarna Šr nu Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb), 100 Œr och 6 mŒnader gammal. Den Šldsta ingifta, Rolf Axelsson i AlingsŒs (gift med dhC aDc a), fyller 106 Œr den 27 augusti 2008. PŒ slŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver de 50 Šldsta LŒngarydsŠttlingarna i livet.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 15

Nyhetsbrevet utsŠnt 2008-03-24

ETT FEMTE BOKBAND OM SL€KTEN PLANERAS

KartlŠggningen av LŒngarydsslŠkten fortsŠtter. Forskningen Šr nu inriktad pŒ Šttlingarna till vŒr stammoder Ingrid Nilsdotters syskon. Redan har 18 000 efterkommande till tre av lŠnsmanshustruns syskon hittats och antalet personer škar snabbt. VŠrldens stšrsta kartlagda slŠkt har nu 167 000 kŠnda medlemmar, utgŒende frŒn Ingrids fšrŠldrar Nils Andersson (dšd 1717) och hans hustru Bšrta (dšd 1705) pŒ gŒrden Askebo i VŒthults socken.

Alla de nyfunna slŠktingarna kommer att redovisas i ett femte band till det bokverk vars fyra fšrsta delar gavs ut sommaren 2006. Utgivningen planeras till slutet av 2009 eller bšrjan av 2010. Den nya boken kommer att omfatta alla Šttlingar till Ingrid Nilsdotters syskon som kan pŒtrŠffas. (€ttlingarna till Ingrid sjŠlv, som var yngst i syskonskaran, och hennes man lŠnsman Anders Jšnsson upprepas inte i det nya bandet utan finns ju redan i de fyra tidigare.)

€NNU EN HUNDRARING

TvŒ av de nu levande Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar har passerat 100-Œrsstrecket: Emmy Bjšrkelid i Uppsala (aDh aAc bc), och Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb). Dessutom fyller Astrid MŒrtensson i Lund (CCd aag di) 100 Œr den 25 april 2008. PŒ slŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver de mer Šn 40 LŒngarydsŠttlingarna som Šr šver 95 Œr gamla.

HELMER SVENSSON I LNGARYD HAR AVLIDIT

En av LŒngarydsslŠktens centralgestalter i LŒngaryd har gŒtt ur tiden. Helmer Svensson i Nissaryd avled efter en tids sjukdom den 12 december 2007 i en Œlder av endast 67 Œr. Han blev fšr mŒnga medlemmar av den talrika slŠkten ett vŠlkŠnt namn genom att tillsammans med sin familj med stort tillmštesgŒende och till de mŒnga slŠktingarnas uppskattning skšta hanteringen av mŠrken, flaggor och andra fšremŒl med slŠktvapnet, som slŠktmedlemmarna dŠrmed har fŒtt mšjlighet att skaffa till sjŠlvkostnadspris.

NŠr LŒngarydsŠttlingar i fšrskingringen ŒtervŠnde till sina fšrfŠders bygd var Helmers Nissaryd en given anhalt. DŠr sparade han inte sin mšda infšr besškarna och hjŠlpte gŠrna till med alltifrŒn att fšrklara slŠktsamband till att visa vŠgen till slŠktgŒrdar i trakten. Fšr den stora del av LŒngarydsslŠkten som inte lŠngre har nŒgon nŠra slŠkting kvar i socknen blev Helmer lŠnken mellan stamfšrŠldrarna och nutiden, och han var en vŠrdig slŠktrepresentant ocksŒ genom sin inte mindre Šn femfaldiga hŠrstamning.

Saknaden efter Helmer strŠcker sig lŒngt utanfšr den egna familjens krets. OrŠkneliga slŠktingar Šr vi, som har anledning till tacksamhet šver Helmers mŒngŒriga gŠrning i LŒngarydsslŠktens tjŠnst.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

Efter Helmer Svenssons bortgŒng har hans hustru Inga Svensson tagit šver tillhandahŒllandet av prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Inga nŒs pŒ telefon eller per e-post. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger. Prylarna visas pŒ slŠktens hemsida.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 14

Nyhetsbrevet utsŠnt 2007-11-29

NU €R VI 161 000 SL€KTINGAR

Efter att bokverket om LŒngarydsslŠkten med 149 000 slŠktingar kom ut har det pŒgŒtt en omfattande kartlŠggning av Šttlingarna till stammodern Ingrid Nilsdotters syskon. Hittills har 12 000 efterkommande till tre av Ingrid syskon hittats. Det innebŠr att vŠrldens stšrsta kartlagda slŠkt nu har 161 000 kŠnda medlemmar, utgŒende frŒn Ingrids fšrŠldrar Nils Andersson (dšd 1717) och Bšrta (dšd 1705) i Askebo, VŒthults socken.

JULKLAPPSTIPS: SL€KTB…CKERNA TILL HALVA PRISET

Bokverket om vŒr stora LŒngarydsslŠkt kan vara en lŠmplig julklapp till barn, fšrŠldrar eller syskon. De ŒterstŒende exemplaren sŠljs nu ut fšr halva priset: endast 485 kronor fšr hela verket med alla 4 band (ordinarie pris 970 kronor). Bokverket, som utkom fšrra sommaren, omfattar 2 256 sidor och redovisar alla de 149 000 efterkommande slŠktingarna till lŠnsman Anders Jšnsson och hans hustru Ingrid Nilsdotter i LŒngaryd. Bšckerna bestŠlls enklast per e-post. De skickas som postpaket (inbetalningskort lŠggs i bokpaketet, postens lŠgsta porto 145 kronor tillkommer). Vill man undvika portot kan man i stŠllet hŠmta bšckerna hos Helmer Svensson i Nissaryd, LŒngaryd (ring i sŒ fall fšr att bestŠmma tid).

SL€KTENS HUNDRARINGAR

De tre Šldsta Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar har alla nyligen avlidit. €ldst var 102-Œriga Esther Gruhs i Canada (CDa DBe a). Hon fšddes 19 december 1904 och gick bort 31 oktober 2007. MŠrta Nilsson i VŠsterŒs (dga aaB Ce), fšdd 15 januari 1906, avled 22 september i Œr, alltsŒ 101 Œr gammal. Lika gammal blev Karin Lundgren (CCd aab Aaa), som fšddes i Halmstad 14 februari 1906. Hon emigrerade till USA 1923 och dog i Chicago i april 2007. €nnu en hundraŒring, Signe Bengtsson i Gryteryd (aDD Aaa af), har avlidit. Hon var fšdd 13 mars 1907 och gick bort 12 november 2007. €ven slŠktens Šldsta ingifta har avlidit. Hilma Johansson i rstad var gift med dcH dbc A. Hon fšddes 5 februari 1901 och dog 2 augusti 2007, hela 106 Œr gammal.

Den Šldsta Šttlingen Šr nu Emmy Bjšrkelid i Uppsala (aDh aAc bc), som fyllde 101 Œr den 14 november. Den 10 december fyller Margit BjŠrnling i Stockholm (aaF aae eb) 100 Œr.

PŒ slŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver de 43 LŒngarydsŠttlingarna som Šr šver 95 Œr gamla.

LNGARYDSSL€KTEN FINNS P FACEBOOK

LŒngarydsslŠkten har numera en egen grupp under namnet ÓThe LŒngaryd FamilyÓ pŒ det vŠlkŠnda nŠtverket Facebook pŒ internet.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att lŠsa pŒ slŠktens hemsida.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 13

Nyhetsbrevet utsŠnt 2007-08-12

B…CKERNA OM LNGARYDSSL€KTEN TILL HALVA PRISET

De ŒterstŒende exemplaren av bokverket om LŒngarydsslŠkten sŠljs nu ut till slŠktingarna fšr halva priset: endast 485 kronor fšr hela verket med alla 4 band (ordinarie pris 970 kronor). Bokverket, som utkom 2006, omfattar 2 256 sidor och redovisar hela slŠkten med 149 000 slŠktingar. Bild pŒ bšckerna finns pŒ slŠktens hemsida.

Upplagan Šr begrŠnsad, sŒ fšrst till kvarn gŠller:

1. Enklast Šr det att kšpa bšckerna pŒ marknaden i LŒngaryd den 26 augusti. Fšr att minska risken fšr att komma nŠr bšckerna tagit slut, kan man fšrhandsbestŠlla per e-post och hŠmta pŒ marknaden (skriv dŒ tydligt att du vill hŠmta pŒ marknaden).

2. Det gŒr ocksŒ att hŠmta bokverket hos Helmer Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, redan nu fšre marknaden och Šven efter den om det finns exemplar kvar (ring fšr att bestŠmma tid).

3. Ett tredje alternativ Šr att fŒ bšckerna sŠnda per post (dŒ tillkommer postens lŠgsta porto 145 kr) – mejla dŒ bestŠllningen och skriv tydligt att du vill att de skall skickas (inbetalningskort lŠggs i bokpaketet).

NŠr kvarvarande bokverk nu sŠljs till halva priset, blir det tillfŠlle fšr dig som inte tidigare skaffat det att gšra det. Informera gŠrna ocksŒ slŠktingarna i din omgivning, som kanske Šr intresserade nŠr priset nu Šr lŠgre. Det kan ocksŒ vara tillfŠlle att kšpa exemplar till barn och barnbarn, kanske som Œrets julklapp.

V€LKOMMEN TILL LNGARYD DEN 26 AUGUSTI

Sšndagen den 26 augusti 2007 blir det marknad pŒ gammaldags vis i LŒngaryd, en tradition frŒn Œr 1770 till 1947, som Œterupptogs 2002. Marknaden pŒgŒr klockan 10–16 pŒ marknadsplatsen vid Gassljunga, strax sšder om LŒngaryds kyrkby. Skyltning kommer att finnas frŒn riksvŠg 26 (Nissastigen) mellan Hyltebruk och SmŒlandsstenar.

Hundratals medlemmar av LŒngarydsslŠkten vŠntas komma till marknaden. Planen kring den gamla marknadsboden Šr avsatt fšr slŠktingarna, som Šr vŠlkomna dit fšr att bekanta sig med varandra. I marknadsboden finns vŒr slŠkting Helmer Svensson och tillhandahŒller slŠktvapenprylar till sjŠlvkostnadspris. DŠr kan man ocksŒ kšpa ŒterstŒende exemplar av bokverket om LŒngarydsslŠkten till halva priset, sŒ lŒngt upplagan rŠcker.

LŒngarydsslŠktens utforskare Per Andersson och Johan Lindhardt kommer ocksŒ att finnas pŒ plats (Per fram till kl 13.30, eftersom han kl 15.00 skall tala om LŒngarydsslŠkten pŒ de svenska SlŠktforskardagarna som i Œr hŒlls pŒ Halmstads teater, dit alla ocksŒ Šr vŠlkomna).

PŒ den gammaldags marknaden finns, fšrutom hantverkare och knallar med genuina varor, ocksŒ servering av kaffe, bršd, smšrgŒs, varm korv m m och aktiviteter som ponnyridning, hšhoppning, kuddkrig pŒ stŒng, barnallsŒng med Astrid Lindgren-tema, drŠngalyft, smŒdjur och spelmŠn. Kom gŠrna klŠdd i gammaldags klŠder. Klockan 16 blir det en gudstjŠnst i LŒngaryds kyrka.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 12

Nyhetsbrevet utsŠnt 2007-03-06

STAMF…R€LDRARNAS ANOR KARTLAGDA

Alla vi 150 000 medlemmar av LŒngarydsslŠkten kan nu fšra vŒr gemensamma slŠkthistoria Šnnu lŠngre tillbaka. Efter utgivningen av slŠktbšckerna fšrra Œret har Johan Lindhardt gjort mer fullstŠndiga genomsškningar av VŠstbo hŠrads dombšcker och mantalslŠngder, vilket har gett intressanta upptŠckter.

STAMFADERNS URSPRUNG

Det har nu blivit kŠnt vem farfadern till LŒngarydsslŠktens stamfader, lŠnsman Anders Jšnsson (ca 1662–1716), var. Han hette ocksŒ Anders och var Šven han bonde i Hšljeryd, LŒngaryds socken. Anders dog 1662, strax innan den efter honom uppkallade sonsonen fšddes. Anders hustru hette Kerstin och hon var sannolikt Anders Jšnssons farmor. Den Šldre Anders och hans son Jšns Andersson i Hšljeryd (Anders Jšnssons far) var bŒda sexmŠn, ett fšrtroendeuppdrag som sex bšnder i varje socken innehade. En sexman var ledamot av kyrkonŠmnden och var kyrkoherden behjŠlplig i allehanda Šrenden. MantalslŠngderna visar att Anders den Šldre hade minst fyra barn: Britta, Sven, Jšns och Karin. Vart Jšns syskon tog vŠgen Šr inte kŠnt.

STAMMODERNS URSPRUNG

€ven hŠrstamningen fšr lŠnsman Anders Jšnssons hustru, LŒngarydsslŠktens stammoder Ingrid Nilsdotter (ca 1676–1753), Šr nu bekrŠftad. Ingrid fšddes i VŒthult, en liten smŒlŠndsk socken vid grŠnsen till VŠstergštland. Hennes fšrŠldrar var bonden Nils Andersson (ca 1620–1717) och hans hustru Bšrta(ca 1631–1705) pŒ gŒrden Askebo. Namnet Bšrta Šr en Šldre regional variant av Britta. Nils Andersson var ocksŒ sexman och hade som sŒdan under en tid ansvaret fšr rŠkenskaperna i VŒthults fšrsamling. Nils Anderssons fšrŠldrar var bonden i Askebo Anders (troligen dšd tidigast 1664 och senast 1669) och hans hustru Ingeborg (troligen dšd tidigast 1659 och senast 1663).

STAMMODERNS SYSKON UPPT€CKTA

Tack vare ett antal notiser i VŠstbo hŠrads dombšcker vet vi nu att LŒngarydsslŠktens stammoder Ingrid Nilsdotter hade fyra syskon som nŒdde vuxen Œlder:

1. Gunnel Nilsdotter (ca 1658–1712), jordegumma (den tidens barnmorska).Gift med bonden i SnŠrebo, VŒthult, sexmannen Jšns HŒkansson (ca 1651–1718). Fick flera barn.

2. Peter Ackerman (ca 1661–1732), tullnŠr i Vimmerby. tervŠnde som 60-Œring med sin familj till fŠdernegŒrden Askebo, som 1721 delades mellan honom och brodern Nils. Gift med adelsfršken Maria Elisabeth Mšrner (dšd 1736). Fick flera barn.

3. Ingeborg Nilsdotter (ca 1664–1744). Gift med bonden i TŒnga, JŠlluntofta socken, MŒns Eriksson (ca 1642–1728). De fick fyra barn av vilka tvŒ bosatte sig i LŒngaryd. Tusentals av Šttlingarna till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar Anders Jšnsson och Ingrid Nilsdotter hŠrstammar ocksŒ frŒn denna Ingeborg som alltsŒ var syster till Ingrid.

4. Nils Nilsson (ca 1668–1723), bonde i Askebo, VŒthult. Gift med kaptensdottern Malin Nilsdotter Sandahl (ca 1676–1732). Fick flera barn.

Syskonens fšrŠldrar Nils Andersson och Bšrta i Askebo Šr alltsŒ utgŒngspunkten fšr en mycket stor slŠkt, varav LŒngarydsslŠkten utgšr en gren genom deras yngsta dotter Ingrid Nilsdotter, gift med lŠnsman Anders Jšnsson.

GAMMALDAGS MARKNAD I LNGARYD

Sšndagen den 26 augusti i Œr kommer en gammaldags marknad att Šga rum i LŒngaryd. Hundratals medlemmar av LŒngarydsslŠkten vŠntas dŒ besška den gamla marknadsplatsen med anor sedan 1700-talet, belŠgen sšder om kyrkan. En sŠrskild ÓslŠkthšrnaÓ kommer att anordnas fšr dem som vill trŠffa andra LŒngarydsŠttlingar.

HUNDRARINGAR I SL€KTEN

Gerda Andersson i Halmstad (bad Cda bb), fšdd 20 maj 1906, avled 29 december 2006, 100 Œr gammal. Den 13 mars fyller Signe Bengtsson i Gryteryd (aDD Aaa af) 100 Œr och antalet sekelgamla LŒngarydsŠttlingar i livet uppgŒr dŒ till fem personer.

PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns en uppdaterad lista šver alla nu levande LŒngarydsŠttlingar šver 95 Œr (fšr nŠrvarande 42 personer).

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 11

Nyhetsbrevet utsŠnt 2006-11-27

GTAN OM STAMMODERNS URSPRUNG P V€G ATT L…SAS

LŒngarydsslŠktens stammoder Ingrid Nilsdotter fšddes omkring 1676 och dog 1753. Tidigare har Ingrids ursprung varit hšljt i dunkel, liksom tidpunkten fšr hennes giftermŒl med lŠnsman Anders Jšnsson, slŠktens stamfader. Tack vare ett tips frŒn Anders Brokelind i Jšnkšping vet vi nu att Anders Jšnsson och Ingrid Nilsdotter vigdes 24 maj 1696 i VŒthults socken (nŠra Gislaved) tre mil norr om LŒngaryd. Av vigselboken framgŒr att Ingrid Nilsdotter kom frŒn gŒrden Askebo i VŒthult. Askebos enda bonde vid denna tid hette Nils Andersson. Allt tyder pŒ att det Šr denne Nils och hans hustru Bšrta som Šr Ingrid Nilsdotters fšrŠldrar, Šven om detta Šnnu inte kunnat bevisas fullstŠndigt. Nils Andersson avled i Askebo 1717 och ska enligt dšdboken ha blivit hela 97 Œr gammal. Hustrun Bšrta avled 1705, 74 Œr gammal.

Bšnderna Peter (Nilsson) Ackerman och Nils Nilsson, var i bšrjan av 1700-talet bosatta i Askebo. Enligt Peter Ackermans Šttling Anders Brokelinds teori Šr dessa troligen bršder till Ingrid Nilsdotter. Om sŒ Šr fallet Šr de mŒnga avkomlingarna till Peter Ackerman och Nils Nilsson alltsŒ befryndade med LŒngarydsslŠkten.

VALFNGARE OCH ZOOLOGIPROFESSOR – TV SP€NNANDE SL€KT…DEN I 1800-TALETS AMERIKA

En unik samling av brev som tvŒ av LŒngarydsslŠktens medlemmar skickade šver Atlanten under 1800-talet har bevarats till eftervŠrlden. Bršderna Josua och Caleb Lindahl (bCa DD och bCa DE) gav sig ivŠg till Amerika. Den ene blev professor och fšretagsledare, den andre marinsoldat under inbšrdeskriget och valfŒngare pŒ Stilla Havet. De har i brev till sin syssling Hanna Sjšstršm i Karlshamn (bCK Da) berŠttat om sina liv. Breven har av Hannas bŒda barnbarn Inga Tornberg och John Sjšstršm sammanstŠllts till en illustrerad bok pŒ 100 sidor som nu vŠntar pŒ att tryckas. Boken bedšms komma att kosta ca 100 kr plus porto. Fšr att kunna bedšma upplagans storlek tar John Sjšstršm gŠrna emot en intresseanmŠlan, genom e-post. Bokens titel Šr ÓKŠra Hanna! Brev šver Atlanten frŒn Josua och CalebÓ.

LNGARYDS€TTLING I REGERINGEN

I den nya regering som bildades tidigare i hšst Œterfinns fšrsvarsminister Mikael Odenberg (m), som Šr medlem av LŒngarydsslŠkten (baA jdB BC) i likhet med tre tidigare socialdemokratiska statsrŒd. En nyinvald riksdagsledamot tillhšr ocksŒ slŠkten: Oskar …holm (m), dcH cca aHa C.

HUNDRARINGAR I SL€KTEN

Den Šldsta LŒngarydsŠttlingen, Alin Petersson i Halmstad (Hfb bDc c), fšdd 1 oktober 1904, avled 8 november 2006 och blev alltsŒ 102 Œr gammal. Det finns nu fem LŒngarydsŠttlingar i livet som Šr šver hundra Œr gamla. €ldst Šr Ester Gruhs i Canada (CDa DBe a), som fyller 102 Œr den 19 december. €ven MŠrta Nilsson i VŠsterŒs (dga aaB Ce), Karin Lundgren i Chicago, USA (CCd aab Aaa), Gerda Andersson i Halmstad (bad Cda bb) och Emmy Bjšrkelid i Uppsala (aDh aAc bc) har fyllt 100 Œr, liksom tre ingifta medlemmar av LŒngarydsslŠkten. Hilma Johansson i rstad Šr Šldst, 105 Œr gammal. Hon var tidigare gift med dcH dbc A och Šr dessutom mor till Heb acc Aa-g.

PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns alla nu levande LŒngarydsŠttlingar šver 95 Œr fšrtecknade (fšr nŠrvarande 41 personer), liksom alla de Šttlingar och samhšrigheter (levande och dšda) som blivit 100 Œr eller Šldre.

NYUPPT€CKTA SL€KTGIFTEN P HEMSIDAN

I takt med att vŒrt arbete med LŒngarydsslŠkten fortgŒr har efter slŠktbšckernas utgivning ytterligare ett stort antal giften och sambofšrhŒllanden mellan redan befryndade slŠktmedlemmar konstaterats. Nu fšrekommer ungefŠr 1 500 sŒdana upptŠckta allianser mellan beslŠktade lŠnsmansŠttlingar. Ett hundratal av dessa samband har upptŠckts efter bokutgivningen, vilket innebŠr att beršrda slŠktingar Šr dubbelredovisade i bšckerna. PŒ slŠktens hemsida finns alla de nyupptŠckta slŠktkopplingarna listade.

BILLIGARE SL€KTFLAGGOR

Tack vare en ny leverantšr har priset pŒ fasadflaggorna med LŒngarydsslŠktens vapen nu sŠnkts betydligt. Flaggorna kan bestŠllas fšr 175 kronor (tidigare 290 kronor) frŒn Helmer Svensson i LŒngaryd i likhet med ett antal andra slŠktvapenprylar (till sjŠlvkostnadspris). Bilder pŒ prylarna finns pŒ slŠktens hemsida. Helmer nŒs per epost eller telefon.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar och šnskan om en God Jul

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 10

Nyhetsbrevet utsŠnt 2006-08-24

SL€KTB…CKERNA €R F€RDIGA

Det nya bokverket i fyra band om LŒngarydsslŠkten kom ut i juli. PŒ slŠktens hemsida kan man se hur bšckerna om denna rekordstora slŠkt ser ut.

REKORDMNGA SL€KTINGAR KOM TILL LNGARYD

Aldrig tidigare har sŒ mŒnga efterkommande till LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar ŒtervŠnt till ursprungssocknen som den 7 och 8 juli 2006. Dessa bŒda dagar gavs slŠktens medlemmar mšjlighet att komma till LŒngaryd fšr att hŠmta det nyutkomna bokverket i fyra band om slŠkten. MŒnga bokhŠmtare tog hela familjen med sig, och LŒngarydsfšreningar i samverkan hade pŒ olika sŠtt ordnat sŒ att besškarna skulle kŠnna sig vŠlkomna och fŒ en blick pŒ bygden. Omkring 6 000 personer kom till LŒngaryd under de bŒda dagarna, och en del slŠktingar šverraskades av att mšta gamla bekanta som visade sig vara deras slŠktingar.

En av ortens fšretagare hade stŠllt sina lokaler invid bron šver Nissan till fšrfogande. DŠr fanns de bŒda upphovsmŠnnen till slŠktverket, Per Andersson och Johan Lindhardt, pŒ plats och lŠmnade ut slŠktbšcker. SlŠktmedlemmen Helmer Svensson med familj, som tillhandahŒller fšremŒl med LŒngarydsslŠktens slŠktvapen till sjŠlvkostnadspris, betjŠnade ocksŒ intresserade slŠktingar.

UppmŠrksamheten i olika massmedier var stor. Sveriges television var pŒ plats och sŠnde inslag i Aktuellt och Rapport pŒ sšndagskvŠllen, liksom TV4 Halland-…resund fredag och mŒndag. Radio Halland och Radio Jšnkšping gjorde ocksŒ var sitt inslag frŒn LŒngaryd och det senare sŠndes Šven i det rikstŠckande programmet P4 Extra. Fem lokaltidningar hade sŠnt reportrar till LŒngaryd: BorŒs Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Jšnkšpings-Posten och VŠrnamo Nyheter. €ven tidningen Land, GT, SmŒlŠnningen och Radio SjuhŠrad uppmŠrksammade LŒngarydsslŠkten i samband med utgivningen av de nya slŠktbšckerna.

NY STATISTIK – VAR TIONDE HALL€NNING TILLH…R SL€KTEN

PŒ LŒngarydsslŠktens hemsida finns nu statistik šver antalet slŠktmedlemmar i samtliga Sveriges kommuner och lŠn liksom vŠrldens lŠnder och USA:sdelstater.

Av LŒngarydsslŠktens 149 000 medlemmar genom tiderna Šr 37 500 avlidna. Fšljaktligen lever i dag 111 500 slŠktingar. Av dessa Šr drygt 76 000 Šttlingar till stamfšrŠldrarna och drygt 35 000 samhšrigheter (dvs ingifta eller motsvarande).

Av de 111 500 slŠktingarna i livet bor 99 000 i Sverige. Det innebŠr att 1,1 procent av Sveriges nuvarande befolkning tillhšr LŒngarydsslŠkten. I Hallands lŠn Šr hela 9,6 procent av invŒnarna medlemmar av LŒngarydsslŠkten.

Utanfšr Sverige bor 12 500 medlemmar av LŒngarydsslŠkten. Merparten av dessa (9 000) bor i USA. NŒgra hundra slŠktmedlemmar vardera finns i Canada, Danmark, Norge och Storbritannien. Det verkliga antalet slŠktmedlemmar utomlands, i synnerhet i USA, Canada och Danmark, Šr med all sŠkerhet mŒngdubbelt stšrre, dŒ Šttlingarna till de flesta emigranter inte har kartlagts.

BINDERIFEL I BOKBAND IV

I en mindre del av upplagan av det nya bokverket om LŒngarydsslŠkten har ett bokbinderifel intrŠffat i band IV. I nŒgra fall saknas sidorna 1747–1778 och i stŠllet fšrekommer dŒ sidorna 1779–1810 tvŒ gŒnger. I andra fall Šr det sidorna 1811–1842 som saknas. De som drabbats av felet uppmanas mejla eller ringa till Per Andersson, sŒ skickas en korrekt bok med posten.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 9

Nyhetsbrevet utsŠnt 2006-06-18

BOKVERKET OM VR SL€KT UNDER TRYCKNING

Tryckningen pŒgŒr nu av det nya bokverket dŠr hela vŒr LŒngarydsslŠkt finns samlat redovisad. De fyra bokbanden kommer att omfatta sammanlagt 2 256 sidor och 149 000 personer.

Den 7 och 8 juli finns Per Andersson och Johan Lindhardt pŒ plats i LŒngaryd fšr att dela ut de nya bšckerna till slŠktingar som fšrhandsbetalat dessa. NŒgra dagar senare skickas bšckerna ut till dem som i stŠllet šnskat fŒ dem per post.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

Den 7 och 8 juli kommer ocksŒ vŒr slŠkting Helmer Svensson att finnas vid bokutlŠmningen i LŒngaryd fšr att till sjŠlvkostnadspris tillhandahŒlla diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger. PŒ hemsidan finns bilder pŒ prylarna. Helmer, som bor i Nissaryd i LŒngaryd, kan ocksŒ nŒs pŒ telefon eller per e-post.

SL€KTENS HEMSIDA HAR NY ADRESS

LŒngarydsslŠktens nŠtplats har nu fŒtt ny adress: www.langarydsslakten.se (tidigare www.langaryd.nu/slakten).

NŒgra smŒ fšrŠndringar har ocksŒ gjorts i innehŒllet. Bland annat finns nya slŠktnamns- och ortnamnsregister som omfattar hela det nya bokverket.

S MNGA SL€KTINGAR BOR DET I KOMMUNERNA

LŒngarydsslŠktens medlemmar Šr spridda šver hela Sverige (och vŠrlden). De allra flesta bor dock i den vŠstra halvan av Gštaland (frŠmst Halland, vŠstra SmŒland, VŠstergštland med Gšteborg samt SkŒne) eller i StockholmsomrŒdet. Halmstad Šr den kommun som befolkas av flest slŠktmedlemmar, 12 300. Det innebŠr att 14 procent av kommunens invŒnare tillhšr slŠkten. Fšr Hylte och Gislaveds kommuner Šr andelen Šnnu stšrre.

HŠr fšljer de 40 kommuner dŠr det bor flest medlemmar av LŒngarydsslŠkten (inklusive ingifta och motsvarande), ordnade efter hur stor andel av befolkningen som tillhšr slŠkten. Efter kommunnamnet anges antal slŠktmedlemmar i kommunen i dag fšljt av hur mŒnga procent av kommunens invŒnare som det motsvarar.

Hylte: 3 900 pers, 38,1 %

Gislaved: 4 800 pers, 16,4 %

Halmstad: 12 300 pers, 13,9 %

Falkenberg: 5 100 pers, 12,9 %

Laholm: 1 600 pers, 6,9 %

Tranemo: 750 pers, 6,5 %

Svenljunga: 600 pers, 5,9 %

Vaggeryd: 750 pers, 5,9 %

VŠrnamo: 1 900 pers, 5,7 %

Varberg: 3 000 pers, 5,6 %

Gnosjš: 450 pers, 4,5 %

Ljungby: 1 000 pers, 3,7 %

BorŒs: 2 500 pers, 2,5 %

Mark: 850 pers, 2,5 %

Ulricehamn: 550 pers, 2,4 %

Kungsbacka: 1 650 pers, 2,4 %

HŠrryda: 700 pers, 2,2 %

Jšnkšping: 2 600 pers, 2,2 %

Mšlndal: 1 100 pers, 1,9 %

KungŠlv: 700 pers, 1,8 %

€ngelholm: 700 pers, 1,8 %

Lerum: 650 pers, 1,8 %

Partille: 550 pers, 1,7 %

Lund: 1 600 pers, 1,5 %

Helsingborg: 1 800 pers, 1,5 %

Gšteborg: 7 000 pers, 1,4 %

VŠxjš: 1 000 pers, 1,3 %

Uddevalla: 550 pers, 1,1 %

TŠby: 500 pers, 0,8 %

Nacka: 650 pers, 0,8 %

Sollentuna: 500 pers, 0,8 %

Kristianstad: 550 pers, 0,7 %

Malmš: 2 000 pers, 0,7 %

Stockholm: 5 400 pers, 0,7 %

Linkšping: 900 pers, 0,6 %

…rebro: 700 pers, 0,5 %

Huddinge: 450 pers, 0,5 %

Uppsala: 900 pers, 0,5 %

VŠsterŒs: 550 pers, 0,4 %

Norrkšping: 500 pers, 0,4 %

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 8

Nyhetsbrevet utsŠnt 2006-05-06

SL€KTEN V€XER

Under det gŒngna halvŒret har vi tacksamt mottagit mŒnga tusen svar pŒ de korrektur vi skickat ut. Tack vare alla nya uppgifter kommer Šnnu fler slŠktingar Šn berŠknat att redovisas i det nya bokverket om LŒngarydsslŠkten. Antalet slŠktmedlemmar uppgŒr nu till 149 000. Det innebŠr att verket med sina fyra band berŠknas omfatta sammanlagt 2 200 sidor

DET NYA BOKVERKET KOMMER I JULI

Arbetet med det nya bokverket om LŒngarydsslŠkten Šr nu inne i sitt slutskede. Bšckerna kommer att vara fŠrdigtryckta i juli. Kvitton har i dagarna sŠnts till dem som anmŠlt att de vill hŠmta bšckerna i LŒngaryd och som har betalat fšr dessa. Den 7 och 8 juli – kommer Per Andersson och Johan Lindhardt att finnas pŒ plats i LŒngaryd fšr att lŠmna ut bšckerna. Glšm inte att ta med kvittot!

Om man šnskat att fŒ bšckerna sŠnda per post behšver man inte betala i fšrvŠg. Bšckerna skickas ut i mitten av juli och inbetalningskort bifogas dŒ. Det finns fortfarande mšjlighet att bestŠlla bšcker. Priset Šr 970 kronor fšr det kompletta bokverket om fyra band, plus porto.

SISTA CHANSEN ATT KOMPLETTERA SL€KTUPPGIFTER

€n Šr det inte fšr sent att lŠmna Šndringar och tillŠgg som ska komma med i det nya slŠktverket. Fram till omkring den 20 maj tar vi tacksamt emot kompletteringar, gŠrna per e-post.

NY K€NDIS

Vid sidan av Jan Nygren och Jšrgen Andersson har nu ett tredje statsrŒd visat sig vara medlem av LŒngarydsslŠkten. Fšrre nŠringsministern och landshšvdingen Bjšrn Rosengren (fšdd 1942) Šr gift med daC fAi BCb:2.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

VŒr slŠkting Helmer Svensson i LŒngaryd tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Han kommer att finnas pŒ plats vid bokutlŠmningen den 7 och 8 juli. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger. Helmer kan ocksŒ nŒs pŒ telefon eller per e-post.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras.

Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 7

Nyhetsbrevet utsŠnt 2006-01-19

V€LKOMMEN I SL€KTEN!

Nu Šr vi i det nŠrmaste 100 000 levande medlemmar av LŒngarydsslŠkten, och omkring en procent av Sveriges befolkning tillhšr slŠkten. Tiotusentals av dessa har nyss fŒtt veta att de Šr med i slŠkten genom de korrektur som vi sŠnt till en representant fšr varje slŠktfamilj. Alla nykomna Šttlingar hŠlsas vŠlkomna i slŠkten.

TACK

Gensvaret pŒ vŒrt slŠktarbete har švertrŠffat alla fšrvŠntningar. Alla vŠnliga brev, e-postmeddelanden, telefonsamtal och inlŠgg i gŠstboken pŒ slŠktens hemsida har glatt oss mycket. Tack fšr all uppmuntran och alla vŠrdefulla kontakter!

€NNU FINNS TID ATT KOMPLETTERA SL€KTUPPGIFTER

Tacksamt har vi nu fŒtt svar pŒ vŒrt korrekturutskick frŒn tusentals slŠktingar. Det arbete vi nu har framfšr oss med kompletteringarna kommer att ta nŒgra veckor. Om det under de nŠrmaste veckorna intrŠffar hŠndelser i slŠkten, till exempel att ytterligare barn fšds, Šr det dŠrfšr Šnnu mšjligt att lŠgga till uppgifter, helst per e-post.

SISTA €TTLINGEN I SJ€TTE GENERATIONEN D…D

Den sjŠtte generationen efter vŒra stamfšrŠldrar Anders Jšnsson och Ingrid Nilsdotter har nu utslocknat. Det skedde den 27 november 2005, dŒ den sista i detta slŠktled, Ulla Bengtsson f Wass i Falkenberg (HgG dBc), avled. Hon var fšdd den 12 februari 1920.

De slŠktingar som nu Šr i livet tillhšr sju olika generationer, nummer 7 till 13.

NY HUNDRARING

Den 15 januari 2006 fyllde MŠrta Nilsson f Axelsson i VŠsterŒs (dga aaB Ce) 100 Œr. Hon Šr den nŠst Šldsta nu levande LŒngarydsŠttlingen. Hennes 100-Œrsdag firades i nŠrvaro av 68 medlemmar av LŒngarydsslŠkten. €ldst i slŠkten Šr 101-Œriga Alin Petersson f Johansson i Halmstad (Hfb bDc c), fšdd den 1 oktober 1904. Dessutom finns tre ingifta slŠktingar i livet som Šr Šldre Šn 100 Œr. PŒ hemsidan finns en lista šver slŠktens Šldsta.

NY K€NDIS

Till raden av slŠktmedlemmar som Šr kŠnda fšr en bredare publik kan nu lŠggas Šnnu ett fotbollsproffs, landslagsmannen Christian ÓChippenÓ Wilhelmsson (baA gaa BEA A, fšdd 1979).

LNGARYDSSL€KTEN I TV OCH TIDNINGAR

UppmŠrksamheten i massmedia kring LŒngarydsslŠkten har varit stor den senaste tiden. Den 2 januari talade den femfaldiga LŒngarydsŠttlingen Maria Schottenius och Johan Lindhardt om slŠkten i TV4 Nyhetsmorgon. €ven TV4 Halland har sŠnt ett nyhetsinslag. Stšrre artiklar har publicerats i bland annat Expressen/GT/KvŠllsposten (28 december), Aftonbladet (16 januari), BorŒs Tidning (27 december) och Hallandsposten (2 januari). DŠrtill har slŠkten under mellandagarna omtalats i Dagens Nyheter, Gšteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Hallands Nyheter, Eskilstuna-Kuriren, Metro, Stockholm City, Dagenoch mŒnga andra tidningar. PŒ svt.se liksom Sveriges Televisions respektive TV4:s Text-TV har slŠkten getts stort utrymme. Radio Sweden (Sveriges Radios utlandssŠndningar) sŠnde den 4 januari en intervju om LŒngarydsslŠkten.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

Helmer Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Han nŒs pŒ telefon eller per e-post. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger.

FLER SL€KTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning.

Meddela vŠnligen nŠr e-postadressen Šndras.

Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 6

Nyhetsbrevet utsŠnt 2005-11-24

KORREKTUR P V€G F…R DET NYA BOKVERKET OM SL€KTEN

Utgivningen av det nya bokverket i fyra band med alla slŠktens omkring 140 000 kŠnda medlemmar nŠrmar sig. Inom nŒgra dagar kommer korrektur att skickas till en representant fšr varje slŠktfamilj. Det stora antalet gšr att utskicket fšrdelas pŒ ett par omgŒngar, och det kan dršja nŒgon eller annan vecka innan det nŒtt fram till alla mottagare.

SlŠktingarna ombeds vŠnligen att granska sŒ att allt Šr korrekt och fullstŠndigt. Senast den 12 januari Šr vi tacksamma att fŒ korrekturen tillbaka, sŒ att tidsplanen kan hŒllas och bokverket komma ut under vŒren 2006.

BEST€LLNING AV SL€KTVERKET

De slŠktingar som šnskar kšpa det nya bokverket om LŒngarydsslŠkten kan bestŠlla det pŒ det korrekturblad som skickas ut till slŠktfamiljerna.

De fyra bokbanden blir inbundna i formatet 17x25 cm och innehŒller bŒde slŠktnamns- och ortnamnsregister. Pris­et fšr hela verket med omkring 2 000 sidor Šr 970 kr. LŠgsta porto tillkommer (ca 130 kr fšr ett verk med de fyra banden, lŠgre porto om flera verk sŠnds till samma adress). Bšckerna utsŠnds med inbetalningskort bifogat (fšr att slŠktingarna skall slippa postfšrskottsavgifter).

Den som vill spara portokostnaden kan hŠmta sina fšrhandsbestŠllda bšcker i LŒngaryd, dŠr vŒr hjŠlpsamme slŠkting Helmer Svens­son tar hand om utlŠmningen, men han kommer inte att kunna ta emot betalning. De exemplar som hŠmtas mŒste dŠrfšr vara betalda pŒ fšrhand senast den 31 mars 2006 till postgiro. DŠrefter sŠnds till varje betalare ett kvitto som lŠmnas i utbyte mot bšckerna i LŒngaryd (vŠgbeskrivning och hŠmtningstider finns pŒ kvittot).

Endast ungefŠr sŒ mŒnga exemplar som fšrhandsbestŠlls kommer att tryckas, varfšr efterbestŠllningar inte kan garanteras. TŠnk pŒ att boken kan vara en lŠmplig gŒva till exempelvis barn och barnbarn.

NY K€NDIS

Till raden av slŠktmedlemmar som Šr kŠnda fšr en bredare publik kan lŠggas Šnnu en skŒdespelare, vid sidan av Torsten Wahlund, Inga LandgrŽ och Nils Poppe: Andreas Wilson (f 1981, CDa fbD EbC), som bland annat Šr kŠnd frŒn filmatiseringen av Jan Guillous ÓOndskanÓ.

NYA BOKSTAVSBETECKNINGAR P GRENARNA E OCH G

Som vi berŠttat i ett tidigare nyhetsbrev har ytterligare en son till vŒra stamfšrŠldrar upptŠckts. Hans fick namnet Bengt och levde endast sex dagar i januari 1707, dvs hans plats i syskonskaran Šr mellan Ingeborg och Peter. Infšr utgivningen av det nya slŠktverket tar vi tillfŠllet att korrigera bokstavsbeteckningarna efter nyupptŠckten. Bengt fŒr beteckningen E och dŠrefter Šndras beteckningen fšr Peter Andersson och hans efterkommande frŒn E till F och fšr Nils Andersson med Šttlingar frŒn G till H (Anders, som dog i spŠd Œlder, byter frŒn F till G).

NŒgra ytterligare justeringar gšrs ocksŒ av beteckningarna pŒ mindre delar av nŒgra slŠktgrenar. Anledningen Šr Šven hŠr att det i en syskonskara framkommit ytterligare barn.

PRYLAR MED SL€KTVAPEN

Helmer Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Han nŒs pŒ telefon eller per e-post. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, sjŠlvhŠftande dekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger.

FLER INTRESSERADE SL€KTINGAR?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning till Per eller Johan. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 5

Nyhetsbrevet utsŠnt 2005-05-25

Nu Šr vi 132 000 slŠktingar!

KartlŠggningen av LŒngarydsslŠkten fortsŠtter ofšrtrutet och nu uppgŒr antalet kŠnda Šttlingar till Anders Jšnsson och Ingrid Nilsdotter till 132 000 personer inklusive ingifta och motsvarande. Eftersom mŒnga Šttlingar gift sig med varandra och dŠrmed deras barn hŠrstammar pŒ mer Šn ett hŒll, blir det sammanlagda antalet utskott pŒ slŠkttrŠdet Šnnu hšgre: 174 500.

Nya bokverket om fyra band allt nŠrmare
Intensiva fšrberedelser fšr den kommande utgŒvan av LŒngarydsslŠkten i bokform fortgŒr. Det nya slŠktverket om fyra band, som berŠknas omfatta sammanlagt uppemot 140 000 personer, kommer ut nŒgon gŒng Œr 2006. Inom nŒgra mŒnader kommer korrektur att skickas ut till en representant fšr varje slŠktfamilj. De som meddelat sin e-postadress kommer ocksŒ att fŒ fortsatt information genom LŒngarydsslŠktens nyhetsbrev.

Nya kŠndisar

Sedan vŒrt senaste nyhetsbrev sŠndes ut har ytterligare ett par vŠlkŠnda svenskar pŒtrŠffats inom LŒngarydsslŠkten: sŒngerskan Titiyo Jah (f 1967, aBc DAC aib a), kŠnd fšr lŒtar som ÓTalking to the man in the moonÓ och ÓCome alongÓ, samt designern Claes Bondelid (f 1956, sambo med daa CCa A/Ac), vars efternamn blivit kŠnt som klŠdmŠrke.

SlŠktens Šldsta

Den Šldsta medlemmen av LŒngarydsslŠkten genom tiderna, Maria Christensson, fšdd Sjšholm (baA KaC d), avled 26 mars 2005, en mŒnad innan hon skulle fylla 107 Œr. Hon var fšdd 26 april 1898 i Hšja utanfšr €ngelholm och bodde stšrre delen av sitt liv i Halmstad.

Den fram till sin dšd nŠst Šldsta LŒngarydsŠttlingen, Rut Fonell, fšdd Bartilsson (EbC mea aa), KŒllered, avled 11 mars 2005 i en Œlder av 101 Œr, 6 mŒnader och 21 dagar.

Den i dag Šldsta bland lŠnsman Anders Jšnssons och hans hustru Ingrid Nilsdotters Šttlingar Šr 100-Œriga Alin Petersson, fšdd Johansson (Gfb bDc c), Halmstad. Hon fšddes 1 oktober 1904.

tta generationer lever nu

Fortfarande finns hela Œtta generationer LŒngarydsŠttlingar i livet. De tillhšr generation sex till och med tretton efter stamfšrŠldrarna. Det finns idag en enda kvarvarande person i sjŠtte generationen: Ulla Bengtsson f Wass [GgG dBc] (fšdd 1920) i Falkenberg.

HemvŠndardag och gammaldags marknad i LŒngaryd

LŒngarydsfšreningar i samverkan anordnar lšrdagen den 27 augusti 2005 en hemvŠndardag i LŒngaryd. Bland flera olika programpunkter mŠrks en bussresa till flera intressanta platser i LŒngaryd, dŠribland Hšljeryd, LŒngarydsslŠktens stamhemman. Sšndagen den 28 augusti anordnas dessutom en gammaldags marknad i LŒngaryd. DŒ kommer Helmer Svensson att finnas i den gamla marknadsboden och tillhandahŒlla diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen (se nedan). PŒ hemsidan finns mer infomation om hemvŠndardagen och marknaden.

Prylar med slŠktvapen

Helmer Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Han nŒs pŒ telefon eller per e-post  Helmer kommer ocksŒ att finnas pŒ LŒngaryds marknad sšndagen den 28 augusti. Fšljande finns att tillgŒ: pins (rockslagsmŠrken), slipsnŒlar, manschettknappar, broderade tygmŠrken, sjŠlvhŠftande dekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och fŠrger.

Fler intresserade slŠktingar?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning till Per eller Johan. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrevet utsŠnt 2004-11-02

Hemsida fšr LŒngarydsslŠkten

LŒngarydsslŠkten har nu fŒtt sin egen hemsida. VŠlkommen att lŠsa mer om slŠkten pŒ www.langaryd.nu/slakten om bland annat:

---SL€KTEN---

Stamfadern och hans krets

Stamtavla šver tre generationer

SlŠktens utbredning

VŠrldsrekord

Obruten manslinje

SlŠktens Šldsta

KŠndisar

Biografier

SlŠktgŒrdar

SlŠktnamnsregister

Ortnamnsregister

---FORSKNINGEN---

SlŠktkartlŠggningen

Nytt bokverk i fyra band

SlŠktbšckerna

Outforskade grenar

Meddela nyheter och rŠttelser

Senaste tillŠgg

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt Šr jag med stamfar?

Om Per Andersson

Om Johan Lindhardt

---GEMENSKAPEN---

SlŠktmšten

SlŠktfšreningar

Minnesstenen

SlŠktvapnet

Heraldik

SlŠktvapenprylar

Nytt bokverk om fyra band planeras

Sedan huvud- och tillŠggsbšckerna om LŒngarydsslŠkten utgavs 1998 respektive 2002 med sammantaget drygt 80 000 personer, har kartlŠggningen av slŠkten fortsatt. MŒnga nya slŠktgrenar har utretts och luckor pŒ tidigare kŠnda grenar har fyllts igen. Ytterligare 40 000 slŠktmedlemmar har kunnat spŒras.

Fšr att alla intresserade ska fŒ del av de betydande nytillskott som de senaste Œrens forskning gett, har arbetet inletts med att utge en ny utgŒva av slŠktboken. Det nya slŠktverket kommer alltsŒ att omfatta ca 120 000 personer. DŠrmed mŒste det uppdelas pŒ fyra band. Antalet sidor berŠkas till uppemot 2 000. Bšckerna blir inbundna och sidformatet detsamma som nŠrmast fšregŒende upplaga (17x25 cm).

En del nyheter i redovisningen infšrs fšr att underlŠtta lŠsningen. Dessutom kommer fullstŠndigt datum fšr fšdelse, dšd och vigsel att finnas med.

€nnu ŒterstŒr dock mycket arbete och verket kommer inte att kunna ges ut fšrrŠn tidigast till julen 2005. SlŠktmedlemmarna kommer i god tid att informeras om utgivningen genom att korrektur skickas till en representant fšr varje slŠktfamilj. De som meddelat sin e-postadress kommer ocksŒ att fŒ information genom LŒngarydsslŠktens nyhetsbrev.

Nya kŠndisar

I tidigare nyhetsbrev har vi berŠttat om ett antal vŠlkŠnda svenskar som Šr medlemmar i
LŒngarydsslŠkten. Listan kan nu fyllas pŒ med skŒdespelerskan Inga LandgrŽ (f 1927, bCB CFB ca) och hennes tidigare make, komikern och skŒdespelaren Nils Poppe (1908-2000).

Avlidna

Den sista kvarlevande slŠktmedlemmen i den sjŠtte generationen efter stamfadern, Ingeborg Sonesson (fšdd Nilsson, Gff FEe = aCf Gcf e) i Kallinge, har avlidit. Hon var fšdd 13 mars 1913 och avled 3 juli 2004. DŠrmed fšrdelar sig nu slŠktmedlemmarna pŒ slŠktens sju senaste generationer (sju till och med tretton).

€ven Svea Andersson (fšdd Eriksson, daG cCa g), Kinnared, har avlidit. Hon var fšdd 9 december 1901 och blev 102 Œr. Vid sin bortgŒng 21 augusti 2004var hon nŠst Šldst i LŒngarydsslŠkten. Allra Šldst i slŠkten, 106 Œr, Šr alltjŠmt Maria Christensson (fšdd Sjšholm, baA KaC d). Hon fšddes den 26 april 1898 och Šr bosatt i Halmstad.

HemvŠndardag och gammaldags marknad i LŒngaryd

LŒngarydsfšreningar i samverkan anordnar lšrdagen den 27 augusti 2005 en hemvŠndardag i LŒngaryd. Sšndagen den 28 augusti anordnas dessutom en gammaldags marknad i LŒngaryd. NŠrmare information om program fšr dagarna kommer sŒ smŒningom att finnas pŒ hemsidan.

Fler intresserade slŠktingar?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning till Per eller Johan. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Johan Lindhardt & Per Andersson

(Johan Lindhardt har ny adress frŒn 1 november 2004)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrevet utsŠnt 2003-11-30

BŠsta LŒngarydsslŠkting,

Det har nu gŒtt ett Œr sedan vi senast sŠnde ett nyhetsbrev. Det Šr dŠrfšr hšg tid fšr lite fŠrsk information kring vŒr gemensamma slŠkt. Vi gŒr nu tillbaka 300 Œr i tiden och redovisar nŒgra spŠnnande nyfunna uppgifter om slŠktens ursprung. LŒngarydsslŠkten utgŒr frŒn lŠnsmannen Anders Jšnsson (ca 1662-1716) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (ca 1676-1753) pŒ gŒrden Hšljeryd i smŒlandssocknen LŒngaryd.

KartlŠggningen av slŠkten fortsŠtter och antalet kŠnda efterkommande till dessa vŒra anfšrŠldrar Šr nu drygt 115 000 inklusive ingifta och motsvarande. En del Šttlingar hŠrstammar pŒ mer Šn en linje frŒn stamfšrŠldrarna. DŠrigenom uppgŒr det sammanlagda antalet utskott pŒ slŠkttrŠdet till omkring 157 000.

Vi šnskar alla Er slŠktingar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt r!

Med vŠnliga slŠkthŠlsningar

Per Andersson & Johan Lindhardt

Fler intresserade slŠktingar?

Om det finns ytterligare slŠktingar som Šr intresserade av att fŒ nyhetsbreven om LŒngarydsslŠkten, som utkommer dŒ och dŒ, Šr de vŠlkomna att mejla namn, e-postadress och gŠrna bokstavsbeteckning till Per eller Johan. Den som inte lŠngre vill stŒ pŒ utskickslistan meddelar detta pŒ enklaste sŠtt.

InnehŒll

Ett Œttonde lŠnsmansbarn

En arvstvist och tvŒ nyfunna lŠnsmansbršder

Anders Jšnssons arbete som lŠnsman

Nya kŠndisar

€ldsta LŒngarydsŠttlingar i livet

Prylar med slŠktvapen

TillŠgg och rŠttelser

Ett Œttonde lŠnsmansbarn

LŒngarydsŠttlingarna Šr fšrdelade pŒ sex slŠktgrenar, en efter varje till vuxen Œlder kommet barn till lŠnsman Anders Jšnsson och Ingrid Nilsdotter: a Anna, b Kerstin, C Jšns, d Ingeborg, E Peter och G Nils. Utšver dessa fanns Šven sonen Anders (F) som dog Œtta veckor gammal hšsten 1710. Allt detta Šr kŠnt sedan tidigare.

Nu visar det sig att stamfšrŠldrarna hade ytterligare ett barn som dog i spŠd Œlder. I LŒngaryds begravningsbok 1707 stŒr fšljande att lŠsa: ÓLensmannens saliga lilla barn Bengt Andersson, 6 dagarÓ. Begravningsdatumet var den 27 januari 1707, men dŒ det saknas fšdelsebok i LŒngaryd det Œret vet vi inte det exakta fšdelsedatumet. Eftersom Anders Jšnsson var den ende lŠnsmannen i LŒngaryd vid den hŠr tiden rŒder det inget tvivel om att det Šr frŒga om hans son.

€ven sonen Peter fšddes enligt uppgift 1707. Han var dock inte tvilling till Bengt. Enligt Œldersuppgiften i dšdboken 1793 ska han vara fšdd den 20 oktober 1707, det vill sŠga bara cirka nio mŒnader efter Bengt. Men fšdelseuppgiften gŒr inte att bekrŠfta. Peter kan rent av vara fšdd 1708.

En arvstvist och tvŒ nyfunna lŠnsmansbršder

Sedan tidigare kŠnner vi till ÓstamfadernÓ Anders Jšnssons fšrŠldrar, bonden Jšns Andersson i Hšljeryd i LŒngaryd och hans hustru Elin Larsdotter. Genom studier av dombšcker frŒn slutet av 1600- och bšrjan av 1700-talet har det gŒtt att klarlŠgga ytterligare fšrhŒllanden om Anders Jšnssons ursprung.

Huvudperson i den historia som rullar upp sig Šr Elin, Anders mor. Elin fšddes omkring 1641 och avled den 2 maj 1718 i Hšljeryd, tvŒ Œr efter sonen Anders tidiga bortgŒng. €ven Anders far Jšns dog tidigt och Elin gifte om sig med Bengt Bengtsson, som var lŠnsman och bonde i Hšljeryd i likhet med styvsonen Anders Jšnsson sedermera. Bengt Bengtsson dog Œr 1700, endast 46 Œr gammal.

LŠnsmansmodern tillika lŠnsmansŠnkan Elin Larsdotter fick tydligen inte behandlas hur som helst. Det visar ett hŠradsrŠttsprotokoll i domboken frŒn sommartinget 1704. Anders Jšnsson anklagade dŒ pŒ sin moders vŠgnar Nils Jšnsson i Dung Ófšr det han uti LŒngaryds kyrka mšssan af henne stštt, hvilket fuller [till fullo] Nils tillstŒr, men fšregifver sŒdant aldeles emot hans vilje skett vara, medelst det att han af allmogen sŒ hŒrt trŠngder blef, att hans arm inpŒ hennes hufvud ršrdeÓ. HŠradstinget trodde pŒ Nils nŠr han beskrev trŠngseln i kyrkan och han blev sŒledes friad. Intressant i sammanhanget Šr att den anklagade Nils Jšnsson var gift med en systerdotter till Bengt Bengtsson. Nils Jšnssons hustru var alltsŒ ÓstyvkusinÓ till lŠnsman Anders Jšnsson.

Efter att Elin Larsdotter i bšrjan av Œr 1700 blivit Šnka fšr andra gŒngen uppstod en arvstvist. Den avlidne Bengt Bengtsson hade inga egna barn och frŒgan var dŠrfšr vem som skulle Šrva honom. PŒ ena sidan i tvisten stod Bengts syskon och syskonbarn och pŒ den andra sidan Šnkan Elin och hennes barn med fšrste maken Jšns Andersson, dŠribland LŒngarydsslŠktens stamfader Anders Jšnsson.

Bengt Bengtsson hade skrivit ett testamente, enligt vilket Elin Larsdotter Ói sin lifstid skulle orubbat den qvarlŒtenskap behŒlla som i boet finnas kundeÓ. Bengt Bengtssons syskon invŠnde mot testamentet. De menade att eftersom stšrre delen av Bengts bohag stammade frŒn deras fšrŠldrar borde det bevaras i slŠkten och inte borttestamenteras.

Hur slutade dŒ arvstvisten? Jo, pŒ hšsttinget Œr 1700 kom parterna šverens om att dela pŒ kvarlŒtenskapen efter Bengt Bengtsson. Fšrlikningen, som skedde Ótill bibehŒllande af god enighet och godt fšrstŒndÓ parterna emellan, gick ut pŒ att Bengts tvŒ bršder fick vardera 60 daler silvermynt och hans tre systrar 30 daler silvermynt vardera. I gengŠld lovade Bengts syskon Elin Larsdotter och hennes barn fšr all framtid att inte framfšra nŒgot ytterligare arvsansprŒk efter Bengt Bengtsson. Parterna kom šverens om att Elin skulle ha full rŠtt till Bengts egendom i hela sin livstid och att egendomen dŠrefter skulle tillfalla Elins barn.

Talesman fšr Elin och barnen var inte vŒr anfader lŠnsmannen Anders Jšnsson utan en bror till honom, som i dombšckerna benŠmns kontrollšren Sven Floreen. Enligt det biografiska uppslagsverket Smolandi Upsalienses fšrekom han Šven under namnformerna Florenius och Florman. Han var rustmŠstare vid Hallands regemente och senare tullvisitšr i Halmstad. Han fšddes i LŒngaryd omkring Œr 1669 och avled i Halmstad den 19 januari 1736.

Samma uppslagsverk berŠttar ocksŒ om ytterligare en bror till vŒr lŠnsmansanfader: Per Florenius. Han fšddes i LŒngaryd 1663 och avled redan som 30-Œring, den 18 mars 1693, i Uppsala efter en tvŒŒrig elakartad febersjukdom, fšrmodligen malaria.

Sven och Per Florenius redovisas som sšner till bonden Jšns Andersson i Hšljeryd och Helena Larsdotter. Helena och Elin Šr varianter av samma namn. Sven och Per var alltsŒ helsyskon till vŒr fšrfader Anders Jšnsson. Sven var gift tvŒ gŒnger, men varken Sven eller Per tycks ha fŒtt nŒgra barn.

BŒda bršderna Florenius gick i skola i VŠxjš pŒ 1670-talet, nŒgot som var mycket ovanligt fšr bygdens sšner vid den hŠr tiden. Per omskrivs som mycket studiebegŒvad men hindrades i sina studier av fattigdom. Den ekonomiska situationen tycks dock senare ha fšrbŠttrats, eftersom de bŒda bršderna blev inskrivna vid SmŒlands nation vid Uppsala universitet, Per 1686 och Sven 1694. Per Florenius fšrordnades 1690 till nationens notarie och hade en tid tjŠnst som informator i Uppsala.

Anders Jšnssons arbete som lŠnsman

Att vara lŠnsman var ett fšrtroendeuppdrag som vissa vŠl ansedda bšnder kunde fŒ. Ofta gick befattningen i arv. PŒ 1680-talet var Bengt Bengtssons Šldre bror Jšns Bengtsson lŠnsman i LŒngaryd. €ven deras far Bengt Jšnsson hade tidigare varit lŠnsman. NŠr lŠnsman Bengt Bengtsson dog Œr 1700 švertog Anders Jšnsson denne sin styvfars tjŠnst som lŠnsman. SŒ smŒningom skulle ocksŒ Anders Jšnssons svŠrson Anders Johansson, som var gift med Šldsta dottern Anna, bli lŠnsman.

I VŠstbo hŠrad tjŠnstgjorde i bšrjan av 1700-talet fyra lŠnsmŠn i taget, var och en med ett eget distrikt pŒ nŒgra socknar. Dombšckerna i VŠstbo visar att Anders Jšnsson frŠmst hade hand om Šrenden som ršrde LŒngaryds och FŠrgaryds socknar, ibland ocksŒ (Sšdra) Hestra och Gryteryd.

LŠnsmannen var statens fšrlŠngda arm och kallades ocksŒ kronolŠnsman. Han hade till uppgift att vaka šver den allmŠnna ordningen i trakten och kunde Œtala allmogefolk fšr fšrbrytelser av olika slag.

De brott som Anders Jšnsson hanterade var oftast av sedes- eller uppfšrandekaraktŠr. Som lŠnsman var han ett slags moralens vŠktare bland allmogefolket i sydvŠstra VŠstbo hŠrad. Ofta ršrde det sig om bšnder eller drŠngar som varit inblandade i slagsmŒl med varandra. MŒlen kunde ocksŒ handla om skŠllsord, Ódristigt uttalÓ eller ÓolŠmplig beskyllningÓ, det vill sŠga fšrtals- och fšrolŠmpningsbrott.

Ett annat vanligt mŒl i rŠtten gŠllde folk som hade ÓuppkastatÓ i kyrkan. Domstolen skulle dŒ avgšra om vederbšrande hade krŠkts pga sjukdom och dŠrfšr kunde frias eller om det skett pŒ grund av fylleri. Ett exempel pŒ detta intrŠffade 1707, dŒ socknens egen klockare, Peder Bengtsson, pŒ annandag pŒsk hade Óuppkastat i LŒngaryds kyrka i stšrsta dehlen af fšrsamlingens nŠrvaroÓ. LŠnsman Anders Jšnsson uppgav att det skett Óaf druckenskapÓ och att ÓGuds huus Šr orenat och fšrsamlingen fšrargatÓ. Klockaren dšmdes dŠrfšr till att bšta 50 daler silvermynt, men eftersom han inte hade nŒgot att bšta med fick han Ósittja 14 dagar ved vaten och bršd i …llmestad fŒngehuus [i Reftele] och sedan stŒ uppenbara kyrkopliktÓ, det vill sŠga gšra offentlig avbšn i kyrkan.

Anders Jšnsson nŠmns fšrsta gŒngen som lŠnsman i ett tingsprotokoll bara tvŒ dagar efter styvfadern och fšregŒngaren Bengt Bengtssons begravning i februari 1700. DŒ gŠllde det som sŒ mŒnga gŒnger senare ett sexualbrott, eller ÓlŠgersmŒlÓ med den tidens sprŒkbruk. Sexuella fšrbindelser utanfšr Šktenskapet var straffbara. Anders anklagade en ryttare i LŒngaryd fšr ÓbegŒnget lŠgersmŒlÓ med pigan MŠrta, som fštt ett oŠkta barn. MŠrta hŠvdade att ryttaren var far till barnet, men ryttaren fšrnekade gŠrningen och uppgav i stŠllet att Bengt i MjŠlleryd skulle vara far. €ven han nekade dock till att ha begŒtt umgŠnge med MŠrta. Det hela slutade med att MŠrta dšmdes till bšter och kyrkoplikt. Eftersom mŠnnen inte erkŠnde friades bŒda. LŠgersmŒl var den klart vanligaste typ av mŒl som Anders Jšnsson var inblandad i. Det var dock inte alltid som mŠnnen gick utan straff.

Ett annat vanligt uppdrag fšr Anders Jšnsson var att hŒlla ÓsynerannsakningÓ nŠr nŒgon byggnad i trakten hade drabbats av eldsvŒda. Anders uppgift var dŒ att avgšra om det var frŒga om vŒdeld eller om nŒgon kunde ha vŒllat eldsvŒdan med uppsŒt. Han skulle ocksŒ uppskatta vŠrdet av den branddrabbade byggnaden. €ven i andra sammanhang fick han i uppdrag att besiktiga hus och gŠrdesgŒrdar eller att kontrollera om det skett olovlig Œverkan pŒ nŒgon skog.

Vid nŒgra tillfŠllen begŠrde Anders Jšnsson infšr rŠtten att bšnder som inte fullgjort skyldigheter av olika slag skulle bšta fšr det. Det kunde ršra sig om att de inte betalat all sin skatt eller att de inte fšrrŠttat sina dagsverken pŒ den Ókungliga ladugŒrden RyhovÓ utanfšr Jšnkšping eller att de inte stŠllt upp med hŠstar i samband med …stgšta Kavalleris hemmarsch frŒn Karl XII:s krig mot Danmark. En annan gŒng fick nŒgra Ótršga och fšrsummeligaÓ bšnder veta att de mŒste ÓhŒlla och repareraÓ sina kyrkovŠgar bŠttre.

Anders Jšnsson fšrekom ocksŒ dŒ och dŒ som ombud fšr personer som ansŒg att nŒgon annan stod i ekonomisk skuld till dem.

Den gršvsta brottsmisstanken som Anders Jšnsson anfšrde gŠllde ett barnamord. Soldathustrun som anklagades fšr att ha dšdat sitt barn friades dock.

Nya kŠndisar

I vŒrt senaste nyhetsbrev fanns en lista šver kŠnda personer inom LŒngarydsslŠkten. Nu har ytterligare nŒgra ÓkŠndisarÓ dykt upp, bland annat pŒ en stor nyutforskad gren frŒn norra SkŒne, stammande frŒn glasmŠstaren Anders Persson i Perstorp (baA, 1746-1818):

Christina Odenberg, biskop i Lund, fšdd 1940, baA jdB Bb Mikael Odenberg, riksdagsman (m), fšdd 1953, baA jdB BC Michael Svensson, fotbollsproffs, fšdd 1975, baE fba Bfc B, sidan 1157 i tillŠggsboken

Till listan kan Šven fogas en ingift slŠktmedlem: fotbollsspelaren Glenn HysŽn.

€ldsta LŒngarydsŠttlingar i livet

Den Šldsta LŒngarydsŠttlingen genom tiderna Šr Maria Christensson (fšdd Sjšholm). Hon fšddes den 26 april 1898 i Hšja utanfšr €ngelholm och Šr alltjŠmt i livet, 105 Œr gammal. Hon Šr bosatt i Halmstad sedan bšrjan av 1900-talet och tillhšr den skŒnska grenen baA, en gren som alltsŒ blivit kartlagd fšrst under innevarande Œr. DŠrfšr har hon inte varit kŠnd fšr oss tidigare.

Fšljande Šttlingar till stamfšrŠldrarna Šr de Šldsta nu levande:

105 Œr: Maria Christensson f Sjšholm, Halmstad, baA KaC d, fšdd 1898-04-26

101 Œr: Svea Andersson f Eriksson, Kinnared, daG cCa g, fšdd 1901-12-09

100 Œr: Rut Fonell f Bartilsson, KŒllered, EbC mea aa, fšdd 1903-08-18

99 Œr: Alin Petersson f Johansson, Halmstad, Gfb bDc c, fšdd 1904-10-01

97 Œr: Anders Andersson, Femsjš, daG aDA dA, fšdd 1906-01-11

97 Œr: MŠrta Nilsson f Axelsson, VŠsterŒs, dga aaB Ce, fšdd 1906-01-15

97 Œr: Karin Viola MŒneskšld f Bengtsson, Hisings Backa, dcH ccE d, fšdd 1906-02-24

97 Œr: Emmy Bjšrkelid f NydŽn, Uppsala, aDh aAc bc, fšdd 1906-11-14

97 Œr: Elin Carlsson, VŠxjš, ECb BBc g, fšdd 1906-11-17

Prylar med slŠktvapen

Helmer Svensson i Nissaryd, LŒngaryd, tillhandahŒller till sjŠlvkostnadspris diverse prylar med LŒngarydsslŠktens vapen. Han nŒs pŒ telefon eller per e-post.

Fšljande finns att tillgŒ:

Pins (rockslagsmŠrken) 25 kr

SlipsnŒlar 30 kr

Manschettknappar 40 kr

Broderade tygmŠrken 25 kr

SjŠlvhŠftande dekaler 25 kr

Kaffeservetter (20 st) 30 kr

Lunchservetter (20 st) 35 kr

20 lunchservetter och 2 ljus i presentfšrpackning 40 kr

Fasadflaggor (60x60 cm, utan stŒng) 260 kr

T-shirts i olika storlekar och fŠrger (90 kr fšr vuxna, 60 kr fšr barn)

Porto tillkommer vid sŠndning per post.

TillŠgg och rŠttelser

Arbetet med att kartlŠgga LŒngarydsslŠkten fortsŠtter ofšrtrutet fšr en allt mera fullstŠndig och korrekt bild av slŠkten. Vi hoppas att nŒgon gŒng i framtiden kunna ge ut en ny utgŒva om LŒngarydsslŠkten. NŠr detta kan ske Šr dock omšjligt att sŠga i dag.

Alla slag av kompletteringar och rŠttelser vŠlkomnas. Det kan gŠlla enstaka personuppgifter, tillŠgg av saknade personer, hopkoppling av slŠktgrenar genom tidigare oupptŠckta slŠktgiften eller utredning av outforskade grenar (se fšrteckning sist i tillŠggsboken).

Meddelande om fšrŠndringar som sker inom slŠkten – nyfšdda, ingŒngna och upplšsta Šktenskap, dšdsfall, flyttningar, yrkesfšrŠndringar osvtas ocksŒ tacksamt emot.

Adresser och telefonnummer finns i bšrjan av nyhetsbrevet. Du Šr vŠlkommen att kontakta oss om det Šr nŒgot du undrar šver.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrevet utsŠnt 2002-11-29

InnehŒll

Tack fšr hjŠlp och uppmuntran

Ett fŒtal bšcker ŒterstŒr

KŠndisar

Vem Šr mest slŠkt till stamfadern?

HundraŒringar

Prylar med slŠktvapen

Hemsidan i trŠda

TillŠgg och rŠttelser

Tack fšr hjŠlp och uppmuntran

Arbetet med att utreda vŒr mŒnghšvdade LŒngarydsslŠkt har fŒtt ett švervŠldigande gensvar. Tusen och Œter tusen frŠnder har generšst bidragit med vŠrdefull information.

Till alla som genom sitt tillmštesgŒende har medverkat till att fšrverkliga den nya tillŠggsboken framfšr vi vŒrt varmaste tack.

Med stor uppskattning och glŠdje har vi fŒtt ta emot mŒnga vŠnliga och uppmuntrande hŠlsningar frŒn anfšrvanter nŠr och fjŠrran. OcksŒ fšr detta tackar vi hjŠrtligt.

Ett fŒtal bšcker ŒterstŒr

Upplagan av huvudboken om LŒngarydsslŠkten Šr nu slut. Fortfarande finns dock nŒgra exemplar kvar av tillŠggsboken, som utkom i september i Œr..

Priset fšr tillŠggsboken Šr 190 kronor (inkl moms) plus lŠgsta porto (30 kr fšr en bok, lŠgre per bok vid flera). Boken bestŠlls enklast frŒn Per Andersson per e-post eller telefon (se ovan).

KŠndisar

LŒngarydsslŠkten Šr som ett Sverige i miniatyr. Inom slŠkten finns ocksŒ en del mera allmŠnt kŠnda personer. HŠr fšljer – i alfabetisk ordning – nŒgra exempel pŒ kŠndisar som tillhšr vŒr slŠkt:

Jšrgen Andersson, f d statsrŒd (bostads- och inrikesminister), f 1946, dbd HAd BdA, sidan 735

Hans-Uno Bengtsson, fysiker och en av de lŠrde i Lund, f 1953, Gfb eFg cA, sidan 996

Carl Block, biskop i Gšteborg, 1874–1948, Eba Cac A, sidan 860

Magnus Carlsson, sŒngare i Barbados, f 1974, dhC eCa CHb A, sidan 1190 i tillŠggsboken

Ulf ÓTickanÓ Carlsson, bordtennisspelare, f 1961, Ggh cdB DB, ej i bok

Erland Cullberg, konstnŠr, f 1931, Eba CaB FB, sidan 860

Johan Cullberg, psykiater och professor, f 1934, Eba CaB FC, sidan 860

John Cullberg, biskop i VŠsterŒs, 1895–1983, Eba CaB F, sidan 859

Sigurd Glans, legendarisk redaktionschef pΠAftonbladet, f 1929, afb eaa BB, sidan 378

Carl B Hamilton, ekonomiprofessor och riksdagsman fšr folkpartiet, f 1946, Eba BdF cC, sidan 856

Mats Jingblad, fotbollstrŠnare, f 1958, aaF aba bja B, sidan 58

Bodil Jšnsson, fysiker och en av de lŠrde i Lund, f 1942, baH baA Bab, sidan 417

Jan Nygren, f d statsrŒd (samordningsminister), f 1950, Gff ACE DA, sidan 1011

Sven-Olof Petersson, Sveriges nyutnŠmnde EU-ambassadšr, f 1947, aaF aaf HbA, sidan 1094 i tillŠggsboken

Maria Schottenius, f d kulturchef pŒ Expressen, kulturrŒd i London, f 1953, CDB GAc ba, sidan 539

Louise Sylwander, f d barnombudsman och generaldirektšr, f 1949, daC hCb dAb, sidan 656

Gšran Sonnevi, fšrfattare, f 1939, dcg DCd EA, sidan 759

Joakim ThŒstršm, artist i bl a Ebba Gršn och Imperiet, f 1957, Gfb eFA aC, sidan 996

Bland ingifta kan nŠmnas: bordtennisspelaren Peter Karlsson, imamen och ledaren fšr Sveriges muslimer Abd al Haqq Kielan, radiomannen Lars MadsŽn, fotbollsproffset Johan MjŠllby, IT-entreprenšren Johan Sta‘l von Holstein, den kanske mest vŠlkŠnde av TV:s lŠrde i Lund professor Jan-…yvind Svahn, journalisten och fšrfattaren Olle Svenning, šgonlŠkaren professor Bjšrn Tengroth, TV-producenten och debattledaren Siewert …holm.

Vem Šr mest slŠkt till stamfadern?

Hur mycket slŠkt Šr jag till stamfadern? Det beror pŒ dels i vilken generation efter stamfadern jag befinner mig, dels pŒ hur mŒnga hŒll jag hŠrstammar frŒn honom (nŠstan en fjŠrdedel av alla Šttlingar har tvŒ eller flera hŠrstamningar).

Ett sŠtt att uttrycka slŠktskapsgraden Šr att ange hur stor andel – i procent – som stamfadern utgšr av mina anor i den generation dŠr han befinner sig. Fšr stamfaderns barn representerar han hŠlften (50 procent) av deras ursprung (och stammodern den andra hŠlften), i nŠsta generation (barnbarnen) hŠlften av hŠlften (25 procent), osv. Om man leder sitt ursprung till stamfadern pŒ mer Šn ett hŒll, summerar man procenttalen.

Exempel: Ett barn till tvŒ av stamfaderns barnbarn, som Šr kusiner, har slŠktskapsgraden 12,5 + 12,5 = 25. Det Šr samma vŠrde som fšr ett barnbarn pŒ en enda linje. Observera dock att procentsatsen inte gšr ansprŒk pŒ att uttrycka den genetiska likheten med stamfadern utan endast Šr ett teoretiskt vŠrde fšr att jŠmfšra olika personers grad av slŠktskap till stamfadern.

Antalet generationer efter stamfadern motsvarar antalet bokstŠver i individbeteckningen (som finns fšrst pŒ raden i slŠktboken). Vid hŠrstamning pŒ en linje Šr slŠktskapsgraden fšr respektive generation fšljande (procent):

1: 50

2: 25

3: 12,5

4: 6,25

5: 3,125

6: 1,5625

7: 0,78125

8: 0,390625

9: 0,1953125

10: 0,09765625

11: 0,048828125

12: 0,0244140625

13: 0,01220703125

SlŠktens nu levande medlemmar Šr spridda šver hela Œtta generationer, frŒn 6 till 13. De som Šr minst slŠkt till stamfadern Šr fyra Šttlingar i 13:egenerationen som hŠrstammar pŒ en enda linje; slŠktskapsgraden Šr ca 0,012 procent (drygt en tiotusendel). Den mest beslŠktade Šr Ingeborg Sonesson [aCf Fcf e] i Kallinge. Hon Šr Šttling pŒ 6 hŒll, 1 i generation nr 6, 4 i nr 7 och 1 i nr 8. DŠrmed blir slŠktskapsgraden: 1,5625 + 4 * 0,78125 + 0,390625 = 5,08375 (ungefŠr 1/20). Den meste Šttlingen Šr alltsŒ drygt 400 gŒnger mer beslŠktad med stamfadern.

TvŒ ytterligare exempel: Per Andersson [daC hgA cA], som Šr Šttling i generation nr 8 pŒ en linje och i nr 9 pŒ tre linjer, har en grad av slŠktskap till stamfadern som Šr ungefŠr 1 procent (0,977). Johan Lindhardt [aCc EBB cDc C] hŠrstammar i 10:e led en gŒng frŒn stamfadern, vilket innebŠr ungefŠr 1 promille (0,098 procent).

Fyra personer hŠrstammar frŒn stamfaderns alla sex barn som har Šttlingar. Sedan tidigare vet vi att bršderna Bjšrn och Marcus Carlberg [EbC pBd faA och -B] i Unnaryd, fšdda 1983 respektive 1987 gšr detta. Senare forskning har visat att Šven syskonen Matilda och Martin Hjelmqvist [EbB Cbb BbB a och -B] i LŒngaryd, fšdda 1988 respektive 1992, Šr Šttlingar till alla sex barnen.

HundraŒringar

Fšljande Šttlingar till stamfšrŠldrarna har uppnŒtt en Œlder av 100 Œr eller mer:

104 Œr 11 mŒn 25 dagar, Linnea Svensson f Gustafsson, Rydšbruk, aCf Dae c, f 1884-08-05, d 1989-07-30

104 Œr 11 mŒn 13 dagar, Ester Malmqvist f Brinck, Bengtsfors, daC fAi, f 1877-06-03, d 1982-05-16

104 Œr 25 dagar, Hulda Andersson f HolmŽn, VŠrnamo, dcg DBb e, f 1889-12-10, d 1994-01-04

103 Œr, Jenny Elise Johnson, USA, daa aDC a, f 1875-09-22, d 1979 (obekrŠftad uppgift)

102 Œr, Emma Karlsson f Larsson, USA, aeB Ace b, f 1872-02-16, d 1975 (obekrŠftad uppgift)

102 Œr 9 mŒn 5 dagar, Hilda Werner f Jehander, Stockholm, daC hEh, f 1885-06-23, d 1988-03-28

102 Œr 8 mŒn 11 dagar, Johan Alexandersson, Femsjš, CDa Daa A, f 1878-03-05, d 1980-11-16

102 Œr 5 mŒn 3 dagar, Helga Andersson f Svensson, Gryteryd, aDh Cda bc, f 1897-04-24, d 1999-09-27

102 Œr 3 mŒn 2 dagar, Alma Johansson f Johansson, Sšdra Hestra, Eea Caf f, f 1890-10-18, d 1993-01-20

101 Œr 11 mŒn 16 dagar, Alma Lohmander f Johansson, Raus, aBD CbB b, f 1892-03-22, d 1994-03-10

101 Œr 1 mŒn 19 dagar, Elin Hultin f Johansson, VŠstra Ed, dcH dDc, f 1875-02-17, d 1976-04-05

101 Œr, Charles Ryan, Tacoma WA USA, daa aBD A, f 1864-01-18, d 1965

100 Œr, Svea Andersson f Eriksson, Kinnared, daG cCa g, f 1901-12-09, alltjŠmt i livet

100 Œr, Karl Edman, USA, GBc CEB E, f 1892-02-15, d 1993 (obekrŠftad uppgift)

100 Œr 10 mŒn 13 dagar, Johanna Catharina Sjšstršm f Lindahl, Karlshamn, bCK Da, f 1852-02-12, d 1952-12-25

100 Œr 7 mŒn 3 dagar, Hilda Svensson f Andersdotter, Sšdra Hestra, GaA AAg a, f 1874-02-26, d 1974-09-29

100 Œr 5 mŒn 23 dagar, Anna Paulina Bergstršm f Rudholm, Malmš, dcE cAD b, f 1895-05-15, d 1995-11-07

100 Œr, Hilma Swanson f Isakson, USA, aDf eCc d, f 1884-08-27, d 1985 (obekrŠftad uppgift)

100 Œr 2 mŒn 20 dagar, Anna Nilsson f Petersdotter, Anderstorp, Cbb De, f 1815-07-25, d 1915-10-15

100 Œr 8 dagar, Rut Ingeborg Lindqvist f Eliasson, Gšteborg, dhC efB b, f 1901-04-17, d 2001-04-25

100 Œr, Maria Stromberg f Lorentzson, Providence RI USA, Cfb Dfd, f 1881-01-13, d 1981

Fšljande ingifta har uppnŒtt en Œlder av 100 Œr eller mer:

103 Œr 9 mŒn 28 dagar, Karl Bengtsson, DrŠngsered, dcI chf-g, f 1887-10-31, d 1991-08-28

102 Œr 8 mŒn 10 dagar, Emma Ottilia Persson f Jšnsson, Falkenberg, CCd cgb E-g2, f 1886-04-16, d 1988-12-26

102 Œr 21 dagar, Helga Lovisa Nilsson f Dyberg, Falkenberg, ECe eCA A-g, f 1897-05-23, d 1999-06-13

101 Œr 11 mŒn 4 dagar, John EdŽn Johansson, Falkenberg, ECC bAA c-g, f 1896-03-25, d 1998-03-01

101 Œr 10 mŒn 3 dagar, Gerda Selmqvist f Good, Hyltebruk, aBf aEe B-g, f 1900-09-17, d 2002-07-20

101 Œr 9 mŒn 19 dagar, Frida Bengtsson f Josefsson, Gryteryd, aDD Aaa aA-g, f 1897-09-19, d 1999-07-08

100 Œr 8 mŒn 10 dagar, Ester Nilsson f Lindholm, Falkenberg, aea cda E-g, f 1902-01-08, d 2002-09-18

100 Œr 7 mŒn 17 dagar, Cay Langše Conradsen, Norrkšping, aae Cff b-g, f 1890-10-29, d 1991-06-15

100 Œr 5 mŒn 10 dagar, Jenny Karlsson f Karlsson, FŠrgaryd, aDf eBa B-g, f 1889-07-21, d 1989-12-31

100 Œr, Anna Fredrika E Bengtsson f Lindberg, Helsingborg, aCc DHC G-g, f 1902-08-13, alltjŠmt i livet

100 Œr 26 dagar, Rut Kamstedt f Johansson, Halmstad, daG cCb D-g, f 1897-11-08, d 1997-12-04

100 Œr 21 dagar, Anna Samuelsson f Johannesson, LŒngaryd, aea aeE B-g, f 1884-06-13, d 1984-07-04

Hemsidan i trŠda

TyvŠrr har LŒngarydsslŠktens hemsida fšr en tid sedan tagits ur bruk, pŒ grund av ohŠlsa i familjen hos den vŒr slŠkting som mycket engagerat arbetat med att lŠgga upp och underhŒlla hemsidan. Vi hoppas att sjŠlva ta šver arbetet sŒ snart som mšjligt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrevet utsŠnt 2002-08-11

BŠsta LŒngarydsslŠkting som meddelat e-postadress! HŠr fšljer litet information ršrande vŒr gemensamma slŠkt:

HŠmta tillŠggsboken pŒ LŒngaryds marknad och spara portot

TillŠggsboken med sju nyutforskade grenar av vŒr stora LŒngarydsslŠkt kommer att vara fŠrdig i bšrjan av september. De slŠktingar som har mšjlighet kan hŠmta sitt eller sina exemplar pŒ den gammaldags marknad som hŒlls i LŒngaryd den 8 september. DŒ slipper man portokostnaden och fŒr dessutom boken litet tidigare. De bestŠllda bšcker som inte hŠmtats i LŒngaryd kommer att sŠndas per post i veckan dŠrefter.

Alla LŒngarydsŠttlingar vŠlkomna till gammaldags marknad i LŒngaryd sšndagen den 8 september

LŒngaryds hembygdsfšrening och fyra andra samverkande fšreningar i socknen ŒteruppvŠcker i Œr traditionen att hŒlla marknad i LŒngaryd. Denna Šger rum sšndagen den 8 september. Mer Šn hŠlften av alla invŒnare i LŒngaryd tillhšr vŒr stora slŠkt, och švriga slŠktmedlemmar i fšrskingringen hŠlsas varmt vŠlkomna att ŒtervŠnda till fšrfŠdernas bygd pŒ marknadsdagen.

Till LŒngaryd kommer man via Nissastigen (riksvŠg 26). NŒgra kilometer norr om Hyltebruk finns en skyltad avtagsvŠg till LŒngaryd som efter 2 km nŒr sockenkyrkan.

Marknadsdagen inleds med gammaldags gudstjŠnst i LŒngaryds kyrka klockan 11–12. TornblŒsare kallar samman sockenbor och gŠstande. VŠl inne i kyrkan ser kyrkstšten till att alla hŒller sig vakna. Utanfšr kyrkporten kommer en sockenbo – fšrmodligen medlem av LŒngarydsslŠkten – att sitta i skamstocken.

Framfšr kyrkan, till hšger innanfšr kyrkogŒrdsgrinden, kan man bese den minnessten šver LŒngarydsslŠktens stamfader Anders Jšnsson (1662–1716) och hans hustru som Šttlingarna reste 1999.

Efter gudstjŠnsten bšrjar sjŠlva marknaden pŒ LŒngaryds gamla marknadsplats (belŠgen invid vŠgen mellan LŒngaryd och Sšdra Unnaryd, 1 km frŒn LŒngaryds kyrka, i byn Gassljunga). Arrangšrerna gšr allt fšr att marknaden skall fŒ en tidstrogen prŠgel, sŒ som den kunde gestalta sig fšr omkring 100 Œr sedan. Den som kommer i Œlderdomlig klŠdedrŠkt blir extra uppskattad.

SŠrskilt utvalda knallar kommer till marknaden med genuina, handgjorda varor. Fšr barnen blir det allehanda gamla lekar och ponnyridning. FjŠrdingsman upprŠtthŒller ordningen och det blir underhŒllning med dragspel och skillingtryck. Enklare fšrtŠring kommer att finnas.

Per Andersson och Johan Lindhardt, som arbetat med att kartlŠgga slŠkten, kommer att finnas i hembygdsfšreningens stŒnd, som Šr den gamla marknadsboden.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare