Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

16 Skaraborgs lŠn R

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 MARIESTAD R 1971

                                 Mariestad stad R 1952–1970

                                                                  Mariestad stad R 1863–1951

                                                                  Leksberg (Lexberg) R 1863–1951

                                 Ullervad R 1952–1970

                                                                  LŒstad (Lšfstad) R 1863–1951

                                                                  OdensŒker (OndsŒker) R 1863–1951

                                                                  Tidavad (TjŠfva, TjŒfva) R 1863–1951

                                                                  Utby R 1863–1951

                                                                  Ekby (Eggby) R 1863–1951

                                                                  Ek R 1863–1951

                                                                  Ullervad (Ullerva) R 1863–1951

                                 LugnŒs R 1952–1970

                                                                  BredsŠter (BresŠter) R 1863–1951

                                                                  LugnŒs (LognŒs) R 1863–1951

                                                                  BjšrsŠter R 1863–1951

                                 Hassleršr R 1952–1970

                                                                  Torsš (Thorsš, Viksala, Wiksala) R 1863–1951

                                           Hassle–Berga–EnŒsa (Hassle, EnŒsa och Berga) R 1888–1951

                                                                  Hassle, Berga och FŠred R 1863–1887 (1/2)

                                           FŠred R 1888–1951

                                                                  Hassle, Berga och FŠred R 1863–1887 (2/2)

                                 Lyrestad R 1952–1970*

                                                                  Lyrestad R 1863–1951

81 LIDK…PING R 1971*

         Lidkšping stad R 1969–1970

                                 Lidkšping stad R 1952–1968*

                                                                  Lidkšping stad R 1863–1951

                                 Tun R 1952–1968

                                                                  Karaby R 1863–1951

                                                                  Tun (Thun) R 1863–1951

                                                                  Friel R 1863–1951

                                 JŠrpŒs R 1952–1968 [JŠrpŒs municipalsamh R 1919-02-21–1968]

                                                                  Uvered (Ufvered) R 1863–1951

                                                                  JŠrpŒs (HjerpŒs, HjerpŒs med Hšra och Wedum) R 1863–1951 [JŠrpŒs municipalsamh R 1919-02-21–1968]

                                                                  HŠggesled R 1863–1951

                                 …rslšsa R 1952–1968

                                                                  Lavad (Lava, Lafva) R 1863–1951

                                                                  Tranum R 1863–1951

                                                                  TŒdene (TŒdened) R 1863–1951

                                                                  Norra Kedum (Kedum, Kjedum) R 1863–1951

                                                                  VŠla (WŠla, WŠhla, WŠlan, WŒla) R 1863–1951

                                                                  Gillstad R 1863–1951

                                                                  …rslšsa R 1863–1951

                                                                  Sšne (Sone) R 1863–1951

                                 Norra KŒlland R 1952–1968

                                                                  Skalunda R 1863–1951

                                                                  Rackeby R 1863–1951

                                                                  Gšsslunda (Jšsslunda) R 1863–1951

                                                                  Sunnersberg R 1863–1951

                                                                  Strš R 1863–1951

                                                                  Otterstad (KŒllandsš) R 1863–1951

                                 KŒllands–RŒda R 1952–1968

                                                                  Mellby R 1863–1951

                                                                  KŒllands–saka (saka) R 1863–1951

                                                                  RŒda R 1863–1951

                                 Vinninga R 1952–1968

                                                                  Hovby (Hofby) R 1863–1951

                                                                  Norra HŠrene (HŠrene, HŠrened, HŠrened med Skofteby) R 1863–1951

                                                                  Hasslšsa (Hassellšsa) R 1863–1951

                                                                  LindŠrva (LindŠrfva) R 1863–1951

                                                                  SŠvare (SŠfvared) R 1863–1951

                                 Saleby R 1952–1968

                                                                  TrŠssberg R 1863–1951

                                                                  HŠrjevad R 1863–1951

                                                                  Saleby R 1863–1951

82 SKARA R 1971

                                 Skara stad R 1952–1970*

                                           Skara stad R 1934–1951

                                                                  Skara stad R 1863–1933

                                                                  Skara R 1863–1933

                                 Valle R 1952–1970 [Axvall municipalsamh R 1899-02-24–1960]

                                                                  Istrum R 1863–1951

                                                                  …glunda R 1863–1951

                                                                  Eggby R 1863–1951

                                                                  Varnhem (Warnhem, Warnhems kloster, Skarke) R 1863–1951

                                                                  Norra Lundby (Lundby) R 1863–1951

                                           Stenum R 1889-03-06–1951

                                                                  Norra Ving, Stenum och SkŠrf (Norra Wing, Stenum och Skjerf) R 1863–1889-03-06 (1/3)

                                           Norra Ving (Ving) R 1889-03-06–1951 [Axvall municipalsamh R 1899-02-24–1960 (1/2)]

                                                                  Norra Ving, Stenum och SkŠrf (Norra Wing, Stenum och Skjerf)R 1863–1889-03-06 (2/3)

                                           SkŠrv (SkŠrf) R 1889-03-06–1951 [Axvall municipalsamh R 1899-02-24–1960 (2/2)]

                                                                  Norra Ving, Stenum och SkŠrf (Norra Wing, Stenum och Skjerf)R 1863–1889-03-06 (3/3)

                                                                  SkŒnings–saka (saka) R 1863–1951

                                 Ardala R 1952–1970

                                                                  HŠndene (Hendene) R 1863–1951

                                                                  HŠrlunda R 1863–1951

                                                                  Marum R 1863–1951

                                                                  Vinkšl (Winkšl) R 1863–1951

                                                                  VŠstra Gerum (Gerum) R 1863–1951

                                                                  Synnerby R 1863–1951

                                                                  Skallmeja R 1863–1951

                                 Gudhem R 1952–1970 (1/2)

                                                                  BjŠrka (Bjerka) R 1863–1951

83 SK…VDE R 1971

                                 Skšvde stad R 1952–1970

                                           Skšvde stad R 1914–1951

                                                                  Skšvde (Skšfde) stad R 1863–1913

                                                                  Skšvde (Skšfde) R 1863–1913

                                                                  …m R 1863–1951

                                                                  VŒmb (WŒmb, WŒrfruhem) R 1863–1951

                                                                  Ryd R 1863–1951

                                 Skultorp R 1952–1970

                                                                  HŠggum R 1863–1951

                                                                  Sjogerstad (Sjšgerstad) R 1863–1951

                                                                  RŒdene (RŒdened) R 1863–1951

                                                                  Hagelberg R 1863–1951

                                                                  Norra Kyrketorp (Kyrketorp) R 1863–1951

                                 Binneberg R 1952–1970

                                                                  Locketorp R 1863–1951

                                                                  VŠring (WŠring, Stora WŠring) R 1863–1951

                                                                  Horn R 1863–1951

                                                                  Fršsve (Fršsved) R 1863–1951

                                                                  SŠter R 1863–1951

                                                                  Binneberg R 1863–1951

                                 Timmersdala R 1952–1970

                                                                  Berg R 1863–1951

                                                                  Lerdala R 1863–1951

                                                                  Timmersdala R 1863–1951

                                                                  Bšja R 1863–1951

                                 VŠrsŒs R 1952–1970 (1/2)

                                                                  Ljunghem R 1863–1951

                                                                  EdŒsa R 1863–1951

                                                                  Varola (Warola, Walora) R 1863–1951

                                                                  Forsby R 1863–1951

                                                                  Sventorp (Sventorp med Sunetorp) R 1863–1951

                                                                  VŠrsŒs (WŠrsŒs, WersŒs) R 1863–1951

                                 Tidan R 1952–1970 [Tidan municipalsamh R 1937-11-26–1957]

                                                                  Vad (Wad) R 1863–1951 [Tidan municipalsamh R 1937-11-26–1957 (1/2), Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955 (1/3)]

                                                                  Flistad R 1863–1951

                                                                  Gštlunda R 1863–1951 [Tidan municipalsamh R 1937-11-26–1957 (2/2)]

84 HJO R 1974

         HJO R 1971–1973

                                 Hjo stad R 1952–1970

                                                                  Hjo stad R 1863–1951

                                                                  Hjo R 1863–1951

                                                                  GrevbŠck (GrefbŠck) R 1863–1951

                                 VŠrsŒs R 1952–1970 (2/2)

                                                                  Mofalla R 1863–1951

         FGELS R 1971–1973* (1/2)

                                 FŒgelŒs R 1952–1970 (1/2)

                                                                  Sšdra FŒgelŒs (Sšdra FogelŒs) R 1863–1951

                                                                  Norra FŒgelŒs (Norra FogelŒs) R 1863–1951

         FR…JERED R 1971–1973* (1/2)

                                 Fršjered R 1952–1970 (1/2)

                                                                  Fridene (Fridened) R 1863–1951

                                                                  Korsberga R 1863–1951

85 Tidaholm R 1974

         TIDAHOLM R 1971–1973*

                                 Tidaholm stad R 1952–1970*

                                          Tidaholm stad R 1910–1951

                                               Tidaholm kšping R 1895–1909

                                                                  Baltak R 1863–1894 (1/2)

                                                                  Agnetorp (ngarp) R 1863–1894 (1/2)

         H…KENSS R 1971–1973*

                                 HškensŒs R 1952–1970

                                           Baltak R 1895–1951

                                                                  Baltak R 1863–1894 (2/2)

                                           Agnetorp R 1895–1951

                                                                  Agnetorp (ngarp) R 1863–1894 (2/2)

                                                                  HŠrja R 1863–1951

                                                                  Daretorp R 1863–1951

                                                                  Velinga (Velinge, Welinge) R 1863–1951

         FR…JERED R 1971–1973* (2/2)

                                 Fršjered R 1952–1970 (2/2)

                                                                  Fršjered (Fršijered) R 1863–1951

         DIMBO R 1971–1973* (1/2)

                                 Dimbo R 1952–1970 (1/2)

                                                                  Ottravad (Ottrafva) R 1863–1951

                                                                  Suntak (Suntack) R 1863–1951

                                                                  VŠttak (WŠttak, WŠttack) R 1863–1951

                                                                  Kymbo R 1863–1951

                                                                  Valstad (Walstad, Hvalstad) R 1863–1951

                                                                  HŒngsdala R 1863–1951

                                                                  …stra Gerum (Gerum) R 1863–1951

                                                                  Dimbo R 1863–1951

                                                                  Varv (Hvarf) R 1863–1951

                                                                  Acklinga R 1863–1951

                                                                  Hšmb R 1863–1951

                                                                  Kungslena (Kongslena) R 1863–1951

86 FALK…PING R 1974

         FALK…PING R 1971–1973*

                                 Falkšping stad R 1952–1970

                                           Falkšping stad R 1935–1951

                                                                  Falkšping stad R 1863–1934

                                                                  Falkšpings vŠstra (Falkšping /i Gudhems hŠrad/) R 1863–1934 [Falkšpings fšrstŠder municipalsamh R 1919-07-04–1934]

                                                                  FriggerŒker R 1863–1951

         VILSKE R 1971–1973*

                                 Vilske R 1952–1970 [Floby municipalsamh R 1923-07-05–1961]

                                                                  Ullene (Ullened) R 1863–1951

                                                                  Vilske–Kleva (Wilske–Klefva) R 1863–1951

                                                                  Marka R 1863–1951

                                                                  Gškhem R 1863–1951

                                                                  Sšrby R 1863–1951 [Floby municipalsamh R 1923-07-05–1961 (1/2)]

                                                                  TrŠvattna (Trevattna) R 1863–1951

                                                                  Floby R 1863–1951 [Floby municipalsamh R 1923-07-05–1961 (2/2)]

                                                                  Gšteve (Gšteved) R 1863–1951

                                                                  Grolanda R 1863–1951

                                                                  JŠla (JŠhla) R 1863–1951

                                                                  HŠllestad (Hellestad) P 1863–1951

         FR…KIND R 1971–1973*

                                 Frškind R 1952–1970

                                                                  Brismene (Brismened) R 1863–1951

                                                                  Bšrstig R 1863–1951

                                                                  Kinneved R 1863–1951

                                                                  VŒrkumla (WŒrkumla) R 1863–1951

                                                                  Luttra R 1863–1951

         VARTOFTA R 1971–1973*

                                 Vartofta R 1952–1970

                                                                  Falkšpings šstra (Falkšping /i Vartofta hŠrad/) R 1863–1951

                                                                  Karleby R 1863–1951

                                                                  Slšta (Slšta med Faleqvarna) R 1863–1951

                                                                  KŠlvene (Kjelfvened) R 1863–1951

                                                                  Vartofta–saka (saka) R 1863–1951

                                                                  Vistorp (Wistorp) R 1863–1951

                                                                  Yllestad R 1863–1951

                                                                  NŠs R 1863–1951

                                                                  Mularp R 1863–1951

                                                                  sle (sled, shed) R 1863–1951

                                                                  Tiarp R 1863–1951

         STENSTORP R 1971–1973*

                                 Stenstorp R 1952–1970 [Stenstorp municipalsamh R 1923-01-13–1958]

                                                                  Borgunda (Borna) R 1863–1951

                                                                  Dala R 1863–1951

                                                                  Hšgstena R 1863–1951

                                                                  Sšdra Kyrketorp (Kyrketorp) R 1863–1951

                                                                  Stenstorp R 1863–1951 [Stenstorp municipalsamh R 1923-01-13–1958]

                                                                  Brunnhem R 1863–1951

                                                                  Segerstad R 1863–1951

                                                                  HŒkantorp R 1863–1951

                                                                  Valtorp (Hvaltorp, Waltorp) R 1863–1951

         DIMBO R 1971–1973* (2/2)

                                 Dimbo R 1952–1970 (2/2)

                                                                  Skšrstorp R 1863–1951

         GUDHEM R 1971–1973

                                 Gudhem R 1952–1970 (2/2)

                                                                  Torbjšrntorp (Thorbjšrntorp) R 1863–1951

                                                                  Gudhem R 1863–1951

                                                                  …stra Tunhem (Tunhem) R 1863–1951

                                                                  Ugglum R 1863–1951

                                                                  Bjurum R 1863–1951

                                                                  SŠtuna R 1863–1951

                                                                  Hornborga R 1863–1951

                                                                  Broddetorp R 1863–1951

                                                                  Bolum R 1863–1951

         REDV€G P 1971–1973* (2/2)

                                 RedvŠg P 1952–1970 (2/2)

                                                                  Solberga P 1863–1951

                                                                  Norra sarp (sarp) P 1863–1951

                                                                  Smula P 1863–1951

                                                                  Fivlered (Fiflered, Fifflered) P 1863–1951

60 VARA R 1983

         VARA R 1974–1982 (1/2)

              VARA R 1971–1973*

                   Vara kšping R 1967–1970

                                 Vara kšping R 1952–1966*

                                           Vara kšping R 1936–1951

                                               Vara kšping R 1894–1935

                                                                  Vara (Wara, Wahra) R 1863–1893 (1/2) [Vara municipalsamh R 1883-10-26–1893]

                                               Vara R 1894–1935

                                                                  Vara (Wara, Wahra) R 1863–1893 (2/2)

                                 Vedum R 1952–1966 [Vedum municipalsamh R 1925-12-04–1959]

                                                                  Eling R 1863–1951

                                                                  Laske–Vedum (Vedum, Wedum) R 1863–1951 [Vedum municipalsamh R 1925-12-04–1959]

                                                                  VŠsterbitterna (Vester-Bitterna, Wester-Bitterna) R 1863–1951

                                                                  …sterbitterna (…ster-Bitterna) R 1863–1951

                                                                  Sšdra Lundby (Lundby) R 1863–1951

                                 Ryda R 1952–1966

                                                                  Naum R 1863–1951

                                                                  Sšdra Kedum (Kedum, Kjedum) R 1863–1951

                                                                  Ryda (Ryda med HalfŒs) R 1863–1951

                                                                  HŠllum (Hellum) R 1863–1951

                                                                  Skarstad R 1863–1951

                                                                  …num (…hnum) R 1863–1951

                                 Levene R 1952–1966

                                                                  Sparlšsa R 1863–1951

                                                                  SlŠdene R 1863–1951

                                                                  Levene (Lefvene) R 1863–1951

                                                                  Long R 1863–1951

         LARV R 1971–1973*

                                 Larv R 1952–1970

                                                                  Larv (Larf) R 1863–1951

                                                                  LŠngjum (LŠngjum med Wessby, Lengjum med Wessby) R 1863–1951

                                                                  TrŒvad (TrŒfva) R 1863–1951

         KV€NUM R 1971–1973*

                                 KvŠnum R 1952–1970

                                                                  …ttum R 1863–1951

                                                                  Jung R 1863–1951

                                                                  Fyrunga R 1863–1951

                                                                  KvŠnum (QvŠnum) R 1863–1951 [KvŠnum municipalsamh R 1913-11-21–1961]

                                                                  Norra VŒnga (VŒnga, WŒnga) R 1863–1951

                                                                  EdsvŠra R 1863–1951

61 G…TENE R 1971*

         Gštene kšping R 1967–1970

                                 Gštene kšping R 1952–1966

                                                                  Sil (Sihl) R 1863–1951

                                                                  Kinne–Vedum (Vedum) R 1863–1951

                                                                  Holmestad R 1863–1951

                                                                  Gštene (Gšthened) R 1863–1951 [Gštene municipalsamh R 1918-02-05–1951]

                                                                  VŠttlšsa (WŠttlšsa) R 1863–1951

                                 Husaby R 1952–1966 [Lundsbrunn municipalsamh R 1915-08-06–1957]

                                                                  Hangelšsa R 1863–1951

                                                                  Skeby R 1863–1951

                                                                  KŠllby (Kjellby) R 1863–1951

                                                                  Broby R 1863–1951

                                                                  Ova (Ofva) R 1863–1951

                                                                  SkŠlvum (Skelfvum) R 1863–1951 [Lundsbrunn municipalsamh R 1915-08-06–1957 (1/2)]

                                                                  Husaby R 1863–1951

                                                                  Kinne–Kleva (Kinne–Klefva, Klefva) R 1863–1951

                                                                  Ledsjš R 1863–1951 [Lundsbrunn municipalsamh R 1915-08-06–1957 (2/2)]

                                 Kinnekulle R 1952–1966

                                                                  VŠsterplana (Westerplana) R 1863–1951

                                                                  Medelplana (Mellplana) R 1863–1951

                                                                  …sterplana R 1863–1951

                                                                  Kestad (Kjestad) R 1863–1951

                                                                  Fullšsa R 1863–1951

                                                                  Forshem R 1863–1951

62 TIBRO R 1971

                                 Tibro kšping R 1952–1970*

                                          Tibro kšping R 1947–1951

                                                                  Kyrkefalla R 1863–1946 [Tibro municipalsamh 1923-10-20–1946]

                                 Mšlltorp R 1952–1970 (1/2)

                                                                  Ransberg (Randsberg) R 1863–1951

63 T…REBODA R 1971

                                 Tšreboda kšping R 1952–1970

                                           Tšreboda kšping R 1939–1951

                                               Tšreboda kšping R 1909–1938

                                                                  BjšrkŠng R 1863–1908 (1/2) [Tšreboda municipalsamh R 1883-11-09–1908]

                                               BjšrkŠng R 1909–1938

                                                                  BjšrkŠng R 1863–1908 (2/2)

                                                                  BŠck R 1863–1951

                                                                  Fredsberg R 1863–1951

                                 Moholm R 1952–1970 [Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955]

                                                                  Sveneby (Svenneby) R 1863–1951

                                                                  HjŠlstad R 1863–1951 [Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955 (2/3)]

                                                                  Mo R 1863–1951 [Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955 (3/3)]

                                                                  BŠllefors (Bellefors) R 1863–1951

                                                                  Ekeskog R 1863–1951

                                                                  Beateberg (Hunnekulla) R 1863–1951

                                                                  FŠgre (FŠgred) R 1863–1951

                                                                  TrŠstena R 1863–1951

                                 UndenŠs R 1952–1970 (1/2)

                                                                  Halna (Hallna) R 1863–1951

                                 Hova R 1952–1970 (1/2)

                                                                  €lgarŒs (ElgarŒs) R 1863–1951

02 GR€STORP R 1971*

                                 GrŠstorp R 1952–1970

                                           GrŠstorp kšping R 1900–1951

                                                                  Tengene (Tengened) R 1863–1899 (1/2)

                                           Tengene R 1900–1951

                                                                  Tengene (Tengened) R 1863–1899 (2/2)

                                                                  Flo R 1863–1951

                                                                  Sal (Sahl) R 1863–1951

                                                                  s (hs) R 1863–1951

                                                                  TŠng R 1863–1951

                                                                  HŒle R 1863–1951

                                                                  SŠrestad (SŠrstad) R 1863–1951

                                                                  BjŠrby R 1863–1951

                                                                  Flakeberg R 1863–1951

                                                                  Hyringa R 1863–1951

                                                                  LŠngnum (LŠgnum, LŠngjum) R 1863–1951

                                                                  Trškšrna R 1863–1951

03 ESSUNGA R 1983 (centralort Nossebro)

         VARA R 1974–1982 (2/2)

              ESSUNGA R 1971–1973*

                                 Essunga R 1952–1970 [Nossebro municipalsamh R 1918-02-15–1963]

                                                                  Malma R 1863–1951

                                                                  FrŠmmestad R 1863–1951

                                                                  BŠreberg R 1863–1951

                                                                  Essunga R 1863–1951 [Nossebro municipalsamh R 1918-02-15–1963]

                                                                  KyrkŒs (SandbŠck) R 1863–1951

                                                                  FŒglum (Foglum) R 1863–1951

                                                                  Barne–saka (saka) R 1863–1951

                                                                  LekŒsa R 1863–1951

22 MULLSJ… R 1971*

                                 Mullsjš R 1952–1970

                                                                  UtvŠngstorp R 1863–1951

                                                                  Sandhem R 1863–1951

                                                                  Nykyrka R 1863–1951

                                                                  BjurbŠck R 1863–1951

23 HABO R 1974

         HABO R 1971–1973*

                                 Habo R 1952–1970

                                                                  Habo R 1863–1951

                                                                  Gustav Adolf (Gustaf Adolf, FiskebŠck) R 1863–1951

         FGELS R 1971–1973* (2/2)

                                 FŒgelŒs R 1952–1970 (2/2)

                                                                  Brandstorp R 1863–1951

37 KARLSBORG R 1971

                                 Karlsborg R 1952–1970*

                                                                  Karlsborg (Carlsborg) R 1863–1951

                                 Mšlltorp R 1952–1970 (2/2) [Mšlltorp municipalsamh R 1941-05-30–1958]

                                                                  Brevik (Bredvik, Brefvik) R 1863–1951

                                                                  Mšlltorp R 1863–1951 [Mšlltorp municipalsamh R 1941-05-30–1958]

                                 UndenŠs R 1952–1970 (2/2)

                                                                  UndenŠs R 1863–1951

43 GULLSPNG R 1971 (centralort Hova)

                                 AmnehŠrad R 1952–1970* [GullspŒng municipalsamh R 1937-11-19–1958]

                                                                  AmnehŠrad R 1863–1951 [GullspŒng municipalsamh R 1937-11-19–1958]

                                 Hova R 1952–1970 (2/2)

                                                                  Hova (Hofva, Hofva med Fagerlid) R 1863–1951

                                 Visnum S 1952–1970 (2/2)

                                                                  Sšdra RŒda (RŒda) S 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.