Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa

 

 

 

 

 

Sverige i en och samma slŠkts hŠnder sedan ett halvt Œrtusende

Den 6 juni Šr Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag och namnsdag fšr Gustav. Anledningen Šr det maktšvertagande utan motstycke i svensk historia som nŒdde sin kulmen den dagen Œr 1523. DŒ lŠt Gustav Eriksson av frŠlseŠtten Vasa sig vŠljas till Sveriges kung som Gustav I, lŒngt efter sin dšd kallad Gustav Vasa.

Gustav Vasas intŒg i Stockholm 1523, mŒlning av Carl Larsson i Nationalmuseum

Han har framhŒllits som den person genom tiderna som haft allra stšrst betydelse fšr svenskarna, bŒde samtidens och eftervŠrldens. 1544 gjorde han Sverige Šrftligt bland sina barn, barnbarn osv, och sŒ Šr det fortfarande. Sveriges samtliga monarker dŠrefter Šr hans efterkommande, alla biologiska Šttlingar utom adopterade Carl XIV Johan och ingifta Fredrik I och Oscar I. Carl XVI Gustaf hŠrstammar frŒn Gustav Vasa pŒ 91 olika sŠtt.

Bland hans avkomlingar finns bŒde otaliga vanliga svenska familjer och en stor del av Sveriges sociala, politiska, ekonomiska och kulturella elit under ett halvt Œrtusende. Som slŠktmedlemmar mŠrks en mŠngd ytterligare makthavare sŒsom statsministrar, riks- och statsrŒd, riks- och lantmarskalkar, talmŠn och riksdagsledamšter, justitie- och regeringsrŒd, generaler och amiraler, biskopar, ambassadšrer, landshšvdingar, generaldirektšrer, storfšretagsledare och fackfšrbundsordfšrande, alla tio nuvarande monarker i Europa, tidigare kejsare i Tyskland, …sterrike och Ryssland, president i Finland, premiŠrministrar i Storbritannien och generalsekreterare i FN. Till slŠkten hšr vidare flera nobelpristagare och mŒnga vŠlkŠnda forskare, journalister, fšrfattare, regissšrer, skŒdespelare, kompositšrer, artister, konstnŠrer och professionella idrottare.

Per Andersson har under mŒnga Œr kartlagt denna Sveriges kungaslŠkt. Antalet dokumenterade slŠktmedlemmar uppgŒr till drygt 275 000 (inklusive ingifta och motsvarande), varav nŠrmare 75 procent eller omkring 200 000 alltjŠmt Šr i livet.

SlŠktskap Šr den mest grundlŠggande relationen mellan mŠnniskor. Att ha kunskap om sitt slŠktursprung Šr centralt fšr att fšrstŒ vem man Šr, och man vidgar perspektivet pŒ sig sjŠlv genom att kŠnna till vilka nutida personer som har samma ursprung och som man dŠrfšr Šr slŠkt med.

 

 

 

 

slekt.se/kung

Start Sveriges kungaslŠkt

Start slekt.se

Kontakt

© 2013–2023 Per Andersson

 


 

 

Bokverk med Gustav Vasas Šttlingar

Drygt 275 000 medlemmar av Gustav Vasas slŠkt redovisas i bokverket Sveriges kungaslŠkt med 3 264 sidor fšrdelade pŒ tre volymer. Mer information om bokverket och hur man kan bestŠlla det finns hŠr

 

Stamtavla

KungaslŠktens huvudgrenar med Šttlingar till Gustav Vasa

 

SlŠktens utbredning

Hittills har spŒrats mer Šn en kvarts miljon medlemmar av Sveriges kungaslŠkt under 20 generationer, dvs Gustav Vasa, hans barn, barnbarn osv fram till i dag och deras makar och sambor

 

Sverige mod Kalmarunionen afspejlet i tre kroner

Gustav Vasa afsatte den f¾lles nordiske kongesl¾gt og splittede Norden, og Kalmarunionens symbol, tre kroner, blev Sveriges rigsvŒben (pŒ dansk)

 

Tronfšljden

Alla med rŠtt att Šrva Sverige efter Gustav Vasa, fram till Estelle, Oscar, Alexander, Gabriel, Julian, Leonore, Nicolas och Adrienne

 

KŠnda Šttlingar

Fšrutom kungar och drottningar rymmer slŠkten ocksŒ mŒnga andra makthavare och ca 400 svenska kŠndisar

 

SlŠktnamn

33 450 olika slŠktnamn finns bland Gustav Vasas efterkommande – register till bokverket

 

Ortnamn

€ttlingarnas bostadsorter i Sverige och utomlands – register till bokverket

 

6 juni

Den 6 juni Šr Gustav Vasas minnesdag och hans svenska arvmonarkis hšgtidsdag, firad som Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag och namnsdag fšr Gustav

 

Forskning och kŠllor

SlŠktkartlŠggningen grundar sig pŒ fem Œrhundradens kŠllmaterial, som fordrar mycket skiftande forskningsmetoder

 

Hitta rŠtt i slŠkten

En guide till hur slŠktingarna redovisas i bokverket, sŒ att man enkelt kan fšlja slŠktlinjerna och se hur alla Šttlingar Šr slŠkt med varandra

 

Redovisningssystem

Fšr att hantera och ŒskŒdliggšra ett stort antal slŠktingar har Per Andersson konstruerat ett redovisningssystem med unika individbeteckningar och en sŠrskild typ av stamtavla

 

Hur mycket slŠkt

Graden av slŠktskap till Gustav Vasa kan berŠknas fšr varje Šttling utifrŒn antalet generationer och antalet hŠrstamningar

 

Fšrkortningar

Lista šver fšrkortningar som anvŠnds i bokverket

 

Om personuppgifter

SlŠktredovisningen publiceras enligt Tryckfrihetsfšrordningen

 

SlŠkten i media

Kring midsommar 2018 och Šven dŠrefter har kartlŠggningen av Gustav Vasas Šttlingar uppmŠrksammats i mŒnga medier

 

Tack!

Tack fšr alla vŠnliga, uppskattande och uppmuntrande brev, mejl och telefonsamtal! HŠr finns citat frŒn 3 500 slŠktmedlemmar

 

Om Per Andersson

En kort presentation