LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

SlŠktens fšrgrening

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Den slŠkt som Simon i Sšdra Fagerhult gav upphov till omfattar omkring 210 000 hittills spŒrade personer, inklusive ingifta och motsvarande. De omkring tre fjŠrdedelar som alltjŠmt Šr i livet fšrdelar sig pŒ slŠktens Œtta senaste generationer.

Till fšljd av de uppemot 4 000 slŠktgiftena och sambofšrhŒllandena mellan Šttlingar leder tiotusentals Šttlingar sitt ursprung till stamfadern Simon pŒ mer Šn en linje, som mest 15. Den Šttling som rŠknar flest biologiska hŠrstamningar frŒn honom Šr Mikael Johansson [aCf GGG BbA:15] i LŒngaryd, fšdd 1991. Av dessa 15 hŠrstamningar gŒr 12 genom lŠnsman Anders Jšnsson [S-aA] och 3 genom grenen S-Bc i band 6.

Tre andra slŠktingar har 14 hŠrstamningar frŒn Simon: Arnold Lorentsson [dbA Hfb EA:14] i Hyltebruk, fšdd 1938, samt syskonen Elina och Erik Mathiasson [aDD ccB bea aa:14 och aDD ccB bea aB:14] i Hyltebruk, fšdda 2003 och 2005.

SpŠnnvidden i fšdelsetid inom slŠktens generationer efter stamfadern Lars MŒnsson

Lars MŒnsson och hans hustru Ingegerd Šr nŠrmaste gemensamma stamfšrŠldrar till alla nu kŠnda SimonsŠttlingar, dvs dem i band 1–4 och 6 samt vissa i band 5. Fšr att ange denna deras gemensamma utgŒngspunkt Šr ÒS-aA-Ó (dvs lŠnsman Anders Jšnsson), tillagt framfšr beteckningarna pŒ Šttlingarna i band 1–4.

Generation    Fšrst fšdda Šttling                                       Sist/senast fšdda Šttling

 1

ca 1641

S-a

1644

S-B

 2

ca 1662

S-aA

1685

S-Bc

 3

1695

S-aca

1731

S-BBG [= V-cbG]

 4

1718

S-aA-aa

1794

S-BBG j [= V-cbG j]

 5

1738

S-aA-aaA

1819

S-Bcf GG:2 [= FCd G]

 6

1764

S-aA-aaA A

1865

S-Bcf GEi:2 [= FCd Ei]

 7

1789

S-aA-aDa aa

1906

S-BBF dEI j:2

 8

1816

S-aA-aDa aCa

1942

S-BBF ddC Gk:2

 9

1837

S-aA-aDa aCa a

1978

S-BBF ddC Gfd:2

 10

1865

S-aA-aDa aCa CA

2009

S-BBF dEk aDb B

 11

1898

S-aA-aDa aCE caa

2014

 

 12

1921

S-aA-aDa aCE caa a

2014

 

 13

1945

S-aA-aDa aCE caa aA

2014

 

 14

1968

S-aA-aDa aCE caa aAa

2014

 

 15

1996

S-aA-aDa aCE caa CaA A

 

 

 

Den sist avlidna Šttlingen i respektive utslocknad generation (generation, namn, bostadsort, individbeteckning, fšdd, dšd)

1

Elin Larsdotter

LŒngaryd

 S-a

ca 1641

17180502

2

Per Nilsson

LŒngaryd

 S-BB

1677

17700116

3

Henrik Persson Holmqvist

Hultsjš

 S-BBG [= V-cbG]

17310313

18101223

4

Carl Lundstršm

VŠxjš

 S-BBG H [= V-cbG H]

17751103

18590123

5

Nils Johansson

Morup

 S-Bcf GE:2 [= FCd E]

18100403

18901227

6

Matilda Johansson f Tobiasdotter

KŠrda

 S-BBF dEk [=V-cbF dEk]

18600207

19490817

7

Gunnar kerlind

Hyltebruk

 S-BBF dEI I:2

19020925

19910403

 

VŒthultsstammens fšrgrening

Den slŠkt som kyrkvŠrden Nils Andersson i Askebo och hans hustru Bšrta gav upphov till omfattar omkring 210 000 hittills spŒrade personer, inklusive ingifta och motsvarande. De tre fjŠrdedelar som alltjŠmt Šr i livet fšr­delar sig pŒ slŠktens sju senaste generationer.

De tvŒ Šttlingar som rŠknar flest hŠrstamningar frŒn Nils och Bšrta i Askebo Šr Mikael Johansson [aCf GGG BbA:12] i LŒngaryd, fšdd 1991, samt Arnold Lorentsson [dbA Hfb EA:12] i Hyltebruk, fšdd 1938, med tolv slŠktlinjer vardera till stamfadern. Mikaels samtliga hŠrstamningar gŒr genom Nils och Bšrtas dotter Ingrid Nilsdotter (dvs lŠnsmansgrenen). 

Tre personer hŠrstammar frŒn Nils och Bšrtas alla fyra barn som har kŠnda Šttlingar: sa segŒrd [dbA CBa CEA a:5] i BorŒs, fšdd 1966, samt syskonen Smilla och Hampus Jacobsen [V-BDg eAA ECa aCa:4 och V-BDg eAA ECa aCB:4] i Eftra, fšdda 2005 respektive 2007. 

SpŠnnvidden i fšdelsetid inom VŒthultsstammens generationer

Generation    Fšrst fšdda Šttling                        Sist/senast fšdda Šttling

 1

ca 1658

V-a

1676

V-e

 2

ca 1680

V-aA

1712

V-e-H

 3

1704

V-caA

1762

V-e-Hh

 4

1736

V-caA A

1798

V-e-Hgh

 5

1764

V-e-aaA A

1840

V-e-Hgh F

 6

1789

V-e-aDa aa

1876

V-e-HgG dG

 7

1816

V-e-aDa aCa

1925

V-e-Hfc HGE

 8

1837

V-e-aDa aCa a

1965

V-e-Hfc HGB F

 9

1863

V-cda aAB caa

1999

V-e-Hfc HGB Fb

 10

1891

V-cda aAB caC A

2010

 

 11

1921

V-e-aDa aCE caa a

2010

 

 12

1945

V-e-aDa aCE caa aA

2010

 

 13

1968

V-e-aDa aCE caa aAa

2010

 

 14

1993

V-cda aAB caB Aaa aA

2010

 

 

Den sist avlidna Šttlingen i respektive utslocknad generation (generation, namn, bostadsort, individbeteckning, fšdd, dšd)

1

Ingrid Nilsdotter

LŒngaryd

 V-e

1676

17530209

2

Peter Andersson

LŒngaryd

 V-e-F

17071020

17930617

3

Ingeborg Nilsdotter

LŒngaryd

 V-e-Hf

17490603

18330908

4

Nilla Larsdotter

Vessige

 V-e-Hgh

17980829

18841202

5

Johannes Nilsson

Villstad

 V-DFF HE

18290923

19240109

6

Ida Maria Svensson

DrŠngsered

 V-e-Hff Fc

18690418

19590731

7

Ulla Bengtsson

Falkenberg

 V-e-HgG dBc

19200212

20051127

 

Den slŠktmedlem som fŒtt flest barn Šr Bengt Jšnsson [FbC] (1764–1855) i BŠlhult, LŒngaryd. Han hade med sina tvŒ hustrur 20 barn, fšdda under Œren 1786–1824. Trots att Œtta av barnen avled i spŠd Œlder fick han till sin dšd 61 barnbarn (fšdda frŒn 1807), 48 barnbarns barn (frŒn 1826) och 9 barnbarns barnbarn (frŒn 1849), dvs totalt 138 Šttlingar. Flera av dem hann avlida fšre Bengt Jšnsson. Efter hans dšd fšddes ytterligare tio barnbarn och antalet uppgick sŒledes till sammanlagt 71.

TvŒ slŠktmedlemmar har fštt 17 barn inom ett och samma Šktenskap. Laura Karlsson f Stršmberg [aDD cca b:3] (1881–1950) i Horshult, LŒngaryd, fšdde sina mellan 1902 och 1927. Axia Johansson f Davidsson [baE fdC b] (1891–1974) i Jšnkšping, mellan 1913 och 1936. LŒngarydsslŠkten rŠknar totalt šver 300 familjer med minst 10 barn.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare