Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Grevskapet i Mjšlby kommun

Det medeltida feodalsystemet slog aldrig riktigt rot i Sverige. Efter kontinental fšrebild infšrde dock Erik XIV – efter att medeltiden och den egentliga vasallkonstruktionen lagts till historien – grevar och friherrar och med dem fšrvaltningslŠn i form av grevskap och friherrskap. Grevskapen var fŒ, och till de fšr eftervŠrlden mest kŠnda hšr Brahes Visingsborg, Oxenstiernas Sšdermšre och De la Gardies LŠckš, alla med innehavare som stod det kungliga huset nŠra.

Att det ocksŒ inom nuvarande Mjšlby kommun funnits ett grevskap synes ha fallit i glšmska i trakten; SkŠnninge stad fšrlŠnades den 28 maj 1654 som grevskap Œt Robert Douglas. Staden hade ju sin storhetstid pŒ medeltiden som kommersiellt, religišst och i viss mŒn politiskt centrum, framfšr allt under de kungliga folkungarna med ursprung i det intilliggande BjŠlbo. Rollen som centralort i sydvŠstra …stergštland švertogs av Vadstena och lŒngt senare av Mjšlby. SkŠnninge fšrlorade fšr en tid sina stadsprivilegier Dackefejdens Œr 1543, Œterfick aldrig sin forna stŠllning och har fšr sin nuvarande betydelse att tacka jŠrnvŠgens framdragning och spannmŒlshandelns lokalisering till staden. Ett fšga uppmŠrksammat kapitel mitt i denna SkŠnninges historia Šr den nŠrmast exotiska epoken som grevskap under stormaktstiden.

Robert Douglas tillhšrde en urgammal skotsk Štt, som blivit en av de fšrnŠmsta hšgadliga i Europa. Olika grenar har upphšjts i skotsk, brittisk och fransk hertigvŠrdighet. Flera gŒnger har medlemmar knutit Šktenskapsband med skotska och engelska kungaŠtter; bland annat var Robert Douglas farfars farfars farfar gift med en dotter till Robert III av Skottland.

Den blivande greven av SkŠnninge fšddes Œr 1611 pŒ Standingstone i Skottland, kom i tjugoŒrsŒldern till Sverige och avancerade snabbt som officer under trettioŒriga kriget. Han blev friherre 1651, general samma Œr, dŠrefter riksstallmŠstare och greve 1654 med SkŠnninge stad som grevskap. r 1657 utnŠmndes han till fŠltmarskalk och riksrŒd. NŠr det svenska stormaktsvŠldet stod pŒ sin hšjdpunkt fšrde han 1658–1660 framgŒngsrikt befŠlet i Livland och Kurland. Han har beskrivits som en tapper krigare och skicklig fŠltherre. Dšden mštte honom plštsligt i Stockholm 1662, dŠr han begravdes i Riddarholmskyrkan och sedan fšrdes till en blivande familjegrav i Vreta klosters kyrka. Greven var ocksŒ – liksom alltjŠmt hans agnatiska Šttlingar efter tre och ett halvt decennium – Šgare till StjŠrnorp i Vreta klosters socken, senare i avsšndrad socken med godsets namn och slottskapellet som fšrsamlingskyrka.

Efter ankomsten till Sverige lierade sig Robert Douglas, hans barn och barnbarn genom giftermŒl med rikets fšrnŠmsta Štter, sŒsom Mšrner, Oxenstierna, Stenbock, RŒlamb, Falkenberg, Ribbing och Dohna. OcksŒ efter Robert beklŠdde grevarna Douglas nŒgra av de allra hšgsta befattningarna inom hovet, krigsmakten och statsfšrvaltningen i švrigt. Med tiden Šktades medlemmar av de gamla besuttna šstgštska friherreŠtterna Lagerfelt och AdelswŠrd. En av de ingifta grevinnorna Douglas var dotter till storhertig Ludwig I av Baden, kusin till den svenska drottningen Victorias far och Šven befryndad med Gustaf IV Adolfs gemŒl. Grevinnans son, Šttens huvudman i nŠsta generation, blev excellens, riksmarskalk och landshšvding i …stergštlands lŠn. StamsŠtet StjŠrnorp eldhŠrjades till Šnnu kvarlŠmnade ruiner Œr 1789, det franska revolutionsŒret. r 1848, dŒ Europa pŒ nytt skakades av massornas uppror, upptogs Štten i badensiskt grevestŒnd.

Robert Douglas svenska efterkommande har under 1900-talet fortsatt att manifestera sin aristokratiska stŠllning och ingŒtt Šktenskapsallianser med furstehus runt om i Europa, bland annat med prinsessor av Hohenzollern och Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, de tre hertigarna d'Otrante (FouchŽ), of Marlborough (Churchill) och in Bayern (Wittelsbach). Den sistnŠmnde Šr idag pretenderande konung av Bayern. Hertiginnan d'Otrante, fšdd Douglas, blev i sin tur mor till furstinnan av Sayn-Wittgenstein-Berleburg (svŠrmor till den danska drottningen Margrethes syster Benedikte) och styvmor till furstinnan von Bismarck. I slutet av seklet har ocksŒ en medlem av Štten Douglas gift sig med Hennes Kejserliga och Kungliga Hšghet €rkehertiginnan av …sterrike. Alla Œterfinns de i ett slŠkttrŠd med rštter i grevskapet SkŠnninge i Mjšlby kommun.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson