LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Vem Šr slŠkt med vem?

LŒngarydsslŠkten bestŒr egentligen av tvŒ slŠkter, Simonsstammen och VŒthultsstammen, som Šr intimt ihopflŠtade med varandra.

LŒngarydsslŠkten omfattar totalt omkring 254 000 personer (inklusive ingifta och motsvarande). De flesta av dessa, cirka 165 000, tillhšr bŒde Simonsstammen och VŒthultsstammen. DŠrutšver finns det ytterligare 45 000 personer som tillhšr Simonsstammen och ytterligare ungefŠr lika mŒnga som tillhšr VŒthultsstammen. Totalt omfattar alltsŒ Simonsstammen cirka 210 000 personer och VŒthultsstammen ungefŠr lika mŒnga.

VŒthultsstammens stamfšrŠldrar var bonden och kyrkvŠrden Nils Andersson i Askebo, VŒthult (1620–1717) och hans hustru Bšrta (ca 1631–1705). Nils Anderssons fšrŠldrar kŠnner vi ocksŒ till: bonden i Askebo Anders MŒnsson och hans hustru Ingeborg (Boja) Jonsdotter. Alla personer i band 1 till och med 5 i bokverket om LŒngarydsslŠkten tillhšr VŒthultsstammen.

Nils Andersson och Bšrta hade bland annat dottern Ingrid Nilsdotter (1676–1754), som gifte sig med lŠnsman Anders Jšnsson (ca 1662–1716), som tillhšrde Simonsstammen. Deras Šttlingar Šr de personer som redovisas i band 1 till och med 4 i bokverket om LŒngarydsslŠkten.

Till Simonsstammen hšr alla personer i band 1 till och med 4 samt band 6 i bokverket om LŒngarydsslŠkten. Det gŠller Šven mŒnga i band 5, till exempel alla vars individbeteckning bšrjar pŒ V-cb.

Simonsstammen Šr uppkallad efter bonden Simon i Sšdra Fagerhult i LŒngaryd, som fšddes i bšrjan av 1500-talet. Simon hade fyra barn och hans son Per Simonsson hade Œtta barn. Trots detta hŠrstammar alla nutida SimonsŠttlingar vi kunnat spŒra frŒn Per Simonssons sonson Lars MŒnsson, som alltsŒ Šr gemensam anfader till alla kŠnda SimonsŠttlingar. Lars MŒnsson (dšd 1686) var bonde i Holmen i LŒngaryd och hade med sin hustru Ingegerd barnen Elin Larsdotter [S-a, ca 1641–1718] och Nils Larsson [S-B, ca 1644–1704]. UngefŠr hŠlften av slŠktingarna i bokband 6 (som kommer ut 2014) hŠrstammar frŒn Elins Larsdotters dotter Elisabeth Jšnsdotter [S-ac, 1668–1705] och den andra halvan frŒn Nils Larssons dotter Anna Nilsdotter [S-Bc, 1685–1763]). Nils Larsson hade ocksŒ sonen Per Nilsson [S-BB, 1677–1770]. Han gifte sig med Brita MŒnsdotter [V-cb, 1688–1766], som tillhšrde VŒthultsstammen. Deras efterkommande (ungefŠr 13 000 personer) finns redan publicerade i band 5 och Œterfinns dŠrfšr inte i band 6.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare