Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

06 Jšnkšpings lŠn F

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 J…NK…PING F 1971

                                 Jšnkšping stad F 1952–1970*

                                           Jšnkšping stad F 1951–1951

                                               Jšnkšping stad F 1910–1950

                                                                  Jšnkšping stad F 1863–1909

                                                                  Ljungarum F 1863–1909

                                                                  JŠrstorp (Jerstorp) F 1863–1950 (1/2)

              Huskvarna stad F 1967–1970

                                 Huskvarna stad F 1952–1966*

                                           Huskvarna stad F 1911–1951*

                                               Huskvarna kšping 1907–1910

                                                                  Hakarp F 1863–1906 (1/2)

                                 Hakarp F 1952–1966*

                                           Hakarp F 1907–1951

                                                                  Hakarp F 1863–1906 (2/2)

                                 GrŠnna stad F 1952–1970

                                                                  GrŠnna (Grenna) stad F 1863–1951

                                                                  GrŠnna (Grenna) F 1863–1951

                                 Norrahammar kšping F 1952–1970*

                                           Norrahammar kšping F 1943–1951*

                                                                  Sandseryd F 1863–1942

                                 Visingsš F 1952–1970*

                                                                  Visingsš (Wisingsš) F 1863–1951

                                 SkŠrstad F 1952–1970

                                                                  …lmstad (…lmestad) F 1863–1951

                                                                  SkŠrstad F 1863–1951

                                 Lekeryd F 1952–1970

                                                                  Svarttorp (Svartorp, Svartarp) F 1863–1951

                                                                  Lekeryd F 1863–1951

                                                                  JŠrsnŠs (JersnŠs) F 1863–1951

                                 Tenhult F 1952–1970

                                                                  …ggestorp F 1863–1951

                                                                  Rogberga F 1863–1951

                                                                  Barnarp F 1863–1951

                                                                  …destugu (…destuga) F 1863–1951

                                 MŒnsarp F 1952–1970*

                                                                  MŒnsarp F 1863–1951

                                 Bankeryd F 1952–1970*

                                           Bankeryd F 1951–1951

                                                                  Bankeryd F 1863–1950

                                                                  JŠrstorp (Jerstorp) F 1863–1950 (2/2)

                                 Norra Mo F 1952–1970

                                                                  Bottnaryd F 1863–1951

                                                                  Mulseryd F 1863–1951

                                                                  Angerdshestra (Angjerdshestra) F 1863–1951

                                 Sšdra Mo F 1952–1970 (1/2)

                                                                  Norra Unnaryd (Unnaryd) F 1863–1951

82 N€SSJ… F 1971

                                 NŠssjš stad F 1952–1970*

                                           NŠssjš stad F 1948–1951

                                               NŠssjš stad F 1914–1947

                                                                  NŠssjš F 1863–1913 (1/2) [NŠssjš municipalsamh F 1881-08-12–1913]

                                               NŠssjš F 1914–1947

                                                                  NŠssjš F 1863–1913 (2/2)

                                 Bodafors kšping F 1952–1970*

                                           Bodafors kšping F 1930–1951

                                                                  Norra Sandsjš (Sandsjš) F 1863–1929 (1/2)

                                 Norra Sandsjš F 1952–1970

                                           Norra Sandsjš F 1930–1951

                                                                  Norra Sandsjš (Sandsjš) F 1863–1929 (2/2)

                                                                  Bringetofta F 1863–1951

                                 Solberga F 1952–1970

                                                                  Norra Solberga (Solberga) F 1863–1951

                                                                  Flisby F 1863–1951

                                 Forserum F 1952–1970

                                                                  Barkeryd F 1863–1951

                                                                  Forserum (Forsserum) F 1863–1951 [Forserum municipalsamh F 1890-10-24–1951]

                                 MalmbŠck F 1952–1970

                                                                  MalmbŠck F 1863–1951

                                                                  AlmesŒkra F 1863–1951

83 V€RNAMO F 1971

                                 VŠrnamo stad F 1952–1970*

                                           VŠrnamo stad F 1947–1951

                                               VŠrnamo stad F 1920-11-01–1946*

                                                                  VŠrnamo (Wernamo) kšping F 1863–1920-10-31

                                                                  VŠrnamo (Wernamo) F 1863–1946

                                 Bredaryd F 1952–1970*

                                                                  Bredaryd F 1863–1951

                                 Bor F 1952–1970

                                                                  TŒnnš F 1863–1951

                                                                  Voxtorp (VŒxtorp, Woxtorp, WŒxtorp) F 1863–1951

                                                                  GŠllaryd F 1863–1951

                                 Rydaholm F 1952–1970*

                                                                  Rydaholm F 1863–1951

                                 Forsheda F 1952–1970 (1/2)

                                                                  KŠrda F 1863–1951

                                                                  HŒnger F 1863–1951

                                                                  Forsheda F 1863–1951

                                                                  Torskinge (Thorskinge) F 1863–1951

                                                                  DannŠs F 1863–1951

                                 Klevshult F 1952–1970 (1/2)

                                                                  Fryele (Fryeled) F 1863–1951

                                 Vrigstad F 1952–1970 (1/3)

                                                                  Nydala F 1863–1951

84 S€VSJ… F 1974

         S€VSJ… F 1971–1973

                                 SŠvsjš stad F 1952–1970

                                           SŠvsjš stad F 1947–1951

                                                                  Vallsjš (Wallsjš) F 1863–1946 [SŠvsjš (SŠfsjš) municipalsamh F 1882-09-29–1946 (1/2)]

                                                                  Norra Ljunga (Ljunga) F 1863–1946 [SŠvsjš (SŠfsjš) municipalsamh F 1882-09-29–1946 (2/2)]

                                                                  HjŠrtlanda (Hjertlanda) F 1863–1951

                                 Vrigstad F 1952–1970 (2/3)

                                                                  Vrigstad (Wrigstad, Wrikstad) F 1863–1951

                                                                  Hylletofta F 1863–1951

                                 BŠckaby F 1952–1970 (1/2)

                                                                  Skepperstad F 1863–1951

         HJ€LMSERYD F 1971–1973*

                                 HjŠlmseryd F 1952–1970

                                                                  HjŠlmseryd (Hjelmseryd) F 1863–1951

                                                                  Stockaryd F 1863–1951

                                                                  Hultsjš F 1863–1951

85 VETLANDA F 1971

                                 Vetlanda stad F 1952–1970*

                                           Vetlanda stad F 1920–1951*

                                               Vetlanda (Hvetlanda) kšping F 1909–1919

                                                                  Vetlanda (Hvetlanda) F 1863–1908 (1/2) [Vetlanda (Hvetlanda) municipalsamh F 1887-11-11–1908]

                                 Vetlanda F 1952–1970

                                           Vetlanda (Hvetlanda) F 1909–1951

                                                                  Vetlanda (Hvetlanda) F 1863–1908 (2/2)

                                                                  BŠckseda (Bexheda) F 1863–1951

                                                                  NŠsby F 1863–1951

                                 Korsberga F 1952–1970

                                                                  Sšdra Solberga (Solberga) F 1863–1951

                                                                  Korsberga F 1863–1951

                                                                  Lemnhult (Lemmerhult) F 1863–1951

                                 Nye F 1952–1970

                                                                  NŠshult F 1863–1951

                                                                  Stenberga F 1863–1951

                                                                  Skirš F 1863–1951

                                                                  Nye F 1863–1951

                                 Alseda F 1952–1970

                                                                  Skede F 1863–1951

                                                                  Alseda (Alsheda) F 1863–1951

                                                                  …kna F 1863–1951

                                                                  Karlstorp (Karstorp) F 1863–1951

                                 Bjšrkš F 1952–1970

                                                                  NŠvelsjš (NŠfvelsjš) F 1863–1951

                                                                  Bjšrkš F 1863–1951

                                 Lannaskede F 1952–1970

                                                                  Myresjš F 1863–1951

                                                                  Lannaskede F 1863–1951

                                 BŠckaby F 1952–1970 (2/2)

                                                                  Fršderyd (Fršryd) F 1863–1951

                                                                  BŠckaby F 1863–1951

                                                                  Ramkvilla (Ramqvilla) F 1863–1951

86 EKSJ… F 1971

                                 Eksjš stad F 1952–1970*

                                           Eksjš stad F 1949–1951

                                                                  Eksjš (Ekesjš) stad F 1863–1948

                                                                  Eksjš (Ekesjš) F 1863–1948

                                 Mariannelund kšping F 1952–1970

                                           Mariannelund kšping F 1928–1951

                                                                  HŠssleby (Hessleby) F 1863–1927 (1/2)

                                           HŠssleby F 1928–1951

                                                                  HŠssleby (Hessleby) F 1863–1927 (2/2)

                                                                  KrŒkshult (KrŒxhult) F 1863–1951

                                 Ingatorp F 1952–1970

                                                                  Ingatorp F 1863–1951

                                                                  Bellš F 1863–1951

                                 Hšreda F 1952–1970

                                                                  Edshult F 1863–1951

                                                                  Hult F 1863–1951

                                                                  Mellby (Medelby, Melby) F 1863–1951

                                                                  Hšreda F 1863–1951

87 TRANS F 1971*

         TranŒs stad F 1967–1970

                                 TranŒs stad F 1952–1966*

                                           TranŒs stad F 1951–1951

                                               TranŒs stad F 1919–1950

                                                    TranŒs kšping F 1882–1918

                                                                  SŠby F 1863–1881 (1/3)

                                                    SŠby F 1882–1918 (1/2) [TranŒs kvarn municipalsamh F 1903-06-17–1918]

                                                                  SŠby F 1863–1881 (2/3)

                                               SŠby F 1919–1950

                                                    SŠby F 1882–1918 (2/2)

                                                                  SŠby F 1863–1881 (3/3)

                                 LinderŒs F 1952–1966

                                                                  LinderŒs (LinnerŒs) F 1863–1951

                                                                  Adelšv (Adelšf) F 1863–1951

62 GISLAVED F 1974

         GISLAVED F 1971–1973*

                                 Gislaved kšping F 1952–1970

                                           Gislaved kšping F 1949–1951

                                                                  BŒraryd F 1863–1948 [Gislaved municipalsamh F 1904-05-06–1948]

                                                                  Anderstorp F 1863–1948 (1/2) [Gyllenfors municipalsamh F 1939-09-22–1948]

                                                                  VŒthult (WŒthult) F 1863–1951

                                                                  Bosebo F 1863–1951

         ANDERSTORP F 1971–1973*

              Anderstorp kšping F 1953–1970*

                                 Anderstorp F 1952–1952* [Anderstorp municipalsamh F 1943-06-04–1952]

                                           Anderstorp F 1949–1951 [Anderstorp municipalsamh F 1943-06-04–1952]

                                                                  Anderstorp F 1863–1948 (2/2) [Anderstorp municipalsamh F 1943-06-04–1952]

         VILLSTAD F 1971–1973*

                                 Villstad F 1952–1970*

                                                                  Villstad (Willstad) F 1863–1951

         BURSERYD F 1971–1973*

                                 Burseryd F 1952–1970

                                                                  Burseryd F 1863–1951

                                                                  Sandvik F 1863–1951

                                                                  Gryteryd F 1863–1951

                                                                  Sšdra Hestra (Hestra) F 1863–1951

         REFTELE F 1971–1973*

                                 Reftele F 1952–1970

                                                                  KŒllerstad F 1863–1951

                                                                  s (hs) F 1863–1951

                                                                  Reftele (Refteled) F 1863–1951

         S…DRA MO F 1971–1973

                                 Sšdra Mo F 1952–1970 (2/2)

                                                                  StengŒrdshult F 1863–1951

                                                                  Valdshult (Waldshult) F 1863–1951

                                                                  …reryd (…rreryd) F 1863–1951

                                                                  Norra Hestra (Hestra) F 1863–1951

         UNNARYD F 1971–1973 (2/2)

                                 Unnaryd F 1952–1970 (2/3)

                                                                  Bolmsš F 1863–1951 (2/2)

65 VAGGERYD F 1971 (centralort Skillingaryd)

                                 Vaggeryd kšping F 1952–1970

                                                                  Byarum F 1863–1951 [Vaggeryd municipalsamh F 1911-07-28–1951]

                                                                  Bondstorp (Bonstorp) F 1863–1951

                                 Skillingaryd kšping F 1952–1970

                                                                  Tofteryd F 1863–1951 (1/2) [Skillingaryd municipalsamh F 1920-10-08–1951]

                                 Klevshult F 1952–1970 (2/2)

                                                                  Hagshult F 1863–1951

                                                                  ker F 1863–1951

                                                                  Tofteryd F 1863–1951 (2/2)

                                 Vrigstad F 1952–1970 (3/3)

                                                                  Svenarum (Svennarum) F 1863–1951

04 ANEBY F 1971*

         Aneby F 1967–1970

                                 Bredestad F 1952–1966 [Aneby municipalsamh F 1923-11-24–1966]

                                                                  Askeryd F 1863–1951

                                                                  Bredestad F 1863–1951 [Aneby municipalsamh F 1923-11-24–1966 (1/2)]

                                                                  BŠlaryd F 1863–1951 [Aneby municipalsamh F 1923-11-24–1966 (2/2)]

                                                                  MarbŠck F 1863–1951

                                                                  Frinnaryd F 1863–1951

                                 Hullaryd F 1952–1966

                                                                  Lommaryd F 1863–1951

                                                                  Haurida (Haureda, Haugrida, Hagrida, Hafrida) F 1863–1951

                                                                  Vireda (Wireda) F 1863–1951

17 GNOSJ… F 1971*

                                 Gnosjš F 1952–1970

                                                                  senhšga F 1863–1951

                                                                  KŠlleryd (KŠllerš) F 1863–1951

                                                                  Kulltorp F 1863–1951

                                                                  Gnosjš F 1863–1951

                                                                  KŠvsjš (KŠfsjš) F 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.