LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

VŠlkommen till LŒngarydsslŠkten!

LŒngarydsslŠkten omfattar drygt 254 000 personer (inklusive ingifta och motsvarande) och spŠnner šver 19 generationer. Cirka 190 000 av slŠktingarna Šr fortfarande i livet och utgšr nŠrmare 2 procent av Sveriges befolkning.

Den socken som genom tiderna rŠknar flest slŠktmedlemmar Šr smŒlŠndska LŒngaryd pŒ grŠnsen till Halland (i nuvarande Hylte kommun), dŠr idag mer Šn 60 procent av invŒnarna tillhšr slŠkten. €ttlingar har spridit sig till 289 av Sveriges 290 kommuner, alla 50 delstater i USA samt ett 70-tal andra lŠnder.

UtgŒngspunkten fšr slŠkten Šr lŠnsmannen Anders Jšnsson (ca 1662–1716) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676–1753) i LŒngaryd. Deras efterkommande bšrjade utforskas i mitten av 1970-talet. KartlŠggningen har senare utvidgats till bŒde stamfaderns och stammoderns anor och personer som hŠrstammar frŒn dessa, sŒsom Anders och Ingrids syskon. Den hittills Šldsta kŠnda anfadern Šr bonden Simon (fšdd i bšrjan av 1500-talet) pŒ gŒrden Sšdra Fagerhult i LŒngaryd.

SlŠktmedlemmarna Per Andersson och Johan Lindhardt har sedan 1976 respektive 1990 arbetat med att kartlŠgga LŒngarydsslŠkten.

Forskningens resultat har publicerats i bokform med bšrjan 1988. Den senaste redovisningen av alla slŠktmedlemmarna Šr ett bokverk i sex band, vars sista del utgavs 2014.

SlŠkten har blivit noterad i Guinness rekordbok fšr tvŒ rekord: som stšrsta kartlagda slŠkt frŒn 1988 och fšr att 1991 ha hŒllit det stšrsta slŠktmštet med drygt 2 500 deltagare i LŒngaryd. DŠr samlades Šttlingarna Šven 1999 och reste pŒ kyrkogŒrden en minnessten šver lŠnsmannen och hans hustru. Under Œren har flera ytterligare slŠktsamlingar Šgt rum i LŒngaryd, dŠribland 2006 med uppemot 7 000 slŠktmedlemmar fšrdelade pŒ tvŒ dagar.

PŒ hemsidan finns information om slŠkten, slŠktforskningen och den slŠktgemenskap som utvecklats bland slŠktmedlemmarna.

Beskrivning: Beskrivning: Macintosh HD:Users:P:Documents:PER ORIGINAL från 20141207:PA0 ORIGINAL - SPARAS:AA  HEMSIDA Slekt:image002.png

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare

 


 

 

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

 

In English

 

SlŠkten

SlŠktens ursprung i LŒngaryd

Stamtavla Simonsstammen

SlŠktens ursprung i VŒthult

Stamtavla VŒthultsstammen

LŠnsman Anders Jšnssons krets

Stamtavla lŠnsmansŠttlingarna

Vem Šr slŠkt med vem?

SlŠktens fšrgrening

Var bor slŠktingarna?

SlŠktens tvŒ rekord

SlŠktens Šldsta

KŠndisar

Biografier

SlŠktgŒrdar

SlŠktnamnsregister

Ortnamnsregister

 

SlŠktforskningen

SlŠktkartlŠggningen

SlŠktbšckerna

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt Šr jag med stamfar?

Om Per Andersson

Om Johan Lindhardt

 

SlŠktgemenskapen

SlŠktmšten

SlŠktfšreningar

Minnesstenen

SlŠktvapnet

Heraldik

 

 

Kontakt

E-post till Johan Lindhardt

E-post till Per Andersson

Vanliga frŒgor

Alla nyhetsbrev

SlŠktingars hemsidor