Heraldiska vapen och flaggor

Per Anderssons texter om heraldik, kommunvapen, nordiska korsflaggor m m

 

 

 

 

 

…stgštsk vapenbok – Kšpingar

 

Boxholm — L05001-93

Boxholms kšping (1947–1970), …stergštlands lŠn, nu Boxholms kommun.

Skšld kvadrerad: 1. och 4. i fŠlt av guld en halv upprest, ršd bock med blŒ bevŠring; 2. och 3. i rštt fŠlt ett jŠrnmŠrke av guld

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1947-10-03, upphšrt vid kšpingens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av Boxholms kommun (1971–).

Bock – frŒn vapnet fšr Štten Stenbock, vartill ortnamnet (Bocksholm) hŠrleds. JŠrnmŠrke – jŠrnbruket. Rštt och guld – fšrmodligen frŒn …stergštlands vapen.

 

FinspŒng — L05002-93

FinspŒngs kšping (1942–1970), …stergštlands lŠn, nu FinspŒngs kommun.

Skšld delad av rštt, vari ett jŠrnmŠrke av guld, och silver, vari fem kopplade, ršda, genomgŒende spetsrutor, den mellersta belagd med tre stolpvis ordnade liljor av guld

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1944-04-14, upphšrt vid kšpingens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av FinspŒngs kommun (1971–).

JŠrnmŠrke – jŠrnhanteringen och industrin; frŒn ett inofficiellt vapen, anbringat pŒ en numera riven jŠrnvŠgsbro i FinspŒng och innehŒllande ett kršnt F (brukets mŠrke), jŠrnmŠrke, fackla, gruvborr och gruvslŠgga. Nedre fŠltet – "den svenska industrins fader" Louis de Geers (1587– 1652) vapen.

 

Valdemarsvik — L05003-93

Valdemarsviks kšping (1914–1970), …stergštlands lŠn, nu Valdemarsviks kommun.

I gršnt fŠlt ett ankare, Œtfšljt ovantill av tvŒ bjŠlkvis lagda garvareknivar, allt av silver

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1947-08-27, upphšrt vid kšpingens ombildning 1971-01-01, senare fšrt (med omformulerad blasonering) av Valdemarsviks kommun (1971–).

Ankare – Valdemarsviks roll som handelshamn. Garvarkniv – lŠderindustrin.

 

tvidaberg — L05004-93

tvidabergs kšping (1947–1970), …stergštlands lŠn, nu tvidabergs kommun.

I fŠlt av guld ett gršnt treberg, belagt med ett koppartecken av guld, och dŠršver en med en hyvel av guld belagd gršn ginstam

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1947-02-14, upphšrt vid kšpingens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av tvidabergs kommun (1971–).

Treberg med koppartecken – koppargruvdriften. Hyvel – trŠindustrin.

 

…stgštsk vapenbok : Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar. Mjšlby, 1998. 76 sid. ISBN 91-87784-09-2.

 

 

 

 

 

slekt.se/heraldik

Start Heraldiska vapen och flaggor

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson