Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

18 …rebro lŠn T

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 …REBRO T 1974

         …REBRO T 1971–1973

              …rebro stad T 1967–1970

                                 …rebro stad T 1952–1966

                                           …rebro stad T 1943–1951

                                               …rebro stad T 1937–1942

                                                                  …rebro stad T 1863–1936

                                                                  LŠngbro T 1863–1936

                                                                  Almby T 1863–1942 [Almby municipalsamh T 1926-10-29–1942]

                                                                  nsta (nstad, nnesta, nnestad) T 1863–1942

                                                                  Eker T 1863–1951

                                 Mosjš T 1952–1966

                                                                  TŠby T 1863–1951

                                                                  Mosjš (MosŒs) T 1863–1951

                                 Tysslinge T 1952–1970

                                                                  GrŠve (GrŠfve) T 1863–1951

                                                                  Tysslinge T 1863–1951

                                                                  Vintrosa (VinterŒsa, Wintrosa, WinterŒsa) T 1863–1951

                                 Axberg T 1952–1970

                                                                  Kil (Kihl) T 1863–1951

                                                                  Hovsta (Hofsta) T 1863–1951

                                                                  Axberg T 1863–1951

                                                                  Ervalla T 1863–1951

                                 Stora Mellšsa T 1952–1970

                                                                  Stora Mellšsa (Mellšsa) T 1863–1951

                                                                  NorrbyŒs T 1863–1951

         Lekeberg T 1967–1970

                                 Lekeberg T 1952–1966 [Fjugesta municipalsamh T 1906-03-23–1962]

                                                                  KrŠcklinge (KrŠklinge) T 1863–1951

                                                                  Hackvad T 1863–1951

                                                                  Edsberg T 1863–1951

                                                                  Knista (Knidsta) T 1863–1951 [Fjugesta municipalsamh T 1906-03-23–1962]

                                                                  Hidinge (Hedinge) T 1863–1951

              Hallsberg kšping T 1965–1966 (1/2)

                                 Viby T 1952–1964 (1/2)

                                                                  TŒngerŒsa T 1863–1951

                                 SvartŒ T 1952–1966 (1/3) [Mullhyttan municipalsamh T 1943-06-04–1952]

                                                                  Kvistbro (Qvistbro, Qvissbro) T 1863–1951 [Mullhyttan municipalsamh T 1943-06-04–1952]

                                 Asker T 1952–1970

                                                                  LŠnnŠs (LennŠs) T 1863–1951

                                                                  Asker T 1863–1951

                                 Ekeby och GŠllersta T 1952–1970 (1/2)

                                                                  GŠllersta (Gellersta, Gellerstad) T 1863–1951

         GLANSHAMMAR T 1971–1973* (1/2)

                                 Glanshammar T 1952–1970 (1/2)

                                                                  Rinkaby (Ringkarleby) T 1863–1951

                                                                  Glanshammar T 1863–1951

                                                                  …deby T 1863–1951

                                                                  Lillkyrka T 1863–1951

81 KUMLA T 1971

         Kumla stad T 1967–1970

                                 Kumla stad T 1952–1966*

                                           Kumla stad T 1942–1951

                                               Kumla T 1908–1941 (1/2) [Kumla municipalsamh T 1884-05-23–1941]

                                                                  Kumla T 1863–1907 (1/3)

                                 Kumla T 1952–1966 [HŠllabrottet municipalsamh T 1944-10-20–1952]

                                           Kumla T 1942–1951 [HŠllabrottet municipalsamh T 1944-10-20–1952]

                                               Kumla T 1908–1941 (2/2)

                                                                  Kumla T 1863–1907 (2/3)

                                                                  Hardemo T 1863–1951

                                 Ekeby och GŠllersta T 1952–1970 (2/2)

                                                                  Ekeby T 1863–1951

82 ASKERSUND T 1971

                                 Askersund stad T 1952–1970

                                                                  Askersund stad T 1863–1951

                                                                  Askersund T 1863–1951

                                 LerbŠck T 1952–1970

                                                                  LerbŠck T 1863–1951

                                                                  Snavlunda (Snaflunda) T 1863–1951

                                 Hammar T 1952–1970*

                                                                  Hammar T 1863–1951

83 KARLSKOGA T 1971*

                                 Karlskoga stad T 1952–1970*

                                           Karlskoga stad T 1940–1951

                                               Karlskoga T 1925–1939 [Karlskoga municipalsamh T 1885-06-26–1939]

                                                                  Karlskoga (Carlskoga) T 1863–1924 (1/2) [Karlskoga municipalsamh T 1885-06-26–1939]

84 NORA T 1971*

         Nora stad T 1967–1970

              Nora stad T 1965–1966 (1/2)

                                 Nora stad T 1952–1964*

                                                                  Nora stad T 1863–1951

                                 Noraskog T 1952–1964 (1/2)

                                           Nora T 1878–1951

                                                                  Nora T 1863–1877 (1/2)

                                           Viker T 1878–1951

                                                                  Nora T 1863–1877 (2/2)

                                                                  JŠrnboŒs (JernboŒs) T 1863–1951

85 LINDESBERG T 1971

         Lindesberg stad T 1969–1970

                                 Lindesberg stad T 1952–1968*

                                                                  Lindesberg (Linde) stad T 1863–1951

                                 Linde T 1952–1968*

                                                                  Linde (Lindesberg) T 1863–1951

         Fršvi kšping T 1955–1970*

                                 NŠsby T 1952–1954 [Fršvi municipalsamh T 1914-11-19–1954]

                                                                  NŠsby T 1863–1951 [Fršvi municipalsamh T 1914-11-19–1954]

                                 Fellingsbro T 1952–1970* [Fellingsbro municipalsamh T 1911-12-08–1957]

                                                                  Fellingsbro T 1863–1951 [Fellingsbro municipalsamh T 1911-12-08–1957]

                                 Ramsberg T 1952–1970*

                                                                  Ramsberg T 1863–1951

60 LAX T 1971*

         LaxŒ kšping T 1967–1970

                                 LaxŒ kšping T 1952–1966*

                                           LaxŒ kšping T 1946–1951

                                                                  Ramundeboda (Bodarne) T 1863–1945

                                 SvartŒ T 1952–1966 (2/3)

                                                                  Skagershult T 1863–1951

                                 Tiveden R 1952–1966

                                                                  Tived R 1863–1951

                                                                  Finneršdja R 1863–1951

61 HALLSBERG T 1971

         Hallsberg kšping Y 1967–1970

              Hallsberg kšping T 1965–1966 (2/2)

                   Hallsberg kšping T 1963–1964

                                 Hallsberg kšping T 1952–1962*

                                           Hallsberg kšping T 1908–1951

                                                                  Hallsberg T 1863–1907 (1/2) [Hallsberg municipalsamh T 1883-08-31–1907 (1/2)]

                                                                  Kumla T 1863–1907 (3/3) [Hallsberg municipalsamh T 1883-08-31–1907 (2/2)]

                                 Hallsberg T 1952–1962*

                                           Hallsberg T 1908–1951

                                                                  Hallsberg T 1863–1907 (2/2)

                                 Viby T 1952–1964 (2/2) […stansjš municipalsamh T 1943-12-17–1955, Vretstorp municipalsamh T 1945-04-20–1955]

                                                                  Viby (Wiby) T 1863–1951 […stansjš municipalsamh T 1943-12-17–1955, Vretstorp municipalsamh T 1945-04-20–1955]

                                 Skšllersta T 1952–1970 [PŒlsboda municipalsamh T 1941-05-09–1957]

                                                                  Skšllersta (Skšllerstad, Skyllersta, Skyllerstad) T 1863–1951 [PŒlsboda municipalsamh T 1941-05-09–1957]

                                                                  Svennevad (Svinevad) T 1863–1951

                                                                  Bo (Boo, …fra Svennevad) T 1863–1951

62 DEGERFORS T 1971*

         Degerfors kšping T 1967–1970

                                 Degerfors kšping T 1952–1966*

                                           Degerfors kšping T 1943–1951

                                               Degerfors T 1925–1942 [Degerfors (Johannelund, Jannelund) municipalsamh T 1912-06-01–1941-12-12]

                                                                  Karlskoga (Carlskoga) T 1863–1924 (2/2) [Degerfors (Johannelund, Jannelund) municipalsamh T 1912-06-01–1941-12-12]

                                 SvartŒ T 1952–1966 (3/3)

                                                                  Nysund T 1863–1951

63 H€LLEFORS T 1971*

         HŠllefors kšping T 1967–1970

                                 HŠllefors kšping T 1952–1966*

                                           HŠllefors kšping T 1950–1951*

                                                                  HŠllefors (Hellefors) T 1863–1949

                                 Grythyttan T 1952–1966 [Grythyttan municipalsamh T 1927-04-08–1956]

                                                                  Grythyttan T 1863–1951 [Grythyttan municipalsamh T 1927-04-08–1956]

              Nora stad T 1965–1966 (2/2)

                                 Noraskog T 1952–1964 (2/2)

                                                                  Hjulsjš (Juhlsjš) T 1863–1951

64 LJUSNARSBERG T 1971* (centralort Kopparberg)

         Ljusnarsberg kšping T 1962–1970

                                 Kopparberg kšping T 1952–1961*

                                           Kopparberg kšping T 1908–1951

                                                                  Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) T 1863–1907 (1/2) [Nya Kopparberg municipalsamh T 1887-12-16–1907]

                                 Ljusnarsberg T 1952–1961*

                                           Ljusnarsberg T 1908–1951

                                                                  Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) T 1863–1907 (2/2)

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.