Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

Alla kommunala enheter 1863–1993

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

Efter ortnamnet (och eventuell uppgift om kommuntyp) anges lŠnsbokstav samt tidpunkt fšr enhetens tillkomst (1 januari om inget annat anges) och i fšrekommande fall upphšrande (31 december om inget annat anges).

 

MunicipalsamhŠllen kan i fšrteckningen fšrekomma som flera identiska poster, beroende pŒ att ett municipalsamhŠlle inte var en egen kommun utan ingick i en landskommun och kan ha bestŒtt intakt nŠr en sŒdan fšrŠndrats, varvid ett och samma samhŠlle funnits inom olika kommuner som avlšst varandra. MunicipalsamhŠllet pŒtrŠffas i sŒdana fall inom lika mŒnga landskommuner som antalet fšrekomster i fšrteckningen. Samma sak gŠller municipalkšpingar.

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 

 

 

Abild N 1863–1951

Acklinga R 1863–1951

Adelsš B 1863–1951

Adelšv (Adelšf) F 1863–1951

Agnetorp (ngarp) R 1863–1894 (1/2)

Agnetorp (ngarp) R 1863–1894 (2/2)

Agnetorp R 1895–1951

Agunnaryd G 1863–1951

AkebŠck I 1863–1951

Ala (Ahla) I 1863–1951

AlanŠs (AlanŠset) Z 1863–1951

Alboga P 1863–1951

Alby municipalsamh Y 1904-12-02–1956

Alby municipalsamh Y 1904-12-02–1956

Alby municipalsamh Y 1904-12-02–1956

Albške H 1863–1951

ALE P 1974 (centralort Nol)

Ale–Skšvde (Ale–Skšfde, Skšfde) P 1863–1951

Alfshšg N 1863–1951

Alfta X 1863–1951

Alfta X 1952–1970*

ALFTA X 1971–1973*

Algutsboda (Allgutsboda) G 1863–1951

Algutsboda G 1952–1968*

Algutsrum (Allgutsrum) H 1863–1951

Algutstorp (Allgutstorp) P 1863–1951

AlingsŒs landsfšrsamling och Ršdene (AlingsŒs och Ršdene, AlingsŒs och Ršdened, AlingsŒs och Ršdinge) P 1863–1951

ALINGSS P 1971–1973*

ALINGSS P 1974

AlingsŒs stad P 1863–1951

AlingsŒs stad P 1952–1954

AlingsŒs stad P 1955–1970

Allerum (Allrum) M 1863–1951

Allhelgona (Helgona) E 1863–1951

Almby municipalsamh T 1926-10-29–1942

Almby T 1863–1942

AlmesŒkra F 1863–1951

Almundsryd (Allmundsryd, Nykyrke) G 1863–1951

Almundsryd G 1952–1957 (1/2)

Almundsryd G 1952–1957 (2/2)

Almunge (Allmunge) B 1863–1951

Almunge B 1952–1970*

Alnš Y 1863–1951

Alnš Y 1952–1964*

Alseda (Alsheda) F 1863–1951

Alseda F 1952–1970

Alsen Z 1863–1951

Alsen Z 1952–1970*

ALSEN Z 1971–1973*

Alsike B 1863–1951

Alskog (Ahlskog) I 1863–1951

Alstad M 1952–1966

Alster S 1863–1951

Alsterbro H 1952–1968

Altuna U 1863–1951

Alunda C 1863–1951

Alva (Alfva) I 1863–1951

Alvastra E 1952–1968

Alvesta (Alfvestad) municipalsamh G 1898-04-15–1944

ALVESTA G 1971

Alvesta kšping G 1945–1951

Alvesta kšping G 1952–1962

Alvesta kšping G 1963–1970

Ambjšrnarp P 1863–1951

AmnehŠrad R 1863–1951

AmnehŠrad R 1952–1970*

Anderslšv (Anderslšf) M 1863–1951

Anderslšv M 1952–1966 (1/2)

Anderslšv M 1952–1966 (2/2)

Anderslšv municipalsamh M 1921-10-07–1954

Anderslšv municipalsamh M 1921-10-07–1954

Anderstorp F 1863–1948 (1/2)

Anderstorp F 1863–1948 (2/2)

Anderstorp F 1949–1951

Anderstorp F 1952–1952*

ANDERSTORP F 1971–1973*

Anderstorp kšping F 1953–1970*

Anderstorp municipalsamh F 1943-06-04–1952

Anderstorp municipalsamh F 1943-06-04–1952

Anderstorp municipalsamh F 1943-06-04–1952

Andrarum L 1863–1951

Aneboda G 1863–1951

Aneby F 1967–1970

ANEBY F 1971*

Aneby municipalsamh F 1923-11-24–1966

Aneby municipalsamh F 1923-11-24–1966 (1/2)

Aneby municipalsamh F 1923-11-24–1966 (2/2)

Anga I 1863–1951

Angarn B 1863–1951

Angelstad G 1863–1951

Angerdshestra (Angjerdshestra) F 1863–1951

Angered P 1863–1951

Angered P 1952–1966*

Annelšv (Annelšf) M 1863–1951

Annerstad G 1863–1951

Annerstad G 1952–1970

Anundsjš Y 1863–1951

Anundsjš Y 1952–1970

Appuna E 1863–1951

Araslšv L 1952–1966

Arboga stad U 1863–1946

Arboga stad U 1947–1951

Arboga stad U 1952–1970*

Arboga U 1863–1951

ARBOGA U 1971–1973

ARBOGA U 1974

ArbrŒ municipalsamh X 1907-09-13–1961

ArbrŒ municipalsamh X 1907-09-13–1961

ArbrŒ X 1863–1869-04-23 (1/2)

ArbrŒ X 1863–1869-04-23 (2/2)

ArbrŒ X 1869-04-23–1951

ArbrŒ X 1952–1970

ARBR X 1971–1973*

Arby (Areby) H 1863–1951

Ardala R 1952–1970

Ardre I 1863–1951

Arild municipalsamh M 1915-09-03–1965

Arild municipalsamh M 1915-09-03–1965

AringsŒs G 1863–1944

Arjeplog (Arjeploug) BD 1863–1951

Arjeplog BD 1952–1970*

ARJEPLOG BD 1971*

Arlšv (Arlšf) municipalsamh M 1899-03-17–1958

Arlšv municipalsamh M 1899-03-17–1958

ArnŠs Y 1863–1951

ArnŠs Y 1952–1962*

Arnš (Bondarnš, Bond-Arnš) C 1863–1942 (1/2)

Arnš (Bondarnš, Bond-Arnš) C 1863–1942 (2/2)

Arrie M 1863–1951

Arvidsjaur (Arvidsjaurs kyrkostad) municipalsamh BD 1895-10-25–1962

Arvidsjaur BD 1863–1951

Arvidsjaur BD 1952–1970*

ARVIDSJAUR BD 1971*

Arvidsjaur municipalsamh BD 1895-10-25–1962

Arvika kšping S 1863–1910

Arvika S 1863–1920 (1/2)

Arvika S 1863–1920 (2/2)

Arvika S 1921–1943

ARVIKA S 1971

Arvika stad S 1911–1920

Arvika stad S 1921–1943

Arvika stad S 1944–1951

Arvika stad S 1952–1970*

Asa G 1863–1951

Asarum K 1863–1880 (1/2)

Asarum K 1863–1880 (2/2)

Asarum K 1881–1951

Asarum K 1952–1966

Asby E 1863–1951

Asige N 1863–1951

Ask E 1863–1951

Ask M 1863–1951

Aska E 1952–1970 (1/2)

Aska E 1952–1970 (2/2)

ASKA E 1971–1973* (1/2)

ASKA E 1971–1973* (2/2)

Askeby E 1863–1951

Askeby E 1952–1960

Asker T 1863–1951

Asker T 1952–1970

Askersund stad T 1863–1951

Askersund stad T 1952–1970

Askersund T 1863–1951

ASKERSUND T 1971

Askeryd F 1863–1951

Askim O 1863–1951

Askim O 1952–1970*

ASKIM O 1971–1973*

Asklanda P 1863–1951

Askome N 1863–1951

Askum O 1863–1908 (1/2)

Askum O 1863–1908 (2/2)

Askum O 1909–1951

Asmundstorp M 1863–1951

Aspeboda W 1863–1951

Asperš municipalsamh O 1915-09-03–1959

Asperš municipalsamh O 1915-09-03–1959

Aspveden E 1952–1970

AspŒs Z 1863–1951

Aspš D 1863–1942

Aspš D 1943–1949

Aspš D 1950–1951

Aspš K 1925-03-06–1951

Atlingbo (Attlingbo) I 1863–1951

Attmar Y 1863–1951

Attmar Y 1952–1962*

Augerum K 1863–1888-04-30 (1/3)

Augerum K 1863–1888-04-30 (2/3)

Augerum K 1863–1888-04-30 (3/3)

Augerum K 1888-05-01–1933 (1/2)

Augerum K 1888-05-01–1933 (2/2)

Augerum K 1934–1951

AusŒs L 1863–1951

AusŒs L 1952–1970

Avesta kšping W 1907–1919-03-31*

Avesta municipalsamh W 1889-06-28–1906

Avesta stad W 1919-04-01–1951*

Avesta stad W 1952–1966*

Avesta stad W 1967–1970

Avesta W 1863–1906

AVESTA W 1971*

Axberg T 1863–1951

Axberg T 1952–1970

Axelfors P 1952–1970

Axvall municipalsamh R 1899-02-24–1960

Axvall municipalsamh R 1899-02-24–1960 (1/2)

Axvall municipalsamh R 1899-02-24–1960 (2/2)

Backa O 1863–1947

Backaryd K 1863–1951

Backen municipalsamh AC 1941-05-16–1958

Backen municipalsamh AC 1941-05-16–1958

Badelunda U 1863–1945

Baldringe M 1863–1951

Balingsta C 1863–1951

BalkŒkra M 1863–1951

Baltak R 1863–1894 (1/2)

Baltak R 1863–1894 (2/2)

Baltak R 1895–1951

Bankekind (Svinstad, Svenstad) E 1863–1951

Bankeryd F 1863–1950

Bankeryd F 1951–1951

Bankeryd F 1952–1970*

Bara M 1863–1951

Bara M 1952–1970

BARA M 1971–1976*

Barkeryd F 1863–1951

BarkŒkra L 1863–1951

BarkŒkra L 1952–1970*

Barlingbo I 1863–1951

Barnarp F 1863–1951

Barne–saka (saka) R 1863–1951

BarsebŠck M 1863–1951

Barva (Barfva) D 1863–1951

Baskemšlla municipalsamh L 1889-05-17–1951

BastutrŠsk municipalsamh AC 1936-10-30–1952

BastutrŠsk municipalsamh AC 1936-10-30–1952

Beateberg (Hunnekulla) R 1863–1951

Bellš F 1863–1951

Benestad L 1863–1951

Bengtsfors kšping P 1926–1951

Bengtsfors kšping P 1952–1970*

BENGTSFORS P 1971

Berg G 1863–1951

Berg R 1863–1951

Berg U 1863–1951

Berg Z 1863–1887 (1/2)

Berg Z 1863–1887 (2/2)

Berg Z 1888–1951

Berg Z 1952–1970*

BERG Z 1971 (centralort Svenstavik)

Berga G 1863–1951

Berga G 1952–1970

Berghem P 1863–1951

Bergkvara municipalsamh H 1921-10-07–1955

Bergkvara municipalsamh H 1921-10-07–1955

Bergshammar D 1863–1951

Bergsjš X 1863–1951

Bergsjš X 1952–1970*

BERGSJ… X 1971–1973*

Bergstena P 1863–1951

Bergum (Bergjum) P 1863–1951

Bergunda G 1863–1951

Bergunda G 1952–1970

Bettna D 1863–1951

Bettna D 1952–1970 (1/2)

Bettna D 1952–1970 (2/2)

Billeberga M 1863–1951

Billesholm M 1952–1970

BILLESHOLM M 1971–1973*

Billinge M 1863–1951

Binneberg R 1863–1951

Binneberg R 1952–1970

Biskopskulla C 1863–1951

BjurbŠck R 1863–1951

Bjurholm AC 1863–1951

Bjurholm AC 1952–1970*

BJURHOLM AC 1971–1973*

BJURHOLM AC 1983

Bjurholm municipalsamh AC 1934-06-30–1962

Bjurholm municipalsamh AC 1934-06-30–1962

BjursŒs W 1863–1951

BjursŒs W 1952–1970*

BjurtjŠrn (BjurkŠrn) T 1863–1951

Bjurum R 1863–1951

BjurŒker X 1863–1951

BjurŒker X 1952–1970

Bjuv (Bjuf) M 1863–1945

Bjuv (Bjuf) municipalsamh M 1891-09-25–1945

Bjuv kšping M 1946–1951

Bjuv kšping M 1952–1970*

BJUV M 1971–1973*

BJUV M 1974

BjŠlbo (Bjelbo) E 1863–1951

BjŠllerup (Bjellerup) M 1863–1951

BjŠrby R 1863–1951

BjŠresjš (Bjeresjš) M 1863–1951

BjŠrka (Bjerka) R 1863–1951

BjŠrke P 1952–1970 (1/2)

BjŠrke P 1952–1970 (2/2)

BJ€RKE P 1971–1973*

BJ€RKE P 1971–1973* (2/2)

BjŠrnum L 1952–1970

BJ€RNUM L 1971–1973*

BjŠrnum municipalsamh L 1918-08-16–1958

BjŠrnum municipalsamh L 1918-08-16–1958

BjŠrshšg (BjŠreshšg, Bjereshšg, Bjeresjš) M 1863–1951

BjŠrsjšlagŒrd M 1952–1970 (1/2)

BjŠrsjšlagŒrd M 1952–1970 (2/2)

BJ€RSJ…LAGRD M 1971–1973* (1/2)

BJ€RSJ…LAGRD M 1971–1973* (2/2)

BjŠrtrŒ (BjertrŒ) Y 1863–1951

BjŠrtrŒ Y 1952–1970*

BJ€RTR Y 1971–1973*

Bjšrka M 1863–1951

Bjšrke (Bjšrkš) I 1863–1951

Bjšrkeberg E 1863–1951

Bjšrketorp P 1863–1951

Bjšrketorp P 1952–1970*

Bjšrkhamre kšping X 1923–1941

Bjšrkhamre municipalsamh X 1919-05-23–1922

Bjšrklinge C 1863–1951

Bjšrklinge C 1952–1970

Bjšrksta U 1863–1951

Bjšrkvik D 1863–1951

Bjšrkvik D 1952–1970*

BjšrkŠng R 1863–1908 (1/2)

BjšrkŠng R 1863–1908 (2/2)

BjšrkŠng R 1909–1938

Bjšrkš F 1863–1951

Bjšrkš F 1952–1970

Bjšrkš–Arholma B 1917–1951

Bjšrlanda O 1863–1951

Bjšrna Y 1863–1951

Bjšrna Y 1952–1970*

Bjšrneborg municipalsamh S 1948-09-24–1954

Bjšrneborg municipalsamh S 1948-09-24–1954

Bjšrnekulla L 1863–1945

Bjšrneršd och Kroken municipalsamh O 1902-08-08–1958

Bjšrneršd och Kroken municipalsamh O 1902-08-08–1958

Bjšrnlunda (Bjšrlunda) D 1863–1951

Bjšrskog U 1863–1951

BjšrsŠter E 1863–1951

BjšrsŠter E 1952–1970

BjšrsŠter R 1863–1951

Blackstad (Blacksta) D 1863–1951

Blackstad H 1863–1951

BladŒker B 1863–1951

Bleket municipalsamh O 1910-03-18–1959

Bleket municipalsamh O 1910-03-18–1959 (1/2)

Bleket municipalsamh O 1910-03-18–1959 (1/2)

Bleket municipalsamh O 1910-03-18–1959 (2/2)

Bleket municipalsamh O 1910-03-18–1959 (2/2)

Blentarp M 1863–1951

Blentarp M 1952–1970

BLENTARP M 1971–1973*

Blidsberg P 1863–1951

Blidš B 1863–1951

Blidš B 1952–1970*

Blomskog S 1863–1951

BlŒvik E 1880-05-01–1951

BlŠdinge G 1863–1951

Bo (Boo, …fra Svennevad) T 1863–1951

Boberg E 1952–1970 (1/2)

Boberg E 1952–1970 (2/2)

Boda S 1863–1951

Boda W 1875-05-01–1951

Boda W 1952–1962*

Bodafors kšping F 1930–1951

Bodafors kšping F 1952–1970*

Bodarp (Boderup) M 1863–1951

BODEN BD 1971

Boden municipalsamh BD 1896-02-28–1918

Boden stad BD 1919–1951

Boden stad BD 1952–1966*

Boden stad BD 1967–1970

Bodsjš Z 1863–1951

Bodum Y 1863–1951

Boge I 1863–1951

Bogen S 1863–1951

Boglšsa C 1863–1951

Bogsta D 1863–1951

BokenŠs (BogenŠs) O 1863–1951

Bollebygd P 1863–1951

Bollebygd P 1952–1970

BOLLEBYGD P 1971–1973*

Bollerup L 1863–1951

BollnŠs kšping X 1906–1941

BollnŠs municipalsamh X 1888-07-06–1905

BollnŠs stad X 1942–1951

BollnŠs stad X 1952–1958*

BollnŠs stad X 1959–1970

BOLLN€S stad X 1971–1973*

BollnŠs X 1863–1905 (1/3)

BollnŠs X 1863–1905 (2/3)

BollnŠs X 1863–1905 (3/3)

BollnŠs X 1906–1922 (1/2)

BollnŠs X 1906–1922 (2/2)

BollnŠs X 1923–1951

BollnŠs X 1952–1958*

BOLLN€S X 1974–1976 (1/2)

BOLLN€S X 1974–1976 (2/2)

BOLLN€S X 1977

Bolmsš F 1863–1951 (1/2)

Bolmsš F 1863–1951 (2/2)

Bolshšg (Bollshšg) L 1863–1951

Bolstad P 1863–1951

Bolstad P 1952–1968

Bolum R 1863–1951

Bonderup M 1863–1951

Bondkyrka (Nya Trefaldighet, Heliga Trefaldighet) C 1863–1946

Bondstorp (Bonstorp) F 1863–1951

Boo (Bo) B 1863–1951

Boo B 1952–1970*

Bor F 1952–1970

Borensberg E 1952–1970

Borensberg municipalsamh E 1919-10-24–1949

Borg (Borg och Lšt, Borg och Lšth) E 1863–1935

Borgeby (Borreby) M 1863–1951

BORGHOLM H 1971–1973*

BORGHOLM H 1974

Borgholm stad H 1863–1951

Borgholm stad H 1952–1968*

Borgholm stad H 1969–1970

Borgs villastad municipalsamh E 1900-03-16–1935

Borgsjš Y 1863–1945 (1/2)

Borgsjš Y 1863–1945 (2/2)

Borgsjš Y 1946–1951

Borgsjš Y 1952–1970*

Borgstena P 1863–1951

Borgunda (Borna) R 1863–1951

Borgvattnet Z 1863–1951

Borgvik S 1863–1951

Borlunda (Borrlunda) M 1863–1951

BorlŠnge kšping W 1898–1928

BorlŠnge kšping W 1929–1943

BorlŠnge municipalsamh W 1891-05-29–1897

BorlŠnge stad W 1944–1951

BorlŠnge stad W 1952–1970*

BORL€NGE W 1971

Borrby (Borreby) L 1863–1951

Borrby L 1952–1968

Borrby municipalsamh L 1934-06-30–1957

Borrby municipalsamh L 1934-06-30–1957

Borrie (Borrige) M 1863–1951

BORS P 1971–1973

BORS P 1974

BorŒs stad P 1863–1919

BorŒs stad P 1920–1951

BorŒs stad P 1952–1970*

Bosarp M 1863–1951

Bosarp M 1952–1966

Bosebo F 1863–1951

Bosjškloster (Klinta) M 1863–1951

BoteŒ (BotheŒ) Y 1863–1951

BoteŒ Y 1952–1970 (1/2)

BoteŒ Y 1952–1970 (2/2)

BOTE Y 1971–1973* (1/2)

BOTE Y 1971–1973* (2/2)

BotilsŠter S 1863–1951

BOTKYRKA AB 1971–1973

BOTKYRKA AB 1974–1982 (1/2)

BOTKYRKA AB 1974–1982 (2/2)

BOTKYRKA AB 1983 (centralort Tumba)

Botkyrka B 1863–1951

Botkyrka B 1952–1970*

Bottna O 1863–1951

Bottnaryd F 1863–1951

Bovallstrand municipalsamh O 1903-11-27–1959

Bovallstrand municipalsamh O 1903-11-27–1959

BOXHOLM E 1971

Boxholm kšping E 1947–1951

Boxholm kšping E 1952–1970*

Boxholm municipalsamh E 1904-08-05–1946

Brandstad M 1863–1951

Brandstorp R 1863–1951

Brantevik municipalsamh L 1894-10-19–1951 (1/2)

Brantevik municipalsamh L 1894-10-19–1951 (2/2)

Brastad O 1863–1951

Brattfors S 1863–1951

BraŒs G 1952–1970

Breared (Bredared) N 1863–1951

Bred C 1863–1951

Bredared P 1863–1951

Bredaryd F 1863–1951

Bredaryd F 1952–1970*

Bredbyn municipalsamh Y 1932-06-10–1952

Bredbyn municipalsamh Y 1932-06-10–1952

Bredestad F 1863–1951

Bredestad F 1952–1966

BredsŠter (BresŠter) R 1863–1951

BredsŠtra (BredsŠttra) H 1863–1951

Brevik (Bredvik, Brefvik) R 1863–1951

Bringetofta F 1863–1951

Brismene (Brismened) R 1863–1951

Bro I 1863–1951

Bro O 1863–1951

Bro och LŒssa (Bro och Lossa) C 1863–1951

Bro S 1863–1951

Bro U 1863–1938

Broby (Broby kyrkby) municipalsamh L 1911-01-27–1957

Broby L 1952–1970

BROBY L 1971–1973*

Broby municipalsamh L 1911-01-27–1957

Broby R 1863–1951

Broddarp (BrŒddarp) P 1863–1951

Broddetorp R 1863–1951

Bromma B 1863–1887 (1/2)

Bromma B 1863–1887 (2/2)

Bromma B 1888–1915

Bromma M 1863–1951

Bromsten municipalsamh B 1904-06-10–1948

Bromšlla kšping L 1942–1951

Bromšlla kšping L 1952–1966*

Bromšlla kšping L 1967–1970

BROM…LLA L 1971–1973

BROM…LLA L 1974

Brunflo Z 1863–1917 (1/2)

Brunflo Z 1863–1917 (2/2)

Brunflo Z 1918–1951

Brunflo Z 1952–1970

Brunn (Brund) P 1863–1937

Brunnby (Brundby) M 1863–1951

Brunnby M 1952–1970*

Brunneby E 1868–1951

Brunnhem R 1863–1951

Brunskog S 1863–1951

Brunskog S 1952–1970 (1/2)

Brunskog S 1952–1970 (2/2)

BrŒgarp (BrŒgerup) M 1863–1951

BrŒlanda municipalsamh P 1935-05-23–1956

BrŒlanda municipalsamh P 1935-05-23–1956

BrŒlanda P 1863–1951

BrŒlanda P 1952–1970

BRLANDA P 1971–1973*

BrŒttensby och Landa P 1863–1951 (1/2)

BrŒttensby och Landa P 1863–1951 (2/2)

BrŠcke municipalsamh Z 1907-03-27–1955

BrŠcke municipalsamh Z 1907-03-27–1955

BrŠcke Z 1863–1951

BrŠcke Z 1952–1970

BR€CKE Z 1971–1973*

BR€CKE Z 1974

BrŠkne–Hoby (Hoby) K 1863–1951

BrŠkne–Hoby K 1952–1966*

BrŠmhult P 1863–1951

BrŠmhult P 1952–1970*

BrŠnnkyrka B 1863–1887 (1/3)

BrŠnnkyrka B 1863–1887 (2/3)

BrŠnnkyrka B 1863–1887 (3/3)

BrŠnnkyrka B 1888–1912

BrŠnnš municipalsamh O 1911-12-01–1922

Bršnnestad L 1863–1951

Bršsarp L 1863–1951

Bršsarp L 1952–1968 (1/2)

Bršsarp L 1952–1968 (2/2)

Bullaren O 1952–1970

Bunge I 1863–1951

Bunkeflo (Bunkeflod, Bonkeflod) M 1863–1951

Bunkeflo M 1952–1970

BureŒ AC 1914–1951

BureŒ AC 1952–1966*

BureŒ municipalsamh AC 1934-06-22–1959

BureŒ municipalsamh AC 1934-06-22–1959

Burlšv (Burlšf) M 1863–1951

Burlšv M 1952–1970*

BURL…V M 1971* (centralort Arlšv)

Burs (Burgs) I 1863–1951

Burseryd F 1863–1951

Burseryd F 1952–1970

BURSERYD F 1971–1973*

BurtrŠsk AC 1863–1951

BurtrŠsk AC 1952–1970*

BURTR€SK AC 1971–1973*

BurtrŠsk municipalsamh AC 1930-10-02–1961

BurtrŠsk municipalsamh AC 1930-10-02–1961

Buttle I 1863–1951

By S 1863–1881 (1/2)

By S 1863–1881 (2/2)

By S 1882–1942

By W 1863–1951

By W 1952–1966*

Byarum F 1863–1951

BygdeŒ (Bygde) AC 1863–1951

BygdeŒ AC 1952–1970*

BYGDE AC 1971–1973*

Byske (Ytterstfors) AC 1874–1951

Byske AC 1952–1966*

Byske municipalsamh AC 1931-05-08–1957

Byske municipalsamh AC 1931-05-08–1957

BŒraryd F 1863–1948

BŒrslšv (BŒrslšf) M 1863–1951

BŒstad (BŒtstad) L 1863–1936

BŒstad kšping L 1937–1951

BŒstad kšping L 1952–1970*

BSTAD L 1971

BŒstad municipalkšp L 1863–1936

BŠck R 1863–1951

BŠckaby F 1863–1951

BŠckaby F 1952–1970 (1/2)

BŠckaby F 1952–1970 (2/2)

BŠcke (BŠckefors) P 1863–1951

BŠckebo H 1863–1951

BŠckefors P 1952–1970

BŠckseda (Bexheda) F 1863–1951

BŠl (BŠhl) I 1863–1951

BŠlaryd F 1863–1951

BŠlinge C 1863–1951

BŠlinge C 1952–1970

BŠlinge D 1863–1951

BŠlinge P 1863–1951

BŠllefors (Bellefors) R 1863–1951

BŠrbo D 1863–1951

BŠreberg R 1863–1951

BŠrfendal (Berfendal) O 1863–1951

BŠve (BŠfve) O 1863–1944

Bšda H 1863–1951

Bšja R 1863–1951

Bšne P 1863–1951

Bšrje C 1863–1951

Bšrringe (Gustav, Gustaf) M 1863–1951

Bšrrum (Borrum) E 1863–1951

Bšrstig R 1863–1951

Bšrstil (Bšrstill) B 1863–1951

Bšsarp M 1863–1951

Charlottenberg municipalsamh S 1906-02-02–1961

Charlottenberg municipalsamh S 1906-02-02–1961

Daga D 1952–1970

DAGA D 1971–1973*

Dagsberg E 1863–1951

Dagstorp M 1863–1951

DagsŒs N 1863–1951

Dal (Dahl) Y 1863–1951

Dala R 1863–1951

Dalarš B 1863–1951

Dalarš B 1952–1958

Dalarš municipalsamh B 1876-12-22–1951

Dalby (Dahlby) C 1863–1951

Dalby (Dahlby) M 1863–1951

Dalby (Dahlby) S 1863–1951

Dalby M 1952–1970

DALBY M 1971–1973*

Dalby municipalsamh M 1941-11-07–1954

Dalby municipalsamh M 1941-11-07–1954

Dalhem H 1863–1930 (1/2)

Dalhem H 1863–1930 (2/2)

Dalhem H 1931–1951

Dalhem I 1863–1951

Dalhem I 1952–1970

Dalkšpinge M 1863–1951

Dals–Ed (Ed) P 1863–1951

Dals–Ed P 1952–1970

DALS–ED P 1971* (centralort Ed)

Dalsjšfors P 1967–1970

DALSJ…FORS P 1971–1973

Dalskog P 1863–1951

Dalstorp P 1863–1951

Dalstorp P 1952–1970

DALSTORP P 1971–1973*

Dalum P 1863–1951

DANDERYD AB 1971 (centralort Djursholm)

Danderyd B 1863–1900 (1/3)

Danderyd B 1863–1900 (2/3)

Danderyd B 1863–1900 (3/3)

Danderyd B 1901–1909 (1/2)

Danderyd B 1901–1909 (2/2)

Danderyd B 1910–1945

Danderyd kšping B 1946–1951

Danderyd kšping B 1952–1970*

Danmark C 1863–1951

Dannemora C 1863–1951

Dannemora C 1952–1973

Dannike (Dannicke) P 1863–1951

DannŠs F 1863–1951

Daretorp R 1863–1951

Degeberga L 1863–1951

Degeberga L 1952–1970

Degeberga L 1971–1973*

Degerfors (Degerforss) AC 1863–1951

Degerfors (Johannelund, Jannelund) municipalsamh T 1912-06-01–1941-12-12

Degerfors (Johannelund, Jannelund) municipalsamh T 1912-06-01–1941-12-12

Degerfors AC 1952–1968*

Degerfors kšping T 1943–1951

Degerfors kšping T 1952–1966*

Degerfors kšping T 1967–1970

Degerfors T 1925–1942

DEGERFORS T 1971*

Deje municipalsamh S 1944-12-22–1956

Deje municipalsamh S 1944-12-22–1956

Delsbo X 1863–1951

Delsbo X 1952–1970*

DillnŠs D 1863–1940

Dimbo R 1863–1951

Dimbo R 1952–1970 (1/2)

Dimbo R 1952–1970 (2/2)

DIMBO R 1971–1973* (1/2)

DIMBO R 1971–1973* (2/2)

Dingtuna U 1863–1951

Dingtuna U 1952–1966

Djurršd (Gšrršd) L 1863–1951

Djursdala H 1863–1951

Djursholm kšping B 1901–1913

Djursholm municipalsamh B 1890-06-06–1900

Djursholm stad B 1914–1951

Djursholm stad B 1952–1966*

Djursholm stad B 1967–1970

Djurš (Djurhamn) B 1863–1951

DJUR… AB 1971–1973*

Djurš B 1952–1970

Domnarvet municipalsamh W 1925-02-27–1928 (1/2)

Domnarvet municipalsamh W 1925-02-27–1928 (2/2)

Domnarvet W 1929–1943

Donsš municipalsamh O 1911-12-01–1959

Donsš municipalsamh O 1911-12-01–1959

Dorotea (Dorothea) AC 1863–1951

Dorotea AC 1952–1970*

DOROTEA AC 1971–1973*

DOROTEA AC 1980

Dorotea municipalsamh AC 1936-10-30–1957

Dorotea municipalsamh AC 1936-10-30–1957

Dragsmark O 1863–1951

Drev (Dref) G 1863–1951

Drothem (Drotthem) E 1863–1951

Drottningholm municipalsamh B 1887-01-22–1944-04-31

DrŠngsered (Drengsered, Sofia Magdalena) N 1863–1951

Dunker D 1863–1951

Duvbo (Dufbo) municipalsamh B 1903-07-03–1948

Duvbo (Dufbo) municipalsamh B 1903-07-03–1948

DŠdesjš G 1863–1951

DŠnningelanda G 1863–1951

Dšderhult H 1863–1951

Dšderhult H 1952–1966*

Dšrarp G 1863–1951

Dšrby H 1863–1951

Dšrby H 1952–1964

Dšsjebro M 1952–1966 (1/2)

Dšsjebro M 1952–1966 (2/2)

Ed B 1863–1951

Ed municipalsamh P 1927-04-08–1957

Ed municipalsamh P 1927-04-08–1957

Ed S 1863–1951

Ed S 1952–1968

Ed Y 1863–1951

Eda S 1863–1951

Eda S 1952–1970*

EDA S 1971 (centralort Charlottenberg)

Edebo B 1863–1951

Edefors BD 1892–1951

Edefors BD 1952–1970*

Edestad K 1863–1951

Edsberg T 1863–1951

Edsbro B 1863–1951

Edsele (Edselš) Y 1863–1951

Edshult F 1863–1951

Edshultshall municipalsamh O 1910-11-18–1956

Edshultshall municipalsamh O 1910-11-18–1956

Edsleskog (Hasselskog, HŠsselskog) P 1863–1951

EdsvŠra R 1863–1951

EdŒsa R 1863–1951

Eftra N 1863–1951

Egby (Ekby) H 1863–1951

Eggby R 1863–1951

Eggvena P 1863–1951

Ek R 1863–1951

Ekby (Eggby) R 1863–1951

Eke I 1863–1951

Ekeberga G 1863–1951

Ekeberga G 1952–1970*

Ekeby (Ekby) M 1863–1951

Ekeby C 1863–1951

Ekeby E 1863–1880-04-30 (1/2)

Ekeby E 1863–1880-04-30 (2/2)

Ekeby E 1880-05-01–1946

Ekeby I 1863–1951

Ekeby M 1952–1970*

EKEBY M 1971–1973*

Ekeby och GŠllersta T 1952–1970 (1/2)

Ekeby och GŠllersta T 1952–1970 (2/2)

Ekeby T 1863–1951

Ekebyborna (Egbyborna) E 1863–1951

Eker T 1863–1951

Ekerš (Eckerš) B 1863–1951

EKER… AB 1971

Ekerš B 1952–1970

Ekeskog R 1863–1951

EkshŠrad S 1863–1951

EkshŠrad S 1952–1970*

EKSH€RAD S 1971–1973*

Eksjš (Ekesjš) F 1863–1948

Eksjš (Ekesjš) stad F 1863–1948

EKSJ… F 1971

Eksjš stad F 1949–1951

Eksjš stad F 1952–1970*

Eksta (Ejsta, Eista) I 1863–1951

Eldsberga N 1863–1951

Eldsberga N 1952–1970

ELDSBERGA N 1971–1973*

Eling R 1863–1951

Eljaršd (Elgaršd) L 1863–1951

Elleholm K 1863–1951

Ellšs municipalsamh O 1893-11-30–1959

Ellšs municipalsamh O 1893-11-30–1959

EMMABODA H 1971

Emmaboda kšping H 1930–1951

Emmaboda kšping H 1952–1968*

Emmaboda kšping H 1969–1970

Emmislšv (Emislšv, Emmitslšf, Emitslšf) L 1863–1951

Endre I 1863–1951

Enebybergs villastad municipalsamh B 1914-03-13–1945

Enhšrna D 1952–1966

ENK…PING C 1971

Enkšping stad C 1863–1951

Enkšping stad C 1952–1970*

Enkšpings–NŠs (NŠs) C 1863–1951

Enslšv (Enslšf) N 1863–1946 (1/2)

Enslšv (Enslšf) N 1863–1946 (2/2)

Enslšv N 1947–1951

Enslšv N 1952–1970

ENSL…V N 1971–1973*

Enviken W 1863–1951

Enviken W 1952–1970*

EnŒker U 1863–1951

EnŒnger X 1863–1869-04-23 (1/2)

EnŒnger X 1863–1869-04-23 (2/2)

EnŒnger X 1869-04-23–1951

EnŒnger X 1952–1962*

Eriksberg (Eriksberga) P 1863–1951

Erikstad P 1863–1951

Eringsboda (Eriksboda) K 1870-03-31–1951

Erska P 1863–1951

Ervalla T 1863–1951

Esarp (Eserup) M 1863–1951

Eskelhem I 1863–1951

Eskilstorp M 1863–1951

ESKILSTUNA D 1971

Eskilstuna stad D 1863–1906

Eskilstuna stad D 1907–1951

Eskilstuna stad D 1952–1970*

EskilsŠter S 1863–1951

Eslšv (Eslšf) kšping M 1875–1908

Eslšv kšping M 1909–1910

ESL…V M 1971

Eslšv stad M 1911–1951

Eslšv stad M 1952–1966*

Eslšv stad M 1967–1968

Eslšv stad M 1969–1970

Essunga R 1863–1951

Essunga R 1952–1970

ESSUNGA R 1971–1973*

ESSUNGA R 1983 (centralort Nossebro)

Estuna B 1863–1951

Etelhem (Ethelhem) I 1863–1951

Everlšv (Efverlšf) M 1863–1951

Everšd (Efveršd) L 1863–1951

Everšd L 1952–1970

Fagered (Fagerred) N 1863–1951

Fagerhult H 1863–1951

Fagerhult H 1952–1968*

Fagersta stad U 1944–1951

Fagersta stad U 1952–1966*

Fagersta stad U 1967–1970

FAGERSTA U 1971*

FALKENBERG N 1971

Falkenberg stad N 1863–1951

Falkenberg stad N 1952–1970

FALK…PING R 1971–1973*

FALK…PING R 1974

Falkšping stad R 1863–1934

Falkšping stad R 1935–1951

Falkšping stad R 1952–1970

Falkšpings fšrstŠder municipalsamh R 1919-07-04–1934

Falkšpings vŠstra (Falkšping /i Gudhems hŠrad/) R 1863–1934

Falkšpings šstra (Falkšping /i Vartofta hŠrad/) R 1863–1951

Falun (Fahlun) stad W 1863–1951

Falun stad W 1952–1966*

Falun stad W 1967–1970

FALUN W 1971

Fardhem I 1863–1951

Farhult M 1863–1951

Faringe B 1863–1951

Farstorp L 1863–1951

Fasterna (Fasta och Esterna) B 1863–1951

Felestad M 1863–1951

Fellingsbro municipalsamh T 1911-12-08–1957

Fellingsbro municipalsamh T 1911-12-08–1957

Fellingsbro T 1863–1951

Fellingsbro T 1952–1970*

Femsjš F 1863–1951

Fide I 1863–1951

Figeholm kšping H 1878–1951

Figeholm municipalkšp H 1863–1877

Filipstad (Philipstad) stad S 1863–1951

FILIPSTAD S 1971

Filipstad stad S 1952–1970*

Film C 1863–1951

Finja L 1863–1951

Finnekumla (Finnekomla) P 1863–1951

Finneršdja R 1863–1951

Finnskoga–Dalby S 1952–1970

FINNSKOGA–DALBY S 1971–1973*

FINSPNG E 1971

FinspŒng kšping E 1942–1951*

FinspŒng kšping E 1952–1970*

FiskebŠckskil municipalsamh O 1886-01-29–1951

FiskebŠckskil O 1863–1951

Fittja (Fitja) C 1863–1951

Fivelstad (Fifvelstad) E 1863–1951

Fivlered (Fiflered, Fifflered) P 1863–1951

Fjelie (FjŠlie) M 1863–1951

Fjugesta municipalsamh T 1906-03-23–1962

Fjugesta municipalsamh T 1906-03-23–1962

FjŠlkestad (Fjelkestad) L 1863–1951

FjŠlkinge (Fjelkinge) L 1863–1951

FjŠlkinge L 1952–1970

FjŠllbacka (Fjellbacka) municipalsamh O 1888-07-28–1964

FjŠllbacka municipalsamh O 1888-07-28–1964

FjŠllsjš (Fjellsjš) Y 1863–1951

FjŠllsjš Y 1952–1966

FjŠllsjš Y 1967–1970

FJ€LLSJ… Z 1971–1973*

FjŠrdhundra U 1952–1970

FjŠrestad (FjŠrrestad, Fjrrrestad) M 1863–1951

FjŠrŒs N 1863–1951

FjŠrŒs N 1952–1970

FJ€RS N 1971–1973*

Flackarp (Flackerup) M 1863–1951

Flakeberg R 1863–1951

Flatholmen municipalsamh O 1906-08-24–1941

Flen (Fleen) D 1863–1948

FLEN D 1971

Flen municipalsamh D 1901-12-31–1948

Flen stad D 1949–1951

Flen stad D 1952–1964*

Flen stad D 1965–1970

Fleninge (Flenninge) M 1863–1951

Fleringe (FlŠringe) I 1863–1951

Flisby F 1863–1951

Fliseryd H 1863–1951

Fliseryd H 1952–1970*

FLISERYD H 1971–1973*

Flistad E 1863–1951

Flistad R 1863–1951

Flo R 1863–1951

Floby municipalsamh R 1923-07-05–1961

Floby municipalsamh R 1923-07-05–1961 (1/2)

Floby municipalsamh R 1923-07-05–1961 (2/2)

Floby R 1863–1951

Floda D 1863–1951

Floda D 1952–1970*

Floda W 1863–1951

Floda W 1952–1970*

Flundre P 1952–1970 (1/2)

Flundre P 1952–1970 (2/2)

Flysta municipalsamh B 1915-12-10–1948

Flysta municipalsamh B 1915-12-10–1948

FlŠckebo U 1863–1951

FlŠdie (Fledie) M 1863–1951

FlŠdie M 1952–1962

Fogdš D 1863–1951

Fole (Fohle) I 1863–1951

Folkunga E 1952–1970 (1/3)

Folkunga E 1952–1970 (2/3)

Folkunga E 1952–1970 (3/3)

FolkŠrna (FollkŠrna) W 1863–1918 (1/2)

FolkŠrna (FollkŠrna) W 1863–1918 (2/2)

FolkŠrna W 1919–1951

FolkŠrna W 1952–1966*

Follingbo I 1863–1951

FornŒsa (FornŒs) E 1863–1951

Fors (Forss) D 1863–1906

Fors (Forss) P 1863–1951

Fors (Forss) Z 1863–1951

Fors Z 1952–1970*

FORS Z 1971–1973*

Forsa (Forssa) X 1863–1869-04-23 (1/2)

Forsa (Forssa) X 1863–1869-04-23 (2/2)

Forsa (Forssa) X 1869-04-23–1951

Forsa X 1952–1970

Forsby R 1863–1951

Forserum (Forsserum) F 1863–1951

Forserum F 1952–1970

Forserum municipalsamh F 1890-10-24–1951

Forshaga kšping S 1944–1951

Forshaga kšping S 1952–1970*

Forshaga kšping S 1971–1973*

Forshaga municipalsamh S 1907-11-01–1943

FORSHAGA S 1974

Forsheda F 1863–1951

Forsheda F 1952–1970 (1/2)

Forsheda F 1952–1970 (2/2)

Forshem R 1863–1951

ForshŠlla O 1863–1951

ForshŠlla O 1952–1970*

Forsmark B 1863–1951

Forssa (Forsa) D 1863–1951

Fosie M 1863–1905 (1/2)

Fosie M 1863–1905 (2/2)

Fosie M 1906–1930

Fosie municipalsamh M 1919-05-30–1930

Foss O 1863–1951

FotskŠl (FoutskŠl) P 1863–1951

Fredrika AC 1863–1951

Fredrika AC 1952–1970*

FREDRIKA AC 1971–1973*

Fredsberg R 1863–1951

Fresta B 1863–1951

Fridene (Fridened) R 1863–1951

Fridlevstad (Fridlefstad, Frillestad) K 1863–1951

Fridlevstad K 1952–1962

Fridlevstad K 1963–1970

FRIDLEVSTAD K 1971–1973*

Friel R 1863–1951

FriggerŒker R 1863–1951

Frillestad (Fridlefstad) M 1863–1951

FrillesŒs N 1863–1951

Frinnaryd F 1863–1951

Fristad P 1863–1951

Fristad P 1952–1970

FRISTAD P 1971–1973*

Fritsla P 1863–1951

Fritsla P 1952–1970

Frostviken (Fršstviken) Z 1863–1951

Frostviken Z 1952–1970*

FROSTVIKEN Z 1971–1973*

Fru Alstad (Fru Ahlstad) M 1863–1951

Frustuna D 1863–1951

Fryele (Fryeled) F 1863–1951

Frykerud (Frykserud) S 1863–1951

Frykerud S 1952–1970*

FryksŠnde S 1863–1951

FryksŠnde S 1952–1966

FrŠmmestad R 1863–1951

FrŠndefors P 1863–1951

FrŠndefors P 1952–1970*

FR€NDEFORS P 1971–1973*

FrŠnninge (Frenninge) M 1863–1951

Fršderyd (Fršryd) F 1863–1951

Fršdinge H 1863–1951

Fršjel (Fršel) I 1863–1951

Fršjered (Fršijered) R 1863–1951

Fršjered R 1952–1970 (1/2)

Fršjered R 1952–1970 (2/2)

FR…JERED R 1971–1973* (1/2)

FR…JERED R 1971–1973* (2/2)

Frškind R 1952–1970

FR…KIND R 1971–1973*

Fršshult (Fršsthult) U 1863–1951

Fršskog P 1863–1951

Fršslunda (Fršsslunda, Fršjeslunda) C 1863–1951

Fršsunda B 1863–1951

Fršsve (Fršsved) R 1863–1951

FršsŒker B 1952–1956

Fršsš (Fršsšn) Z 1863–1947

Fršsš kšping Z 1948–1951

Fršsš kšping Z 1952–1970*

Frštuna B 1863–1951

Frštuna B 1952–1970

Fršvi kšping T 1955–1970*

Fršvi municipalsamh T 1914-11-19–1954

Fršvi municipalsamh T 1914-11-19–1954

Fuglie M 1863–1951

Fullersta municipalsamh B 1924–1946

Fullerstad (Fullestad) P 1863–1951

Fulltofta M 1863–1951

Fullšsa R 1863–1951

Funbo (Fundbo) C 1863–1951

Furingstad E 1863–1951

Furuby G 1863–1951

Furulund kšping M 1952–1968

Furulund municipalsamh M 1901-10-04–1951

Fuxerna P 1863–1950

Fyrunga R 1863–1951

FŒgelfors (Fogelfors) H 1889–1951

FŒgeltofta (Fogeltofta) L 1863–1951

FŒgelŒs R 1952–1970 (1/2)

FŒgelŒs R 1952–1970 (2/2)

FGELS R 1971–1973* (1/2)

FGELS R 1971–1973* (2/2)

FŒglum (Foglum) R 1863–1951

FŒrš I 1863–1951

FŒršsund I 1952–1970

FŠgre (FŠgred) R 1863–1951

FŠnneslunda (Fenneslunda) P 1863–1951

FŠred R 1888–1951

FŠrentuna B 1863–1951

FŠrgaryd F 1863–1951

FŠrgelanda (Fergelanda) P 1863–1951

FŠrgelanda P 1952–1966*

FŠrgelanda P 1967–1970

F€RGELANDA P 1971–1973*

F€RGELANDA P 1974

FŠrila (FŠrila–KŒrbšle) X 1952–1970*

FŠrila–KŒrbšle (FŠrila, FŠrla) X 1863–1951

FŠringsš B 1952–1970

FŠringtofta L 1863–1951

FŠrlšv (FŠrlšf) L 1863–1951

FŠrnebo (Fernebo) S 1863–1951

FŠssberg O 1863–1921

Fšlene P 1863–1951

Fšllinge (Fšlinge) Z 1863–1888 (1/3)

Fšllinge (Fšlinge) Z 1863–1888 (2/3)

Fšllinge (Fšlinge) Z 1863–1888 (3/3)

Fšllinge Z 1889–1900 (1/2)

Fšllinge Z 1889–1900 (2/2)

Fšllinge Z 1901–1951

Fšllinge Z 1952–1968

Fšllinge Z 1969–1970

F…LLINGE Z 1971–1973*

Fšra H 1863–1951

FšrkŠrla (ForkŠrla) K 1863–1888-04-30 (1/2)

FšrkŠrla (ForkŠrla) K 1863–1888-04-30 (2/2)

FšrkŠrla K 1888-05-01–1951

Fšrlanda N 1863–1951

Fšrlšsa H 1863–1951

Fšrslšv (Fšrslšf) L 1863–1951

Fšrslšvsholm L 1952–1970

Gagnef W 1863–1951

Gagnef W 1952–1970*

GAGNEF W 1971

Gamla Uppsala (Gamla Upsala) C 1863–1946

Gamleby (Gammalby, Gamla byn, Gamla Westervik) H 1863–1930 (1/2)

Gamleby (Gammalby, Gamla byn, Gamla Westervik) H 1863–1930 (2/2)

Gamleby (Gammalby, Gamla byn, Gamla Westervik) municipalkšp H 1863–1955

Gamleby H 1931–1951

Gamleby H 1952–1970

Gamleby municipalkšp H 1863–1955

Gamleby municipalkšp H 1863–1955

Gamleby municipalsamh H 1918-03-01–1955

Gamleby municipalsamh H 1918-03-01–1955

Gamleby municipalsamh H 1918-03-01–1955

Gammalkil (Gammalkihl) E 1863–1951

Gammalstorp K 1863–1951

Gammalstorp K 1952–1970

Gammelgarn I 1863–1951

Ganthem I 1863–1951

Garde (Garda) I 1863–1951

Garpenberg W 1863–1951

Genarp M 1863–1951

Genarp M 1952–1970

GENARP M 1971–1973*

Gerum I 1863–1951

Gestad P 1863–1951

GesŠter P 1863–1951

Getinge N 1863–1951

Getinge N 1952–1970

GETINGE N 1971–1973*

GideŒ Y 1863–1951

GideŒ Y 1952–1970*

Gillberga (Gilberga) S 1863–1951

Gillberga D 1863–1951

Gillberga S 1952–1970

Gillstad R 1863–1951

Gingri (Gingrid) P 1863–1951

Giresta (Girista) C 1863–1951

GISLAVED F 1971–1973*

GISLAVED F 1974

Gislaved kšping F 1949–1951

Gislaved kšping F 1952–1970

Gislaved municipalsamh F 1904-05-06–1948

Gislšv (Gislšf) M 1863–1951

Gislšv M 1952–1966

Gistad E 1863–1951

Gladhammar H 1863–1951

Gladhammar H 1952–1966

Gladsax L 1863–1951

Glanshammar T 1863–1951

Glanshammar T 1952–1970 (1/2)

Glanshammar T 1952–1970 (2/2)

GLANSHAMMAR T 1971–1973* (1/2)

GLANSHAMMAR T 1971–1973* (2/2)

Glava (Glafva) S 1863–1951

Glava S 1952–1970*

Glemminge L 1863–1951

Glemmingebro L 1952–1970 (1/2)

Glemmingebro L 1952–1970 (2/2)

GlimŒkra L 1863–1951

GlimŒkra L 1952–1970*

GLIMKRA L 1971–1973*

GlimŒkra municipalsamh L 1928-11-24–1959

GlimŒkra municipalsamh L 1928-11-24–1959

Glostorp M 1863–1951

Glumslšv (Glumslšf) M 1863–1951

Glšmminge H 1863–1951

Gnarp X 1863–1951

Gnarp X 1952–1970*

GNARP X 1971–1973*

Gnesta D 1952–1954

GNESTA D 1971–1973*

GNESTA D 1992

Gnesta kšping D 1955–1970*

Gnesta municipalsamh D 1883-08-31–1954

Gnesta municipalsamh D 1883-08-31–1954

Gnosjš F 1863–1951

Gnosjš F 1952–1970

GNOSJ… F 1971*

GodegŒrd E 1863–1951

GodegŒrd E 1952–1970

Gothem I 1863–1951

GOTLAND I 1971 (centralort Visby)

Gottršra B 1863–1951

GrangŠrde W 1863–1951

GrangŠrde W 1952–1970*

Granhult G 1863–1914

Graninge Y 1863–1951

Granšn municipalsamh AC 1941-11-21–1958

Granšn municipalsamh AC 1941-11-21–1958

Grava (Grafva) S 1863–1943 (1/2)

Grava (Grafva) S 1863–1943 (2/2)

Grava S 1944–1951

Grava S 1952–1970*

Gravarne och BŠckevik (Kungshamn) municipalsamh O 1894-09-14–1960

Gravarne och BŠckevik (Kungshamn) municipalsamh O 1894-09-14–1960

Gravarne och BŠckevik (Kungshamn) municipalsamh O 1894-09-14–1960

Grebbestad (GrŠbbestad) municipalsamh O 1890-05-30–1928

Grebbestad kšping O 1929–1951

Grebo E 1863–1951

GrevbŠck (GrefbŠck) R 1863–1951

Grevie (Grefvie) L 1863–1951

Grillby municipalsamh C 1919-05-30–1951

Grimeton (Grimmethon) N 1863–1951

Grimmared P 1863–1951

Grinneršd O 1863–1951

Grinstad P 1863–1951

Grolanda R 1863–1951

Grovare (Grofvared) P 1863–1951

Grude P 1863–1951

Grums kšping S 1948–1951

Grums kšping S 1952–1968*

Grums kšping S 1969–1970

Grums municipalsamh S 1939-05-26–1947

Grums S 1863–1947

GRUMS S 1971

Grundsund municipalsamh O 1886-01-29–1951

Grundsund O 1863–1951

Grundsunda Y 1863–1951

Grundsunda Y 1952–1970*

Gryt D 1863–1951

Gryt E 1863–1951

Gryt E 1952–1970*

Gryt L 1863–1951

Gryta C 1863–1951

Gryteryd F 1863–1951

Grythyttan municipalsamh T 1927-04-08–1956

Grythyttan municipalsamh T 1927-04-08–1956

Grythyttan T 1863–1951

Grythyttan T 1952–1966

GrytnŠs W 1863–1951

GrytnŠs W 1952–1966*

GrŒmanstorp L 1863–1944

GrŠnna (Grenna) F 1863–1951

GrŠnna (Grenna) stad F 1863–1951

GrŠnna stad F 1952–1970

GrŠsgŒrd H 1863–1951

GrŠsmark S 1863–1951

GrŠsmark S 1952–1970*

GrŠstorp kšping R 1900–1951

GrŠstorp R 1952–1970

GR€STORP R 1971*

GrŠsš B 1863–1951

GrŠve (GrŠfve) T 1863–1951

Gršdinge B 1863–1951

Gršdinge B 1952–1970*

Gršnahšg P 1863–1951

Gršnby M 1863–1951

Grštlingbo (Gršttlingbo) I 1863–1951

Gualšv (Gualšf) L 1863–1951

Gudhem R 1863–1951

Gudhem R 1952–1970 (1/2)

Gudhem R 1952–1970 (2/2)

GUDHEM R 1971–1973

GudmundrŒ Y 1863–1946

Gudmundstorp (Gudmundtorp, Gudmuntorp) M 1863–1951

Guldrupe (Gullrupe) I 1863–1951

Gullabo H 1870-10-07–1951

Gullered P 1863–1951

Gullholmen municipalsamh O 1886-01-29–1959

Gullholmen municipalsamh O 1886-01-29–1959

Gullholmen O 1863–1951

GullspŒng municipalsamh R 1937-11-19–1958

GullspŒng municipalsamh R 1937-11-19–1958

GULLSPNG R 1971 (centralort Hova)

Gumlšsa L 1863–1951

Gunnarp N 1863–1951

Gunnarsjš P 1863–1951

Gunnarskog S 1863–1951

Gunnarskog S 1952–1970

GunnarsnŠs P 1863–1951

Gunnilbo U 1863–1951

Gustafs (Gustaf, Gustav, Gustavs) W 1863–1951

Gustafs W 1952–1970

Gustav Adolf (Gustaf Adolf, FiskebŠck) R 1863–1951

Gustav Adolf (Gustaf Adolf, Viby, Wiby) L 1863–1951

Gustav Adolf (Gustaf Adolf) S 1863–1951

Gustav Adolf S 1952–1970*

GUSTAV ADOLF S 1971–1973*

GUSTAVSBERG AB 1971–1973*

Gustavsberg B 1902–1951

Gustavsberg B 1952–1970

Gylle M 1863–1951

Gyllenfors municipalsamh F 1939-09-22–1948

GŒngviken municipalsamh Y 1894-09-21–1947

GŒrda municipalsamh O 1900-10-19–1921

GŒrdby H 1863–1951

GŒrdeby E 1863–1951

GŒrdsby G 1863–1951

GŒrdstŒnga M 1863–1951

GŒrdveda (Gorrveda, Gottfridsdal) H 1863–1951

GŒsborn S 1863–1951

GŒsinge D 1863–1940

GŒsinge–DillnŠs D 1941–1951

GŠllared N 1863–1951

GŠllaryd F 1863–1951

GŠllersta (Gellersta, Gellerstad) T 1863–1951

GŠllinge N 1863–1951

GŠllivare (Gellivare) BD 1863–1951

GŠllivare (GŠllivare kyrkostad, Gellivare kyrkostad) municipalsamh BD 1893-06-02–1955

GŠllivare BD 1952–1970*

G€LLIVARE BD 1971*

GŠllivare municipalsamh BD 1893-06-02–1955

GŠllstad P 1863–1951

GŠrdhem (Gerdhem) P 1863–1951

GŠrdserum G 1863–1951

GŠrdslšsa (GŠrdlšsa) H 1863–1951

GŠrdslšsa H 1952–1968

GŠrdslšv (Gerdslšf, Gjerdslšf) M 1863–1951

GŠsene P 1952–1970

G€SENE P 1971–1973*

GŠssie (Gessie) M 1863–1951

GŠvle (GŠfle, Gefle) stad X 1863–1951

GŠvle stad X 1952–1968*

GŠvle stad X 1969–1970

G€VLE X 1971

Gšdelšv (Gšddelšv, Gšdelšf) M 1863–1951

Gšdestad N 1863–1951

Gškhem R 1863–1951

Gšrslšv (Gšrslšf, Gšrdslšf) M 1863–1951

Gšsslunda (Jšsslunda) R 1863–1951

Gšteborg (Gštheborg) stad O 1863–1867

Gšteborg (Gštheborg) stad O 1868–1905

G…TEBORG O 1971–1973*

G…TEBORG O 1974

Gšteborg stad O 1906–1921

Gšteborg stad O 1922–1930

Gšteborg stad O 1931–1944

Gšteborg stad O 1945–1947

Gšteborg stad O 1948–1951

Gšteborg stad O 1952–1966*

Gšteborg stad O 1967–1970

Gštene (Gšthened) R 1863–1951

Gštene kšping R 1952–1966

Gštene kšping R 1967–1970

Gštene municipalsamh R 1918-02-05–1951

G…TENE R 1971*

Gšteryd (Gštheryd) G 1863–1951

Gšteryd G 1952–1970

Gšteve (Gšteved) R 1863–1951

Gštlunda (Gšthlunda) T 1863–1951

Gštlunda R 1863–1951

Gšxsjš Z 1893–1951

Hablingbo (Habblingbo) I 1863–1951

Habo R 1863–1951

Habo R 1952–1970

HABO R 1971–1973*

HABO R 1974

Hacksta C 1863–1951

Hackvad T 1863–1951

HackŒs Z 1863–1951

HackŒs Z 1952–1970 (1/2)

HackŒs Z 1952–1970 (2/2)

Haga B 1863–1951

Haga municipalsamh S 1913-08-29–1920

Hagalund (Nya Hagalund) municipalsamh B 1899-09-29–1942

Hagby C 1863–1951

Hagby H 1863–1951

Hagebyhšga (Hageby) E 1863–1951

Hagelberg R 1863–1951

Hagen municipalsamh O 1910-08-19–1921

Hagfors municipalsamh S 1939-12-08–1949

HAGFORS S 1971–1973*

HAGFORS S 1974

Hagfors stad S 1950–1951

Hagfors stad S 1952–1970*

Hagshult F 1863–1951

Hajom (Hajum) P 1863–1951

Hakarp F 1863–1906 (1/2)

Hakarp F 1863–1906 (2/2)

Hakarp F 1907–1951

Hakarp F 1952–1966*

Hall I 1863–1951

Halla D 1863–1951

Halla I 1863–1951

Hallabro K 1952–1962

Hallaryd G 1863–1951

Hallaršd M 1863–1951

Hallen Z 1863–1951

Hallen Z 1952–1970 (1/2)

Hallen Z 1952–1970 (2/2)

HALLEN Z 1971–1973

Hallingeberg H 1863–1951

Hallingeberg H 1952–1970*

Hallsberg kšping T 1908–1951

Hallsberg kšping T 1952–1962*

Hallsberg kšping T 1963–1964

Hallsberg kšping T 1965–1966 (1/2)

Hallsberg kšping T 1965–1966 (2/2)

Hallsberg kšping Y 1967–1970

Hallsberg municipalsamh T 1883-08-31–1907 (1/2)

Hallsberg municipalsamh T 1883-08-31–1907 (2/2)

Hallsberg T 1863–1907 (1/2)

Hallsberg T 1863–1907 (2/2)

Hallsberg T 1908–1951

Hallsberg T 1952–1962*

HALLSBERG T 1971

Hallstahammar kšping U 1943–1951

Hallstahammar kšping U 1952–1970

Hallstahammar municipalsamh U 1939-12-08–1942 (1/3)

Hallstahammar municipalsamh U 1939-12-08–1942 (2/3)

Hallstahammar municipalsamh U 1939-12-08–1942 (3/3)

HALLSTAHAMMAR U 1971

Halltorp H 1863–1951

Halmstad M 1863–1951

HALMSTAD N 1971–1973*

HALMSTAD N 1974

Halmstad stad N 1863–1927

Halmstad stad N 1928–1951

Halmstad stad N 1952–1966*

Halmstad stad N 1967–1970

Halna (Hallna) R 1863–1951

Hammar T 1863–1951

Hammar T 1952–1970*

Hammarby B 1863–1951

Hammarby D 1863–1951

Hammarlunda M 1863–1951

Hammarlšv (Hammarlšf) M 1863–1951

Hammarš kšping S 1950–1951*

Hammarš kšping S 1952–1970*

Hammarš S 1863–1949

HAMMAR… S 1971* (centralort Skoghall)

Hammenhšg L 1863–1951

Hammenhšg L 1952–1968 (1/2)

Hammenhšg L 1952–1968 (2/2)

Hammerdal municipalsamh Z 1941-05-09–1965

Hammerdal municipalsamh Z 1941-05-09–1965

Hammerdal Z 1863–1892 (1/2)

Hammerdal Z 1863–1892 (2/2)

Hammerdal Z 1893–1951

Hammerdal Z 1952–1970

HAMMERDAL Z 1971–1973*

Hamneda G 1863–1951

Hamneda G 1952–1970

Hamra (Hambre) I 1863–1951

HamrŒnge X 1863–1951

HamrŒnge X 1952–1968*

Hanebo X 1863–1951

Hanebo X 1952–1970

HANEBO X 1971–1973*

Hangelšsa R 1863–1951

Hangvar I 1863–1951

Hanhals N 1863–1951

HANINGE AB 1971 (centralort Handen)

Hannas (HannŠs) L 1863–1951

HannŠs G 1863–1951

HAPARANDA BD 1971*

Haparanda stad BD 1863–1951

Haparanda stad BD 1952–1966*

Haparanda stad BD 1967–1970

Haraker U 1863–1951

Harbo U 1863–1951

Hardeberga M 1863–1951

Hardemo T 1863–1951

Harestad O 1863–1951

Harg B 1863–1951

Harlšsa M 1863–1951

HarmŒnger X 1863–1951

HarmŒnger X 1952–1970

HARMNGER X 1971–1973*

Harplinge N 1863–1951

Harplinge N 1952–1970

HARPLINGE N 1971–1973*

Harrie M 1952–1968 (1/2)

Harrie M 1952–1968 (2/2)

Harstad E 1863–1891

Hassela X 1863–1951

Hassela X 1952–1970*

HASSELA X 1971–1973*

Hasselšsund municipalsamh O 1894-09-14–1953

Hasselšsund municipalsamh O 1894-09-14–1953

Hasselšsund municipalsamh O 1894-09-14–1953

Hassle–Berga–EnŒsa (Hassle, EnŒsa och Berga) R 1888–1951

Hassle–Bšsarp M 1863–1951

Hassle, Berga och FŠred R 1863–1887 (1/2)

Hassle, Berga och FŠred R 1863–1887 (2/2)

Hassleršr R 1952–1970

Hasslš K 1925-03-06–1951

Hasslš K 1952–1973*

Hasslš och Aspš K 1888-05-01–1925-03-06 (1/2)

Hasslš och Aspš K 1888-05-01–1925-03-06 (2/2)

Hasslšsa (Hassellšsa) R 1863–1951

Hasslšv (Hasslšf) N 1863–1951

Haurida (Haureda, Haugrida, Hagrida, Hafrida) F 1863–1951

Havdhem (Hafdhem) I 1863–1951

Havdhem I 1952–1970

Haverš (Hafverš) Y 1863–1951

Haverš Y 1952–1970*

Havstensund municipalsamh O 1927-11-25–1957

Havstensund municipalsamh O 1927-11-25–1957

Havstensund municipalsamh O 1927-11-25–1957

Heby municipalsamh U 1887-01-22–1952

Heby municipalsamh U 1887-01-22–1952

HEBY U 1971

Hed U 1863–1951

Heda E 1863–1951

Hede (Hee) O 1863–1951

Hede Z 1863–1894 (1/2)

Hede Z 1863–1894 (2/2)

Hede Z 1895–1951

Hede Z 1952–1970

HEDE Z 1971–1973*

Hedemora stad W 1863–1951

Hedemora stad W 1952–1966*

Hedemora stad W 1967–1970

Hedemora W 1863–1951

Hedemora W 1952–1966

HEDEMORA W 1971*

Hedeskoga M 1863–1951

Hedesunda X 1863–1951

Hedesunda X 1952–1968*

Hejde (Heide) I 1863–1951

Hejdeby (Heideby) I 1863–1951

Hejnum (Heinum) I 1863–1951

Helgarš D 1863–1951

Helgesta D 1863–1951

Helgona (Allhelgona) D 1863–1951

Helgum (Hellgum) Y 1863–1951

Helgum Y 1952–1970*

Hellvi (Helvi, Hellvig, Hellvik) I 1863–1951

HELSINGBORG M 1971

Hemmesdynge (Hemmingsdynge) M 1863–1951

Hemmesjš G 1863–1951

Hemse (Hemsš) I 1863–1951

Hemse I 1952–1970

Hemse municipalsamh I 1886-06-25–1958

Hemse municipalsamh I 1886-06-25–1958

Hemsjš P 1863–1951

Hemsjš P 1952–1970

HEMSJ… P 1971–1973*

Hemsš Y 1863–1951

Hermansby O 1952–1970

Hernšn (Hernš, HŠrnš) Y 1863–1872

Hernšsand (HŠrnšsand) stad Y 1863–1872

Herrberga (HŠrberga) E 1863–1951

Herrestad (HŠrstad, HŒrstad) E 1863–1951

Herrestad M 1952–1970

Herrestad O 1863–1951

Herrljunga kšping P 1953–1970*

Herrljunga municipalsamh P 1906-08-24–1952

Herrljunga municipalsamh P 1906-08-24–1952

Herrljunga P 1863–1951

Herrljunga P 1952–1952

HERRLJUNGA P 1971–1973*

HERRLJUNGA P 1974

HerrŒkra (HerrŒckra) G 1863–1938 (1/2)

HerrŒkra (HerrŒckra) G 1863–1938 (2/2)

HerrŒkra G 1939–1951

Hidinge (Hedinge) T 1863–1951

Hietaniemi (Matarengi) BD 1863–1951

Hietaniemi BD 1952–1968*

Hillared P 1863–1951

Hille X 1863–1951

Hille X 1952–1968*

Hilleshšg (Hillersjš) B 1863–1951

Himledalen N 1952–1970

Himmeta U 1863–1951

Hinneryd G 1863–1951

Hishult N 1863–1951

Hishult N 1952–1970*

HISHULT N 1971–1973*

Hjo R 1863–1951

HJO R 1971–1973

HJO R 1974

Hjo stad R 1863–1951

Hjo stad R 1952–1970

Hjorted (Hjorthed, Sofia Magdalena) H 1863–1951

Hjorted H 1952–1970*

Hjortsberga G 1863–1951

Hjortsberga G 1952–1962

Hjortsberga K 1863–1951

Hjulsjš (Juhlsjš) T 1863–1951

HjŠlmseryd (Hjelmseryd) F 1863–1951

HjŠlmseryd F 1952–1970

HJ€LMSERYD F 1971–1973*

HjŠlsta (Hjelsta, HjŠlstad) C 1863–1951

HjŠlstad R 1863–1951

HjŠrnarp (Hjernarp, Jernarp) L 1863–1951

HjŠrnarp L 1952–1970

HjŠrsŒs (HjersŒs) L 1863–1951

HjŠrsŒs L 1952–1970*

HJ€RSS L 1971–1973*

HjŠrtlanda (Hjertlanda) F 1863–1951

HjŠrtum (Hjertum) O 1863–1951

Hoburg I 1952–1970

Hofors X 1925–1951

Hofors X 1952–1970*

HOFORS X 1971

Hofterup (Hoftarp) M 1863–1951

Hogdal O 1863–1951

Hogdal Z 1952–1970

HOGDAL Z 1971–1973*

HogrŠn (Hogren, Hougren) I 1863–1951

Hogstad E 1863–1951

HohultslŠtt municipalsamh G 1942-06-12–1954

HohultslŠtt municipalsamh G 1942-06-12–1954

Hol (Hohl, Hool) P 1863–1951

Holm C 1863–1951

Holm N 1863–1951

Holm P 1863–1907 (1/2)

Holm P 1863–1907 (2/2)

Holm P 1908–1951

Holm Y 1863–1951

Holmby M 1863–1951

Holmedal S 1863–1951

Holmedal S 1952–1970

Holmestad R 1863–1951

Holmsund (Djupvik, Djupviken) municipalsamh AC 1894-02-09–1946

Holmsund (Djupvik, Djupviken) municipalsamh AC 1894-02-09–1946

Holmsund (Djupvik, Djupviken) municipalsamh AC 1894-02-09–1946

Holmsund AC 1918–1946

HOLMSUND AC 1971–1973*

Holmsund kšping AC 1947–1951

Holmsund kšping AC 1952–1970*

Holmšn AC 1925–1951

Holmšn AC 1952–1970*

HOLM…N AC 1971–1973*

Holsljunga (Holtsljunga, Holtsjunga, Holtzljunga) P 1863–1951

Horla P 1863–1951

Horn E 1863–1951

Horn R 1863–1951

Hornaryd G 1863–1951

Hornborga R 1863–1951

Hornsberg (Hornsbergs villastad) municipalsamh Z 1898-03-11–1947

Horred P 1863–1951

Horred P 1952–1970

Hortlax BD 1918–1951

Hortlax BD 1952–1966*

Hossmo H 1863–1951

Hotagen Z 1901–1951

Hotagen Z 1952–1968*

Hov (Hof, HŒf) E 1863–1951

Hov (Hof, HŒf) P 1863–1951

Hov (Houf) L 1863–1951

Hova (Hofva, Hofva med Fagerlid) R 1863–1951

Hova R 1952–1970 (1/2)

Hova R 1952–1970 (2/2)

Hovby (Hofby) R 1863–1951

HovenŠset (HogenŠs, NŠs, HogenŠs NŠs) municipalsamh O 1902-02-28–1959

HovenŠset (HogenŠs, NŠs, HogenŠs NŠs) municipalsamh O 1902-02-28–1959

HovenŠset municipalsamh O 1902-02-28–1959

Hovmantorp (Hofmantorp) G 1863–1938 (1/2)

Hovmantorp (Hofmantorp) G 1863–1938 (2/2)

Hovmantorp G 1939–1951

Hovmantorp kšping G 1952–1970 (1/2)

Hovmantorp kšping G 1952–1970 (2/2)

Hovmantorp municipalsamh G 1919-12-31–1951

Hovmantorp municipalsamh G 1919-12-31–1951

Hovsta (Hofsta) T 1863–1951

Huaršd (Huvaršd, Hufvaršd) L 1863–1951

Hubbo U 1863–1951

Huddinge /vidgade/ municipalsamh B 1947–1952

Huddinge /vidgade/ municipalsamh B 1947–1952

HUDDINGE AB 1971*

Huddinge B 1863–1951

Huddinge B 1952–1970*

Huddinge municipalsamh B 1924–1946

Huddunge U 1863–1951

Hudene (Hudened) P 1863–1951

Hudiksvall stad X 1863–1910

Hudiksvall stad X 1911–1951

Hudiksvall stad X 1952–1964

Hudiksvall stad X 1965–1970

HUDIKSVALL X 1971

HuggenŠs S 1863–1951

Hulared P 1863–1951

Hullaryd F 1952–1966

Hult F 1863–1951

Hulterstad (Hultersta) H 1863–1951

HULTSFRED H 1971

Hultsfred kšping H 1927–1951

Hultsfred kšping H 1952–1968*

Hultsfred kšping H 1969–1970

Hultsjš F 1863–1951

Humla P 1863–1951

Hunnebostrand municipalsamh O 1903-02-06–1960

Hunnebostrand municipalsamh O 1903-02-06–1960

Hunnestad (Hunestad) N 1863–1951

Hurva (Hurfva) M 1863–1951

Husaby R 1863–1951

Husaby R 1952–1966

Husby W 1863–1951

Husby W 1952–1966*

Husby–Lyhundra (Husby) B 1863–1951

Husby–LŒnghundra (Husby) B 1863–1951

Husby–Oppunda (Husby) D 1863–1951

Husby–Rekarne (Husby) D 1863–1951

Husby–Rekarne D 1952–1970

Husby–Sjutolft C 1863–1951

Husby–€rlinghundra (Husby, Husseby) B 1863–1951

Husie M 1863–1934

Huskvarna kšping 1907–1910

Huskvarna stad F 1911–1951*

Huskvarna stad F 1952–1966*

Huskvarna stad F 1967–1970

Hyby M 1863–1951

Hycklinge E 1863–1951

Hylletofta F 1863–1951

Hyllie M 1863–1905

Hylte F 1952–1970

HYLTE F 1971–1973*

HYLTE N 1974 (centralort Hyltebruk)

Hyltinge D 1863–1951

Hyringa R 1863–1951

Hyssna P 1863–1951

HŒbo C 1952–1970

HBO C 1971* (centralort BŒlsta)

HŒbo–Tibble (Tibble, HŒbo–Tible, Tible) C 1863–1951

HŒbol P 1863–1951

HŒby O 1863–1951

HŒcksvik (HŒksvik) P 1863–1951

HŒkantorp R 1863–1951

HŒlanda P 1863–1951

HŒle R 1863–1951

HŒllnŠs C 1863–1951

HŒllnŠs C 1952–1973*

HŒlta O 1863–1951

HŒnger F 1863–1951

HŒngsdala R 1863–1951

HŒsjš (HŒssjš) Z 1863–1951

HŒslšv (HŒrslšv, Sšdra HŒslšf, Sšdra HŒrslšf) M 1863–1951

HŒstad M 1863–1951

HŒtuna C 1863–1951

HŠgerstad E 1863–1951

HŠggdŒnger Y 1863–1951

HŠggeby C 1863–1951

HŠggenŒs Z 1863–1951

HŠggenŒs Z 1952–1962*

HŠggesled R 1863–1951

HŠggum R 1863–1951

HŠglinge L 1863–1951

HŠllabrottet municipalsamh T 1944-10-20–1952

HŠllabrottet municipalsamh T 1944-10-20–1952

HŠllaryd (Hellaryd) K 1863–1951

HŠllaryd K 1952–1966

HŠllby D 1952–1970

HŠlleberga (Helleberga) G 1863–1951

HŠlleberga G 1952–1968*

HŠllefors (Hellefors) T 1863–1949

HŠllefors kšping T 1950–1951*

HŠllefors kšping T 1952–1966*

HŠllefors kšping T 1967–1970

H€LLEFORS T 1971*

HŠllesjš (Hellesjš) Z 1863–1951

HŠllestad (Hellestad) E 1863–1951

HŠllestad (Hellestad) M 1863–1951

HŠllestad (Hellestad) P 1863–1951

HŠllestad E 1952–1970*

HŠlleviksstrand (Helleviksstrand) municipalsamh O 1886-01-29–1959

HŠlleviksstrand (Helleviksstrand) municipalsamh O 1886-01-29–1959

HŠlleviksstrand (Helleviksstrand) municipalsamh O 1886-01-29–1959

HŠllnŠs municipalsamh AC 1937-07-30–1962

HŠllnŠs municipalsamh AC 1937-07-30–1962

HŠllstad P 1863–1951

HŠllum (Hellum) R 1863–1951

HŠlsingborg (Helsingborg) M 1863–1906 (1/2)

HŠlsingborg (Helsingborg) M 1863–1906 (2/2)

HŠlsingborg (Helsingborg) stad M 1863–1906

HŠlsingborg M 1907–1918

HŠlsingborg stad M 1907–1917

HŠlsingborg stad M 1918–1918

HŠlsingborg stad M 1919–1951

HŠlsingborg stad M 1952–1970*

HŠlsingborgs landsfšrsamling municipalsamh M 1890-11-28–1906

HŠlsingtuna (Helsing-Tuna, Tuna) X 1863–1910 (1/2)

HŠlsingtuna (Helsing-Tuna, Tuna) X 1863–1910 (2/2)

HŠlsingtuna X 1911–1951

HŠlsingtuna X 1952–1964

HŠlsš municipalsamh O 1915-09-03–1959

HŠlsš municipalsamh O 1915-09-03–1959

HŠndene (Hendene) R 1863–1951

HŠrad D 1863–1951

HŠradshammar E 1863–1951

HŠrja R 1863–1951

H€RJEDALEN Z 1974 (centralort Sveg)

HŠrjevad R 1863–1951

HŠrkeberga (Herkeberga, Herkulberga, Herkulsberga) C 1863–1951

HŠrlunda G 1863–1951

HŠrlunda R 1863–1951

HŠrlšv (HŠrlšf) G 1863–1951

HŠrna P 1863–1951

HŠrnevi (Hernevi) U 1863–1951

HŠrnšsand (Hernšsand) stad Y 1873–1951

HŠrnšsand stad Y 1952–1968*

HŠrnšsand stad Y 1969–1970

H€RN…SAND Y 1971*

HŠrryda O 1863–1951

H€RRYDA O 1971 (centralort Mšnlycke)

HŠrslšv (Herslšf) M 1863–1951

HŠrslšv M 1952–1970

HŠrslšv M 1971–1973*

HŠsselby villastad (Hesselby) municipalsamh B 1913-03-07–1925

HŠsselby villastad kšping B 1926–1948

HŠssjš Y 1863–1951

HŠssjš Y 1952–1970

HŠssleby (Hessleby) F 1863–1927 (1/2)

HŠssleby (Hessleby) F 1863–1927 (2/2)

HŠssleby F 1928–1951

HŠssleholm (Hessleholm) kšping L 1901–1913

HŠssleholm (Hessleholm) municipalsamh L 1887-01-22–1900

H€SSLEHOLM L 1971–1973

H€SSLEHOLM L 1974

HŠssleholm stad L 1914–1951

HŠssleholm stad L 1952–1970*

HŠsslunda (Hesslunda) M 1863–1951

HŠstveda L 1863–1951

HŠstveda L 1952–1970

H€STVEDA L 1971–1973*

HŠstveda municipalsamh M 1887-03-11–1959

HŠstveda municipalsamh M 1887-03-11–1959

HŠverš (HŠfverš) B 1863–1951

HŠverš B 1952–1970

HŠvla E 1952–1970

Hšg (Hšij) M 1863–1951

Hšg X 1863–1951

HšganŠs (HšganŠs bruk) M 1863–1935

H…GAN€S M 1971

HšganŠs municipalsamh M 1875-08-06–1935

HšganŠs stad M 1936–1951

HšganŠs stad M 1952–1966*

HšganŠs stad M 1967–1970

Hšgbo X 1863–1926 (1/2)

Hšgbo X 1863–1926 (2/2)

Hšgbo X 1927–1942

Hšgby E 1863–1889

Hšgby E 1890–1951

Hšgby H 1863–1951

Hšgerud (Hurud) S 1863–1951

Hšgestad M 1863–1951

Hšgsby H 1863–1888 (1/2)

Hšgsby H 1863–1888 (2/2)

Hšgsby H 1889–1951

Hšgsby H 1952–1968

Hšgsby H 1969–1970

H…GSBY H 1971*

Hšgseršd (Hšxeršd) M 1863–1951

Hšgsjš Y 1863–1951

Hšgsjš Y 1952–1968*

Hšgsrum H 1863–1951

Hšgstena R 1863–1951

HšgsŠter P 1863–1951

HšgsŠter P 1952–1970

H…GS€TER P 1971–1973*

Hšgvad P 1952–1970 (1/2)

Hšgvad P 1952–1970 (2/2)

HšgŒs O 1863–1951

Hšja (Hšija) L 1863–1951

HškensŒs R 1952–1970

H…KENSS R 1971–1973*

Hškerum P 1952–1970

H…KERUM P 1971–1973*

Hškhuvud (Hškhufvud) B 1863–1951

Hškšpinge M 1863–1951

Hšlš D 1863–1951

Hšlš D 1952–1970

Hšmb R 1863–1951

Hšnš (Hšnš–KlŒva) municipalsamh O 1915-09-03–1959

Hšnš (Hšnš–KlŒva) municipalsamh O 1915-09-03–1959

Hšrby kšping M 1900–1951

Hšrby kšping M 1952–1968*

Hšrby kšping M 1969–1970

Hšrby M 1863–1899 (1/2)

Hšrby M 1863–1899 (2/2)

Hšrby M 1900–1951

H…RBY M 1971–1973*

H…RBY M 1974

Hšrby municipalsamh M 1894-12-20–1899

Hšreda F 1863–1951

Hšreda F 1952–1970

Hšrja L 1863–1951

Hšrnefors AC 1914–1951

Hšrnefors AC 1952–1970*

H…RNEFORS AC 1971–1973*

Hšrnefors municipalsamh AC 1941-05-16–1957

Hšrnefors municipalsamh AC 1941-05-16–1957

HšrningsnŠs villastad municipalsamh B 1914-12-05–1946

Hšrršd L 1863–1951

Hšrsne med Bara (Hšrsne med Bahra) I 1863–1951

Hšrup L 1863–1951

Hšssna P 1863–1951

Hššr (Hšr) M 1863–1938 (1/2)

Hššr (Hšr) M 1863–1938 (2/2)

Hššr kšping M 1939–1951

Hššr kšping M 1952–1968*

Hššr kšping M 1969–1970

Hššr M 1939–1951

H……R M 1971*

Hššr municipalsamh M 1901-10-25–1938

Idala N 1863–1951

Idenor X 1863–1910 (1/2)

Idenor X 1863–1910 (2/2)

Idenor X 1911–1951

Idre W 1916–1951

Idre W 1952–1970*

Igelsta municipalsamh B 1924-12-12–1952

Igelsta municipalsamh B 1924-12-12–1952

Igelšsa och Odarslšv (Igellšsa och Vestra Odarslšf) M 1863–1951

Iggesund X 1963–1970

Ignaberga L 1863–1951

Ilsbo X 1863–1951

Ilstorp M 1863–1951

Indal (Indahl) Y 1863–1951

Indals–Liden Y 1952–1970

INDALS–LIDEN Y 1971–1973*

Ingarš (Pilhamn) B 1863–1951

Ingatorp F 1863–1951

Ingatorp F 1952–1970

Ingelstorp L 1863–1951

Inlands Torpe O 1952–1970

Irsta (Ihrsta) U 1863–1951

Istorp P 1863–1951

Istrum R 1863–1951

Ivetofta (Ifvetofta) L 1863–1941 (1/2)

Ivetofta (Ifvetofta) L 1863–1941 (2/2)

Ivetofta L 1942–1951

Ivetofta L 1952–1966

Ivš (Ifš) L 1863–1951

Jokkmokk (Jockmock) BD 1863–1951

Jokkmokk BD 1952–1970*

JOKKMOKK BD 1971*

Jonsberg E 1863–1951

Jonsered municipalsamh O 1931-04-02–1954

Jonsered municipalsamh O 1931-04-02–1954

Jonstorp M 1863–1951

Jonstorp M 1952–1970

JukkasjŠrvi (Juckasjervi) BD 1863–1947

Julita D 1863–1951

Julita D 1952–1970 (1/2)

Julita D 1952–1970 (2/2)

Jumkil (Jomkil) C 1863–1951

Jung R 1863–1951

Junosuando BD 1914–1951

Junosuando BD 1952–1970*

Junsele Y 1863–1951

Junsele Y 1952–1970*

JŠder D 1863–1951

JŠla (JŠhla) R 1863–1951

JŠllby (Hjellby, Gjellby) P 1863–1951

JŠlluntofta (JŠluntofta) F 1863–1951

JŠmjš (Jemjš) K 1863–1951

JŠmjš K 1952–1962

JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863-10-16–1940 (1/2)

JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863-10-16–1940 (2/2)

JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863–1863-10-16 (1/3)

JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863–1863-10-16 (2/3)

JŠmshšg (Jemshšg, Gemsjš, Gjemsjš) K 1863–1863-10-16 (3/3)

JŠmshšg K 1941–1951

JŠmshšg K 1952–1966*

JŠmš K 1963–1970

J€M… K 1971–1973*

JŠrbo (Jerbo, JŠrnboda) P 1863–1951

JŠrbo (JŠderbo) X 1863–1951

JŠrbo X 1952–1970*

JŠreda H 1863–1951

JŠrfŠlla (JerfŠlla) B 1863–1951

J€RF€LLA AB 1971* (centralort Jakobsberg)

JŠrfŠlla B 1952–1970*

JŠrlŒsa C 1863–1951

JŠrn (Jern) P 1863–1951

JŠrna (Jerna) W 1863–1951

JŠrna B 1952–1970

JŠrna municipalsamh B 1911-09-08–1955

JŠrna municipalsamh B 1911-09-08–1955

JŠrna W 1952–1970*

JŠrnboŒs (JernboŒs) T 1863–1951

JŠrnskog (Jernskog) S 1863–1951

JŠrnskog S 1952–1970

JŠrpen (HjŠrpen) municipalsamh Z 1905-11-03–1958

JŠrpen municipalsamh Z 1905-11-03–1958

JŠrpŒs (HjerpŒs, HjerpŒs med Hšra och Wedum) R 1863–1951

JŠrpŒs municipalsamh R 1919-02-21–1968

JŠrpŒs municipalsamh R 1919-02-21–1968

JŠrpŒs R 1952–1968

JŠrsnŠs (JersnŠs) F 1863–1951

JŠrstad (Jerstad, Gerstad) E 1863–1951

JŠrstorp (Jerstorp) F 1863–1950 (1/2)

JŠrstorp (Jerstorp) F 1863–1950 (2/2)

JŠrvsš (Jerfsš) X 1863–1951

JŠrvsš X 1952–1970*

JŠt (JŠth) G 1863–1951

JŠttendal (Jettendal) X 1863–1951

J…NK…PING F 1971

Jšnkšping stad F 1863–1909

Jšnkšping stad F 1910–1950

Jšnkšping stad F 1951–1951

Jšnkšping stad F 1952–1970*

JšnŒker D 1952–1970

Jšrlanda O 1863–1951

Jšrn AC 1863–1951

Jšrn AC 1952–1966*

Jšrn municipalsamh AC 1923-11-24–1958

Jšrn municipalsamh AC 1923-11-24–1958

Jšrrestad (Jerrestad) L 1863–1951

KafjŠrden D 1952–1970

Kaga (Kagg) E 1863–1951

Kalix BD 1967–1970

KALIX BD 1971*

Kalix municipalsamh BD 1910-04-08–1962

Kalix municipalsamh BD 1910-04-08–1962

Kalix municipalsamh BD 1910-04-08–1962

Kall Z 1863–1951

Kall Z 1952–1970*

KALL Z 1971–1973*

Kallinge K 1963–1966

Kalmar (Calmar) H 1863–1924

Kalmar (Calmar) stad H 1863–1924

Kalmar (Kallmar) C 1863–1951

KALMAR H 1971

Kalmar stad H 1925–1951

Kalmar stad H 1952–1964*

Kalmar stad H 1965–1970

Kalv (Kalf) P 1863–1951

Kalvsund municipalsamh O 1915-09-03–1959

Kalvsund municipalsamh O 1915-09-03–1959

Kalvsvik (Kalfsvik) G 1863–1951

Karaby R 1863–1951

Karbenning U 1863–1951

Kareby (Karreby) O 1863–1951

Karesuando (Karesuanda, Enontekis) BD 1863–1951

Karesuando BD 1952–1970*

Karl Gustav (Carl Gustaf, SkŠdeskamma, Skedeskamma) P 1863–1951

Karl Gustav (Carl Gustaf) BD 1863–1951

Karl Gustav BD 1952–1966*

Karl Johan (Carl Johan) O 1863–1867

Karlanda (Carlanda) S 1863–1951

Karleby R 1863–1951

Karlsborg (Carlsborg) R 1863–1951

Karlsborg R 1952–1970*

KARLSBORG R 1971

Karlshamn (Carlshamn) stad K 1863–1951

KARLSHAMN K 1971*

Karlshamn stad K 1952–1966*

Karlshamn stad K 1967–1970

Karlskoga (Carlskoga) T 1863–1924 (1/2)

Karlskoga (Carlskoga) T 1863–1924 (2/2)

Karlskoga municipalsamh T 1885-06-26–1939

Karlskoga municipalsamh T 1885-06-26–1939

Karlskoga stad T 1940–1951

Karlskoga stad T 1952–1970*

Karlskoga T 1925–1939

KARLSKOGA T 1971*

Karlskrona (Carlskrona) stad K 1863–1933

KARLSKRONA K 1971–1973*

KARLSKRONA K 1974

Karlskrona stad K 1934–1951

Karlskrona stad K 1952–1966

Karlskrona stad K 1967–1970

Karlslunda (Arby kapell) H 1863–1951

Karlstad (Carlstad) S 1863–1933

Karlstad (Carlstad) stad S 1863–1933

KARLSTAD S 1971

Karlstad stad S 1934–1951

Karlstad stad S 1952–1966*

Karlstad stad S 1967–1970

Karlstorp (Karstorp) F 1863–1951

Karup N 1952–1970 (1/2)

Karup N 1952–1970 (2/2)

Kastlšsa H 1863–1951

KATRINEHOLM D 1971

Katrineholm municipalsamh D 1883-07-13–1916

Katrineholm stad D 1917–1951

Katrineholm stad D 1952–1970*

Katslšsa M 1863–1951

Kattarp M 1863–1951

Kattarp M 1952–1970

KattnŠs (KathrinanŠs, CathrinenŠs) D 1863–1951

Kattunga P 1863–1925

Kestad (Kjestad) R 1863–1951

Kiaby L 1863–1951

Kil (Kihl) T 1863–1951

Kil municipalsamh S 1901-02-22–1962

Kil municipalsamh S 1901-02-22–1962

KIL S 1971

Kila (Kihla) U 1863–1951

Kila D 1863–1951

Kila S 1863–1951

Kilanda P 1863–1951

Kimstad (KŠmpestad) E 1863–1951

KINDA E 1974 (centralort Kisa)

Kindaholm P 1952–1970

Kinna kšping P 1947–1951

Kinna kšping P 1952–1970*

Kinna municipalsamh P 1924-12-12–1946

Kinna P 1863–1946

Kinnared N 1863–1951

Kinnarumma (Kinnaromma) P 1863–1951

Kinnarumma P 1952–1960*

Kinne–Kleva (Kinne–Klefva, Klefva) R 1863–1951

Kinne–Vedum (Vedum) R 1863–1951

Kinnekulle R 1952–1966

Kinneved R 1863–1951

KIRUNA BD 1971

Kiruna municipalsamh BD 1908-12-23–1947

Kiruna stad BD 1948–1951

Kiruna stad BD 1952–1970*

Kisa E 1863–1951

Kisa municipalsamh E 1904-04-15–1951

Kivik L 1952–1970

Kivik L 1971–1973*

Kivik municipalsamh L 1886-12-03–1957

Kivik municipalsamh L 1886-12-03–1957 (1/2)

Kivik municipalsamh L 1886-12-03–1957 (2/2)

Kjula (Tjula) D 1863–1951

Klagstorp M 1952–1966

Klevshult F 1952–1970 (1/2)

Klevshult F 1952–1970 (2/2)

Klinte I 1863–1951

Klintehamn I 1952–1970

Klippan (by–Klippan, by) municipalsamh L 1887-01-22–1944

Klippan kšping L 1945–1951

Klippan kšping L 1952–1970

KLIPPAN L 1971–1973*

KLIPPAN L 1974

Klockrike E 1868–1951

Klockrike och Brunneby E 1863–1867 (1/2)

Klockrike och Brunneby E 1863–1867 (2/2)

Kloster D 1863–1906

KlŠckeberga H 1863–1951

KlŠdesholmen (KlŠdesholmen med Koholmen) municipalsamh O 1886-01-29–1959

KlŠdesholmen municipalsamh O 1886-01-29–1959

KlŠdesholmen O 1903–1951

Klšvedal (Klšfvedal) O 1863–1951

Klšvsjš (Klšfsjš) Z 1863–1951

Knislinge (Knisslinge) L 1863–1951

Knislinge L 1952–1970

KNISLINGE L 1971–1973*

Knislinge municipalsamh L 1931-11-27–1957

Knislinge municipalsamh L 1931-11-27–1957

Knista (Knidsta) T 1863–1951

Knivsta (Knifsta) B 1863–1951

Knivsta B 1952–1966

Knivsta B 1967–1970

Knutby B 1863–1951

Knutby B 1952–1970 (1/2)

Knutby B 1952–1970 (2/2)

KnŠred N 1863–1951

KnŠred N 1952–1970*

KN€RED N 1971–1973*

KnŠstorp M 1863–1951

KnŠtte P 1863–1951

Kode O 1952–1970 (1/2)

Kode O 1952–1970 (2/2)

KolbŠck (KohlbŠck) U 1863–1942 (1/2)

KolbŠck (KohlbŠck) U 1863–1942 (2/2)

KolbŠck U 1943–1951

KolbŠck U 1952–1970 (1/2)

KolbŠck U 1952–1970 (2/2)

KolmŒrden E 1952–1970

KolmŒrden municipalsamh E 1936-02-14–1951

Kolsva (Bro–Malma) U 1939–1951

Kolsva U 1952–1970*

Konga M 1863–1951

Konungsund E 1863–1951

Kopparberg kšping T 1908–1951

Kopparberg kšping T 1952–1961*

Korpilombolo BD 1870-06-03–1951

Korpilombolo BD 1952–1970*

Korsberga F 1863–1951

Korsberga F 1952–1970

Korsberga R 1863–1951

Kramfors municipalsamh Y 1889-07-07–1946

Kramfors stad Y 1947–1951

Kramfors stad Y 1952–1970*

KRAMFORS Y 1971–1973*

KRAMFORS Y 1974

Kristberg (Christberg, Krigsberg) E 1863–1951

Kristdala (Christdala, Krigsdala) H 1863–1951

Kristdala H 1952–1966*

Kristianopel (Christianopel) K 1863–1951

Kristianopel (Christianopel) municipalkšp K 1863–1951

Kristianstad (Christianstad) stad L 1863–1940

KRISTIANSTAD L 1971–1973

KRISTIANSTAD L 1974

Kristianstad stad L 1941–1951

Kristianstad stad L 1952–1966*

Kristianstad stad L 1967–1970

Kristinehamn (Christinehamn) stad S 1863–1950

KRISTINEHAMN S 1971

Kristinehamn stad S 1951–1951

Kristinehamn stad S 1952–1970*

Kristvalla (Christvalla) H 1863–1951

Krogsered N 1863–1951

Krokek E 1863–1951

KROKOM Z 1974

KrokslŠtt municipalsamh O 1884-10-23–1921

Krokstad (Krogstad) O 1863–1951

Kropp M 1863–1951

Kroppa S 1863–1949 (1/2)

Kroppa S 1863–1949 (2/2)

Kroppa S 1950–1951

Kroppa S 1952–1970*

KroppefjŠll P 1952–1968

Krylbo kšping W 1919–1951

Krylbo kšping W 1952–1966*

Krylbo municipalsamh W 1904-06-10–1918

KrŒkshult (KrŒxhult) F 1863–1951

KrŒksmŒla H 1863–1951

KrŠcklinge (KrŠklinge) T 1863–1951

KrŠklingbo (KrŠklinge) I 1863–1951

Kuddby E 1863–1951

Kulla C 1863–1951

Kullerstad E 1863–1951

Kullings–Skšvde (Kullings–Skšfde, Skšfde) P 1863–1951

Kulltorp F 1863–1951

Kumla E 1863–1951

Kumla municipalsamh T 1884-05-23–1941

Kumla stad T 1942–1951

Kumla stad T 1952–1966*

Kumla stad T 1967–1970

Kumla T 1863–1907 (1/3)

Kumla T 1863–1907 (2/3)

Kumla T 1863–1907 (3/3)

Kumla T 1908–1941 (1/2)

Kumla T 1908–1941 (2/2)

Kumla T 1942–1951

Kumla T 1952–1966

KUMLA T 1971

Kumla U 1863–1951

Kung Karl (Kung Carl, Karlskyrka, Carlskyrka, Kungsšr) U 1863–1906 (1/2)

Kung Karl (Kung Carl, Karlskyrka, Carlskyrka, Kungsšr) U 1863–1906 (2/2)

Kung Karl U 1907–1951

Kung Karl U 1952–1970

Kungs–Barkarš U 1863–1951

Kungs–Husby C 1863–1942

Kungs–Husby C 1943–1951

Kungsbacka (Kongsbacka) stad N 1863–1951

KUNGSBACKA N 1971–1973

KUNGSBACKA N 1974

Kungsbacka stad N 1952–1968*

Kungsbacka stad N 1969–1970

Kungshamn (Kongshamn, Gravarne, Gustaf Adolf) O 1863–1923 (1/2)

Kungshamn (Kongshamn, Gravarne, Gustaf Adolf) O 1863–1923 (2/2)

Kungshamn O 1924–1951

Kungslena (Kongslena) R 1863–1951

KungsŒra (KungsŒhra) U 1863–1951

KungsŒra U 1952–1966

KungsŠter (KongsŠter) P 1863–1951

KungsŠter P 1952–1970

Kungsšr kšping U 1907–1951

Kungsšr kšping U 1952–1970*

Kungsšr municipalsamh U 1906-04-07–1906

KUNGS…R U 1971

KungŠlv (Kongelf) stad O 1863–1951

KUNG€LV O 1971–1973 (1/3)

KUNG€LV O 1971–1973 (2/3)

KUNG€LV O 1971–1973 (3/3)

KUNG€LV O 1974

KungŠlv stad O 1952–1970 (1/2)

KungŠlv stad O 1952–1970 (2/2)

Kvarsebo (Qvarsebo) E 1863–1951

Kvenneberga (Qvenneberga) G 1863–1951

Kverrestad (Qverrestad) L 1863–1951

Kvibille (Qvibille) N 1863–1951

Kvibille N 1952–1970

KVIBILLE N 1971–1973*

Kvidinge (Qvidinge) L 1863–1951

Kvidinge L 1952–1970*

KVIDINGE L 1971–1973*

Kvidinge municipalsamh L 1932-03-31–1970

Kvidinge municipalsamh L 1932-03-31–1970

Kviinge (Qviinge) L 1863–1951

Kville (Qville) O 1863–1951

Kville O 1952–1970

Kvillinge (Qvillinge) E 1863–1951

Kvillinge E 1952–1970

Kvinnestad (Qvinnestad) P 1863–1951

Kvistbro (Qvistbro, Qvissbro) T 1863–1951

Kvistofta (Qvistofta) M 1863–1951

KvŠnum (QvŠnum) R 1863–1951

KvŠnum municipalsamh R 1913-11-21–1961

KvŠnum R 1952–1970

KV€NUM R 1971–1973*

Kymbo R 1863–1951

Kyrkefalla R 1863–1946

Kyrkesund (Kyrkesund och Bjšrkholmen) municipalsamh O 1899-09-29–1959

Kyrkesund (Kyrkesund och Bjšrkholmen) municipalsamh O 1899-09-29–1959

Kyrkesund (Kyrkesund och Bjšrkholmen) municipalsamh O 1899-09-29–1959

Kyrkesund (Kyrkesund och Bjšrkholmen) municipalsamh O 1899-09-29–1959

Kyrkheddinge M 1863–1951

Kyrkhult K 1863-10-16–1951

Kyrkhult K 1952–1966*

Kyrkokšpinge M 1863–1951

KyrkŒs (SandbŠck) R 1863–1951

KyrkŒs Z 1863–1951

KŒge municipalsamh AC 1937-11-26–1964

KŒge municipalsamh AC 1937-11-26–1964

KŒgeršd M 1863–1951

KŒgeršd M 1952–1968

KŒllands–RŒda R 1952–1968

KŒllands–saka (saka) R 1863–1951

KŒllered O 1863–1951

KŒllered O 1952–1970*

KŒllerstad F 1863–1951

KŒnna G 1863–1951

KŒrsta B 1863–1951

KŠlarne Z 1952–1970

K€LARNE Z 1971–1973*

KŠlla H 1863–1951

KŠllby (Kjellby) R 1863–1951

KŠlleryd (KŠllerš) F 1863–1951

KŠllna (Kellna) L 1863–1951

KŠlls–Nšbbelšv (Kells–Nšbbelšf, Kjells–Nšbbelšf, Nšbbelšf) M 1863–1951

KŠllsjš N 1863–1951

KŠllstad E 1863–1951

KŠllstorp (Kellstorp, Kjellstorp, Kiellstorp) M 1863–1951

KŠllunga (KjŠllunga, Kjellunga) P 1863–1951

KŠllunge (KŠllunga) I 1863–1951

KŠllš–Knipplan (Knipplan) municipalsamh O 1915-09-03–1959

KŠllš–Knipplan (Knipplan) municipalsamh O 1915-09-03–1959

KŠlvene (Kjelfvened) R 1863–1951

KŠrda F 1863–1951

KŠringšn municipalsamh O 1886-01-29–1959

KŠringšn municipalsamh O 1886-01-29–1959

KŠringšn O 1863–1951

KŠrna E 1863–1951

KŠrna E 1952–1966

KŠrnbo (Kjernbo, Kjermbo) D 1863–1951

KŠrrbo (Kerrbo) U 1863–1951

KŠrrŒkra P 1863–1951

KŠttilstad (Kettilstad) E 1863–1951

KŠvlinge (KŠflinge, Keflinge, Kjeflinge) M 1863–1945

KŠvlinge (KŠflinge, Keflinge) municipalsamh M 1901-08-23–1945

KŠvlinge kšping M 1946–1951

KŠvlinge kšping M 1952–1966*

KŠvlinge kšping M 1967–1968

KŠvlinge kšping M 1969–1970

K€VLINGE M 1971–1973*

K€VLINGE M 1974

KŠvsjš (KŠfsjš) F 1863–1951

Kšinge N 1863–1951

Kšla S 1863–1951

Kšla S 1952–1970*

Kšlaby P 1863–1951

Kšlingared (Kylingared, Kšhlingared) P 1863–1951

Kšping (Kšpinge) H 1863–1951

Kšping stad U 1863–1918

Kšping stad U 1919–1951

Kšping stad U 1952–1970*

Kšping U 1863–1918

K…PING U 1971

Kšpinge (Ramlšsa) municipalsamh M 1894-09-14–1917

Kšpinge L 1863–1951

Kšpingsvik H 1952–1968

LackalŠnga (LackalŠnge) M 1863–1951

Lagga B 1863–1951

Lagmansered P 1863–1951

Lagunda C 1952–1970

Laholm N 1863–1951

Laholm N 1952–1970*

LAHOLM N 1971–1973

LAHOLM N 1974

Laholm stad N 1863–1951

Laholm stad N 1952–1970*

Lammhult G 1952–1970

Landa N 1863–1951

Landeryd E 1863–1951

Landeryd E 1952–1962*

LANDSKRONA M 1971–1973*

LANDSKRONA M 1974

Landskrona stad M 1863–1951

Landskrona stad M 1952–1958*

Landskrona stad M 1959–1966

Landskrona stad M 1967–1968

Landskrona stad M 1969–1970

Landvetter O 1863–1951

Landvetter O 1952–1970

Lane–Ryr (Norra Ryr, Ryr) O 1863–1951

Lane–Ryr O 1952–1970*

Lannaskede F 1863–1951

Lannaskede F 1952–1970

Larv (Larf) R 1863–1951

Larv R 1952–1970

LARV R 1971–1973*

Laske–Vedum (Vedum, Wedum) R 1863–1951

Lau I 1863–1951

Lavad (Lava, Lafva) R 1863–1951

Laxarby P 1863–1951

Laxsjš Z 1889–1951

LaxŒ kšping T 1946–1951

LaxŒ kšping T 1952–1966*

LaxŒ kšping T 1967–1970

LAX T 1971*

Ledberg (Ledeberg) E 1863–1951

Ledsjš R 1863–1951

Lekaryd G 1863–1951

Lekeberg T 1952–1966

Lekeberg T 1967–1970

Lekeryd F 1863–1951

Lekeryd F 1952–1970

Leksand W 1863–1875-04-30 (1/2)

Leksand W 1863–1875-04-30 (2/2)

Leksand W 1875-05-01–1951

Leksand W 1952–1970*

LEKSAND W 1971–1973*

LEKSAND W 1974

Leksandsnoret (Leksands–Noret) municipalsamh W 1904-11-11–1966

Leksandsnoret municipalsamh W 1904-11-11–1966

Leksberg (Lexberg) R 1863–1951

Lekvattnet S 1863–1951

LekŒsa R 1863–1951

LelŒng P 1952–1970

Lemnhult (Lemmerhult) F 1863–1951

Lena C 1863–1951

Lena P 1863–1951

Lenhovda (Lenhofda) G 1863–1951

Lenhovda G 1952–1956

Lenhovda kšping G 1957–1970*

Lenhovda municipalsamh G 1940–1956

Lenhovda municipalsamh G 1940–1956

Lerbo D 1863–1951

LerbŠck T 1863–1951

LerbŠck T 1952–1970

Lerdala (Lerdal) P 1863–1951

Lerdala R 1863–1951

Lerum P 1863–1951

Lerum P 1952–1968*

Lerum P 1969–1970

LERUM P 1971*

Lesjšfors municipalsamh S 1946-02-22–1954

Lesjšfors municipalsamh S 1946-02-22–1954

LESSEBO G 1971

Lessebo kšping G 1939–1951

Lessebo kšping G 1952–1970*

Levene (Lefvene) R 1863–1951

Levene R 1952–1966

Levide (Levede, Lefvede) I 1863–1951

Liared P 1863–1951

Lid D 1863–1951

Liden (Indals–Liden) Y 1863–1951

Lidhult G 1863–1951 (1/2)

Lidhult G 1863–1951 (2/2)

Lidhult G 1952–1970 (1/2)

Lidhult G 1952–1970 (2/2)

Lidhult municipalsamh G 1922-12-30–1966

Lidhult municipalsamh G 1922-12-30–1966

LIDING… AB 1971*

Lidingš B 1863–1909

Lidingš kšping B 1910–1925*

Lidingš stad B 1926–1951*

Lidingš stad B 1952–1970*

LIDK…PING R 1971*

Lidkšping stad R 1863–1951

Lidkšping stad R 1952–1968*

Lidkšping stad R 1969–1970

Liljeholmen municipalsamh B 1884-07-04–1912

Liljeholmen municipalsamh B 1884-07-04–1912

Lilla Alby municipalsamh B 1907-07-19–1942

Lilla Beddinge (Lilla Bedinge) M 1863–1951

Lilla Edet kšping P 1951–1951*

Lilla Edet kšping P 1952–1970*

Lilla Edet municipalsamh P 1890-01-31–1950

LILLA EDET P 1971

Lilla Harrie M 1863–1951

Lilla Isie M 1863–1951

Lilla Malma (Malma) D 1863–1951

Lilla SlŒgarp (Lilla SlŒgerup) M 1863–1951

LillhŠrad U 1863–1951

LillhŠrdal (Lillherrdal) Z 1863–1951

LillhŠrdal Z 1952–1970*

LILLH€RDAL Z 1971–1973*

Lillkyrka C 1863–1951

Lillkyrka E 1863–1951

Lillkyrka T 1863–1951

Lima W 1863–1951

Lima W 1952–1970*

Limhamn kšping M 1906–1914

Limhamn municipalsamh M 1886-08-27–1905 (1/2)

Limhamn municipalsamh M 1886-08-27–1905 (2/2)

Limmared (Sšdra sarp) P 1952–1966*

Lindberg N 1863–1951

Lindberga N 1952–1970

Linde (Lindesberg) T 1863–1951

Linde I 1863–1951

Linde T 1952–1968*

LinderŒs (LinnerŒs) F 1863–1951

LinderŒs F 1952–1966

Linderšd (Linneršd) L 1863–1951

Lindesberg (Linde) stad T 1863–1951

Lindesberg stad T 1952–1968*

Lindesberg stad T 1969–1970

LINDESBERG T 1971

Lindome N 1863–1951

Lindome N 1952–1970*

LindŠrva (LindŠrfva) R 1863–1951

LINK…PING E 1971

Linkšping stad E 1863–1910

Linkšping stad E 1911–1951

Linkšping stad E 1952–1962*

Linkšping stad E 1963–1966

Linkšping stad E 1967–1970

Linneryd G 1863–1951

Linneryd G 1952–1970 (1/2)

Linneryd G 1952–1970 (2/2)

Linsell (LinsŠll) Z 1863–1951

Lista (Lijsta, Lidstad) D 1863–1951

Listerby K 1863–1951

Listerby K 1952–1966

Lit (Lith) Z 1863–1951

Lit Z 1952–1962

Lit Z 1963–1970

Litslena C 1863–1951

Ljuder G 1863–1938 (1/2)

Ljuder G 1863–1938 (2/2)

Ljuder G 1939–1951

Ljuder G 1952–1970*

Ljugarn I 1952–1970

Ljung E 1863–1951

Ljung O 1863–1951

Ljungarum F 1863–1909

Ljungby G 1863–1935

LJUNGBY G 1971–1973 (1/2)

LJUNGBY G 1971–1973 (2/2)

LJUNGBY G 1974

Ljungby H 1863–1951

Ljungby municipalkšp G 1863–1935

Ljungby municipalsamh G 1921-10-07–1935

Ljungby N 1863–1951

Ljungby stad G 1936–1951

Ljungby stad G 1952–1970*

Ljungbyhed municipalsamh L 1934-12-21–1962

Ljungbyhed municipalsamh L 1934-12-21–1962

Ljungbyholm H 1952–1968 (1/2)

Ljungbyholm H 1952–1968 (2/2)

Ljungbyholm H 1969–1970

Ljunghem R 1863–1951

Ljungsarp P 1863–1951

Ljungskile O 1952–1970

Ljunits M 1952–1970

Ljur P 1863–1951

Ljusdal kšping X 1914–1951

Ljusdal kšping X 1952–1962*

Ljusdal kšping X 1963–1970

Ljusdal municipalsamh X 1889-06-28–1913

Ljusdal X 1863–1913 (1/2)

Ljusdal X 1863–1913 (2/2)

Ljusdal X 1914–1951

Ljusdal X 1952–1962*

LJUSDAL X 1971

Ljushult P 1863–1951

Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) T 1863–1907 (1/2)

Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) T 1863–1907 (2/2)

Ljusnarsberg kšping T 1962–1970

Ljusnarsberg T 1908–1951

Ljusnarsberg T 1952–1961*

LJUSNARSBERG T 1971* (centralort Kopparberg)

Ljusterš B 1863–1951

Ljusterš B 1952–1966*

Ljustorp Y 1863–1951

Lockarp (Lockerup, LŒkarp) M 1863–1951

Locketorp R 1863–1951

Lockne Z 1863–1951

Locknevi H 1863–1951

Locknevi H 1952–1970 (1/2)

Locknevi H 1952–1970 (2/2)

Lofta H 1863–1930 (1/2)

Lofta H 1863–1930 (2/2)

Lofta H 1931–1951

Loftahammar H 1863–1951

Loftahammar H 1952–1970*

LohŠrad B 1863–1951

Lojsta (Loista, Lšjsta) I 1863–1951

Lokrume (Lokrumme, Lokrum) I 1863–1951

Lomma kšping M 1951–1951*

Lomma kšping M 1952–1962*

Lomma kšping M 1963–1970

Lomma M 1863–1950

LOMMA M 1971*

Lomma municipalsamh M 1900-09-12–1950

Lommaryd F 1863–1951

Lommeland (Lommelanda) O 1863–1951

Long R 1863–1951

Los (Loos) X 1863–1951

Los X 1952–1970*

Loshult (Loushult) L 1863–1951

Loshult L 1952–1970*

LOSHULT L 1971–1973*

Lovš (Lofš) B 1863–1951

Ludgo (Ludgou) D 1863–1951

Ludvika kšping W 1915–1918

Ludvika municipalsamh W 1901-10-18–1914

Ludvika stad W 1919–1924

Ludvika stad W 1925–1951

Ludvika stad W 1952–1962*

Ludvika stad W 1963–1970

Ludvika W 1863–1914 (1/3)

Ludvika W 1863–1914 (2/3)

Ludvika W 1863–1914 (3/3)

Ludvika W 1915–1924 (1/2)

Ludvika W 1915–1924 (2/2)

Ludvika W 1925–1951

Ludvika W 1952–1962*

LUDVIKA W 1971

LugnŒs (LognŒs) R 1863–1951

LugnŒs R 1952–1970

LULE BD 1971*

LuleŒ stad BD 1863–1932

LuleŒ stad BD 1933–1951

LuleŒ stad BD 1952–1968*

LuleŒ stad BD 1969–1970

Lummelunda (Lummalunda, Lummelund) I 1863–1951

Lund M 1863–1943

LUND M 1971–1973*

LUND M 1974

Lund stad M 1863–1913

Lund stad M 1914–1943

Lund stad M 1944–1951

Lund stad M 1952–1966

Lund stad M 1967–1970

Lunda B 1863–1951

Lunda D 1863–1951

Lundby municipalsamh O 1891-06-19–1905

Lundby O 1863–1905

Lundby U 1863–1917

Lunden municipalsamh O 1900-10-19–1921

Lundsbrunn municipalsamh R 1915-08-06–1957

Lundsbrunn municipalsamh R 1915-08-06–1957 (1/2)

Lundsbrunn municipalsamh R 1915-08-06–1957 (2/2)

Lungsund S 1863–1951

Lur O 1863–1951

Luttra R 1863–1951

Lyby M 1863–1951

Lycke O 1863–1951

Lyckeby K 1952–1966

Lycksele (Lycksele kyrkoplats) municipalsamh AC 1884-06-06–1928

Lycksele (Lycksele kyrkoplats) municipalsamh AC 1884-06-06–1928

Lycksele AC 1863–1894 (1/3)

Lycksele AC 1863–1894 (2/3)

Lycksele AC 1863–1894 (3/3)

Lycksele AC 1895–1928 (1/2)

Lycksele AC 1895–1928 (2/2)

Lycksele AC 1929–1951

Lycksele AC 1952–1970*

LYCKSELE AC 1971

Lycksele kšping AC 1929–1945

Lycksele marknadsplats municipalsamh AC 1884-06-06–1924-02-29

Lycksele marknadsplats municipalsamh AC 1884-06-06–1924-02-29

Lycksele stad AC 1946–1951*

Lycksele stad AC 1952–1970*

Lye I 1863–1951

Lyhundra B 1952–1970

Lyngby (Ljungby) M 1863–1951

Lyngsjš L 1863–1951

Lyrestad R 1863–1951

Lyrestad R 1952–1970*

Lyse O 1863–1930 (1/2)

Lyse O 1863–1930 (2/2)

Lyse O 1931–1951

Lysekil kšping O 1863–1903-03-31

LYSEKIL O 1971

Lysekil stad O 1903-04-01–1930

Lysekil stad O 1931–1951

Lysekil stad O 1952–1970

Lysjš P 1952–1970 (1/2)

Lysjš P 1952–1970 (2/2)

Lysvik S 1863–1951

Lysvik S 1952–1970*

LŒngared P 1863–1951

LŒngaryd F 1863–1951

LŒngaršd (Longaršd) M 1863–1951

LŒngaršd M 1952–1968

LŒngasjš G 1863–1951

LŒngedrag municipalsamh O 1907-01-25–1921

LŒngelanda O 1863–1951

LŒngemŒla H 1863–1951

LŒnglšt (LŒngelšt) H 1863–1951

LŒngsele Y 1863–1951

LŒngsele Y 1952–1970

LŒngserud S 1863–1951

LŒngtora C 1863–1951

LŒngš municipalsamh K 1908-02-14–1933

LŒstad (Lšfstad) R 1863–1951

LŠby C 1863–1951

LŠckeby H 1952–1970

LŠngbro T 1863–1936

LŠnghem P 1863–1951

LŠnghem P 1952–1966 (1/2)

LŠnghem P 1952–1966 (2/2)

LŠngjum (LŠngjum med Wessby, Lengjum med Wessby) R 1863–1951

LŠngnum (LŠgnum, LŠngjum) R 1863–1951

LŠnna B 1863–1951

LŠnna D 1863–1951

LŠnnŠs (LennŠs) T 1863–1951

LŠrbro (LŠderbro) I 1863–1951

LŠrbro I 1952–1970

LŠstringe D 1863–1951

Lšberšd M 1952–1970

Lšberšd municipalsamh M 1899-05-26–1954

Lšberšd municipalsamh M 1899-05-26–1954 (1/2)

Lšberšd municipalsamh M 1899-05-26–1954 (2/2)

Lšddekšpinge (Lyddekšpinge) M 1863–1951

Lšddekšpinge M 1952–1970

L…DDEK…PINGE M 1971–1973*

Lšderup L 1863–1951

Lšderup L 1952–1970

Lšderup municipalsamh L 1927-06-18–1958

Lšderup municipalsamh L 1927-06-18–1958 (1/2)

Lšderup municipalsamh L 1927-06-18–1958 (2/2)

Lšdšse P 1952–1970

Lšftadalen N 1952–1970

L…FTADALEN N 1971–1973*

Lšnneberga (Lšneberga) H 1863–1951

Lšnneberga H 1952–1968*

Lšnsboda municipalsamh L 1928-11-24–1966

Lšnsboda municipalsamh L 1928-11-24–1966

LšnsŒs E 1863–1951

Lšsen K 1863–1951

Lšt (Lšth) C 1863–1951

Lšt (Lšth) H 1863–1951

Lšvestad (Lšfvestad) M 1863–1951

Lšvestad municipalsamh M 1936-05-08–1960

Lšvestad municipalsamh M 1936-05-08–1960

LšvŒnger (LšfŒnger) AC 1863–1951

LšvŒnger AC 1952–1973*

LšvŒnger municipalsamh AC 1937-03-19–1963

LšvŒnger municipalsamh AC 1937-03-19–1963

M 1914-08-24–1966

Madesjš H 1863–1879-04-25 (1/3)

Madesjš H 1863–1879-04-25 (2/3)

Madesjš H 1863–1879-04-25 (3/3)

Madesjš H 1879-04-25–1896 (1/2)

Madesjš H 1879-04-25–1896 (2/2)

Madesjš H 1897–1951

Madesjš H 1952–1968

Maglarp (Maglerup) M 1863–1951

Maglehem L 1863–1951

Magra P 1863–1951

Malen municipalsamh L 1931-05-08–1936

Malexander (Malgesanda) E 1863–1951

Malingsbo W 1863–1951

Malma R 1863–1951

Malma U 1863–1938

Malmberget municipalsamh BD 1908-12-23–1959

Malmberget municipalsamh BD 1908-12-23–1959

MalmbŠck F 1863–1951

MalmbŠck F 1952–1970

Malmkšping kšping D 1863–1951

Malmkšping kšping D 1952–1970

MALM… M 1971

Malmš stad M 1863–1910

Malmš stad M 1911–1914

Malmš stad M 1915–1930

Malmš stad M 1931–1934

Malmš stad M 1935–1951

Malmš stad M 1952–1966

Malmš stad M 1967–1970

Malmšn municipalsamh O 1900-04-20–1959

Malmšn municipalsamh O 1900-04-20–1959

Malmšn municipalsamh O 1900-04-20–1959

Malmšn O 1909–1951

Malsta (Mahlsta) B 1863–1951

Malung (…fver-Malung med Ytter-Malung) W 1863–1951

Malung municipalsamh W 1931-01-14–1957

Malung municipalsamh W 1931-01-14–1957

Malung W 1952–1970*

MALUNG W 1971

MalŒ AC 1863–1951

MalŒ AC 1952–1970*

MAL AC 1971–1973*

MAL AC 1983

MalŒtrŠsk municipalsamh AC 1941-05-30–1952

MalŒtrŠsk municipalsamh AC 1941-05-30–1952

Mangskog (Magneskog) S 1863–1951

Marby Z 1863–1951

MarbŠck F 1863–1951

MarbŠck P 1863–1951

Mariannelund kšping F 1928–1951

Mariannelund kšping F 1952–1970

Marieby Z 1863–1951

Mariefred stad D 1863–1951

Mariefred stad D 1952–1970 (1/2)

Mariefred stad D 1952–1970 (2/2)

Marieholm M 1952–1970 (1/2)

Marieholm M 1952–1970 (2/2)

Marieholm municipalsamh M 1915-03-26–1960

Marieholm municipalsamh M 1915-03-26–1960

MariehŠll municipalsamh B 1908-11-06–1915

MARIESTAD R 1971

Mariestad stad R 1863–1951

Mariestad stad R 1952–1970

MARK P 1971 (centralort Kinna)

Marka R 1863–1951

Markaryd G 1863–1915 (1/2)

Markaryd G 1863–1915 (2/2)

Markaryd G 1916–1951

Markaryd G 1952–1959*

MARKARYD G 1971

Markaryd kšping G 1916–1951

Markaryd kšping G 1952–1959*

Markaryd kšping G 1960–1970

Markim B 1863–1951

MarnŠs municipalsamh W 1918-12-13–1924 (1/2)

MarnŠs municipalsamh W 1918-12-13–1924 (2/2)

Marstrand stad O 1863–1951

Marstrand stad O 1952–1970*

Martebo I 1863–1951

Marum R 1863–1951

Matfors Y 1963–1970

MATFORS Y 1971–1973*

Matteršd L 1863–1951

Mattmar Z 1863–1951

Medelplana (Mellplana) R 1863–1951

MedŒker U 1863–1951

MedŒker U 1952–1970 (1/2)

MedŒker U 1952–1970 (2/2)

Mellan–Grevie (Mellan–Grefvie) M 1863–1951

Mellby (Medelby, Melby) F 1863–1951

Mellby R 1863–1951

Mellersta Kinnevald G 1952–1970

Mellerud kšping P 1908–1951

Mellerud kšping P 1952–1968

Mellerud kšping P 1969–1970

MELLERUD P 1971*

Mellšsa (Lilla Mellšsa, MŠllšsa, Medlšsa) D 1863–1951

Mellšsa D 1952–1970*

Millesvik S 1863–1951

MistelŒs G 1863–1951

Misterhult H 1863–1877 (1/2)

Misterhult H 1863–1877 (2/2)

Misterhult H 1878–1951

Misterhult H 1952–1966

MjŠldrunga (Mjelldrunga) P 1863–1951

MjŠllby (Mjellby, Mellby) K 1863–1951

MjŠllby K 1952–1970*

MjšbŠck P 1863–1951

Mjšlby (Mjšlby med Sšrby) E 1863–1919

MJ…LBY E 1971

Mjšlby municipalsamh E 1899-09-29–1919

Mjšlby stad E 1920–1951

Mjšlby stad E 1952–1970

Mo (Moo) O 1863–1951

Mo P 1863–1951

Mo R 1863–1951

Mo X 1863–1951

Mo Y 1863–1951

Mo Y 1952–1962*

Mofalla R 1863–1951

Mogata E 1863–1951

Moheda G 1863–1951

Moheda G 1952–1970 (1/2)

Moheda G 1952–1970 (2/2)

Moheda municipalsamh G 1947-06-13–1954

Moheda municipalsamh G 1947-06-13–1954

Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955

Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955 (1/3)

Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955 (2/3)

Moholm municipalsamh R 1940-06-21–1955 (3/3)

Moholm R 1952–1970

Molkom municipalsamh S 1946-02-22–1958

Molkom municipalsamh S 1946-02-22–1958

Molla (MŒlla) P 1863–1951

Mollšsund municipalsamh O 1886-01-29–1970

Mollšsund municipalsamh O 1886-01-29–1970

Mollšsund O 1863–1951

Mora kšping W 1959–1970

Mora W 1863–1907 (1/2)

Mora W 1863–1907 (2/2)

Mora W 1908–1951

Mora W 1952–1958

MORA W 1971

Morastrand (Mora strand) municipalsamh W 1893-10-06–1907

Morastrand kšping W 1908–1951

Morastrand kšping W 1952–1958

Morkarla C 1863–1951

Morlanda O 1863–1891 (1/2)

Morlanda O 1863–1891 (2/2)

Morlanda O 1892–1951

Morlanda O 1952–1970

Mortorp H 1863–1951

Mortorp H 1952–1968 (1/2)

Mortorp H 1952–1968 (2/2)

Mortorp H 1969–1970

Morup N 1863–1951

Morup N 1952–1970

Mosjš (MosŒs) T 1863–1951

Mosjš T 1952–1966

Mossebo (MŒssebo) P 1863–1951

Motala E 1863–1947

MOTALA E 1971–1973

MOTALA E 1974–1979 (1/2)

MOTALA E 1974–1979 (2/2)

MOTALA E 1980

Motala kšping E 1863–1881

Motala stad E 1881–1947*

Motala stad E 1948–1951

Motala stad E 1952–1970*

Mularp R 1863–1951

Mullhyttan municipalsamh T 1943-06-04–1952

Mullhyttan municipalsamh T 1943-06-04–1952

Mullsjš R 1952–1970

MULLSJ… R 1971*

Mulseryd F 1863–1951

MultrŒ Y 1863–1951

Munka–Ljungby (Munka–Lyngby, Ljungby, Lyngby) L 1863–1951

Munka–Ljungby L 1952–1970

Munka–Ljungby municipalsamh L 1945-04-20–1961

Munka–Ljungby municipalsamh L 1945-04-20–1961

Munkarp M 1863–1951

Munkedal O 1952–1966

Munkedal O 1967–1970

MUNKEDAL O 1971–1973*

MUNKEDAL O 1974

Munkfors kšping S 1949–1951

Munkfors kšping S 1952–1970*

Munkfors municipalsamh S 1941-05-09–1948

MUNKFORS S 1971*

Munktorp U 1863–1951

Munktorp U 1952–1970

Munsš B 1863–1951

Murum P 1863–1951

Muskš B 1863–1951

Myckleby O 1863–1951

Myckleby O 1952–1961

Myresjš F 1863–1951

Myssjš Z 1863–1951

MŒlilla (Molilla, Molilja) H 1863–1951

MŒlilla H 1952–1968

MŒnsarp F 1863–1951

MŒnsarp F 1952–1970*

MŒnstad P 1863–1951

MŒnstorp M 1952–1970 (1/2)

MŒnstorp M 1952–1970 (2/2)

MŒnstorp M 1971–1973* (1/2)

MNSTORP M 1971–1973* (2/2)

MŒrdaklev (MŒrdaklef) P 1863–1951

MŠrsta B 1952–1966

MŠrsta B 1967–1970

MŠsterby I 1863–1951

Mšja (Mšija) B 1863–1951

Mšklinta U 1863–1951

Mšklinta U 1952–1970*

Mšlle municipalsamh M 1907-10-18–1965

Mšlle municipalsamh M 1907-10-18–1965

Mšlleberga M 1863–1951

Mšlltorp municipalsamh R 1941-05-30–1958

Mšlltorp municipalsamh R 1941-05-30–1958

Mšlltorp R 1863–1951

Mšlltorp R 1952–1970 (1/2)

Mšlltorp R 1952–1970 (2/2)

Mšlndal municipalsamh O 1911-07-07–1921

M…LNDAL O 1971

Mšlndal stad O 1922–1951

Mšlndal stad O 1952–1970*

Mšne P 1863–1951

MšnsterŒs (MšlstadŒs) H 1863–1951

MšnsterŒs (MšlstadŒs) kšping H 1863–1951

M…NSTERS H 1971–1973*

M…NSTERS H 1974

MšnsterŒs kšping H 1952–1970

Mšrarp M 1863–1951

Mšrarp M 1952–1970

MšrbylŒnga H 1863–1880 (1/2)

MšrbylŒnga H 1863–1880 (2/2)

MšrbylŒnga H 1881–1951

MšrbylŒnga H 1952–1966

MšrbylŒnga H 1967–1970

M…RBYLNGA H 1971–1973*

M…RBYLNGA H 1974

MšrbylŒnga kšping H 1881–1951

MšrbylŒnga municipalkšp H 1863–1880

Mšrkš D 1863–1951

Mšrlunda H 1863–1951

Mšrlunda H 1952–1970

Mšrrum K 1863–1951

Mšrrum K 1952–1966

Mšrsil (Mšrsill, Morsill, Mšrsell) Z 1863–1951

Mšrsil Z 1952–1970

M…RSIL Z 1971–1973*

NACKA AB 1971

Nacka B 1888–1908 (1/2)

Nacka B 1888–1908 (2/2)

Nacka B 1909–1948

Nacka stad B 1949–1951

Nacka stad B 1952–1970*

Naum R 1863–1951

Naverstad (Nafverstad) O 1863–1951

Nederkalix (Neder-Calix) BD 1863–1923 (1/2)

Nederkalix (Neder-Calix) BD 1863–1923 (2/2)

Nederkalix BD 1924–1951

Nederkalix BD 1952–1966*

NederluleŒ (Neder-LuleŒ) BD 1863–1932 (1/2)

NederluleŒ (Neder-LuleŒ) BD 1863–1932 (2/2)

NederluleŒ BD 1933–1951

NederluleŒ BD 1952–1968*

NedertorneŒ (Neder-TorneŒ) BD 1863–1951

NedertorneŒ BD 1952–1966*

Nedre Ullerud (Nedra Ullerud) S 1863–1951

Nevishšg (Nevitshšg, Nefvitshšg, NŠfvitshšg) M 1863–1951

Nianfors (Nianforss) X 1869-04-23–1951

Nikolai (Sankt Nikolai) D 1863–1949 (1/2)

Nikolai (Sankt Nikolai) D 1863–1949 (2/2)

Nittorp P 1863–1951

Njurunda Y 1863–1951

Njurunda Y 1952–1970*

NJURUNDA Y 1971–1973*

NjutŒnger X 1863–1869-04-23 (1/2)

NjutŒnger X 1863–1869-04-23 (2/2)

NjutŒnger X 1869-04-23–1951

NjutŒnger X 1952–1962

Nor S 1863–1951

Nor S 1952–1970

Nora stad T 1863–1951

Nora stad T 1952–1964*

Nora stad T 1965–1966 (1/2)

Nora stad T 1965–1966 (2/2)

Nora stad T 1967–1970

Nora T 1863–1877 (1/2)

Nora T 1863–1877 (2/2)

Nora T 1878–1951

NORA T 1971*

Nora U 1863–1951

Nora U 1952–1970*

Nora Y 1863–1951

Noraskog T 1952–1964 (1/2)

Noraskog T 1952–1964 (2/2)

Norastršm (Nora och Skog) Y 1952–1970

NORASTR…M Y 1971–1973*

Norberg (Norbergs by) municipalsamh U 1889-08-30–1951

Norberg kšping U 1952–1970*

Norberg U 1863–1951

NORBERG U 1971

NORDANSTIG X 1974 (centralort Bergsjš)

Norderš (Norderšn) Z 1863–1951

NordingrŒ Y 1863–1951

NordingrŒ Y 1952–1970*

NORDINGR Y 1971–1973*

Nordmaling (Nordmalings kyrkovall) municipalsamh AC 1898-02-25–1962

Nordmaling (Nordmalings kyrkovall) municipalsamh AC 1898-02-25–1962

Nordmaling AC 1863–1913 (1/2)

Nordmaling AC 1863–1913 (2/2)

Nordmaling AC 1914–1951

Nordmaling AC 1952–1970*

NORDMALING AC 1971*

Nordmark S 1863–1951

Normlšsa E 1863–1951

Norra Bjšrke (Bjšrke) P 1863–1951

Norra Finnskoga S 1863–1951

Norra Frosta M 1952–1968

Norra FŒgelŒs (Norra FogelŒs) R 1863–1951

Norra Hagunda C 1952–1970

Norra Hestra (Hestra) F 1863–1951

Norra HŠrene (HŠrene, HŠrened, HŠrened med Skofteby) R 1863–1951

Norra Kedum (Kedum, Kjedum) R 1863–1951

Norra Kinda E 1952–1970

NORRA KINDA E 1971–1973*

Norra Kyrketorp (Kyrketorp) R 1863–1951

Norra KŒlland R 1952–1968

Norra Ljunga (Ljunga) F 1863–1946

Norra Lundby (Lundby) R 1863–1951

Norra Mellby (Mellby, MŠlby) L 1863–1951

Norra Mo F 1952–1970

Norra Mšckleby H 1863–1951

Norra Ny (Ny) S 1863–1872 (1/2)

Norra Ny (Ny) S 1863–1872 (2/2)

Norra Ny S 1873–1951

Norra Ny S 1952–1970*

NORRA NY S 1971–1973*

Norra Nšbbelšv (Norra Nšbbelšf, Nšbbelšf) M 1863–1951

Norra RŒda (RŒda) S 1863–1949 (1/2)

Norra RŒda (RŒda) S 1863–1949 (2/2)

Norra RŒda S 1950–1951

Norra RŒda S 1952–1970

NORRA RDA S 1971–1973*

Norra Ršrum M 1863–1951

Norra Sandby (Sandby) L 1863–1951

Norra Sandsjš (Sandsjš) F 1863–1929 (1/2)

Norra Sandsjš (Sandsjš) F 1863–1929 (2/2)

Norra Sandsjš F 1930–1951

Norra Sandsjš F 1952–1970

Norra SkrŠvlinge (Norra Skreflinge, Skreflinge) M 1863–1951

Norra Solberga (Solberga) F 1863–1951

Norra Strš (Strš) L 1863–1951

Norra SŠm (SŠm, SŠmb) P 1863–1951

Norra Tršgd C 1952–1970

Norra Unnaryd (Unnaryd) F 1863–1951

Norra Valkebo E 1952–1970

Norra Vi (Norra Wi) E 1863–1951

Norra Ving (Ving) R 1889-03-06–1951

Norra Ving, Stenum och SkŠrf (Norra Wing, Stenum och Skjerf) R 1863–1889-03-06 (1/3)

Norra Ving, Stenum och SkŠrf (Norra Wing, Stenum och Skjerf)R 1863–1889-03-06 (2/3)

Norra Ving, Stenum och SkŠrf (Norra Wing, Stenum och Skjerf)R 1863–1889-03-06 (3/3)

Norra Vram (Norra Wram) M 1863–1951

Norra VŒnga (VŒnga, WŒnga) R 1863–1951

Norra karp (karp) L 1863–1951

Norra sarp (sarp) P 1863–1951

Norra sum (sum) L 1863–1940

Norrahammar kšping F 1943–1951*

Norrahammar kšping F 1952–1970*

Norrala X 1863–1951

Norrala X 1952–1970

Norrbo X 1863–1951

Norrby U 1863–1951

NorrbyŒs T 1863–1951

NorrbŠrke W 1863–1917 (1/3)

NorrbŠrke W 1863–1917 (2/3)

NorrbŠrke W 1863–1917 (3/3)

NorrbŠrke W 1918–1924 (1/2)

NorrbŠrke W 1918–1924 (2/2)

NorrbŠrke W 1925–1951

NorrbŠrke W 1952–1966*

Norrbšle municipalsamh AC 1897-04-20–

NorrfjŠrden BD 1916–1951

NorrfjŠrden BD 1952–1966*

Norrkšping (Norrkšpings norra fšrstad) municipalsamh E 1885-02-20–1915

NORRK…PING E 1971–1973

NORRK…PING E 1974

Norrkšping stad E 1863–1915

Norrkšping stad E 1916–1917

Norrkšping stad E 1918–1935

Norrkšping stad E 1936–1951

Norrkšping stad E 1952–1970

Norrlanda I 1863–1951

Norrsunda B 1863–1951

NorrtŠlje (Norr-Telge) stad B 1863–1951

NORRT€LJE AB 1971

NorrtŠlje stad B 1952–1970*

Norrvidinge (Norrviddinge, Norr-Hveddinge) M 1863–1951

Norrviken municipalsamh B 1929-12-13–1943

Norsholm E 1952–1962

Norsjš AC 1863–1951

Norsjš AC 1952–1970*

NORSJ… AC 1971–1973*

NORSJ… AC 1974–1982 (1/2)

NORSJ… AC 1974–1982 (2/2)

NORSJ… AC 1983

Norsjš municipalsamh AC 1935-05-03–1952

Norsjš municipalsamh AC 1935-05-03–1952

Norum O 1863–1951

Nosaby L 1863–1951

Nosaby L 1952–1966

Nossebro municipalsamh R 1918-02-15–1963

Nossebro municipalsamh R 1918-02-15–1963

NottebŠck G 1863–1914

NottebŠck G 1952–1970*

NottebŠck med Granhult G 1915–1951

Ny S 1863–1951

Nya Huvudsta municipalsamh B 1903-10-16–1942

Nya Kopparberg municipalsamh T 1887-12-16–1907

Nya Varvet O 1876-05-05–1930

NYBRO H 1971*

Nybro kšping H 1879-04-25–1931

Nybro municipalkšp H 1865-02-03–1879-04-25

Nybro stad H 1932–1951

Nybro stad H 1952–1968*

Nybro stad H 1969–1970

Nydala F 1863–1951

Nye F 1863–1951

Nye F 1952–1970

Nyed S 1863–1951

Nyed S 1952–1970

Nyfors municipalsamh D 1889-02-22–1906

Nyhem municipalsamh N 1908-12-04–1927

Nyhem Z 1891–1951

Nykil (Nykihl) E 1863–1951

Nykyrka D 1863–1951

Nykyrka R 1863–1951

NYK…PING D 1971–1973 (1/2)

NYK…PING D 1971–1973 (2/2)

NYK…PING D 1974–1991 (1/3)

NYK…PING D 1974–1991 (2/3)

NYK…PING D 1974–1991 (3/3)

NYK…PING D 1992

Nykšping stad D 1863–1949

Nykšping stad D 1950–1951

Nykšping stad D 1952–1966*

Nykšping stad D 1967–1970

Nyland municipalsamh Y 1885-05-01–1970

Nyland municipalsamh Y 1885-05-01–1970

Nymš L 1863–1951

NYN€SHAMN AB 1971–1973*

NYN€SHAMN AB 1974

NynŠshamn kšping B 1911–1945

NynŠshamn stad B 1946–1951*

NynŠshamn stad B 1952–1970*

Nyskoga S 1873–1951

Nysund T 1863–1951

NysŠtra AC 1863–1951

NysŠtra AC 1952–1970*

NYS€TRA AC 1971–1973*

NysŠtra C 1863–1951

NŒrunga (Norunga) P 1863–1951

NŒs W 1863–1951

NŒs W 1952–1970*

NŠmdš B 1863–1951

NŠr (NŠhr) I 1863–1951

NŠrtuna B 1863–1951

NŠs I 1863–1951

NŠs R 1863–1951

NŠs Z 1863–1951

NŠsby F 1863–1951

NŠsby T 1863–1951

NŠsby T 1952–1954

NŠshult F 1863–1951

NŠshulta D 1863–1951

NŠsinge O 1863–1951

NŠskott Z 1863–1951

NŠssja E 1863–1951

NŠssjš F 1863–1913 (1/2)

NŠssjš F 1863–1913 (2/2)

NŠssjš F 1914–1947

N€SSJ… F 1971

NŠssjš municipalsamh F 1881-08-12–1913

NŠssjš stad F 1914–1947

NŠssjš stad F 1948–1951

NŠssjš stad F 1952–1970*

NŠsum L 1863–1951

NŠsum L 1952–1970*

N€SUM L 1971–1973*

NŠtra Y 1863–1951

NŠtra Y 1952–1970

NŠttraby (Nettraby) K 1863–1888-04-30 (1/2)

NŠttraby (Nettraby) K 1863–1888-04-30 (2/2)

NŠttraby K 1888-05-01–1951

NŠttraby K 1952–1973*

NŠvelsjš (NŠfvelsjš) F 1863–1951

NŠvlinge (NŠflinge) L 1863–1951

Nšbbele (Nšbbeled) G 1863–1951

Nšdinge P 1863–1951

Nšdinge P 1952–1970

N…DINGE P 1971–1973*

Nšssemark P 1863–1951

Nšsslinge N 1863–1951

Nšttja G 1863–1951

Obbola municipalsamh AC 1939-09-22–1946

Obbola municipalsamh AC 1939-09-22–1946

Obbola municipalsamh AC 1939-09-22–1946

Ockelbo (Ugglebo) X 1863–1951

Ockelbo X 1952–1970*

OCKELBO X 1971

Od (Odh) P 1863–1951

Odensala B 1863–1951

Odensjš G 1863–1951

Odenslund municipalsamh Z 1899-02-10–1917

Odensvi H 1863–1951

Odensvi U 1863–1951

OdensŒker (OndsŒker) R 1863–1951

OdenŠs (…denŠs) P 1863–1951

Oderljunga L 1863–1951

Offerdal Z 1863–1951

Offerdal Z 1952–1970*

OFFERDAL Z 1971–1973*

Okome N 1863–1951

Oland C 1952–1966 (1/2)

Oland C 1952–1966 (2/2)

Oland C 1967–1973 (1/2)

Oland C 1967–1973 (2/2)

OLOFSTR…M K 1971*

Olofstršm kšping K 1941–1951

Olofstršm kšping K 1952–1966*

Olofstršm kšping K 1967–1970

Onsala N 1863–1951

Onsala N 1952–1970*

ONSALA N 1971–1973*

Onslunda L 1863–1951

Onslunda L 1952–1968

Oppeby E 1863–1951

Oppmanna L 1863–1951

Oppmanna och VŒnga L 1952–1970

Oppmanna och VŒnga L 1971–1973*

Ore (Ohre) W 1863–1951

Ore W 1952–1970*

ORE W 1971–1973*

Orkesta B 1863–1951

Orlunda E 1863–1951

Ormesberga G 1863–1951

Ornunga P 1863–1951

Ornš B 1863–1951

Orsa (Orsa kyrkoby) municipalsamh W 1902-06-13–1966

Orsa municipalsamh W 1902-06-13–1966

Orsa W 1863–1951

Orsa W 1952–1970*

ORSA W 1971*

ORUST O 1971 (centralort HenŒn)

Osby (Ousby) L 1863–1936 (1/2)

Osby (Ousby) L 1863–1936 (2/2)

Osby kšping L 1937–1951

Osby kšping L 1952–1961*

Osby kšping L 1962–1970

Osby L 1937–1951

Osby L 1952–1961*

OSBY L 1971–1973*

OSBY L 1974

Osby municipalsamh L 1887-07-15–1936

Oskar (Oscar) H 1863–1951

Oskarshamn (Oscarshamn) stad H 1863–1951

OSKARSHAMN H 1971

Oskarshamn stad H 1952–1966*

Oskarshamn stad H 1967–1970

Oskarsstršm municipalsamh N 1905-01-27–1946

Oskarstršm kšping N 1947–1951

Oskarstršm kšping N 1952–1970*

OSKARSTR…M N 1971–1973*

Othem I 1863–1935

Ottarp M 1863–1951

Ottenby H 1952–1966

Otterstad (KŒllandsš) R 1863–1951

Ottravad (Ottrafva) R 1863–1951

Ova (Ofva) R 1863–1951

Ovansjš (Ofvansjš) X 1863–1923 (1/2)

Ovansjš (Ofvansjš) X 1863–1923 (2/2)

Ovansjš X 1924–1951

Ovansjš X 1952–1970*

OvanŒker (OfvanŒker) X 1863–1951

OvanŒker X 1952–1970

OVANKER X 1971–1976*

OVANKER X 1977 (centralort Edsbyn)

Oviken Z 1863–1951

Oviken Z 1952–1970

OXEL…SUND D 1971*

Oxelšsund municipalsamh D 1899-01-27–1949

Oxelšsund stad D 1950–1951

Oxelšsund stad D 1952–1970*

Oxie M 1863–1951

Oxie M 1952–1966

Pajala BD 1863–1870-06-03 (1/4)

Pajala BD 1863–1870-06-03 (2/4)

Pajala BD 1863–1870-06-03 (3/4)

Pajala BD 1863–1870-06-03 (4/4)

Pajala BD 1870-06-03–1884 (1/3)

Pajala BD 1870-06-03–1884 (2/3)

Pajala BD 1870-06-03–1884 (3/3)

Pajala BD 1885–1913 (1/2)

Pajala BD 1885–1913 (2/2)

Pajala BD 1914–1951

Pajala BD 1952–1970*

PAJALA BD 1971

Partille (Partilled) O 1863–1951

Partille municipalsamh O 1931-04-02–1954

Partille municipalsamh O 1931-04-02–1954

Partille O 1952–1970*

PARTILLE O 1971*

Pataholm municipalkšp H 1863–1953

Pelarne H 1863–1951

PersnŠs H 1863–1951

Perstorp (Pehrstorp) L 1863–1946

Perstorp kšping L 1947–1951

Perstorp kšping L 1952–1970

PERSTORP L 1971*

Perstorp municipalsamh L 1935-05-23–1946

PiteŒ BD 1863–1915 (1/3)

PiteŒ BD 1863–1915 (2/3)

PiteŒ BD 1863–1915 (3/3)

PiteŒ BD 1916–1917 (1/2)

PiteŒ BD 1916–1917 (2/2)

PiteŒ BD 1918–1951

PiteŒ BD 1952–1966*

PITE BD 1971*

PiteŒ stad BD 1863–1951

PiteŒ stad BD 1952–1966*

PiteŒ stad BD 1967–1970

PjŠtteryd (Pjetteryd) G 1863–1951

PŒlsboda municipalsamh T 1941-05-09–1957

PŒlsboda municipalsamh T 1941-05-09–1957

PŒskallavik municipalkšp H 1863–1955

PŒskallavik municipalkšp H 1863–1955

Rackeby R 1863–1951

Ragunda Z 1863–1951

Ragunda Z 1952–1970*

RAGUNDA Z 1971–1973*

RAGUNDA Z 1974 (centralort Hammarstrand)

Ramdala K 1863–1951

Ramdala K 1952–1962*

Ramkvilla (Ramqvilla) F 1863–1951

RamnŠs U 1863–1951

RamnŠs U 1952–1962 (1/2)

RamnŠs U 1952–1962 (2/2)

Ramsberg T 1863–1951

Ramsberg T 1952–1970*

Ramsele Y 1863–1951

Ramsele Y 1952–1970

RAMSELE Y 1971–1973*

Ramsjš X 1863–1951

Ramsjš X 1952–1970*

Ramsta C 1863–1951

Ramundeboda (Bodarne) T 1863–1945

RamŒsa M 1863–1951

Ransberg (Randsberg) R 1863–1951

RansŠter (RansŠtter) 1863–1948

Rappestad E 1863–1951

Rasbo C 1863–1951

Rasbo C 1952–1966

Rasbokil (Rasbo-Kihl, Kihl) C 1863–1951

Raus (Raus plantering) municipalsamh M 1904-06-22–1917

Raus (RŒhus) M 1863–1917

Ravlunda (Raflunda) L 1863–1951

Rebbelberga L 1863–1951

Redslared P 1863–1951

RedvŠg P 1952–1970 (1/2)

RedvŠg P 1952–1970 (2/2)

REDV€G P 1971–1973* (1/2)

REDV€G P 1971–1973* (2/2)

Refsund Z 1863–1890 (1/2)

Refsund Z 1863–1890 (2/2)

Reftele (Refteled) F 1863–1951

Reftele F 1952–1970

REFTELE F 1971–1973*

Regna E 1863–1951

Remmarlšv (Remmarlšf) M 1863–1951

Remmene P 1863–1951

Rengsjš (Regnsjš) X 1863–1951

Rengsjš X 1952–1970*

RENGSJ… X 1971–1973*

Resele Y 1863–1951

Resele Y 1952–1970

Reslšv (Reslšf) M 1863–1951

Resmo H 1863–1951

Resteršd O 1863–1951

Revesjš (Refvesjš) P 1863–1951

Revinge (Refvinge) M 1863–1951

Revsund (Refsund) Z 1891–1951

Revsund Z 1952–1970

REVSUND Z 1971–1973*

Riala B 1863–1951

Rimbo B 1863–1951

Rimbo B 1967–1970

Rimbo municipalsamh B 1914-12-31–1957

Rimbo municipalsamh B 1914-12-31–1957

Ringarum E 1863–1913 (1/2)

Ringarum E 1863–1913 (2/2)

Ringarum E 1914–1951

Ringarum E 1952–1970*

RingmŒla K 1881–1951

Rinkaby (Ringkarleby) T 1863–1951

Rinkaby L 1863–1951

Rinna E 1863–1951

Ripsa D 1863–1951

Riseberga L 1863–1951

Riseberga L 1952–1970

RISEBERGA L 1971–1973*

Risekatslšsa (Ritskatslšsa) M 1863–1951

Risinge E 1863–1941

Roasjš P 1863–1951

ROBERTSFORS AC 1974

Robertsfors municipalsamh AC 1927-10-28–1958

Robertsfors municipalsamh AC 1927-10-28–1958

Rogberga F 1863–1951

Rogslšsa (Roxlšsa, Roglšsa) E 1863–1951

Rogsta X 1863–1951

Rolfstorp N 1863–1951

Roma I 1863–1951

Romakloster I 1952–1970

Romelanda O 1863–1951

Romelanda O 1952–1970

Romfartuna U 1863–1951

Rommele (Rommeled, Romeled) P 1863–1951

Rone (Rohne) I 1863–1951

Ronneby K 1863–1951

Ronneby K 1952–1962*

RONNEBY K 1971*

Ronneby kšping K 1863–1882-11-30

Ronneby stad K 1882-12-01–1951

Ronneby stad K 1952–1966*

Ronneby stad K 1967–1970

Roslags–Bro (Bro) B 1863–1951

Roslags–Kulla (Kulla) B 1863–1951

Roslags–LŠnna B 1952–1966 (1/2)

Roslags–LŠnna B 1952–1966 (2/2)

Roslags–LŠnna B 1967–1970

Rottne G 1952–1970

Ruda municipalsamh H 1948-09-24–1959

Ruda municipalsamh H 1948-09-24–1959 (1/2)

Ruda municipalsamh H 1948-09-24–1959 (2/2)

Rudskoga S 1863–1951

Rumskulla (Romfarskulla) H 1863–1951

Rundvik municipalsamh AC 1936-06-12–1964

Rundvik municipalsamh AC 1936-06-12–1964

Runsten H 1863–1951

Runtuna D 1863–1951

Rute (Ruthe) I 1863–1951

Rya L 1863–1951

Ryd (Almundsryd) kšping G 1958–1970* (1/2)

Ryd (Almundsryd) kšping G 1958–1970* (2/2)

Ryd municipalsamh G 1905-12-02–1957

Ryd municipalsamh G 1905-12-02–1957

Ryd municipalsamh G 1905-12-02–1957

Ryd R 1863–1951

Ryda (Ryda med HalfŒs) R 1863–1951

Ryda R 1952–1966

Rydaholm F 1863–1951

Rydaholm F 1952–1970*

RydsgŒrd M 1952–1970

Ryssby G 1863–1951

Ryssby G 1952–1970

Ryssby H 1863–1951

Ryssby H 1952–1970*

Rystad (Rystad med NŠsby) E 1863–1951

Ryttern (Rytterne) U 1863–1951

(RŒŒ) municipalsamh M 1877-09-28–1917

RŒby–Rekarne (RŒby) D 1863–1951

RŒby–Ršnš (RŒby) D 1863–1951

RŒda O 1863–1951

RŒda O 1952–1970*

RŒda R 1863–1951

RŒdene (RŒdened) R 1863–1951

RŒdmansš B 1863–1951

RŒggŠrd (Roggerd, Roggered, Roggjerd) P 1863–1951

RŒneŒ BD 1863–1951 (1/2)

RŒneŒ BD 1863–1951 (2/2)

RŒneŒ BD 1952–1966* (2/2)

RŒneŒ BD 1952–1968* (1/2)

RŒngedala (Ragnhildsdal) P 1863–1951

RŒsunda municipalsamh B 1911-11-10–1942

RŠmmen (RŠmen, RŠm, NŠsrŠm) S 1863–1951

RŠmmen S 1952–1970*

RŠng (Reng) M 1863–1951

RŠng M 1952–1970

R€NG M 1971–1973*

RŠnnelanda (Rennelanda) P 1863–1951

RŠnneslšv (RŠnneslšf, Renneslšf) N 1863–1951

RŠnneslšv N 1952–1970

R€NNESL…V N 1971–1973*

RŠpplinge (Repplinge) H 1863–1951

RŠtan Z 1863–1951

RŠtan Z 1952–1970*

RŠttvik municipalsamh W 1910-11-25–1965

RŠttvik municipalsamh W 1910-11-25–1965

RŠttvik municipalsamh W 1910-11-25–1965

RŠttvik W 1863–1875-04-30 (1/2)

RŠttvik W 1863–1875-04-30 (2/2)

RŠttvik W 1875-05-01–1951

RŠttvik W 1952–1962*

RŠttvik W 1963–1970

R€TTVIK W 1971–1973*

R€TTVIK W 1974*

RŠvinge (RŠfvinge, Refvinge) N 1863–1951

Rš (Ršš) B 1863–1951

Ršdbo O 1863–1951

Ršddinge (Ršdinge) M 1863–1951

Ršdeby K 1863–1951

Ršdeby K 1952–1973*

Ršdšn Z 1863–1951

Ršdšn Z 1952–1970

R…D…N Z 1971–1973*

Ršk E 1863–1951

Rške L 1863–1951

Ršlanda P 1863–1951

Ršnneberga M 1952–1968 (1/2)

Ršnneberga M 1952–1968 (2/2)

Ršnninge municipalsamh B 1915-01-29–1957

Ršnninge municipalsamh B 1915-01-29–1957

RšnnŠng O 1918–1951

Ršnš D 1952–1970

Ršnš E 1863–1951

Ršra O 1863–1951

Ršrum L 1863–1951

RšstŒnga M 1863–1951

RšstŒnga M 1952–1968 (1/2)

RšstŒnga M 1952–1968 (2/2)

RšstŒnga municipalsamh M 1935-11-15–1966

RšstŒnga municipalsamh M 1935-11-15–1966

Sal (Sahl) R 1863–1951

Sala stad U 1863–1951

Sala stad U 1952–1970

Sala U 1863–1951

SALA U 1971

Saleby R 1863–1951

Saleby R 1952–1968

SALEM AB 1971–1973*

SALEM AB 1983 (centralort Ršnninge)

Salem B 1863–1951

Salem B 1952–1970*

Saltsjšbaden kšping B 1909–1951

Saltsjšbaden kšping B 1952–1970*

Sanda I 1863–1951

Sandby H 1863–1951

Sandhem R 1863–1951

Sandhult (Sandhult med Hedared) P 1863–1951

Sandhult P 1952–1970

SANDHULT P 1971–1973*

Sandseryd F 1863–1942

Sandvik F 1863–1951

Sandviken kšping X 1927–1942

Sandviken stad X 1943–1951

Sandviken stad X 1952–1970*

SANDVIKEN X 1971

Sankt Ibb (Ven, Hven) M 1863–1951

Sankt Ibb M 1952–1958*

Sankt Ilian U 1863–1917

Sankt Johannes E 1863–1917

Sankt Lars E 1863–1910

Sankt Lars municipalsamh E 1894-09-28–1910

Sankt Olof L 1863–1951

Sankt Olof och Sankt Per (Sankt Olof och Sankt Pehr) B 1863–1947

Sankt Peder (Sankt Peter, Lšdšse, Gamla Lšdšse) P 1863–1951

Sankt Per (Sankt Pehr) E 1863–1951

Sankt Peters kloster (Sankt Peders kloster, Kloster) M 1863–1913

Sankt Sigfrid (Kumla) H 1863–1951

Sankta Anna E 1863–1951

Sanne O 1863–1951

SannŠs municipalsamh O 1911-12-01–1954

Saxtorp M 1863–1951

Segeltorp municipalsamh B 1924–1952

Segeltorp municipalsamh B 1924–1953

Segersta (Segerstad) X 1863–1951

Segerstad H 1863–1951

Segerstad R 1863–1951