LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Biografier

SlŠktbokverkets information om var och en av de hundratusentals slŠktmedlemmarna Šr med nšdvŠndighet starkt koncentrerad. HŠr ges dŠrfšr plats fšr mera utfšrliga biografier šver Šttlingarna och deras samhšrigheter.

 

Levnadsteckningar

JŠrnvŠgskungen Carl Jehander (1833–1911) [daC hB:2]

Ingenjšr Sven Jehander (1843–1915) och hans familj [daC hE:3]

ByggmŠstare Malcolm Jehander (1852–1914) och hans familj [daC hH:3]

Doktorinnan Maria ¯rum f Jehander (1879–1967) [daC hBf:3]

FolkskollŠrare Gustaf Nordlander (1818–1889) [daC ha:2-g]

Folkskolinspektšren fil doktor Amandus Nordlander (1866–1937) [daC haF:2]

Godsfšrvaltare MŒrten Hškerberg (1860–1953) [daC hBc:3-g]

Uppfinnaren, industrimagnaten och mecenaten Vincent Bendix (1882–1945) [daC iEA:2]

SkollŠrarna Brita MŒnsdotter (1802-1888) och Emanuel Johansson (1814-1890) [V-BDE FC]

 

In memoriam

Hilda Werner f Jehander (1885–1988) [daC hEh:3]

Anna qvist (1918–2000) [daC BCc Ba]

Helmer Svensson (1940–2007) [FbC pBd aC:5]

 

SlŠktens utforskare

Per Andersson [daC hgA cA:4]

Johan Lindhardt [aCc EBB cDc C]

 

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare