Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

04 Sšdermanlands lŠn D

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 NYK…PING D 1992

         NYK…PING D 1974–1991 (1/3)

              NYK…PING D 1971–1973 (1/2)

                   Nykšping stad D 1967–1970

                                 Nykšping stad D 1952–1966*

                                           Nykšping stad D 1950–1951

                                                                  Nykšping stad D 1863–1949

                                                                  Nikolai (Sankt Nikolai) D 1863–1949 (1/2)

                                 SvŠrta D 1952–1966

                                                                  SvŠrta (SvŠrtuna) D 1863–1951

                                                                  Helgona (Allhelgona) D 1863–1951

                                 Tunaberg D 1952–1970*

                                                                  Tunaberg D 1863–1951

                                 JšnŒker D 1952–1970

                                                                  Tuna D 1863–1951

                                                                  Lunda D 1863–1951

                                                                  Kila D 1863–1951

                                                                  Bergshammar D 1863–1951

                                 Stigtomta D 1952–1970

                                                                  Halla D 1863–1951

                                                                  Nykyrka D 1863–1951

                                                                  Stigtomta D 1863–1951

                                                                  BŠrbo D 1863–1951

                                 Ršnš D 1952–1970

                                                                  RŒby–Ršnš (RŒby) D 1863–1951

                                                                  Runtuna D 1863–1951

                                                                  Lid D 1863–1951

                                                                  Ripsa D 1863–1951

                                                                  Ludgo (Ludgou) D 1863–1951

                                                                  Spelvik D 1863–1951

                                 Tystberga D 1952–1970 (1/2)

                                                                  Tystberga D 1863–1951

                                                                  Bogsta D 1863–1951

                                                                  SŠttersta (SŠtersta, Settersta) D 1863–1951

                                                                  LŠstringe D 1863–1951

                                                                  BŠlinge D 1863–1951

                                 Bettna D 1952–1970 (1/2)

                                                                  Husby–Oppunda (Husby) D 1863–1951

                                                                  Vrena (Wrena) D 1863–1951

81 OXEL…SUND D 1971*

                                 Oxelšsund stad D 1952–1970*

                                           Oxelšsund stad D 1950–1951

                                                                  Nikolai (Sankt Nikolai) D 1863–1949 (2/2) [Oxelšsund municipalsamh D 1899-01-27–1949]

82 FLEN D 1971

         Flen stad D 1965–1970

                                 Flen stad D 1952–1964*

                                           Flen stad D 1949–1951

                                                                  Flen (Fleen) D 1863–1948 [Flen municipalsamh D 1901-12-31–1948]

                                 Sparreholm D 1952–1964 [Sparreholm municipalsamh D 1918-03-23–1952]

                                                                  Hyltinge D 1863–1951 [Sparreholm municipalsamh D 1918-03-23–1952]

                                                                  Helgesta D 1863–1951

                                                                  rdala D 1863–1951

                                 Malmkšping kšping D 1952–1970

                                                                  Malmkšping kšping D 1863–1951

                                                                  Dunker D 1863–1951

                                                                  Lilla Malma (Malma) D 1863–1951

                                 Mellšsa D 1952–1970*

                                                                  Mellšsa (Lilla Mellšsa, MŠllšsa, Medlšsa) D 1863–1951

                                 Bettna D 1952–1970 (2/2)

                                                                  Bettna D 1863–1951

                                                                  Blackstad (Blacksta) D 1863–1951

                                                                  Forssa (Forsa) D 1863–1951

                                                                  Vadsbro (Wadsbro) D 1863–1951

83 KATRINEHOLM D 1971

                                 Katrineholm stad D 1952–1970*

                                           Katrineholm stad D 1917–1951

                                                                  Stora Malm (Malm) D 1863–1916 (1/2) [Katrineholm municipalsamh D 1883-07-13–1916]

                                 Bjšrkvik D 1952–1970*

                                                                  Bjšrkvik D 1863–1951

                                 Skšldinge D 1952–1970 [Valla municipalsamh D 1914-07-17–1959]

                                                                  Skšldinge (Skyllinge, Skšllinge) D 1863–1951 [Valla municipalsamh D 1914-07-17–1959]

                                                                  Lerbo D 1863–1951

                                 Floda D 1952–1970*

                                                                  Floda D 1863–1951

                                 Stora Malm D 1952–1970

                                           Stora Malm D 1917–1951

                                                                  Stora Malm (Malm) D 1863–1916 (2/2)

                                                                  …stra VingŒker (…stra WingŒker) D 1863–1951

                                 Julita D 1952–1970 (1/2)

                                                                  Julita D 1863–1951

84 ESKILSTUNA D 1971

                                 Eskilstuna stad D 1952–1970*

                                           Eskilstuna stad D 1907–1951

                                                                  Eskilstuna stad D 1863–1906

                                                                  Fors (Forss) D 1863–1906 [Nyfors municipalsamh D 1889-02-22–1906]

                                                                  Kloster D 1863–1906

                                 TorshŠlla stad D 1952–1970*

                                                                  TorshŠlla (ThorshŠlla) stad D 1863–1951

                                 HŠllby D 1952–1970

                                                                  TorshŠlla (ThorshŠlla) D 1863–1951

                                                                  Tumbo D 1863–1951

                                                                  RŒby–Rekarne (RŒby) D 1863–1951

                                 KafjŠrden D 1952–1970

                                                                  Barva (Barfva) D 1863–1951

                                                                  JŠder D 1863–1951

                                                                  Kjula (Tjula) D 1863–1951

                                                                  Hammarby D 1863–1951

                                                                  Sundby D 1863–1951

                                                                  Vallby (Wallby) D 1863–1951

                                 VŠstra Rekarne D 1952–1970

                                                                  Gillberga D 1863–1951

                                                                  Lista (Lijsta, Lidstad) D 1863–1951

                                                                  …ja (…ija) D 1863–1951

                                                                  VŠstermo (Westermo) D 1863–1951

                                 Husby–Rekarne D 1952–1970

                                                                  NŠshulta D 1863–1951

                                                                  Husby–Rekarne (Husby) D 1863–1951

                                 €rla D 1952–1970

                                                                  Stenkvista (Stenqvista) D 1863–1951

                                                                  €rla (€rila) D 1863–1951

86 STR€NGN€S D 1971

                                 StrŠngnŠs stad D 1952–1970*

                                           StrŠngnŠs stad D 1950–1951

                                                                  StrŠngnŠs (StrengnŠs) stad D 1863–1949

                                                                  StrŠngnŠs (StrengnŠs) D 1863–1949 (1/2)

                                 Tosterš D 1952–1970*

                                           Aspš D 1950–1951

                                               Aspš D 1943–1949

                                                                  Aspš D 1863–1942

                                                                  Arnš (Bondarnš, Bond-Arnš) C 1863–1942 (2/2)

                                                                  StrŠngnŠs (StrengnŠs) D 1863–1949 (2/2)

                                 ker D 1952–1970

                                                                  ker D 1863–1951

                                                                  LŠnna D 1863–1951

                                 Stallarholmen D 1952–1970

                                                                  Toresund (Thoresund) D 1863–1951

                                                                  Ytterselš (Ytter-Selš, Tuna) D 1863–1951

                                                                  …verselš (…fver-Selš, Ulvilda) D 1863–1951

                                 VŒrfruberga D 1952–1970

                                                                  Helgarš D 1863–1951

                                                                  Fogdš D 1863–1951

                                                                  Vansš (Wansš) D 1863–1951

                                                                  HŠrad D 1863–1951

                                 Mariefred stad D 1952–1970 (2/2)

                                                                  Mariefred stad D 1863–1951

                                                                  KŠrnbo (Kjernbo, Kjermbo) D 1863–1951

88 TROSA D 1992

         NYK…PING D 1974–1991 (2/3)

              TROSA D 1971–1973*

                                 Trosa stad D 1952–1970*

                                                                  Trosa stad D 1863–1951

              VAGNH€RAD D 1971–1973*

                                 VagnhŠrad D 1952–1970

                                                                  VŠsterljung (Westerljung) D 1863–1951

                                           Trosa–VagnhŠrad D 1926–1951

                                                                  Trosa D 1863–1925

                                                                  VagnhŠrad (WagnhŠrad) D 1863–1925

61 GNESTA D 1992

         NYK…PING D 1974–1991 (3/3)

              GNESTA D 1971–1973*

                   Gnesta kšping D 1955–1970*

                                 Gnesta D 1952–1954 [Gnesta municipalsamh D 1883-08-31–1954]

                                                                  Frustuna D 1863–1951 [Gnesta municipalsamh D 1883-08-31–1954]

                                                                  KattnŠs (KathrinanŠs, CathrinenŠs) D 1863–1951

              DAGA D 1971–1973*

                                 Daga D 1952–1970

                                                                  Bjšrnlunda (Bjšrlunda) D 1863–1951

                                                                  Gryt D 1863–1951

                                           GŒsinge–DillnŠs D 1941–1951

                                                                  GŒsinge D 1863–1940

                                                                  DillnŠs D 1863–1940

              NYK…PING D 1971–1973 (2/2)

                                 Tystberga D 1952–1970 (2/2)

                                                                  TorsŒker (ThorsŒker) D 1863–1951

28 VINGKER D 1971

                                 VingŒker (VŠstra VingŒker) D 1952–1970* [VingŒker municipalsamh D 1903-04-04–1962]

                                                                  VŠstra VingŒker (Vestra WingŒker) D 1863–1951 [VingŒker (Bondestad) municipalsamh D 1903-04-04–1962]

                                 Julita D 1952–1970 (2/2)

                                                                  …sterŒker D 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.