Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

03 Uppsala (Upsala) lŠn C

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 UPPSALA C 1974

         UPPSALA C 1971–1973

              Uppsala stad C 1967–1970

                                 Uppsala stad C 1952–1966*

                                           Uppsala stad C 1947–1951

                                                                  Uppsala (Upsala) stad C 1863–1946

                                                                  Bondkyrka (Nya Trefaldighet, Heliga Trefaldighet) C 1863–1946

                                                                  Gamla Uppsala (Gamla Upsala) C 1863–1946

                                 Sšdra Hagunda C 1952–1966

                                                                  Balingsta C 1863–1951

                                                                  VŠsterŒker (WesterŒker, Wester-ker) C 1863–1951

                                                                  Dalby (Dahlby) C 1863–1951

                                                                  Ramsta C 1863–1951

                                                                  Hagby C 1863–1951

                                                                  Uppsala–NŠs (NŠs, Upsala–NŠs) C 1863–1951

                                 Vaksala C 1952–1966

                                                                  Vaksala (Waksala, Waxala) C 1863–1951

                                                                  Danmark C 1863–1951

                                                                  Funbo (Fundbo) C 1863–1951

                                 Norra Hagunda C 1952–1970

                                                                  Skogs–Tibble (Tibble, Skogs–Tible, Tible) C 1863–1951

                                                                  land C 1863–1951

                                                                  JŠrlŒsa C 1863–1951

                                                                  VŠnge (WŠnge) C 1863–1951

                                                                  LŠby C 1863–1951

                                 BŠlinge C 1952–1970

                                                                  Bšrje C 1863–1951

                                                                  Jumkil (Jomkil) C 1863–1951

                                                                  kerby C 1863–1951

                                                                  BŠlinge C 1863–1951

                                                                  Skuttunge C 1863–1951

                                 Vattholma C 1952–1970

                                                                  Tensta (Thensta) C 1863–1951

                                                                  Lena C 1863–1951

                                                                  €rentuna (Ehrentuna, Erntuna) C 1863–1951

                                 Bjšrklinge C 1952–1970

                                                                  Bjšrklinge C 1863–1951

                                                                  Viksta (Wiksta) C 1863–1951

                                 Almunge B 1952–1970*

                                                                  Almunge (Allmunge) B 1863–1951

              Knivsta B 1967–1970

                                 Knivsta B 1952–1966

                                                                  …stuna B 1863–1951

                                                                  Lagga B 1863–1951

                                                                  Alsike B 1863–1951

                                                                  Knivsta (Knifsta) B 1863–1951

                                                                  Vassunda (Wassunda) B 1863–1951

                                 Skepptuna B 1952–1966 (3/3)

                                                                  Husby–LŒnghundra (Husby) B 1863–1951

                                 Knutby B 1952–1970 (1/2)

                                                                  BladŒker B 1863–1951

                                                                  Faringe B 1863–1951

                                                                  Knutby B 1863–1951

         Oland C 1967–1973 (1/2)

                                 Oland C 1952–1966 (1/2)

                                                                  Stavby (Stafby) C 1863–1951

                                                                  Tuna C 1863–1951

                                 Rasbo C 1952–1966

                                                                  Rasbo C 1863–1951

                                                                  Rasbokil (Rasbo-Kihl, Kihl) C 1863–1951

81 ENK…PING C 1971

                                 Enkšping stad C 1952–1970*

                                                                  Enkšping stad C 1863–1951

                                 sunda C 1952–1970

                                                                  Enkšpings–NŠs (NŠs) C 1863–1951

                                                                  Teda C 1863–1951

                                                                  Svinnegarn C 1863–1951

                                                                  Tillinge C 1863–1951

                                                                  Bred C 1863–1951

                                                                  SparrsŠtra C 1863–1951

                                                                  VŒrfrukyrka (WŒrfrukyrka) C 1863–1951

                                 Sšdra Tršgd C 1952–1970

                                                                  Boglšsa C 1863–1951

                                                                  Lillkyrka C 1863–1951

                                                                  Vallby (Wallby) C 1863–1951

                                           Kungs–Husby C 1943–1951

                                                                  Kungs–Husby C 1863–1942

                                                                  Arnš (Bondarnš, Bond-Arnš) C 1863–1942 (1/2)

                                                                  Veckholm (Weckholm) C 1863–1951

                                                                  Torsvi (Thorsvi) C 1863–1951

                                 Norra Tršgd C 1952–1970

                                                                  Hacksta C 1863–1951

                                                                  Lšt (Lšth) C 1863–1951

                                                                  Villberga (Willberga) C 1863–1951 [Grillby municipalsamh C 1919-05-30–1951]

                                                                  Husby–Sjutolft C 1863–1951

                                                                  Litslena C 1863–1951

                                                                  HŠrkeberga (Herkeberga, Herkulberga, Herkulsberga) C 1863–1951

                                 Lagunda C 1952–1970

                                                                  LŒngtora C 1863–1951

                                                                  NysŠtra C 1863–1951

                                                                  Biskopskulla C 1863–1951

                                                                  Fršslunda (Fršsslunda, Fršjeslunda) C 1863–1951

                                                                  Giresta (Girista) C 1863–1951

                                                                  HjŠlsta (Hjelsta, HjŠlstad) C 1863–1951

                                                                  Kulla C 1863–1951

                                                                  Holm C 1863–1951

                                                                  Fittja (Fitja) C 1863–1951

                                                                  Gryta C 1863–1951

                                 FjŠrdhundra U 1952–1970

                                                                  Altuna U 1863–1951

                                                                  Simtuna U 1863–1951

                                                                  Fršshult (Fršsthult) U 1863–1951

                                                                  HŠrnevi (Hernevi) U 1863–1951

                                                                  Torstuna (Thorstuna) U 1863–1951

                                                                  …sterunda U 1863–1951

82 …STHAMMAR C 1974

         …STHAMMAR C 1971–1973*

              …sthammar stad B 1967–1970

                   …sthammar stad B 1957–1966

                                 …sthammar stad B 1952–1956*

                                                                  …sthammar stad B 1863–1951

                                 FršsŒker B 1952–1956

                                                                  Forsmark B 1863–1951

                                                                  Valš (Walš, Wahlš) B 1863–1951

                                                                  Hškhuvud (Hškhufvud) B 1863–1951

                                                                  Bšrstil (Bšrstill) B 1863–1951

                                                                  Harg B 1863–1951

                                 …regrund stad B 1952–1966

                                                                  …regrund stad B 1863–1951

                                                                  GrŠsš B 1863–1951

         Oland C 1967–1973 (2/2)

                                 Oland C 1952–1966 (2/2)

                                                                  Ekeby C 1863–1951

                                                                  SkŠfthammar (SkŠpthammar, Skepthammar, Skjefthammar) C 1863–1951

                                                                  Alunda C 1863–1951

                                 Dannemora C 1952–1973

                                                                  Morkarla C 1863–1951

                                                                  Dannemora C 1863–1951

                                                                  Film C 1863–1951

60 TIERP C 1974

         TIERP C 1971–1973*

                                 Tierp kšping C 1952–1970

                                           Tierp kšping C 1920–1951

                                                                  Tierp C 1863–1919 (1/2) [Tierp municipalsamh 1888-08-03–1919]

                                                                  Tolfta C 1863–1951

         TIERPSBYGDEN C 1971–1973*

                                 Tierp C 1952–1970*

                                           Tierp C 1920–1951

                                                                  Tierp C 1863–1919 (2/2)

                                 Sšderfors C 1952–1973*

                                                                  Sšderfors C 1863–1951

                                 VŠstland C 1952–1973*

                                                                  VŠstland (Wessland) C 1863–1951

                                 …sterlšvsta C 1952–1973*

                                                                  …sterlšvsta (…ster-Lšfsta) C 1863–1951

                                 HŒllnŠs C 1952–1973*

                                                                  HŒllnŠs C 1863–1951

                                 Vendel C 1952–1973

                                                                  Tegelsmora C 1863–1951

                                                                  Vendel (Wendel) C 1863–1951

05 HBO C 1971* (centralort BŒlsta)

                                 HŒbo C 1952–1970

                                                                  HŠggeby C 1863–1951

                                                                  Skokloster C 1863–1951

                                                                  …vergran (…fver-Gran) C 1863–1951

                                                                  Yttergran (Ytter-Gran) C 1863–1951

                                                                  Kalmar (Kallmar) C 1863–1951

19 €LVKARLEBY C 1971* (centralort SkutskŠr)

                                 €lvkarleby C 1952–1970*

                                                                  €lvkarleby (Elfkarleby) C 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.