LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

SlŠktgŒrdar

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

NŒgra gŒrdar i VŒthult och LŒngaryd har gŒtt i arv under flera generationer inom LŒngarydsslŠkten. HŠr visas ŠgarlŠngder fšr ett par av de gŒrdar som varit lŠngst i slŠkten.

Askebo

KyrkvŠrden Nils Andersson (ca 1620-1717), var pŒ slutet av 1600-talet den enda bonden i byn Askebo i VŒthults socken, liksom hans far Anders hade varit fšre honom. Efter Nils Anderssons dšd delades gŒrden 1721 mellan sšnerna Peter Ackerman (ca 1661-1732) och Nils Nilsson (ca 1668-1723). Snart tog deras sšner šver och byns tvŒ bšnder var dŒ kusinerna Anders Persson (1700-1767) och Per Nilsson (1708-1777). I slutet av 1700-talet var deras respektive sšner, sysslingarna Hans Andersson (1736-1798) och Anders Persson (1742-1812) Askebos bšnder. Genom ytterligare en delning škade antalet gŒrdar till tre. Fram till 1816 var alla tre bšnderna i Askebo Šttlingar till Nils Andersson. DŠrefter flyttade det in annat folk i byn. Redan 1831 var alla de dŒ fyra bondfamiljerna i byn icke-Šttlingar. I gengŠld var alla fem torparfamiljerna i byn frŒn 1834 slŠktmedlemmar, vilket illustrerar proletariseringen inom slŠkten vid denna tid. I slutet av 1800-talet bšrjar AckermanŠttlingarna Œterigen dominera Šven bland bšnderna i Askebo. €n i dag lever Œtminstone tre familjer i Askebo som tillhšr slŠkten efter Nils Andersson.

KrŒkŒs

RusthŒllet KrŒkŒs i LŒngaryds socken hade nŠr det sŒldes tillhšrt slŠktgrenen d under minst 200 Œr och sex generationer.

1. PER Andersson (ca 1681–1733), hemmansŠgare KrŒkŒs, g 1725 INGEBORG Andersdotter [d] (1704–1782)

Hennes andre man:

2. LARS Larsson …rberg (1702–1768), fŠnrik, handelsman BorŒs, hemmansŠgare KrŒkŒs, g 1735 INGEBORG Andersdotter [d] (1704–1782)

Hennes dotter i fšrsta giftet:

3. Anna REGINA Persdotter [da] (1731–1779), g 1752 AMBI…RN Larsson (1726–1786), rusthŒllare och hemmansŠgare KrŒkŒs

Deras son:

4. BENEDICTUS Ambišrnsson [daC] (1758–1838), rusthŒllare och hemmansŠgare KrŒkŒs

Hans son:

5. SVEN Benedictison [daC D] (1799–1854), hemmansŠgare KrŒkŒs

Hans halvsyster:

6. Brita Elisabeth (BRITA LISA) Benedictidotter [daC j:2] (1817–1905), g1 1839 CARL Nilsson [Gfc E] (1819–1847), hemmansŠgare KrŒkŒs, g2 1851 PETER Nilsson (1815–1888), hemmansŠgare KrŒkŒs

Hennes son i fšrsta giftet:

7. JOHAN Anders Carlsson [daC jB:3] (1842–1924), hemmansŠgare KrŒkŒs

Hans dotter:

8. ALMA Levina Johansdotter [daC jBf:4] (1877–1925), g 1898 AXEL Herman Gustafsson (1873–1934), hemmansŠgare KrŒkŒs

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare