Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

23 JŠmtlands (Jemtlands) lŠn Z

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 …STERSUND Z 1971

                                 …stersund stad Z 1952–1970*

                                           …stersund stad Z 1918–1951

                                                                  …stersund stad Z 1863–1917

                                                                  Brunflo Z 1863–1917 (1/2) [Odenslund municipalsamh Z 1899-02-10–1917]

                                 Fršsš kšping Z 1952–1970*

                                           Fršsš kšping Z 1948–1951

                                                                  Fršsš (Fršsšn) Z 1863–1947 [Hornsberg (Hornsbergs villastad) municipalsamh Z 1898-03-

                                                                  11–1947]

                                 Brunflo Z 1952–1970

                                           Brunflo Z 1918–1951

                                                                  Brunflo Z 1863–1917 (2/2)

                                                                  Lockne Z 1863–1951

                                                                  Marieby Z 1863–1951

                                 HackŒs Z 1952–1970 (1/2)

                                                                  Sunne Z 1863–1951

                                                                  NŠs Z 1863–1951

                                 Hallen Z 1952–1970 (1/2)

                                                                  Norderš (Norderšn) Z 1863–1951

         Lit Z 1963–1970

                                 HŠggenŒs Z 1952–1962*

                                                                  HŠggenŒs Z 1863–1951

                                 Lit Z 1952–1962

                                                                  KyrkŒs Z 1863–1951

                                                                  Lit (Lith) Z 1863–1951

61 H€RJEDALEN Z 1974 (centralort Sveg)

         SVEG Z 1971–1973*

              Sveg kšping Z 1967–1970

                                 Sveg kšping Z 1952–1966*

                                           Sveg kšping Z 1937–1951

                                                                  Sveg Z 1863–1936 (1/2) [Svegsmon municipalsamh Z 1908-12-31–1936]

                                 Sveg Z 1952–1966

                                           Sveg Z 1937–1951

                                                                  Sveg Z 1863–1936 (2/2)

                                                                  Linsell (LinsŠll) Z 1863–1951

                                                                  €lvros (Elfros) Z 1863–1951

         HEDE Z 1971–1973*

                                 Hede Z 1952–1970

                                           Hede Z 1895–1951

                                                                  Hede Z 1863–1894 (1/2)

                                                                  Vemdalen (Wemdalen) Z 1863–1951

         T€NN€S Z 1971–1973*

                                 TŠnnŠs Z 1952–1970*

                                                                  TŠnnŠs (TennŠs) Z 1863–1951

         HOGDAL Z 1971–1973*

                                 Hogdal Z 1952–1970

                                                                  …verhogdal (…fver-Hogdal) Z 1863–1951

                                           Ytterhogdal Z 1925–1951

                                                                  Ytterhogdal (Ytter-Hogdal) Z 1863–1924 (1/2)

                                           €ngersjš Z 1925–1951

                                                                  Ytterhogdal (Ytter-Hogdal) Z 1863–1924 (2/2)

         LILLH€RDAL Z 1971–1973*

                                 LillhŠrdal Z 1952–1970*

                                                                  LillhŠrdal (Lillherrdal) Z 1863–1951

03 RAGUNDA Z 1974 (centralort Hammarstrand)

         RAGUNDA Z 1971–1973*

                                 Ragunda Z 1952–1970*

                                                                  Ragunda Z 1863–1951

         FORS Z 1971–1973*

                                 Fors Z 1952–1970*

                                                                  Fors (Forss) Z 1863–1951

         STUGUN Z 1971–1973*

                                 Stugun Z 1952–1970

                                                                  Borgvattnet Z 1863–1951

                                                                  Stugun (Stugu) Z 1863–1951

05 BR€CKE Z 1974

         BR€CKE Z 1971–1973*

                                 BrŠcke Z 1952–1970 [BrŠcke municipalsamh Z 1907-03-27–1955]

                                                                  BrŠcke Z 1863–1951 [BrŠcke municipalsamh Z 1907-03-27–1955]

                                           Nyhem Z 1891–1951

                                                                  Refsund Z 1863–1890 (1/2)

         K€LARNE Z 1971–1973*

                                 KŠlarne Z 1952–1970

                                                                  HŠllesjš (Hellesjš) Z 1863–1951

                                                                  HŒsjš (HŒssjš) Z 1863–1951

         REVSUND Z 1971–1973*

                                 Revsund Z 1952–1970

                                           Revsund (Refsund) Z 1891–1951

                                                                  Refsund Z 1863–1890 (2/2)

                                                                  Sundsjš Z 1863–1951

                                                                  Bodsjš Z 1863–1951

09 KROKOM Z 1974

         R…D…N Z 1971–1973*

                                 Ršdšn Z 1952–1970

                                                                  Ršdšn Z 1863–1951

                                                                  NŠskott Z 1863–1951

                                                                  AspŒs Z 1863–1951

                                                                  s (hs) Z 1863–1951

         F…LLINGE Z 1971–1973*

              Fšllinge Z 1969–1970

                                 Hotagen Z 1952–1968*

                                           Hotagen Z 1901–1951

                                               Fšllinge Z 1889–1900 (1/2)

                                                                  Fšllinge (Fšlinge) Z 1863–1888 (1/3)

                                 Fšllinge Z 1952–1968

                                          Fšllinge Z 1901–1951

                                               Fšllinge Z 1889–1900 (2/2)

                                                                  Fšllinge (Fšlinge) Z 1863–1888 (2/3)

                                           Laxsjš Z 1889–1951

                                                                  Fšllinge (Fšlinge) Z 1863–1888 (3/3)

         OFFERDAL Z 1971–1973*

                                 Offerdal Z 1952–1970*

                                                                  Offerdal Z 1863–1951

         ALSEN Z 1971–1973*

                                 Alsen Z 1952–1970*

                                                                  Alsen Z 1863–1951

13 STR…MSUND Z 1974

         STR…M Z 1971–1973*

                                 Stršm Z 1952–1970 [Stršmsund municipalsamh Z 1900-01-19–1962]

                                                                  Stršm Z 1863–1951 [Stršmsund municipalsamh Z 1900-01-19–1962]

                                                                  AlanŠs (AlanŠset) Z 1863–1951

         FROSTVIKEN Z 1971–1973*

                                 Frostviken Z 1952–1970*

                                                                  Frostviken (Fršstviken) Z 1863–1951

         HAMMERDAL Z 1971–1973*

                                 Hammerdal Z 1952–1970 [Hammerdal municipalsamh Z 1941-05-09–1965]

                                           Hammerdal Z 1893–1951 [Hammerdal municipalsamh Z 1941-05-09–1965]

                                                                  Hammerdal Z 1863–1892 (1/2)

                                           Gšxsjš Z 1893–1951

                                                                  Hammerdal Z 1863–1892 (2/2)

         FJ€LLSJ… Z 1971–1973*

              FjŠllsjš Y 1967–1970

                                 FjŠllsjš Y 1952–1966

                                                                  FjŠllsjš (Fjellsjš) Y 1863–1951

                                                                  Bodum Y 1863–1951

                                 TŒsjš Y 1952–1966*

                                                                  TŒsjš Y 1863–1951

21 RE Z 1974 (centralort JŠrpen)

         RE Z 1971–1973*

                                 re Z 1952–1970*

                                                                  re (hre) Z 1863–1951

         UNDERSKER Z 1971–1973*

                                 UndersŒker Z 1952–1970* [JŠrpen municipalsamh Z 1905-11-03–1958]

                                                                  UndersŒker Z 1863–1951 [JŠrpen (HjŠrpen) municipalsamh Z 1905-11-03–1958]

         M…RSIL Z 1971–1973*

                                 Mšrsil Z 1952–1970

                                                                  Mšrsil (Mšrsill, Morsill, Mšrsell) Z 1863–1951

                                                                  Mattmar Z 1863–1951

         KALL Z 1971–1973*

                                 Kall Z 1952–1970*

                                                                  Kall Z 1863–1951

         HALLEN Z 1971–1973

                                 Hallen Z 1952–1970 (2/2)

                                                                  Hallen Z 1863–1951

                                                                  Marby Z 1863–1951

26 BERG Z 1971 (centralort Svenstavik)

                                 Berg Z 1952–1970*

                                           Berg Z 1888–1951

                                                                  Berg Z 1863–1887 (1/2)

                                 Oviken Z 1952–1970

                                                                  Oviken Z 1863–1951

                                                                  Myssjš Z 1863–1951

                                 …vre Ljungdalen Z 1952–1970

                                           sarne Z 1888–1951

                                                                  Berg Z 1863–1887 (2/2)

                                           Storsjš Z 1895–1951

                                                                  Hede Z 1863–1894 (2/2)

                                                                  Klšvsjš (Klšfsjš) Z 1863–1951

                                 RŠtan Z 1952–1970*

                                                                  RŠtan Z 1863–1951

                                 HackŒs Z 1952–1970 (2/2)

                                                                  HackŒs Z 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.