LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Johan Lindhardt

Johan Lindhardt fšddes 1974 i BorŒs och vŠxte upp en mil vŠster dŠrom, i Sandared. Hans fšrŠldrar, Christer och Gunilla, Šr bŒda lŠrare. I švrigt bestŒr hans slŠkt i stor utstrŠckning av prŠster inom framfšr allt Gšteborgs stift. Farfadern Olof Lindhardt var kyrkoherde i Surteby-Kattunga och kontraktsprost i Marks och Bollebygds kontrakt i sšdra VŠstergštland. Morfadern Lars Lindman var kontraktsprost i grannkontraktet Kind och kyrkoherde i Kalv. €ven farfars far, morfars far och mormors far var prŠster, i likhet med farfars morfar, farmors farfar och morfars morfar. Den sistnŠmnde var den LŒngarydsfšdde kyrkoherden och psalmdiktaren Lars Johan Nyblom, varigenom Johan Lindhardt tillhšr LŒngarydsslŠkten.

Johan Lindhardt intresserade sig tidigt fšr slŠktforskning. Som barn fick han i present ÓLilla slŠktbokenÓ, dŠr han fyllde i personuppgifter, som han fick reda pŒ genom att frŒga runt bland slŠktingarna. FrŒn 13-ŒrsŒldern tillbringade han en stor del av sin fritid pŒ BorŒs stadsbibliotek, dŠr han i sin forskning fšrst anvŠnde biografisk och genealogisk uppslagslitteratur och senare mikrokortskopior av Šldre kyrkobšcker.

1990 fick Johan Lindhardt kŠnnedom om LŒngarydsslŠkten och att han sjŠlv tillhšr den. Detta skedde i samband med att Per Andersson gav ut den fjŠrde upplagan av boken om slŠkten. Snart vŠcktes Johan Lindhardts nyfikenhet pŒ de slŠktgrenar som fortfarande var outredda och han bšrjade utforska Helena …rbergs [dh] Šttlingar i sšdra VŠstergštland. Han utarbetade 1991 ocksŒ ett slŠkt- och ortnamnsregister till 1990 Œrs slŠktbok, vilket gavs ut i tryck.

Snart švergick han till ett mer systematiskt utforskande av LŒngarydsslŠkten, socken fšr socken, en tidsperiod i taget. r 1992 besškte han LŒngaryd fšr fšrsta gŒngen och fick dŒ stifta bekantskap med den store LŒngarydskŠnnaren Anna qvist, som han sedan mŒnga gŒnger skulle besška under sina forskningsresor.

Under 1994 utstrŠckte Johan Lindhardt sin forskning i slŠkten till 1900-talet. Han bšrjade dŒ anlita pastorsexpeditionernas kyrkobšcker. Under sina sommarledigheter frŒn universitet cyklade han frŒn Gšteborg till nŠrmare hundra pastorsexpeditioner i Halland, SmŒland och VŠstergštland. Han har ocksŒ besškt ett flertal landsarkiv, stadsarkiv och bibliotek runt om i landet fšr sin forskning om LŒngarydsslŠkten. PŒ Skatteverket har han kontinuerligt sedan mŒnga Œr tillbaka arbetat med allmŠnhetens terminal fšr att fŒ klarhet i aktuella slŠktfšrhŒllanden. Genom tusentals telefonsamtal, brev, fax och mejl har han skaffat ytterligare information frŒn pastorsexpeditioner, Skatteverket och arkiv. Det frŠmsta kŠllmaterialet Šr folkbokfšringens olika handlingar och dŠrtill bouppteckningar, viktiga hjŠlpmedel fšr slŠktforskning i form av databaser, sŒsom Sveriges dšdbok och Sveriges befolkning 1970, 1980 och 1990 samt nŠtsidor som upplysning.se.

Arbetet med LŒngarydsslŠkten har sedan 1991 varit en dominerande fritidssysselsŠttning. Per Anderssons och Johan Lindhardts gemensamma arbetsinsatser resulterade 1998 i den femte utgŒvan av ÓLŒngarydsslŠktenÓ. 2002 utkom en tillŠggsbok och 2006 en ny utgŒva i fyra band. Fyra Œr senare utgavs det femte och 2014 det sjŠtte bokbandet om LŒngarydsslŠkten.

Som 18-Œring bšrjade Johan Lindhardt studera vid Gšteborgs universitet, dŠr han Œren 1993–1996 lŠste historia, statsvetenskap, etnologi och svenska. Studierna resulterade bland annat i en fil kand-examen 1996. 1999–2002 studerade han pŒ Journalisthšgskolan vid samma universitet. Under studietiden arbetade han tidvis som journalist pŒ BorŒs Tidning och Hallands Nyheter. 2002–2004 var han redigerare och reporter pŒ Eskilstuna-Kuriren. 2004–2014 var han verksam i Stockholm, pŒ Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Sedan 2014 Šr han bosatt i Gšteborg.

 

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare