Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa

 

 

 

 

 

Om personuppgifter

Uppgifterna om personerna i slŠktredovisningen Šr sŒdana som Šr tillgŠngliga fšr alla i offentliga kŠllor (numera till stšrsta delen via internet) eller har lagts till av slŠktmedlemmarna sjŠlva.

Eftersom det Šr frŒga om utgivning av en tryckt bok gŠller inte EU:s dataskyddsfšrordning (GDPR), utan publiceringen regleras och grundlagsskyddas av Tryckfrihetsfšrordningen.

Samtidigt respekteras šnskemŒl om att inte vara med i slŠktredovisningen.

Genom att ett utdrag av slŠktuppgifterna skickats till varje slŠktfamilj har Šttlingarna givits tillfŠlle att Šndra, tillfšra eller stryka information.

SlŠktuppgifterna finns inte i nŒgon databas utan endast som textsidor till boken, till skillnad frŒn den lagring i slŠktforskningsprogram som annars Šr vanlig bland slŠktforskare.

Uppgifterna om varje person Šr begrŠnsade till de mest elementŠra, sŒsom namn, bostadsort och fšdelsedatum.

SlŠktredovisningar med uppgifter om bŒde levande och avlidna har utgivits i Sverige sedan Œrhundraden, t ex en stor mŠngd monografier och samlingsverk som Svenska slŠktkalendern och Sveriges ridderskap och adels kalender.

 

 

 

 

slekt.se/kung

Start Sveriges kungaslŠkt

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson