LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

VŠlkŠnda slŠktmedlemmar

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

NŒgra medlemmar av LŒngarydsslŠkten har blivit kŠnda fšr en bredare allmŠnhet, och hŠr fšljer nŠrmare 200 namnkunniga inom olika samhŠllssektorer.

Personer med individbeteckningar som bšrjar pŒ V tillhšr VŒthultsstammen och Œterfinns i band 5 av bokverket om slŠkten medan S avser Simonsstammen i band 6. …vriga tillhšr kretsen av lŠnsmansŠttlingar, som ingŒr i bŒda stammarna och redovisas i band 1–4.

Monarki

Fyra prinsar av ett av Europas regerande furstehus: Ferdinand (1901–1981, gift med daC hCb db:2), Hanno (1941–2003, daC hCb dbA:2), Andreas (f 1968, daC hCb dbA A:2) och Max (f 1972, daC hCb dbA B:2), alla prinsar von und zu Liechtenstein.

Politik

Tidigare IT- och regionministern Anna-Karin Hatt (centerpartist, f 1972, aDh Cda bdC c:7, alltsŒ sjufaldig slŠktmedlem), fšrre fšrsvarsministern Mikael Odenberg (moderat, f 1953, baA jdB BC), tre socialdemokratiska statsrŒd: fšrre samordningsministern Jan Nygren (f 1950, Hff ACE DA), fšrre bostads- och inrikesministern Jšrgen Andersson (f 1946, dbd HAd BdA) och fšrre nŠringsministern och landshšvdingen Bjšrn Rosengren (f 1942, gift med daC fAi BCb:2). Dessutom det kinesiska statsrŒdet och krigsrŒdet Tscheng Sean Yang (1904–1951, gift med S-BcA fBA Ga).

Fyra nuvarande riksdagsledamoter (frŒn 2018): moderaten Ann-Britt sebol (f 1947, aDh Cia daa och V-DFF AdC dDa:2), socialdemokraterna Clas-Gšran Carlsson (f 1962, gift med daa CDa cbA a) och Mats Wiking (f 1961, gift med dhC eeI AAa) samt miljšpartisten Elisabeth Falkhaven (f 1955, gift med dcg DCd HA). En riksdagsledamot under mandatperioden 2014–2018: moderaten Michael Svensson (f 1957, S-acb eCE eFC aA). Flera slŠktmedlemmar lŠmnade riksdagen 2014: ekonomiprofessorn och folkpartisten greve Carl B Hamilton (f 1946, Fba BdF cC), moderaterna Oskar …holm (f 1980, dcH cca aHa C), Ulrik Nilsson (f 1963, dhC egA caB) och Henrik Ripa (f 1968, tidigare gift med aBc GCB Abe Ab), kristdemokraterna Irene Oskarsson (f 1965, gift med afa fcd bgA:2) och Annelie Enochson (f 1953, gift med S-Bce adb DdB B), samt sverigedemokraten Stellan Bojerud (1944–2015, tidigare gift med daC Dba DAd).

Utšver dessa rŠknar slŠkten ytterligare riksdagsmŠn under 1700-, 1800-, 1900-talen: rusthŒllaren Lars Svensson i FŠrgaryd (1746–1806, gift med aDa), godsŠgaren och lantbruksskolfšrestŒndaren Herrman Schmidt (1811–1893, gift med S-BcA fBb), hemmansŠgaren Johan Peter Johansson i Lšt (1816–1874, gift med V-BGA Bga), jŠrnvŠgskungen Carl Jehander (1833–1911, se under nŠringsliv nedan), hemmansŠgaren, landstingsmannen och kommunalordfšranden Lars Johan Larsson i Femsjš (1833–1890, gift med daG ah), hemmansŠgaren Anders Olsson i TvŒŒker (1849–1928, Hfb cD), hemmansŠgaren och kommunalordfšranden Peter Magnus Olsson i BlŠdinge (1857–1949, bCB bdA), kyrkoherden och prosten Per Pehrsson (1867–1953, gift med S-acb haa He), fanjunkaren och hemmansŠgaren Lukas Petersson i Sšdra Hestra (1870–1941, Fae CgF), lantbrukaren Abel Andersson i Villstad (1887–1964, S-Bcc DBB CAA), hemmansŠgaren Anders Johansson i BorŒs (1891–1975, gift med aeB FdE c), šverinspektšren Gšsta Jacobsson i Mjšlby (1895–1969, aDh CaC AA:3), bibliotekarien Ebon Andersson i Stockholm (1896–1969, FCI BBf), hemmansŠgaren och kommunalordfšranden Ebbe Ohlsson i BlŠdinge (1903–1995, bCB bdA A), lŠnsarbetsdirektšren Arvid Eskel i Karlstad (1909–1989, HBc DaA AF), byrŒchefen Eskil Tistad i Malmš (1911–1995, V-cEa EFB EC), kamreren Bengt Bšrjesson i Falkšping (1920–1977, V-cEa EFD dC), civilekonomen Lennart Pettersson i Lund (1936–1994, HBc DfA eA), skattehandlŠggaren Anna Corshammar-Bojerud (f 1947, daC Dba DAd) samt tjŠnstemannen Anders Castberger (f 1950, V-BDE FDa bcA).

Till slŠkten hšr vidare Œtskilliga nuvarande eller tidigare kommunalrŒd: nŠmnde Jšrgen Andersson och Gun Johansson Ystršm (f 1942, CCd aBb fFa), bŒda i Halmstad, nŠmnde Ulrik Nilsson i BorŒs, Jšrgen Johansson i Markaryd (f 1954, bad aca DBh A), Halvar Pettersson i SŠffle (f 1938, gift med HBc DBB aab), Katalin Borg f Spitzer i Uddevalla (1929–2008, gift med Heb CdA E), Sig-Britt Ahl i HŠrnšsand (f 1949, bCB aaE aEb), Gšran Brinck i Lund (f 1940, baA IEf EA), Ove HedengŒrd i Vellinge (1923–2004, FCd Eda aD), Bengt Johansson i Ulricehamn (f 1941, dhb cac dA), nŠmnde Clas-Gšran Carlsson i Ljungby, Thorsten Bjšrneke i Borgholm (1921–1998, V-BGA Bga gbC), Ingemar Carlsten i Gislaved (1927–1989, V-DFF HEc CA), Gšthe Anderson i Linkšping (f 1935, V-cbA DfD egD), Leif Petersson i …sterŒker (f 1943, V-BDD ECB bgA), Christer Gustafsson i Gnosjš (f 1949, V-cbA DfB aac A), Crister Persson i Tranemo (f 1950, V-BDE ceE DbA), Ingemar Johansson i Falkenberg (f 1950, V-DFF Adg daD), Ulla Gšthager f Palmqvist i Mariestad (f 1951, V-DFG aBA ABc d), Elizabeth Salomonsson i Kšping (f 1952, V-BDg gcA caC b), Birgitta Nilsson f Wernheden i VŠsterŒs (f 1936, gift med V-BDD DbB CaD), Rune Persson i Klippan (f 1949, gift med V-cbA Dcb BAA ab), Maria RydŽn i Gšteborg (f 1961, sambo med aCc EBB GbC), Bosse StršmbŠck i Boden (f 1946, gift med S-BcB dKD CFc), Bo Andersson i Orust (f 1939, sambo med V-BGA afF KCb) samt Henrik Ripa i Lerum (se ovan). Dessutom ingŒr borgarrŒdet Per Ankersjš i Stockholm (f 1971, dhC BjF aCA) i slŠkten.

Av landstingsrŒd finns fšljande: Yngve Bengtsson (1918–2004, gift med aDf cCc da:2), Erling Johansson (f 1930, gift med FaD AdA bHb) och Dan Skantz (f 1951, aDD AgB ACC), alla i Hallands lŠn, Arvid Eskel i VŠrmlands lŠn (se ovan), HŒkan RydbŠck i €lvsborgs lŠn (f 1927, dhC BjC B), Jonas Segersami Uppsala lŠn (f 1969, aCf ddc BBE:4), Christina Tallberg (f 1943, Cbb Def fac) och Lars Dahlberg (f 1962, gift med baA aDB daD aa), bŒda i Stockholms lŠn, Ewa Sundkvist i …rebro lŠn (f 1954, S-BcB dAb Acf d) samt Ann-Britt sebol i Dalarnas lŠn (se ovan). Tre regionrŒd finns ocksŒ i slŠkten: Katarina Erlingson i SkŒne (f 1962, FaD AdA bHb a), Lennarth Fšrberg i Blekinge (f 1960, gift med V-cEa Ceb Ccb b) samt Ulrik Nilsson i VŠstra Gštaland (se ovan).

Statsfšrvaltning

RiksgŠldsdirektšren Lars KalderŽn (f 1928, FCd FfA AA), justitierŒdet Stefan Johansson (f 1965, Hhd ABB BA), generaldirektšren och Sveriges fšrsta barnombudsman Louise Sylwander f Nordenskišld (f 1949, daC hCb dAb:2), generaldirektšren fšr VetenskapsrŒdet, professor PŠr Omling (f 1955, CCd aae FaB A), generaldirektšren fšr Statens jordbruksnŠmnd Robert Magnusson (1900–1978, V-BDg Hab dE) samt ambassadšrerna Hans Olwaeus (1929–1999, CEC AEb eA:3), Gšran Zetterqvist (f 1932, gift med V-caA daa cAD c), Nils-Erik Schyberg (1939–2001, gift med Cbb Def ABc), Herman af Trolle (f 1943, gift med FbC cdf BBa), Ulf Hjertonsson (f 1942, FCb BBc abA), Sven-Olof Petersson (f 1947, aaF aaf HbA) och Anna Westerholm (f 1967, V-DbC bBd cdA aa).

Fšrsvar

Tre generaler, i armŽn Peter Hegardt (1868–1945, Fba BdF) och i flygvapnet far och son Bengt Nordenskišld (1891–1983, gift med daC hCb d:2) och Cla‘s Henrik Nordenskišld (1917–2003, daC hCb dA:2).

Religion

Sex biskopar, varav fem i Svenska kyrkan: Carl Block i Gšteborg (1874–1948, Fba Cac A), John Cullberg i VŠsterŒs (1895–1983, Fba CaB F), Martin Johansson i HŠrnšsand (1837–1908, V-BDE FCA) och , Sveriges fšrsta kvinnliga biskop Christina Odenberg i Lund (f 1940, baA jdB Bb) samt biskopen i amerikanska Metodistsamfundet John Bendix (1849–1925, daC iE:2). Nuvarande Stockholmsbiskopen Eva Brunne (f 1954, registrerad partner till aDD caB Fab a:3). DŠrtill finns i slŠkten imamen och ledaren fšr Sveriges muslimer Abd al Haqq Kielan (f 1941, gift med Hac aCg Ec). Bland prŠstmŠnnen mŠrks Šven direktorn fšr Stora Skšndal Thorsten Levenstam (1908–2000, aDD AKg C) och LŒngarydssonen Lars Johan Nyblom (1844–1908, aCc EBB), kyrkoherde i bohuslŠnska Spekeršd och psalmdiktare, fšrfattare till bl a NŠr vilans dag fšrlutit (nummer 513 i nya psalmboken och 454 i 1937 Œrs).

Musik

Artisten Joakim ThŒstršm (f 1957, Hfb eFA aC), sŒngerskan Titiyo Jah (f 1967, aBc DAC aib a), sŒngaren i bl a Barbados och Alcazar Magnus Carlsson (f 1974, dhC eCa CHb A), sŒngerskan Amanda Jenssen (f 1988, barnbarns barn till daG cCb B), musikern Timo RŠisŠnen (f 1979, FbC mea aEa C:2), artisten Ulrik Munther (f 1994, V-cbA iaG AFA AA), sŒngaren i popgruppen Eskobar Daniel Bellqvist (f 1974, baA bCc Aia A), musikproducenten och gitarristen i Gyllene Tider Mats ÓMPÓ Persson (f 1959, gift med V-BDD cec HDd b), musikern Jonas ÓBasshunterÓ Altberg (f 1984, FbC cCC BbA A), operasŒngerskan IrŽne Theorin (f 1963, Cbb Def fFb), sŒngerskan Barbro Hšrberg (1932–1976, gift med Hac aCg EB), violinisten Linda Lampenius Cullberg (f 1974, gift med Fba CaB FCD), kapellmŠstaren William Lind (1911–1995, gift med Cbb DgD Aa), radiopianisten Wollmar Sandell (1917–1994, daG aBA fA) och gitarristen och skivproducenten Lars Hal‡pi (f 1967, gift med S-Bcc gDB Bca Ab:2).

Teater och film

SkŒdespelaren Inga LandgrŽ (f 1927, bCB CFB ca), hennes tidigare make komikern och skŒdespelaren Nils Poppe (1908–2000), skŒdespelaren Torsten Wahlund (f 1938, gift med daC fAi aa:2), regissšren Ronny Danielsson (f 1948, aBc ACB HDA), skŒdespelaren Andreas Wilson (f 1981, CDa fbD EbC), skŒdespelaren och teaterchefen Birgitta Palme (1940–2000, V-cbA Eda cFa a), skŒdespelaren och filmregissšren ke Ohberg (1905–1975, V-DFF cHc fA), komikern och komedifšrfattaren Krister Classon (f 1955, V-BDb CAc bCd A och S-Bcc gBA hCe AA), komikern Annika Andersson (f 1968, V-DFF AaA DCd), komikern och skŒdespelaren Klara Zimmergren (f 1967, S-BcB gAd BBa b) samt skŒdespelaren Sanna Persson Hal‡pi (f 1974, S-Bcc gDB Bca Ab:2).

Konst och design

Tre konstnŠrer som utgjorde halva Halmstadgruppen: bršderna Axel Olson (1899–1986, V-cEa EaB bB) och Erik Olson (1901–1986, V-cEa EaB bC) samt deras kusin Waldemar Lorentzon (1899–1984, V-cEa EaB EA), konstnŠrerna Erland Cullberg (1931–2012, Fba CaB FB), Hardy Strid (1921–2012, dbd cAa dA) och Alf Lindberg (1905–1990, gift med V-cbF BFd baa), konstnŠren och professorn Lennart Rodhe (1916–2005, S-acb haa HID) samt modedesignern Claes Bondelid (f 1956, tidigare sambo med daa CCa A/Ac).

Litteratur

Fšrfattarna Alf Henrikson (1905–1995, bCa bfB A), Gšran Sonnevi (f 1939, dcg DCd EA), Johan Theorin (f 1963, V-BGA aib GCC aB), Christoffer Carlsson (f 1986, V-cbA EdF DBE aA), Uno Eng (1896–1972, gift med S-acb eHB Deb) och MŒrten SandŽn (f 1962, gift med S-acb bbA cgd cc) samt fšrfattaren och kompositšren Jan Sigurd (f 1955, sambo med daG daB bab).

Massmedia

Aftonbladets legendariske redaktionschef Sigurd Glans (f 1929, afb eaa BB:2), Dagens Nyheters kulturchef Maria Schottenius, (f 1953, CDB GAc ba:5), journalisten och fšrfattaren Olle Svenning (f 1942, gift med CDB GAc ba:5), chefredaktšren fšr Damernas VŠrld Mai Santesson (1914–1993, daC eHC a), radiomannen Lars MadsŽn (1904–1974, gift med daC fAi a:2), TV-producenten och debattledaren Siewert …holm (1939–2017, gift med dcH cca aHa), journalisten K-G Bergstršm (f 1945, gift med V-BDb CAH CAc), journalisten och programledaren i TV4 Anders Kraft (f 1968, V-cbA DfB aGA B), fackfšreningsledaren och redaktšren Bertil …stergren (1922–1985, gift med S-acb edg AAF a), journalisten och TV-chefen Svante Stockselius (f 1955, gift med S-acb eCB bAa fbc) samt komikern och programledaren Josefin Johansson (f 1982, aBf aAF aba c:6).

Vetenskap

Rector magnificus fšr Lunds respektive Uppsala universitet, teologiprofessorn och rikets universitetskansler Carl Gustaf AndrŽn (1922–2018, daC fAB eC:2) och medicinprofessorn Martin Hson Holmdahl (1923–2017, gift med daC hEI c:3), dŠrtill rektor fšr Gšteborgs universitet professor Jan Nilsson (1932–2010, Hfb eeD C), rektor fšr Karolinska Institutet professor Hilding Bergstrand (1886–1967, aDC abA A) och rektor fšr Handelshšgskolan i Stockholm professor Lars StrannegŒrd (f 1969, bad acB dfa D). Av andra vetenskapsmŠn inom slŠkten mŠrks psykiatern professor Johan Cullberg (f 1934, Fba CaB FC), historikern professor Dick Harrison (f 1966, V-BDg geB aeB A), de bŒda botanikprofessorerna makarna Gunnar TŠckholm (1891–1933, V-BGA aEE gB) och Vivi TŠckholm (1898–1978), šgonlŠkaren professor Bjšrn Tengroth (f 1931, gift med dhC aaa hc), limnologen professor Wilhelm Rodhe (1914–1998, S-acb haa HIC) och tre av de frŒn TV kŠnda lŠrde i Lund: etnologen professor Jan-…jvind Swahn (1925–2016, gift med daC hCb eb:2), fysikern professor Bodil Jšnsson (f 1942, baH baA Bab) och fysikern docent Hans-Uno Bengtsson (1953–2007, Hfb eFg cA). Grundare av och rektor fšr Humanistiska lŠroverket i Sigtuna var teologen Harry Cullberg (1891–1984, Fba CaB E). SprŒkprofessorn och ledamoten av Svenska Akademien Tomas Riad (f 1959) var tidigare gift med CDa fbD Ee.

NŠringsliv

TvŒ av LŒngarydsslŠktens medlemmar har fŒtt gator uppkallade efter sig i slŠktbygdens centralort Hyltebruk. Den ene Šr den av stamfaderns alla Šttlingar som kanske satt den stšrsta prŠgeln pŒ slŠkten: den s k JŠrnvŠgskungen, ingenjšren, storbyggmŠstaren, bruksŠgaren, industrimannen och riksdagsmannen Carl Jehander (1833–1911, daC hB:2), som byggde mer Šn 200 mil av Sveriges jŠrnvŠgar och hŠmtade en stor del av arbetskraften frŒn LŒngaryds- och FŠrgarydstrakten, dŠribland mŒnga medlemmar av LŒngarydsslŠkten. Den andre Šr den internationellt mest kŠnde slŠktmedlemmen: Jehanders kusinbarn den amerikanske industrimagnaten och mecenaten Vincent Bendix (1882–1945, daC iEA:2) i Chicago, som bl a rŠknas som uppfinnare av sjŠlvstarten till bilar (bendixdrevet), grundade ett industriimperium med 60 000 anstŠllda och bidrog till Sven Hedins forskningsresor. Till slŠkten hšr ocksŒ Johan Larsson (1866–1946, daG bfC), en av de tvŒ grundarna av Hylte Bruk, Olof Rodhe (1879–1941, S-acb haa HI), uppfinnare och verkstŠllande direktšr, samt Ingemar Boman (1924–2011, Hfb eeB D), som grundade klŠdkedjan Lindex. Inom vŒr tids nŠringsliv mŠrks ke Nordlander (f 1925, daC haA AE:2), vd i industrifšretagens arbetsgivarorganisation Sveriges verkstadsfšrening, Carola Lemne (f 1958, Fba Cac AbA a), vd fšr Svenskt NŠringsliv, Johan Sta‘l von Holstein (f 1963, gift med HBf ddD daa), IT-entreprenšr, Martin Lorentzon (f 1969, V-DFF AdC BaA C:2), en av de tvŒ grundarna av online-musiktjŠnsten Spotify, lŠkaren Joakim Santesson (f 1946, daC eHC aA), som grundade Cityakuten, Johan Dennelind (f 1969, gift med dgb AfA Eaa), vd fšr Telia Sonera, samt Lars O Gršnstedt (f 1954, gift med dgb Aad dAa:2), vd, koncernchef och styrelseordfšrande fšr Handelsbanken.

Idrott

Fotbollsspelarna Glenn HysŽn (f 1959, gift med aDD cBH cDb:2), PŠr Zetterberg (f 1970, V-cbF BEa cdC cA), Johan MjŠllby (f 1971, gift med baE DFE aAb a), Michael Svensson (f 1975, baE fba Bfc B), Christian (Chippen) Wilhelmsson (f 1979, baA gaa BEA A), Johan Wiland (f 1981, V-DFF Eda CbD B), Johan Elmander (f 1981, gift med S-acb eCA ACD Ebb) och Olivia Schough (f 1991, CCd fCd Icc), fotbollstrŠnarna Mats Jingblad (f 1958, aaF aba bja B) och Jan Jšnsson (f 1960, gift med V-BGA BCd aBd ba), sexfaldiga vŠrldsmŠstaren i orientering Marita Skogum (f 1961, HBf Ahi da), bordtennisspelarna Ulf (Tickan) Carlsson (f 1961, Hgh cdB DB), Peter Karlsson (f 1969, gift med FCg aaa Caa) och Ann-Christin Hellman (f 1955, Fac CaC bhA b), handbollsspelarna Magnus LindŽn (f 1979, dbd cAa aab C) och Ola Lindgren (f 1964, gift med aBD ABe Fdb:2), tennisspelaren Andreas Vinciguerra (f 1981, gift med S-acb cdb BBA EEb), cyklisten Susanne Ljungskog (f 1976, V-BDE GAc fDB b), friidrottaren och femfaldiga svenska mŠstaren i maraton Anders Szalkai (f 1970, gift med S-Bcf CCB idA Ab), rallyfšraren Erik Carlsson (ÓCarlsson pŒ taketÓ, 1929–2015, S-acb cdC cAF B), hans hustru rallyfšraren Pat Moss (1934–2008) samt roddaren Hans Svensson (f 1955, S-acb eCA ACc cAA). SlŠkten rŠknar ocksŒ tvŒ OS-guldmedaljšrer: Axel Nordlander (1879–1962, dgb Aac A) i fŠlttŠvlan och Fimpen Lindberg (f 1953, gift med baE Eaf aab) i bŠnkpress.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare