Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

20 Kopparbergs (Stora Kopparbergs) lŠn W

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 FALUN W 1971

         Falun stad W 1967–1970

                                 Falun stad W 1952–1966*

                                                                  Falun (Fahlun) stad W 1863–1951

                                 Vika W 1952–1966*

                                                                  Vika (Wika) W 1863–1951

                                 Stora Kopparberg W 1952–1966

                                                                  Stora Kopparberg (Kopparberg, Falun) W 1863–1951

                                                                  Aspeboda W 1863–1951

                                 Sundborn W 1952–1970*

                                                                  Sundborn W 1863–1951

                                 SvŠrdsjš W 1952–1970*

                                                                  SvŠrdsjš W 1863–1951

                                 Enviken W 1952–1970*

                                                                  Enviken W 1863–1951

                                 BjursŒs W 1952–1970*

                                                                  BjursŒs W 1863–1951

81 BORL€NGE W 1971

                                 BorlŠnge stad W 1952–1970*

                                           BorlŠnge stad W 1944–1951

                                               BorlŠnge kšping W 1929–1943

                                                    BorlŠnge kšping W 1898–1928

                                                                  Stora Tuna W 1863–1897 (1/4) [BorlŠnge municipalsamh W 1891-05-29–1897]

                                                    Stora Tuna W 1898–1928 (1/3) [Domnarvet municipalsamh W 1925-02-27–1928 (1/2)]

                                                                  Stora Tuna W 1863–1897 (2/4)

                                               Domnarvet W 1929–1943

                                                    Stora Tuna W 1898–1928 (2/3) [Domnarvet municipalsamh W 1925-02-27–1928 (2/2)]

                                                                  Stora Tuna W 1863–1897 (3/4)

                                 Stora Tuna W 1952–1970

                                           Stora Tuna W 1929–1951

                                                    Stora Tuna W 1898–1928 (3/3)

                                                                  Stora Tuna W 1863–1897 (4/4)

                                                                  TorsŒng (ThorsŒng) W 1863–1951

82 S€TER W 1971

                                 SŠter stad W 1952–1970

                                                                  SŠter (SŠther) stad W 1863–1951

                                                                  SŠter (SŠther) W 1863–1951

                                 Stora Skedvi W 1952–1970*

                                                                  Stora Skedvi (Stora Schedvi) W 1863–1951

                                 Gustafs W 1952–1970

                                                                  Gustafs (Gustaf, Gustav, Gustavs) W 1863–1951

                                                                  Silvberg W 1863–1951

83 HEDEMORA W 1971*

         Hedemora stad W 1967–1970

                                 Hedemora stad W 1952–1966*

                                                                  Hedemora stad W 1863–1951

                                 Hedemora W 1952–1966

                                                                  Garpenberg W 1863–1951

                                                                  Hedemora W 1863–1951

                                 Husby W 1952–1966*

                                                                  Husby W 1863–1951

84 AVESTA W 1971*

         Avesta stad W 1967–1970

                                 Avesta stad W 1952–1966*

                                           Avesta stad W 1919-04-01–1951*

                                               Avesta kšping W 1907–1919-03-31*

                                                                  Avesta W 1863–1906 [Avesta municipalsamh W 1889-06-28–1906]

                                 Krylbo kšping W 1952–1966*

                                           Krylbo kšping W 1919–1951

                                                                  FolkŠrna (FollkŠrna) W 1863–1918 (1/2) [Krylbo municipalsamh W 1904-06-10–1918]

                                 FolkŠrna W 1952–1966*

                                           FolkŠrna W 1919–1951

                                                                  FolkŠrna (FollkŠrna) W 1863–1918 (2/2)

                                 By W 1952–1966*

                                                                  By W 1863–1951

                                 GrytnŠs W 1952–1966*

                                                                  GrytnŠs W 1863–1951

85 LUDVIKA W 1971

         Ludvika stad W 1963–1970

                                 Ludvika stad W 1952–1962*

                                           Ludvika stad W 1925–1951

                                               Ludvika stad W 1919–1924

                                                    Ludvika kšping W 1915–1918

                                                                  Ludvika W 1863–1914 (1/3) [Ludvika municipalsamh W 1901-10-18–1914]

                                               Ludvika W 1915–1924 (1/2) [MarnŠs municipalsamh W 1918-12-13–1924 (1/2)]

                                                                  Ludvika W 1863–1914 (2/3)

                                               NorrbŠrke W 1918–1924 (1/2) [MarnŠs municipalsamh W 1918-12-13–1924 (2/2)]

                                                                  NorrbŠrke W 1863–1917 (1/3)

                                 Ludvika W 1952–1962*

                                           Ludvika W 1925–1951

                                               Ludvika W 1915–1924 (2/2)

                                                                  Ludvika W 1863–1914 (3/3)

                                 GrangŠrde W 1952–1970*

                                                                  GrangŠrde W 1863–1951

                                 SŠfsnŠs W 1952–1970*

                                                                  SŠfsnŠs W 1863–1951

61 SMEDJEBACKEN W 1974

         SMEDJEBACKEN W 1971–1973*

              Smedjebacken kšping W 1967–1970

                                 Smedjebacken kšping W 1952–1966*

                                           Smedjebacken kšping W 1918–1951

                                                                  NorrbŠrke W 1863–1917 (2/3) [Smedjebacken municipalsamh W 1895-06-07–1917]

                                 NorrbŠrke W 1952–1966*

                                           NorrbŠrke W 1925–1951

                                               NorrbŠrke W 1918–1924 (2/2)

                                                                  NorrbŠrke W 1863–1917 (3/3)

         S…DERB€RKE W 1971–1973*

                                 SšderbŠrke W 1952–1970

                                                                  SšderbŠrke W 1863–1951

                                                                  Malingsbo W 1863–1951

62 MORA W 1971

         Mora kšping W 1959–1970

                                 Morastrand kšping W 1952–1958

                                           Morastrand kšping W 1908–1951

                                                                  Mora W 1863–1907 (1/2) [Morastrand (Mora strand) municipalsamh W 1893-10-06–1907]

                                 Mora W 1952–1958

                                           Mora W 1908–1951

                                                                  Mora W 1863–1907 (2/2)

                                 VŒmhus W 1952–1970*

                                                                  VŒmhus (WŒmhus) W 1863–1951

                                 Solleršn W 1952–1970*

                                                                  Solleršn (Sollerš, Sofia Magdalena) W 1863–1951

                                 Venjan W 1952–1970*

                                                                  Venjan (Wenjan) W 1863–1951

21 VANSBRO W 1971

                                 JŠrna W 1952–1970* [Vansbro municipalsamh W 1911-04-21–1960]

                                                                  JŠrna (Jerna) W 1863–1951 [Vansbro municipalsamh W 1911-04-21–1960]

                                 NŒs W 1952–1970*

                                                                  NŒs W 1863–1951

                                 €ppelbo W 1952–1970*

                                                                  €ppelbo W 1863–1951

23 MALUNG W 1971

                                 Malung W 1952–1970* [Malung municipalsamh W 1931-01-14–1957]

                                                                  Malung (…fver-Malung med Ytter-Malung) W 1863–1951 [Malung municipalsamh W 1931-01-14–1957]

                                 Lima W 1952–1970*

                                                                  Lima W 1863–1951

                                 Transtrand W 1952–1970*

                                                                  Transtrand W 1863–1951

26 GAGNEF W 1971

                                 Gagnef W 1952–1970*

                                                                  Gagnef W 1863–1951

                                 Floda W 1952–1970*

                                                                  Floda W 1863–1951

29 LEKSAND W 1974

         LEKSAND W 1971–1973*

                                 Leksand W 1952–1970* [Leksandsnoret municipalsamh W 1904-11-11–1966]

                                           Leksand W 1875-05-01–1951 [Leksandsnoret (Leksands–Noret) municipalsamh W 1904-11-11–1966]

                                                                  Leksand W 1863–1875-04-30 (1/2)

         L W 1971–1973*

                                 l W 1952–1970*

                                                                  l (hl) W 1863–1951

         SILJANSN€S W 1971–1973*

                                 SiljansnŠs W 1952–1970*

                                           SiljansnŠs W 1875-05-01–1951

                                                                  Leksand W 1863–1875-04-30 (2/2)

31 R€TTVIK W 1974*

         R€TTVIK W 1971–1973*

              RŠttvik W 1963–1970 [RŠttvik municipalsamh W 1910-11-25–1965]

                                 RŠttvik W 1952–1962* [RŠttvik municipalsamh W 1910-11-25–1965]

                                           RŠttvik W 1875-05-01–1951 [RŠttvik municipalsamh W 1910-11-25–1965]

                                                                  RŠttvik W 1863–1875-04-30 (1/2)

                                 Boda W 1952–1962*

                                           Boda W 1875-05-01–1951

                                                                  RŠttvik W 1863–1875-04-30 (2/2)

         ORE W 1971–1973*

                                 Ore W 1952–1970*

                                                                  Ore (Ohre) W 1863–1951

34 ORSA W 1971*

                                 Orsa W 1952–1970* [Orsa municipalsamh W 1902-06-13–1966]

                                                                  Orsa W 1863–1951 [Orsa (Orsa kyrkoby) municipalsamh W 1902-06-13–1966]

39 €LVDALEN W 1971

                                 €lvdalen W 1952–1970*

                                                                  €lvdalen (Elfdalen, Elfvedal) W 1863–1951

                                 SŠrna W 1952–1970*

                                           SŠrna W 1916–1951

                                                                  SŠrna W 1863–1915 (1/2)

                                 Idre W 1952–1970*

                                           Idre W 1916–1951

                                                                  SŠrna W 1863–1915 (2/2)

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.