Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

05 …stergštlands (…stergšthlands) lŠn E

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 LINK…PING E 1971

         Linkšping stad E 1967–1970

              Linkšping stad E 1963–1966

                                 Linkšping stad E 1952–1962*

                                          Linkšping stad E 1911–1951

                                                                  Linkšping stad E 1863–1910

                                                                  Sankt Lars E 1863–1910 [Sankt Lars municipalsamh E 1894-09-28–1910]

                                 Landeryd E 1952–1962*

                                                                  Landeryd E 1863–1951

                                 KŠrna E 1952–1966

                                                                  Slaka E 1863–1951

                                                                  KŠrna E 1863–1951

                                                                  Kaga (Kagg) E 1863–1951

                                                                  Ledberg (Ledeberg) E 1863–1951

                                 VŒrdnŠs E 1952–1970

                                                                  Vist (Wist) E 1863–1951

                                                                  Skeda E 1863–1951

                                                                  VŒrdnŠs (WŒrdnŠs, WŒlnŠs) E 1863–1951

                                 Sšdra Valkebo E 1952–1970

                                                                  Gammalkil (Gammalkihl) E 1863–1951

                                                                  Nykil (Nykihl) E 1863–1951

                                                                  Ulrika E 1863–1951

                                 Norra Valkebo E 1952–1970

                                                                  Bjšrkeberg E 1863–1951

                                                                  VŠsterlšsa (Westerlšsa) E 1863–1951

                                                                  Rappestad E 1863–1951

                                                                  Sjšgestad E 1863–1951

                                                                  Vikingstad (Wikingstad, Wikingstad med Rakered) E 1863–1951

                                 Vreta kloster E 1952–1970

                                                                  Vreta kloster (Wreta kloster) E 1863–1951

                                                                  StjŠrnorp (Stjernorp) E 1863–1951

                                                                  Ljung E 1863–1951

                                                                  Flistad E 1863–1951

         kerbo E 1961–1970

                                 kerbo E 1952–1960

                                                                  Gistad E 1863–1951

                                                                  Lillkyrka E 1863–1951

                                                                  …stra Skrukeby E 1863–1951

                                                                  Tšrnevalla E 1863–1951

                                                                  …stra Harg E 1863–1951

                                                                  Rystad (Rystad med NŠsby) E 1863–1951

                                 Askeby E 1952–1960

                                                                  VŒrdsberg (WŒrdsberg) E 1863–1951

                                                                  Askeby E 1863–1951

                                                                  …rtomta E 1863–1951

                                                                  Bankekind (Svinstad, Svenstad) E 1863–1951

81 NORRK…PING E 1974

         NORRK…PING E 1971–1973

                                 Norrkšping stad E 1952–1970

                                               Norrkšping stad E 1936–1951

                                                    Norrkšping stad E 1918–1935

                                                           Norrkšping stad E 1916–1917

                                                                  Norrkšping stad E 1863–1915

                                                                  …stra Eneby E 1863–1915 [Norrkšping (Norrkšpings norra fšrstad) municipalsamh E 1885-02-20–1915]

                                                                  Sankt Johannes E 1863–1917

                                                                  Borg (Borg och Lšt, Borg och Lšth) E 1863–1935 [Borgs villastad municipalsamh E 1900-03-16–1935]

                                                                  Tingstad E 1863–1951

                                                                  Styrstad (Styrestad) E 1863–1951

              SkŠrblacka E 1963–1970

                                           SkŠrblacka E 1952–1962

                                                                  VŒnga (WŒnga) E 1863–1951

                                                                  Kullerstad E 1863–1951

                                           Norsholm E 1952–1962

                                                                  Kimstad (KŠmpestad) E 1863–1951

                                                                  SkŠrkind E 1863–1951

                                           Kvillinge E 1952–1970

                                                                  Simonstorp E 1863–1951

                                                                  Kvillinge (Qvillinge) E 1863–1951

                                           KolmŒrden E 1952–1970

                                                                  Krokek E 1863–1951 [KolmŒrden municipalsamh E 1936-02-14–1951]

                                                                  Kvarsebo (Qvarsebo) E 1863–1951

         VIKBOLANDET E 1971–1973*

              Vikbolandet E 1967–1970

                                           VŠstra Vikbolandet E 1952–1966

                                                                  Furingstad E 1863–1951

                                                                  Dagsberg E 1863–1951

                                                                  …stra Stenby E 1863–1951

                                                                   (Œ) E 1863–1951

                                                                  Kuddby E 1863–1951

                                                                  Konungsund E 1863–1951

                                                                  TŒby E 1863–1951

                                           …stra Vikbolandet E 1952–1966

                                                                  …stra Husby E 1863–1951

                                                                  HŠradshammar E 1863–1951

                                                                  Jonsberg E 1863–1951

                                                                  Ršnš E 1863–1951

                                                                  …stra Ny E 1863–1951

82 S…DERK…PING E 1974

         S…DERK…PING E 1971–1973

                                 Sšderkšping stad E 1952–1970

                                                                  Sšderkšping stad E 1863–1951

                                                                  Drothem (Drotthem) E 1863–1951

                                                                  Skšnberga (Skinberga, Skinnberga) E 1863–1951

                                 Aspveden E 1952–1970

                                                                  VŠstra Husby (Vestra Husby) E 1863–1951

                                                                  …stra Ryd E 1863–1951

                                                                  GŒrdeby E 1863–1951

         STEGEBORG E 1971–1973*

                                 Stegeborg E 1952–1970

                                                                  Mogata E 1863–1951

                                                                  Bšrrum (Borrum) E 1863–1951

                                                                  SkŠllvik E 1863–1951

                                                                  Sankta Anna E 1863–1951

83 MOTALA E 1980

         MOTALA E 1974–1979 (1/2)

              MOTALA E 1971–1973

                                 Motala stad E 1952–1970*

                                           Motala stad E 1948–1951

                                               Motala stad E 1881–1947*

                                                                  Motala kšping E 1863–1881

                                                                  Motala E 1863–1947

                                                                  Vinnerstad (Winnerstad) E 1863–1947

                                 GodegŒrd E 1952–1970

                                                                  GodegŒrd E 1863–1951

                                                                  VŠstra Ny (Vestra Ny, Nykyrka) E 1863–1951

                                 Borensberg E 1952–1970

                                           Klockrike E 1868–1951

                                                                  Klockrike och Brunneby E 1863–1867 (1/2)

                                           Brunneby E 1868–1951 [Borensberg municipalsamh E 1919-10-24–1949]

                                                                  Klockrike och Brunneby E 1863–1867 (2/2)

                                                                  Kristberg (Christberg, Krigsberg) E 1863–1951

                                 Boberg E 1952–1970 (1/2)

                                                                  €lvestad (€lfvestad, Elfvestad) E 1863–1951

                                                                  FornŒsa (FornŒs) E 1863–1951

                                                                  LšnsŒs E 1863–1951

                                                                  Ekebyborna (Egbyborna) E 1863–1951

                                                                  Ask E 1863–1951

              TJ€LLMO E 1971–1973*

                                 TjŠllmo E 1952–1970*

                                                                  TjŠllmo (Tjellmo) E 1863–1951

              ASKA E 1971–1973* (1/2)

                                 Aska E 1952–1970 (1/2)

                                                                  Varv (Hvarf) E 1863–1951

                                                                  Styra E 1863–1951

                                                                  VŠstra Stenby (Vestra Stenby, Sten) E 1863–1951

                                                                  Fivelstad (Fifvelstad) E 1863–1951

84 VADSTENA E 1980

         MOTALA E 1974–1979 (2/2)

              VADSTENA E 1971–1973

                   Vadstena stad E 1967–1970

                                 Vadstena stad E 1952–1966

                                                                  Vadstena (Wadstena) stad E 1863–1951

                                                                  Sankt Per (Sankt Pehr) E 1863–1951

                                 …stgšta–Dal E 1952–1966

                                                                  StrŒ (StrŒŒ) E 1863–1951

                                                                  NŠssja E 1863–1951

                                                                  …rberga E 1863–1951

                                                                  Herrestad (HŠrstad, HŒrstad) E 1863–1951

                                                                  KŠllstad E 1863–1951

                                                                  Rogslšsa (Roxlšsa, Roglšsa) E 1863–1951

                                                                  VŠversunda (WŠfversunda) E 1863–1951

                                 Folkunga E 1952–1970 (3/3)

                                                                  Hov (Hof, HŒf) E 1863–1951

              ASKA E 1971–1973* (2/2)

                                 Aska E 1952–1970 (2/2)

                                                                  Hagebyhšga (Hageby) E 1863–1951

                                                                  Orlunda E 1863–1951

86 MJ…LBY E 1971

                                 Mjšlby stad E 1952–1970

                                           Mjšlby stad E 1920–1951

                                                                  Mjšlby (Mjšlby med Sšrby) E 1863–1919 [Mjšlby municipalsamh E 1899-09-29–1919]

                                           Hšgby E 1890–1951

                                                                  Hšgby E 1863–1889

                                                                  VŠstra Skrukeby (Vestra Skrukeby) E 1863–1889

                                 SkŠnninge stad E 1952–1970

                                                                  SkŠnninge (Skeninge) stad E 1863–1951

                                                                  Allhelgona (Helgona) E 1863–1951

                                                                  BjŠlbo (Bjelbo) E 1863–1951

                                                                  JŠrstad (Jerstad, Gerstad) E 1863–1951

                                 Vifolka E 1952–1970

                                                                  Herrberga (HŠrberga) E 1863–1951

                                                                  Veta (Weta) E 1863–1951

                                                                  Viby (Wiby) E 1863–1951

                                                                  …stra Tollstad E 1863–1951

                                                                  VŠstra Harg (Vestra Harg) E 1863–1951

                                                                  Sya E 1863–1951

                                 Folkunga E 1952–1970 (1/3)

                                           VŠderstad E 1892–1951

                                                                  VŠderstad (WŠderstad) E 1863–1891

                                                                  Harstad E 1863–1891

                                                                  Kumla E 1863–1951

                                                                  Appuna E 1863–1951

                                                                  Hogstad E 1863–1951

                                 Boberg E 1952–1970 (2/2)

                                                                  Normlšsa E 1863–1951

                                                                  Vallerstad (Wallerstad) E 1863–1951

                                                                  SkeppsŒs (SkepsŒs) E 1863–1951

60 BOXHOLM E 1971

                                 Boxholm kšping E 1952–1970*

                                           Boxholm kšping E 1947–1951

                                               Ekeby E 1880-05-01–1946 [Boxholm municipalsamh E 1904-08-05–1946]

                                                                  Ekeby E 1863–1880-04-30 (1/2)

                                 Sšdra Gšstring E 1952–1970

                                                                  sbo E 1863–1951

                                                                  Malexander (Malgesanda) E 1863–1951

                                           BlŒvik E 1880-05-01–1951

                                                                  Ekeby E 1863–1880-04-30 (2/2)

                                                                  Torpa E 1863–1880-04-30 (1/2)

                                 Folkunga E 1952–1970 (2/3)

                                                                  Rinna E 1863–1951

61 TVIDABERG E 1971

                                 tvidaberg kšping E 1952–1970*

                                           tvidaberg kšping E 1947–1951*

                                                                  tvid (tved) E 1863–1946 [tvidaberg municipalsamh E 1902-05-30–1946]

                                 BjšrsŠter E 1952–1970

                                                                  Yxnerum E 1863–1951

                                                                  Grebo E 1863–1951

                                                                  VŠrna (WŠrna) E 1863–1951

                                                                  BjšrsŠter E 1863–1951

                                 Uknadalen G 1952–1970 (1/2)

                                                                  HannŠs G 1863–1951

                                                                  GŠrdserum G 1863–1951

62 FINSPNG E 1971

                                 FinspŒng kšping E 1952–1970*

                                           FinspŒng kšping E 1942–1951*

                                                                  Risinge E 1863–1941

                                 HŠllestad E 1952–1970*

                                                                  HŠllestad (Hellestad) E 1863–1951

                                 HŠvla E 1952–1970

                                                                  Regna E 1863–1951

                                                                  Skedevi E 1863–1951

63 VALDEMARSVIK E 1971

                                 Valdemarsvik kšping E 1952–1970*

                                           Valdemarsvik kšping E 1914–1951

                                                                  Ringarum E 1863–1913 (1/2) [Valdemarsvik (Waldemarsvik) municipalkšp E 1863–1913]

                                 Ringarum E 1952–1970*

                                           Ringarum E 1914–1951

                                                                  Ringarum E 1863–1913 (2/2)

                                 Gryt E 1952–1970*  

                                                                  Gryt E 1863–1951

                                 Tjust–Ed G 1952–1970 (1/2)

                                                                  Tryserum G 1863–1951

                                                                  …stra Ed (Ed) G 1863–1951

09 …DESH…G E 1971*

         …deshšg E 1969–1970

                                 …deshšg E 1952–1968 […deshšg municipalsamh E 1922-03-31–1956]

                                                                  …deshšg (…sjš) E 1863–1951 […deshšg municipalsamh E 1922-03-31–1956]

                                                                  Stora by (by) E 1863–1951

                                 Alvastra E 1952–1968

                                                                  VŠstra Tollstad (Vestra Tollstad) E 1863–1951

                                                                  Trehšrna E 1863–1951

                                                                  Ršk E 1863–1951

                                                                  Heda E 1863–1951

                                                                  Svanshals (Svanhals) E 1863–1951

12 YDRE E 1971* (centralort …sterbymo)

                                 Ydre E 1952–1970  

                                                                  Norra Vi (Norra Wi) E 1863–1951

                                                                  Sund E 1863–1951

                                                                  Asby E 1863–1951

                                           Torpa E 1880-05-01–1951

                                                                  Torpa E 1863–1880-04-30 (2/2)

                                                                  VŠstra Ryd (Vestra Ryd) E 1863–1951

                                                                  Svinhult E 1863–1951

13 KINDA E 1974 (centralort Kisa)

         V€STRA KINDA E 1971–1973*

                                 VŠstra Kinda E 1952–1970

                                                                  VŠstra Eneby (Vestra Eneby) E 1863–1951

                                                                  Kisa E 1863–1951 [Kisa municipalsamh E 1904-04-15–1951]

                                                                  Tidersrum (Tirserum) E 1863–1951

         S…DRA KINDA E 1971–1973*

                                 Sšdra Kinda E 1952–1970

                                                                  Hycklinge E 1863–1951

                                                                  Horn E 1863–1951

         NORRA KINDA E 1971–1973*

                                 Norra Kinda E 1952–1970

                                                                  TjŠrstad E 1863–1951

                                                                  KŠttilstad (Kettilstad) E 1863–1951

                                                                  HŠgerstad E 1863–1951

                                                                  Oppeby E 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.