Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa

 

 

 

 

 

6 juni

Den 6 juni Šr Gustav Vasas minnesdag och hans svenska arvmonarkis hšgtidsdag, firad som Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag och namnsdag fšr Gustav. Bakgrunden Šr att han valdes till Sveriges kung den dagen Œr 1523 i StrŠngnŠs. Han gjorde sedan riket Šrftligt bland sina efterkommande och i dag Šr hans 91-faldiga Šttling Carl XVI Gustaf kung.

Till den roll som den 6 juni kom att fŒ fšr kungahuset och riket bidrog mšjligen att Gustav Vasas fšrsta dotter Œr 1539 fšddes just pŒ dagen fšr hans kungaval.

Den svenska adeln som central bestŒndsdel i det monarkiska systemet organiserades genom en riddarhusordning som stadfŠstes av Gustaf II Adolf den 6 juni 1626.

Samma dag 1654 abdikerade drottning Christina som den sista av VasaŠtten men dŒ kršntes ocksŒ hennes kusin Carl X Gustaf till ny kung, varmed vasaŠttlingarna behšll kronan. Efter att Gustaf III genom sin statskupp infšrt kungligt envŠlde med 1772 Œrs regeringsform placerades Gustaf 1774 i almanackan med namnsdag den 6 juni. Efter fšrlusten av Finland och statskuppen 1809, dŒ Gustaf IV Adolf avsattes, skrevs den nya regeringsformen under just den dagen av Carl XIII, som lyckats bli kung i en ŒteruppstŒnden monarki.

1916, under monarkiernas šdestimma och medan kungamakten i Sverige Šnnu inte accepterat parlamentarism och allmŠn ršstrŠtt, bšrjade 6 juni att firas som Svenska flaggans dag. Snart stšrtades de flesta furstehusen i Europa, men den svenske kungen Gustaf V hšll sig kvar pŒ tronen. Den nu gŠllande regeringsformen, i vilken monarkin pŒ nytt rŠddades genom Torekovskompromissen, antogs av riksdagen samma datum 1973, kort fšre Gustaf VI Adolfs dšd (den 15 september, just den dag dŒ stamfadern fšr den agnatiska slŠkt som ska eftertrŠda de agnatiska Bernadotterna pŒ Sveriges tron, Daniel Westling, fšddes).

Efter att kungahuset lŠnge riskerat att utslockna pŒ grund av att det bara fanns en prins som kunde fšra det vidare och dessutom var ogift, skedde 1980 en kraftig fšrstŠrkning av monarkin genom att alla Šttlingar till Carl XVI Gustaf gavs arvsrŠtt till tronen, oavsett kšn och furstligt ursprung. Efter att de tre kungabarnen fštts och sŠkrat den nydanade monarkin upphšjdes 6 juni till officiell nationaldag 1983 och har sedan befŠsts ytterligare genom att 1996 gšras till salutdag och 2005 allmŠn helgdag.

€ven Sveriges frŠmsta nationalsymbol, den blŒ-gula korsflaggan, kan hŠrledas till Gustav Vasa och Šr belagd frŒn Œr 1557. Flaggan betecknar i grunden kungamakten och har fšrst i sen tid kommit till folklig anvŠndning.

 

 

 

 

slekt.se/kung

Start Sveriges kungaslŠkt

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson