LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

SlŠktvapenprylar

MŒnga slŠktmedlemmar har visat stort intresse fšr LŒngarydsslŠktens slŠktvapen, som bland annat finns Œtergivet i slŠktbšckerna och pŒ deras pŠrmar. Vapnet fŒr anvŠndas av alla Šttlingar fšr att utmŠrka sin tillhšrighet till LŒngarydsslŠkten, och flera har tagit det i bruk pŒ de mest skilda sŠtt, alltifrŒn visitkort till tatuering!

Inga Svensson i Nissaryd, LŒngaryd tillhandahŒller olika tillŠmpningar med vapnet till sjŠlvkostnadspris. DŠrigenom fŒr slŠktmedlemmarna tillfŠlle att genom slŠktvapnet utmŠrka sin slŠktgemenskap.

Prylarna med LŒngarydsslŠktens vapen kan bestŠllas frŒn Inga Svensson pŒ telefon 0730-82 27 42 eller per e-post. Fšljande prylar finns fortfarande att tillgŒ:

SlipsnŒlar 30 kr (19 mm i diameter) (FTAL KVAR)

SjŠlvhŠftande bildekaler 25 kr (96 mm i diameter)

Porto tillkommer vid sŠndning per post, men det finns ocksŒ mšjlighet att hŠmta i Nissaryd efter šverenskommelse med familjen Svensson.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare