Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa

 

 

 

 

 

Bokverket Sveriges kungaslŠkt med Gustav Vasas Šttlingar under 500 Œr

Obs! Hela upplagan Šr slut. PŒ grund av hšga tryckkostnader kommer det sannolikt inte gŒ att framstŠlla fler exemplar.

Sveriges mŠktigaste, kŠndistŠtaste och stšrsta kartlagda slŠkt med 275 000 medlemmar spridda till Sveriges alla 290 kommuner – ett nytt perspektiv pŒ Sveriges historia i tre volymer med 3 264 sidor

Att slŠktforskning har blivit en massršrelse Šr inte mŠrkligt. SlŠktskap Šr den mest grundlŠggande relationen mellan mŠnniskor. Att ha kunskap om sitt slŠktursprung Šr centralt fšr att fšrstŒ vem man Šr, och man vidgar perspektivet pŒ sig sjŠlv genom att kŠnna till vilka nutida personer som har samma ursprung och som man dŠrfšr Šr slŠkt med.

Av alla svenska slŠkter finns det en som har en sŠrstŠllning: Sveriges kungaslŠkt med Gustav Vasa som stamfader. Han har framhŒllits som den person genom tiderna som haft allra stšrst betydelse fšr svenskarna, bŒde samtidens och eftervŠrldens. Fšr ett halvt Œrtusende sedan tog han makten i Sverige och gjorde snart landet Šrtfligt inom sin slŠkt. Bland hans efterkommande finns en stor del av Sveriges sociala, politiska, ekonomiska och kulturella elit under det senaste halva Œrtusendet, dŠribland Sveriges alla kungar och regerande drottningar, men Šven otaliga vanliga svenska familjer i alla kommuner frŒn Trelleborg till Kiruna.

En mŠngd makthavare Šr Šttlingar till Gustav Vasa: statsministrar (senast Olof Palme), statsrŒd, riksdagsledamšter, generaler, biskopar, ambassadšrer, landshšvdingar, generaldirektšrer, storfšretagsledare och fackfšrbundsordfšrande, alla tio nuvarande monarker i Europa, tidigare kejsare i Tyskland, …sterrike och Ryssland, president i Finland, premiŠrministrar i Storbritannien och generalsekreterare i FN. Till slŠkten hšr ocksŒ flera nobelpristagare och mŒnga vŠlkŠnda forskare, journalister, fšrfattare, regissšrer, skŒdespelare, kompositšrer, artister, konstnŠrer och idrottsproffs. Som fšljd av en flerhundraŒrig Šktenskapspolitik fšr att bevara och stŠrka den svenske kungens legitimitet genom hŠrstamning frŒn nationalstatens grundare Gustav Vasa Šr Carl XVI Gustaf Šttling till honom pŒ inte mindre Šn 91 olika sŠtt.

Per Andersson har under mer Šn 40 Œr utforskat Gustav Vasas talrika slŠkt med mer Šn en kvarts miljon medlemmar och presenterar nu resultatet i ett bokverk, som ger ett nytt perspektiv pŒ Sveriges historia. DŠri beskrivs inte bara alla Šttlingars kungliga hŠrstamning utan ocksŒ den tŠta vŠv av inbšrdes slŠktskap mellan mŒnga som haft och har makt och inflytande i Sverige.

Bokverket omfattar 3 264 sidor fšrdelade pŒ tre inbundna volymer i formatet 21 x 30 cm (vikt ca 9 kg). …ver boksidorna lšper en kilometerlŒng stamtavla, som ett schematiskt slŠkttrŠd. DŠr redovisas Gustav Vasa och drygt 275 000 efterkommande till honom (inkl ingifta och motsv) i 20 generationer, fšdda frŒn slutet av 1400-talet till 2019. Omkring 200 000 av dem lever idag. Varje Šttling har en unik bokstavsbeteckning som gšr det enkelt att se hur alla Šr slŠkt med varandra och med den nuvarande kungafamiljen. I bokverket finns ocksŒ register šver slŠktnamn och ortnamn, stamtavla šver slŠktens olika grenar och redogšrelser fšr slŠktens utbredning, den svenska tronfšljden inom slŠkten, kŠllor och forskningsmetoder samt ca 400 sŠrskilt kŠnda slŠktmedlemmar.

Den som sjŠlv Šr Šttling till Gustav Vasa Šr slŠkt med alla personer i bokverket, och det gŠller Šven de mŒnga Šttlingarna till Gustav Vasas syster Margareta liksom till alla deras fšrfŠder. DŠrutšver kan fšrmodligen de flesta personer med ursprung i Sverige hitta egna slŠktingar dŠri. Exempelvis Šr ca 1 700 av Per Anderssons slŠktingar pŒ olika sidor ingifta i kungaslŠkten, innebŠrande att han dŠrigenom Šr slŠkt med flera tusen av de efterkommande till Gustav Vasa som finns med i bokverket.

Det finns ocksŒ Šnnu outforskade grenar pŒ det kungliga trŠdet, och slŠktredovisningen tjŠnar Šven som utgŒngspunkt fšr vidare forskning. Exempelvis kan det pŒ grund av ofullstŠndiga kŠllor ha varit omšjligt att fšlja vidare en viss slŠktlinje frŒn Gustav Vasa, men en nutida slŠktforskare kan frŒn motsatt hŒll nŒ fram till den person dŠr det tagit stopp.

Bokverket kan bestŠllas per e-post hŠr Ange namn och adress samt ett mobilnummer eller en e-postadress dit ett sms/mejl sŠnds nŠr bokpaketet finns att hŠmta pŒ utlŠmningsstŠllet.

Priset Šr 980 kr (inkl moms), vartill kommer paketfrakt om totalt 110 kr oavsett hur mŒnga bokverk som sŠnds till samma adress inom Sverige (utlandsfrakt enligt PostNords prislista). Faktura bifogas i paketet. Upplagans storlek bestŠms av antalet fšrhandsbestŠllningar, varfšr efterbestŠllningar inte kan garanteras. Den som šnskar ŒtersŠnda ett bestŠllt bokverk betalar returfrakten.

 

 

 

 

slekt.se/kung

Start Sveriges kungaslŠkt

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson