Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

21 GŠvleborgs (GŠfleborgs, Gefleborgs) lŠn X

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 G€VLE X 1971

         GŠvle stad X 1969–1970

                                 GŠvle stad X 1952–1968*

                                                                  GŠvle (GŠfle, Gefle) stad X 1863–1951

                                 Hedesunda X 1952–1968*

                                                                  Hedesunda X 1863–1951

                                 Hille X 1952–1968* 

                                                                  Hille X 1863–1951

                                 HamrŒnge X 1952–1968*

                                                                  HamrŒnge X 1863–1951

                                 Valbo X 1952–1970*

                                                                  Valbo (Walbo, Wahlbo) X 1863–1951

81 SANDVIKEN X 1971

                                 Sandviken stad X 1952–1970*

                                           Sandviken stad X 1943–1951

                                               Sandviken kšping X 1927–1942

                                                                  Hšgbo X 1863–1926 (1/2)

                                               Hšgbo X 1927–1942

                                                                  Hšgbo X 1863–1926 (2/2)

                                 Storvik kšping X 1952–1970*

                                           Storvik kšping X 1924–1951

                                                                  Ovansjš (Ofvansjš) X 1863–1923 (1/2) [Storvik municipalsamh X 1916-05-12–1923]

                                 Ovansjš X 1952–1970*

                                           Ovansjš X 1924–1951

                                                                  Ovansjš (Ofvansjš) X 1863–1923 (2/2)

                                 JŠrbo X 1952–1970*

                                                                  JŠrbo (JŠderbo) X 1863–1951

                                 rsunda X 1952–1970*

                                                                  rsunda X 1863–1951

                                 …sterfŠrnebo X 1952–1970*

                                                                  …sterfŠrnebo (…stra Fernebo, …ster-Fernebo) X 1863–1951

82 S…DERHAMN X 1971

                                 Sšderhamn stad X 1952–1970*

                                                                  Sšderhamn stad X 1863–1951

                                 Sšderala X 1952–1970

                                                                  Sšderala X 1863–1951

                                                                  Mo X 1863–1951

                                 Norrala X 1952–1970

                                                                  Norrala X 1863–1951

                                                                  Tršnš X 1863–1951

                                 Skog X 1952–1970* (1/2)

                                                                  Skog X 1863–1951 (1/2)

83 BOLLN€S X 1977

         BOLLN€S X 1974–1976 (1/2)

              BOLLN€S stad X 1971–1973*

                   BollnŠs stad X 1959–1970

                                 BollnŠs stad X 1952–1958*

                                           BollnŠs stad X 1942–1951

                                               BollnŠs kšping X 1906–1941

                                                                  BollnŠs X 1863–1905 (1/3) [BollnŠs municipalsamh X 1888-07-06–1905]

                                               Bjšrkhamre kšping X 1923–1941

                                                    BollnŠs X 1906–1922 (1/2) [Bjšrkhamre municipalsamh X 1919-05-23–1922]

                                                                  BollnŠs X 1863–1905 (2/3)

                                 BollnŠs X 1952–1958*

                                           BollnŠs X 1923–1951

                                               BollnŠs X 1906–1922 (2/2)

                                                                  BollnŠs X 1863–1905 (3/3)

         RENGSJ… X 1971–1973*

                                 Rengsjš X 1952–1970*

                                                                  Rengsjš (Regnsjš) X 1863–1951

         HANEBO X 1971–1973*

                                 Hanebo X 1952–1970

                                                                  Segersta (Segerstad) X 1863–1951

                                                                  Hanebo X 1863–1951

         ARBR X 1971–1973*

                                 ArbrŒ X 1952–1970 [ArbrŒ municipalsamh X 1907-09-13–1961]

                                           ArbrŒ X 1869-04-23–1951 [ArbrŒ municipalsamh X 1907-09-13–1961]

                                                                  ArbrŒ X 1863–1869-04-23 (1/2)

                                                                  Undersvik X 1863–1951

84 HUDIKSVALL X 1971

         Hudiksvall stad X 1965–1970

                                 Hudiksvall stad X 1952–1964

                                           Hudiksvall stad X 1911–1951

                                                                  Hudiksvall stad X 1863–1910

                                                                  HŠlsingtuna (Helsing-Tuna, Tuna) X 1863–1910 (1/2) [vik municipalsamh X 1906-11-23–1910 (1/2)]

                                                                  Idenor X 1863–1910 (1/2) [vik municipalsamh X 1906-11-23–1910 (2/2)]

                                           Idenor X 1911–1951

                                                                  Idenor X 1863–1910 (2/2)

                                 HŠlsingtuna X 1952–1964

                                           HŠlsingtuna X 1911–1951

                                                                  HŠlsingtuna (Helsing-Tuna, Tuna) X 1863–1910 (2/2)

                                                                  Rogsta X 1863–1951

         Iggesund X 1963–1970

                                 NjutŒnger X 1952–1962

                                           Nianfors (Nianforss) X 1869-04-23–1951

                                                                  NjutŒnger X 1863–1869-04-23 (1/2)

                                                                  EnŒnger X 1863–1869-04-23 (1/2)

                                                                  Forsa (Forssa) X 1863–1869-04-23 (1/2)

                                                                  ArbrŒ X 1863–1869-04-23 (2/2)

                                           NjutŒnger X 1869-04-23–1951

                                                                  NjutŒnger X 1863–1869-04-23 (2/2)

                                 EnŒnger X 1952–1962*

                                           EnŒnger X 1869-04-23–1951

                                                                  EnŒnger X 1863–1869-04-23 (2/2)

                                 Delsbo X 1952–1970*

                                                                  Delsbo X 1863–1951

                                 BjurŒker X 1952–1970

                                                                  BjurŒker X 1863–1951

                                                                  Norrbo X 1863–1951

                                 Forsa X 1952–1970

                                           Forsa (Forssa) X 1869-04-23–1951

                                                                  Forsa (Forssa) X 1863–1869-04-23 (2/2)

                                                                  Hšg X 1863–1951

61 LJUSDAL X 1971

         Ljusdal kšping X 1963–1970

                                 Ljusdal kšping X 1952–1962*

                                           Ljusdal kšping X 1914–1951

                                                                  Ljusdal X 1863–1913 (1/2) [Ljusdal municipalsamh X 1889-06-28–1913]

                                 Ljusdal X 1952–1962*

                                           Ljusdal X 1914–1951

                                                                  Ljusdal X 1863–1913 (2/2)

                                 Los X 1952–1970*

                                                                  Los (Loos) X 1863–1951

                                 FŠrila (FŠrila–KŒrbšle) X 1952–1970*

                                                                  FŠrila–KŒrbšle (FŠrila, FŠrla) X 1863–1951

                                 Ramsjš X 1952–1970*

                                                                  Ramsjš X 1863–1951

                                 JŠrvsš X 1952–1970*

                                                                  JŠrvsš (Jerfsš) X 1863–1951

01 OCKELBO X 1971

                                 Ockelbo X 1952–1970*

                                                                  Ockelbo (Ugglebo) X 1863–1951

                                 Skog X 1952–1970* (2/2)

                                                                  Skog X 1863–1951 (2/2)

04 HOFORS X 1971

                                 Hofors X 1952–1970*

                                           Hofors X 1925–1951

                                                                  TorsŒker (ThorsŒker) X 1863–1924 (1/2)

                                 TorsŒker X 1952–1970*

                                           TorsŒker X 1925–1951

                                                                  TorsŒker (ThorsŒker) X 1863–1924 (2/2)

21 OVANKER X 1977 (centralort Edsbyn)

         OVANKER X 1971–1976*

                                 OvanŒker X 1952–1970

                                                                  OvanŒker (OfvanŒker) X 1863–1951

                                                                  Voxna (Woxna) X 1863–1951

         BOLLN€S X 1974–1976 (2/2)

              ALFTA X 1971–1973*

                                 Alfta X 1952–1970*

                                                                  Alfta X 1863–1951

32 NORDANSTIG X 1974 (centralort Bergsjš)

         BERGSJ… X 1971–1973*

                                 Bergsjš X 1952–1970*

                                                                  Bergsjš X 1863–1951

         HARMNGER X 1971–1973*

                                 HarmŒnger X 1952–1970

                                                                  Ilsbo X 1863–1951

                                                                  HarmŒnger X 1863–1951

                                                                  JŠttendal (Jettendal) X 1863–1951

         GNARP X 1971–1973*

                                 Gnarp X 1952–1970*

                                                                  Gnarp X 1863–1951

         HASSELA X 1971–1973*

                                 Hassela X 1952–1970*

                                                                  Hassela X 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.