Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993

I boken Sveriges kommunindelning 1863–1993 har Per Andersson redovisat sin kartlŠggning av alla stŠders, kšpingars, municipalsamhŠllens, landskommuners, storkommuners och nutida kommuners "slŠkttrŠd", som fšrgrenat sig genom indelningsreformer och andra sammanlŠggningar, delningar osv. Mer Šn 5 000 kommunala enheter fšljs dŠr framŒt respektive bakŒt i "antavlor" fšr kommunerna.

HŠr finns indelningshistorien presenterad lŠnsvis med utgŒngspunkt i dagens kommuner.

Inledning

Kommunernas antal 1863–1993

Alla kommunala enheter i alfabetisk ordning

AB. Stockholms stad och lŠn

C. Uppsala lŠn

D. Sšdermanlands lŠn

E. …stergštlands lŠn

F. Jšnkšpings lŠn

G. Kronobergs lŠn

H. Kalmar lŠn

I. Gotlands lŠn

K. Blekinge lŠn

L. Kristianstads lŠn

M. Malmšhus lŠn

N. Hallands lŠn

O. Gšteborgs och Bohus lŠn

P. €lvsborgs lŠn

R. Skaraborgs lŠn

S. VŠrmlands lŠn

T. …rebro lŠn

U. VŠstmanlands lŠn

W. Kopparbergs lŠn

X. GŠvleborgs lŠn

Y. VŠsternorrlands lŠn

Z. JŠmtlands lŠn

AC. VŠsterbottens lŠn

BD. Norrbottens lŠn

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 


 

 

Mer om territoriell indelning i Sverige

…stergštlands territoriella indelning

Mjšlbybegrepp och indelningar

Mjšlby kommuns tillkomst

Territoriella kommunnamn

Sju svenska lŠnder i stŠllet fšr alla lŠn

 

 

Heraldiska vapen fšr Sveriges kommuner, stŠder, kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner

Per Anderssons bŒda bšcker Heraldiska vapen i Sverige och Svensk vapenbok fšr kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner 1863–1970 upptar alla svenska kommunala vapen genom tiderna, totalt omfattande omkring 950 bŠrare:

Sveriges kommunala vapen

Kommuner

StŠder

Kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner

 

 

Heraldiska vapen i …stergštland

I boken …stgštsk vapenbok – Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar redovisar Per Andersson den šstgštska heraldiken med ca 240 vapen:

Heraldik och territoriella vapen

Regioner

HŠrader

Kommuner

StŠder

Kšpingar

Landskommuner

Pastorat

Fšrsamlingar

Fšrslag till vapen fšr fšrsamlingar