Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

01 Stockholms lŠn AB

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 STOCKHOLM AB 1971*

                                 Stockholm stad A 1952–1970*

                                           Stockholm stad A 1949–1951

                                               Stockholm stad A 1916–1948

                                                    Stockholm stad A 1913–1915

                                                                  Stockholm stad A 1863–1912

                                                           BrŠnnkyrka B 1888–1912 [Liljeholmen municipalsamh B 1884-07-04–1912, …rby municipalsamh B 1904–1912]

                                                                  BrŠnnkyrka B 1863–1887 (1/3) [Liljeholmen municipalsamh B 1884-07-04–1912]

                                                    Bromma B 1888–1915 [MariehŠll municipalsamh B 1908-11-06–1915]

                                                                  Bromma B 1863–1887 (1/2)

                                               HŠsselby villastad kšping B 1926–1948

                                                                  SpŒnga B 1863–1925 (1/3) [HŠsselby villastad (Hesselby) municipalsamh B 1913-03-07–1925]

                                               SpŒnga B 1926–1948 (1/2) [Bromsten municipalsamh B 1904-06-10–1948, Solhem municipalsamh B 1908-04-03–1948, Flysta municipalsamh B 1915-12-10–1948]

                                                                  SpŒnga B 1863–1925 (2/3) [Solhem municipalsamh B 1908-04-03–1948, Flysta municipalsamh B 1915-12-10–1948]

81 S…DERT€LJE AB 1971

         SšdertŠlje stad B 1967–1970

              SšdertŠlje stad B 1963–1966    

                                 SšdertŠlje stad B 1952–1962*

                                           SšdertŠlje stad B 1946–1951

                                                                  SšdertŠlje (Sšder-Telge) stad B 1863–1945

                                                                  VŠstertŠlje (Vester-Telge, Wester-Telge) B 1863–1945

                                 …stertŠlje B 1952–1962 [Igelsta municipalsamh B 1924-12-12–1952]

                                                                  …stertŠlje (…ster-Telge) B 1863–1951 [Igelsta municipalsamh B 1924-12-12–1952]

                                                                  Tveta B 1863–1951

                                 Enhšrna D 1952–1966

                                                                  Ytterenhšrna (Ytter-Enhšrna) D 1863–1951

                                                                  …verenhšrna (…fver-Enhšrna) D 1863–1951

                                 Turinge B 1952–1970*

                                                                  Turinge (Thuringe) B 1863–1951

                                 JŠrna B 1952–1970 [JŠrna municipalsamh B 1911-09-08–1955]

                                                                  VŒrdinge (VŒhlinge, WŒrdinge) B 1863–1951

                                                                  …verjŠrna (…fver-JŠrna) B 1863–1951 [JŠrna municipalsamh B 1911-09-08–1955]

                                                                  YtterjŠrna (Ytter-JŠrna) B 1863–1951

                                 Hšlš D 1952–1970

                                                                  Mšrkš D 1863–1951

                                                                  Hšlš D 1863–1951

                                 Mariefred stad D 1952–1970 (1/2)

                                                                  Taxinge D 1863–1951

82 NACKA AB 1971

                                 Nacka stad B 1952–1970*

                                           Nacka stad B 1949–1951

                                               Nacka B 1909–1948

                                                    Nacka B 1888–1908 (1/2)

                                                                  Sicklaš (Siklaš) B 1863–1887

                                                                  BrŠnnkyrka B 1863–1887 (2/3)

                                 Saltsjšbaden kšping B 1952–1970*

                                           Saltsjšbaden kšping B 1909–1951

                                               Nacka B 1888–1908 (2/2)

                                                                  BrŠnnkyrka B 1863–1887 (3/3)

                                 Boo B 1952–1970*

                                                                  Boo (Bo) B 1863–1951

83 SUNDBYBERG AB 1971*

                                 Sundbyberg stad B 1952–1970*

                                           Sundbyberg stad B 1949–1951

                                               Sundbyberg stad B 1927–1948

                                                    Sundbyberg kšping B 1888–1927

                                                                  Bromma B 1863–1887 (2/2)

                                               SpŒnga B 1926–1948 (2/2) [Duvbo (Dufbo) municipalsamh B 1903-07-03–1948]

                                                                  SpŒnga B 1863–1925 (3/3) [Duvbo (Dufbo) municipalsamh B 1903-07-03–1948]

                                               Solna stad B 1943–1948* (1/2)

                                                                  Solna stad B 1863–1942 (1/2) [Lilla Alby municipalsamh B 1907-07-19–1942]

84 SOLNA AB 1971*

                                 Solna stad B 1952–1970*

                                           Solna stad B 1949–1951

                                               Solna stad B 1943–1948* (2/2)

                                                                  Solna B 1863–1942 (2/2) [RŒsunda municipalsamh B 1911-11-10–1942, Hagalund (Nya Hagalund) municipalsamh B 1899-09-29–1942, Nya Huvudsta municipalsamh B 1903-10-16–1942]

86 LIDING… AB 1971*

                                 Lidingš stad B 1952–1970*

                                           Lidingš stad B 1926–1951*

                                               Lidingš kšping B 1910–1925*

                                                                  Lidingš B 1863–1909

87 VAXHOLM AB 1983

         VAXHOLM AB 1974–1982 (1/2)

              VAXHOLM AB 1971–1973*

                                 Vaxholm stad B 1952–1970*

                                                                  Vaxholm (Waxholm) stad B 1863–1951

88 NORRT€LJE AB 1971

                                 NorrtŠlje stad B 1952–1970*

                                                                  NorrtŠlje (Norr-Telge) stad B 1863–1951

                                 Lyhundra B 1952–1970

                                           VŠtš B 1917–1951

                                                                  VŠtš (WŠtš) B 1863–1916 (1/2)

                                                                  Roslags–Bro (Bro) B 1863–1951

                                                                  Sšderby–Karl (Sšderby–Carl) B 1863–1951

                                                                  Estuna B 1863–1951

                                                                  LohŠrad B 1863–1951

                                                                  Malsta (Mahlsta) B 1863–1951

                                 Frštuna B 1952–1970

                                                                  Frštuna B 1863–1951

                                                                  RŒdmansš B 1863–1951

                                 Blidš B 1952–1970*

                                                                  Blidš B 1863–1951

         Roslags–LŠnna B 1967–1970

                                 Roslags–LŠnna B 1952–1966 (1/2)

                                                                  LŠnna B 1863–1951

                                                                  Riala B 1863–1951

                                 HŠverš B 1952–1970

                                                                  Edebo B 1863–1951

                                                                  Ununge B 1863–1951

                                                                  HŠverš (HŠfverš) B 1863–1951

                                                                  Singš B 1863–1951

                                 VŠddš B 1952–1970

                                                                  VŠddš (WŠddš) B 1863–1951

                                           Bjšrkš–Arholma B 1917–1951

                                                                  VŠtš (WŠtš) B 1863–1916 (2/2)

         Rimbo B 1967–1970

                                 Sjuhundra B 1952–1966 [Rimbo municipalsamh B 1914-12-31–1957]

                                                                  Husby–Lyhundra (Husby) B 1863–1951

                                                                  Skederid (Skederš) B 1863–1951

                                                                  Rš (Ršš) B 1863–1951

                                                                  Rimbo B 1863–1951 [Rimbo municipalsamh B 1914-12-31–1957]

                                                                  Fasterna (Fasta och Esterna) B 1863–1951

                                 Skepptuna B 1952–1966 (1/3)

                                                                  Gottršra B 1863–1951

                                                                  NŠrtuna B 1863–1951

                                 Knutby B 1952–1970 (2/2)

                                                                  Edsbro B 1863–1951

91 SIGTUNA AB 1971 (centralort MŠrsta)

                                 Sigtuna stad B 1952–1970

                                           Sigtuna stad B 1948–1951

                                                                  Sigtuna stad B 1863–1947

                                                                  Sankt Olof och Sankt Per (Sankt Olof och Sankt Pehr) B 1863–1947

                                                                  Haga B 1863–1951

         MŠrsta B 1967–1970

                                 MŠrsta B 1952–1966

                                                                  Norrsunda B 1863–1951

                                                                  Husby–€rlinghundra (Husby, Husseby) B 1863–1951

                                                                  Odensala B 1863–1951

                                                                  SkŒnela (SkŒnella) B 1863–1951

                                 Skepptuna B 1952–1966 (2/3)

                                                                  Skepptuna (Skeptuna) B 1863–1951

                                                                  Lunda B 1863–1951

                                                                  Vidbo (Widbo) B 1863–1951

92 NYN€SHAMN AB 1974

         NYN€SHAMN AB 1971–1973*

                                 NynŠshamn stad B 1952–1970*

                                           NynŠshamn stad B 1946–1951*

                                               NynŠshamn kšping B 1911–1945

                                                                  …smo (…stmo, …ssmo) B 1863–1910 (1/2)

         SORUNDA AB 1971–1973*

                                 Sorunda B 1952–1970*

                                                                  Sorunda B 1863–1951

         …SMO AB 1971–1973*

                                 …smo B 1952–1970

                                           …smo B 1911–1951

                                                                  …smo (…stmo, …ssmo) B 1863–1910 (2/2)

                                                                  Torš (Thorš) B 1863–1951

60 T€BY AB 1971*

                                 TŠby kšping B 1952–1970*

                                           TŠby kšping B 1948–1951*

                                                                  TŠby B 1863–1947 [TŠby municipalsamh B 1927-04-08–1947]

62 DANDERYD AB 1971 (centralort Djursholm)

                                 Danderyd kšping B 1952–1970*

                                           Danderyd kšping B 1946–1951

                                               Danderyd B 1910–1945 [Enebybergs villastad municipalsamh B 1914-03-13–1945]

                                                    Danderyd B 1901–1909 (1/2)

                                                                  Danderyd B 1863–1900 (1/3)

         Djursholm stad B 1967–1970

                                 Djursholm stad B 1952–1966*

                                           Djursholm stad B 1914–1951

                                               Djursholm kšping B 1901–1913

                                                                  Danderyd B 1863–1900 (2/3) [Djursholm municipalsamh B 1890-06-06–1900]

                                 Stocksund kšping B 1952–1966*

                                           Stocksund kšping B 1910–1951

                                               Danderyd B 1901–1909 (2/2) [Stocksunds villastad municipalsamh B 1902-04-24–1909]

                                                                  Danderyd B 1863–1900 (3/3)

63 SOLLENTUNA AB 1971*

                                 Sollentuna kšping B 1952–1970*

                                           Sollentuna kšping B 1944–1951*

                                                                  Sollentuna B 1863–1943 [Norrviken municipalsamh B 1929-12-13–1943]

14 UPPLANDS V€SBY AB 1971*

                                 Upplands VŠsby B 1952–1970

                                                                  Hammarby B 1863–1951

                                                                  Fresta B 1863–1951

                                                                  Ed B 1863–1951

15 VALLENTUNA AB 1971

                                 Vallentuna B 1952–1970

                                                                  Fršsunda B 1863–1951

                                                                  Orkesta B 1863–1951

                                                                  Markim B 1863–1951

                                                                  Vallentuna (Wallentuna) B 1863–1951

                                 …sseby B 1952–1970

                                                                  KŒrsta B 1863–1951

                                                                  Vada (Wada) B 1863–1951

                                                                  Angarn B 1863–1951

                                                                  …sseby–Garn B 1863–1951

17 …STERKER AB 1983 (centralort kersberga)

         VAXHOLM AB 1974–1982 (2/2)

              …STERKER AB 1971–1973*

                   …sterŒker B 1967–1970

                                 …sterŒker B 1952–1966

                                                                  …sterŒker (…ster-ker, ker) B 1863–1951

                                                                  …stra Ryd B 1863–1951

                                 Ljusterš B 1952–1966*

                                                                  Ljusterš B 1863–1951

                                 Roslags–LŠnna B 1952–1966 (2/2)

                                                                  Roslags–Kulla (Kulla) B 1863–1951

20 V€RMD… AB 1974 (centralort Gustavsberg)

         V€RMD… AB 1971–1973*

                                 VŠrmdš B 1952–1970*

                                           VŠrmdš B 1902–1951

                                                                  VŠrmdš (Wermdš) B 1863–1901 (1/2)

         GUSTAVSBERG AB 1971–1973*

                                 Gustavsberg B 1952–1970

                                                                  Ingarš (Pilhamn) B 1863–1951

                                           Gustavsberg B 1902–1951

                                                                  VŠrmdš (Wermdš) B 1863–1901 (2/2)

         DJUR… AB 1971–1973*

                                 Djurš B 1952–1970

                                                                  Mšja (Mšija) B 1863–1951

                                                                  Djurš (Djurhamn) B 1863–1951

                                                                  NŠmdš B 1863–1951

23 J€RF€LLA AB 1971* (centralort Jakobsberg)

                                 JŠrfŠlla B 1952–1970*

                                                                  JŠrfŠlla (JerfŠlla) B 1863–1951

25 EKER… AB 1971

                                 Ekerš B 1952–1970

                                                                  Lovš (Lofš) B 1863–1951 [Drottningholm municipalsamh B 1887-01-22–1944-04-31]

                                                                  Munsš B 1863–1951

                                                                  Ekerš (Eckerš) B 1863–1951

                                                                  Adelsš B 1863–1951

                                 FŠringsš B 1952–1970

                                                                  SkŒ B 1863–1951

                                                                  SŒnga B 1863–1951

                                                                  Hilleshšg (Hillersjš) B 1863–1951

                                                                  FŠrentuna B 1863–1951

26 HUDDINGE AB 1971*

                                 Huddinge B 1952–1970* [Segeltorp municipalsamh B 1924–1953, Huddinge /vidgade/ municipalsamh B 1947–1952]

                                                                  Huddinge B 1863–1951 [HšrningsnŠs villastad municipalsamh B 1914-12-05–1946, Stuvsta municipalsamh B 1924–1946, Huddinge municipalsamh B 1924–1946, Fullersta municipalsamh B 1924–1946, Segeltorp municipalsamh B 1924–1952, SnŠttringe municipalsamh B 1928-11-02–1946, Huddinge /vidgade/ municipalsamh B 1947–1952]

27 BOTKYRKA AB 1983 (centralort Tumba)

         BOTKYRKA AB 1974–1982 (1/2)

              BOTKYRKA AB 1971–1973

                                 Botkyrka B 1952–1970* [Tumba municipalsamh B 1904-10-28–1956]

                                                                  Botkyrka B 1863–1951 [Tumba municipalsamh B 1904-10-28–1956]

                                 Gršdinge B 1952–1970*

                                                                  Gršdinge B 1863–1951

28 SALEM AB 1983 (centralort Ršnninge)

         BOTKYRKA AB 1974–1982 (2/2)

              SALEM AB 1971–1973*

                                 Salem B 1952–1970* [Ršnninge municipalsamh B 1915-01-29–1957]

                                                                  Salem B 1863–1951 [Ršnninge municipalsamh B 1915-01-29–1957]

36 HANINGE AB 1971 (centralort Handen)

         …sterhaninge B 1959–1970

                                 …sterhaninge B 1952–1958*

                                                                  …sterhaninge (…ster-Haninge) B 1863–1951

                                 Dalarš B 1952–1958

                                                                  Dalarš B 1863–1951 [Dalarš municipalsamh B 1876-12-22–1951]

                                                                  Ornš B 1863–1951

                                                                  Utš B 1863–1951

                                 VŠsterhaninge B 1952–1970

                                                                  VŠsterhaninge (Vester-Haninge, Westerhaninge) B 1863–1951

                                                                  Muskš B 1863–1951

38 TYRES… AB 1971*

                                 Tyresš B 1952–1970*

                                                                  Tyresš B 1863–1951

39 UPPLANDS–BRO AB 1971* (centralort KungsŠngen)

                                 Upplands–Bro C 1952–1970

                                                                  Bro och LŒssa (Bro och Lossa) C 1863–1951

                                                                  Stockholms–NŠs (NŠs) C 1863–1951

                                                                  VŠstra Ryd (Vestra Ryd) C 1863–1951

                                                                  HŒbo–Tibble (Tibble, HŒbo–Tible, Tible) C 1863–1951

                                                                  HŒtuna C 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.