Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

12 Malmšhus lŠn M

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 MALM… M 1971

         Malmš stad M 1967–1970

                                 Malmš stad M 1952–1966

                                           Malmš stad M 1935–1951

                                               Malmš stad M 1931–1934

                                                    Malmš stad M 1915–1930

                                                           Malmš stad M 1911–1914

                                                                  Malmš stad M 1863–1910

                                                                  VŠstra SkrŠvlinge (VŠstra Skrevlinge, Vestra Skreflinge, Skreflinge) M 1863–1910 [Sofielund (Sofielundshusen) municipalsamh M 1896-02-21–1910]

                                                                  Limhamn kšping M 1906–1914

                                                                  Hyllie M 1863–1905 [Limhamn municipalsamh M 1886-08-27–1905 (1/2)]

                                                                  Fosie M 1863–1905 (1/2) [Limhamn municipalsamh M 1886-08-27–1905 (2/2)]

                                                    Fosie M 1906–1930

                                                                  Fosie M 1863–1905 (2/2) [Fosie municipalsamh M 1919-05-30–1930]

                                                                  Husie M 1863–1934

                                                                  Sšdra Sallerup (Sallerup) M 1863–1951

                                 Oxie M 1952–1966

                                                                  Oxie M 1863–1951

                                                                  Glostorp M 1863–1951

                                                                  Lockarp (Lockerup, LŒkarp) M 1863–1951

                                 Bunkeflo M 1952–1970

                                                                  Bunkeflo (Bunkeflod, Bonkeflod) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Klagstorp (Klagstorp) M 1863–1951

                                                                  Tygelsjš M 1863–1951

81 LUND M 1974

         LUND M 1971–1973*

              Lund stad M 1967–1970

                                 Lund stad M 1952–1966

                                           Lund stad M 1944–1951

                                               Lund stad M 1914–1943

                                                                  Lund stad M 1863–1913

                                                                  Sankt Peters kloster (Sankt Peders kloster, Kloster) M 1863–1913

                                                                  Lund M 1863–1943

                                                                  Stora RŒby M 1863–1951

                                 Torn M 1952–1966  

                                                                  VŠstra Hoby (Hoby) M 1863–1951

                                                                  HŒstad M 1863–1951

                                                                  Igelšsa och Odarslšv (Igellšsa och Vestra Odarslšf) M 1863–1951

                                                                  StŒngby M 1863–1951

                                                                  VallkŠrra (WallkŠrra) M 1863–1951

                                                                  Norra Nšbbelšv (Norra Nšbbelšf, Nšbbelšf) M 1863–1951

         S…DRA SANDBY M 1971–1973*

                                 Sšdra Sandby M 1952–1970

                                                                  Hardeberga M 1863–1951

                                                                  Sšdra Sandby (Sandby) M 1863–1951

                                                                  Revinge (Refvinge) M 1863–1951

         GENARP M 1971–1973*

                                 Genarp M 1952–1970

                                                                  Gšdelšv (Gšddelšv, Gšdelšf) M 1863–1951

                                                                  Genarp M 1863–1951

                                                                  Lyngby (Ljungby) M 1863–1951

         VEBER…D M 1971–1973*

                                 Veberšd M 1952–1970 [Veberšd municipalsamh M 1919-06-13–1957]

                                                                  SilvŒkra (SilfŒkra, SšlfŒkra) M 1863–1951

                                                                  Veberšd (Weberšd) M 1863–1951 [Veberšd municipalsamh M 1919-06-13–1957]

                                                                  Vomb (VŒmb, Womb) M 1863–1951

         DALBY M 1971–1973*

                                 Dalby M 1952–1970 [Dalby municipalsamh M 1941-11-07–1954]

                                                                  HŠllestad (Hellestad) M 1863–1951

                                                                  Dalby (Dahlby) M 1863–1951 [Dalby municipalsamh M 1941-11-07–1954]

                                                                  Bonderup M 1863–1951

82 LANDSKRONA M 1974

         LANDSKRONA M 1971–1973*

              Landskrona stad M 1969–1970

                   Landskrona stad M 1967–1968

                          Landskrona stad M 1959–1966

                                 Landskrona stad M 1952–1958*

                                                                  Landskrona stad M 1863–1951

                                 Sankt Ibb M 1952–1958*

                                                                  Sankt Ibb (Ven, Hven) M 1863–1951

                                 Dšsjebro M 1952–1966 (1/2)

                                                                  Annelšv (Annelšf) M 1863–1951

                                                                  Saxtorp M 1863–1951

                                 Ršnneberga M 1952–1968 (1/2)

                                                                  Tofta M 1863–1951

                                                                  Asmundstorp M 1863–1951

         HŠrslšv M 1971–1973*

                                 HŠrslšv M 1952–1970

                                                                  Glumslšv (Glumslšf) M 1863–1951

                                                                  HŠrslšv (Herslšf) M 1863–1951

                                                                  SŠby M 1863–1951

                                                                  Vadensjš (Wadensjš) M 1863–1951

                                                                  …rja M 1863–1951

83 HELSINGBORG M 1971

                                 HŠlsingborg stad M 1952–1970*

                                           HŠlsingborg stad M 1919–1951

                                               HŠlsingborg stad M 1918–1918

                                                    HŠlsingborg stad M 1907–1917

                                                                  HŠlsingborg (Helsingborg) stad M 1863–1906

                                                                  HŠlsingborg (Helsingborg) M 1863–1906 (1/2) [HŠlsingborgs landsfšrsamling municipalsamh M 1890-11-28–1906]

                                                                  Raus (RŒhus) M 1863–1917 [ (RŒŒ) municipalsamh M 1877-09-28–1917, Kšpinge (Ramlšsa) municipalsamh M 1894-09-14–1917, Raus (Raus plantering) municipalsamh M 1904-06-22–1917]

                                               HŠlsingborg M 1907–1918

                                                                  HŠlsingborg (Helsingborg) M 1863–1906 (2/2)

                                 Kattarp M 1952–1970

                                                                  VŠlinge (WŠlinge) M 1863–1951

                                                                  Kattarp M 1863–1951

                                 …dŒkra M 1952–1970

                                                                  Fleninge (Flenninge) M 1863–1951

                                                                  Allerum (Allrum) M 1863–1951

                                 Mšrarp M 1952–1970

                                                                  Kropp M 1863–1951

                                                                  Mšrarp M 1863–1951

                                                                  HŠsslunda (Hesslunda) M 1863–1951

                                                                  Frillestad (Fridlefstad) M 1863–1951

                                                                  VŠlluv (WŠlluf) M 1863–1951

                                 VallŒkra M 1952–1970

                                                                  BŒrslšv (BŒrslšf) M 1863–1951

                                                                  Ottarp M 1863–1951

                                                                  FjŠrestad (FjŠrrestad, Fjrrrestad) M 1863–1951

                                                                  Kvistofta (Qvistofta) M 1863–1951

84 H…GAN€S M 1971

         HšganŠs stad M 1967–1970

                                 HšganŠs stad M 1952–1966*

                                           HšganŠs stad M 1936–1951

                                                                  HšganŠs (HšganŠs bruk) M 1863–1935 [HšganŠs municipalsamh M 1875-08-06–1935]

                                 VŠsby M 1952–1966 [Viken municipalsamh M 1921-10-07–1964]

                                                                  VŠsby (WŠsby) M 1863–1951

                                                                  Viken (Wiken) M 1863–1951 [Viken municipalsamh M 1921-10-07–1964]

                                 Brunnby M 1952–1970* [Mšlle municipalsamh M 1907-10-18–1965, Arild municipalsamh M 1915-09-03–1965]

                                                                  Brunnby (Brundby) M 1863–1951 [Mšlle municipalsamh M 1907-10-18–1965, Arild municipalsamh M 1915-09-03–1965]

                                 Jonstorp M 1952–1970

                                                                  Jonstorp M 1863–1951

                                                                  Farhult M 1863–1951

85 ESL…V M 1971

         Eslšv stad M 1969–1970

              Eslšv stad M 1967–1968

                                 Eslšv stad M 1952–1966*

                                           Eslšv stad M 1911–1951

                                               Eslšv kšping M 1909–1910

                                                    Eslšv (Eslšf) kšping M 1875–1908

                                                                  VŠstra Sallerup (Sallerup) M 1863–1874 (1/3)

                                                    VŠstra Sallerup M 1875–1908 (1/2) [VŠstra Sallerup municipalsamh M 1894-08-17–1908]

                                                                  VŠstra Sallerup (Sallerup) M 1863–1874 (2/3)

                                 Harrie M 1952–1968 (1/2)

                                           VŠstra Sallerup M 1909–1951

                                               VŠstra Sallerup M 1875–1908 (2/2)

                                                                  VŠstra Sallerup (Sallerup) M 1863–1874 (3/3)

                                                                  Remmarlšv (Remmarlšf) M 1863–1951

                                                                  …rtofta M 1863–1951

                                 Bosarp M 1952–1966

                                                                  TrollenŠs (NŠs, NŠs med Gullarp) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Strš (Strš, Stršš) M 1863–1951

                                                                  Bosarp M 1863–1951

                                                                  Stehag (Stšdhaf) M 1863–1951

                                 RšstŒnga M 1952–1968 (1/2)

                                                                  Billinge M 1863–1951

                                 Snogeršd M 1952–1968 (1/2)

                                                                  Hurva (Hurfva) M 1863–1951

                                 Lšberšd M 1952–1970 [Lšberšd municipalsamh M 1899-05-26–1954]

                                                                  Harlšsa M 1863–1951

                                                                  Hammarlunda M 1863–1951 [Lšberšd municipalsamh M 1899-05-26–1954 (1/2)]

                                                                  Hšgseršd (Hšxeršd) M 1863–1951 [Lšberšd municipalsamh M 1899-05-26–1954 (2/2)]

                                 Skarhult M 1952–1970

                                                                  Borlunda (Borrlunda) M 1863–1951

                                                                  Holmby M 1863–1951

                                                                  GŒrdstŒnga M 1863–1951

                                                                  Skeglinge (Skjeglinge) M 1863–1951

                                                                  Skarhult M 1863–1951

                                                                  …stra Strš (Strš, Stršš) M 1863–1951

                                 Marieholm M 1952–1970 (1/2) [Marieholm municipalsamh M 1915-03-26–1960]

                                                                  Reslšv (Reslšf) M 1863–1951 [Marieholm municipalsamh M 1915-03-26–1960]

                                                                  …stra Karaby (…stra Karleby) M 1863–1951

86 YSTAD M 1971

                                 Ystad stad M 1952–1970*

                                                                  Ystad stad M 1863–1951

                                 Ljunits M 1952–1970

                                                                  Sjšrup M 1863–1951

                                                                  SkŒrby M 1863–1951

                                                                  BalkŒkra M 1863–1951

                                                                  SnŒrestad (Snorrestad) M 1863–1951

                                                                  BjŠresjš (Bjeresjš) M 1863–1951

                                 Herrestad M 1952–1970

                                                                  Hedeskoga M 1863–1951

                                                                  …ja (…ija) M 1863–1951

                                                                  Stora Kšpinge M 1863–1951

                                                                  Stora Herrestad (Herrestad) M 1863–1951

                                                                  Borrie (Borrige) M 1863–1951

                                                                  Bromma M 1863–1951

                                                                  Sšvestad (Sšfvestad) M 1863–1951

                                                                  Hšgestad M 1863–1951

                                                                  Baldringe M 1863–1951

                                 Lšderup L 1952–1970 [Lšderup municipalsamh L 1927-06-18–1958]

                                                                  Hšrup L 1863–1951 [Lšderup municipalsamh L 1927-06-18–1958 (1/2)]

                                                                  Lšderup L 1863–1951 [Lšderup municipalsamh L 1927-06-18–1958 (2/2)]

                                                                  Valleberga (Walleberga) L 1863–1951

                                 Glemmingebro L 1952–1970 (2/2)

                                                                  Ingelstorp L 1863–1951

                                                                  Glemminge L 1863–1951

87 TRELLEBORG M 1971*

         Trelleborg stad M 1967–1970

                                 Trelleborg stad M 1952–1966*

                                           Trelleborg (TrŠlleborg) stad M 1908–1951

                                               TrŠlleborg (Trelleborg) stad M 1866–1907

                                                                  TrŠlleborg (Trelleborg) M 1863–1865 (1/2) [TrŠlleborg (Trelleborg) municipalkšp M 1863–1865]

                                               TrŠlleborg (Trelleborg) M 1866–1907

                                                                  TrŠlleborg (Trelleborg) M 1863–1865 (2/2)

                                 Skegrie M 1952–1966

                                                                  Fuglie M 1863–1951

                                                                  Bodarp (Boderup) M 1863–1951

                                                                  Skegrie (Skjegrie) M 1863–1951

                                                                  Maglarp (Maglerup) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Tommarp (Vestra Tommarp, Tommarp, Tomerup, Tommerup) M 1863–1951

                                                                  Hammarlšv (Hammarlšf) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Vemmerlšv (Vestra Vemmerlšf, Vemmerlšf, Wemmerlšf) M 1863–1951

                                 Alstad M 1952–1966

                                                                  Fru Alstad (Fru Ahlstad) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Alstad (Vestra Alstad) M 1863–1951

                                                                  Lilla SlŒgarp (Lilla SlŒgerup) M 1863–1951

                                                                  Stora SlŒgarp (Stora SlŒgerup) M 1863–1951

                                 Gislšv M 1952–1966

                                                                  Gylle M 1863–1951

                                                                  Kyrkokšpinge M 1863–1951

                                                                  Dalkšpinge M 1863–1951

                                                                  Gislšv (Gislšf) M 1863–1951

                                                                  Bšsarp M 1863–1951

                                 Klagstorp M 1952–1966

                                                                  Simlinge (Simblinge) M 1863–1951

                                                                  Lilla Isie M 1863–1951

                                                                  …stra Torp M 1863–1951

                                                                  Hemmesdynge (Hemmingsdynge) M 1863–1951

                                                                  Sšdra by M 1863–1951

                                                                  …stra Klagstorp (Klagstorp) M 1863–1951

                                                                  €spš (Espš, Espe) M 1863–1951

                                                                  KŠllstorp (Kellstorp, Kjellstorp, Kiellstorp) M 1863–1951

                                                                  Lilla Beddinge (Lilla Bedinge) M 1863–1951

                                                                  Tullstorp M 1863–1951

                                 Anderslšv M 1952–1966 (2/2) [Anderslšv municipalsamh M 1921-10-07–1954]

                                                                  …nnarp M 1863–1951

                                                                  GŠrdslšv (Gerdslšf, Gjerdslšf) M 1863–1951

                                                                  Gršnby M 1863–1951

                                                                  Anderslšv (Anderslšf) M 1863–1951 [Anderslšv municipalsamh M 1921-10-07–1954]

60 BJUV M 1974

         BJUV M 1971–1973*

                                 Bjuv kšping M 1952–1970*

                                           Bjuv kšping M 1946–1951

                                                                  Bjuv (Bjuf) M 1863–1945 [Bjuv (Bjuf) municipalsamh M 1891-09-25–1945]

         BILLESHOLM M 1971–1973*

                                 Billesholm M 1952–1970

                                                                  Norra Vram (Norra Wram) M 1863–1951

                                                                  Sšdra Vram M 1863–1951

                                                                  Risekatslšsa (Ritskatslšsa) M 1863–1951

         EKEBY M 1971–1973*

                                 Ekeby M 1952–1970*

                                                                  Ekeby (Ekby) M 1863–1951

61 K€VLINGE M 1974

         K€VLINGE M 1971–1973*

              KŠvlinge kšping M 1969–1970

                   KŠvlinge kšping M 1967–1968

                                 KŠvlinge kšping M 1952–1966*

                                           KŠvlinge kšping M 1946–1951

                                                                  KŠvlinge (KŠflinge, Keflinge, Kjeflinge) M 1863–1945 [KŠvlinge (KŠflinge, Keflinge) municipalsamh M 1901-08-23–1945]

                                 Dšsjebro M 1952–1966 (2/2)

                                                                  Dagstorp M 1863–1951

                                                                  VŠstra Karaby (VŠstra Karleby, Vestra Karaby, Vestra Karleby) M 1863–1951

                                 Furulund kšping M 1952–1968

                                                                  StŠvie (StŠfvie) M 1863–1951

                                                                  LackalŠnga (LackalŠnge) M 1863–1951 [Furulund municipalsamh M 1901-10-04–1951]

                                 Teckomatorp M 1952–1968 (2/2)

                                                                  Sšdervidinge (Sšderviddinge, Sšder-Hveddinge) M 1863–1951

                                 Harrie M 1952–1968 (2/2)

                                                                  Virke (Wirke, Wirkie) M 1863–1951

                                                                  Lilla Harrie M 1863–1951

                                                                  Stora Harrie M 1863–1951

         L…DDEK…PINGE M 1971–1973*

                                 Lšddekšpinge M 1952–1970

                                                                  Hšg (Hšij) M 1863–1951

                                                                  Hofterup (Hoftarp) M 1863–1951

                                                                  BarsebŠck M 1863–1951

                                                                  Lšddekšpinge (Lyddekšpinge) M 1863–1951

62 LOMMA M 1971*

         Lomma kšping M 1963–1970

                                 Lomma kšping M 1952–1962*

                                           Lomma kšping M 1951–1951*

                                                                  Lomma M 1863–1950 [Lomma municipalsamh M 1900-09-12–1950]

                                 FlŠdie M 1952–1962

                                                                  Borgeby (Borreby) M 1863–1951

                                                                  FlŠdie (Fledie) M 1863–1951

                                                                  Fjelie (FjŠlie) M 1863–1951

63 SVEDALA M 1977

         SVEDALA M 1974–1976

              SVEDALA M 1971–1973*

                   Svedala kšping M 1967–1970

                                 Svedala kšping M 1952–1966*

                                           Svedala kšping M 1950–1951

                                               Svedala kšping M 1919–1949

                                                                  Svedala M 1863–1918 (1/2) [Svedala municipalsamh M 1899-07-07–1918]

                                               Svedala M 1919–1949

                                                                  Svedala M 1863–1918 (2/2)

                                 Anderslšv M 1952–1966 (1/2)

                                                                  Bšrringe (Gustav, Gustaf) M 1863–1951

              MŒnstorp M 1971–1973* (1/2)

                                 MŒnstorp M 1952–1970 (1/2)

                                                                  VŠstra KŠrrstorp (Vestra KŠrrstorp, KŠrrstorp, Kerrstorp, Kjerrstorp) M 1863–1951

                                                                  Tšrringe M 1863–1951

         BARA M 1971–1976*

                                 Bara M 1952–1970

                                                                  Hyby M 1863–1951

                                                                  Skabersjš M 1863–1951

                                                                  BjŠrshšg (BjŠreshšg, Bjereshšg, Bjeresjš) M 1863–1951

                                                                  Bara M 1863–1951

64 SKURUP M 1971

                                 Skurup kšping M 1952–1970

                                           Skurup kšping M 1949–1951

                                               Skurup kšping M 1914–1948

                                                                  Skurup M 1863–1913 (1/2) [Skurup municipalsamh M 1895-06-21–1913]

                                               Skurup M 1914–1948

                                                                  Skurup M 1863–1913 (2/2)

                                                                  Hassle–Bšsarp M 1863–1951

                                 Vemmenhšg M 1952–1970

                                                                  …stra Vemmenhšg (…stra Wemmenhšg) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Vemmenhšg (Vestra Wemmenhšg) M 1863–1951

                                                                  Svenstorp M 1863–1951

                                                                  Skivarp (Skifvarp) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Nšbbelšv (Vestra Nšbbelšf, Nšbbelšf) M 1863–1951

                                 RydsgŒrd M 1952–1970

                                                                  Slimminge M 1863–1951

                                                                  …rsjš (…hrsjš) M 1863–1951

                                                                  Solberga M 1863–1951

                                                                  Katslšsa M 1863–1951

                                                                  Villie (Willie, Sšdra Willie) M 1863–1951

65 SJ…BO M 1974

         SJ…BO M 1971–1973*

                                 Sjšbo kšping M 1952–1970

                                                                  Ilstorp M 1863–1951

                                                                  Bjšrka M 1863–1951

                                                                  Sšdra sum (sum) M 1863–1951 [Sjšbo municipalsamh M 1898-04-02–1951]

         BLENTARP M 1971–1973*

                                 Blentarp M 1952–1970

                                                                  Everlšv (Efverlšf) M 1863–1951

                                                                  Blentarp M 1863–1951

                                                                  Sšvde (Sšfde) M 1863–1951

         …STRA F€RS M 1971–1973*

                                 …stra FŠrs M 1952–1970 [Lšvestad municipalsamh M 1936-05-08–1960]

                                                                  Ršddinge (Ršdinge) M 1863–1951

                                                                  TolŒnga M 1863–1951

                                                                  Vanstad (Wanstad) M 1863–1951

                                                                  Lšvestad (Lšfvestad) M 1863–1951 [Lšvestad municipalsamh M 1936-05-08–1960]

         VOLLSJ… M 1971–1973*

                                 Vollsjš M 1952–1970

                                                                  Brandstad M 1863–1951

                                                                  Vollsjš (Wollsjš, WŒlsjš) M 1863–1951

                                                                  FrŠnninge (Frenninge) M 1863–1951

         BJ€RSJ…LAGRD M 1971–1973* (1/2)

                                 BjŠrsjšlagŒrd M 1952–1970 (1/2)

                                                                  …ved (…fved) M 1863–1951

                                                                  …stra KŠrrstorp (KŠrrstorp, Kerrstorp, Kjerrstorp) M 1863–1951

66 H…RBY M 1974

         H…RBY M 1971–1973*

              Hšrby kšping M 1969–1970

                                 Hšrby kšping M 1952–1968*

                                           Hšrby kšping M 1900–1951

                                                                  Hšrby M 1863–1899 (1/2) [Hšrby municipalsamh M 1894-12-20–1899]

                                 LŒngaršd M 1952–1968

                                                                  LŒngaršd (Longaršd) M 1863–1951

                                                                  …stra Sallerup (Sallerup) M 1863–1951

                                 …stra Frosta M 1952–1968

                                           Hšrby M 1900–1951

                                                                  Hšrby M 1863–1899 (2/2)

                                                                  Lyby M 1863–1951

                                                                  Svenskšp M 1863–1951

                                                                  €spinge (…stra €spinge, …stra Espinge) M 1863–1951

                                                                  Fulltofta M 1863–1951

                                                                  Sšdra Ršrum M 1863–1951

         BJ€RSJ…LAGRD M 1971–1973* (2/2)

                                 BjŠrsjšlagŒrd M 1952–1970 (2/2)

                                                                  …straby M 1863–1951

                                                                  VŠsterstad (Westerstad) M 1863–1951

67 H……R M 1971*

         Hššr kšping M 1969–1970

                                 Hššr kšping M 1952–1968*

                                           Hššr kšping M 1939–1951

                                                                  Hššr (Hšr) M 1863–1938 (1/2) [Hššr municipalsamh M 1901-10-25–1938]

                                 Norra Frosta M 1952–1968

                                           Hššr M 1939–1951

                                                                  Hššr (Hšr) M 1863–1938 (2/2)

                                                                  Hallaršd M 1863–1951

                                                                  Munkarp M 1863–1951

                                                                  Norra Ršrum M 1863–1951

                                 Snogeršd M 1952–1968 (2/2)

                                                                  Gudmundstorp (Gudmundtorp, Gudmuntorp) M 1863–1951

                                                                  Bosjškloster (Klinta) M 1863–1951

                                 Sšsdala L 1952–1968 (2/2)

                                                                  Tjšrnarp L 1863–1951

14 SVAL…V M 1971

         Svalšv M 1969–1970

                                 Svalšv M 1952–1968 [Svalšv municipalsamh M 1941-05-23–1952]

                                                                  Tirup M 1863–1951

                                                                  Svalšv (Norra Svalšv, Norra Svalšf, Norra Svaluf) M 1863–1951 [Svalšv municipalsamh M 1941-05-23–1952 (1/2)]

                                                                  Felestad M 1863–1951 [Svalšv municipalsamh M 1941-05-23–1952 (2/2)]

                                 KŒgeršd M 1952–1968

                                                                  KŒgeršd M 1863–1951

                                                                  Halmstad M 1863–1951

                                                                  Stenestad L 1863–1951

                                 RšstŒnga M 1952–1968 (2/2) [RšstŒnga municipalsamh M 1935-11-15–1966]

                                                                  Ask M 1863–1951

                                                                  Konga M 1863–1951

                                                                  RšstŒnga M 1863–1951 [RšstŒnga municipalsamh M 1935-11-15–1966]

                                 Teckomatorp M 1952–1968 (1/2) [Teckomatorp municipalsamh M 1914-08-24–1966]

                                                                  KŠlls–Nšbbelšv (Kells–Nšbbelšf, Kjells–Nšbbelšf, Nšbbelšf) M 1863–1951

                                                                  Norrvidinge (Norrviddinge, Norr-Hveddinge) M 1863–1951

                                                                  Norra SkrŠvlinge (Norra Skreflinge, Skreflinge) M 1863–1951 [Teckomatorp municipalsamh

                                                                  M 1914-08-24–1966]

                                 Ršnneberga M 1952–1968 (2/2)

                                                                  Sirekšpinge (Zirekšpinge) M 1863–1951

                                                                  Billeberga M 1863–1951

                                 Marieholm M 1952–1970 (2/2)

                                                                  Torrlšsa M 1863–1951

30 STAFFANSTORP M 1971*

                                 Staffanstorp M 1952–1970 [karp municipalsamh M 1913-11-21–1958 (1/2)]

                                                                  Mšlleberga M 1863–1951

                                                                  SŠrslšv (SŠrslšf) M 1863–1951

                                                                  Gšrslšv (Gšrslšf, Gšrdslšf) M 1863–1951

                                                                  Tottarp M 1863–1951 [karp municipalsamh M 1913-11-21–1958 (1/2)]

                                                                  Esarp (Eserup) M 1863–1951

                                                                  Kyrkheddinge M 1863–1951

                                                                  BjŠllerup (Bjellerup) M 1863–1951

                                                                  KnŠstorp M 1863–1951

                                                                  Flackarp (Flackerup) M 1863–1951

                                                                  UppŒkra (Stora UppŒkra) M 1863–1951

                                                                  BrŒgarp (BrŒgerup) M 1863–1951

                                                                  Nevishšg (Nevitshšg, Nefvitshšg, NŠfvitshšg) M 1863–1951

31 BURL…V M 1971* (centralort Arlšv)

                                 Burlšv M 1952–1970* [Arlšv municipalsamh M 1899-03-17–1958, karp municipalsamh M 1913-11-21–1958 (2/2)]

                                                                  Burlšv (Burlšf) M 1863–1951 [Arlšv (Arlšf) municipalsamh M 1899-03-17–1958, karp municipalsamh M

                                                                  1913-11-21–1958 (2/2)]

33 VELLINGE M 1974

         VELLINGE M 1971–1973*

                                 Vellinge M 1952–1970 [Vellinge municipalsamh M 1908-10-02–1954]

                                                                  GŠssie (Gessie) M 1863–1951

                                                                  Eskilstorp M 1863–1951

                                                                  Hškšpinge M 1863–1951

                                                                  Vellinge (VŠllinge, Hvellinge) M 1863–1951 [Vellinge (VŠllinge, Hvellinge) municipalsamh M

                                                                  1908-10-02–1954]

         R€NG M 1971–1973*

                                 RŠng M 1952–1970

                                                                  Stora Hammar M 1863–1951

                                                                  RŠng (Reng) M 1863–1951

                                                                  HŒslšv (HŒrslšv, Sšdra HŒslšf, Sšdra HŒrslšf) M 1863–1951

         SKAN…R MED FALSTERBO M 1971–1973*

                                 Skanšr med Falsterbo stad M 1952–1970*

                                                                  Skanšr med Falsterbo stad M 1863–1951

         MNSTORP M 1971–1973* (2/2)

                                 MŒnstorp M 1952–1970 (2/2)

                                                                  Sšdra karp (karp) M 1863–1951

                                                                  Mellan–Grevie (Mellan–Grefvie) M 1863–1951

                                                                  VŠstra Ingelstad (Vestra Ingelstad, Ingelstad) M 1863–1951

                                                                  Arrie M 1863–1951

                                                                  …stra Grevie (…stra Grefvie) M 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.