Heraldiska vapen och flaggor

Per Anderssons texter om heraldik, kommunvapen, nordiska korsflaggor m m

 

 

 

 

 

…stgštsk vapenbok – StŠder

 

Linkšping — K05002-93

Linkšpings stad (1200-talet–1910), Linkšpings stad (1911–1962), Linkšpings stad (1963–1966) och Linkšpings stad (1967–1970), …stergštlands lŠn, nu Linkšpings kommun.

I blŚtt fŠlt ett lejonansikte av guld med ršd bevŠring

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1946-03-01, upphšrt vid stadens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av Linkšpings kommun (1971–).

Lejonansikte – bilden i Linkšpings stads sedan Śr 1297 kŠnda sigill, dŠr det kan antas utgšra en heraldisk fšrkortning av vapnet fšr den kungliga FolkungaŠtten (ett upprest lejon šver tre ginbalkar), vilken haft avgšrande betydelse fšr staden, framfšr allt genom Magnus ladulŚs bror, linkšpingsbiskopen och finlandshertigen Bengt.

 

Mjšlby — K05003-93

Mjšlby stad (1920–1951) och Mjšlby stad (1952–1970), …stergštlands lŠn, nu Mjšlby kommun.

I rštt fŠlt en bandvis stŠlld, gyllene stršm, Śtfšljd av tvenne gyllene kvarnhjul

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1923-04-24, upphšrt vid stadens ombildning 1971-01-01, senare (med omformulerad blasonering) fšrt av Mjšlby kommun (1971–).

Balkvis stŠlld stršm – SvartŚn och dess fall. Kvarnhjul – kvarnnŠringen. Kvarnhjul invid stršm – ortnamnet med betydelsen 'kvarnby'. Rštt och guld – frŚn …stergštlands vapen.

 

Motala (1) — K05008-98

Motala stad (1881–1947) och Motala stad (1948–1951), …stergštlands lŠn, nu Motala kommun.

Vapnet utgšres af en vanlig skšld, fšrdelad af en blŚ balk, i švre fŠltet, som Šr af silver, tvŚ emot varandra och nedŚt vŠnda svarta vingar samt i det nedre fŠltet, som Šr rštt, en propeller af stŚl, under vilken ligger tvŚ korslagda gyllene merkuriestavar. Skšlden prydes af en murkrona

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1881-09-26, upphšrt vid faststŠllelse av nytt vapen 1949-05-20.

BlŚ balk – Gšta kanal. Svarta šrnvingar med markattehuvuden – frŚn vapnet fšr greve Baltzar von Platen (1766– 1829), upphovsman till Gšta kanal, Motala verkstad och Motala kšping. Propeller och merkuriestav – skeppsbyggande vid Motala verkstad.

 

Motala (2) — K05004-93

Motala stad (1948–1951) och Motala stad (1952–1970), …stergštlands lŠn, nu Motala kommun.

I fŠlt av silver en blŚ balk, Śtfšljd ovanfšr av tvŚ emot varandra vŠnda nedŚtriktade svarta šrnvingar, vilka upptill utformats som markattehuvuden, och nedanfšr av en fyrbladig ršd propeller

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1949-05-20, upphšrt vid stadens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av Motala kommun (1971–1973) och Motala kommun (1980–).

Vapnet utgšr en omarbetning av Motala stads Šldre vapen i syfte att bl a undanršja tinkturmšte mellan blŚ balk och rštt fŠlt. BlŚ balk – Gšta kanal. Svarta šrnvingar med markattehuvuden – frŚn vapnet fšr greve Baltzar von Platen (1766–1829), upphovsman till Gšta kanal, Motala verkstad och Motala kšping. Propeller – skeppsbyggande vid Motala verkstad.

 

Norrkšping — K05005-93

Norrkšpings stad (senast 1384–1915), Norrkšpings stad (1916–1917), Norrkšpings stad (1918–1935), Norrkšpings stad (1936–1951) och Norrkšpings stad (1952– 1970), …stergštlands lŠn, nu Norrkšpings kommun.

I fŠlt av guld en pŚ en ršd tronstol sittande blŚklŠdd S:t Olofsbild med krona av guld och blŚ gloria, yxa och riksŠpple

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1936-05-22, upphšrt vid stadens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av Norrkšpings kommun (1971–1973) och Norrkšpings kommun (1974–).

S:t Olof – Norrkšpings skyddshelgon; bilden i stadens sigill, kŠnt frŚn 1367.

Fšre faststŠllelsen fšrde staden olika vapenvarianter, dels ett vapen med samma innehŚll som det faststŠllda, dels ett som ŚtergŚr pŚ ett mindre stadssigill frŚn 1400-talet: i blŚtt fŠlt en stoplvis stŠlld spira, Śtfšljd till hšger av ett med en kunglig krona kršnt N och till vŠnster av en yxa, allt av guld (vissa partier av spiran ršda). Det fšrekom ocksŚ former dŠr antingen spiran eller bŚde den och yxan saknades.

 

SkŠnninge — K05001-93

SkŠnninge stad (1200-talet–1543), SkŠnninge (1570– 1951) och SkŠnninge stad (1952–1970), …stergštlands lŠn, nu Mjšlby kommun.

I blŚtt fŠlt en stŚende naturfŠrgad madonna med klŠdnad av silver samt krona och gloria av guld, bŠrande barnet pŚ vŠnstra armen och en liljestav av guld i hšgra handen samt pŚ vardera sidan Śtfšljd av ett Mariamonogram av guld. Barnet Šr likaledes naturfŠrgat med klŠdnad av silver och gloria av guld

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1942-06-12, upphšrt vid stadens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av SkŠnninge fšrsamling.

Madonna Śtfšljd av Mariamonogram – bilden i SkŠnninge stads sigill, kŠnt frŚn 1302.

Fšre faststŠllelsen fšrdes ett skšldemŠrke som direkt motsvarade sigillbilden, dvs i stŠllet fšr Mariamonogram omgavs madonnabilden av orden 'Beata' och 'Maria' med respektive sista bokstav placerad ovanfšr resten av respektive ord.

 

Sšderkšping — K05006-93

Sšderkšpings stad (1200-talet–1951) och Sšderkšpings stad (1952–1970), …stergštlands lŠn, nu Sšderkšpings kommun.

I blŚtt fŠlt tre balkar av silver, Śtfšljda av Śtta sexuddiga stjŠrnor av guld, ordnade 1.3.3.1

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1945-04-20, upphšrt vid stadens ombildning 1971-01-01, senare fšrt av Sšderkšpings kommun (1971–1973) och Sšderkšpings kommun (1974–).

Balkar Śtfšljda av stjŠrnor – bilden i Sšderkšpings stads sigill, kŠnt frŚn 1430-talet. Tre balkar av silver i blŚtt fŠlt – mšjligen frŚn vapnet fšr den kungliga FolkungaŠtten.

Fšre faststŠllelsen skiftade antalet stjŠrnor i vapnet, och det fšrekom varianter dŠr balkarna var utformade som stršmmar, dvs bildade medelst vŚgskuror. Ett Šldre vapen med lejonmotiv har sitt ursprung i stadens Šldsta sigill.

 

Vadstena — K05007-93

Vadstena stad (1400–1951), Vadstena stad (1952–1966) och Vadstena stad (1967–1970), …stergštlands lŠn, nu Vadstena kommun.

I fŠlt av guld en bild av S:ta Birgitta i klŠdnad och med gloria av silver sittande pŚ en ršd stol och skrivande i en bok

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1938-01-21, upphšrt vid stadens ombildning 1971-01-01, senare (med fšrŠndrad blasonering) fšrt av Vadstena kommun (1971–1973) och Vadstena kommun (1980–).

Sankta Birgitta – Vadstena klosters grundare; bilden i stadens sigill, kŠnt frŚn 1417.

Fšre faststŠllelsen fšrekom tidvis varianter av vapnet, bl a en dŠr vapenbilden utškats med ett korsprytt W och en annan dŠr boken Šr lagd pŚ en pulpet om sitter ihop med stolen. Ibland ses motivet avbildat i perspektiv snett framifrŚn, vilket strider mot heraldikens grundlŠggande tvŚdimensionalitet.

 

…stgštsk vapenbok : Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar. Mjšlby, 1998. 76 sid. ISBN 91-87784-09-2.

 

 

 

 

 

slekt.se/heraldik

Start Heraldiska vapen och flaggor

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson