Heraldiska vapen och flaggor

Per Anderssons texter om heraldik, kommunvapen, nordiska korsflaggor m m

 

 

 

 

 

…stgštsk vapenbok – Pastorat

 

Mjšlby–Hšgby — J05002-92

Mjšlby och Hšgby fšrsamlingars pastorat, Mjšlby kommun, …stergštlands lŠn och Linkšpings stift.

Skšld: i guld ett blŚtt kors, Śtfšljt av fyra ršda kvarnhjul, och dŠrunder ett rštt treberg

Antaget av Mjšlby–Hšgby kyrkliga samfŠllighets kyrkonŠmnd 1982-03-31.

Kors – sjŠlvklar symbol fšr en kyrklig enhet; formen frŚn vapnet fšr Svenska kyrkan; Mjšlbys roll som landsvŠgs- och jŠrnvŠgsknutpunkt och dennas avgšrande betydelse fšr ortens utveckling och fšr pastoratets bildande. Kors Śtfšljt av en bild i varje vinkel – strukturen av ett jerusalemskors, som Šr en symbol fšr missionen. Kvarnhjul – ortens mest karaktŠristiska nŠring, kvarndrift; ortnamnet Mjšlby, som ŚtergŚr pŚ det medeltida ordet fšr kvarn, 'mšlla'; frŚn vapnet fšr Mjšlby stad, vilken Śren 1952–1970 omfattade samma territorium som pastoratet; frŚn vapnet fšr Mjšlby socken. Gyllene fŠlt – jordbruket, den Šldsta av bygdens nŠringar. Treberg – sinnebild fšr 'hšg' (gravhšg), vilket ord Śterfinns i den andra fšrsamlingens namn; frŚn vapnet fšr Hšgby socken; Mjšlby–Hšgby-omrŚdet hšjande sig ur havet efter inlandsisens avsmŠltning. Antalet kvarnhjul – de kyrkliga enheterna inom det nuvarande pastoratet fram till 1700- och 1800-talens sockensammanlŠggningar: fšrsamlingarna Mjšlby, Sšrby, Hšgby och VŠstra Skrukeby. Guld och rštt – frŚn vapnen fšr Mjšlby stad och kommun, …stergštlands lŠn och landskap samt Mjšlby och Hšgby socknar. BlŚtt – SvartŚn, kommunikationsled och kraftkŠlla som genomflyter pastoratet och som haft avgšrande betydelse fšr tillkomsten av sŚvŠl Mjšlby socken som bygdens vidare utveckling. Komponerat av Per Andersson.

 

…stgštsk vapenbok : Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar. Mjšlby, 1998. 76 sid. ISBN 91-87784-09-2.

 

 

 

 

 

slekt.se/heraldik

Start Heraldiska vapen och flaggor

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson