Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

15 €lvsborgs (Elfsborgs) lŠn P

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 V€NERSBORG P 1974

         V€NERSBORG P 1971–1973*

                                 VŠnersborg stad P 1952–1970

                                           VŠnersborg stad P 1945–1951

                                                                  VŠnersborg (Wenersborg) stad P 1863–1944

                                                                  VassŠnda–Naglum (WassŠnda–Naglum, WassŠnda–Nagelhem, Gus-tav Adolf, Gustaf Adolf) P 1863–1944 (1/2)

                                                                  VŠne–Ryr (Sšdra Ryr) P 1863–1951

         BRLANDA P 1971–1973*

                                 BrŒlanda P 1952–1970 [BrŒlanda municipalsamh P 1935-05-23–1956]

                                                                  Gestad P 1863–1951

                                                                  BrŒlanda P 1863–1951 [BrŒlanda municipalsamh P 1935-05-23–1956]

                                                                  Sundala–Ryr (Ryr) P 1863–1951

         FR€NDEFORS P 1971–1973*

                                 FrŠndefors P 1952–1970*

                                                                  FrŠndefors P 1863–1951

         V€STRA TUNHEM P 1971–1973*

                                 VŠstra Tunhem P 1952–1970

                                                                  VŠstra Tunhem (Tunhem) P 1863–1951

                                                                  VŠnersnŠs (NŠs) R 1863–1951

81 TROLLH€TTAN P 1974

         TROLLH€TTAN P 1971–1973

              TrollhŠttan stad P 1967–1970

                                 TrollhŠttan stad P 1952–1966*

                                           TrollhŠttan stad P 1945–1951

                                               TrollhŠttan stad P 1916–1944

                                                                  TrollhŠttan P 1863–1915 [TrollhŠttan municipalsamh P 1896-06-05–1915]

                                                                  VassŠnda–Naglum (WassŠnda–Naglum, WassŠnda–Nagelhem, Gustav Adolf, Gustaf Adolf) P 1863–1944 (2/2)

                                 Sšdra VŠne P 1952–1966

                                                                  Norra Bjšrke (Bjšrke) P 1863–1951

                                                                  GŠrdhem (Gerdhem) P 1863–1951

                                                                  VŠne–saka (saka) P 1863–1951

                                 Flundre P 1952–1970 (1/2)

                                                                  UpphŠrad (UphŠrad) P 1863–1951

                                                                  Rommele (Rommeled, Romeled) P 1863–1951

                                                                  Fors (Forss) P 1863–1951

         BJ€RKE P 1971–1973* (2/2)

                                 BjŠrke P 1952–1970 (1/2)

                                                                  Lagmansered P 1863–1951

82 ALINGSS P 1974

         ALINGSS P 1971–1973*

              AlingsŒs stad P 1955–1970

                                 AlingsŒs stad P 1952–1954

                                                                  AlingsŒs stad P 1863–1951

                                                                  AlingsŒs landsfšrsamling och Ršdene (AlingsŒs och Ršdene, AlingsŒs och Ršdened, AlingsŒs och Ršdinge) P 1863–1951

                                 VŒrgŒrda P 1952–1954 (1/2)

                                                                  BŠlinge P 1863–1951

         HEMSJ… P 1971–1973*

                                 Hemsjš P 1952–1970

                                                                  Hemsjš P 1863–1951

                                                                  OdenŠs (…denŠs) P 1863–1951

         BJ€RKE P 1971–1973*

                                 BjŠrke P 1952–1970 (2/2)

                                                                  LŒngared P 1863–1951

                                                                  Stora Mellby (Mellby, Melby) P 1863–1951

                                                                  Magra P 1863–1951

                                                                  Erska P 1863–1951

83 BORS P 1974

         BORS P 1971–1973

                                 BorŒs stad P 1952–1970*

                                           BorŒs stad P 1920–1951

                                                                  BorŒs stad P 1863–1919

                                                                  Torpa P 1863–1919

                                 BrŠmhult P 1952–1970*

                                                                  BrŠmhult P 1863–1951

         DALSJ…FORS P 1971–1973

              Dalsjšfors P 1967–1970

                                 Toarp P 1952–1966

                                                                  RŒngedala (Ragnhildsdal) P 1863–1951

                                                                  €spered (Espered) P 1863–1951

                                                                  Toarp P 1863–1951

                                 LŠnghem P 1952–1966 (1/2)

                                                                  Dannike (Dannicke) P 1863–1951

                                 Lysjš P 1952–1970 (1/2)

                                                                  Ljushult P 1863–1951

         FRISTAD P 1971–1973*

                                 Fristad P 1952–1970

                                                                  TŠrby P 1863–1951

                                                                  Gingri (Gingrid) P 1863–1951

                                                                  Fristad P 1863–1951

                                                                  Borgstena P 1863–1951

                                                                  TŠmta P 1863–1951

                                                                  VŠnga (WŠnga) P 1863–1951

         SANDHULT P 1971–1973*

                                 Sandhult P 1952–1970

                                                                  Bredared P 1863–1951

                                                                  Sandhult (Sandhult med Hedared) P 1863–1951

         BOLLEBYGD P 1971–1973*

                                 Bollebygd P 1952–1970

                                                                  Tšllsjš (Tšllesjš) P 1863–1951

                                                                  Bollebygd P 1863–1951

         VISKAFORS P 1961–1973

                                 Kinnarumma P 1952–1960*

                                                                  Kinnarumma (Kinnaromma) P 1863–1951

                                 Seglora P 1952–1960*

                                                                  Seglora P 1863–1951

84 ULRICEHAMN P 1974

         ULRICEHAMN P 1971–1973*

                                 Ulricehamn stad P 1952–1970*

                                           Ulricehamn stad P 1938–1951

                                                                  Ulricehamn stad P 1863–1937

                                                                  Brunn (Brund) P 1863–1937

                                                                  Vist (Wist) P 1863–1937

         H…KERUM P 1971–1973*

                                 Hškerum P 1952–1970

                                                                  KŠrrŒkra P 1863–1951

                                                                  Sšdra VŒnga (VŒnga, WŒnga) P 1863–1951

                                                                  Mšne P 1863–1951

                                                                  HŠllstad P 1863–1951

                                                                  Murum P 1863–1951

                                                                  Grovare (Grofvared) P 1863–1951

                                                                  FŠnneslunda (Fenneslunda) P 1863–1951

                                                                  HŠrna P 1863–1951

                                                                  Sšdra Ving (Ving, Wing, Wing med Tšfve) P 1863–1951

                                                                  Varnum (Warnum, Hvarnum) P 1863–1951

         SUNDEN P 1971–1973*

                                 sunden P 1952–1970

                                                                  TvŠrred (Tverred) P 1863–1951

                                                                  MarbŠck P 1863–1951

                                                                  Finnekumla (Finnekomla) P 1863–1951

                                                                  Sšdra SŠm (SŠm) P 1863–1951

                                                                  GŠllstad P 1863–1951

                                                                  Gršnahšg P 1863–1951

         REDV€G P 1971–1973* (1/2)

                                 RedvŠg P 1952–1970 (1/2)

                                                                  StrŠngsered (Strengsered) P 1863–1951

                                                                  Gullered P 1863–1951

                                                                  Hšssna P 1863–1951

                                                                  Liared P 1863–1951

                                                                  Kšlingared (Kylingared, Kšhlingared) P 1863–1951

                                                                  KnŠtte P 1863–1951

                                                                  Bšne P 1863–1951

                                                                  Kšlaby P 1863–1951

                                                                  Humla P 1863–1951

                                                                  Blidsberg P 1863–1951

                                                                  Dalum P 1863–1951

                                                                  Timmele (Timmelhed) P 1863–1951

85 ML P 1971

                                 mŒl stad P 1952–1970*

                                                                  mŒl stad P 1863–1951

                                 Tšssbo P 1952–1970

                                                                  mŒl P 1863–1951

                                                                  Edsleskog (Hasselskog, HŠsselskog) P 1863–1951

                                                                  Mo P 1863–1951

                                                                  Fršskog P 1863–1951

                                                                  Tšsse (Tšssš) P 1863–1951

                                                                  Tydje (Tydie) P 1863–1951

                                                                  nimskog P 1863–1951

60 BENGTSFORS P 1971

                                 Bengtsfors kšping P 1952–1970*

                                           Bengtsfors kšping P 1926–1951

                                                                  €rtemark (Artemark, Ertemark, Ertmark) P 1863–1925 (1/2)

                                 LelŒng P 1952–1970

                                           €rtemark P 1926–1951

                                                                  €rtemark (Artemark, Ertemark, Ertmark) P 1863–1925 (2/2)

                                                                  Laxarby P 1863–1951

                                                                  VŒrvik (WŒrvik) P 1863–1951

                                                                  Torrskog P 1863–1951

                                 Steneby P 1952–1970

                                                                  Tisselskog P 1863–1951

                                                                  Steneby P 1863–1951

                                 BŠckefors P 1952–1970

                                                                  BŠcke (BŠckefors) P 1863–1951

                                                                  …dskšlt (…dskšld) P 1863–1951

61 MELLERUD P 1971*

         Mellerud kšping P 1969–1970

                                 Mellerud kšping P 1952–1968

                                           Mellerud kšping P 1908–1951

                                                                  Holm P 1863–1907 (1/2)

                                           Holm P 1908–1951

                                                                  Holm P 1863–1907 (2/2)

                                                                  JŠrn (Jern) P 1863–1951

                                 KroppefjŠll P 1952–1968

                                                                  …r P 1863–1951

                                                                  GunnarsnŠs P 1863–1951

                                                                  Dalskog P 1863–1951

                                 SkŒllerud P 1952–1968*

                                                                  SkŒllerud P 1863–1951

                                 Bolstad P 1952–1968

                                                                  Grinstad P 1863–1951

                                                                  Erikstad P 1863–1951

                                                                  Bolstad P 1863–1951

62 LILLA EDET P 1971

                                 Lilla Edet kšping P 1952–1970*

                                           Lilla Edet kšping P 1951–1951*

                                                                  Fuxerna P 1863–1950 [Lilla Edet municipalsamh P 1890-01-31–1950]

                                 Lšdšse P 1952–1970

                                                                  Ale–Skšvde (Ale–Skšfde, Skšfde) P 1863–1951

                                                                  Tunge P 1863–1951

                                                                  Sankt Peder (Sankt Peter, Lšdšse, Gamla Lšdšse) P 1863–1951

                                 Flundre P 1952–1970 (2/2)

                                                                  sbrŠcka P 1863–1951

                                 Inlands Torpe O 1952–1970

                                                                  VŠsterlanda (Westerlanda) O 1863–1951

                                                                  HjŠrtum (Hjertum) O 1863–1951

63 MARK P 1971 (centralort Kinna)

                                 Kinna kšping P 1952–1970*

                                           Kinna kšping P 1947–1951

                                                                  Kinna P 1863–1946 [Kinna municipalsamh P 1924-12-12–1946]

                                 Skene kšping P 1952–1970*

                                           Skene kšping 1951–1951

                                                                  …rby P 1863–1950 (1/2) [Skene municipalsamh P 1941-05-09–1950]

                                 SŠtila P 1952–1970

                                                                  SŠtila (SŠtilla) P 1863–1951

                                                                  Hyssna P 1863–1951

                                 Fritsla P 1952–1970

                                                                  Fritsla P 1863–1951

                                                                  Skepphult (Skephult) P 1863–1951

                                 …rby P 1952–1970*

                                           …rby P 1951–1951

                                                                  …rby P 1863–1950 (2/2)

                                 VŠstra Mark P 1952–1970

                                                                  Hajom (Hajum) P 1863–1951

                                                                  Berghem P 1863–1951

                                                                  FotskŠl (FoutskŠl) P 1863–1951

                                                                  Tostared P 1863–1951

                                           Surteby–Kattunga P 1926–1951

                                                                  Surteby P 1863–1925

                                                                  Kattunga P 1863–1925

                                 Horred P 1952–1970

                                                                  …xnevalla P 1863–1951

                                                                  Horred P 1863–1951

                                                                  Istorp P 1863–1951

                                 Svansjš P 1952–1970

                                                                  Torestorp (Thorestorp) P 1863–1951

                                                                  €lekulla (Ellekulla) P 1863–1951

                                                                  …xabŠck P 1863–1951

65 SVENLJUNGA P 1971

                                 Svenljunga kšping P 1952–1970*

                                           Svenljunga kšping P 1946–1951*

                                                                  Svenljunga P 1863–1945

                                 Kindaholm P 1952–1970

                                                                  MŒrdaklev (MŒrdaklef) P 1863–1951

                                                                  Kalv (Kalf) P 1863–1951

                                                                  …stra Fršlunda (Fršlunda) P 1863–1951

                                                                  HŒcksvik (HŒksvik) P 1863–1951

                                 Axelfors P 1952–1970

                                                                  Redslared P 1863–1951

                                                                  Ullasjš P 1863–1951

                                                                  …rsŒs P 1863–1951

                                                                  Revesjš (Refvesjš) P 1863–1951

                                 Hšgvad P 1952–1970 (2/2)

                                                                  Holsljunga (Holtsljunga, Holtsjunga, Holtzljunga) P 1863–1951

                                                                  MjšbŠck P 1863–1951

                                 Lysjš P 1952–1970 (2/2)

                                                                  Sexdrega (SexdrŠga) P 1863–1951

                                                                  Roasjš P 1863–1951

                                                                  Hillared P 1863–1951

66 HERRLJUNGA P 1974

         HERRLJUNGA P 1971–1973*

              Herrljunga kšping P 1953–1970*

                                 Herrljunga P 1952–1952 [Herrljunga municipalsamh P 1906-08-24–1952]

                                                                  Eggvena P 1863–1951

                                                                  Remmene P 1863–1951

                                                                  Tarsled P 1863–1951

                                                                  Fšlene P 1863–1951

                                                                  Herrljunga P 1863–1951 [Herrljunga municipalsamh P 1906-08-24–1952]

                                                                  BrŒttensby och Landa P 1863–1951 (1/2)

         G€SENE P 1971–1973*

                                 GŠsene P 1952–1970

                                                                  Vesene (Vesened, Wesene, Wesened) P 1863–1951

                                                                  Grude P 1863–1951

                                                                  JŠllby (Hjellby, Gjellby) P 1863–1951

                                                                  Sšdra Bjšrke (Bjšrke) P 1863–1951

                                                                  Hudene (Hudened) P 1863–1951

                                                                  Skšlvene (Skšlfvened) P 1863–1951

                                                                  Norra SŠm (SŠm, SŠmb) P 1863–1951

                                                                  Hov (Hof, HŒf) P 1863–1951

                                                                  KŠllunga (KjŠllunga, Kjellunga) P 1863–1951

                                                                  MjŠldrunga (Mjelldrunga) P 1863–1951

                                                                  Eriksberg (Eriksberga) P 1863–1951

                                                                  Broddarp (BrŒddarp) P 1863–1951

                                                                  …ra P 1863–1951

                                                                  Alboga P 1863–1951

                                                                  Od (Odh) P 1863–1951

                                                                  Molla (MŒlla) P 1863–1951

04 DALS–ED P 1971* (centralort Ed)

                                 Dals–Ed P 1952–1970 [Ed municipalsamh P 1927-04-08–1957]

                                                                  Nšssemark P 1863–1951

                                                                  HŒbol P 1863–1951

                                                                  Dals–Ed (Ed) P 1863–1951 [Ed municipalsamh P 1927-04-08–1957]

                                                                  Tšftedal P 1863–1951

                                                                  Ršlanda P 1863–1951

                                                                  GesŠter P 1863–1951

07 F€RGELANDA P 1974

         F€RGELANDA P 1971–1973*

              FŠrgelanda P 1967–1970

                                 FŠrgelanda P 1952–1966*

                                                                  FŠrgelanda (Fergelanda) P 1863–1951

                                 …deborg P 1952–1966 (2/2)

                                                                  …deborg P 1863–1951

                                                                  Torp P 1863–1951

         H…GS€TER P 1971–1973*

                                 HšgsŠter P 1952–1970

                                                                  Lerdala (Lerdal) P 1863–1951

                                                                  RŠnnelanda (Rennelanda) P 1863–1951

                                                                  RŒggŠrd (Roggerd, Roggered, Roggjerd) P 1863–1951

                                                                  JŠrbo (Jerbo, JŠrnboda) P 1863–1951

                                                                  HšgsŠter P 1863–1951

21 ALE P 1974 (centralort Nol)

         N…DINGE P 1971–1973*

                                 Nšdinge P 1952–1970

                                                                  Nšdinge P 1863–1951

         SKEPPLANDA P 1971–1973*

                                 Skepplanda P 1952–1970

                                                                  HŒlanda P 1863–1951

                                                                  Skepplanda P 1863–1951

         STARRK€RR P 1971–1973*

                                 StarrkŠrr P 1952–1970

                                                                  Kilanda P 1863–1951

                                                                  StarrkŠrr (SterrkŠrr, SkŠrkered) P 1863–1951

24 LERUM P 1971*

         Lerum P 1969–1970

                                 Lerum P 1952–1968*

                                                                  Lerum P 1863–1951

                                 Skallsjš P 1952–1968*

                                                                  Skallsjš P 1863–1951

              Stora Lundby P 1967–1968

                                 Stora Lundby P 1952–1966 (1/2)

                                                                  …stad P 1863–1951

                                                                  Stora Lundby (Lundby) P 1863–1951

27 VRGRDA P 1971*

         VŒrgŒrda P 1955–1970 [VŒrgŒrda municipalsamh P 1928-11-24–1963]

                                 VŒrgŒrda P 1952–1954 (2/2) [VŒrgŒrda municipalsamh P 1928-11-24–1963]

                                                                  Skogsbygden (Norska Skogsbygd) P 1863–1951

                                                                  Lena P 1863–1951

                                                                  Bergstena P 1863–1951

                                                                  Fullerstad (Fullestad) P 1863–1951

                                                                  Hol (Hohl, Hool) P 1863–1951

                                                                  Horla P 1863–1951

                                                                  Siene P 1863–1951

                                                                  Algutstorp (Allgutstorp) P 1863–1951 [VŒrgŒrda municipalsamh P 1928-11-24–1963 (1/2)]

                                                                  Kullings–Skšvde (Kullings–Skšfde, Skšfde) P 1863–1951 [VŒrgŒrda municipalsamh P 1928-11-24–1963 (2/2)]

                                                                  Sšdra HŠrene (HŠrene, HŠrened) P 1863–1951

                                                                  Tumberg P 1863–1951

                                                                  NŒrunga (Norunga) P 1863–1951

                                                                  Ljur P 1863–1951

                                                                  Kvinnestad (Qvinnestad) P 1863–1951

                                                                  Asklanda P 1863–1951

                                                                  Ornunga P 1863–1951

                                                                  BrŒttensby och Landa P 1863–1951 (2/2)

52 TRANEMO P 1974

         TRANEMO P 1971–1973*

              Tranemo P 1967–1970

                                 Tranemo P 1952–1966

                                                                  Sjštofta P 1863–1951

                                                                  Ambjšrnarp P 1863–1951

                                                                  Mossebo (MŒssebo) P 1863–1951

                                                                  Tranemo P 1863–1951

                                 Limmared (Sšdra sarp) P 1952–1966*

                                                                  Sšdra sarp (sarp) P 1863–1951

                                 LŠnghem P 1952–1966 (2/2)

                                                                  LŠnghem P 1863–1951

                                                                  MŒnstad P 1863–1951

         DALSTORP P 1971–1973*

                                 Dalstorp P 1952–1970

                                                                  Nittorp P 1863–1951

                                                                  Ljungsarp P 1863–1951

                                                                  …lsremma P 1863–1951

                                                                  Dalstorp P 1863–1951

                                                                  Hulared P 1863–1951

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.