Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

25 Norrbottens lŠn BD

KOMMUN (fr o m 1971)

Stad

Kšping

MunicipalsamhŠlle/Municipalkšping (inom landskommun)

Landskommun

 

* ofšrŠndrad indelning frŒn nŠrmaste fšregŒngare (endast Šndring av kommuntyp eller namn)

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 

 

 


1993      €ndr 1953–1992         1952       €ndr 1864–1951        1863


 

80 LULE BD 1971*

         LuleŒ stad BD 1969–1970

                                 LuleŒ stad BD 1952–1968*

                                           LuleŒ stad BD 1933–1951

                                                                  LuleŒ stad BD 1863–1932

                                                                  NederluleŒ (Neder-LuleŒ) BD 1863–1932 (1/2) [Svartšstaden municipalsamh BD 1901-08-23–1932]

                                 NederluleŒ BD 1952–1968*

                                           NederluleŒ BD 1933–1951

                                                                  NederluleŒ (Neder-LuleŒ) BD 1863–1932 (2/2)

                                 RŒneŒ BD 1952–1968* (1/2)

                                                                  RŒneŒ BD 1863–1951 (1/2)

81 PITE BD 1971*

         PiteŒ stad BD 1967–1970

                                 PiteŒ stad BD 1952–1966*

                                                                  PiteŒ stad BD 1863–1951

                                 PiteŒ BD 1952–1966*

                                           PiteŒ BD 1918–1951

                                               PiteŒ BD 1916–1917 (1/2)

                                                                  PiteŒ BD 1863–1915 (1/3)

                                 Hortlax BD 1952–1966*

                                           Hortlax BD 1918–1951

                                               PiteŒ BD 1916–1917 (2/2)

                                                                  PiteŒ BD 1863–1915 (2/3)

                                 NorrfjŠrden BD 1952–1966*

                                           NorrfjŠrden BD 1916–1951

                                                                  PiteŒ BD 1863–1915 (3/3)

82 BODEN BD 1971

         Boden stad BD 1967–1970

                                 Boden stad BD 1952–1966*

                                           Boden stad BD 1919–1951

                                               …verluleŒ (…fver-LuleŒ) BD 1892–1918 (1/2) [Boden municipalsamh BD 1896-02-28–1918]

                                                                  …verluleŒ (…fver-LuleŒ) BD 1863–1891 (1/3)

                                 …verluleŒ BD 1952–1966*

                                           …verluleŒ BD 1919–1951

                                               …verluleŒ (…fver-LuleŒ) BD 1892–1918 (2/2)

                                                                  …verluleŒ (…fver-LuleŒ) BD 1863–1891 (2/3)

                                 Edefors BD 1952–1970*

                                           Edefors BD 1892–1951

                                                                  …verluleŒ (…fver-LuleŒ) BD 1863–1891 (3/3)

                                 RŒneŒ BD 1952–1966* (2/2)

                                                                  RŒneŒ BD 1863–1951 (2/2)

83 HAPARANDA BD 1971*

         Haparanda stad BD 1967–1970

                                 Haparanda stad BD 1952–1966*

                                                                  Haparanda stad BD 1863–1951

                                 NedertorneŒ BD 1952–1966*

                                                                  NedertorneŒ (Neder-TorneŒ) BD 1863–1951

                                 Karl Gustav BD 1952–1966*

                                                                  Karl Gustav (Carl Gustaf) BD 1863–1951

84 KIRUNA BD 1971

                                 Kiruna stad BD 1952–1970*

                                           Kiruna stad BD 1948–1951

                                                                  JukkasjŠrvi (Juckasjervi) BD 1863–1947 [Kiruna municipalsamh BD 1908-12-23–1947]

                                 Karesuando BD 1952–1970*

                                                                  Karesuando (Karesuanda, Enontekis) BD 1863–1951

60 €LVSBYN BD 1971*

         €lvsbyn BD 1969–1970

                                 €lvsbyn kšping BD 1952–1968*

                                           €lvsbyn kšping BD 1948–1951

                                                                  €lvsby (Elfsby) BD 1863–1947 (1/2) [€lvsby municipalsamh BD 1933-05-19–1947]

                                 €lvsby BD 1952–1968*

                                           €lvsby BD 1948–1951

                                                                  €lvsby (Elfsby) BD 1863–1947 (2/2)

05 ARVIDSJAUR BD 1971*

                                 Arvidsjaur BD 1952–1970* [Arvidsjaur municipalsamh BD 1895-10-25–1962]

                                                                  Arvidsjaur BD 1863–1951 [Arvidsjaur (Arvidsjaurs kyrkostad) municipalsamh BD 1895-10-25–1962]

06 ARJEPLOG BD 1971*

                                 Arjeplog BD 1952–1970*

                                                                  Arjeplog (Arjeploug) BD 1863–1951

10 JOKKMOKK BD 1971*

                                 Jokkmokk BD 1952–1970*

                                                                  Jokkmokk (Jockmock) BD 1863–1951

13 …VERKALIX BD 1971*

                                 …verkalix BD 1952–1970*

                                           …verkalix (…fver-Calix) BD 1870-06-03–1951

                                                                  …verkalix (…fver-Calix) BD 1863–1870-06-03 (1/2)

14 KALIX BD 1971*

         Kalix BD 1967–1970

                                 Nederkalix BD 1952–1966* [Kalix municipalsamh BD 1910-04-08–1962]

                                           Nederkalix BD 1924–1951 [Kalix municipalsamh BD 1910-04-08–1962]

                                                                  Nederkalix (Neder-Calix) BD 1863–1923 (1/2) [Kalix municipalsamh BD 1910-04-08–1962]

                                 Tšre BD 1952–1966*

                                           Tšre BD 1924–1951

                                                                  Nederkalix (Neder-Calix) BD 1863–1923 (2/2)

18 …VERTORNE BD 1971*

         …vertorneŒ BD 1969–1970

                                 …vertorneŒ BD 1952–1968*

                                           …vertorneŒ (…fver-TorneŒ) BD 1870-06-03–1951

                                                                  …vertorneŒ (…fver-TorneŒ) BD 1863–1870-06-03 (1/2)

                                 Hietaniemi BD 1952–1968*

                                                                  Hietaniemi (Matarengi) BD 1863–1951

21 PAJALA BD 1971

                                 Pajala BD 1952–1970*

                                           Pajala BD 1914–1951

                                               Pajala BD 1885–1913 (1/2)

                                                    Pajala BD 1870-06-03–1884 (1/3)

                                                                  Pajala BD 1863–1870-06-03 (1/4)

                                 Junosuando BD 1952–1970*

                                           Junosuando BD 1914–1951

                                               Pajala BD 1885–1913 (2/2)

                                                    Pajala BD 1870-06-03–1884 (2/3)

                                                                  Pajala BD 1863–1870-06-03 (2/4)

                                 TŠrendš BD 1952–1970*

                                           TŠrendš BD 1885–1951

                                               Pajala BD 1870-06-03–1884 (3/3)

                                                                  Pajala BD 1863–1870-06-03 (3/4)

                                 Korpilombolo BD 1952–1970*

                                           Korpilombolo BD 1870-06-03–1951

                                                                  …vertorneŒ (…fver-TorneŒ) BD 1863–1870-06-03 (2/2)

                                                                  …verkalix (…fver-Calix) BD 1863–1870-06-03 (2/2)

                                                                  Pajala BD 1863–1870-06-03 (4/4)

23 G€LLIVARE BD 1971*

                                 GŠllivare BD 1952–1970* [GŠllivare municipalsamh BD 1893-06-02–1955, Malmberget municipalsamh BD 1908-12-23–1959]

                                                                  GŠllivare (Gellivare) BD 1863–1951 [GŠllivare (GŠllivare kyrkostad, Gellivare kyrkostad) municipalsamh BD 1893-06-02–1955, Malmberget municipalsamh BD 1908-12-23–1959]

 

 

Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjšlby, 1993. 132 sid. ISBN 91-87784-05-X.