Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa

 

 

 

 

 

KŠnda Šttlingar

Alla de institutioner som utgšr riksbyggets kolonner, eller pilastrar, har ymnigt befolkats med Šttlingar till Gustav Vasa: kungahuset, hovet, riddarhuset, regeringen, riksdagen, de hšgsta domstolarna liksom ledningen av krigsmakten, kyrkan, utlandsbeskickningarna, landsstaten, Šmbetsverken och nŠringslivet. Efter 500 Œr har vi sŒ Šnnu i vŒr egen tid sett vasaŠttlingar som statschef, riksmarskalk, talman, statsminister, statsrŒd, hovrŠttspresident, šverbefŠlhavare, Šrkebiskop, kabinettssekreterare, statssekreterare, ambassadšrer, landshšvdingar, generaldirektšrer och storfšretagsledare. En švervŠldigande del av rikets slottsherrar, fideikommissarier och stšrsta jordŠgare Šr ocksŒ avkomlingar till Gustav Vasa. KungaŠttlingar har Šven beklŠtt ordfšrandeposterna i modern tids mŠktiga arbetsmarknadsorganisationer, sŒvŠl LO, TCO och Saco som Svenskt nŠringsliv. Och alla Šr de mŒngfaldigt slŠkt med nuvarande kungen, den absoluta toppen pŒ den svenska sociala pyramiden med inte mindre Šn 91 hŠrstamningslinjer frŒn kung Gšsta.

Svensk politik

I riksdagen och regeringen avtar kungaŠttlingarnas representation och har sŒ gjort under demokratins hela Œrhundrade. Medan alliansregeringen innehšll tvŒ statsrŒd fallna efter Gustav Vasa (Peter Norman och Ewa Bjšrling) och tre var ingifta i kretsen (samme Norman, Fredrik Reinfeldt och Eskil Erlandsson) fanns i den ršdgršna frŒn bšrjan 2014 inte nŒgon vare sig beslŠktad eller besvŒgrad i det kungliga trŠdet, men frŒn 2016 ingick Šttlingen Anna Ekstršm. €ven i den borgerliga regering som tilltrŠdde 2022 finns en medlem med vasaursprung, Jakob Forssmed. Uttunningen av vasablodet Šr tydlig i den svenska statsorganismens alla lemmar, om Šn med stšrre fšrdršjning hos kungahuset, riddarhuset, hovet och UD.

Fyra statsministrar har varit kungaŠttlingar: Arvid Posse, Hjalmar Hammarskjšld, Louis de Geer d y och Olof Palme. Den senaste inom slŠktkretsen med ansprŒk pŒ att bli Sveriges hšgsta politiska ledare var Anna Kinberg Batra. I den rollen hade hon blivit den tredje kvinnan bland Gustav Vasas avkomlingar (efter drottningarna Christina och Ulrika Eleonora) och Sveriges fšrsta kvinnliga statsminister men inte den fšrsta statsministern pŒ sin gren av det kungliga slŠkttrŠdet; hennes farfars farmor var syssling till Hjalmar Hammarskjšld, far till FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjšld.

Under 1900-talets sista decennier var statsrŒd med kungligt ursprung ganska jŠmnt fšrdelade pŒ borgerliga och socialdemokratiska regeringar: Staffan Burenstam Linder, Lars de Geer, Ulf Dinkelspiel och Carl Axel Petri respektive Anna Hedborg, Bengt K  Johansson, Carl Tham och Bjšrn von Sydow. Den sistnŠmnde Šr ocksŒ enkammarriksdagens ende talman ur slŠktkretsen. Bland andra politiker mŠrks Ny demokratis partiledare Ian Wachtmeister, Moderaternas landstingsrŒd Filippa Reinfeldt och finansborgarrŒd Carl Cederschišld, Stockholmspartiets borgarrŒd Stella Fare, Miljšpartiets borgarrŒd Katarina Luhr och VŠnsterpartiets riksdagsman Johan Lšnnroth, som motionsvŠgen drev fram avskaffandet eller snarare privatiseringen av den svenska adeln 2003 genom upphŠvande av bŒde de sista adelsprivilegierna och riddarhusordningen som svensk fšrfattning.

UtlŠndska ledare

Gustav Vasas Šttlingar har ocksŒ varit framgŒngsrika i att hamna i ledningen fšr andra stater, exempelvis tyska, ryska respektive šsterrikiska kejsarna Wilhelm, Nikolaj och Franz Joseph, brittiska drottning Victoria, tillika kejsarinna av Indien, och franske kung Louis Philippe. NŠr Sveriges šstra halva till sist blev republiken Finland intrŠdde vasaŠttlingen Gustaf Mannerheim som riksfšrestŒndare och senare president. Bland samtidens vŠrldsledare ses Storbritanniens premiŠrministrar David Cameron och Boris Johnson. Inom FN mŠrks, fšrutom Dag Hammarskjšld, sŠndebudet Staffan de Mistura.

Alla tio nuvarande arvmonarker i Europa hŠrstammar flerfaldigt frŒn Gustav Vasa:

Spanien: kung Felipe VI (136)

Danmark: drottning Margrethe II (103)

Sverige: kung Carl XVI Gustaf (91)

Storbritannien: kung Charles III (78)

Norge: kung Harald V (66)

Luxemburg: storhertig Henri I (47)

Belgien: kung Philippe I (36)

NederlŠnderna: kung Willem-Alexander (31)

Liechtenstein: furst Hans-Adam I (20)

Monaco: furst Albert II (3)

Statens tjŠnare

I hšg grad kom Gustav Vasas Šttlingar att vara verksamma i hans firma, den svenska staten, framfšr allt som officerare men ocksŒ civila ŠmbetsmŠn och domare, med stor spridning frŒn lŠgre till de allra hšgsta befattningarna. Denna prŠgel pŒ slŠkten var mŠrkbar lŒngt in pŒ 1900-talet, dŒ nŠringslivet och akademiska yrken tog šverhanden. Bland otaliga krigsmŠn i slŠktleden syns allt ifrŒn stormaktstida fŠltmarskalken Magnus Stenbock till sentida generaler och amiraler, sŒsom …B Helge Jung, armŽchefen Thord Bonde, flygvapenchefen Bengt Nordenskišld och marinchefen Peter Nordbeck.

Kungens frŠmsta fšretrŠdare bŒde ute i riket och utrikes har under Œrhundradena med fšrkŠrlek rekryterats bland kungaŠttlingarna: ett 80-tal landshšvdingar och ett 50-tal ambassadšrer. Av flera kabinettssekreterare Šr Sverker stršm och Frank Belfrage de senaste. Tio vasaŠttlingar har tagits i ansprŒk som generaldirektšr. Till slŠktkretsen hšr vidare Fredrik WersŠll, riksmarskalk, president i Svea hovrŠtt, justitierŒd i Hšgsta domstolen och riksŒklagare.

NŠringsliv

Sveriges rikshushŒllare och rikaste man Gustav Vasa har flera Šttlingar som varit framtrŠdande i svenskt nŠringsliv, sŒsom Rutger Barnekow, Carl Bennet, Carl Johan Bonnier, Claes DahlbŠck, Gustaf Douglas, Tomas Fischer, Reinhold Geijer, Pehr G Gyllenhammar, Curt Mileikowsky, Jacob Palmstierna och ordfšranden i Svenskt nŠringsliv Michael Treschow. KungaŠttlingar som lett arbetstagarnas organisationer Šr Anna Ekstršm SACO, Otto Nordenskišld TCO och Wanja Lundby-Wedin LO.

Kyrka

Gustav Vasa bršt loss Sverige frŒn pŒvekyrkan och infšrde en protestantisk statskyrka med sig sjŠlv som šverhuvud, men det dršjde till 1992 innan en av hans Šttlingar blev svensk Šrkebiskop: K G Hammar. Bland biskopar finns Stockholms Henrik Svenungsson, tillika šverhovpredikant, och de nu verksamma Martin ModŽus i Linkšping, Fredrik ModŽus i VŠxjš och Johan Dalman i StrŠngnŠs, kungens nuvarande šverhovpredikant, vilka alla fyra hŠrstammar genom Maria Lovisa Leffler fšdd Brink (1781-1857). VasaŠttling Šr ocksŒ grundaren av Livets ord Ulf Ekman.

Vetenskap

Fyra kungaŠttlingar har tilldelats Nobelpris, fredspriset till Bertha von Suttner och Dag Hammarskjšld och fysikpriset till far och son Manne och Kai Siegbahn. I slŠkttrŠdet Œterfinns ocksŒ Nobelstiftelsens VD Stig Ramel. Inom olika vetenskaper framtrŠder namnkunniga professorer som Peter Celsing, Johan Cullberg, Ingrid Elam, Otto von Friesen, Sten von Friesen, Martin Ingvar, Bengt af Klintberg, Henrik Kreuger, Hugo Lagercrantz, Lars Lšnnroth, Adolf Erik Nordenskišld, Torgny SŠve-Sšderbergh och Thorhild Wulff samt historikerna Fredrik Ferdinand Carlson, Karl Gustaf Hildebrand, Erik Lšnnroth, Sven Ulric Palme och Jšrgen Weibull. Universitetsrektorer har varit professorerna Nils von Hofsten och Martin H:son Holmdahl i Uppsala, Gšran Bexell i Lund, HŒkan Nial, Dag Norberg och Gustaf Lindencrona i Stockholm samt Hans Meijer i Linkšping.

Media

Gustav Vasa tillskansade sig makt šver hela det svenska samhŠllet, Šven tidens massmedier, och i deras nuvarande form Šr inslaget av barnbarns barnbarn osv till honom pŒfallande stort. Exempelvis har alla tre public service-bolag i nŠrtid haft en kungaŠttling som VD: SVT Hanna StjŠrne och Eva Hamilton, SR Lisa Sšderberg och UR Erik Fichtelius. VD fšr SR medan det Šnnu omfattade bŒde radio och TV var Otto Nordenskišld, efterfšljd som VD fšr Sveriges Riksradio av Arvid Lagercrantz. Skolradiochef, fšre tillkomsten av UR, var Axel Breitholtz. Chef fšr SR:s underhŒllningsredaktion Šr nu Daniel af Klintberg. KŠnda radioršster Šr allt ifrŒn legendarer som Lis Asklund till nu verksamma Gunnar Bolin, MŒns Hirschfeldt, Jšrgen Huitfeldt, Christofer Murray, Richard Myrenberg, Susanne Palme, Alice PetrŽn och Erik Ridderstolpe. Raden av kungaŠttlingar inom SVT Šr Šnnu lŠngre: Gun Allroth, Christoffer Barnekow, Fredrik Belfrage, Nils Chšler, Malcolm Dixelius, Runo Edstršm, Karin Falck, Bengt Grafstršm, Thomas Gylling, Per Martin Hamberg, Ulf Hambraeus, Musse Hasselvall, Jeanette von Heidenstam, Thomas von Heijne, Gunvor HildŽn, Elisabeth Marmorstein, Bengt Nordlund, Christian Peters, Fabian af Petersens, Jens von Reis, Olle Rossander, Per Sinding-Larsen, Ebba Kleberg von Sydow, Pieter Tham och Lars Ulvenstam. Vid TV4 finns Lottie Cronestrand och Max Grinndal.

Dagens Nyheter har bland vasaŠttlingarna haft tvŒ chefredaktšrer, Herbert Tingsten och Olof Lagercrantz, samt flera journalister: Robert Braunerhielm, Eva af Geijerstam, Gšran Leijonhufvud, Otto Mannheimer, Christian Palme, Calle Pauli, Magdalena Ribbing, Carl Rudbeck, Po Tidholm, Ingemar Unge och Kerstin Vinterhed. I Svenska Dagbladet har lŠsts Agneta Lagercrantz, Anita Lagercrantz Ohlin, Sigfrid Leijonhufvud, Ami Lšnnroth, Richard Swartz och Agneta Uddenberg. €ttlingar Šr ocksŒ Aftonbladets chefredaktšr och allmŠnhetens pressombudman Yrsa Stenius, Gšteborgs Handels- och Sjšfartstidnings grundare MŒns Prytz, Gšteborgs-Postens chefredaktšr Peter Hjšrne, SkŒnska Dagbladets och Idrottsbladets chefredaktšr Allan Beer, mediefšretagsledarna Anna BrŒkenhielm, Eva Swartz Grimaldi, Thomas Hedberg och Fredrik kerman, journalisterna Ulrika Beck-Friis, Kai Hammerich, Annette Kullenberg, Axel Odelberg, Birgitta von Otter och Martin Schibbye samt TV-producenterna Lennart Ehrenborg och MŒns ReuterswŠrd. Bland samhŠllsdebattšrer mŠrks Christian Gergils, Erik Hšrstadius, Johan Norberg, Gunnar Wetterberg och Nordal kerman.

Litteratur

SkšnlitterŠra fšrfattare med kungligt ursprung Šr John Ajvide Lindqvist, Signe Bjšrnberg (Sigge Stark), Louise Boije af GennŠs, Heidi von Born, Marika Cobbold, Jšrn Donner, PŽter Esterh‡zy, Catharina Ingelman-Sundberg, Ellen Key, Agneta Klingspor, David Lagercrantz, Amelie Posse, Margit Sandemo, Malla Silfverstolpe, Anna Sparre, Cecilia Torudd och Lars Widding. tta kungaŠttlingar har valts in i Svenska akademien, sŒsom diktaren och kritikern Carl David af WirsŽn och nŒgra redan nŠmnda.

Teater och film

Monarkin har karaktŠriserats som ett skŒdespel, bŒde som uppvisning i distanserande prakt och som politiskt spel, omvŠxlande i slutna rum och fšr šppen ridŒ. Professionella talanger frŒn teater och film saknas inte heller bland kungaŠttlingarna: Stig Bergendorff, Anna Blomberg, Francisca von Born, Lia Boysen, Hans Dahlman, David Dencik, Nils Eklund, Gšsta, Krister, Mikael, Sanna och Stefan Ekman, Agneta Ekmanner, Katarina Ewerlšf, Ola Forssmed, Benny Fredriksson, Hans Funck, Robert Fux, Harald Hamrell, Sten Johan Hedman, Bjšrn Kjellman, Maria Kulle, Marika Lagercrantz, Anki LidŽn, Frej Lindqvist, Angelica Lundqvist, MŒns Nathanaelson, Jonna Nordenskišld, Jesper Odelberg, Gunvor PontŽn, Tomas PontŽn, Elsa Prawitz, Fanny Risberg, Max von Sydow, Anna SŠllstršm, Richard UlfsŠter, Jonatan Unge, Gustaf Wally och Andreas Wilson.

Musik

Till kungaŠttlingarna hšr tonsŠttarna Wilhelm Peterson-Berger, Wilhelm Stenhammar och Erland von Koch samt flera andra representanter fšr svenskt musikliv: Love Antell, Tim Bergling (Avicii), Kim Cesarion, Clabbe af Geijerstam, Erland von Heijne, Amanda Jenssen, Peter Lundblad, Lasse Lšnndahl, Britta Mšllerstršm, Anne Sofie von Otter, Pontus Platin, Povel Ramel, Janne Schaffer, Victoria Tolstoy, Magnus Uggla, Caroline af Ugglas, Claes Vogel och Sten Wahlund.

Konst

Flera av svensk konsthistorias mest kŠnda mŒlare har kungliga rštter: Gustaf Cederstršm, Erland Cullberg, Nils von Dardel, Carl Kylberg och Georg von Rosen. Bland Šttlingarna finns ocksŒ skulptšren Anna Petrus Lyttkens, liksom modeskaparna Gunilla PontŽn och Lars Wallin.

Idrott

€ven nŒgra professionella idrottare leder sitt ursprung till Gustav Vasa: hoppryttarna Henrik von Eckermann och Knut Axel Nordenbelt, simmaren Louise Jšhncke, golfspelaren Wilhelm Schauman, friidrottaren och lšparen Malin Ewerlšf, lŠngdskidŒkarna Marie-Helene (Billan) …stlund och HŒkan Westin, ishockeyspelarna Niklas och Staffan Kronwall och Henrik och Joel Lundqvist samt fotbollsspelaren Albin Ekdal. I slŠkten ingŒr ocksŒ de tre OS-kanotisterna syskonen Anna, Gunnar och Karin Olsson.

JŠmstŠlldhet

Till Gustav Vasas avkomlingar hšr vidare den fšrst liberala, sedan socialdemokratiska och slutligen kommunistiska agitatorn Kata Dalstršm, liksom tvŒ medlemmar av Fogelstadsgruppen: Elisabeth Tamm, en av de fem kvinnor som valdes in i riksdagen efter kvinnliga ršstrŠttens infšrande 1921, och Honorine Hermelin, rektor fšr Kvinnliga medborgarskolan och Sveriges fšrsta kvinnliga skolstyrelseordfšrande. KungaŠttlingar Šr Šven jŠmstŠlldhetsombudsmannen och advokaten Claes Borgstršm och stiftelsen Kvinnoforums Bam Bjšrling.

Monarkins anhŠngare och motstŒndare

Man kan fšrledas tro att alla dessa kungafrŠnder Šr sŠkrade som supportrar till monarkin. Men den stora slŠktkretsen rymmer sŒvŠl kungahusets starkaste stšdtrupper inom bland annat hovaristokratin som det monarkiska systemets mest framtrŠdande kritiker. Herbert Tingsten och Olof Lagercrantz uttryckte sig kraftfullt emot och Olof Palme genomdrev avskaffandet av kungens Šven formella politiska makt och banade vŠg fšr att med det ofta citerade pennstrecket avskaffa den helt. Till och med Republikanska fšreningens ordfšrande Peter Althin Šr medlem av denna Sveriges kungaslŠkt, sida vid sida med šverhovmŠstarinnan Alice Trolle-Wachtmeister och hovmarskalken Elisabeth Tarras-Wahlberg.

Ingifta

MŒnga ytterligare vŠlkŠnda namn har under Œrhundradena gift in sig i Gustav Vasas slŠkt, exempelvis makthavare som riksrŒd och statsrŒd, varibland tre statsministrar: fšrutom Fredrik Reinfeldt ocksŒ Sveriges fšrste statsminister Louis de Geer d Š samt Carl Swartz.

Nobelpristagare: Kofi Annan, Ulf von Euler, Allvar Gullstrand och Verner von Heidenstam.

Fšretagsledare: Antonia Ax:son Johnson, Ingrid Bonde, Dan Axel Brostršm, Alessandro Catenacci, Johan Dennelind, Gunnar Engellau, Lars O Gršnstedt, Tony Hagstršm, Kerstin Hessius, Arvid Nordquist, Aje Philipson, Mats Qviberg, Finn Rausing, Marcus Storch, Lars Thunell, Ane Maersk Mc Kinney M¿ller Uggla, Anders Wall, Marcus Wallenberg och Leif …stling.

Fšrfattare: de fyra akademiledamšterna Albert Engstršm, nŠmnde Heidenstam, Carl Snoilsky och P O Sundman samt Inger AlfvŽn, Frans G Bengtsson, Peter Birro, Karen Blixen, Jan Guillou, Lars Gustafsson, Else Kleen, Gšran Sonnevi, MŠrta Tikkanen och Aino Trosell.

Journalister: Erik ArnŽr, Bo Bjelfvenstam, Olle Bjšrklund, Cay Bond, Henric Borgstršm, Lennart Ekdal, Bjšrn Elmbrant, Berndt Friberg, Fredrik von Gertten, Catharina GrŸnbaum, Cecilia Hagen, Thomas Hempel, Lennart Hultman-Boye, Anne Lagercrantz, Carolina Neurath, Rolf Porseryd, Folke RydŽn, Malou von Sivers, Christel Tholse Willers, Arne ThorŽn, Steffo Tšrnqvist, Cecilia UddŽn, Lars Ulvenstam, Hans Villius, Ulf Wickbom, ke Wilhelmsson och Bengt …ste.

TV-programledare: Ebba Blitz, Magnus HŠrenstam, Pontus GŒrdinger, Fredrik Lindstršm, Jan-…jvind Swahn och Anders …fvergŒrd.

Regissšrer: Roy Andersson och Yngve Gamlin.

SkŒdespelare: Kent Andersson, Lars-Erik Berenett, Mats Bergman, Bjšrn Bjelfvenstam, Gšrel Crona, Anders Ekborg, Hasse Ekman, George Fant, Eva Fršling, Gšran Gillinger, Hugh Grant, Sverrir Gudnason, Gerd Hagman, Peter Harrysson, Hans Josefsson, Johan H:son Kjellgren, Jarl Kulle, Inga LandgrŽ, Fillie Lyckow, Mikael Nyqvist, Suzanne Reuter, Vanna Rosenberg, Georg Rydeberg, Reuben Sallmander, Anita Wall, Meg Westergren och MŒns Westfelt.

SŒngare: Olle Adolphson, Ted GŠrdestad, Tommy Kšrberg, Anni-Frid Lyngstad Reuss, Mats Ronander, Annelie RydŽ och Sven Olof Sandberg.

 

 

 

 

slekt.se/kung

Start Sveriges kungaslŠkt

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson