slekt.se

Per Anderssons forskning och texter inom genealogi, heraldik och kommunalhistoria

 

 

 

 

 

 

Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa, omfattande drygt 275 000 personer, dŠribland en stor del av Sveriges sociala, politiska, ekonomiska och kulturella elit under ett halvt Œrtusende

 

LŒngarydsslŠkten

Per Anderssons och Johan Lindhardts kartlŠggning av slŠkten frŒn grŠnslandet dŠr Jšnkšpings, Hallands, €lvsborgs och Kronobergs lŠn mšts, frŒn 1988 noterad i Guinness rekordbok som den stšrsta kartlagda, nu med mer Šn en kvarts miljon medlemmar

 

Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum – Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

Heraldiska vapen och flaggor

Per Anderssons texter om heraldik och de nordiska korsflaggornas historia samt redovisning av alla svenska kommunala vapen genom tiderna fšr 950 olika bŠrare och …stergštlands 240 territoriella vapen

 

Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av alla stŠders, kšpingars, municipalsamhŠllens, landskommuners, storkommuners och nutida kommuners "slŠkttrŠd", som fšrgrenat sig genom indelningsreformer och andra sammanlŠggningar och delningar till drygt 5 000 kommunala enheter sedan 1863

 

…stgštska och smŒlŠndska slŠkter

Per Anderssons kartlŠggning av de 32 slŠkter som utgŒr frŒn hans anor i sjŠtte generationen, omfattande drygt 80 000 personer

 

…lmstadsslŠkten

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingarna till den smŒlŠndska prŠst- och ŠmbetsmannaslŠkten Almqvists stamfader, hŠradsdomaren MŒns Haraldsson (1585–1642), Šgare av Sšdra LŒngeberg sšder om GrŠnna, omfattande drygt 100 000 personer

 

SlŠktredovisningssystem

Per Anderssons system fšr redovisning av Šttlingar, med unika individbeteckningar och en sŠrskild typ av stamtavla fšr att i slŠktforskningen hantera en stšrre mŠngd slŠktingar och presentera dem pŒ ett šverskŒdligt sŠtt

 

Sveriges invŒnare genom tiderna – Svingt

Per Anderssons fšrslag till en universell databas med kŠllbelagd information om Sveriges alla invŒnare genom tiderna i form av en mštesplats dŠr alla forskare kan delta i ett gemensamt kunskapsbygge

 

Om Per Andersson

En kort biografi

 

 

 

 

 

 

 

 

slekt.se

Sveriges kungaslŠkt

LŒngarydsslŠkten

Mjšlbyhistoria

Heraldiska vapen och flaggor

Sveriges kommunindelning

…stgštska och smŒlŠndska slŠkter

…lmstadsslŠkten

SlŠktredovisningssystem

Sveriges invŒnare genom tiderna – Svingt

Om Per Andersson

InnehŒllsšversikt

Kontakt

 

© 2022 Per Andersson