S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŒ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-01-01

 

Hur mycket slŠkt

                                                     

Hur mycket slŠkt en Šttling Šr till stamfadern Gustav Vasa beror pŒ antalet generationer och antalet hŠrstamningar frŒn honom.

Ett sŠtt att uttrycka slŠktskapsgraden Šr att ange hur stor andel i procent som stamfadern utgšr av Šttlingens anor i den generation dŠr stamfadern befinner sig. Fšr stamfaderns barn representerar han hŠlften (50 procent) av deras ursprung (och stammodern den andra hŠlften), fšr barnbarnen hŠlften av hŠlften (25 procent), osv.

Fšr den som leder sitt ursprung till stamfadern pŒ mer Šn ett hŒll summeras procenttalen frŒn de olika hŠrstamningarna. Exempel: Ett barn till tvŒ av stamfaderns barnbarn, vilka alltsŒ Šr kusiner, har slŠktskapsgraden 12,5 + 12,5 = 25. Det blir dŒ samma vŠrde som fšr ett barnbarn pŒ en enda linje.

Observera att procentsatsen inte gšr ansprŒk pŒ att uttrycka den genetiska likheten med stamfadern utan endast Šr ett teoretiskt vŠrde fšr att jŠmfšra olika personers grad av slŠktskap till honom.

Antalet generationer efter stamfadern motsvarar antalet bokstŠver i individbeteckningen (som Œterges fšrst pŒ varje Šttlings rad i slŠktredovisningen). Vid hŠrstamning pŒ en linje Šr slŠktskapsgraden fšljande fšr respektive generation (procent):

1: 50

2: 25

3: 12,5

4: 6,25

5: 3,125

6: 1,5625

7: 0,78125

8: 0,390625

9: 0,1953125

10: 0,09765625

11: 0,048828125

12: 0,0244140625

13: 0,01220703125

14: 0,006103515625

15: 0,0030517578125

16: 0,00152587890625

17: 0,000762939453125

18: 0,0003814697265625

19: 0,00019073486328125