S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŒ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-04-18

 

Bokverk med Šttlingarna

                                                     

Fšr att intresserade ska fŒ del av slŠktforskningens resultat, hŒller nu pŒ att slutfšras en redovisning i bokform som omfattar 20 generationer frŒn Gustav Vasa till hans efterkommande fšdda 2018. …ver boksidorna lšper en nŠstan kilometerlŒng stamtavla, som ett schematiskt slŠkttrŠd, dŠr varje slŠktmedlem Œterfinns pŒ en egen rad. I fšrsta hand Šr slŠktkartlŠggningen inriktad pŒ Šttlingar i Sverige.

Bokverket berŠknas omfatta ca 2 700 sidor fšrdelade pŒ tre inbundna volymer i formatet 21x30 cm. SlŠktredovisningen kan inte gšra ansprŒk pŒ att vara fullstŠndig. Den innehŒller ca 250 000 efterkommande till Gustav Vasa (inkl ingifta och motsv). Varje Šttling har en unik boktavsbeteckning som gšr det enkelt att se hur alla Šr slŠkt med alla varandra. I bokverket finns ocksŒ register šver slŠktnamn och ortnamn.

Den som sjŠlv Šr Šttling till Gustav Vasa Šr slŠkt med alla personer i bokverket, och det gŠller Šven de mŒnga Šttlingarna till Gustav Vasas syster Margareta liksom till alla deras fšrfŠder. DŠrutšver kan fšrmodligen de flesta personer med ursprung i Sverige hitta egna slŠktingar dŠri. Exempelvis Šr ca 1 700 av Per Anderssons slŠktingar pŒ olika sidor ingifta i kungaslŠkten, innebŠrande att han dŠrigenom Šr slŠkt med flera tusen av de efterkommande till Gustav Vasa som finns med i bokverket.

SlŠktredovisningen tjŠnar ocksŒ som utgŒngspunkt fšr vidare forskning. Det finns utsikter fšr andra Šn dem som sjŠlva Šr med att hitta fšrfŠder i bokverket och dŠrmed konstatera sig vara kungaŠttlingar. En mšjlighet som šppnar sig Šr att nŒgon gren som pŒ grund av kŠllsituationen inte Šr mšjlig att fšlja vidare framŒt rymmer en nutida Šttling som genom kartlŠggning av sitt ursprung har nŒtt fram till den blockerade personen frŒn motsatt hŒll och dŠrmed kan bana vŠg fšr fortsatt spŒrande av Šttlingar.

Den som šnskar kšpa bokverket om Sveriges kungaslŠkt kan bestŠlla det per e-post hŠr. Ange namn och adress samt ett mobilnummer eller en e-postadress dit ett sms/mejl sŠnds nŠr bokpaketet finns att hŠmta pŒ utlŠmningsstŠllet.

Priset Šr 980 kr (inkl moms), vartill kommer paketfrakt om totalt 110 kr oavsett hur mŒnga bokverk som sŠnds till samma adress inom Sverige (utlandsfrakt enligt PostNords prislista). Faktura bifogas i paketet, som vŠger ca 7 kg. PŒ hemsidan kommer nŠrmare information om nŠr bokverket planeras vara fŠrdigt att skickas ut. Upplagans storlek bestŠms av antalet fšrhandsbestŠllningar, varfšr efterbestŠllningar inte kan garanteras. Den som šnskar ŒtersŠnda ett bestŠllt bokverk betalar returfrakten.