S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŚ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-04-14

 

Svara pŚ slŠktbrev

                                                     

Fšr att slŠktredogšrelsen ska bli korrekt och fullstŠndig Šnda fram till nutid, har en representant fšr varje slŠktfamilj tillskrivits med šnskan om hjŠlp med att granska och komplettera uppgifterna om den nŠrmaste delen av slŠkten, som stŠllts samman pŚ ett bifogat blad.

SŠrskilt behov finns av att komplettera med yrke/titel, markering av tilltalsnamn, Śrtal fšr sambofšrhŚllande och i švrigt uppgifter som saknas (markerade med É). Det Šr ocksŚ vŠrdefullt att vara uppmŠrksam pŚ att ingen person saknas, t ex ett barn eller ett syskon. Det kan bl a gšras genom att kontrollera siffran fšr antal barn.

Blad med slŠktuppgifter har sŠnts till den Šldsta medlemmen i varje slŠktfamilj som Šr bosatt i Sverige, dvs i normalfallet till varje syskon i den Šldsta levande generationen. €ttlingar bosatta i utlandet, liksom de som avlidit utan kŠnda efterkommande, har tagits med pŚ en nŠra slŠktings blad. I sŚdant fall kan fšrhoppningsvis den svenska brevmottagaren hjŠlpa till ocksŚ med uppgifter om dessa personer.

Svar med tillŠgg och rŠttelser pŚ slŠktbladet eller per e-post emotses tacksamt senast den 4 juli. Vid mejlsvar, ange gŠrna numret som stŚr efter # vid adressen.

Fšr att sŠkerstŠlla att inget svar kommer bort pŚ vŠgen, lŠggs – nŠr alla svar hunnit gŚs igenom efter svarsdagen – ut en lista pŚ slekt.se med numren (enbart numren) pŚ de slŠktblad som det inte inkommit svar pŚ, sŚ att avsŠndaren fŚr mšjlighet att se om ett ivŠgsŠnt brev eller mejl har nŚtt fram. Observera dock att det kommer att ta en tid att gŚ igenom den stora mŠngden svar.

Svara per e-post hŠr.