S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŚ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-04-14

 

Svara pŚ slŠktbrev

                                                     

Fšr att slŠktredogšrelsen ska bli korrekt och fullstŠndig Šnda fram till nutid, har en representant fšr varje slŠktfamilj tillskrivits med šnskan om hjŠlp med att granska och komplettera uppgifterna om den nŠrmaste delen av slŠkten, som stŠllts samman pŚ ett bifogat blad.

SŠrskilt behov finns av att komplettera med yrke/titel, markering av tilltalsnamn, Śrtal fšr sambofšrhŚllande och i švrigt uppgifter som saknas (markerade med É). Det Šr ocksŚ vŠrdefullt att vara uppmŠrksam pŚ att ingen person saknas, t ex ett barn eller ett syskon. Det kan bl a gšras genom att kontrollera siffran fšr antal barn.

Blad med slŠktuppgifter har sŠnts till den Šldsta medlemmen i varje slŠktfamilj som Šr bosatt i Sverige, dvs i normalfallet till varje syskon i den Šldsta levande generationen. €ttlingar bosatta i utlandet, liksom de som avlidit utan kŠnda efterkommande, har tagits med pŚ en nŠra slŠktings blad. I sŚdant fall kan fšrhoppningsvis den svenska brevmottagaren hjŠlpa till ocksŚ med uppgifter om dessa personer.

Svar med tillŠgg och rŠttelser pŚ slŠktbladet eller per e-post emotses tacksamt senast den 4 juli. Vid mejlsvar, ange gŠrna numret som stŚr efter # vid adressen.

Det mycket stora antalet svar som tacksamt mottagits har tagit tid att bearbeta, och svar har fortsatt att inkomma Šnnu ett halvŚr efter det sista datumet. Alla svar med pappersposten Šr nu avklarade och arbetet med de ŚterstŚende per e-post kommer att pŚgŚ fram till tryckningen. Den som svarat per e-post fŚr ett mailsvar, och den som sŠnt ett brevsvar och undrar om det har kommit fram Šr vŠlkommen att hšra av sig (den tidigare avsikten att sŠkerstŠlla att inget svar kommit bort pŚ vŠgen genom att publicera en lista med numren pŚ de slŠktblad som det inte inkommit svar pŚ har visat sig inte vara genomfšrbar eftersom hanteringen blivit sŚ utdragen i tiden).

Svara per e-post hŠr.