S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŒ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-04-14

 

Svara pŒ slŠktbrev

                                                     

Fšr att slŠktredogšrelsen ska bli korrekt och fullstŠndig Šnda fram till nutid, har en representant fšr varje slŠktfamilj tillskrivits med šnskan om hjŠlp med att granska och komplettera uppgifterna om den nŠrmaste delen av slŠkten, som stŠllts samman pŒ ett bifogat blad.

SŠrskilt behov finns av att komplettera med yrke/titel, markering av tilltalsnamn, Œrtal fšr sambofšrhŒllande och i švrigt uppgifter som saknas (markerade med É). Det Šr ocksŒ vŠrdefullt att vara uppmŠrksam pŒ att ingen person saknas, t ex ett barn eller ett syskon. Det kan bl a gšras genom att kontrollera siffran fšr antal barn.

Blad med slŠktuppgifter har sŠnts till den Šldsta medlemmen i varje slŠktfamilj som Šr bosatt i Sverige, dvs i normalfallet till varje syskon i den Šldsta levande generationen. €ttlingar bosatta i utlandet, liksom de som avlidit utan kŠnda efterkommande, har tagits med pŒ en nŠra slŠktings blad. I sŒdant fall kan fšrhoppningsvis den svenska brevmottagaren hjŠlpa till ocksŒ med uppgifter om dessa personer.

Svar med tillŠgg och rŠttelser pŒ slŠktbladet eller per e-post emotses tacksamt senast den 4 juli. Vid mejlsvar, ange gŠrna numret som stŒr efter # vid adressen.

Fšr att sŠkerstŠlla att inget svar kommer bort pŒ vŠgen, lŠggs – nŠr alla svar hunnit gŒs igenom efter svarsdagen – ut en lista pŒ slekt.se med numren (enbart numren) pŒ de slŠktblad som det inte inkommit svar pŒ, sŒ att avsŠndaren fŒr mšjlighet att se om ett ivŠgsŠnt brev eller mejl har nŒtt fram. Observera dock att det kommer att ta en tid att gŒ igenom den stora mŠngden svar.

Svara per e-post hŠr.