S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŚ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-04-17

 

SlŠktnamn

                                                     

Efter att bokverket om slŠkten blivit klart, och dŠrmed sidindelningen fixerad, kommer hŠr att finnas ett register šver slŠktnamn bland Gustav Vasas efterkommande.

Registret upptar i alfabetisk ordning alla slŠktnamn, efternamn, tillŠggsnamn, mellannamn och personliga tillnamn (t ex soldatnamn) som fšrekommer i bokverket.

HŠnvisning sker till den sida i bokverket dŠr namnet fšrekommer fšrsta gŚngen i en sammanhŠngande framstŠllning, det vill sŠga dŠr namnet anges med fet eller kursiv stil. Personer med namnet kan sŚledes finnas Šven pŚ flera av de fšljande sidorna.

Om en person har ett vanligt slŠktnamn rekommenderas sškning pŚ ett mer sŠrprŠglat namn som bŠrs eller burits av nŚgon slŠkting i nŠrheten (exempelvis moderns namn som ogift eller eller ett syskons namn som gift) eller pŚ ett ortnamn.