S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŚ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-01-01

 

Om personuppgifter

                                                     

Uppgifterna om personerna i slŠktredovisningen Šr sŚdana som Šr tillgŠngliga fšr alla i offentliga kŠllor (numera till stšrsta delen via internet) eller har lagts till av slŠktmedlemmarna sjŠlva.

Eftersom det Šr frŚga om utgivning av en tryckt bok gŠller inte EU:s dataskyddsfšrordning (GDPR), utan publiceringen regleras och grundlagsskyddas av Tryckfrihetsfšrordningen.

Samtidigt respekteras šnskemŚl om att inte vara med i slŠktredovisningen.

Genom att ett utdrag av slŠktuppgifterna skickats till varje slŠktfamilj har Šttlingarna givits tillfŠlle att Šndra, tillfšra eller stryka information.

SlŠktuppgifterna finns inte i nŚgon databas utan endast som textsidor till boken, till skillnad frŚn den lagring i slŠktforskningsprogram som annars Šr vanlig bland slŠktforskare.

Uppgifterna om varje person Šr begrŠnsade till de mest elementŠra, sŚsom namn, bostadsort och fšdelsedatum.

SlŠktredovisningar med uppgifter om bŚde levande och avlidna har utgivits i Sverige sedan Śrhundraden, t ex en stor mŠngd monografier och samlingsverk som Svenska slŠktkalendern och Sveriges ridderskap och adels kalender.