S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŒ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2019 Per Andersson

Uppdaterad 2019-06-19

 

Fšrkortningar

                                                     

AllmŠnt

Genealogiska referenser

Agnatiska fursteslŠkter

Bšrdstitlar

Utbildningstitlar

Yrken och andra titlar (Šven i sammansŠttningar)

Ledamotskap i beslutande fšrsamlingar

Ortnamn

Sveriges lŠn

VŠrldens nuvarande stater och sjŠlvstyrande omrŒden

Tidigare statsbildningar m m

USA:s delstater m m

Kanadas provinser och territorier

Australiens delstater och territorier

 

AllmŠnt

 

ad                    adopterad, adoptivbarn

b                      begravd

bp                    barns fšrŠlder

c                      cirka

d                      dšpt

fr                      frŒn

fv                     fšrutvarande

g                      gift, gemŒl

o                      och

rp                     registrerad partner

s                      senast

sb                    samboende

sed                  sedan, sedermera

sl                      slŠkt(en)

t                       till; tidigast

tr                      trolovad

u                      under

¿                      Šttlingar saknas

<                      Šttlingar ej utredda

É                     saknad uppgift

=                      hŠnvisning till annan plats i slŠkten (efterfšljande individbeteckning)

:                       antal hŠrstamningar (efterfšljande tal)

.                       Œtskillnad mellan fšrnamn och efternamn (inkl liknande namntyper)

()                      namn som inte Šr registrerat i folkbokfšringen (inom parentes)

|                        namnfšrŠndring (mellan tidigare och senare lydelse)

/                       adoption (i individbeteckning)

-                       antal barn till adopterade redovisas inte

 

Genealogiska referenser

 

×                       medlem (i egen rŠtt) av Sveriges kungahus

^                       medlem (i egen rŠtt) av utlŠndskt furstehus

*                       medlem (i egen rŠtt) av Štt inom Sveriges adel

¡                       Šttling till stamfadern fšr Sveriges nuvarande kungahus Carl XIV Johan

à                      ingŒr i en slŠktlinje frŒn arvmonarkins grundare Gustav Vasa till Sveriges nuvarande kung

 

na                    genom naturalisation

su                    genom succession

ut                     genom utnŠmning

 

A                      adlig Štt (nummer)

F                      friherrlig Štt (nummer)

G                      grevlig Štt (nummer)

K                      kommendšrsŠtt (nummer)

O                      ointroducerad

p                      primogenitur (efter en Štts nummer), dvs vŠrdigheten tillkommer endast huvudmannen (och i ett fŒtal fall Šven dennes nŠrmaste arvtagare)

 

FIA                   finlŠndsk adlig Štt (nummer)

FIF                    finlŠndsk friherrlig Štt (nummer)

FIG                   finlŠndsk grevlig Štt (nummer)

 

DKA                 dansk adlig Štt

DKF                  dansk friherrlig Štt

DKG                 dansk grevlig Štt

 

FSB                  [FinlŠndsk] SlŠktbok (volym)

FSBN               [FinlŠndsk] SlŠktbok, ny fšljd (volym)

FSK                  [FinlŠndsk] SlŠktkalender (ŒrgŒng)

NSSB               Ny svensk slŠktbok

OAK                 Ointroducerad adels kalender

SSK                 Svenska slŠktkalendern (ŒrgŒng)

                   [Victor …rnberg] Svensk slŠgtkalender och Svenska Šttartal (ŒrgŒng)

 

Bes-                 BesserydsslŠkten (individbeteckning)

Bjš-                  BjšrnarydsslŠkten [LommarydsŠttlingar] (individbeteckning)

D-                     DršgshultsslŠkten […stgštaŠttlingar] (individbeteckning)

L-                     LŒngarydsslŠkten (individbeteckning)

S-                     LŒngarydsslŠkten, Simonsstammen (individbeteckning)

V-                    LŒngarydsslŠkten, VŒthultsstammen (individbeteckning)

…-                    …lmstadsslŠkten (individbeteckning)

…S-                  …stgštsk och smŒlŠndsk slŠktbok (individbeteckning)

 

Agnatiska fursteslŠkter

 

Inom parentes monarkier dŠr slŠkten regerar (*) eller har regerat.

 

ASK                 Askanien (Hg Anhalt, Hg Sachsen-Lauenburg)

BER                  Bernadotte (Kg Sverige*, Kg Norge)

BON                 Bonaparte (Ks Frankrike)

BRT                  Brabant (Kg Sverige, SHg Hessen[-Darmstadt], KFt Hessen[-Kassel], vald Kg Finland)

CAP                 Capet (Ks Brasilien, Kg Frankrike, Kg Spanien*, Kg Portugal, Kg BŠgge Sicilierna, SHg Luxemburg*, Hg Parma)

CIR                   Cirksena (Ft Ostfriesland)

EST                  Este (Ks Tysk-romerska riket, Ks Indien, Kg Storbritannien, Kg Hannover, Kg Irland, Hg Braunschweig-LŸneburg)

HAB                 Habsburg (Ks Tysk-romerska riket, Kg Bšhmen, Kg Ungern, Kg Spanien, €Hg …sterrike)

LIE                    Liechtenstein (Ft Liechtenstein*)

LIP                    Lippe (Kg NederlŠnderna, Ft Lippe, Ft Schaumburg-Lippe)

LOT                  Lothringen (Ks Tysk-romerska riket, Ks …sterrike, Ks Mexico, Kg Bšhmen, Kg Ungern, SHg Toskana)

NAS                 Nassau (Kg NederlŠnderna, SHg Luxemburg, Ft Nassau, Ft Oranien)

OBO                 Obotriter (Kg NederlŠnderna, Kg Danmark, Kg Norge, Kg Sverige, SHg Mecklenburg-Schwerin, SHg Mecklenburg-Strelitz)

OLD                 Oldenburg (Ks Ryssland, Kg Danmark*, Kg Norge*, Kg Sverige, Kg Grekland, Kg Island, SHg Oldenburg, Hg Schleswig-Holstein)

REU                  Reuss (Ft Reuss-Greiz [Šldre linjen], Ft Reuss-Gera [yngre linjen])

SAV                 Savoyen (Ks Abessinien, Kg Italien, Kg Albanien, Kg Sardinien, Hg Savojen)

SWA                Schwarzburg (Ft Schwarzburg-Rudolstadt, Ft Schwarzburg-Sondershausen)

VAS                 Vasa (Kg Sverige, Kg Polen)

WET                 Wettin (Ks Indien, Kg Storbritannien*, Kg Belgien*, Kg Kanada*, Kg Australien*, Kg Nya Zeeland*, Kg Sydafrika, Kg Irland, Kg Sachsen, Kg Bulgarien, Kg Portugal, SHg Sachsen-Weimar-Eisenach, Hg Sachsen-Altenburg, Hg Sachsen-Coburg och Gotha, Hg Sachsen-Meiningen)

WIE                  Wied (Ft Albanien, Ft Wied)

WIT                  Wittelsbach (Ks Tysk-romerska riket, Kg Bayern, Kg Danmark, Kg Norge, Kg Sverige, Kg Grekland)

WLD                 Waldeck (Ft Waldeck-Pyrmont)

WUR                WŸrttemberg (Kg WŸrttemberg)

ZAH                 ZŠhringen (SHg Baden)

ZOL                 Zollern (Ks Tyska riket, Kg Preussen, Kg RumŠnien, KFt Brandenburg, Ft Hohenzollern-Hechingen, Ft Hohenzollern-Sigmaringen)

 

Bšrdstitlar

 

Ks                    kejsare, kejsarinna (Šven tsar, tsaritsa)

Kg                    kung

Dr                     drottning

€Hg                 Šrkehertig, Šrkehertiginna

SFt                   storfurste, storfurstinna

SHg                  storhertig, storhertiginna

KuFt                 kurfurste, kurfurstinna

Hg                    hertig, hertiginna

LGr                  lantgreve, lantgrevinna

PGr                  pfalzgreve, pfalzgrevinna

MGr                  markgreve, markgrevinna

Ft                     furste, furstinna

Mk                    markis, markisinna

LsGr                lŠnsgreve, lŠnsgrevinna

Gr                    greve, grevinna (Šven danska komtesse)

Ea                    earl

BGr                  borggreve, borggrevinna

Vc                    vicomte, vicomtesse; viscount, viscountess

LsBn                lŠnsbaron, lŠnsbaronessa

Bn                    baron, baronessa (bŒde tyska Baronin och Baronesse)

Fr                     friherre, friherrinna (bŒde tyska Freifrau och Freiin)

Ld                    lord, lady

Bt                     baronet, baronetess

Ed                    Edler, Edle

Rr                     Ritter

Jk                     Junker, Junkfrau; jonkheer, jonkvrouw

Hr                     herr

KPr                   kronprins, kronprinsessa

Pr                     prins, prinsessa

In                      infant, infantinna

A                      arv- (i sammansŠttningar, t ex APr)

r                       regerande (i sammansŠttningar, t ex rDr)

 

Utbildningstitlar

 

FK                    filosofie kandidat

FM                    filosofie magister

FL                    filosofie licentiat

FD                    filosofie doktor

 

OvanstŒende akademiska grader kan ocksŒ vara kombinerade med andra fakulteter (Sverige och Finland).

 

AFD                 agronomie och fortstdoktor

AgrD                agronomie doktor

DMV                 doktor i medicinsk vetenskap

ED                    ekonomie doktor

FarmD              farmacie doktor

HuD                  doktor i humanistiska vetenskaper

JD                    juris doktor

KoD                  konstdoktor

MD                   medicine doktor

MKD                 medicine och kirurgie doktor

NaD                  doktor i naturvetenskaper

OD                   odontologie doktor

PD                    politices doktor

PeD                  pedagogie doktor

PsD                  psykologie doktor

SkogD              skoglig doktor

SVD                 doktor i samhŠllsvetenskaper

TD                    teologie doktor

TeknD              teknologie doktor

VMD                 veterinŠrmedicine doktor

 

civek                civilekonom

civing               civilingenjšr

DGI                   diplomerad frŒn Grafiska institutet

DIHM                diplomerad frŒn Institutet fšr hšgre marknadsfšringsutbildning

DIHR                 diplomerad frŒn Institutet fšr hšgre kommunikations- och reklamutbildning

DRMI                diplomerad frŒn Reklam- och marknadsinstitutet

 

BA                   bachelor of art

BAgrSc            bachelor of agricultural science

BArch              bachelor of architecture

BBA                 bachelor of business administration

BCom               bachelor of commerce

BD                    bachelor of divinity

BEcon              bachelor of economics

BEd                  bachelor of education

BFA                 bachelor of fine arts

BJ                    bachelor of journalism

BMus               bachelor of music

BPR                  bachelor of public relations

BSc                  bachelor of science

BSocSc           bachelor of social science

BVSc               bachelor of veterinary science

LLB                  bachelor of laws

 

LLM                  master of laws

MA                   master of art

MAgrSc           master of agricultural science

MArch              master of architecture

MBA                 master of business administration

MCom               master of commerce

MDiv                 master of divinity

MEcon              master of economics

MEd                  master of education

MEng                master of engineering

MFA                 master of fine arts

MHS                 master of health science

MIM                  master of international management

MJ                    master of journalism

MMus               master of music

MPA                 master of public administration

MPhil                master of philosophy

MPSc               master of political science

MPsych            master of psychology

MSc                 master of science

MSocSc           master of social science

 

DArt                 doctor of art

DDS                 doctor of dental science

DPharm            doctor of pharmacy

DPhil                 doctor of philosophy

DPs                  doctor of psychology

DSc                  doctor of science

LLD                  doctor of laws

MD                   doctor of medicine

PhD                  doctor of philosophy

 

Yrken och andra titlar (Šven i sammansŠttningar)

 

adm                  administratšr, administrativ, administrerande

anst                 anstŠlld

ansv                ansvarig

arb                   arbetare, arbetande

arr                    arrendator

ass                  assistent, assisterande

aukt                  auktoriserad

avd                  avdelning

bitr                   bitrŠde, bitrŠdande

dipl                   diplomerad

dir                    direktšr

ERH                  en av rikets herrar

ex                    examinerad, examen

fidkom              fideikommissarie

godk                 godkŠnd

hc                    honoris causa

hŠg                  hemmansŠgare

ing                    ingenjšr

inneh                innehavare

jub                    jubel

kg                     kunglig

KMO                 innehavare av Kungl Maj:ts orden (Serafimerorden)

ks                     kejserlig

lantbr               lantbrukare

leg                    legitimerad

lghŠg                lŠgenhetsŠgare

ordf                  ordfšrande

prof                  professionell

reg                   registrerad

res                   reserven

SA                   en av de aderton i Svenska akademien

sekr                 sekreterare

stud                 studerande, student

tekn                  tekniker, teknisk, teknologie

tjm                    tjŠnsteman

torp                  torpare

VD                   verkstŠllande direktšr

Šg                    Šgare

 

Yrken och titlar fšrkortas i švrigt genom uteslutande av Šndelser sŒsom -are, -ska, -erska, -inna, -arinna, -ande och -ing.

 

Ledamotskap i beslutande fšrsamlingar

 

AT                    alltinget (Island)

BT                    fšrbundsdagen (Tyskland)

EP                    europaparlamentet (EU)

FT                    folketinget (Danmark)

KF                    kommunfullmŠktige, kommunalfullmŠktige

LD                    lantdagen (tidigare Finland)

LT                    landsting, landstingsfullmŠktige

MP                    parlamentets underhus (Storbritannien)

RD                    riksdagen (Sverige och Finland)

RF                    regionfullmŠktige

SF                    stadsfullmŠktige

ST                    stortinget (Norge)

 

Ortnamn

 

L                      Lilla

St                     Stora

 

N                      Norra

S                      Sšdra

V                      VŠstra

…                      …stra

 

Skt                   Sankt

 

frgd                  frŠlsegŒrd

gd                    gŒrd

hgd                  herrgŒrd

klgd                  klockaregŒrd

krgd                 kronogŒrd

lgd                    lillgŒrd

mgd                  mellangŒrd

ngd                  norrgŒrd

prgd                 prŠstgŒrd

sgd                  sšdergŒrd

skgd                 skattegŒrd

stgd                 storgŒrd

vgd                  vŠstergŒrd

šgd                  šstergŒrd

 

Gbg                  Gšteborg

Hfs                   Helsingfors

Khn                  Kšpenhamn

Sth                   Stockholm

 

Am                   Amerika

NAm                 Nordamerika

SAm                 Sydamerika

 

Sveriges lŠn

 

Namn pŒ svenska fšrsamlingar/socknar Œtfšljs av lŠnsbokstav (till skillnad frŒn andra ortnamn) enligt lŠnsindelningen fšre indelningsreformerna 1997 (dŒ SkŒne lŠn bildades) och 1998 (dŒ VŠstra Gštalands lŠn bildades). MŠrk att flera fšrsamlingars/socknars lŠnstillhšrighet har Šndrats, bl a vid kommun- och lŠnsindelningsreformer.

 

A                      Stockholms lŠn (inkl Stockholms stad)

C                      Uppsala lŠn

D                      Sšdermanlands lŠn

E                      …stergštlands lŠn

F                      Jšnkšpings lŠn

G                      Kronobergs lŠn

H                      Kalmar lŠn

I                        Gotlands lŠn

K                      Blekinge lŠn

L                      Kristianstads lŠn (t o m 1996), del av SkŒne lŠn (fr o m 1997)

M                      Malmšhus lŠn (t o m 1996), del av SkŒne lŠn (fr o m 1997)

N                      Hallands lŠn

O                      Gšteborgs o Bohus lŠn (t o m 1997), del av VŠstra Gštalands lŠn (fr o m 1998)

P                      €lvsborgs lŠn (t o m 1997), del av VŠstra Gštalands lŠn (fr o m 1998)

R                      Skaraborgs lŠn (t o m 1997), del av VŠstra Gštalands lŠn (fr o m 1998)

S                      VŠrmlands lŠn

T                      …rebro lŠn

U                      VŠstmanlands lŠn

W                     Kopparbergs lŠn (t o m 1996), Dalarnas lŠn (fr o m 1997)

X                      GŠvleborgs lŠn

Y                      VŠsternorrlands lŠn

Z                      JŠmtlands lŠn

AC                   VŠsterbottens lŠn

BD                    Norrbottens lŠn

 

VŠrldens nuvarande stater och sjŠlvstyrande omrŒden

 

Landsfšrkortningarna anvŠnds som precisering efter ortnamn, i furstetitlar och som adjektiv fšre en befattning, t ex Oslo NO, Pr av NO (prinsessa av Norge) respektive NO konsul (norsk konsul).

 

Ett fšrkortat landsnamn refererar till den geografiska utbredning som fšljer av tidssammanhanget. I stŠllet fšr fšrkortningar fšr den stora och skiftande mŠngden statsbildningar inom Tysk-romerska riket och dess efterfšljare fram till avgrŠnsningen av det nuvarande Tyskland 1989 anvŠnds DE vid orter inom det tyska politiska omrŒdet oavsett tidpunkt, dock med vissa pragmatiska modifieringar sŒsom att orter inom varje tids definition av …sterrike betecknas med AT.

 

AC                   Ascension

AD                   Andorra

AE                    Fšrenade Arabemiraten

AF                    Afghanistan

AG                   Antigua och Barbuda

AI                     Anguilla

AL                    Albanien

AM                   Armenien

AN                   NederlŠndska Antillerna

AO                   Angola

AQ                   Antarktis

AR                   Argentina

AS                   Amerikanska Samoa

AT                    …sterrike

AU                   Australien

AW                  Aruba

AX                   land

AZ                   Azerbajdzjan

BA                   Bosnien och Hercegovina

BB                    Barbados

BD                    Bangladesh

BE                    Belgien

BF                    Burkina Faso

BG                   Bulgarien

BH                    Bahrain

BI                     Burundi

BJ                    Benin

BL                    Saint-BarthŽlemy

BM                   Bermuda

BN                    Brunei

BO                   Bolivia

BR                    Brasilien

BS                    Bahamas

BT                    Bhutan

BW                   Botswana

BY                   Vitryssland

BZ                    Belize

CA                   Kanada

CC                    Kokosšarna

CD                    Demokratiska republiken Kongo

CF                    Centralafrikanska republiken

CG                   Kongo-Brazzaville

CH                    Schweiz

CI                     Elfenbenskusten

CK                    Cookšarna

CL                    Chile

CM                   Kamerun

CN                    Kina

CO                   Colombia

CR                    Costa Rica

CU                    Kuba

CV                   Kap Verde

CX                    Julšn

CY                   Cypern

CZ                    Tjeckien

DE                    Tyskland

DJ                    Djibouti

DK                    Danmark

DM                   Dominica

DO                   Dominikanska republiken

DZ                    Algeriet

EC                    Ecuador

EE                    Estland

EG                    Egypten

EH                    VŠstsahara

ER                    Eritrea

ES                    Spanien

ET                    Etiopien

FI                      Finland

FJ                     Fiji

FK                    Falklandsšarna

FM                    Mikronesiska federationen

FO                    FŠršarna

FR                    Frankrike

GA                   Gabon

GB                   Storbritannien

GD                   Grenada

GE                    Georgien

GF                    Franska Guyana

GG                   Guernsey

GH                   Ghana

GI                     Gibraltar

GL                    Gršnland

GM                   Gambia

GN                   Guinea

GP                    Guadeloupe

GQ                   Ekvatorialguinea

GR                   Grekland

GS                   Sydgeorgien

GT                    Guatemala

GU                   Guam

GW                  Guinea Bissau

GY                   Guyana

HK                    Hongkong

HM                   Heard- och McDonaldšarna

HN                    Honduras

HR                    Kroatien

HT                    Haiti

HU                    Ungern

ID                     Indonesien

IE                      Irland

IL                      Israel

IM                     Isle of Man

IN                     Indien

IO                     Brittiska territoriet i Indiska Oceanen

IQ                     Irak

IR                     Iran

IS                     Island

IT                      Italien

JE                     Jersey

JM                    Jamaica

JO                    Jordanien

JP                     Japan

KE                    Kenya

KG                   Kirgizistan

KH                    Kambodja

KI                     Kiribati

KM                   Komorerna

KN                    Saint Kitts och Nevis

KP                    Nordkorea

KR                    Sydkorea

KW                   Kuwait

KY                   Caymanšarna

KZ                    Kazakstan

LA                    Laos

LB                    Libanon

LC                    Saint Lucia

LI                      Liechtenstein

LK                    Sri Lanka

LR                    Liberia

LS                    Lesotho

LT                    Litauen

LU                    Luxemburg

LV                    Lettland

LY                    Libyen

MA                   Marocko

MC                   Monaco

MD                   Moldavien

ME                    Montenegro

MG                   Madagaskar

MH                   Marshallšarna

MK                   Makedonien

ML                    Mali

MM                   Myanmar (Burma)

MN                   Mongoliet

MO                   Macau

MP                    Nordmarianerna

MQ                   Martinique

MR                   Mauretanien

MS                   Montserrat

MT                    Malta

MU                   Mauritius

MV                   Maldiverna

MW                  Malawi

MX                   Mexiko

MY                   Malaysia

MZ                   Moambique

NA                   Namibia

NC                    Nya Kaledonien

NE                    Niger

NF                    Norfolkšn

NG                   Nigeria

NI                     Nicaragua

NL                    NederlŠnderna

NO                   Norge

NP                    Nepal

NR                    Nauru

NU                    Niue

NZ                    Nya Zeeland

OM                   Oman

PA                    Panama

PE                    Peru

PF                    Franska Polynesien

PG                    Papua Nya Guinea

PH                    Filippinerna

PK                    Pakistan

PL                    Polen

PM                    Saint-Pierre och Miquelon

PN                    Pitcairnšarna

PR                    Puerto Rico

PS                    Palestina

PT                    Portugal

PW                   Palau

PY                    Paraguay

QA                   Qatar

RE                    RŽunion

RO                   RumŠnien

RS                    Serbien

RU                    Ryssland

RW                   Rwanda

SA                   Saudiarabien

SB                    Salomonšarna

SC                    Seychellerna

SD                    Sudan

SE                    Sverige

SG                   Singapore

SH                    Sankta Helena

SI                     Slovenien

SJ                    Svalbard och Jan Mayen

SK                    Slovakien

SL                    Sierra Leone

SM                   San Marino

SN                    Senegal

SO                   Somalia

SR                    Surinam

SS                    Sydsudan

ST                    S‹o TomŽ och Pr’ncipe

SV                   El Salvador

SY                   Syrien

SZ                    Swaziland

TC                    Turks- och Caicosšarna

TD                    Tchad

TF                    Franska sydterritorierna

TG                    Togo

TH                    Thailand

TJ                     Tadzjikistan

TK                    Tokelaušarna

TL                    …sttimor

TM                    Turkmenistan

TN                    Tunisien

TO                    Tonga

TR                    Turkiet

TT                    Trinidad och Tobago

TV                    Tuvalu

TW                   Taiwan

TZ                    Tanzania

UA                   Ukraina

UG                   Uganda

UK                    Fšrenade konungariket (Storbritannien och Nordirland)

US                    Amerikas fšrenta stater

UY                   Uruguay

UZ                    Uzbekistan

VA                   Vatikanstaten

VC                   Saint Vincent och Grenadinerna

VE                    Venezuela

VG                   Brittiska Jungfrušarna

VI                     Amerikanska Jungfrušarna

VN                   Vietnam

VU                   Vanuatu

WF                   Wallis- och Futunašarna

WS                   Samoa

YE                    Jemen

YT                    Mayotte

ZA                   Sydafrika

ZM                   Zambia

ZW                   Zimbabwe

 

Tidigare statsbildningar m m

 

ANH                 Anhalt

BAD                 Baden

BAY                 Bayern

BOH                 Bšhmen

BOR                 Bourbon

BSW                Braunschweig

CS                    Tjeckoslovakien

DD                    Tyska demokratiska republiken

ENG                 England

HAN                 Hannover

HES                  Hessen

HOL                 Holstein

HOZ                 Hohenzollern

LIV                   Livland

MEC                 Mecklenburg

NAS                 Nassau

NIE                   Nordirland

OLD                 Oldenburg

ORA                 Oranien

ORL                 OrlŽans

PAR                 Parma

POM                 Pommern

PRE                  Preussen

REU                  Reuss

SAC                 Sachsen

SAR                 Sardinien

SAU                 Schaumburg

SAV                 Savojen

SCO                 Skottland

SIC                   BŠgge Sicilierna

SLE                  Schleswig

SU                    Sovjetunionen

SWA                Schwarzburg

TOS                 Toskana

WAL                Wales

WLD                 Waldeck

WUR                WŸrttemberg

YU                   Jugoslavien

 

USA:s delstater m m

 

AK                   Alaska

AL                    Alabama

AR                   Arkansas

AZ                   Arizona

CA                   California

CO                   Colorado

CT                    Connecticut

DC                    District of Columbia

DE                    Delaware

FL                    Florida

GA                   Georgia

HI                     Hawaii

IA                     Iowa

ID                     Idaho

IL                      Illinois

IN                     Indiana

KS                    Kansas

KY                   Kentucky

LA                    Louisiana

MA                   Massachusetts

MD                   Maryland

ME                    Maine

MI                     Michigan

MN                   Minnesota

MO                   Missouri

MS                   Mississippi

MT                    Montana

NC                    North Carolina

ND                    North Dakota

NE                    Nebraska

NH                    New Hampshire

NJ                    New Jersey

NM                   New Mexico

NV                   Nevada

NY                   New York

OH                   Ohio

OK                   Oklahoma

OR                   Oregon

PA                    Pennsylvania

PR                    Puerto Rico

RI                     Rhode Island

SC                    South Carolina

SD                    South Dakota

TN                    Tennessee

TX                    Texas

UT                    Utah

VA                   Virginia

VT                    Vermont

WA                  Washington

WI                    Wisconsin

WV                  West Virginia

WY                  Wyoming

 

Kanadas provinser och territorier

 

AB                   Alberta

BC                    British Columbia

MB                   Manitoba

NB                    New Brunswick

NF                    Newfoundland & Labrador

NS                    Nova Scotia

NT                    Northwest Territories

NU                    Nunavut

ON                   Ontario

PE                    Prince Edward Island

QC                   QuŽbec

SK                    Saskatchewan

YT                    Yukon Territory

 

Australiens delstater och territorier

 

ACT                 Australian Capital Territory

NSW                New South Wales

NT                    Nothern Territory

QLD                 Queensland

SA                   South Australia

TAS                 Tasmania

WA                  Western Australia

VIC                   Victoria