S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŒ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2018 Per Andersson

Uppdaterad 2018-01-01

 

Efterlysningar

                                                     

SlŠktkartlŠggningen kan inte gšra ansprŒk pŒ fullstŠndighet, och redovisningen av dess resultat tjŠnar ocksŒ som utgŒngspunkt fšr vidare forskning.

Efter att bokverket om slŠkten blivit klart, och det dŠrmed framstŒr vilka slŠktgrenar som ŒterstŒr att utforska, planerar hŠr att fšrtecknas personer som kan ha hittills oupptŠckta Šttlingar.

En mšjlighet som šppnar sig Šr att nŒgon gren som pŒ grund av kŠllsituationen inte Šr mšjlig att fšlja vidare framŒt rymmer en nutida Šttling som genom kartlŠggning av sitt ursprung har nŒtt fram till den blockerade personen frŒn motsatt hŒll och dŠrmed kan bana vŠg fšr fortsatt spŒrande av efterkommande.

Den som har information som saknas i bokverket Šr vŠlkommen att kontakta Per Andersson, fšrslagsvis per e-post.